Byla e2-121-566/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė,

2sekretoriaujant Miglei Udraitei,

3dalyvaujant ieškovei R. M.,

4ieškovės atstovei advokatei D. L.,

5atsakovo atstovei advokatei I. L.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės R. M. ieškinį atsakovui A. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

7Ieškovė kreipėsi su teismą su ieškiniu nurodydama, jog 2004 m. birželio 21 d. buvo įsteigta ir įregistruota UAB „Vilniaus finansiniai patarėjai“ (iki 2014 m. kovo 21 d., kai buvo patvirtinti nauji įmonės įstatai su nauju pavadinimu - UAB „Finansų patarėjai“). Vienintele UAB „Finansų patarėjai“ akcininke ir steigėja iki 2014 metų kovo mėnesio buvo ieškovė. Nurodė, jog ieškovė su atsakovu A. V. susitiko 2013 metais, įvykusio susitikimo metu ieškovė papasakojo apie įmonės veiklą, jos specifiką, 2014 metais atsakovas pasisiūlė dirbti įmonėje ir tais pačiais metais pradėjo dirbti pardavimų padalinio vadovo pareigose. Ieškovės teigimu, nusprendus steigti naują pardavimų padalinį, kurio vadovu turėjo būti atsakovas, 2014 m. kovo 17 d. buvo pasirašyta akcijų pirkimo - pardavimo sutartis, pagal kurią ieškovė atsakovui perleido 50 proc. UAB „Finansų patarėjai“ akcijų. Sutarties kainą pagal Sutartį sudarė 2 sudedamosios dalys (akcijų kaina ir akcijų priedas) - viso 28 962,00 Eur (100 000,00 Lt), iš jų - 1 448,10 Eur (5 000,00 Lt) yra akcijų kaina ir 27 513,90 Eur (95 000,00 Lt) akcijų priedas. 2014 m. balandžio 17 d. atsakovas atliko dalinį mokėjimą į ieškovės sąskaitą pervesdamas 1 448,10 Eur (5 000,00 Lt) sumą. Nors ieškovė visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus yra atlikusi ir nuosavybes teisę į akcijas atsakovui perdavė, jokių kitų mokėjimų pagal Sutartį atsakovas neatliko, todėl yra skolingas 27 513,90 Eur (95 000,00 Lt). Kadangi iki nustatyto termino atsakovas neapmokėjo viso įsiskolinimo, už laikotarpį nuo 2014 m. balandžio 27 d. iki 2017 m. rugpjūčio 24 d. ieškovė paskaičiavo atsakovui 4 583,14 Eur kompensavimo funkciją atliekančių palūkanų. Nurodytų aplinkybių pagrindu ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 32 097,04 Eur sumą, kurią sudaro 27 513,90 Eur skola ir 4 583,14 Eur palūkanos, 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (1 tomas, e. b. l. 1-7).

8Atsakovas atsiliepime su ieškovės ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog ieškovė ieškinį grindžia suklastota akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi. Pagal originalią šalių sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, akcijų pardavimo kaina yra 5 000 Lt, nenumatant akcijų priedo. Atsakovo teigimu, ieškovės pateikta akcijų pirkimo-pardavimo sutartis parengta su akivaizdžiomis klaidomis: sutarties ( C) punkte nurodyta, kad „Pardavėjas parduoda, o Pirkėjas perka 100 (šimtą) UAB “Vilniaus finansiniai patarėjai” akcijų”. Tuo tarpu tiek pati ieškovė, tiek byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovė atsakovui perleido tik 50 % akcijų. Nurodė, jog ieškovė ieškiniu neprašo priteisti sutartyje numatytos akcijų kainos, bet teikia ieškinį dėl neva sutartyje numatyto 95 000 Lt (27 513,90 Eur) akcijų priedo priteisimo, tačiau jeigu šalys būtų susitarusios, kad akcijų pardavimo kaina yra 100 000 Lt, tai tokią kainą ir būtų nurodžiusios Sutartyje. Atsakovo teigimu, ieškovė ieškiniu nepagrindžia, kas yra akcijų priedas ir kodėl atsakovas turėtų jį mokėti ieškovei, tuo tarpu kadangi akcijų pirkimo pardavimo sutartimi yra tiesiog perleidžiamos akcijos, bet nėra didinamas nei įstatinis kapitalas, nei dengiami nuostoliai, akivaizdu, kad tokia sąlyga dėl akcijų priedo sumokėjimo ieškovei, kaip akcininkei, netgi negalėjo būti įtraukta į sutartį. Kadangi ieškovė nepagrįstą ieškinį pareiškė, turėdama tikslą paveikti atsakovą, klastodama dokumentus, t.y. akivaizdžiai žinodama, kad jos ieškinys yra nepagrįstas, atsakovo teigimu, ieškovei skirtina bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodytų aplinkybių pagrindu atsakovas prašo ieškovės ieškinį atmesti, skirti ieškovei 5000,00 Eur baudą, 50 % baudos paskiriant atsakovui (1 tomas, e. b. l. 73-76).

