Byla 2-1133/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas Šernas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs uždarosios akcinės bendrovės „Sauslaukio statyba“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutarties, kuria patenkintas atsakovės ūkininkės I. J. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1023-253/2014, iškeltoje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Sauslaukio statyba“ ieškinį atsakovei ūkininkei I. J. dėl 78 391,58 Lt skolos už papildomus darbus, 6 proc. dydžio procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir atsakovės ūkininkės I. J. priešieškinį ieškovui UAB „Sauslaukio statyba“ dėl nekokybiškai atliktų darbų trūkumų šalinimo išlaidų ir nuostolių atlyginimo bei vienašalių darbų perdavimo aktų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys UAB „Banduva“ ir UAB „Pakera“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2014 m. kovo 13 d. nutartimi į vieną bylą buvo sujungtos dvi civilinės bylos, t. y. Plungės rajono apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-60-225/2013 prijungiant prie Klaipėdos apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-1023-253/2014. Po bylų sujungimo nustatytos tokios šalių procesinės padėtys byloje: ieškovas UAB „Sauslaukio statyba“, atsakovė ūkininkė I. J..

4Civilinėje byloje Nr. 2-1023-253/2014 buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. vasario 6 d. nutartimi buvo areštuotas UAB „Sauslaukio statyba“ priklausantis turtas. Teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartimi buvo patikslinta 2014 m. vasario 6 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartis, nurodant, kad areštuojamas UAB „Sauslaukio statyba“ priklausantis turtas, neviršijant ieškinio sumos, t. y. 877 378 Lt.

5Klaipėdos apygardos teisme 2014 m. balandžio 2 d. priimtas atsakovės (ieškovės pagal priešieškinį) ūkininkės I. J. patikslintas priešieškinys, kuriuo prašoma: 1) priteisti atsakovei iš ieškovo UAB „Sauslaukio statyba“ 949 827 Lt defektų (trūkumų) šalinimo išlaidų atlyginimui; 2) priteisti atsakovei iš ieškovo UAB „Sauslaukio statyba“ 68 313 Lt neatliktų statybos darbų atlikimui; 3) priteisti atsakovei iš ieškovo UAB „Sauslaukio statyba“ 112 701 Lt patirtų nuostolių atlyginimą; 4) pripažinti negaliojančiais UAB „Sauslaukio statyba“ vienašališkai surašytus atliktų darbų aktus Nr. 2013-04-30/08-1, 2013-04-30/08-2, 2013-04-30/08-3, 2013-06-30/14-1, 2013-06-30/14, taip pat 2013 m. rugsėjo 13 d. statybos darbų perdavimo statytojui aktą; 5) priteisti atsakovei bylinėjimosi išlaidas.

6Priešieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti atsakovė taip pat prašė patikslinto priešieškinio sumai (1 130 841 Lt) areštuoti ieškovui UAB „Sauslaukio statyba“ priklausantį turtą. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartimi buvo padidintas Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. vasario 6 d. nutartimi ieškovui UAB „Sauslaukio statyba“ pritaikytų ir 2014 m. vasario 7 d. nutartimi patikslintų laikinųjų apsaugos priemonių mastas.

7Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. balandžio 10 d. nutartimi panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. vasario 6 d. ir 2014 m. vasario 7 d. nutartis ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovui UAB „Sauslaukio statyba“ grąžino pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

8Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. balandžio 14 d. nutartimi, gavęs ieškovo UAB „Sauslaukio statyba“ atskirąjį skundą, panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutarties dalį, kuria padidintas laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų UAB „Sauslaukio statyba“, mastas ir atsakovės ūkininkės I. J. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių masto padidinimo skyrė nagrinėti parengiamojo posėdžio metu 2014 m. balandžio 28 d. 9 val.

