Byla 2-390/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „RLD“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. vasario 6 d. nutarties, kuria netenkintas atsakovo UAB „RLD“ prašymas taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą civilinėje byloje Nr. 2-403-524/2009 pagal ieškovo UAB „Mine ir Ko“ ieškinį atsakovui UAB „RLD“ dėl nuostolių priteisimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą dėl 172360,59 Lt nuostolių atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo UAB „RLD“ bei reikalavimo įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – skolininko turto areštą. Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. lapkričio 5 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino - areštavo atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo neradus ar nepakankant – atsakovui priklausančias pinigines lėšas, neviršijant 172360,59 Lt sumos. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. sausio 8 d. nutartimi pakeitė Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. lapkričio 5 d. nutartimi atsakovui UAB ,,RLD“ taikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikinant atsakovui UAB ,,RLD“ priklausančių piniginių lėšų areštą.

4Atsakovas teismui pateikė prašymą taikyti 156812,29 Lt sumos nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą arba pateikti tokios sumos banko garantiją. Jis nurodė, kad, kad atsakovui apribojus teisę disponuoti turtu, patiria nuostolius, nes negali sudaryti patalpų nuomos sutarčių. Paaiškino, jog teismo procesui užsitęsus dar bent septynis mėnesius atsakovas patirs 156812,29 Lt nuostolių.

5Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. vasario 6 d. nutartimi prašymą atmetė. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju atsakovas būsimus nuostolius grindžia tuo, kad negali sudaryti patalpų nuomos sutarčių. Teismas išaiškintino, kad taikydamas areštą uždraudžia bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, t. y. apriboja disponavimą nuosavybės teise, tačiau jokiu būdu nedraudžia šio objekto valdyti ar juo naudotis. Pagal LR CK XXVII skyriaus nuostatas, nuomos sutartimi viena šalis įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Teismas padarė išvadą, kad teismo nustatytos laikinosios apsaugos priemonės nedraudžia sudaryti nuomos sutartis.

6Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. vasario 6 d. nutartį ir įpareigoti ieškovą per 14 d. nuo nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti banko garantiją 156812,29 Lt sumai, kaip atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Atskirąjį skundą atsakovas grindžia šiais motyvais:

71. Teismas nepagrįstai nurodo, kad atsakovas gali nuomoti areštuotą turtą, nes iš turto arešto registro informacijos aiškiai matyti, kad apribotos atsakovo disponavimo teisės turtu, kas reiškia, kad išnuomoti patalpų atsakovas negali, todėl patiria nuostolius.

82. Iki šiol ieškovas nesikreipė į antstolį, todėl jau daugiau kaip trys mėnesiai areštuotas visas atsakovo turtas.

93. Atsakovo pagrindinė veikla yra patalpų nuoma, todėl areštavus jo turtą ir neturint galimybės nuomoti patalpas prekybos centruose, apeliantas patiria didelius nuostolius. Iki Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. lapkričio 5 d. nutarties priėmimo atsakovas ruošėsi sudaryti patalpų nuomos sutartį su UAB „VEREMIDOS STATYBA“. Minėta sutartis nebuvo sudaryta UAB „VEREMIDOS STATYBA“ atsisakius sudaryti sutartį dėl atsakovo turtui pritaikyto arešto. Be to, 2008 m. gruodžio 31 d. buvo nutraukta nuomos sutartis su UAB „Liumina“. Tačiau dėl areštuoto turto atsakovas negali išnuomoti UAB „Liumina“ atlaisvintų patalpų. Nuomojamų patalpų atsakovas turi ir Radviliškyje, kurių taip pat negali išnuomoti. Todėl teismo procesui užsitęsus bent 6 mėnesiams atsakovo patiriami nuostoliai sudarys 156812,29 Lt.

104. Ieškovas turto neturi ir dirba nuostolingai, todėl galimybė jam atlyginti atsakovo patirtus nuostolius tikrai būtų apsunkinta.

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstosios dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

13Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija (CPK 147 str. 1 d.). Paprastai teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti, ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo galimų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (dideli nuostoliai, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), esant objektyvaus pobūdžio prielaidoms apie galimų nuostolių atsiradimo realią tikimybę, preliminarų jų dydį (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-415/2008). Teismas, taikydamas nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą, kiekvienu atveju turi išsiaiškinti, ar iš tikrųjų egzistuoja objektyvi tikimybė, kad atsakovas dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių galės patirti nuostolių, koks gali būti jų pobūdis ir preliminarus dydis, o vertindamas šias aplinkybes - vadovautis juos pagrindžiančiais įrodymais. Teismų praktikoje suformuotos taisyklės, kad galimi nuostoliai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti prognozuojami realiai (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 19 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2-321/2009, 2008 m. lapkričio 27 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2-857/2008, 2008 m. lapkričio 6 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2-826/2008). Tokį galimų nuostolių realumą turi pagrįsti ir įrodyti asmuo, reiškiantis prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo (CPK 12, 178 str.).

14Iš bylos medžiagos matyti, kad Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. lapkričio 5 d. nutartimi areštavo atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą neviršijant 172360,59 Lt sumos, apribojant teisę disponuoti nurodytu turtu, neuždraudžiant areštuoto turto valdyti ir juo naudotis.

15Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nedraudžia atsakovui išnuomoti areštuoto turto. Iš byloje pateikto Turto arešto aktų registro duomenų (b.l. 11-12) matyti, kad areštuotas visas atsakovo nekilnojamasis turtas apribojant disponavimą minėtu turtu. Remiantis Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi, disponavimo teisės apribojimas - teisės pakeisti turto teisinę padėtį, teisinį jo likimą - teisės turtą atlygintinai ar neatlygintinai perleisti, įkeisti, išnuomoti, perduoti naudoti kitiems asmenims, nustatyti servitutus ar kitaip šį turtą sutartimi apsunkinti - priverstinis laikinas apribojimas. Todėl Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. lapkričio 5 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonėmis uždrausta atsakovui nuomoti nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą.

16Atsakovas nurodo, kad pagrindinė jo veikla yra patalpų nuoma, todėl areštavus jo turtą ir neturint galimybės nuomoti patalpas prekybos centruose, apeliantas patiria didelius nuostolius, kurie per šešis mėnesius sudarys 156812,29 Lt. Nuostolių dydį apeliantas grindžia nesudarytomis sutartimis su UAB „VEREMIDOS STATYBA“, UAB „Liumina“ ir kitais nuomotojais.

17Iš bylos medžiagos matyti, kad iki Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. lapkričio 5 d. nutarties priėmimo atsakovas ruošėsi sudaryti patalpų nuomos sutartį su UAB „VEREMIDOS STATYBA“ (b.l. 13). Minėta sutartis nebuvo sudaryta UAB „VEREMIDOS STATYBA“ atsisakius sudaryti sutartį dėl atsakovo turtui pritaikyto arešto (b.l. 14). Be to, 2008 m. gruodžio 31 d. buvo nutraukta nuomos sutartis su UAB „Liumina“ (b.l. 15). Tačiau dėl areštuoto turto atsakovas negali išnuomoti UAB „Liumina“ atlaisvintų patalpų. Nuomojamų patalpų atsakovas turi ir Radviliškyje, kurių taip pat negali išnuomoti.

18Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad iš tikrųjų egzistuoja objektyvi tikimybė, kad atsakovas dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių ateityje galės patirti nuostolių. Teismas, taikydamas atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą nebūtinai turi turėti pagrįstus įrodymus, jog atsakovų nurodyto dydžio nuostoliai ateityje tikrai atsiras, teismui pakanka įsitikinti tuo, kad tokie nuostoliai gali atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, todėl teismas nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydį nustato atsižvelgdamas į preliminarų galimų nuostolių dydį, įvertinęs laikinųjų apsaugos priemonių rūšį, jų taikymo mastą, poveikį atsakovui ir kitas reikšmingas aplinkybes. Įvertinus tai, kad atsakovo pagrindinė veikla yra patalpų nuoma, o jis dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių negali išnuomoti jam priklausančių patalpų, kolegijos nuomone, tikėtina, jog atsakovas aptirs nuostolių, kurie sudarys 156800Lt.

19Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, atsakovo atskirasis skundas tenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. vasario 6 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – įpareigojant ieškovą UAB „Mine ir Ko“ iki 2009 m. birželio 1 d. įmokėti Klaipėdos apygardos teismo specialiąją sąskaitą 156800 Lt atsakovo UAB „RLD“ nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui arba pateikti šiai sumai banko garantiją. Teisėjų kolegija pažymi, kad UAB „Mine ir Ko“ per nustatytą terminą neįmokėjus į Klaipėdos apygardos teismo specialiąją sąskaitą nurodytos sumos arba nepateikus šiai sumai banko garantijos, laikinosios apsaugos priemonės, taikytos UAB „RLD“ atžvilgiu, bus panaikintos (CPK 147 str. 2 d.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

21Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. vasario 6 d. nutartį, kuria atmestas atsakovo UAB „RLD“ prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – įpareigoti ieškovą UAB „Mine ir Ko“ iki 2009 m. birželio 1 d. įmokėti į Klaipėdos apygardos teismo specialiąją sąskaitą 156800 Lt atsakovo UAB „RLD“ nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui arba pateikti šiai sumai banko garantiją.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą dėl 172360,59 Lt nuostolių atlyginimo ir... 4. Atsakovas teismui pateikė prašymą taikyti 156812,29 Lt sumos nuostolių,... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. vasario 6 d. nutartimi prašymą atmetė.... 6. Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009... 7. 1. Teismas nepagrįstai nurodo, kad atsakovas gali nuomoti areštuotą turtą,... 8. 2. Iki šiol ieškovas nesikreipė į antstolį, todėl jau daugiau kaip trys... 9. 3. Atsakovo pagrindinė veikla yra patalpų nuoma, todėl areštavus jo turtą... 10. 4. Ieškovas turto neturi ir dirba nuostolingai, todėl galimybė jam atlyginti... 11. Atskirasis skundas tenkintinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad Klaipėdos apygardos teismas 2008 m.... 15. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo atskirojo skundo argumentu, kad... 16. Atsakovas nurodo, kad pagrindinė jo veikla yra patalpų nuoma, todėl... 17. Iš bylos medžiagos matyti, kad iki Klaipėdos apygardos teismo 2008 m.... 18. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovo pateikti įrodymai leidžia daryti... 19. Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, atsakovo atskirasis skundas... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. vasario 6 d. nutartį, kuria atmestas...