Byla 2KT-120/2013
Dėl nuosavybės teisės gynimo perdavimo nagrinėti kitam tos pačios pakopos (apylinkės) teismui

1Kauno apygardos teismo pirmininkas – Nerijus Meilutis, rašytinio proceso tvarka spręsdamas klausimą dėl Kauno apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-17336-528-2013 pagal ieškovo – J. Š. ieškinį atsakovui – A. Š., trečiajam asmeniui – AB LESTO dėl nuosavybės teisės gynimo perdavimo nagrinėti kitam tos pačios pakopos (apylinkės) teismui,

Nustatė

2Kauno apylinkės teisme registruotas ieškovo – J. Š. ieškinys atsakovui – A. Š., trečiajam asmeniui – AB LESTO dėl nuosavybės teisės gynimo, kuriuo ieškovas prašo teismą įpareigoti atsakovą išmontuoti įvadinį elektros energijos apskaitos skydelį ir 0,4 kV elektros kabelius, įrengtus pagal AB „VST“ technines sąlygas Nr. TS-07-01-4446 ir G. Valatkienės parengtą įvadinio apskaitos skydelio prijungimo schemą-planą gyvenamajame name (unikalus Nr. 1999-5014-1010), esančiame Žalčio karūnos al. 41, Kaune.

3Teisėja – Virginija Baškienė, kuriai paskirtas ieškovo – J. Š. ieškinys, 2013-08-23 nutartimi nutarė perduoti bylą Kauno apygardos teismo pirmininkui arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui, kad būtų išspręstas jos perdavimo nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui klausimas, kadangi ieškovo – J. Š. sutuoktinė – V. Š. yra Kauno apylinkės teismo valstybės tarnautoja (Kauno apylinkės teismo Finansų skyriaus vedėja).

4Kauno apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-17336-528-2013 perduotina nagrinėti kitam tos pačios pakopos, t. y. apylinkės teismui.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 34 str. 5 d. yra įtvirtinta imperatyvi norma, numatanti, jog atvejis, kai teisme, kuriam teisminga byla, teismo valstybės tarnautojo pareigas eina byloje dalyvaujančio asmens sutuoktinis, laikomas besąlygišku pagrindu perduoti bylą nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui. Tokiu būdu įstatymų leidėjas motu proprio išsprendžia klausimą dėl visų abejonių, kurios proceso dalyviams galimai kiltų dėl teismo nešališkumo, nesuinteresuotumo bylos baigtimi, pašalinimo.

6Kauno apygardos teismo pirmininkas, spręsdamas klausimą, kuriam konkrečiam apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiam apylinkės teismui perduoti civilinės bylos nagrinėjimą, visų pirma, siekia užtikrinti, kad bylos perdavimas pernelyg nedidintų proceso dalyvių bylinėjimuisi patiriamų išlaidų ir neapsunkintų jiems dalyvavimo teismo atliekamuose procesiniuose veiksmuose. Be to, perduodant bylą iš teismo, kuriam ji teisminga, svarbu, kad tokiais procesiniais veiksmais nebūtų dar labiau didinamas bylų skaičius tuose apylinkės teismuose, kurių darbo krūvis ir taip yra didelis. Įvertinęs minėtus kriterijus, Kauno apygardos teismo pirmininkas sprendžia esant racionaliausia civilinę bylą perduoti Jonavos rajono apylinkės teismui. Šio teismo veiklos teritorija ribojasi su Kauno apylinkės teismo, teismas nėra pernelyg nutolęs nuo proceso dalyvių gyvenamųjų (buveinės) vietų ir nesunkiai pasiekiamas, todėl atvykdami į teismo posėdžius byloje dalyvaujantys asmenys nepatirs ženklesnių išlaidų. Be to, lyginant su kitais Kauno apygardos teismo veiklos teritorijai priskirtais apylinkių teismais, Jonavos rajono apylinkės teismo darbo krūvis nėra ženkliai didesnis už vidutinį apygardoje, todėl tikėtina, kad šalių ginčą šis teismas išspręs operatyviai.

7Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 34 str. 3-5 dalimis, Kauno apygardos teismo pirmininkas

Nutarė

8Kauno apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-17336-528-2013 pagal ieškovo – J. Š. ieškinį atsakovui – A. Š., trečiajam asmeniui – AB LESTO dėl nuosavybės teisės gynimo nagrinėjimą perduoti Jonavos rajono apylinkės teismui.

9Bylą su šia nutartimi pasiųsti Jonavos rajono apylinkės teismui.

10Kauno apylinkės teismui bei byloje dalyvaujantiems asmenims apie bylos perdavimą pranešti pasiunčiant jiems patvirtintas nutarties kopijas.

11Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai