Byla e2S-966-854/2020
Dėl vienašališko nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, V. D., A. V., E. D., E. D

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė Čėsnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės (atsakovės) uždarosios akcinės bendrovės „Elgado“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „CONTE BALTIC“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Elgado“ dėl vienašališko nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, V. D., A. V., E. D., E. D.

3Apeliacinės instancijos teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „CONTE BALTIC“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti atsakovės UAB „Elgado“ vienašalį 2019 m. kovo 1 d. nekilnojamojo turto nuomos sutarties nutraukimą neteisėtu; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovė ieškinyje pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 1) iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo uždrausti atsakovei iškeldinti ieškovę ir/ar trečiuosius asmenis V. D., A. V., E. D., E. D. ir/ar šių asmenų turtą iš buto, esančio ( - ), ir atjungti elektros energijos, šilto bei šalto vandens ar kitų komunalinių paslaugų tiekimą į minėtą butą; 2) įpareigoti akcinę bendrovę (toliau – AB) „Energijos skirstymo operatorius“ nedelsiant atnaujinti elektros energijos tiekimą į butą, esantį adresu ( - ).

93.

10Prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių ieškovė nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas, kadangi jų nepritaikius, ieškovės vadovo šeimai bus padaryta didelė žala, kils grėsmė jų sveikatai, nebus patenkinami minimalūs pragyvenimo poreikiai. Teismas turėtų įvertinti atsakovės nesąžiningus veiksmus, kuriais ji sąmoningai siekė sukelti ieškovei žalą, apsunkti ieškovės vadovo bei jo šeimos gyvenimo sąlygas, ignoruojant dviejų mažamečių vaikų išlaikymo poreikį. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, iškeldinus ieškovę, jos vadovo šeimą su visu turtu, atsakovė, tikėtina, surastų naują nuomininką, kuris įsikeltų į butą, todėl galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymas pasidarytų komplikuotas dėl poreikio iškeldinti kitus asmenis. Dėl to galimai kiltų nauji teisminiai ginčai. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamam tikslui, kadangi ieškovė būtų apsaugota nuo didelės žalos atsiradimo, grėsmės ieškovės vadovo ir jo šeimai sveikatai. Tuo tarpu atsakovė jokios žalos nepatirtų (ieškovė siekia sutartinių teisinių santykių pratęsimo ir ketina įvykdyti visus įsipareigojimus pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms), o net jai atsiradus, atsakovė turėtų galimybę pareikalauti visos žalos atlyginimo.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. balandžio 23 d. nutartimi ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkino iš dalies – 1) uždraudė atsakovei atjungti elektros energijos, šilto ir šalto vandens bei kitų komunalinių paslaugų tiekimą butui, esančiam adresu esančio ( - ); 2) įpareigojo AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ atnaujinti elektros energijos tiekimą butui, esančiam adresu ( - ). Kitą prašymo dalį atmetė.

145.

15Teismas, įvertinęs prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo argumentus, pateiktus rašytinius įrodymus (nuomininkui trukdoma naudotis šeimos gyvenamąja patalpa), sprendė, kad yra pagrindas taikyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 145 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytą laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti atsakovei atjungti elektros energijos, šilto ir šalto vandens bei kitų komunalinių paslaugų tiekimą butui, esančiam adresu esančio ( - ). Pažymėjo, kad netaikius šios laikinosios apsaugos priemonės teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti nebeįmanomas, nes atsakovei atjungus gyvybiškai svarbių gyvenimo elementų – elektros energijos, šilto ir šalto vandens tiekimą ieškovės ir trečiųjų asmenų šeimos gyvenamajai patalpai kyla reali grėsmė didelei žalai atsirasti.

166.

17Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad elektros energijos tiekimas butui, esančiam adresu esančio ( - ), yra atjungtas, AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ įpareigojo atnaujinti elektros energijos tiekimą butui, esančiam adresu esančio ( - ) (CPK 145 straipsnio 1 dalies 12 punktas).

187.

19Teismas prašymo dalį dėl draudimo atsakovei iškeldinti ieškovę ir trečiuosius asmenis atmetė, nurodydamas, kad gyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali būti pripažinta negaliojančia, ji gali būti nutraukta, taip pat fiziniai asmenys iš gyvenamųjų patalpų gali būti iškeldinami tik teismo tvarka (patalpoje gyvenančių asmenų įspėjimas, teismo sprendimas ir t.t.) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.610 straipsnis).

20III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

218.

22Atsakovė UAB „Elgado“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 23 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti, nutartį leidžiant vykdyti skubiai. Be to, prašo prijungti kartu su atskiruoju skundu pateiktus įrodymus. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

238.1.

24Pirmosios instancijos teismas nutartyje nenurodė, kokia egzistavo būtinybė ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėti apie tai nepranešus atsakovei ir nesudarius jai galimybės pateikti atsiliepimą į prašymą. Nesudarydamas galimybės atsakovei pasisakyti dėl ieškovės prašymo, teismas pažeidė CPK 12, 13, 17 straipsnių, 42 straipsnio 1 dalies nuostatas.

258.2.

26Teismas nutartyje nepasisakė dėl vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – tikėtino ieškinio pagrįstumo. Nutartyje neatskleistas teismo atlikto ieškovės pareikštų reikalavimų pagrįstumo vertinimo turinys, nenurodyti jokie faktiniai ir teisiniai argumentai, kurių pagrindu būtų galima teigti, kad ieškovė tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimą.

278.3.

28Iš nutarties turinio akivaizdu, kad teismui taikyti laikinąsias apsaugos priemones pakako to, jog ieškovė formaliai išdėstytų ieškinio pagrindą ir dalyką, nurodytų faktines aplinkybes, taip pat pridėtų įrodymus. Tačiau šios aplinkybės savaime nereiškia ieškovės pareikštų reikalavimų tikėtino pagrindimo. Teismas turėjo skirti (o ne tapatinti) ieškinio atitikties CPK 135 straipsnio reikalavimams nustatymą nuo pirmosios CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos nustatymo.

298.4.

30Ieškovės ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas, iš ieškovės ieškinio turinio, pateiktų įrodymų akivaizdu, kad išnagrinėjus bylą iš esmės net teoriškai negalėtų būti priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas, nes: 1) pati ieškovė ieškinyje pripažįsta, kad tinkamai nevykdo nekilnojamojo turto nuomos sutarties, 2) nors ieškovė teigia, kad jai tapo sudėtinga vykdyti sutartį nuo 2019 metų pabaigos, tačiau ieškovės įsiskolinimas pradėjo formuotis dar iki nutarimo dėl karantino priėmimo, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. ir nėra padengtas iki šiol (2020 m. gegužės 4 d. jis sudaro 8 810,01 Eur sumą (be sutartyje numatytų palūkanų už vėlavimą atsiskaityti)); 3) atsakovės ir ieškinyje nurodytų trečiųjų asmenų nesaisto jokie sutartiniai santykiai; ieškovė be atsakovės rašytinio sutikimo negalėjo subnuomoti patalpų; 4) pagal sutarties 15.3.1 punktą atsakovė turėjo teisę nutraukti sutartį, jeigu ieškovė nemoka nuomos mokesčio; 5) ieškovės pateikti įrodymai nepatvirtina, kad ieškovė negali vykdyti sutarties dėl nenugalimos jėgos – paskelbto karantino; 6) CK 6.212 straipsnio 1 dalis numato, kad nenugalima jėga nelaikoma tai, kad sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles; 7) CK 6.212 straipsnio 4 dalis numato, kad net ir esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, sutarties šalis turi teisę nutraukti sutartį; 8) ieškovės prisiimti finansiniai įsipareigojimai gerokai viršija jos finansines galimybes juos laiku ir tinkamai įvykdyti; ieškovės valdomas turtas (butas, esantis adresu esančio ( - ), unikalus Nr. esančio ( - )) yra areštuotas ir įkeistas kreditoriams, todėl jai paranku kuo ilgiau nemokant nuomos mokesčio naudotis atsakovės butu; tikėtina, kad atsakovė neturės galimybių išsiieškoti iš ieškovės patirtų nuostolių, nes ieškovė neturės tam pakankamai turto.

318.5.

32Ieškovės ieškinyje nurodyti teiginiai, kad jai naujos gyvenamosios vietos suradimas būtų faktiškai neįmanomas, yra melagingi: 1) visų pirma, ieškovė yra įmonė, todėl jai net teoriškai negali būti poreikio gyvenamajai vietai, be to, sutartis saisto tik atsakovę ir ieškovę, o ne atsakovę ir trečiuosius asmenis; 2) pati ieškovė nuosavybės teise valdo nekilnojamąją turtą, kuriame gali gyventi tretieji asmenys; 3) nutarime aprašytas karantino režimas, priešingai ieškinio teiginiams, nedraudžia fiziniams asmenims judėjimo Lietuvos viduje ar išėjimo iš namų, taip pat nedraudžia apgyvendinimo paslaugų teikimo ar jų pirkimo; taigi tretieji asmenys gali gyventi ir viešbučiuose ar kituose apgyvendinimo paslaugas teikiančiose vietose.

338.6.

34Ieškovė piktybiškai didina atsakovės patiriamus finansinius nuostolius, nes atsakovė yra priversta atsiskaityti su komunalinių paslaugų teikėjais, nors ieškovė neatlieka atsakovei mokėjimų pagal sutartį. Teismas, priimdamas nutartį ir uždrausdamas atjungti komunalinių paslaugų teikimą, kartu iš esmės įpareigojo atsakovę būti finansiškai atsakinga už ieškovės bute sunaudotas komunalines paslaugas ir sudarė sąlygas ieškovei ir toliau naudotis butu, nemokant už jį nei nuomos mokesčio, nei mokesčių už komunalines paslaugas.

358.7.

36Ieškovė neįrodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pirmosios instancijos teismas nutartyje taip pat nenurodė nė vienos pagrįstos priežasties, kodėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

378.8.

38Teismo argumentai, kad atsakovei atjungus gyvybiškai svarbių gyvenimo elementų – elektros energijos, šilto ir šalto vandens tiekimą, ieškovės ir trečiųjų asmenų šeimos gyvenamajai patalpai kyla reali grėsmė didelei žalai atsirasti, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, nepagrįsti. Atsakovės vertinimu, net jei atsirastų kokia nors žala, tai ji gali būti atlyginama įstatymų nustatyta tvarka ir ją turės atlyginti kaltas už jos atsiradimą asmuo. Tai nėra jokia kliūtis įvykdyti būsimą teismo sprendimą byloje, kurioje ieškovė ieškiniu prašo pripažinti buto nuomos sutarties nutraukimą pripažinti neteisėtu.

398.9.

40Ieškovė nepateikė jokių duomenų, pagrindžiančių galimą atsakovės nesąžiningumą arba siekį išvengti galbūt jai nepalankaus teismo sprendimo vykdymo, tokių duomenų nenustatė ir teismas.

419.

42Ieškovė UAB „CONTE BALTIC“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atmesti atsakovės atskirąjį skundą ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 23 d. nutartį palikti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

431.1.

44Pagal CPK 147 straipsnio 1 dalį teismas apie prašymo nagrinėjimą praneša atsakovui, kai mano, kad tai yra būtina. Šiuo atveju bendroji taisyklė yra ta, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjamas nepranešus atsakovui, o atsakovo informavimas yra išimtis iš taisyklės. Teismas, atsižvelgdamas į ieškovės prašyme nurodytas aplinkybes, tinkamai ir operatyviai išnagrinėjo prašymą nelaukiant, kol atsakovė pateiks savo poziciją, nes toks laukimas galėjo sukelti žalos ieškovei ir/ar tretiesiems asmenims. Tai, kad apie prašymo nagrinėjimą nebuvo pranešta atsakovei, neatėmė iš jos teisės pateikti atskirąjį skundą dėl teismo nutarties ir jame išdėstyti savo poziciją.

451.2.

46Atsakovės nurodytos aplinkybės (kada ieškovė netinkamai vykdė sutartį, kokios jos finansinės galimybės tą daryti ir kt.), kurias, pasak jos, teismas turėjo įvertinti, yra aktualios ir vertintinos nagrinėjant ginčą iš esmės, o ne sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuomet toks išsamus aplinkybių tyrimas nevykdomas. Byloje buvo pakankamai duomenų, kad atsakovė karantino metu (t. y. egzistuojant nenugalimos jėgos aplinkybei) nutraukė buto nuomos sutartį, nors CK nuostatos tą draudžia. Duomenų apie akivaizdų ieškinio nepagrįstumą šioje byloje nėra, todėl teismas, įvertinęs, kad byloje galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo priėmimas yra tikėtinas, pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovė neturi pareigos galutinai įrodyti savo ieškinį jau jo pateikimo teismui stadijoje.

471.3.

48Atsakovė nepagrįstai teigia, kad teismas nenustatė antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos ir kad ieškovė tariamai nepateikė duomenų, pagrindžiančių atsakovės nesąžiningumą. Byloje yra pakankamai duomenų, kad atsakovė, siekdama iškeldinti ieškovės vadovą su šeima, nesąžiningai karantino metu nutraukė elektros energijos tiekimą ginčo butui, žinodama, kad jame gyvena ieškovės vadovas su šeima (su atsakovės žinia ir sutikimu), tarp kurių du mažamečiai vaikai, o be elektros energijos šeima neturės galimybių pasišildyti maisto ar saugiai jį laikyti (naudotis šaldytuvu), kas itin aktualu karantino sąlygomis. Taigi tokiais veiksmai sukelta grėsmė bute gyvenančių asmenų sveikatai, eliminuojant jiems galimybę patenkinti bent minimalius pragyvenimo poreikius. Atsakovės veiksmai, kuomet ji vietoje teisės aktuose numatyto jos teisių gynybos būdo – kreipimosi į teismą dėl bute gyvenančių asmenų ir jų turto iškeldinimo – ėmėsi kitų neteisėtų būdų – atjungė elektros energijos tiekimą ir grasino atjungti kitų komunalinių paslaugų tiekimą – vertinti kaip atsakovės nesąžiningumas. Tokiais veiksmais atsakovė siekė daryti spaudimą ieškovei ir tretiesiems asmenims.

49Apeliacinės instancijos teismas k o n t a t u o j a:

50IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

512.

52Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

533.

54Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1-7 punktuose, taip pat pagrindų peržengti atskirojo skundo ribas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

554.

56Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-16963-534/2020, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

57Dėl naujų įrodymų prijungimo

585.

59Atsakovė prašo prijungti kartu su atskiruoju skundu pateiktus įrodymus – 2019 m. kovo 1 d. nekilnojamojo turto nuomos sutartį, 2020 m. gegužės 4 d. nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašą, 2020 m. gegužės 4 d. juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą, 2020 m. gegužės 4 d. skolų suderinimo aktą. Nurodo, kad šių įrodymų neturėjo galimybės pateikti anksčiau, kadangi prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo išnagrinėtas nepranešus atsakovei, o jie yra svarbūs, kadangi pagrindžia pirmosios instancijos teismo nutarties nepagrįstumą.

606.

61Bendroji taisyklė ta, kad apeliacinės instancijos teisme papildomų įrodymų pateikimas ribojamas (CPK 314 straipsnis). CPK 314 straipsnyje suformuluotos taisyklės, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, išimtys yra: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno naujo pateikto įrodymo, turi aiškintis, ar galėjo šis konkretus įrodymas būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą bei atsižvelgti į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką sprendžiant šalių ginčą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-230-611/2018, 37-38 punktai).

627.