9Be to, atsakovas rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, jog šalių valia dėl sutartos akcijų pirkimo-pardavimo kainos buvo 5 000,00 Lt, šį faktą dėl 5000 LTL pirkimo-pardavimo kainos ieškovė pripažino 2016 m. birželio 18 d. Pareiškime dėl imperatyvių teisės aktų nuostatų ir akcininkų teisių pažeidimo. Atsakovas pažymėjo, jog siekiant apsaugoti įmonę nuo bankroto, jis papildomai įnešė į įmonės kasą įstatinio kapitalo didinimui 45 000 Lt, likusius 45 000 Lt turėjo įnešti ieškovė, ką patvirtina pridedama Didžioji knyga 2014 m. kovo 1 -2014 m. kovo 31 dienai. Be to, atsakovas, siekdamas padengti įmonės veiklos sąnaudas, į įmonės sąskaitą papildomai pervedė 25 790 Lt. Atsakovo teigimu, įmonės akcijos, atsižvelgiant į sunkią įmonės finansinę padėtį, nebuvo vertos 100 000 Lt, kaip teigia ieškovė, todėl būtų nelogiška, kad atsakovas sutiktų sumokėti 100 000 Lt už faktiškai nemokios įmonės akcijas, kai dar papildomai investavo analogišką pinigų sumą. Be to, atsakovė net trejus metus nereiškė atsakovui jokių pretenzijų dėl tariamos 95 000,00 Lt skolos už akcijas sumokėjimo (2 tomas, e. b. l. 77-78).

10Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė ieškinyje išdėstytas aplinkybes. Nurodė, jog akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dieną buvo pasirašytos dvi sutartys, vienoje - sutarties kaina nurodyta 5000,00 Lt, kitoje – 100 000,00 Lt. Kadangi įmonės intelektuali rinkos vertė buvo ženkliai didesnė, pasirašius sutartį dėl 5000,00 Lt sutarties kainos, ieškovė norėjo pasirašyti papildomą sutartį, kurioje būtų nurodyti atsakovo įsipareigojimai sukurti įmonėje pardavimų padalinį ir įtraukti į įmonės veiklą dar 30 žmonių. Ieškovės teigimu, atsakovas su papildoma sutartimi nesutiko, ieškovę skubino ir pasiūlė pasirašyti dar vieną sutartį, kurioje sutarties kaina būtų nurodyta 100 000,00 Lt (5 000,00 Lt akcijų kaina ir 95 000,00 Lt akcijų priedas), ieškovės teigimu, ši sutartis turėjo būti kaip garantija atsakovo įsipareigojimų vykdymui. Tokiu būdu sutartis dėl 100 000,00 Lt akcijų kainos buvo garantija, jog atsakovas gavęs 50 proc. akcijų vykdys savo įsipareigojimus. Nurodė, jog kiekviena sutartis turėjo po 3 egzempliorius, ieškovė turėjo abiejų sutarčių po vieną egzempliorių. Ieškovės teigimu, sutarčių tekstus šalys ruošė kartu, abiejų sutarčių tekstus išspausdino ieškovė savo kompiuteryje. Nurodė, jog atsakovas įsipareigojimo organizuoti padalinio darbą pagal sukurtą modelį nevykdė, jei atsakovas būtų vykdęs savo įsipareigojimus, ieškovė iš atsakovo nebūtų reikalavusi sutartyje numatytos 95 000,00 Lt akcijų priedo kainos. Išaiškėjus, jog pardavimai nebuvo vykdomi, ieškovės ir atsakovo santykiai pradėjo blogėti, atsakovas nušalino ieškovę nuo įmonės veiklos ir neteikė jai jokios informacijos. 2015 m. liepos 1 d. atsakovas atsistatydino iš vadovo pareigų, iš įmonės buvo atimta licencija. Nurodė, jog su atsakovu vyksta ir daugiau teisminių ginčų, tačiau, tiesiogiai raštiškai į atsakovą ieškovė dėl skolos priteisimo nesikreipė, bendravimas su atsakovu vyko per advokatus. Sutartis dėl mažesnės sumos (5 000,00 Lt) buvo sudaryta dėl to, kad atsakovas nenorėjo investuoti daugiau lėšų, motyvuodamas tuo, jog jo sukurtas padalinys kompensuos ieškovės patirtas 400 000,00 Lt išlaidas įmonėje sukuriant modelį. Nurodė, jog atsakovas teigė, jog neturi pakankamai lėšų investuoti, todėl buvo kreiptasi į bankus ir kredito unijas dėl papildomo finansavimo. Dėl paskolos į kredito uniją kreipėsi ir pati ieškovė asmeniškai įmonės apyvartinėms lėšoms ir įmonės reikmėms gauti. Ieškovės teigimu, atsakovas disponavo abiem sutartimis ir apie jas žinojo. Pažymėjo, jog įmonės akcijos parduodamos ne pagal nominalią vertę rinkoje, o pagal sutartinę akcijų vertę, akcijų nominali vertė ir akcijų priedas ir yra akcijų kaina. Tiek ieškovė, tiek atsakovas įnešdavo į įmonę lėšas, tačiau savo lėšas atsakovas atsiimdavo, todėl ieškovės teigimu, atsakovas į įmonę neinvestavo, į kredito įstaigas buvo kreiptasi su atsakovo žinia. Vėliau ieškovė ieškojo finansavimo įmonės apyvartinėms lėšoms.

11Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė palaikė ieškinyje išdėstytas aplinkybes. Papildomai nurodė, jog akcijų kaina sudaryta iš pačių akcijų kainos ir jų priedų, tačiau buvo sumokėta tik pati akcijų kaina, t. y. 5 000,00 Lt. Šalys suderino akcijų pirkimo – pardavimo sutartį, kurioje nurodyta didesnė akcijų kaina, atsakovas neginčija pasirašytos sutarties, byloje nėra duomenų, jog pagal šią sutartį būtų atsiskaityta, taip pat atsakovas nepateikė savo pozicijos dėl faktinių sutarties sudarymo aplinkybių. Nurodė, jog atsakovas neprašo pripažinti sudarytą sutartį, kurioje nurodyta didesnė akcijų kaina, negaliojančia. Taip pat iš pateiktų ieškovės ir atsakovo susirašinėjimų matyti, jog atsakovas ieškojo lėšų atsiskaityti pagal akcijų pirkimo – pardavimo sutartį, kurioje akcijų kaina nurodyta 100 000,00 Lt. Pažymėjo, jog sutarties preambulėje nurodyta nuostata, jog įsigyjama 100 (vietoj 50) vardinių akcijų, yra techninė klaida. Pažymėjo, jog sutartis dėl 5000,00 Lt sutarties kainos registrų centrui dėl juridinio asmens duomenų patikslinimo pateikta nebuvo. Prašė ieškinį tenkinti.

12Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė palaikė atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodytas aplinkybes. Papildomai nurodė, jog galimai buvo parengti 3 akcijų pirkimo – pardavimo sutarties egzemplioriai – dvi sutartys su mažesne suma ir viena su didesne. Sutartis buvo parengtos ieškovės. Nurodė, jog atsakovas buvo įsitikinęs, jog nepasirašė sutarties, kurioje nurodyta didesnė akcijų kaina, todėl kreipėsi į ikiteisminio tyrimo institucijas dėl rašysenos ekspertizės. Atstovės teigimu, ieškovė, spausdindama tris sutarties egzempliorius, atsakovui nesąžiningai pateikė ir sutartį, su didesne suma, kurią atsakovas pasirašė neskaitęs kartu su kitais egzemplioriais, kuriuose sutarties kaina nurodyta 5000,00 Lt. Atsakovas, kaip numatyta sutartyje, pasirašė 3 sutarties egzempliorius, vienas liko ieškovei kaip įmonės vadovei, kitas – ieškovei kaip akcijų pardavėjai. Nurodė, jog atsakovas apie sutartį, kurioje nurodyta 100 000,00 Lt sutarties kaina nieko nežinojo, tuo tarpu ieškovė, kreipdamasi į Klaipėdos apylinkės teismą su ieškiniu dėl žalos iš atsakovo priteisimo, į bylą yra pateikusi akcijų pirkimo – pardavimo sutartį su mažesne akcijų kaina, atsakovas sutarties egzemplioriaus su didesne akcijų kaina niekada neturėjo. Taip pat pažymėjo, jog sutarties, kurioje akcijų kaina nurodyta 95 000,00 Lt viršuje nurodyta, kad bus parduodama 100 akcijų, tačiau tarp šalių nėra ginčo, jog buvo sutarta dėl 50 akcijų pirkimo, tikroji šalių valia atsispindi sutartyje, kurioje nurodyta akcijų kaina yra 5000,00 Lt. Nurodė, jog susirašinėjimas su ieškove vyko po akcijų pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo, o pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovei reikėjo lėšų įmonės veiklos plėtrai, ji pasinaudodama atsakovu siekė gauti paskolas. Pažymėjo, jog ieškinys pareikštas neįrodžius, jog atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų, o 100 000,00 Lt suma už ieškovės įmonės akcijas būtų nelogiška, kadangi ir pati ieškovė pripažino, jog įmonės finansinė padėtis buvo sunki, be to, Klaipėdos miesto apylinkės teismas konstatavo, jog įmonė buvo nemoki. Faktiškai nemokios įmonės akcijos negalėjo būti vertos 100 000,00 Lt, apyvartinių lėšų įmonė neturėjo. Tokiu būdu tikroji šalių valia buvo parduoti akcijas už nominalią jų vertę. Sutartis, kurioje nurodyta 5 000,00 Lt akcijų kaina yra galiojanti, ieškovė pripažino, jog ją pasirašė, jos preambulėje, skirtingai nuo Sutarties, kurioje akcijų kaina nurodyta 100 000,00 Lt, jokių techninių klaidų nėra. Nurodė, jog atsakovo finansinė padėtis buvo gera, byloje pateikti duomenys apie atsakovo į įmonę įneštas lėšas rodo, jog jis neturėjo poreikio skolintis lėšų tam, kad būtų atsiskaityta už įsigytas akcijas.

13Ieškinys atmestinas.

14Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog 2004 m. birželio 21 d. buvo įsteigta ir įregistruota UAB „Vilniaus finansiniai patarėjai“ (nuo 2014 m. kovo 31 d. – UAB „Finansų patarėjai“). Ieškovė nuo 2004 m. birželio 21 d. iki 2014 m. rugsėjo 26 d. buvo vienintelė įmonės akcininkė ir direktorė. Nuo 2014 m. rugsėjo 26 d. iki 2015 m. liepos 1 d. įmonės direktoriumi paskirtas atsakovas (1 tomas, e. b. l. 10-14).

