Byla 1-216-297/2018

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Danguolė Urbanavičienė, sekretoriaujant Neringai Čėsnaitei, dalyvaujant prokurorui Jaunučiui Vailioniui, civilinio ieškovo UAB „( - ) “ atstovui advokatui D. J., kaltinamajam K. A.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3K. A., a. k. ( - ) gim. ( - )., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis vidurinį išsilavinimą, vedęs, nedirbantis, gyvenantis ( - ) teistas:

41) 2015 m. balandžio 8 d. Alytaus rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 223 straipsnio 1 dalį 21 MGL bauda, vadovaujantis BK 641 straipsniu, bausmė sumažinta 1/3,

52) 2016 m. lapkričio 4 d. Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 183 straipsnio 1 dalį, 186 straipsnio 1 dalį, 223 straipsnio 1 dalį, taikant BK 63 straipsnio 1, 3, 4 dalis, laisvės apribojimu 1 metams 6 mėnesiams ir 30 MGL bauda, vadovaujantis BK 641 straipsniu, bausmė sumažinta 1/3, galutinė bausmė laisvės apribojimas 1 metams ir 20 MGL bauda, remiantis BK 63 straipsnio 3, 9 dalimis, bausmė subendrinta su 2015 m. balandžio 8 d. baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, jas visiškai sudedant, ir paskirta galutinė subendrinta bausmė laisvės apribojimas 1 metams ir 34 MGL (1280,44 Eur) bauda; laisvės apribojimo bausmę atlikęs, 2017 m. gruodžio 6 d. išregistruotas iš probacijos tarnybos registro;

63) 2018 m. sausio 24 d. Alytaus apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį 30 MGL (1129,80 Eur) bauda, remiantis BK 63 straipsnio 1, 3, 9 dalimis, bausmė subendrinta su Alytaus rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 4 d. nuosprendžiu paskirtomis bausmėmis, jas visiškai sudedant, ir paskirta galutinė subendrinta bausmė laisvės apribojimas 1 metams ir 64 MGL (2410,24 Eur) bauda, į paskirtą bausmę įskaityta visiškai atlikta pagal 2016 m. lapkričio 4 d. nuosprendį laisvės apribojimo bausmė; teistumas neišnykęs,

7kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje.

8Teismas

Nustatė

9kaltinamasis K. A., būdamas UAB ,,( - ) “ (į. k. ( - ) , buveinės adresas ( - ) direktoriumi, veikdamas UAB „( - ) “ vardu, tyčia apgaule bendrovės naudai įgijo svetimą turtą šiomis aplinkybėmis:

102016 m. lapkričio 29 d. tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje kaltinamasis elektroniniu paštu pateikė UAB ,,( - ) “ (į. k. ( - ) ) komercinį pasiūlymą prekėms įsigyti, pagal kurį siūlė įsigyti 23,02 kubinių metrų medienos už 5 779,74 Eur, o UAB „( - ) “ sutikus su komerciniu pasiūlymu, 2016 m. gruodžio 5 d. pateikė įmonei „( - ) “ išankstinę PVM sąskaitą faktūrą serija 2016-12-05/1 sumokėti avansą 2 700 Eur; 2016 m. gruodžio 6 d. UAB „( - ) “ pervedus į UAB „( - ) “ sąskaitą banke „Swedbank“, AB, 2 700 Eur, medienos bendrovei nepateikė, nors dalį medienos UAB „( - ) “ turėjo, dėl kitos dalies medienos pagaminimo kaltinamasis susitarė su UAB „( - ) “ ir 2016 m. gruodžio 22 d. jis pateikė pirkėjui UAB „( - ) “ PVM sąskaitą faktūrą serija SM Nr. 23, pagal kurią pareikalavo sumokėti likusius 3 375,62 Eur iki 2016 m. gruodžio 23 d.; UAB „( - ) “ šios sąskaitos neapmokėjus, 2016 m. gruodžio mėnesio pabaigoje, tiksliai tyrimo metu nenustatytu laiku, PVM sąskaitą faktūrą Nr. 23, pagal kurią UAB „( - ) “ neva pardavė medieną pagal sutartį UAB „( - ) “, perdavė UAB „( - ) “ buhalterinę apskaitą tvarkiusiai UAB „( - ) “, taip sandoris buvo apskaitytas buhalterinėje apskaitoje kaip įvykęs, nurašant neva realizuotą medieną iš įmonės turto; 2017 m. sausio 4 d. kaltinamasis elektroniniu paštu pranešė UAB „( - ) “ vadovui R. Š., kad UAB „( - ) “ nepirks medienos ir užsakymas atšaukiamas, bet turėdamas tikslą apgaule užvaldyti UAB „( - ) “ pervestas lėšas už medieną, pervestų pinigų 2 700 Eur negrąžino ir turėdamas tikslą apgaule užvaldyti daugiau bendrovės „( - ) “ piniginių lėšų, 2017 m. vasario 1 d. el. paštu informavo UAB „( - ) “ statybos vadovą N. S., jog UAB „( - ) “ turi sumokėti likusią pinigų sumą pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą serija SM Nr. 23, t. y. 3 375,62 Eur, ir užtikrino, kad sumokėjus šią pinigų sumą mediena bus pristatyta 2017 m. vasario 3 arba 7 dienomis, nors faktiškai UAB „( - ) “ neturėjo medienos ir nebuvo pateikusi užsakymų medienai pagaminti, o 2017 m. vasario 2 d. UAB „( - ) “ pervedus likusią sumą 3 375,62 Eur į UAB „( - ) “ sąskaitą banke, sutartu laiku medienos įmonei „( - ) “ neperdavė, 2017 m. vasario 7 d. UAB „( - ) “ statybos vadovą N. S. el. paštu informavo, jog medieną kolegos pardavė, taip nurodydamas melagingus duomenis, kadangi bendrovė medienos nepardavė, nes jos neturėjo, tokiais veiksmais apgaule UAB „( - ) “ naudai įgijo svetimą – UAB ,,( - ) “ turtą – 6 075,62 Eur.