63Atsakovės pateiktas išrašas iš nekilnojamojo turto registro duomenų bazės, kuris pagrindžia atsakovės atskirajame skunde nurodytas aplinkybes dėl buto, esančio adresu esančio ( - ), priklausymo ieškovei UAB „CONTE BALTIC“ prijungtinas prie bylos. Nagrinėjamu atveju prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo išnagrinėtas atsakovei nepranešus, todėl atsakovė neturėjo galimybės šio įrodymo pateikti pirmosios instancijos teisme. Šio įrodymo pateikimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, kadangi ieškovei išraše nurodytos aplinkybės yra žinomos, taip pat su pateiktu įrodymu ji galėjo susipažinti ir teikdama atsiliepimą į atskirąjį skundą. Be to, paminėtina ir tai, kad šio įrodymo pateikimas teismui yra tik kaip papildoma priemonė, kadangi teismas taip pat turi teisę naudoti duomenis iš viešų registrų (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Prie bylos taip pat prijungtinas UAB „Elgado“ išrašas iš juridinių asmenų registro, kadangi jis pagrindžia UAB „Elgado“ vadovės teisę veikti juridinio asmens vardu ir kreiptis į teismą.

648.

65Apeliacinės instancijos teismas neprijungia prie bylos 2019 m. kovo 1 d. nekilnojamojo turto nuomos sutarties, kadangi šis įrodymas byloje jau yra – ieškovė jį pateikė kartu su ieškiniu. Prie bylos taip pat neprijungtinas 2020 m. gegužės 4 d. skolų suderinimo aktas, kadangi šis įrodymas neturi reikšmės skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui – jis yra susijęs su byloje pareikšto reikalavimo pagrįstumu, dėl kurio bus sprendžiama bylą nagrinėjant iš esmės.

66Dėl atsakovės pateiktų papildomų paaiškinimų

679.

68Ieškovė apeliacinės instancijos teismui pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus, kuriuos prašo prijungti prie nagrinėjamos bylos.

6910.

70CPK 42 straipsnyje įtvirtinta teise teikti rašytinius paaiškinimus galima naudotis ir apeliaciniame procese, jeigu tai realizuojama nepažeidžiant apeliacinį procesą reglamentuojančių normų. Pagal CPK 338 straipsnį atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK III dalies XVI skyriaus antrajame skirsnyje nustatytas išimtis. Pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą yra draudžiama (CPK 323 straipsnis). Taigi, pasibaigus atskirojo skundo padavimo terminui nebegalima nurodyti naujų, įstatymo nustatytu terminu pateiktame procesiniame dokumente nenurodytų, argumentų, faktinių aplinkybių.

7111.

72Teismo vertinimu, atsakovė, teikdama paaiškinimus dėl ieškovės procesiniuose dokumentuose nurodytų argumentų, papildomai nurodo argumentus, susijusius su nagrinėjamu dalyku, t. y. nurodo argumentus, kurie, atsakovės teigimu, patvirtina paduoto atskirojo skundo pagrįstumą, kas pasibaigus atskirojo skundo padavimo terminui nėra galima (CPK 323, 338 straipsniai). Nurodytais motyvais apeliacinės instancijos teismui pateiktus atsakovės rašytinius paaiškinimus teismas atsisako priimti.

73Dėl nustatytų aplinkybių ir ginčo ribų

7412.

75Byloje nustatyta, kad ieškovė gavo iš atsakovės 2020 m. balandžio 2 d. pranešimą dėl 2019 m. kovo 1 d. nekilnojamojo turto nuomos sutarties nutraukimo, kuriuo atsakovė informavo, kad nuo 2020 m. balandžio 8 d. sutartį su atsakove vienašališkai nutraukia. Pranešime atsakovė pareikalavo, kad ieškovė iki minėtos datos atlaisvintų patalpas, taip pat nurodė, kad 2020 m. balandžio 8 d. bus atjungtas elektros tiekimas į patalpas bei atsakovė imsis kitų patalpų atlaisvinimo veiksmų. Ieškovė, nesutikdama su atsakovės vienašališku sutarties nutraukimu, kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu, prašydama sutarties nutraukimą pripažinti neteisėtu. Reikalavimo įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo uždrausti atsakovei iškeldinti ieškovę ir trečiuosius asmenis iš buto, esančio ( - ), ir atjungti elektros energijos, šilto bei šalto vandens ar kitų komunalinių paslaugų tiekimą į minėtą butą; 2) taip pat įpareigoti AB „Energijos skirstymo operatorius“ nedelsiant atnaujinti elektros energijos tiekimą į ginčo butą.

7613.

77Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkino iš dalies (atmetė prašymo dalį dėl iškeldinimo), ir tai, kad atskiruoju skundu iš esmės skundžiama tik nutarties dalis dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių – draudimo atjungti elektros energijos, šilto bei šalto vandens ar kitų komunalinių paslaugų tiekimą butui, taip pat įpareigojimo AB „Energijos skirstymo operatorius“ nedelsiant atnaujinti elektros energijos tiekimą butui, apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, šioje dalyje pasisako dėl atsakovės atskirojo skundo ir ieškovės atsiliepimo į jį faktinių ir teisinių argumentų.

78Dėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimo nepranešus atsakovei

7914.

80Atsakovė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs prašymą rašytinio proceso tvarka apie tai nepranešęs atsakovei, pažeidė CPK 12, 13, 17 straipsnių, 42 straipsnio 1 dalies nuostatas, suvaržė atsakovės teisę pateikti savo poziciją dėl prašymo. Apeliacinės instancijos teismas su šiais atsakovės teiginiais nesutinka.

8115.

82CPK 147 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo rašytinio proceso tvarka išsprendžia nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, kai būtina surinkti papildomus sprendimui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priimti reikalingus duomenis, teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendžia per septynias darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Kai teismas mano, kad tai būtina, apie prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimą pranešama atsakovui. Taigi, įprastai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas yra nagrinėjamas apie jį nepranešus asmeniui, kurio atžvilgiu yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės, ir tik išimtiniais atvejais (kai, teismo vertinimu, tai yra būtina) – pranešus.

8316.

84Pažymėtina, kad teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar informuoti atsakovą apie gautą prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas turi įvertinti pateiktų duomenų pagrįstumą ir pakankamumą. Teismui nusprendus, kad pateiktų duomenų jam nepakanka klausimui išspręsti arba mano, kad būtina apie gautą prašymą informuoti asmenį, kurio atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ar kitą suinteresuotą asmenį, kurių teisėms ir interesams gali turėti įtakos teismo procesinis sprendimas, praneša jiems apie klausimo nagrinėjimą.

8517.

86Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išnagrinėjo nepranešęs atsakovei. Nors teismas nutartyje ir nenurodė argumentų, kodėl klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nutarė spręsti nepranešęs atsakovei, tačiau šis formalus pažeidimas nesudaro pagrindo panaikinti teismo nutartį. Apeliantė nenurodė jokių ypatingų aplinkybių, kodėl teismas nagrinėjamu atveju turėjo nustatyti būtinumą ją informuoti apie šio procesinio veiksmo atlikimą. Prašymo išsprendimas nepranešus atsakovei nereiškia, kad buvo pažeista jos teisė būti išklausytai, kadangi šia procesine teise atsakovė pasinaudojo, pateikdama atskirąjį skundą ir jame išdėstydama savo argumentus dėl teismo nutarties neteisėtumo ir/ar nepagrįstumo.

8718.

88Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, atsakovei nepranešdamas apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą, civilinio proceso teisės normų nepažeidė, atsakovei nebuvo apribota galimybė pateikti atskirąjį skundą ir nurodyti nesutikimo su pirmosios instancijos teismo nutartimi argumentus.

89Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų

9019.

91Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos teisėtai, įstatymas numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai (prima facie) pagrįstas; antra, turi egzistuoti reali grėsmė, kad nesiėmus tokių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti / pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas kiekvienoje byloje yra sprendžiamas atsižvelgiant į tos bylos faktines aplinkybes, t. y. nustatant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų buvimą būtent toje konkrečioje byloje (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1020-798/2019).

9210.

93Atsakovė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nutartyje nepasisakė dėl prima facie ieškinio pagrįstumo. Pasak atsakovės, jeigu teismas būtų atlikęs ieškinio pagrįstumo vertinimą, byloje laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, kadangi ieškovės ieškinys nėra pagrįstas ir net teoriškai negalėtų būti priimtas jai palankus teismo sprendimas. Apeliacinės instancijos teismas šiuos atsakovės argumentus atmeta kaip nepagrįstus dėl žemiau nurodytų motyvų.

9411.

95Teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Šio išankstinio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Priešingu atveju, teismui padarius išvadą, kad pareikšti reikalavimai yra, galbūt, nepagrįsti ir ieškovui palankus teismo sprendimas negalėtų būti priimtas, būtų paneigta teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo būtinybė, o kartu ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-363/2013; 2015 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-79-196/2015; 2016 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-739-180/2016; kt.).

9612.

97Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakove, kad pirmosios instancijos teismo nutartyje atskirai nėra nurodyti argumentai dėl ieškinio prima facie pagrįstumo, tačiau nesutinka su tuo, jog argumentų nenurodymas lemia, jog toks preliminaraus ieškinio pagrįstumo vertinimas apskritai nebuvo atliekamas. Pažymėtina, jog aplinkybė, kad teismas byloje pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, leidžia daryti išvadą, jog pirmosios instancijos teismas ieškinio preliminarų pagrįstumą įvertino ir ieškovės pateiktą ieškinį laikė tikėtinai pagrįstu. Tokią išvadą pagrindžia faktas, kad tik įsitikinęs, jog išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, teismas sprendžia, ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-392-943/2016, 17 punktas). Teismo motyvų stoka šiuo atveju nelaikytina pagrindu keisti ar naikinti apskųsto teismo procesinio sprendimo.

9813.

99Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad ieškinio prima facie pagrįstumo vertinimas negali ir neturi virsti detalia ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analize, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje teismas negali ir neturi pateikti kategoriško atsakymo dėl pateiktų įrodymų patikimumo, pakankamumo ieškovo nurodytiems argumentams patvirtinti, jų sąsajumo (jei aplinkybė, kad su ieškiniu pateikti įrodymai nesusiję su byla, nėra akivaizdi dar pradinėje bylos nagrinėjimo stadijoje) ir pan. Teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015).

10014.

101Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl tikėtino ieškinio pagrįstumo, preliminariai (prima facie) įvertinęs ieškovės pateiktą ieškinį ir prie jo pridėtus rašytinius įrodymus, daro išvadą, jog nėra akivaizdžių aplinkybių, kurios šioje bylos nagrinėjimo stadijoje leistų daryti išvadą, kad pagal ieškovės pareikštą ieškinio reikalavimą negalėtų būti priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas. Esami byloje įrodymai nesudaro pagrindo teigti, kad ieškovės reikalavimai būtų akivaizdžiai nepagrįsti, ar ieškovė pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą. Ieškovė aiškiai suformulavo ieškinio dalyką, pakankamai išsamiai išdėstė jo faktinį pagrindą, pateikė jos reikalavimą pagrindžiančius įrodymus, dėl to darytina išvada, jog egzistuoja pirma būtina laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – ieškinio prima facie pagrįstumas. Kaip jau buvo minėta, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, detali ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analizė neatliekama, o atsakovės atskirajame skunde nurodomi argumentai (dėl sutarties (ne)vykdymo, nenugalimos jėgos aplinkybių (ne)buvimo, kt.) dėl ieškinio tikėtino nepagrįstumo iš esmės susiję su pareikštų reikalavimų materialiniu teisiniu įvertinimu, kas, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, negali būti nagrinėjama. Dėl atsakovės skundo argumentų, kuriais atsakovė siekia paneigti pareikšto ieškinio reikalavimų pagrįstumą, apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamoje byloje nepasisako ir jų nevertina, kadangi į šį klausimą bus atsakyta išsprendus bylą iš esmės galutiniu teismo sprendimu.

10215.

103Kita laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga yra susijusi su grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui ar įvykdymo pasunkėjimui nustatymu. CPK nuostatos neįtvirtina pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika, todėl šis klausimas gali būti teisingai išspręstas tik įvertinus kiekvienos atskiros situacijos faktines aplinkybes. Laikinųjų apsaugos priemonių institutu siekiantis pasinaudotu asmuo turi pateikti konkrečių duomenų (informacijos) apie atsakovo jau atlikus, atliekamus ar ketinamus atlikti veiksmus, kurie nesuderinami su sąžiningo elgesio standartu ar yra kitų aplinkybių, kurios sudaro pagrindą konstatuoti, jog yra grėsmė būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimui arba neįvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1526-302/2018).

10416.

105Įstatyme tiesiogiai apibrėžta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis – užtikrinti teismo būsimo sprendimo įvykdymą. Taigi, laikinąsias apsaugos priemones teismas turi ir gali taikyti tik tuomet, kai yra pakankamas pagrindas manyti, jog teismo sprendimą įvykdyti bus sunku arba visiškai neįmanoma tuo atveju, jeigu pareikštas ieškinys būtų patenkintas. Teismas turi teisę taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios tiesiogiai susijusios su ieškinyje pareikštais reikalavimais, padeda užtikrinti šių reikalavimų įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės, kurios neužtikrina ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymą, negali būti taikomos (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-135-186/2017). Tiesiogiai su pareikštu reikalavimu ir būsimo teismo sprendimo įvykdymu nesusijusių bei įtakos teismo sprendimo įvykdymui nedarančių apribojimų dėl atsakovo taikymas pažeidžia ekonomiškumo principą, todėl yra neteisėtas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-949/2008).

10617.

107Ieškovė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindė tuo, jog jų nepritaikius ieškovės vadovo šeimai bus padaryta didelė žala, kils grėsmė jų sveikatai, nebus patenkinami minimalūs gyvenimo poreikiai. Tuo tarpu atsakovei jokia žala nekiltų, kadangi pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms ieškovė įvykdytų įsipareigojimus. Tuo atveju jeigu visgi žala kiltų, pasak ieškovės, atsakovė turės galimybę reikalauti jos atlyginimo. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškovės prašymą, pažymėjo, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar tapti nebeįmanomas, nes atsakovei atjungus gyvybiškai svarbių gyvenimo elementų – elektros energijos, šilto ir šalto vandens tiekimą ieškovės ir trečiųjų asmenų šeimos gyvenamajai patalpai kyla reali grėsmė didelei žalai atsirasti. Atsakovė atskirajame skunde nesutikdama su ieškovės ir teismo argumentais dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, nurodė, kad galimo žalos atsiradimo faktas nėra kliūtis įvykdyti būsimą teismo sprendimą byloje, kurioje ieškovė ieškiniu prašo pripažinti buto nuomos sutarties nutraukimą pripažinti neteisėtu. Jei atsirastų žala, ji gali būti atlyginama įstatymų nustatyta tvarka. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs šalių argumentus, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju neegzistuoja antra laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtina sąlyga – grėsmė galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymui, dėl žemiau nurodytų motyvų.

10818.

109Ieškovė ieškiniu prašo pripažinti atsakovės vienašališką 2019 m. kovo 1 d. nekilnojamojo turto nuomos sutarties nutraukimą neteisėtu. Iš byloje esančios minėtos sutarties matyti, kad ji sudaryta tarp dviejų juridinių asmenų – ieškovės UAB „CONTE BALTIC“ (nuomininkė) ir atsakovės UAB „Elgado“ (nuomotoja). Minėtos sutarties 4.1 punkte šalys susitarė, kad nuomininkas visu sutarties galiojimo laikotarpiu privalo vykdyti turte tiktai nuomininko veiklą, aprašytą šioje sutartyje, ir įsipareigoja (be atskiro raštiško nuomotojo leidimo) nenaudoti turto jokiai kitai veiklai, net ir laikinais pagrindais. Taigi pagal sutarties turinį buto, esančio adresu ( - ), nuomos tikslas ir naudojimo paskirtis yra susijusi su nuomininkės veiklos vykdymu (sutarties 1.3.. 3.3., 4.1, 8.6 punktai). Nagrinėjamu atveju ieškovė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindė išimtinai žalos kilimo galimybe bute gyvenantiems fiziniams asmenims (šioje byloje tretiesiems asmenims – ieškovės vadovo šeimai, įskaitant du mažamečius vaikus), kurie nėra tarp ieškovės ir atsakovės sudarytos sutarties, dėl kurios nutraukimo pripažinimo neteisėtu ieškovė šioje byloje reiškia materialiųjų reikalavimą, šalys. Šiems fiziniams asmenims nesant šalimis sutarties, kurios nutraukimo pripažinimas neteisėtu yra ginčo dalykas, darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas niekaip neįtakotų galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymo, t. y. jis dėl to nepasunkėtų ar nepasidarytų negalimas.

11019.

111Nagrinėjamu atveju akcentuotina ir tai, kad byloje ginčas kilęs tarp dviejų verslo subjektų, privačių juridinių asmenų. Ši byla – dispozityvi, todėl teismas negali savo iniciatyva rinkti įrodymų ir nustatinėti aplinkybių, kuriomis nesiremia ginčo šalys, t. y. šioje byloje teismas neturi aktyvaus vaidmens. Šioje byloje taip pat nevyrauja ir viešasis interesas, todėl ieškovės argumentai, kad ginčo bute gyvena kartu ir mažamečiai vaikai, vertintini bendrame kontekste, nesuteikiant tam prioriteto, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dispozityvioje byloje.

11220.

113Ieškovė nepateikė jokių argumentų, pagrindžiančių kodėl netaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių galimai jai palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų negalimas būtent jos – nuomos sutarties šalies – atžvilgiu ir nepagrindė, kaip pasireikštų ieškovės patiriami suvaržymai ir pan. Kadangi ieškovė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo nesiejo su galimos žalos, kitų teisinių padarinių kilimu jai (dėl vykdomos veiklos trikdžių ir pan.), neįrodinėjo šių aplinkybių (CPK 178 straipsnis), todėl nėra pagrindo teigti, kad nepritaikius ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių galimai jai palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų negalimas.

11421.

115Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pagal ieškovės pateiktus motyvus jos prašomos laikinosios apsaugos priemonės, kurias pirmosios instancijos teismas byloje taikė, nėra susijusios su byloje pareikštu reikalavimu. Ieškovės nurodyti argumentai taip pat nėra susiję su ieškovei, kaip sutarties, kurios nutraukimą siekia pripažinti neteisėtu, šaliai galimai kilsiančia žala ar kitais teisiniais padariniais. Kadangi laikinosios apsaugos priemonės – draudimas atsakovei atjungti elektros energijos, šilto ir šalto vandens bei kitų komunalinių paslaugų tiekimą butui, esančiam adresu ( - ), ir įpareigojimas AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ atnaujinti elektros energijos tiekimą ginčo butui – iš esmės yra tarpusavyje susijusios, prašymas jas taikyti yra nepagrįstas abiejų laikinųjų apsaugos priemonių atžvilgiu.

11622.

117Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skundžiamojoje nutartyje nurodė, kad egzistuoja antra sąlyga būtina laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Atsižvelgdamas į nurodytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, priėmė nepagrįstą nutartį, kuri naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

11823.

119Atsakovė atskirajame skunde prašė panaikinus pirmosios instancijos teismo nutartį ir atmetus ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, šią nutartį leisti vykdyti skubiai. Pažymėtina, kad nutarties vykdymas yra tiesiogiai susijęs su jos įsiteisėjimo momentu. Kadangi pagal CPK 331 straipsnio 6 dalį apeliacinės instancijos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos, šiuo atveju papildomai leisti nutartį vykdyti skubiai nėra pagrindo (CPK 283 straipsnis).

12024.

121Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ginčo klausimo sprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-237-684/2019, nutarties 42 punktas).

122Dėl bylinėjimosi išlaidų

12320.

124Ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašė priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas.

12521.

126Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad, kol nėra išnagrinėta civilinė byla ir nėra priimtas sprendimas nė vienos iš šalių naudai, t. y. kol teismas dėl ginčo esmės nėra priėmęs teismo procesinio sprendimo, iš kurio būtų galima nustatyti, kuri šalis laimėjo ginčą byloje, priteisti bylinėjimosi išlaidas byloje dėl procesinių klausimų išsprendimo nėra pagrindo, nes neegzistuoja visos CPK 93 straipsnio 1 dalies taikymo sąlygos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartis Nr. e3K-3-280-219/2018). Taigi, kadangi įstatymas nenumato, kad bylinėjimosi išlaidos, turėtos už tarpinių procesinių veiksmų atlikimą, būtų atlyginamos priklausomai nuo konkretaus procesinio klausimo išsprendimo rezultato, šioje proceso stadijoje apeliacinės instancijos teismas nesprendžia bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimo, kuris bus sprendžiamas priimant galutinį teismo procesinį sprendimą byloje (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

127Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

128atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Elgado“ atskirąjį skundą patenkinti.

129Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-16963-534/2020 dalį, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės... 3. Apeliacinės instancijos teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „CONTE BALTIC“... 7. 2.... 8. Ieškovė ieškinyje pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 9. 3.... 10. Prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių ieškovė nurodė, kad... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. balandžio 23 d. nutartimi... 14. 5.... 15. Teismas, įvertinęs prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 16. 6.... 17. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad elektros energijos tiekimas butui,... 18. 7.... 19. Teismas prašymo dalį dėl draudimo atsakovei iškeldinti ieškovę ir... 20. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 21. 8.... 22. Atsakovė UAB „Elgado“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 23. 8.1.... 24. Pirmosios instancijos teismas nutartyje nenurodė, kokia egzistavo būtinybė... 25. 8.2.... 26. Teismas nutartyje nepasisakė dėl vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių... 27. 8.3.... 28. Iš nutarties turinio akivaizdu, kad teismui taikyti laikinąsias apsaugos... 29. 8.4.... 30. Ieškovės ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas, iš ieškovės ieškinio... 31. 8.5.... 32. Ieškovės ieškinyje nurodyti teiginiai, kad jai naujos gyvenamosios vietos... 33. 8.6.... 34. Ieškovė piktybiškai didina atsakovės patiriamus finansinius nuostolius, nes... 35. 8.7.... 36. Ieškovė neįrodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo... 37. 8.8.... 38. Teismo argumentai, kad atsakovei atjungus gyvybiškai svarbių gyvenimo... 39. 8.9.... 40. Ieškovė nepateikė jokių duomenų, pagrindžiančių galimą atsakovės... 41. 9.... 42. Ieškovė UAB „CONTE BALTIC“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 43. 1.1.... 44. Pagal CPK 147 straipsnio 1 dalį teismas apie prašymo nagrinėjimą praneša... 45. 1.2.... 46. Atsakovės nurodytos aplinkybės (kada ieškovė netinkamai vykdė sutartį,... 47. 1.3.... 48. Atsakovė nepagrįstai teigia, kad teismas nenustatė antrosios laikinųjų... 49. Apeliacinės instancijos teismas k o n t a t u o j a:... 50. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 51. 2.... 52. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 53. 3.... 54. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 55. 4.... 56. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m.... 57. Dėl naujų įrodymų prijungimo... 58. 5.... 59. Atsakovė prašo prijungti kartu su atskiruoju skundu pateiktus įrodymus –... 60. 6.... 61. Bendroji taisyklė ta, kad apeliacinės instancijos teisme papildomų įrodymų... 62. 7.... 63. Atsakovės pateiktas išrašas iš nekilnojamojo turto registro duomenų... 64. 8.... 65. Apeliacinės instancijos teismas neprijungia prie bylos 2019 m. kovo 1 d.... 66. Dėl atsakovės pateiktų papildomų paaiškinimų... 67. 9.... 68. Ieškovė apeliacinės instancijos teismui pateikė papildomus rašytinius... 69. 10.... 70. CPK 42 straipsnyje įtvirtinta teise teikti rašytinius paaiškinimus galima... 71. 11.... 72. Teismo vertinimu, atsakovė, teikdama paaiškinimus dėl ieškovės... 73. Dėl nustatytų aplinkybių ir ginčo ribų... 74. 12.... 75. Byloje nustatyta, kad ieškovė gavo iš atsakovės 2020 m. balandžio 2 d.... 76. 13.... 77. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas ieškovės prašymą... 78. Dėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimo nepranešus... 79. 14.... 80. Atsakovė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjęs prašymą... 81. 15.... 82. CPK 147 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas klausimą dėl laikinųjų... 83. 16.... 84. Pažymėtina, kad teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar informuoti... 85. 17.... 86. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas laikinųjų apsaugos... 87. 18.... 88. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju... 89. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų... 90. 19.... 91. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 92. 10.... 93. Atsakovė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nutartyje nepasisakė dėl... 94. 11.... 95. Teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui... 96. 12.... 97. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakove, kad pirmosios instancijos... 98. 13.... 99. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad ieškinio prima facie pagrįstumo... 100. 14.... 101. Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl tikėtino ieškinio... 102. 15.... 103. Kita laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga yra susijusi su grėsmės... 104. 16.... 105. Įstatyme tiesiogiai apibrėžta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 106. 17.... 107. Ieškovė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindė tuo,... 108. 18.... 109. Ieškovė ieškiniu prašo pripažinti atsakovės vienašališką 2019 m. kovo... 110. 19.... 111. Nagrinėjamu atveju akcentuotina ir tai, kad byloje ginčas kilęs tarp dviejų... 112. 20.... 113. Ieškovė nepateikė jokių argumentų, pagrindžiančių kodėl netaikius... 114. 21.... 115. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pagal ieškovės... 116. 22.... 117. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas... 118. 23.... 119. Atsakovė atskirajame skunde prašė panaikinus pirmosios instancijos teismo... 120. 24.... 121. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ginčo klausimo... 122. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 123. 20.... 124. Ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašė priteisti iš atsakovės... 125. 21.... 126. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad, kol nėra išnagrinėta... 127. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 128. atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Elgado“ atskirąjį skundą... 129. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 23 d. nutarties...