Byla 2-1836/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų UAB „Medicinos bankas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarties dalies dėl bankroto administratoriaus skyrimo civilinėje byloje Nr. B2-2150-273/2014 pagal ieškovų UAB „Alimėjas“ administracijos vadovo Petro Vinciūno, I. V., Ž. S., bendraieškovo UAB „Bikuvos prekyba“ pareiškimus atsakovui UAB „Alimėjas“, tretieji asmenys pareiškiantys savarankiškus reikalavimus UAB „Jonavos paslaugos“, UAB „Medicinos bankas“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovai UAB „Alimėjas“ administracijos vadovas, I. V. ir Ž. S. kreipėsi į teismą su pareiškimais dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Alimėjas“. Byloje bendraieškovu pripažintas UAB „Bikuvos prekyba“, tretieji asmenys pareiškiantys savarankiškus reikalavimus UAB „Jonavos paslaugos“, UAB „Medicinos bankas“ reikalavimą palaikė.

4Ieškovas UAB „Alimėjas“ administracijos vadovas bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Valnetas“.

5Ieškovės I. V. ir Ž. S. administratoriumi siūlė – UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą“.

6Bendraieškovas UAB „Bikuvos prekyba“ administratoriumi pasiūlė – UAB „Restrus“.

7Trečiasis asmuo pareiškiantis savarankiškus reikalavimus UAB „Jonavos paslaugos“ administratoriumi siūlė – UAB „Nemokumo sprendimai“.

8Trečiasis asmuo pareiškiantis savarankiškus reikalavimus UAB „Medicinos bankas“ administratoriumi siūlė – UAB „Valnetas“.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Kauno apygardos teismas 2014 m. liepos 11 d. nutartimi, konstatavęs atsakovo UAB „Alimėjas“ nemokumą, iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Restrus“.

11Teismas, nustatęs, kad atsakovo UAB „Alimėjas“ pradelsti įsipareigojimai viršija daugiau nei pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, sprendė, kad įmonė yra nemoki, todėl keltina bankroto byla (ĮBĮ 8 str. 1 d., 9 str.7 d. 1 p.).

12Teismas, nustatęs, kad ieškovo UAB „Alimėjas“ administracijos vadovo ir trečiojo asmens pareiškiančio savarankiškus reikalavimus UAB „Medicinos bankas“ siūlomas bankroto administratoriumi UAB „Valnetas“ gali būti suinteresuotas bylos baigtimi (siūlo įmonės administracijos vadovas ir didžiausią finansinį reikalavimą turintis kreditorius), konstatavęs kitų siūlomų kandidatūrų – UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, UAB „Restrus“ ir UAB „Nemokumo sprendimai“ atitikimą ĮBĮ 11 str. 4 d. nustatytiems reikalavimams (turi teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, apdraudę profesinę civilinę atsakomybę, pateikė deklaracijas dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, kandidatūros suderintos su LR Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos) bei įvertinęs patirties ir užimtumo kriterijus, pripažino, kad UAB „Restrus“ yra tinkamiausia vykdyti UAB „Alimėjas“ bankroto administratoriaus pareigas.

13III. Atskirojo skundo argumentai

14Trečiasis asmuo pareiškiantis savarankiškus reikalavimus UAB „Medicinos bankas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 11 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir šį klausimą išspręsti iš esmės – bankroto administratoriumi paskirti UAB „Valnetas“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai pripažino administratoriumi siūlomo UAB „Valnetas“ šališkumą ir suinteresuotumą bylos baigtimi tuo pagrindu, kad jo kandidatūrą siūlė įmonės administracijos vadovas ir didžiausią finansinį reikalavimą turintis kreditorius;
  2. Bankroto administratoriumi skirdamas UAB „Restrus“, teismas netinkamai įvertino šio administratoriaus užimtumą ir darbo krūvį.
  3. Teismas neįvertino aplinkybės, kad bankroto administratoriaus UAB „Restrus“ buveinė yra Vilniuje, tuo tarpu bankrutuojanti įmonė yra registruota Jonavoje, dėl ko neabejotinai padidės administravimo išlaidos (kelionės, pašto siuntos ir pan.) ir sumažins galimybę patenkinti kreditoriams reikalavimus.

15Atsiliepimai į trečiojo asmens pareiškiančio savarankiškus reikalavimus UAB “Medicinos bankas“ atskirąjį skundą nebuvo pateikti.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos nutartis dalyje dėl bankroto administratoriaus paskyrimo yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis trečiojo asmens pareiškiančio savarankiškus reikalavimus atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str., 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

18Atskirasis skundas grindžiami tuo, jog pirmosios instancijos teismas, skirdamas bankroto administratoriumi vieną iš pasiūlytų kandidatūrų, neteisingai vertino pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūrų tinkamumą pagal užimtumo ir buveinės kriterijus.

19ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, tačiau teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą, teismas, visų pirma, yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-613/2014). Spręsdamas administratoriaus skyrimo klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir panašiai, yra fakultatyviniai (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2607/2013). Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2468/2013).