15Ieškovė byloje pateikė 2014 m. kovo 17 d. ieškovės ir atsakovo sudarytą akcijų pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis 1), pagal kurią atsakovas iš ieškovės įsigijo 50 paprastųjų vardinių 100 litų nominalios vertės akcijų už 100 000,00 Lt. Sutarties 1 preambulėje numatyta, jog ieškovė (Pardavėjas) parduoda, o atsakovas (Pirkėjas) perka 100 (šimtą) UAB „Vilniaus finansiniai patarėjai“ akcijų. Sutarties 1 1.1-1.2 punktuose numatyta, jog Pardavėjas Sutartimi sutinka parduoti ir perleisti Pirkėjui, o Pirkėjas sutinka pirkti iš Pardavėjo 50 UAB „Vilniaus finansiniai patarėjai“ paprastųjų vardinių 100 litų nominalios vertės akcijų. Sutartimi šalys sutarė, jog akcijų pirkimo-pardavimo kaina yra 5000,00 litų už Pardavėjo 50 UAB „Vilniaus finansiniai patarėjai“ paprastųjų vardinių 100 litų nominalios vertės akcijų ir 95000,00 litų akcijų priedas, iš viso akcijų Pirkimo-pardavimo kaina yra 100 000,00 litų (Sutarties 2.1 punktas). Remiantis sutartimi, nurodytą akcijų kainą pirkėjas pardavėjui sumoka per 40 dienų nuo sutarties sudarymo dienos. Nuosavybės teisių perdavimas į akcijas yra pažymimas įrašant Pirkėją kaip naująjį Bendrovės akcininką Bendrovės akcininkų registre ir atidarant asmeninę Pirkėjo vertybinių popierių sąskaitą Bendrovėje. Pirkėjo nuosavybės teisės į Akcijas registravimo Bendrovėje pagrindas yra Sutartis (1 tomas, e. b. l. 21-23).

16Atsakovas pateikė į bylą 2014 m. kovo 17 d. ieškovės ir atsakovo sudarytą akcijų pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis 2), pagal kurią atsakovas iš ieškovės įsigijo 50 paprastųjų vardinių 100 litų nominalios vertės akcijų už 5000,00 Lt. Sutarties preambulėje numatyta, jog ieškovė (Pardavėjas) parduoda, o atsakovas (Pirkėjas) perka 50 UAB „Vilniaus finansiniai patarėjai“ akcijų. Sutarties 1.1-1.2 punktuose numatyta, jog Pardavėjas šia Sutartimi sutinka parduoti ir perleisti Pirkėjui, o Pirkėjas sutinka pirkti iš Pardavėjo 50 UAB „Vilniaus finansiniai patarėjai“ paprastųjų vardinių 100 litų nominalios vertės akcijų, jų Pirkimo-pardavimo kaina yra 5000,00 litų. Nurodytą akcijų kainą pirkėjas pardavėjui sumoka per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos. Nuosavybės teisių perdavimas į Akcijas yra pažymimas įrašant Pirkėją kaip naująjį Bendrovės akcininką Bendrovės akcininkų registre ir atidarant asmeninę Pirkėjo vertybinių popierių sąskaitą Bendrovėje. Pirkėjo nuosavybės teisės į Akcijas registravimo Bendrovėje pagrindas yra ši Sutartis (1 tomas, e. b. l. 58-60).

172014 m. kovo 19 d. ieškovė Valstybės įmonei registrų centras pateikė UAB „Vilniaus finansiniai patarėjai“ akcininkų sąrašą ir duomenis apie akcininkus, nurodydama, jog UAB „Vilniaus finansiniai patarėjai“ akcininkai yra ieškovė ir atsakovas, ieškovei priklauso 50 paprastųjų vardinių nematerialiųjų 100 litų vertės akcijų, atsakovui priklauso 50 paprastųjų vardinių nematerialiųjų 100 litų vertės akcijų. Rašte taip pat nurodyta, jog naujas UAB „Vilniaus finansiniai patarėjai“ akcininkų sąrašas sudarytas 2014 m. kovo 17 d. remiantis tos pačios dienos akcijų pirkimo – pardavimo sutartimi, kuria ieškovė perleido, o atsakovas įsigijo 50 paprastųjų vardinių nematerialiųjų 100 litų vertės akcijų (1 tomas, e. b. l. 18).

18Nustatyta, jog 2014 m. balandžio 16 d. ieškovė elektroniniu laišku kreipėsi į Kredito Unijos atstovę A. B. dėl paskolos gavimui reikalingų dokumentų sąrašo bei pateikė Registro centro išrašus apie ieškovei priklausantį įkeičiamą turtą bei turto vertintojų turto nustatymo pažymą (3 tomas, e. b. l. 3-8). 2014 m. balandžio 14-16 dienomis Kredito Unijos atstovė A. B. elektroniniu laišku nusiuntė ieškovei paskolos gavimui reikalingų dokumentų sąrašą, šį sąrašą ieškovė persiuntė atsakovui (2 tomas, e. b. l. 152, 3 tomas, e. b. l. 2-3).

19Nustatyta, jog 2014 m. balandžio 17 d. atsakovas ieškovei mokėjimo pavedimu pervedė 5000,00 Lt sumą, mokėjimo paskirtyje nurodydamas „Akcijų pirkimo – pardavimo sutartis“ (1 tomas, e. b. l. 29).