92014 m. balandžio 16 d. atsakovė ūkininkė I. J. pateikė Klaipėdos apygardos teismui prašymą dėl skubaus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo sprendimo. Juo prašė kaip įmanoma operatyviau išnagrinėti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą UAB „Sauslaukio statyba“ atžvilgiu pagal šį prašymą bei atsakovės 2014 m. balandžio 1 d. prašyme išdėstytus argumentus; prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir priešieškinio sumai

10(1 130 841 Lt) areštuoti ieškovui UAB „Sauslaukio statyba“ priklausantį turtą, uždraudžiant ieškovui areštuotą turtą perleisti tretiesiems asmenims bei juo kitaip disponuoti, įskaitant bet neapsiribojant draudimu areštuotą turtą parduoti, dovanoti, nuomoti, mainyti ar kitokiu būdu perleisti, įkeisti (išskyrus nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dieną galiojančius turto įkeitimus) ar kitaip suvaržyti iš jo kylančias teises, tačiau leidžiant iš areštuotų lėšų atsiskaityti su atsakove I. J., turto arešto eiliškumą nustatant teismo nuožiūra. Atsakovės nuomone, teismas nepagrįstai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą skyrė nagrinėti parengiamojo posėdžio, vyksiančio 2014 m. balandžio 28 d., metu, kadangi ieškovės priešieškinio reikalavimai liko neužtikrinti, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą atidėjus nepagrįstai ilgam laikotarpiui, kyla reali grėsmė, kad ieškovas sieks išvengti galimai atsakovei palankaus teismo sprendimo įvykdymo – bandys perleisti savo turtą tretiesiems asmenims, dėl to atsakovė gali patirti nuostolių. Nurodė, kad šiuo metu teismas jau turi ieškovo pateiktus dokumentus apie jo finansinę padėtį, todėl šiuo metu nėra jokių kliūčių nagrinėti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. balandžio 17 d. nutartimi atsakovės ūkininkės I. J. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino – nutarė areštuoti ieškovui UAB „Sauslaukio statyba“ priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas ir/ar turtines teises, priklausančias ieškovui ir esančias pas ieškovą ar trečiuosius asmenis, neviršijant pareikšto priešieškinio reikalavimo sumos –

131 130 841 Lt, uždraudžiant ieškovui areštuotą turtą perleisti tretiesiems asmenims bei juo kitaip disponuoti, įskaitant bet neapsiribojant draudimu areštuotą turtą parduoti, dovanoti, nuomoti, mainyti ar kitokiu būdu perleisti, įkeisti (išskyrus šios nutarties priėmimo dieną galiojančius turto įkeitimus) ar kitaip suvaržyti iš jo kylančias teises, tačiau leidžiant iš areštuotų lėšų mokėti darbo užmokestį darbuotojams, atsiskaityti su valstybės (savivaldybės) biudžetu ir atsakove I. J..

14Ištyręs ir įvertinęs faktinius bylos duomenis, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovo pateikti duomenys apie jo finansinę padėtį bei vykdomus projektus nesuteikia pagrindo daryti išvadą, kad priešieškinio reikalavimų suma ieškovui nėra didelė ir ji nepaneigia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

15Teismas pažymėjo, jog atsakovės priešieškinis tikėtinai pagrįstas rašytiniais įrodymais, todėl, nepasisakant apie būsimą teismo sprendimą, yra pagrindas manyti, kad šiuo atveju yra teisinis pagrindas užtikrinti priešieškinio reikalavimų įvykdymą, taikant ieškovui atsakovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones – turto areštą (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 1, 3 p.). Atsižvelgęs į ekonomiškumo principą, teismas sprendė, kad pirma eile areštuotinas ieškovui UAB „Sauslaukio statyba“ priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, o jo nesant ar esant nepakankamai ? piniginės lėšos ir turtinės teisės, neviršijant priešieškinio reikalavimo sumos 1 130 841 Lt (CPK 145 str. 2 d.).

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

17Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Sauslaukio statyba“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartį.

18Atskirąjį skundą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

191. Ieškovo manymu, teismas dar kartą ginčijama nutartimi klausimą išsprendė, neturėdamas kitokių faktinių duomenų, kaip tik tuos, kuriuos Lietuvos apeliacinis teismas laikė nepakankamais tinkamai klausimui išspręsti.

202. Pasak apelianto, jis turi pakankami turto ir lėšų, kad palankus teismo sprendimas galėtų būti įvykdytas; be to atsakovo pareikštiems reikalavimams įvykdyti visiškai pakaktų AB „Lietuvos draudimas“ draudimo sutarties pagrindu išmokamos draudimo išmokos.