20Pažymėtina, kad pagal susiklosčiusią teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1011/2013,Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis, priimta byloje. Nr. 2-762/2013 ir kt.). Todėl nagrinėjamu atveju, sprendžiant pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumą ir teisėtumą apeliacinės instancijos teismas vertina paskirto bankroto administratoriaus UAB „Restrus“ atitikimą įstatymo reikalavimams. Ginčo dėl bankroto administratoriaus UAB „Restrus“ atitikimo ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies reikalavimams, nėra. Atskirajame skunde teigiama, kad teismas neteisingai vertino ir padarė išvadas dėl bankroto administratoriaus užimtumo, darbo krūvio, o paskyrė UAB „Restrus“ bankroto administratoriumi nepaisant to, kad trečiojo asmens siūlomo administratoriaus UAB „Valnetas“ ir jame dirbančių darbuotojų užimtumas gerokai mažesnis. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, didelis administruojamų įmonių skaičius, t.y. didelis užimtumas ir darbo krūvis, nėra kliūtis tinkamam ir operatyviam bankroto procedūrų vykdymui. Neabejotina, jog administratoriaus didelis darbo krūvis varžo galimybes užtikrinti bankroto procedūrų sklandų ir operatyvų pradėjimą, tolimesnę bankroto proceso eigą. Byloje nėra objektyvių įrodymų, kurie leistų abejoti UAB „Restrus“, jo darbuotojų kvalifikacija, sugebėjimu tinkamai vykdyti ĮBĮ numatytas bankroto administratoriaus funkcijas. Pažymėtina, kad vien atskirajame skunde nurodomi argumentai, nesant juos patvirtinančių įrodymų, yra tik prielaidos ir nesuteikia pagrindo abejoti paskirto administratoriaus tinkamumu bei sugebėjimu vykdyti bankroto administratoriaus funkcijas bei nepaneigia aplinkybės, kad paskirtas administratorius yra tinkamiausias (CPK 178 str., 185 str., 314 str.).

21Nors paskirto bankroto administratoriumi UAB „Restrus“ buveinė įregistruota Vilniuje, o pati bankrutuojanti įmonė yra Jonavoje, tačiau iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos viešai teikiamos informacijos matyti, kad UAB „Restrus“ fizinis bankroto administratorius A. G. savo adresą nurodo Kaune (CPK 179 str. 3d.). Be to, šis bankroto administratorius vykdo veiklą bei yra baigęs vykdyti bankroto procedūras įvairiose Lietuvos vietose, ne tik Kaune, bet taip pat Jonavoje , todėl atskirojo skundo motyvas, kad skirtingos bankroto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės buveinės vietos galimai padidins administravimo išlaidas, nesudaro pagrindo teigti, kad atsakovo bankroto procedūrų vykdymas gali pasunkėti.

22Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako (CPK 42 str., 185 str., 330 str., 338 str.).

23Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, trečiasis asmuo pareiškiantis savarankiškus reikalavimus UAB „Medicinos Bankas“ leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nepaneigė pirmosios instancijos teismo bankroto administratoriumi paskirto UAB „Restrus“ tinkamumo eiti UAB „Alimėjas“ bankroto administratoriaus pareigas, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto administratoriaus skyrimo, tinkamai įvertino bylos aplinkybes, bankroto administratoriaus paskyrimo procedūros nepažeidė, paskirtas bankroto administratorius atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, todėl atskirasis skundas atmestinas ir skundžiama Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 11 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Palikti Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 11 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovai UAB „Alimėjas“ administracijos vadovas, I. V. ir Ž. S.... 4. Ieškovas UAB „Alimėjas“ administracijos vadovas bankroto... 5. Ieškovės I. V. ir Ž. S. administratoriumi siūlė – UAB „Įmonių... 6. Bendraieškovas UAB „Bikuvos prekyba“ administratoriumi pasiūlė – UAB... 7. Trečiasis asmuo pareiškiantis savarankiškus reikalavimus UAB „Jonavos... 8. Trečiasis asmuo pareiškiantis savarankiškus reikalavimus UAB „Medicinos... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2014 m. liepos 11 d. nutartimi, konstatavęs atsakovo... 11. Teismas, nustatęs, kad atsakovo UAB „Alimėjas“ pradelsti įsipareigojimai... 12. Teismas, nustatęs, kad ieškovo UAB „Alimėjas“ administracijos vadovo ir... 13. III. Atskirojo skundo argumentai... 14. Trečiasis asmuo pareiškiantis savarankiškus reikalavimus UAB „Medicinos... 15. Atsiliepimai į trečiojo asmens pareiškiančio savarankiškus reikalavimus... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos... 18. Atskirasis skundas grindžiami tuo, jog pirmosios instancijos teismas,... 19. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 20. Pažymėtina, kad pagal susiklosčiusią teismų praktiką pirmosios... 21. Nors paskirto bankroto administratoriumi UAB „Restrus“ buveinė... 22. Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos... 23. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, trečiasis asmuo pareiškiantis... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 25. Palikti Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 11 d. nutartį nepakeistą....