202014 m. balandžio 17 d. ieškovė elektroniniu laišku Kredito Unijai „Vilniaus kreditas“ išsiuntė atsakovo vardu 2014 m. balandžio 17 d. užpildytą paraišką dėl 100 00,00 Lt paskolos akcijų pirkimui suteikimo (paskolos terminas – 5 metai), atsakovo metines pajamų deklaracijas, atsakovo sutikimą tvarkyti asmens duomenis (2 tomas, e. b. l. 130-151). Tos pačios dienos kitame laiške ieškovė Kredito Unijai „Vilniaus kreditas“ atstovei nurodė paskolos lėšas pervesti į atsakovo sąskaitą, kadangi pagal akcijų-pirkimo pardavimo sutartį atsakovas iš ieškovės perka dalį akcijų, todėl atsiskaito su ieškove (2 tomas, e. b. l. 155). Taip pat Kredito Unijai „Vilniaus kreditas“ ieškovė nurodė, jog atsakovas perka įmonės akcijas ir tampa antruoju akcininku, Registrų centre akcininkų pakeitimas jau įregistruotas (2 tomas, e. b. l. 157).

212014 m. spalio 3 d. atsakovas mokėjimo nurodymais pervedė UAB „Finansų patarėjai“ iš viso 16 800,00 Lt sumą, (2 tomas, e. b. l. 120-121), 2014 m. spalio 29 d. atsakovo mokėjimo nurodymu UAB „Finansų patarėjai“ pervedė 7 790,00 Lt sumą (2 tomas, e. b. l. 122), 2014 m. lapkričio 10 d. – 1 200,00 Lt (2 tomas, e. b. l. 123). Nurodytų mokėjimu paskirtyje įrašyta „akcininko įnašas apyvartinių lėšų papildymui“.

222015 m. kovo 26 d. ieškovė kreipėsi į atsakovą su pareiškimu dėl raginimo perduoti įmonės dokumentus. Pareiškime be kita ko nurodė „Abipusiam pasitikėjimui sustiprinti, Jums prašant sutikau Jums perleisti ir pusę (t. y. 50 proc.) UAB „Vilniaus finansiniai patarėjai“ akcijų“ (2 tomas, e. b. l. 124-125).

232015 m. birželio 18 d. ieškovė kreipėsi į atsakovą, Lietuvos banką, VMI ir VĮ „Registrų centras“ su Pareiškimu dėl imperatyvių teisės aktų nuostatų ir akcininkų teisių pažeidimo. Minėtame pareiškime ieškovė nurodė: „Neatsispirdama įkalbinėjimams sutikau ir 2014-03-26 už 5000 Lt pardaviau A. V. 50 % įmonės akcijų (kas visiškai neatitiko realios įmonės akcijų vertės rinkoje)“ (2 tomas, b. l. 85-88).

24Nustatyta, jog 2015 m. liepos 3 d. Vilniaus apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus nutarimu panaikinti nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, buvo nutarta pradėti ikiteisminį tyrimą dėl UAB „Finansų patarėjai“ apgaulingos apskaitos tvarkymo bei dokumentų klastojimo (1 tomas, e. b. l. 61-64). Byloje taip pat pateiktas Vilniaus apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus 2017 m. gruodžio 29 d. kaltinamasis aktas, kuriuo ieškovė kaltinama UAB „Vilniaus finansiniai patarėjai“ didelės vertės svetimo turto pasisavinimu bei apgaulingu apskaitos tvarkymu (1 tomas, e. b. l. 140-185).

25Nustatyta, jog atsakovas kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo ieškovės atžvilgiu pradėjimo LR BK 300 str. 1d. pagrindu, nurodydamas, jog ieškovė suklastojo Sutartį 1, atsakovas šios sutarties nėra pasirašęs. Byloje pateiktas Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 5-ojo skyriaus 2018 m. rugpjūčio 15 d. nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą, nes nepadaryta nusikalstama veika. Minėtame nutarime konstatuota, jog pagal Lietuvos TEC specialisto išvadą Nr. 11-1269(18), ginčijamą 2014 m. kovo 17 d. UAB "Vilniaus finansiniai patarėjai" akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, kurioje įvardyta, kad akcijų kaina 100 000 Lt, kaip nustatė specialistas, A. V. vardu pasirašė pats A. V., o ne kitas asmuo (2 tomas, e. b. l. 69-72).

26Bylos duomenimis, ieškovė R. M. Klaipėdos miesto apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. e2-652-965/2018 pagal ieškovių R. M. ir UAB „Finansų patarėjai“ patikslintą ieškinį atsakovams UAB „Asmeniniai finansai“, A. V. dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmais padarytos turtinės žalos atlyginimo, reikšdama ieškinį atsakovui A. V. pateikė atsakovo A. V. šioje byloje pateiktą akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, kurios 2.1 punktas nustatė, kad akcijų pirkimo-pardavimo kaina yra 5 000,00 Eur (2 tomas, b. l. 85-87, 91-100).

27Remiantis VĮ Registrų Centras 2018 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. (1.11.6.)s–12159 „Dėl informacijos pateikimo“, vienintelis UAB „Vilniaus finansiniai patarėjai“ akcininkas Juridinių asmenų registre buvo išregistruotas 2014 m. kovo 19 d. akcininkų sąrašo kopijos pagrindu, tuo tarpu 2014 m. kovo 17 d. akcijų pirkimo – pardavimo sutartis registruota Juridinių asmenų registre nebuvo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtintais Juridinių asmenų registro nuostatais (3 tomas, e. b. l. 70-71).