11Kaltinamasis K. A. kaltės nepripažino. Paaiškino, kad nuo 2016 m. rugsėjo mėn. dirbo UAB ,,( - ) “ direktoriumi. Įmonė pati medienos gamybos veiklos nevykdė, ji pirkdavo statybinę medieną ir ja prekiavo. 2016 m. lapkričio mėnesį į bendrovę telefonu kreipėsi UAB ,,( - ) “ darbų vadovas N. S.. Jis domėjosi, ar UAB ,,( - ) “ gali parduoti medienos, nurodė jos matmenis, kiekį. Kaltinamasis 2016 m. lapkričio pabaigoje pateikė UAB „( - ) “ komercinį pasiūlymą dėl 23 m3 medienos pardavimo. Dalį šios medienos, t. y. apie 5 m3 įmonė „( - ) “ turėjo savo sandėlyje, o likusį kiekį kaltinamasis planavo nupirkti iš UAB „( - ) “, su šia įmone jie buvo anksčiau turėję reikalų, pirko iš jų medieną. UAB ,,( - ) “ darbų vadovas N. S. pranešė, kad sutinka su pateiktu komerciniu pasiūlymu. Telefonu jie suderino, kad kai užsakovas UAB ,,( - ) “ perves avansą, K. A. pradės užsakymo vykdymą. 2016 m. gruodžio 6 d. UAB „( - ) “ pervedė 2 700 Eur. Tada kaltinamasis pateikė užsakymą UAB „( - ) “ medienai pagaminti. Šios įmonės direktorius R. Š. po dviejų savaičių pranešė, jog mediena pagaminta, galima ją pasiimti. Kaltinamasis informavo N. S., kad užsakymas įvykdytas ir kai tik užsakovas perves galutinę sumą, kaltinamasis organizuos transportą ir pristatys medieną. Jis išsiuntė užsakovui PVM sąskaitą faktūrą, bet užsakovas laiku pinigų nesumokėjo, dėl to ir kaltinamasis negalėjo atsiskaityti su UAB „( - ) “ už pagamintą medieną. Prasidėjo nesutarimai su R. Š., šis ėmėsi grasinimų, galiausiai medieną grąžino į sandėlį. Tada kaltinamasis parašė R. Š., kad nepirks jų medienos. Užsakovas „( - ) “ tik 2017 m. vasario 2 d., t. y. pavėlavęs 43 dienas, pervedė pinigus už medieną. Kaltinamasis dar bandė sakyti N. S., kad gali pristatyti dalį medienos, t. y. tuos 5 m3, kuriuos turėjo sandėlyje, o likusią dalį medienos žadėjo pristatyti po dviejų savaičių. Bet užsakovas UAB ,,( - ) “ norėjo gauti iš karto visus 23 m3, kurių kaltinamasis tuo metu neturėjo, todėl užsakovui pareiškus, kad medienos nepirks, jų bendravimas pasibaigė. UAB „( - ) “ negrąžino užsakovui UAB „( - ) “ pinigų už medieną, nes užsakovas pažeidė sutartį, laiku neatsiskaitė. Pinigai, kuriuos užsakovas pervedė bendrovei „( - ) “, buvo panaudoti įmonės veikloje. Kaltinamasis nepripažino sukčiavęs ir apgaule įgijęs UAB „( - ) “ pinigus 6 075,62 Eur. Jo teigimu tarp įmonių buvo civiliniai sutartiniai santykiai. Kaltinamasis, veikdamas kaip UAB „( - ) “ direktorius, tinkamai vykdė įsipareigojimus, užsakė medieną, kuri buvo pagaminta, ir ji būtų pristatyta užsakovui, jeigu šis būtų laiku sumokėjęs, o kadangi sumokėjo po 43 dienų, kai gamintojas medieną realizavo kitam pirkėjui, tai tik dėl užsakovo kaltės sutartis buvo neįvykdyta. Kaltinamasis neinformavo N. S., kad įmonė „( - ) “ pati negamina medienos, ją nupirks iš kitos įmonės ir parduos užsakovui, tačiau jis ir neturėjo pareigos apie tai informuoti, tai jo verslo reikalai. 2017 m. kovo pradžioje kaltinamasis kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei „( - ) “, nes pagal įstatymus jis privalo inicijuoti bankroto bylos iškėlimą, kai įmonė nebegali atsiskaityti su kreditoriais.

12Ikiteisminio tyrimo metu K. A. kaltės taip pat nepripažino. Nurodė, kad jo vadovaujama UAB „( - ) “ vykdė įsipareigojimus įmonei „( - ) “, mediena 2016 m. gruodžio mėnesio viduryje jau buvo paruošta UAB ,,( - ) “, dalį medienos įmonė „( - ) “ turėjo pas save, tačiau pagal pateiktą komercinį pasiūlymą UAB ,,( - ) “ nesugebėjo laiku atsiskaityti. Apmokėjimas turėjo būti atliktas iš karto po sąskaitos faktūros pateikimo bendrovei ,,( - ) “, o faktiškai pinigai buvo pervesti tik 2017 m. vasario 2 d., kai UAB ,,( - ) “, nesulaukusi apmokėjimo laiku, medieną jau buvo kažkam pardavusi. K. A. susisiekė su UAB ,,( - ) “ vadovu ir teiravosi dėl galimybės iš naujo pagaminti medieną, tačiau jam buvo pasakyta, kad naujo užsakymo paruošimas užtruks ir, be to, keisis kainos bei apmokėjimo tvarka, t. y. kad bus reikalingas avansas ir t. t. Tada K. A. kontaktavo su UAB,, ( - ) “ dėl naujo užsakymo, nurodė, kad pasikeitė kainos. Iš pradžių UAB ,,( - ) “ sutiko palaukti, kol bus pagaminta mediena, o vėliau pranešė, kad užsakymas nebereikalingas. Kadangi UAB ,,( - ) “ nesilaikė abipusio susitarimo, o bendrovė „( - ) “ dėl to patyrė papildomų išlaidų, prarado patikimos reputaciją, todėl pinigai jiems nebuvo grąžinti. UAB „( - ) “ pervesta pinigų suma už medieną banko sąskaitoje nebuvo laikoma, iš tų pinigų buvo išmokėti atlyginimai, padaryti pervedimai Sodrai, antstolei ir pan. (4 t., b. l. 4–5, 7–8).

13Nors kaltinamasis K. A. kaltės nepripažįsta, tačiau byloje įstatymo nustatyta tvarka surinkti faktiniai duomenys sudaro pagrindą teismui spręsti, kad kaltinimas pagal BK 182 straipsnio 1 dalį yra pagrįstas ir įrodytas.

14Teismo posėdyje apklaustas liudytojas N. S., dirbantis UAB „( - ) “ statybų vadovu, parodė, kad darbams reikėjo sertifikuotos ir antipirenu padengtos medienos. Įmonės elektroniniame pašte rado UAB „( - ) “ pasiūlymą. Nusiuntė šiai įmonei užklausą, nurodė medienos kiekį, išmatavimus. Taip pradėjo bendravimą su UAB „( - ) “ direktoriumi K. A.. Jų bendravimas vyko tiek elektroniniais laiškais, tiek ir telefonu. K. A. atsiuntė komercinį pasiūlymą, užtikrino, kad mediena atitiks reikalavimus, t. y. dalis jos bus nestandartinio (8 m) ilgio, ji bus sertifikuota ir antiseptikuota. Pateiktas komercinis pasiūlymas jiems tiko, todėl jį patvirtino ir užsakė pas pardavėją UAB „( - ) “ iš viso 23 m3 medienos, sumokėjo avansą. Po kelių savaičių K. A. telefonu pranešė, kad mediena pagaminta. Tuo metu nebuvo kur jos laikyti, be to, gruodžio mėnesio pabaiga, prieššventinis laikotarpis, darbai nevyksta, todėl N. S. paprašė K. A. kurį laiką palaikyti medieną pas save. K. A. neprieštaravo, sakė mediena jam netrukdo, jis tik norėjo, kad UAB „( - ) “ iki švenčių apmokėtų visą sumą. Tuo tarpu bendrovės „( - ) “ direktorius pasakė, kad jų įmonė sumokės tada, kai bus pristatyta mediena. Apie tai N. S. pranešė K. A. ir jie susitarė, kad K. A. kurį laiką palaikys medieną pas save. K. A. nesakė, kad jeigu jie iki metų pabaigos nesumokės pinigų, mediena nebus pristatyta. Apie tai jis neužsiminė ir jiems bendraujant po Naujų metų. 2017 m. sausio pabaigoje N. S. paskambino K. A. ir pasakė, kad jiems jau reikalinga mediena. K. A. parašė, kad pristatys medieną po to, kai jie sumokės visą likusią sumą. Nebuvo kalbos apie tai, kad medienos jau nėra. 2017 m. vasario 2 d. bendrovė „( - ) “ padarė pavedimą, jo kopija buvo išsiųsta K. A.. Pastarasis prieš tai buvo žadėjęs pristatyti medieną iš karto po pinigų pervedimo, bet mediena nebuvo pristatyta, o į telefoninius skambučius K. A. neatsiliepė. Kai galiausiai pavyko su juo susisiekti, K. A. pranešė, kad mediena jau parduota, nes galvojo, kad jie medienos neims. Dar sakė, kad jis gali pristatyti jiems dalį medienos. N. S. apie situaciją informavo bendrovės direktorių, kuris pasakė, kad medienos nepirks, tegu K. A. perveda atgal į sąskaitą pinigus. Apie tai N. S. informavo K. A.. Šis žadėjo, kad buhalterė padarys pavedimą, bet pinigai nebuvo grąžinti, o K. A. nebekėlė ragelio.

15Teismo posėdyje apklaustas liudytojas R. Š. parodė, kad jis yra UAB „( - ) “ vadovas. 2016 m. vasarą į ( - ) esančią jo lentpjūvę atvyko K. A., sakė ieško medienos, prisistatė kaip UAB „( - ) “ direktorius, aiškino, kad jis dirba su dideliais statybų centrais ir jam reikia labai aukštos kokybės medienos. Tačiau R. Š. jis nepasirodė patikimas klientas, todėl atsisakė bendradarbiauti su K. A. įmone. Nežiūrint į tai, įmonė „( - ) “ vis tiek siuntė jam elektroninius laiškus su užsakymais pagaminti medieną ir galiausiai R. Š. sutiko parduoti K. A. įmonei 1,5 m3 medienos, nes kaip tik turėjo tokių matmenų, kokių reikėjo. K. A. nedelsdamas sumokėjo už tą 1,5 m3 medienos. Po to dar vieną kartą įvykdė K. A. užsakymą dėl nedidelio kiekio medienos pardavimo, tą kartą irgi apmokėjimas buvo padarytas. 2016 m. lapkričio mėn. vėl gavo iš UAB „( - ) “ elektroninį laišką dėl medienos užsakymo ir tą kartą buvo užsakomas didelis kiekis – apie 18 m3 medienos, be to, nestandartinės. Apie tai, kad ta mediena turi būti išdžiovinta ir impregnuota, su K. A. kalbos nebuvo. Tokios medienos R. Š. ir negali parduoti, nes jis tik pagamina (išpjauna) medieną, jos nedžiovina ir nesertifikuoja, kadangi tam neturi sąlygų. K. A. aiškino, kad jis medieną vešis į Alytų ir kažką pats su ja darys, gal apdirbs. R. Š. sutiko vykdyti užsakymą, bet šį kartą jis parengė sutartį ir nusiuntė K. A.. Pastarasis sutartį pasirašė ir atsiuntė jam atgal. R. Š. dar nepasirašius šios sutarties, K. A. davė dar vieną užsakymą dėl 3 m3 medienos, kurios sakė reikia greitai. Ši mediena turėjo būti pristatyta įmonei į Vilnių. R. Š. sutiko duoti 3 m3 medienos, ją atkrovė ir K. A. nusamdytas vairuotojas tą medieną išvežė. Tačiau už šią medieną K. A. neatsiskaitė ir R. Š. pateiktos sąskaitos neapmokėjo, liko skolingas apie 550 Eur, taip pat jis nesumokėjo ir vairuotojui už 3 m3 medienos nuvežimą. Toks K. A. elgesys sukėlė įtarimų R. Š., todėl jis nepasirašė sutarties dėl didelio kiekio medienos pardavimo ir net neketino jos parduoti, kol K. A. nesumokės už 3 m3 medienos. Be to, jis patikrino internete skelbiamus duomenis apie UAB „( - ) “ ir pamatė, kad įmonė turi skolų Sodrai. K. A. vis žadėjo sumokėti skolą 550 Eur, bet taip ir nesumokėjo, todėl R. Š. galutinai atsisakė sumanymo vykdyti K. A. užsakymą dėl 18 m3 medienos, nors tą medieną jau buvo suruošęs. Galiausiai 2017 m. sausio 4 d. jis gavo K. A. elektroninį laišką, kad užsakymas dėl didelio medienos kiekio pardavimo yra atšaukiamas. Po to su K. A. nekontaktavo, tik 2017 m. kovo mėn. K. A. jam parašė el. laišką, klausdamas dėl didelio kiekio medienos pardavimo, bet R. Š. į tą jo laišką neatsakė, nes nenorėjo su juo turėti jokių bendrų reikalų.

16Liudytoja N. Z., apklausta teisme, parodė, kad ji dirba vyr. buhaltere UAB „( - ) “. Ši įmonė pagal sutartį teikė buhalterinės apskaitos paslaugas įmonei „( - ) “. Šios įmonės direktorius buvo K. A.. 2017 m. pradžioje nutraukė sutartį su UAB „( - ) “, nes įmonė nebevykdė veiklos, kelis mėnesius nemokėjo už paslaugas. Su kitomis įmonėmis UAB „( - ) “ irgi vėluodavo atsiskaityti. 2016 metus UAB „( - ) “ baigė nuostolingai, patyrė 34 117 Eur nuostolių. K. A. pateikdavo jai buhalterinės apskaitos dokumentus, tai darydavo tiek elektroniniu paštu, tiek pats atveždavo į biurą. K. A. paprastai pats darydavo bankinius pavedimus, kartais pavesdavo jai tai padaryti, bet tada jis pasakydavo kam konkrečiai pervesti pinigus. Kai tik į įmonės sąskaitą patekdavo kokios nors piniginės lėšos, jos iš karto būdavo panaudojamos UAB „( - ) “ skoloms padengti. Liudytoja nurodė neprisimenanti, ar K. A. buvo davęs jai nurodymą grąžinti pinigus UAB „( - ) “. Apie sutartį su šia įmone dėl medienos pardavimo ji nežino. Liudytojos teigimu ji pati sąskaitų neišrašydavo, išskyrus tuos atvejus, kada K. A. paprašydavo išrašyti, bet tokiais atvejais jis (K. A.) pateikdavo duomenis kokioms prekėms ir kokiai sumai reikia išrašyti sąskaitą. Ji neprisimena, kas išrašė 2016 m. gruodžio 22 d. sąskaitą 6 075,62 Eur sumai, pagal kurią mediena parduota įmonei „( - ) “. Ši sąskaita įtraukta į pardavimų žurnalą, vadinasi, prekės įmonei „( - ) “ buvo parduotos, antraip turėtų būti pažymėta, kad tai išankstinė sąskaita. Duomenis į apskaitą ji įtraukdavo pagal K. A. pateiktus dokumentus. Yra galimybė anuliuoti išrašytą sąskaitą, tada išrašoma atvirkštinė, kreditinė sąskaita, bet tai gali būti daroma tik įmonės vadovo sprendimu.

17Iš UAB „( - ) “ pareiškimo matyti, kad 2017 m. kovo 7 d. Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate (toliau – Alytaus apskrities VPK) buvo gautas UAB „( - ) “ pareiškimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo įmonės UAB „( - ) “ vadovo K. A. atžvilgiu. Pareiškime nurodyta, kad įmonės „( - ) “ statybos vadovas N. S. 2016 m. lapkričio 28 d. susisiekė su UAB „( - ) “ direktoriumi K. A. dėl medienos gaminių pirkimo ir K. A. informavo, kad gali pagaminti medieną, pateikė komercinį pasiūlymą 5 779,74 Eur sumai. N. S. jį patvirtino. 2016 m. gruodžio 5 d. K. A. pateikė išankstinę PVM sąskaitą faktūrą 2 700 Eur sumai. UAB „( - ) “ 2016 m. gruodžio 6 d. pervedė įmonei „( - ) “ 2 700 Eur, po ko K. A. informavo, kad medienos gaminiai bus pagaminti maždaug per dvi savaites. 2016 m. gruodžio 22 d. K. A. atsiuntė PVM sąskaitą faktūrą 6 075,62 Eur sumai ir paprašė pervesti pinigus iki švenčių. Vėliau šalys patikslino medienos pristatymo terminus ir 2017 m. vasario 1 d. K. A. elektroniniu paštu nurodė, kad turi būti pervesti visi pinigai ir tuomet prekės bus pristatytos 2017 m. vasario 3 arba 7 dienomis. UAB „( - ) “ 2017 m. vasario 2 d. įvykdė galutinį mokėjimą ir pervedė į UAB „( - ) “ sąskaitą 3 375,62 Eur. Sekančią dieną N. S. nepavyko susisiekti su K. A., nes jis telefono nekėlė, į elektroninius laiškus neatsakė. 2017 m. vasario 7 d. K. A. elektroniniu laišku informavo, kad mediena parduota kitai įmonei, nurodė, kad grąžins pinigus. Tačiau pinigai bendrovei „( - ) “ grąžinti nebuvo, susisiekti su K. A. nepavyko. Patikrinus įmonės „( - ) “ duomenis, paaiškėjo, kad šioje įmonėje nuo 2016 m. lapkričio 22 d. dirbo tik du darbuotojai, nuo 2017 m. sausio 26 d. dirbo tik vienas asmuo, kas rodo, kad UAB „( - ) “ realiai neturėjo fizinių rezervų vykdyti UAB „( - ) “ užsakymo ir pagaminti medienos gaminius, o įmonei pervestos lėšos buvo panaudotos turtinėms prievolėms panaikinti. UAB „( - ) “ direktorius K. A., žinodamas, kad įmonės finansinė būklė yra bloga, neturi nei fizinių, nei finansinių galimybių vykdyti užsakymą, sudarė sandorį, teikė komercinius pasiūlymus, priėmė užsakymus, neatlikdamas jokių medienos gamybos veiksmų ir melagingai teigdamas, kad vykdo medienos gaminių gamybą, išrašė ir pateikė UAB „( - ) “ išankstinę PVM sąskaitą faktūrą, po to, žinodamas, jog mediena nėra pagaminta ir realiai jos neturi, pateikė PVM sąskaitą faktūrą apmokėjimui, vasario 1 d. jis melagingai nurodė, jog medienos gaminiai pagaminti ir bus pristatyti apmokėjus sąskaitą, taip apgaulės būdu apgaule užvaldė bendrovės lėšas 6075,62 Eur (1 t., b. l. 1–4).

18Prie pareiškimo policijai UAB „( - ) “ pridėjo rašytinius dokumentus – susirašinėjimą elektroniniu paštu su UAB „( - ) “ direktoriumi K. A., 2016 m. lapkričio 29 d. komercinį pasiūlymą, 2016 m. gruodžio 5 d. išankstinę PVM sąskaitą faktūrą serija 2016-12-05/1, mokėjimo nurodymą Nr. 15672, 2016 m. gruodžio 22 d. PVM sąskaitą faktūrą serija SM Nr. 23, 2017 m. vasario 2 d. mokėjimo nurodymą, internetiniame tinklalapyje www.rekvizitai.lt paskelbtą informaciją apie UAB „( - ) “ (1 t., b. l. 1–22), iš kurių matyti, kad 2016 m. lapkričio 28 d. N. S. kreipėsi el. paštu į UAB ( - ) “ dėl statybinės medienos įsigijimo, nurodė, kad mediena reikalinga stogui, ji turi būti antiseptikuota ir antipirenuota su dokumentais; 2016 m. lapkričio 29 d. K. A., veikdamas kaip UAB „( - ) “ direktorius, el. paštu atsakė, kad gali pagaminti 8,0 m medieną už 175 Eur/m3, tačiau neturi galimybės išdžiovinti, ir kad papildomos sąlygos nurodytos laiško priede – komerciniame pasiūlyme; 2016 m. lapkričio 29 d. komerciniame pasiūlyme Nr. 2016/027, kuris adresuotas UAB „( - ) “, nurodyta, kad UAB „( - ) “ siūlo įsigyti 23,02 m3 dvigubo pjovimo medienos, jos kaina 4 178,13 Eur, papildomai nurodyta kaina už medienos džiovinimą, impregnavimą, padengimą antipirenu, nurodytas prekių pristatymo terminas, t. y. dvi savaitės nedžiovintai medienai, trys savaitės džiovintai medienai, užsakymas pradedamas vykdyti po išankstinės sąskaitos apmokėjimo, likusi suma iš karto po sąskaitos faktūros pateikimo; 2016 m. gruodžio 5 d. pardavėjas UAB „( - ) “ pateikė pirkėjui UAB „( - ) “ išankstinę PVM sąskaitą faktūrą serija 2016-12-05/1 2 700,00 Eur sumai už 23,02 m3 dvigubo pjovimo statybinę medieną; 2016 m. gruodžio 6 d. UAB „( - ) “ pervedė į UAB „( - ) “ banko sąskaitą 2 700,00 Eur; 2016 m. gruodžio 22 d. K. A. el. paštu nusiuntė bendrovei „( - ) “ 2016 m. gruodžio 22 d. išrašytą PVM sąskaitą faktūrą serija SM Nr. 23 6 075,62 Eur sumai, kurioje nurodyta apmokėti iki 2016 m. gruodžio 23 d.; 2016 m. gruodžio 29 d. K. A. el. laišku teiraujasi N. S. kokia situacija su mokėjimu; 2016 m. gruodžio 30 d. N. S. atsako K. A., kad jis perdavė sąskaitą direktoriui ir paprašė pervesti dalį pinigų, o kita dalis bus pervesta po medienos pristatymo; 2017 m. vasario 1 d. K. A. el. paštu pranešė N. S., kad gavus pinigų pervedimą, prekės bus pristatytos penktadienį arba tik antradienį; 2017 m. vasario 2 d. UAB „( - ) “ pervedė į UAB „( - ) “ banko sąskaitą 3 375,62 Eur (nurodyta paskirtis – galutinis apmokėjimas) ir tą pačią dieną išsiuntė K. A. pavedimo kopiją; 2017 m. vasario 3 d. N. S. el. paštu išsiuntė K. A. paklausimą kada bus pristatyta mediena, nurodė, kad niekaip negali jam prisiskambinti; 2017 m. vasario 7 d. K. A. el. paštu informavo UAB „( - ) “, kad užsakyta mediena yra parduota ir kad jis nurodė buhalterei grąžinti pinigus; iš internetiniame tinklalapyje www.rekvizitai.lt paskelbtos informacijos apie UAB „( - ) “ matyti, kad šioje įmonėje nuo 2016 m. lapkričio 22 d. dirbo tik du darbuotojai, o nuo 2017 m. sausio 26 d. – vienas asmuo ir įmonė nuo 2016 m. pradžios nuolat turėjo socialinio draudimo skolą VSDF biudžetui, bet 2016 m. gruodžio 7 d. ir 2017 m. vasario 3 d., t. y. sekančią dieną po to, kai UAB „( - ) “ pervedė pinigines lėšas, socialinio draudimo įsiskolinimų įmonė neturėjo.

19Iš liudytojo R. Š. pateiktų dokumentų – PVM sąskaitų faktūrų, susirašinėjimo elektroniniais laiškais su K. A., prisistatančiu UAB „( - ) “ komercijos direktoriumi, matyti, kad UAB „( - ) “ 2016 m. rugsėjo 29 d. pirko iš UAB „( - ) “ 1,7 m3 medienos už 353,32 Eur; 2016 m. lapkričio 17 d. UAB „( - ) “ užsakė pagaminti 1,05 m3 medienos; 2016 m. lapkričio 18 d. R. Š. išsiuntė sąskaitą 229,60 Eur sumai pirkėjui UAB „( - ) “; 2016 m. gruodžio 7 d. K. A. pateikė užsakymą dėl 19,06 m3 medienos pagaminimo, nurodė, kad mediena turi būti impregnuota, ją reikės pristatyti į Vilnių; 2016 m. gruodžio 20 d. R. Š. išsiuntė pirkėjui UAB „( - ) “ sąskaitą Nr. ML0153 už 3,33 m3 medienos 532,80 Eur sumai, sąskaitoje nurodytas apmokėjimo terminas iki 2016 m. gruodžio 30 d.; 2016 m. gruodžio 23 d. K. A. atsiuntė R. Š. el. laišką su prašymu impregnuoti visą paruoštą medieną, kurią planuoja pasiimti trečiadienį; 2017 m. sausio 4 d. K. A. el. paštu pranešė R. Š., kad dėl susiklosčiusios situacijos medienos daugiau nebepirks, užsakymas atšaukiamas; 2017 m. kovo 10 d. K. A. el. laišku teiravosi, ar R. Š. tebeturi statybinę medieną, kuri jo prašymu buvo išpjauta dar 2016 m. gruodžio mėnesį (1 t., b. l. 93–110).

20Iš UAB „( - ) “ pagal reikalavimą pateiktų dokumentų matyti, kad šios įmonės direktorius K. A. pateikė ikiteisminio tyrimo pareigūnui 2016 m. lapkričio 29 d. komercinį pasiūlymą prekėms įsigyti, susirašinėjimą el. laiškais su įmonės „( - ) “ atstovu N. S. (analogiškus dokumentus su pareiškimu policijai pateikė ir UAB „( - ) “), taip pat paaiškinimą raštu, kuriame K. A. nurodė, kad el. paštu pateikė komercinį pasiūlymą UAB „( - ) “ dėl prekių įsigijimo, prekių kainos, atsiskaitymo būdo ir pristatymo termino, o kai UAB „( - ) “ statybos vadovas N. S. su šiuo pasiūlymu sutiko ir užsakė prekes, UAB „( - ) “ el. paštu nusiuntė išankstinę sąskaitą apmokėjimui, kad tai būtų susitarimo patvirtinimas ir užtikrintų susitarimo vykdymą. Kai ši sąskaita buvo apmokėta, UAB „( - ) “ užsakė trūkstamas prekes UAB „( - ) “. Dalį užsakymo, t. y. 4,56 m3 medienos turėjo savo sandėlyje, todėl buvo užsakyta tik trūkstama mediena. 2016 m. gruodžio pabaigoje UAB „( - ) “ direktorius paskambino ir informavo, kad užsakymas atliktas. Apie tai buvo informuotas UAB ( - ) “ statybos vadovas ir persiųsta sąskaita galutiniam apmokėjimui, kad po apmokėjimo būtų galima organizuoti medienos pristatymą. Tačiau UAB „( - ) “ nesugebėjo pateiktos sąskaitos apmokėti laiku, taip kaip buvo nurodyta komerciniame pasiūlyme. Dėl šios priežasties UAB „( - ) “ negalėjo laiku atsiskaityti su UAB „( - ) “ ir dėl to prarado partnerį bei turėjo papildomų problemų, todėl UAB „( - ) “ turėjo teisę reikalauti, kad jai liktų pirminė įmoka (rankpinigiai) (1 t., b. l. 141–144).

21Iš AB Šiaulių banko pateikto UAB „( - ) “, į. k. ( - ) , sąskaitos Nr. ( - ) išrašo ir ikiteisminio tyrimo pareigūno 2017 m. rugpjūčio 29 d. tarnybiniame pranešime nurodytų duomenų matyti, kad 2016 m. gruodžio 6 d. UAB „( - ) “ pervedė į UAB „( - ) “ sąskaitą 2 700 Eur, iki tol įmonės sąskaitoje buvo 0,46 Eur piniginių lėšų; po gauto pervedimo tą pačią dieną iš sąskaitos pervesti pinigai įvairioms įmonėms, advokatei, notarei, K. A. išgrynino 400 Eur, o gruodžio 7 d. sumokėta skola ( - )28 Eur bei pervesti pinigai darbo užmokesčiui, įmonėms; 2017 m. vasario 2 d. UAB „( - ) “ pervedė į sąskaitą 3 375,62 Eur, šie pinigai panaudoti UAB „( - ) “ veikloje (darbo užmokesčiui sumokėti, VSDFV, įmonėms, antstolei, notarei) (2 t., b. l. 21, 22–30, 69–75).

22Juridinių asmenų registro išrašas patvirtina, kad K. A. nuo 2016 m. spalio 6 d. buvo UAB „( - ) “, į. k. ( - ) , vadovas (2 t., b. l. 128–133).

23Iš BUAB „( - ) “ bankroto administratoriaus ir Kauno apygardos teismo pateiktos informacijos matyti, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. balandžio 10 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „( - ) “, šios bylos iškėlimą inicijavo bendrovės direktorius K. A., kurio pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo teisme gautas 2017 m. kovo 14 d. Teismo nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo konstatuota, kad pagal 2017 m. vasario 28 d. sudarytą UAB „( - ) “ balansą bendrovė yra nemoki, nes jos turto vertė yra 26 689 Eur, o pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudaro 46 583,20 Eur, t. y. viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, įmonė negali vykdyti savo finansinių prievolių kreditoriams, nemoka mokesčių valstybei (1 t., b. l. 181–183, 4 t., b. l. 50–52).

24Kauno apygardos teismas 2018 m. balandžio 9 d. priėmė sprendimą dėl bankrutavusios UAB „( - ) “ pabaigos (5 t., b. l. 8–9).

25VĮ Registrų centro pranešimas patvirtina, kad likviduota bankrutavusi UAB „( - ) “ 2018 m. gegužės 21 d. išregistruota iš Juridinių asmenų registro (5 t., b. l. 2, 3).

26Iš archyvinių dokumentų perdavimo-priėmimo akto matyti, kad UAB „( - ) “ pateikė UAB „( - ) “ archyvinius apskaitos dokumentus (1 t., b. l. 172–173).

27Iš dokumentų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti UAB „( - ) “ buhalterinės apskaitos dokumentai (PVM sąskaitos faktūros), susiję su medienos pirkimu ir pardavimu, nustatyta, kad įmonė laikotarpiu nuo 2016 m. birželio 16 d. iki 2017 m. vasario 8 d. pirko 179,471 m3 medienos, o pardavė 240,1626 m3, t. y. pardavė 60,6916 m3 daugiau, nei buvo nupirkusi (2 t., b. l. 76–79, 80–127).

28Įrodymų vertinimas, veikos kvalifikavimas

29BK 182 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už sukčiavimą. Pagal baudžiamąjį įstatymą sukčiavimas – tai nusikalstama veika, kuria kaltininkas apgaule savo ar kitų asmenų naudai įgyja svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengia turtinės prievolės arba ją panaikina. Sukčiavimo objektyvieji požymiai – svetimo turto ar turtinės teisės įgijimas, turtinės prievolės išvengimas arba turtinės prievolės panaikinimas – BK 182 straipsnio dispozicijoje suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad būtų padaryta bent viena nurodytų veikų. Sukčiavimas padaromas tik esant tiesioginei tyčiai, t. y. kaltininkas suvokia, kad apgaule esmingai suklaidinęs turto savininką, neteisėtai ir neatlygintinai, savo ar kitų naudai įgyja svetimą turtą, numato, kad dėl jo veiksmų nukentėjusysis patirs turtinę žalą, ir to nori bei siekia (kasacinės nutartys Nr. 2K-7-255/2012, 2K-117/2013, 2K-31-788/2017, 2K-108-788/2018).

30Svetimas, t. y. kitam asmeniui nuosavybės teise priklausantis turtas, gali būti įgyjamas ir tapti asmens nuosavybe taip pat ir civilinių sutarčių pagrindu. Tačiau civilinių sutarčių pagrindu nuosavybės teisė įgyjama teisėtai, kai sutarties sudarymo momentu šalys išreiškia savo tikrąją valią vykdyti sandorį. Esminis sukčiavimo, kaip nusikalstamos veikos, požymis, skiriantis jį nuo civilinio delikto, yra apgaulės naudojimas prieš turto savininkus, teisėtus valdytojus ar asmenis, kurių žinioje yra turtas (kasacinė nutartis Nr. 2K-620/2010). Apgaulė – tai turto savininko ar asmens, teisėtai valdančio turtą, suklaidinimas dėl kaltininko turimos tariamos teisės į turtą arba dėl jo ketinimų ir tokiu būdu „privertimas“ jų perduoti turtą kaltininko ar trečiųjų asmenų nuosavybei ar laikinam valdymui (kasacinės nutartys Nr. 2K–454/2012, 2K-462/2013). Apgaulė gali pasireikšti nukentėjusiojo suklaidinimu jam pateikiant objektyvios tikrovės neatitinkančią informaciją arba nutylint esmines jo apsisprendimui dėl turto, turtinės teisės perleidimo aplinkybes, turint teisinę pareigą apie jas pranešti. Asmuo gali būti suklaidinamas dėl bet kokių aplinkybių ar faktų, susijusių su turto, turtinės teisės perleidimu kaltininkui, arba jo turtinės prievolės panaikinimu, tačiau kaltininko apgaulė turi būti esminė, t. y. turėti lemiamą įtaką asmens apsisprendimui minėtiems veiksmams atlikti.

31Kaltinamasis K. A. neigia padaręs sukčiavimą. Jis aiškina neturėjęs tyčios apgaule įgyti UAB „( - ) “ turtą. Jo vadovaujama UAB „( - ) “ vykdė verslą, parduodavo medieną. Pagal kaltinamojo pateiktą 2016 m. lapkričio 29 d. komercinį pasiūlymą atsirado teisėti civilinio pobūdžio santykiai su įmone „( - ) “. Pardavėjas UAB „( - ) “ vykdė savo įsipareigojimus pirkėjui UAB „( - ) “ ir, gavus pirkėjo sumokėtą avansą 2 700 Eur, užsakė įmonėje „( - ) “ pagaminti medieną. Ši mediena būtų pristatyta pirkėjui, jeigu šis būtų laiku už ją atsiskaitęs. Kadangi pirkėjas pažeidė prievolę, nes pavėluotai apmokėjo sąskaitą, todėl sandoris nebuvo iki galo įvykdytas, nes gamintojas medieną pardavė kitam klientui, o sandorio pagrindu gauti pinigai 6 075,62 Eur buvo panaudoti įmonės „( - ) “ ūkinėje veikloje ir pirkėjui negrąžinti, nes 2017 m. vasario mėnesį bendrovė nebeturėjo piniginių lėšų.

32Tokius kaltinamojo paaiškinimus teismas vertina kaip gynybinius, duotus siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės. Byloje surinkti duomenys – liudytojų N. S., R. Š. parodymai, kaltinamojo susirašinėjimas el. paštu su UAB „( - ) “, sąskaitos, mokėjimo pavedimai, UAB „( - ) “ banko sąskaitos išrašas patvirtina, kad kaltinamasis K. A., veikdamas kaip įmonės „( - ) “ vadovas, pateikė įmonei „( - ) “ komercinį pasiūlymą dėl 23 m3 medienos pirkimo-pardavimo, o kai ši įmonė jį patvirtino ir 2016 m. gruodžio 6 d. pervedė 2 700 Eur avansą, kaltinamasis pateikė užsakymą bendrovei „( - ) “ dėl medienos pagaminimo. 2017 m. vasario 2 d. UAB „( - ) “ pervedė įmonei „( - ) “ likusią sumą už perkamą medieną, t. y. 3 375,62 Eur, tačiau pirkėjas medienos negavo, sumokėti pinigai jam nebuvo grąžinti, nes už perkamą medieną pervestos piniginės lėšos buvo panaudotos pardavėjo UAB „( - ) “ veikloje – sumokėti darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, atsiskaitymams su kitais kreditoriais. Taigi, byloje nustatyta, kad kaltinamasis susitarimo dėl medienos pirkimo-pardavimo pagrindu įmonės „( - ) “ naudai įgijo UAB „( - ) “ priklausančias pinigines lėšas – iš viso 6 075,62 Eur ir jas panaudojo UAB „( - ) “ interesais. Nors kaltinamasis teigia, kad nei sandorio sudarymo, nei vykdymo metu jis neturėjo nusikalstamų tikslų sukčiauti ir tyčia nesuklaidino pirkėjo UAB „( - ) “, tačiau byloje surinkti duomenys paneigia tokią kaltinamojo versiją. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad jau pateikdamas komercinį pasiūlymą UAB „( - ) “ kaltinamasis nurodė neteisingą informaciją, kad UAB „( - ) “ gamina medieną (1 t., b. l. 6). Apie tai, kad įmonė medienos negamina, o tik perka ir parduoda, kaltinamasis sąmoningai nutylėjo. Iš liudytojo N. S. parodymų matyti, kad jeigu jis būtų žinojęs, kad UAB „( - ) “ pati medienos negamina, o tik perparduoda, ši aplinkybė būtų labai reikšminga sprendžiant dėl pirkimo sutarties sudarymo. Kaltinamasis 2016 m. gruodžio 22 d. pateikė pirkėjui UAB „( - ) “ PVM sąskaitą faktūrą Nr. 23 galutiniam atsiskaitymui už medieną, kuri turėjo būti ne tik išpjauta, bet ir impregnuota bei padengta antipirenu, nors tokia mediena jis nedisponavo ir nėra duomenų, kad K. A. realiai galėjo ją pateikti pirkėjui. Liudytojas R. Š. paneigė kaltinamojo paaiškinimus, neva 2016 m. gruodžio mėnesį jis jau turėjo reikiamą medieną ir galėjo ją pristatyti pirkėjui UAB „( - ) “. Iš liudytojo R. Š. parodymų seka, kad nors UAB „( - ) “ ir turėjo paruošusi pardavimui didelį kiekį medienos, tačiau sutartis su K. A. dėl šios medienos pardavimo nebuvo sudaryta ir R. Š. neragino ir nereikalavo už ją sumokėti, nes K. A. buvo likęs skolingas už 3,3 m3 medienos, todėl R. Š. nepasirašė sutarties dėl didelio kiekio medienos pardavimo ir neturėjo ketinimų ją realizuoti bendrovei „( - ) “, kadangi nepasitikėjo jos vadovu K. A.. Teismas neturi pagrindo netikėti liudytojo R. Š. parodymais, jie nuoseklūs, atitinka byloje nustatytas faktines aplinkybes. Iš to seka, kad kaltinamojo paaiškinimai, jog 2016 m. gruodžio mėn. jis realiai turėjo komercinio pasiūlymo sąlygas atitinkančią medieną, yra nepagrįsti jokiais objektyviais duomenimis. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 23, pagal kurią UAB „( - ) “ neva pardavė medieną pagal sutartį UAB „( - ) “, kaltinamasis perdavė bendrovės buhalterinę apskaitą tvarkiusiai UAB „( - ) “ ir taip sandoris buvo apskaitytas UAB „( - ) “ buhalterinėje apskaitoje kaip įvykęs, nurašant neva realizuotą medieną iš įmonės turto. 2017 m. sausio 4 d. kaltinamasis K. A. el. laišku pranešė bendrovei „( - ) “, kad jis atšaukia užsakymą ir medienos daugiau nebepirks. Tačiau apie tai, kad nėra medienos, už kurią UAB „( - ) “ buvo gavusi 2 700 Eur avansą, ir mediena nėra užsakyta pagaminti, kaltinamasis pirkėjui UAB „( - ) “ ne tik kad nepranešė, bet netgi reikalavo, kad pirkėjas greičiau už ją sumokėtų, apgaulingai žadėdamas pristatyti medieną tuoj pat po pinigų pervedimo (1 t., b. l. 15). Būtent dėl tokios kaltinamojo apgaulės įmonė „( - ) “ 2017 m. vasario 2 d. pervedė į UAB „( - ) “ sąskaitą likusius 3 375,62 Eur. Teismas įvertina ir tai, kad kaltinamasis, būdamas UAB „( - ) “ vadovas, tiesiogiai vykdydamas įmonės veiklą, turėjo žinoti apie blogą bendrovės finansinę būklę. Liudytoja N. Z. teisme patvirtino, kad UAB „( - ) “ nuolat vėluodavo atsiskaityti su kreditoriais, 2016 metus baigė nuostolingai. Taigi, galima teigti, kad kaltinamasis žinojo, jog UAB „( - ) “ yra nemoki ir neturi realios galimybės vykdyti įsipareigojimus, tačiau nepaisant to jis įtraukė UAB „( - ) “ į jai nenaudingą sandorį, siuntė įmonei sąskaitas ir reikalavo sumokėti už medieną, kurios neturėjo, o gautas pinigines lėšas panaudojo savo bendrovės ūkinei veiklai ir skoloms padengti, taip sąmoningai sudarė situaciją, kad būtų pasunkintas UAB „( - ) “ pažeistų teisių gynimas civilinėmis teisinėmis priemonėmis. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad svarbiomis aplinkybėmis, rodančiomis baudžiamąjį teisinį pažeidimo pobūdį, pripažįstama tai, kad kaltininko naudota apgaulė buvo esminė nukentėjusiojo apsisprendimui perduoti turtą ir sudaryti sandorį ir (ar) jis sąmoningai sudarė situaciją, kad nukentėjusysis negalėtų civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės arba toks pažeistų teisių gynimo būdas būtų esmingai pasunkintas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-203/2010, 2K-81/2011, 2K-526/2014, 2K-7-27-746/2015, 2K-311/2016 ir kt.). Išdėstytų aplinkybių pagrindu teismas daro išvadą, kad kaltinamasis K. A. užvaldė bendrovės „( - ) “ naudai svetimą, t. y. UAB „( - ) “ turtą – pinigines lėšas 6 075,62 Eur – ne tik esmingai suklaidindamas šią įmonę, įtraukdamas į jai nenaudingą sandorį, neturėdamas realių galimybių tą sandorį vykdyti, bet ir suvaržydamas šios įmonės galimybes atkurti pažeistus interesus civilinio proceso tvarka. Kaltinamasis suprato naudojamos apgaulės, gaunamos naudos ir daromos žalos pobūdį, šiuos padarinius numatė ir jų norėjo. Tuo pagrindu teismas konstatuoja, kad kaltinamojo veikoje yra tiek objektyvieji, tiek subjektyvieji BK 182 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo požymiai. Kaltinime nurodyta, kad K. A. apgaulė pasireiškė dar ir tuo, kad jis, siekdamas išvengti prievolės grąžinti gautas lėšas, pats inicijavo UAB „( - ) “ bankrotą. Tačiau byloje nėra duomenų, kad UAB „( - ) “ bankrotas buvo tyčinis, o pagal Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalį įmonės vadovas turi pareigą nedelsdamas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kai įmonė tampa nemoki, todėl laikytina, kad kaltinimas šioje dalyje nepagrįstas ir iš kaltinimo pašalinama aplinkybė, jog kaltinamojo apgaulė pasireiškė dar ir tuo, kad jis inicijavo UAB „( - ) “ bankrotą, siekdamas išvengti prievolės grąžinti pinigines lėšas.

33Bausmės skyrimo ir kiti klausimai

34Skirdamas bausmę, teismas vadovaujasi BK 54 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatomis, kad bausmė skiriama pagal straipsnio sankciją, atsižvelgiant į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos veikos motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Be to, skiriant bausmę atsižvelgiama ir į BK 41 straipsnio 2 dalyje nustatytus bausmės tikslus.

35Už nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje, gali būti skiriami viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.

36Parenkant bausmę kaltinamajam K. A., teismas atsižvelgia į tai, kad jis padarė tyčinį, nesunkų nusikaltimą (BK 11 straipsnio 3 dalis), nesistengė sušvelninti kilusius padarinius, žalos neatlygino, yra teisiamas jau ne pirmą kartą, nusikalto turėdamas neišnykusį teistumą, taigi, pagal BK 27 straipsnio 1 dalį yra recidyvistas ir ši aplinkybė sunkina jo atsakomybę. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra. Kaltinamasis Lietuvoje nedirba, nurodo dirbantis užsienyje. Gyvena šeimoje, priklausomybės ligų įskaitoje neįrašytas. Teismas, įvertinęs padaryto nusikaltimo pobūdį, kilusius padarinius, kaltinamojo asmenybę, sprendžia, kad siekiant bausmės tikslų kaltinamajam skirtina sankcijoje numatyta laisvės apribojimo bausmė. BK 48 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laisvės apribojimo bausmė gali būti skiriama nuo trijų mėnesių iki dvejų metų. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, nustatyta viena atsakomybę sunkinanti aplinkybė, skirtina laisvės apribojimo bausmė, artima jos vidurkiui. Byloje nustatyta, kad sukčiavimą K. A. padarė iki 2018 m. sausio 24 d. Alytaus apylinkės teismo nuosprendžio priėmimo, todėl, remiantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, bausmės subendrintinos, jas visiškai sudedant. Į galutinę subendrintą bausmę įskaitytina 1 metų laisvės apribojimo bausmė, K. A. visiškai atlikta pagal 2018 m. sausio 24 d. nuosprendį. Tuo tarpu duomenų apie tai, kad K. A. visiškai ar iš dalies atliko 2018 m. sausio 24 d. nuosprendžiu paskirtą 64 MGL dydžio (2410,24 Eur) baudą, byloje nėra (4 t., b. l. 146, 148).

37Civilinis ieškovas UAB „( - ) “ pareiškė byloje civilinį ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš kaltinamojo K. A. 6 075,62 Eur nusikaltimu padarytai turtinei žalai atlyginti, taip pat bylinėjimosi išlaidas (1 t., b. l. 77–79).

38Ieškinys yra pagrįstas ir įrodytas. Pagal Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.249 straipsnio 1 dalies nuostatas žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Bylos duomenimis nustatyta, kad dėl kaltinamojo K. A. tyčinių nusikalstamų veiksmų įmonė „( - ) “ patyrė 6 075,62 Eur turtinę žalą. Nors civilinis ieškovas dėl skolos priteisimo kreipėsi į teismą civilinio proceso tvarka ir Alytaus rajono apylinkės teismas 2017 m. kovo 1 d. preliminariu sprendimu tenkino ieškinį bei priteisė civiliniam ieškovui iš UAB „( - ) “ skolą 6 075,62 Eur su 6 proc. palūkanomis nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. vasario 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (5 t., b. l. 4–5), tačiau byloje nustatyta, kad šis teismo sprendimas neįvykdytas ir nėra galimybės jį įvykdyti bei išieškoti skolą, nes UAB „( - ) “ veikla pasibaigė likvidavus ją dėl bankroto, įmonė yra išregistruota (5 t., b. l. 2). Taigi, kreditorius UAB „( - ) “ neturi galimybės išreikalauti skolą iš bankrutavusios įmonės. Teismas daro išvadą, kad žalą civiliniam ieškovui turi pareigą atlyginti kaltinamasis K. A., nes jis, veikdamas įmonės „( - ) “ vardu, šios įmonės naudai apgaule įgijo civilinio ieškovo UAB „( - ) “ pinigines lėšas, todėl yra atsakingas už jo veiksmais padarytą turtinę žalą. Ta aplinkybė, kad 6 075,62 Eur skola civiliniam ieškovui jau yra teismo priteista, nėra kliūtis tenkinti civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje, nes kaltinamojo K. A. atsakomybė už padarytą žalą kyla ne iš civilinių teisinių santykių, o yra deliktinė, jis yra atsakingas už žalą, kurią padarė tyčiniais nusikalstamais veiksmais (BPK 115 straipsnio 1 dalis, Civilinio kodekso 6.263 straipsnio 1, 2 dalys).

39BPK 106 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, dalyvavusio byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Teismas, atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį, gali šių išlaidų kaltinamajam nepriteisti ar jų dydį sumažinti.

40Civilinį ieškovą UAB „( - ) “ bylos procese atstovavo advokatas D. J.. Teismui pateiktos sąskaitos patvirtina, kad civilinis ieškovas patyrė 1 100 Eur išlaidas už byloje dalyvavusio advokato teisinę pagalbą (4 t., b. l. 100–108, 5 t., b. l. 13–15). Atsižvelgiant į tai, kad K. A. nuosprendžiu yra pripažįstamas kaltu, ir įvertinus nagrinėjamos bylos pobūdį, taip pat advokato darbo ir laiko sąnaudas, suteiktų teisinių paslaugų apimtį, teismas sprendžia, kad už advokato suteiktas paslaugas prašoma priteisti 1 100 Eur suma yra proporcinga bylos proceso sudėtingumui ir trukmei bei advokato atliktam darbui, todėl civiliniam ieškovui iš kaltinamojo priteistina 1 100 Eur už advokato paslaugas.

41Teismui su byla pateikti UAB „( - ) “ buhalterinės apskaitos dokumentai: 1) Ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinantys apskaitos dokumentai, 2015 m., 139 lapai; 2) Kasos, banko dokumentai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, kiti darbo užmokesčio apskaitos dokumentai, perdavimo dokumentai, kuro apskaita, teismų vykdomųjų raštų vykdymo dokumentai, prašymai taikyti NPD, 2016 m., 294 lapai; 3) Avanso apskaita, pirkimo dokumentai, 2016 m., 285 lapai; 4) Susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, 2016 m., 47 lapai; 5) Įmonės steigimo ir veiklos techniniai dokumentai, akcijų pirkimo - pardavimo sutartys, akcininkų dokumentai, 2015–2016 m., 112 lapų; 6) Kasos, banko dokumentai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, kiti darbo užmokesčio apskaitos dokumentai, pirkimo, pardavimo dokumentai, prašymai taikyti NPD, 2017 m., 42 lapai; 7) Sodros, mokesčių dokumentai, balansas, tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktai, turto valdymo dokumentai, 2016-2017 m., 227 lapai; 8) Ūkinės-finansinės veiklos sutartys ir susiję dokumentai, 2015-2017 m., 270 lapų; 9) 2016-03-14 įstatai, 3 lapai; 10) Įsakymai personalo valdymo klausimais, 2016-07-18 2017-01-23, 7 lapai; 11) Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai, 2016-01-01 2017-03-31, 20 lapų; 12) Darbuotojų darbo sutartys, 2015-2017 m., 10 lapų (iš viso 12 segtuvų ir aplankų) grąžintini UAB „( - ) “, iš kurios šie dokumentai buvo paimti ikiteisminio tyrimo metu pagal 2017 m. lapkričio 9 d. archyvinių dokumentų perdavimo-priėmimo aktą (BPK 94 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297, 298, 301–307 straipsniais,

Nutarė

43K. A. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams, įpareigojant per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti dalį – 3 000 Eur (tris tūkstančius eurų) turtinės žalos ir neatlygintinai išdirbti 70 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 3, 9 dalimis, paskirtą bausmę subendrinti su Alytaus apylinkės teismo 2018 m. sausio 24 d. nuosprendžiu paskirtomis bausmėmis, jas visiškai sudedant, ir skirti galutinę subendrintą bausmę – laisvės apribojimą 2 (dvejiems) metams, įpareigojant per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti dalį – 3 000 Eur (tris tūkstančius eurų) turtinės žalos ir neatlygintinai išdirbti 70 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis ir 64 MGL dydžio, t. y. 2410,24 Eur (dviejų tūkstančių keturių šimtų dešimt eurų 24 ct) baudą.

44Remiantis Baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 9 dalimi, į paskirtą bausmę įskaityti bausmes, atliktas pagal Alytaus apylinkės teismo 2018 m. sausio 24 d. nuosprendį.

45Vadovaujantis Bausmių vykdymo kodekso 22 straipsnio 2 dalimi, nustatyti, kad nuteistasis K. A. privalo sumokėti 64 MGL baudą per du mėnesius nuo teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos bet kuriame banke į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 6801, teismui pateikti mokėjimo kvitą. Nustatytu laiku nesumokėta bauda bus išieškoma priverstinai. Jei asmuo vengia savo noru sumokėti baudą ir nėra galimybių ją išieškoti, teismas gali pakeisti baudą areštu (Baudžiamojo kodekso 47 straipsnio 7 dalis).

46Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti nepakeistą iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

47Visiškai tenkinti UAB „( - ) “, į. k. ( - ) , buveinės adresas Dzūkų g. 6-3, Vilnius, civilinį ieškinį. Priteisti UAB „( - ) “ iš K. A. 6 075,62 Eur (šešis tūkstančius septyniasdešimt penkis eurus 62 ct) nusikaltimu padarytai turtinei žalai atlyginti ir 1 100 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

48Nuosprendžiui įsiteisėjus, UAB „( - ) “ apskaitos dokumentus (12 segtuvų ir aplankų) grąžinti UAB „( - ) “ (į. k. 301621543, buveinės adresas ( - )).

49Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Danguolė... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. K. A., a. k. ( - ) gim. ( - )., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. 1) 2015 m. balandžio 8 d. Alytaus rajono apylinkės teismo baudžiamuoju... 5. 2) 2016 m. lapkričio 4 d. Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal... 6. 3) 2018 m. sausio 24 d. Alytaus apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 7. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 8. Teismas... 9. kaltinamasis K. A., būdamas UAB ,,( - ) “ (į. k. ( - ) , buveinės adresas... 10. 2016 m. lapkričio 29 d. tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje... 11. Kaltinamasis K. A. kaltės nepripažino. Paaiškino, kad nuo 2016 m. rugsėjo... 12. Ikiteisminio tyrimo metu K. A. kaltės taip pat nepripažino. Nurodė, kad jo... 13. Nors kaltinamasis K. A. kaltės nepripažįsta, tačiau byloje įstatymo... 14. Teismo posėdyje apklaustas liudytojas N. S., dirbantis UAB „( - ) “... 15. Teismo posėdyje apklaustas liudytojas R. Š. parodė, kad jis yra UAB „( - )... 16. Liudytoja N. Z., apklausta teisme, parodė, kad ji dirba vyr. buhaltere UAB... 17. Iš UAB „( - ) “ pareiškimo matyti, kad 2017 m. kovo 7 d. Alytaus... 18. Prie pareiškimo policijai UAB „( - ) “ pridėjo rašytinius dokumentus –... 19. Iš liudytojo R. Š. pateiktų dokumentų – PVM sąskaitų faktūrų,... 20. Iš UAB „( - ) “ pagal reikalavimą pateiktų dokumentų matyti, kad šios... 21. Iš AB Šiaulių banko pateikto UAB „( - ) “, į. k. ( - ) , sąskaitos Nr.... 22. Juridinių asmenų registro išrašas patvirtina, kad K. A. nuo 2016 m. spalio... 23. Iš BUAB „( - ) “ bankroto administratoriaus ir Kauno apygardos teismo... 24. Kauno apygardos teismas 2018 m. balandžio 9 d. priėmė sprendimą dėl... 25. VĮ Registrų centro pranešimas patvirtina, kad likviduota bankrutavusi UAB... 26. Iš archyvinių dokumentų perdavimo-priėmimo akto matyti, kad UAB „( - )... 27. Iš dokumentų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti UAB „( - ) “... 28. Įrodymų vertinimas, veikos kvalifikavimas... 29. BK 182 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už sukčiavimą. Pagal... 30. Svetimas, t. y. kitam asmeniui nuosavybės teise priklausantis turtas, gali... 31. Kaltinamasis K. A. neigia padaręs sukčiavimą. Jis aiškina neturėjęs... 32. Tokius kaltinamojo paaiškinimus teismas vertina kaip gynybinius, duotus... 33. Bausmės skyrimo ir kiti klausimai... 34. Skirdamas bausmę, teismas vadovaujasi BK 54 straipsnio 1 ir 2 dalių... 35. Už nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 1 dalyje, gali būti skiriami... 36. Parenkant bausmę kaltinamajam K. A., teismas atsižvelgia į tai, kad jis... 37. Civilinis ieškovas UAB „( - ) “ pareiškė byloje civilinį ieškinį,... 38. Ieškinys yra pagrįstas ir įrodytas. Pagal Civilinio kodekso (toliau – CK)... 39. BPK 106 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pripažinęs kaltinamąjį kaltu,... 40. Civilinį ieškovą UAB „( - ) “ bylos procese atstovavo advokatas D. J..... 41. Teismui su byla pateikti UAB „( - ) “ buhalterinės apskaitos dokumentai:... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297,... 43. K. A. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 44. Remiantis Baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 9 dalimi, į paskirtą bausmę... 45. Vadovaujantis Bausmių vykdymo kodekso 22 straipsnio 2 dalimi, nustatyti, kad... 46. Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti nepakeistą... 47. Visiškai tenkinti UAB „( - ) “, į. k. ( - ) , buveinės adresas Dzūkų... 48. Nuosprendžiui įsiteisėjus, UAB „( - ) “ apskaitos dokumentus (12... 49. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...