Byla 2-124-122/2014
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė, dalyvaujant sekretorei Salomėjai Paulauskienei, atsakovės UAB „Makanada“ atstovui advokatui Artūrui Jaskelevičiui, žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Vertonas“ ieškinį atsakovei UAB „Makanada“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 6655,00 Lt skolos, 2662,00 Lt baudos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Taip pat taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškinio reikalavimų ribose, areštuojant atsakovei priklausantį turtą bei pinigines lėšas. Tačiau bylos eigoje atsisakė 6655,00 Lt ieškinio dalies, nes atsakovė pagrindinę skolą sumokėjo.

3Nurodė, kad pagal 2013-08-22 tarp UAB „Vertonas“ ir UAB „Makanada“ sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ), ieškovė pardavė, o atsakovė už 26620,00 Lt nupirko elektrinį krautuvą STILL R60-30. Atsakovė įsipareigojo atsiskaityti tokia tvarka: 13310,00 Lt per 5 kalendorines dienas, gavusi prekę pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, likusius 6655,00 Lt sumokėti iki 2013-09-30 ir 6655,00 Lt iki 2013-10-31. Kadangi atsakovė nesumokėjo 6655,00 Lt nustatytu terminu, pagal sutartį privalo sumokėti 10 procentų nuo sutarties sumos baudą.

4Ieškovės atstovas į teismo posėdį paaiškinti byloje susidariusių aplinkybių neatvyko. Gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovės atstovui nedalyvaujant.

5Atsakovės atstovas neprieštaravo dėl bylos nagrinėjimo nedalyvaujant ieškovės atstovui. Paaiškino, kad UAB „Makanada“ vadovas yra kinų tautybės, kadangi lietuvių kalbos nesupranta bei kalba tik rusų kalba, įvyko nesusikalbėjimas su ieškove. Prašo teismo atsižvelgiant į tai, kad skolą bylos nagrinėjimo metu ieškovei pilnai sumokėjo bei, vadovaujantis protingumo sąžiningumo kriterijais, sumažinti prašomos priteisti baudos dydį iki 500,00 Lt. Taip pat mano, jog ieškovės prašymas priteisti išlaidas už teisinę pagalbą turi būti netenkintas, nes jas teikė ne advokatas ar advokato padėjėjas, o uždaroji akcinė bendrovė teikianti paslaugas. Tokiu atveju, minėtos išlaidos nepriskirtinos ir prie kitų būtinų bei pagrįstų išlaidų. Prašė teismo atkreipti dėmesį į tai, kad ieškovė nutylėjo aplinkybę, jog 2013-07-23 už krautuvą STILL R60-30 buvo sumokėtas 500,00 Lt dydžio avansas. Prašo netaikyti baudos arba sumažinti iki minimalaus dydžio.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies

7Iš bylos medžiagos matyti, kad teismas, tenkindamas ieškovės prašymą, 2013-11-29 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – atsakovei UAB „Makanada“ priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, jo nesant, piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių atsakovei ar esančių pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, areštą už 9317,00 Lt (b. l. 36-37).

8Pagal Civilinio proceso kodekso 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Civilinio proceso kodekso 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus Civilinio proceso kodekse nustatytas išimtis. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009.).

9Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2013-08-22 UAB „Vertonas“ (pardavėjas) ir UAB „Makanada“ (pirkėjas) pasirašė pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė pardavė, o atsakovė įsigijo elektrinį krautuvą STILL R60-30 (b. l. 11). Atsakovė įsipareigojo sumokėti 13310,00 Lt per 5 kalendorines dienas, gavus prekę pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą (Sutarties 3.1. p.), likusią sumą - 6655,00 Lt sumokėti iki 2013-09-30 ir 6655,00 Lt iki 2013-10-31 (Sutarties 3.2. p.). Pagal sutarties 3.3. p. pavėlavus apmokėti per 3.1. ir 3.2. punktuose numatytus terminus, pirkėjas įsipareigojo sumokėti 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, o pavėlavus sumokėti 3.2. punkte nurodytas sumas 15 kalendorinių dienų, sumokėti baudą, kurią sudaro 10 procentų nuo sutarties sumos.

10UAB „Vertonas“ 2013-08-22 išrašė PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) 26620,00 Lt sumai (b. l. 12). Atsakovė vietinio mokėjimo nurodymu 2013-09-05 ieškovei pervedė 13310,00 Lt (b. l. 13), 2013-10-07 pervedė 6655,00 Lt (b. l. 14). Atsakovė raštu ne kartą buvo raginama sumokėti skolą (b. l. 57-58). Iškėlus bylą teisme, atsakovė 2014-01-08 sumokėjo ieškovei 6155,00 Lt skolos dalį (b. l. 47). Pateiktas sąskaitos išrašas pagrindžia atsakovės atstovo teiginius, jog 2013-07-23 UAB „Vertonas“ už krautuvą STILL R60-30 pervedė 500,00 Lt dydžio avansą (b. l. 48).

11Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė pagal Sutartį iki 2013-10-31 nebuvo pilnai atsiskaičiusi su ieškove ir vėlavo atsiskaityti daugiau nei 15 kalendorinių dienų, todėl darytina išvada, kad ieškovė pagrįstai prašo priteisti baudą. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (Civilinio kodekso 6.59 str.). Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (Civilinio kodekso 6.258 str. 1 d.). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (Civilinio kodekso 6.200 str. 1 d.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Civilinio kodekso 6.205 str.).

12Pažymėtina, kad netesybos yra šalutinė prievolė, kuria siekiama užtikrinti pagrindinės prievolės įvykdymą. Netesybos atlieka kompensuojamąją, o ne baudinę funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jokiu būdu netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-218/2003).

13Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal Civilinio kodekso CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

14Tokiu būdu, atsižvelgiant į visumoje formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, nesumokėtos skolos dydį, į tai, kad iškėlus bylą teisme atsakovė prievolę įvykdė pilnai bei baudos dydis paskaičiuotas nuo sutarties sumos, o ne nuo neįvykdytos prievolės dydžio, turi pagrindą manyti, kad baudos suma yra neprotingai didelė. Vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, prašomos priteisti baudos suma mažintina iki 50 procentų (Civilinio kodekso 6.73, 6.258 straipsniai).

15Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (Civilinio proceso kodekso 79 str. 1 d.). Prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos inter alia išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti bei kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-05-02 konsultacijoje Nr. A3-127 nurodė, jog, kai procesinius dokumentus teismui rengia asmuo, vykdantis teisėtą veiklą, šalies turėtos išlaidos dėl procesinių dokumentų rengimo gali būti priskiriamos prie kitų būtinų ir pagrįstų išlaidų, numatytų Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 8 punkte (šios bylos nagrinėjimo metu 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas). Teismas, nagrinėdamas šių išlaidų priteisimo klausimą, turi įvertinti, ar šios išlaidos yra būtinos ir racionalios, ar jos pagrįstos byloje esančiais rašytiniais įrodymais, t. y. mokėjimo dokumentais.

16Nagrinėjamu atveju UAB „EU-RUS Law Service“ yra juridinis asmuo, teikiantis skolų išieškojimo bei kitas teisines paslaugas. Ieškovė UAB „Vertonas“ (klientas) 2013-11-19 su UAB „EU-RUS Law Service“ (vykdytojas) pasirašė sutartį dėl teisinių paslaugų Nr. ( - ) ir 2014-01-30 Nr. ( - ), pagal kurias vykdytojas įsipareigojo parengti procesinius dokumentus dėl skolos priteisimo iš skolininkės UAB „Makanada“. Taip pat, teikti konsultacijas, susijusias su byla bei esant poreikiui suteikti kitas papildomas paslaugas (b. l. 15, 62). Vykdytojas 2013-11-19 išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) 726,00 Lt sumai (b. l. 16), kuri ieškovės apmokėta 2013-11-19 (b. l. 17), 2014-01-28 išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) 670,28 Lt sumai (b. l. 60), kuri ieškovės apmokėta 2014-02-04 (b. l. 61) ir 2014-01-30 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) 363,00 Lt sumai (b. l. 64), kuri apmokėta 2014-02-04 (b. l. 63).

17Kaip matyti, UAB „EU-RUS Law Service“ ieškovei teisines paslaugas teikė pasirašytų sutarčių pagrindu. Nagrinėjamoje byloje ieškovė UAB „EU-RUS Law Service“ sumokėjo 1759,28 Lt mokestį už ieškinio parengimą dėl atsakovės skolos priteisimo, rašytinį paaiškinimą bei teikė konsultacijas. Ieškovė pateikė dokumentus, patvirtinančius aukščiau nurodytų teisinių paslaugų suteikimo bei išlaidų teisinėms paslaugoms patyrimo faktą.

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-10-28 nutartyje Nr. 3K-3-533/2008 nurodė, kad Civilinio proceso kodekso 88 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali būti pripažintos teismo išlaidomis, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos. Išlaidos suprantamos kaip išleistos lėšos. Bylinėjimosi išlaidų realumas reiškia, kad tai yra tikrai patirti nuostoliai dėl pinigų sumokėjimo dėl bylos sprendimo teisme.

19Tokiu būdu, ieškovė siekdama, kad atsakovės skola būtų priteista pateikiant ieškinį, patyrė būtinųjų išlaidų teisinėms paslaugoms, todėl laikytina, kad šios išlaidos yra realios, būtinos, ir pagrįstos. Darytina išvada, kad ieškovės patirtos išlaidos teisinėms paslaugoms yra priskirtos prie Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytų būtinų bei pagrįstų išlaidų.

20Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra tenkintinas, nes Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnis ir 6.210 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas, šiuo atveju 6 procentų dydžio metines palūkanas, už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė bylos nagrinėjimo metu atsisakė dalies ieškinio reikalavimų, t. y. 6655,00 Lt, šioje dalyje byla nutrauktina (Civilinio proceso kodekso 140 straipsnis).

22Pagal Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalį, jei pradėjus bylą nagrinėti iš esmės ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, šalims grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos. Žyminio mokesčio dalis grąžinama ir tuo atveju, jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio dėl to, kad, pareiškus ieškinį, atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė atsisakė dalies ieškinio, t. y. 6655,00 Lt, ieškovei gražintina 75 procentai žyminio mokesčio nuo atsisakytos ieškinio sumos 150,00 Lt (200,00 x 75 proc. = 150,00 Lt).

23Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovei – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamoje byloje ieškovė pateikė ieškinį 2662,00 Lt sumai ir patyrė 1889,28 Lt bylinėjimosi išlaidų (130,00 žyminis mokestis, 1759,28 Lt kitos būtinos išlaidos). Kadangi ieškinys patenkintas iš dalies: priteistina iš atsakovės suma yra ne 2662,00 Lt, o 1331,00 Lt skola, t. y. ieškinys patenkintas 50 procentų (1331,00 x 100 : 2662,00), todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 944,64 Lt bylinėjimosi išlaidų. Apie atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas duomenų byloje nėra, todėl jos nesprendžiamos.

24Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos atsakovės turtui, paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio proceso kodekso 144, 145 straipsniai, 150 straipsnio 3 dalis).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 140, 150, 259, 260, 263-268, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

26ieškinį tenkinti iš dalies:

27priteisti iš atsakovės UAB „Makanada“ 1331,00 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1331,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2013-11-27, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 944,64 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Vertonas“.

28Priimti ieškovės UAB „Vertonas“ atsisakymą nuo 6655,00 Lt skolos iš atsakovės UAB „Makanada“ priteisimo ir šioje dalyje bylą nutraukti;

29sugrąžinti ieškovei UAB „Vertonas“ 150,00 Lt žyminio mokesčio dalį, sumokėtą 2013-11-19 AB „Swedbank“ banke, operacijos archyvo kodas: 201311190044.

30Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-11-29 nutartimi atsakovės UAB „Makanada“ atžvilgiu, palikti galioti iki šio sprendimo visiško įvykdymo.

31Sprendimą per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos, galima apskųsti Klaipėdos apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Klaipėdos miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė, dalyvaujant... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 6655,00 Lt... 3. Nurodė, kad pagal 2013-08-22 tarp UAB „Vertonas“ ir UAB „Makanada“... 4. Ieškovės atstovas į teismo posėdį paaiškinti byloje susidariusių... 5. Atsakovės atstovas neprieštaravo dėl bylos nagrinėjimo nedalyvaujant... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 7. Iš bylos medžiagos matyti, kad teismas, tenkindamas ieškovės prašymą,... 8. Pagal Civilinio proceso kodekso 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas... 9. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad... 10. UAB „Vertonas“ 2013-08-22 išrašė PVM sąskaitą faktūrą serija ( - )... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė pagal Sutartį iki 2013-10-31 nebuvo... 12. Pažymėtina, kad netesybos yra šalutinė prievolė, kuria siekiama... 13. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsnį, teismas turi... 14. Tokiu būdu, atsižvelgiant į visumoje formuojamą teismų praktiką,... 15. Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su... 16. Nagrinėjamu atveju UAB „EU-RUS Law Service“ yra juridinis asmuo,... 17. Kaip matyti, UAB „EU-RUS Law Service“ ieškovei teisines paslaugas teikė... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-10-28 nutartyje Nr. 3K-3-533/2008... 19. Tokiu būdu, ieškovė siekdama, kad atsakovės skola būtų priteista... 20. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio procesines... 21. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė bylos nagrinėjimo metu atsisakė dalies... 22. Pagal Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalį, jei pradėjus bylą... 23. Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei... 24. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos atsakovės turtui, paliktinos galioti... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 140, 150,... 26. ieškinį tenkinti iš dalies:... 27. priteisti iš atsakovės UAB „Makanada“ 1331,00 Lt skolos, 6 procentų... 28. Priimti ieškovės UAB „Vertonas“ atsisakymą nuo 6655,00 Lt skolos iš... 29. sugrąžinti ieškovei UAB „Vertonas“ 150,00 Lt žyminio mokesčio dalį,... 30. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 31. Sprendimą per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos, galima apskųsti Klaipėdos...