28Byloje taip pat pateikta UAB „Finansų patarėjai“ Didžioji knyga nuo 2014 m. kovo 1 d. iki 2014 m. kovo 31 d., kurioje nurodyta, kad 2014 m. kovo 21 d. buvo padidintas bendrovės įstatinis kapitalas 90 000,00 Lt sumą (2 tomas, e. b. l. 119), A. D. 2014 m. gruodžio 21 d. nuomonė apie galimų verslo verčių diapazoną, pagal kurią galimos UAB „Vilniaus finansiniai patarėjai“ nuosavo kapitalo vertės yra galimos tarp 79 723,00 Lt bei 2 437 941,00 Lt (2 tomas, e. b. l. 158), Vilniaus kredito unijos 2014 m. balandžio 24 d. elektroninis laiškas ieškovei dėl dokumentų ir veiksmų sąrašo paskolos gavimui (2 tomas, e. b. l. 159-160), ieškovės investicijos į Finansų patarėjų veiklos ir modelio sukūrimą nuo 2006 iki 2014 metų (2 tomas, e. b. l. 170).

29Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas užtikrina šalims teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas. CK 6.189 straipsnis nustato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią; sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Ši teisės norma įtvirtina sutarties privalomumo ir vykdytinumo (lot. pacta sunt servanda) principus.

30Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad šalių pasiektas susitarimas, įformintas teisės aktų pripažįstama tvarka, tampa teisiškai įpareigojančiu aktu. Šis aktas (susitarimas) nustato teises ir pareigas. Valstybė įsipareigoja šias pareigas užtikrinti priverstinai, nustatydama teisinį reikalavimą laikytis sutarčių, ir prireikus per teismą priverstinai įgyvendina. Sprendžiant ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, nevalia ignoruoti sutarties šalių valios ir vadovautis vien įstatymo nuostatomis. Teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 straipsnis), viešajai tvarkai (CK 1.81 straipsnis) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-268-248/2017).

31Nagrinėjamu atveju 2014 m. kovo 17 d. tarp atsakovo ir ieškovės yra įvykęs sandoris dėl 50 procentų UAB "Vilniaus finansiniai patarėjai" akcijų perleidimo atsakovui, tačiau šiam sandoriui patvirtinti egzistuoja ne viena, o dvi sutartys, kuriose skiriasi esminės sąlygos, t. y. skirtinga akcijų kaina. Pagal Sutartį 1 ieškovė parduoda, o atsakovas perka 50 UAB "Vilniaus finansiniai patarėjai" paprastų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 100 Lt, t.y. akcijų prikimo-pardavimo kaina 5 000 Lt. Pagal Sutartį 2 ieškovė parduoda, o atsakovas perka 50 paprastų vardinių UAB "Vilniaus finansiniai patarėjai" akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 100 Lt, o akcijų prikimo-pardavimo kaina 100 000 Lt (5 000 Lt už akcijas ir 95 000 Lt kaip akcijų priedas). Tarp šalių kilęs ginčas dėl to, kuri iš 2014 m. kovo 17 d. pasirašytų akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių, disponuojamų tarp ieškovės ir atsakovo atitinka tikrąją šalių valią. Pažymėtina, jog nei viena iš sutarčių Juridinių asmenų registre registruota nebuvo, taip pat šalys nei vienos iš sutarčių neprašo pripažinti negaliojančia.

32Kai šalys nesutaria dėl sudarytos sutarties turinio ir sąlygų, jie aiškinami taikant sutarčių aiškinimo taisykles, įtvirtintas CK 6.193 straipsnyje. Kasacinio teismo sutarčių aiškinimo ir jų nuostatų taikymo praktika yra gausi ir išplėtota. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes.

33Tikrieji sutarties šalių ketinimai turi būti bendri abiem šalims ir, jeigu šalių pozicijos skiriasi dėl sutarties teksto ar atskirų jos nuostatų prasmės, turi būti vadovaujamasi ta sutarties prasme, kurią sutarčiai būtų teikę analogiškoje situacijoje protingi asmenys. Nustatant tikruosius šalių ketinimus, kai šalių pozicijos skiriasi, būtina atsižvelgti ne tik į tam tikrų sąvokų įprastinę sampratą, bet kartu įvertinti sutarties tikslus bei pobūdį (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-309-378/2017 13 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką, 14 punktą).

34Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį, aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes.

35Nagrinėjamu atveju teismo posėdžių metu ieškovė nurodė, jog iš pradžių šalys pasirašė akcijų pirkimo pardavimo Sutartį 1, kurioje akcijų kaina nurodyta 5 000,00 Lt, po to, siekiant užtikrinti atsakovo įsipareigojimą gavus 50 procentų įmonės akcijų, atidaryti įmonėje pardavimų padalinį ir kompensuoti ieškovės į įmonę investuotas lėšas, buvo pasirašyta antroji sutartis, kurioje numatyta akcijų kaina yra 100 000,00 Lt (5 000,00 Lt akcijų kaina ir 95 000,00 Lt akcijų priedas). Ieškovės teigimu, ši sutartis turėjo būti garantija atsakovo įsipareigojimų vykdymui. Teismo vertinimu, šis ieškovės teiginys bylos medžiaga nėra įrodytas (CPK 178 str.). Konstatuotina, jog tiek ieškovės, tiek atsakovo į bylą pateiktų akcijų pirkimo – pardavimo sutarčių tekstai yra beveik identiški. Pažymėtina, jog ieškovės nurodytoje sutartyje, kuri, pasak ieškovės, turėjo užtikrinti atsakovo įsipareigojimų ieškovei vykdymą, jokie atsakovo įsipareigojimai nėra nurodyti. Ieškovės manymu, byloje esantis šalių susirašinėjimas patvirtina, jog atsakovas ieškojo lėšų atsiskaityti pagal akcijų pirkimo – pardavimo sutartį, kurioje sutarties kaina nurodyta 100 000,00 Lt. Teismo vertinimu, iš kreipimosi į Kredito uniją dokumentų, matyti, jog buvo siekiama paskolos akcijų įsigijimui, tačiau pateiktuose dokumentuose nėra identifikuota įmonė, kurios akcijas ketinama pirkti bei nėra įrodymų, patvirtinančių, jog Sutartis, kurioje nurodyta didesnė akcijų kaina, Kredito unijai buvo pateikta. Pagal šalių sudarytą 2014 m. kovo 17 d. akcijų pirkimo – pardavimo sutartį, kurioje sutarties kaina numatyta 5000,00 Lt, atsakovas įsipareigojo nurodytą sumą sumokėti į ieškovės sąskaitą per 30 dienų. Nustatyta, jog šis mokėjimas atliktas 2014 m. balandžio 17 d., t. y. laikantis Sutartyje 1 numatyto termino, t.y. sandoris buvo įvykdytas. Dėl nurodytų priežasčių, laikyti, jog tikrasis šalių susitarimas yra susitarimas dėl akcijų pirkimo už didesnę kainą yra neįrodytas (CPK 178 str.).

36Kaip minėta, pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį, aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Nagrinėjamu atveju ieškovė nurodė, jog jei atsakovas būtų vykdęs savo įsipareigojimus, ieškovė iš atsakovo nebūtų reikalavusi antrojoje sutartyje numatytos 95 000,00 Lt (27 513,90 Eur) akcijų priedo kainos. Ieškovės teigimu, atsakovas prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, tačiau iš bylos medžiagos ir ieškovės teismo posėdžio metu duotų paaiškinimų matyti, jog tiesiogiai raštiškai į atsakovą dėl neįvykdytos prievolės pagal akcijų pirkimo – pardavimo Sutartį 2 sumokėti 95 000,00 LT akcijų priedą ieškovė nesikreipė ir raštiškų pretenzijų iki ieškinio pareiškimo nereiškė. Priešingai, bylos duomenimis 2015 m. birželio 18 d. ieškovė kreipėsi į atsakovą, Lietuvos banką, VMI ir VĮ „Registrų centras“ su Pareiškimu dėl imperatyvių teisės aktų nuostatų ir akcininkų teisių pažeidimo, kuriame pati nurodė, jog 2014 m. kovo 26 d. už 5000 Lt pardavė atsakovui 50 % įmonės akcijų. Nei šiame pareiškime, nei kituose byloje pateiktuose dokumentuose ieškovė nėra nurodžiusi, jog šalių sudaryta akcijų pirkimo – pardavimo sutartis yra neįvykdyta. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog ieškovė Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-652-965/2018 reikšdama reikalavimą atsakovams UAB „Asmeniniai finansai“ ir A. V., pateikė atsakovo A. V. šioje byloje pateiktą akcijų pirkimo-pardavimo Sutartį 1, kurios 2.1 punktas nustatė, kad akcijų pirkimo-pardavimo kaina yra 5 000,00 Lt. Tokiu būdu iš byloje esančių duomenų matyti, jog ieškovė ne kartą rėmėsi pirmosios sutarties nuostatomis, tačiau, niekur neviešino ir nesivadovavo antrosios sutarties turiniu.

37Įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės suformuluotos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 176–185 straipsniuose ir išplėtotos kasacinio teismo jurisprudencijoje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2015 m. birželio 11 d. civilinė byla Nr. 3K-3-411-611/2015) yra pasisakęs, kad būtina atsižvelgti į tai, jog civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2011 m. spalio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; 2012 m. birželio 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2012; kt.).

38Teismas sprendžia, jog tikroji šalių valia buvo išreikšta pirmojoje akcijų pirkimo - pardavimo sutartyje, kurioje numatytus įsipareigojimus, t. y. sumokėti 5000,00 Lt sutarties kainą, atsakovas įvykdė. Atsižvelgiant į tai, teismas neturi pagrindo 2014 m. kovo 17 d. akcijų pirkimo-pardavimo Sutartį 2, kurioje numatyta 100 000,00 Lt sutarties kaina, laikyti atitinkančia šalių tikruosius ketinimus, todel negalima daryti išvados, kad šalys buvo susitariusios dėl 95 000,00 Lt akcijų priedo sumokėjimo. Esant nurodytoms aplinkybėms, priteisti ieškovės prašomą 95 000,00 Lt (27 513,90 Eur) akcijų priedą, numatytą antrojoje sutartyje, nėra pagrindo, todėl ieškovės ieškinys atmestinas.

39Pažymėtina, jog šalys, atstovaujamos profesionalių teisininkų, nei vienos iš 2014 m. kovo 17 d. akcijų pirkimo – pardavimo sutarčių neginčija ir neketina ginčyti.

40Nagrinėjamu atveju atsakovas prašo skirti baudą ieškovei už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Pagal CPK 95 straipsnio nuostatas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos šios sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį įtvirtinta galimybė taikyti teisinę atsakomybę, tačiau pažymėtina, kad ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, nustatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu, tam tikrais atvejais jis gali būti įvertintas kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2013; 2016 m. gruodžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-492-706/2016). Teismų praktikoje ne kartą yra akcentuota, kad asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-94/2010; 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1003-381/2015; 2017 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3-695/2017). CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Kreipimasis į teismą su ieškiniu savaime nėra laikomas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, o yra teisės kreiptis į teismą realizavimas. Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, jog ieškovė, pateikdama ieškinį, neabejojo savo kreipimosi į teismą pagrįstumu bei teikė argumentus savo pozicijai dėl pažeistų teisių gynimo. Atsižvelgus į tai, atsakovo prašymas skirti ieškovei 5000,00 Eur baudą ir 50 procentų iš šios baudos skirti atsakovo naudai už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis yra atmestinas.

41CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atsakovas bylos nagrinėjamu metu patyrė 1210,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro išlaidos už teisines paslaugas (3 tomas, e. b. l. 76, 77-83). Atsižvelgiant į tai, jog ieškovės ieškinys atmestinas, atsakovui iš ieškovės priteistina 1210,00 Eur bylinėjimosi išlaidos.

42Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 6,11 Eur. Remiantis LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ bei CPK 92 straipsniu, valstybės naudai iš ieškovės priteistina 6,11 Eur.

43Vadovaudamasis CPK 259, 269-270, 279, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

44Ieškinį atmesti.

45Priteisti atsakovui A. V., a. k. ( - ) iš ieškovės R. M., a. k. ( - ) 1210,00 Eur (vieną tūkstantį du šimtus dešimt eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

46Priteisti valstybės naudai iš ieškovės R. M., a. k. ( - ) 6,11 Eur (šešis eurus 11 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank”, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

47Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė,... 2. sekretoriaujant Miglei Udraitei,... 3. dalyvaujant ieškovei R. M.,... 4. ieškovės atstovei advokatei D. L.,... 5. atsakovo atstovei advokatei I. L.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 7. Ieškovė kreipėsi su teismą su ieškiniu nurodydama, jog 2004 m. birželio... 8. Atsakovas atsiliepime su ieškovės ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog ieškovė... 9. Be to, atsakovas rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, jog šalių valia dėl... 10. Teismo posėdžio metu ieškovė palaikė ieškinyje išdėstytas aplinkybes.... 11. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė palaikė ieškinyje išdėstytas... 12. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė palaikė atsiliepime į patikslintą... 13. Ieškinys atmestinas.... 14. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog 2004 m. birželio 21... 15. Ieškovė byloje pateikė 2014 m. kovo 17 d. ieškovės ir atsakovo sudarytą... 16. Atsakovas pateikė į bylą 2014 m. kovo 17 d. ieškovės ir atsakovo sudarytą... 17. 2014 m. kovo 19 d. ieškovė Valstybės įmonei registrų centras pateikė UAB... 18. Nustatyta, jog 2014 m. balandžio 16 d. ieškovė elektroniniu laišku... 19. Nustatyta, jog 2014 m. balandžio 17 d. atsakovas ieškovei mokėjimo pavedimu... 20. 2014 m. balandžio 17 d. ieškovė elektroniniu laišku Kredito Unijai... 21. 2014 m. spalio 3 d. atsakovas mokėjimo nurodymais pervedė UAB „Finansų... 22. 2015 m. kovo 26 d. ieškovė kreipėsi į atsakovą su pareiškimu dėl... 23. 2015 m. birželio 18 d. ieškovė kreipėsi į atsakovą, Lietuvos banką, VMI... 24. Nustatyta, jog 2015 m. liepos 3 d. Vilniaus apygardos prokuratūros antrojo... 25. Nustatyta, jog atsakovas kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą dėl... 26. Bylos duomenimis, ieškovė R. M. Klaipėdos miesto apylinkės teisme... 27. Remiantis VĮ Registrų Centras 2018 m. gruodžio 31 d. raštu Nr.... 28. Byloje taip pat pateikta UAB „Finansų patarėjai“ Didžioji knyga nuo 2014... 29. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.156 straipsnyje... 30. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad šalių pasiektas... 31. Nagrinėjamu atveju 2014 m. kovo 17 d. tarp atsakovo ir ieškovės yra įvykęs... 32. Kai šalys nesutaria dėl sudarytos sutarties turinio ir sąlygų, jie... 33. Tikrieji sutarties šalių ketinimai turi būti bendri abiem šalims ir, jeigu... 34. Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį, aiškinant sutartį taip pat turi būti... 35. Nagrinėjamu atveju teismo posėdžių metu ieškovė nurodė, jog iš... 36. Kaip minėta, pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį, aiškinant sutartį taip pat... 37. Įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės suformuluotos Lietuvos... 38. Teismas sprendžia, jog tikroji šalių valia buvo išreikšta pirmojoje... 39. Pažymėtina, jog šalys, atstovaujamos profesionalių teisininkų, nei vienos... 40. Nagrinėjamu atveju atsakovas prašo skirti baudą ieškovei už... 41. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 42. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 6,11 Eur.... 43. Vadovaudamasis CPK 259, 269-270, 279, 307 straipsniais, teismas... 44. Ieškinį atmesti.... 45. Priteisti atsakovui A. V., a. k. ( - ) iš ieškovės R. M., a. k. ( - )... 46. Priteisti valstybės naudai iš ieškovės R. M., a. k. ( - ) 6,11 Eur (šešis... 47. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...