213. Apelianto teigimu, jo padėtis yra nepagrįstai apsunkinama pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis – net ir taikant laikinąsias apsaugos priemones, jos neturi varžyti kasdienės ieškovo veiklos ir leisti jam uždirbti pajamas bei pelną.

22Atsiliepimu į ieškovo UAB „Sauslaukio statyba“ atskirąjį skundą ieškovė (pagal priešieškinį) ūkininkė I. J. prašo skundą atmesti, skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.

23Teigia, kad atsakovas turėjo visas galimybes pateikti visus dokumentus, pagrindžiančius jo finansinę padėtį – nuo ieškovės priešieškinio teisme priėmimo dienos (2014 m. vasario 6 d.) iki skundžiamos nutarties priėmimo (2014 m. balandžio 17 d.) praėjo daugiau kaip du mėnesiai.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Atskirasis skundas netenkintinas. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartis paliktina nepakeista.

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (o taip pat ir atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

27Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

28Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino ieškovės (pagal priešieškinį) ūkininkės I. J. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

29Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškus priešieškinį – atsakovui), įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Taigi pirmosios instancijos teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-109/2013; ir kt.). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus, teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011; ir kt.).

30Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus, jog teismas, dar kartą ginčijama nutartimi klausimą išsprendė, neturėdamas kitokių faktinių duomenų, kaip tik tuos, kuriuos Lietuvos apeliacinis teismas laikė nepakankamais tinkamai klausimui išspręsti.

31Kaip minėta šioje nutartyje, Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. balandžio 10 d. nutartimi panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. vasario 6 d. ir 2014 m. vasario 7 d. nutartis ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovui UAB „Sauslaukio statyba“ grąžino pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. balandžio 10 d. nutartyje pažymėjo, jog pagal įmonės 2013 m. rugsėjo 30 d. tarpinį balansą, iš tiesų, įmonė turi turto, ilgalaikis įmonės turtas sudaro 1 590 057 Lt, ir šis turtas yra sumažėjęs nuo

321 785 356 Lt, lyginant su 2012 m., kad per vienerius metus gautinos įmonės sumos sudaro

333 625 603 Lt, o mokėtinos sumos – net 5 765 379 Lt, po vienerių metų mokėtinos sumos sudaro 248 572 Lt. Taigi iš pateiktų duomenų dėl planuojamų gauti pajamų nėra galimybės nustatyti, kiek iš jų atsakovas realiai turi galimybę gauti (debitorių mokumas, etc.). Iš tiesų, kaip matyti iš tarpinės pelno (nuostolių) ataskaitos, įmonės 498 736 Lt nuostoliai 2013 m., lyginant juos su 2012 m.

341 270 279 Lt nuostolių dydžiu, buvo mažesni. Tačiau vien ši aplinkybė taip pat nesudaro pagrindo daryti išvados apie įmonės realią turtinę padėtį. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad iš kartu su atskiruoju skundu pateiktų apelianto sudarytų ir, jo teigimu, vykdomų sutarčių nėra galimybės nustatyti, ar šios sutartys klausimo nagrinėjimo metu yra vykdomos ir ar jos vykdomos tinkamai tiek iš atsakovo, kaip rangovo, tiek iš užsakovo pusės.

35Atkreiptinas dėmesys į tai, kad būtent šiuos finansinius dokumentus (bendrovės 2013 m. rugsėjo 30 d. tarpinio balanso duomenis, 2013 m. rugsėjo 30 d. tarpinės pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis) ir vertino pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį bei ištyręs ir įvertinęs bylos medžiagą, teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovo pateikti duomenys apie jo finansinę padėtį bei vykdomus projektus nesuteikia pagrindo daryti išvadą, kad priešieškinio reikalavimų suma ieškovui nėra didelė ir nepaneigia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Taigi nėra pagrindo teigti, jog šiuos finansinius dokumentus Lietuvos apeliacinis teismas laikė nepakankamais tinkamai klausimui išspręsti.

36Nėra pagrindo sutikti ir su apelianto argumentais, jog jis turi pakankami turto ir lėšų, kad palankus teismo sprendimas galėtų būti įvykdytas, kad atsakovo pareikštiems reikalavimams įvykdyti visiškai pakaktų AB „Lietuvos draudimas“ draudimo sutarties pagrindu išmokamos draudimo išmokos bei, kad jo padėtis yra nepagrįstai apsunkinama pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis.

37Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog laikinosios apsaugos priemonės taikomos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei reikia teisėtam tikslui pasiekti. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visada neišvengiamai susijęs su atitinkamų neigiamų padarinių šaliai, kurios turtui jos yra taikomos, kilimu, tačiau nagrinėjamu atveju taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas nepažeidžia laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo ir ekonomiškumo principų bei neprieštarauja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslui. Teismų praktikoje pažymima, kad didelė ieškinio (priešieškinio) suma preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005; 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2008; 2013 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-116/2013; ir kt.).

38Atkreiptinas dėmesys į tai, jog pagal nuosekliai formuojamos teismų praktikos šiais klausimais nuostatas, taikant laikinąją apsaugos priemonę – turto areštą pirmiausiai yra areštuojamas nekilnojamasis turtas, kitas turtas, o tik tokio turto nesant ar jo nepakakus – lėšos. Būtent taip ir sprendė pirmosios instancijos teismas – atsižvelgęs į ekonomiškumo principą, teismas sprendė, kad pirma eile areštuotinas ieškovui UAB „Sauslaukio statyba“ priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, o jo nesant ar esant nepakankamai ? piniginės lėšos ir turtinės teisės, neviršijant priešieškinio reikalavimo sumos 1 130 841 Lt (CPK 145 str. 2 d.).

39Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirajame skunde išdėstyti argumentai pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį nesudaro (CPK 329 str., 338 str.).

40Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

41Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2014 m. kovo... 4. Civilinėje byloje Nr. 2-1023-253/2014 buvo taikytos laikinosios apsaugos... 5. Klaipėdos apygardos teisme 2014 m. balandžio 2 d. priimtas atsakovės... 6. Priešieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti atsakovė taip pat prašė... 7. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. balandžio 10 d. nutartimi panaikino... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. balandžio 14 d. nutartimi, gavęs... 9. 2014 m. balandžio 16 d. atsakovė ūkininkė I. J. pateikė Klaipėdos... 10. (1 130 841 Lt) areštuoti ieškovui UAB „Sauslaukio statyba“ priklausantį... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. balandžio 17 d. nutartimi atsakovės... 13. 1 130 841 Lt, uždraudžiant ieškovui areštuotą turtą perleisti tretiesiems... 14. Ištyręs ir įvertinęs faktinius bylos duomenis, pirmosios instancijos... 15. Teismas pažymėjo, jog atsakovės priešieškinis tikėtinai pagrįstas... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Sauslaukio statyba“ prašo panaikinti... 18. Atskirąjį skundą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:... 19. 1. Ieškovo manymu, teismas dar kartą ginčijama nutartimi klausimą... 20. 2. Pasak apelianto, jis turi pakankami turto ir lėšų, kad palankus teismo... 21. 3. Apelianto teigimu, jo padėtis yra nepagrįstai apsunkinama pritaikytomis... 22. Atsiliepimu į ieškovo UAB „Sauslaukio statyba“ atskirąjį skundą... 23. Teigia, kad atsakovas turėjo visas galimybes pateikti visus dokumentus,... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 25. Atskirasis skundas netenkintinas. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m.... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (o taip pat ir... 27. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 28. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino... 29. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar... 30. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus,... 31. Kaip minėta šioje nutartyje, Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. balandžio... 32. 1 785 356 Lt, lyginant su 2012 m., kad per vienerius metus gautinos įmonės... 33. 3 625 603 Lt, o mokėtinos sumos – net 5 765 379 Lt, po vienerių metų... 34. 1 270 279 Lt nuostolių dydžiu, buvo mažesni. Tačiau vien ši aplinkybė... 35. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad būtent šiuos finansinius dokumentus... 36. Nėra pagrindo sutikti ir su apelianto argumentais, jog jis turi pakankami... 37. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog laikinosios apsaugos priemonės... 38. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog pagal nuosekliai formuojamos teismų... 39. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu apeliacinės... 40. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 41. Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartį...