Byla 2-2607/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Albikonas“ iškelta bankroto byla bei bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Adminova“, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-5429-464/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas Šernas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Apsaga“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Albikonas“ iškelta bankroto byla bei bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Adminova“, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-5429-464/2013,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Albikonas“ direktorius A. L. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Albikonas“, kuriuo prašė, taikant supaprastinto bankroto procedūrą, iškelti atsakovui bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Adminova“. Ieškinyje nurodė, jog bendrovė neturi jokio turto ir užsakovų, visiškai negali vykdyti veiklos. Ieškovas į teismo depozitinę sąskaitą įmokėjo 7 000 Lt bei pateikė siūlomo skirti administratoriaus UAB „Adminova“ sutikimą vykdyti bankroto procedūrą už atlygį, įneštą į teismo depozitinę sąskaitą.

42013 m. rugsėjo 16 d. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas pareiškėjo UAB „Apsaga“ prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Albikonas“, kuriuo prašė įtraukti pareiškėją civilinėje byloje trečiuoju asmeniu, iškelti atsakovui bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Viresita“. Nurodė, kad pareiškėjas yra atsakovo kreditorius, atsakovas nėra su juo atsiskaitęs ir jo skola sudaro 2 447,40 Lt.

5Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 26 d. nutartimi į bankroto bylą UAB „Apsaga“ įtrauktas trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus bei įpareigotas iki teismo posėdžio (2013 m. spalio 3 d., 14.30 val.) pateikti teismui bankroto administratoriaus UAB „Viresita“ sutikimą administruoti UAB „Albikonas“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 3 d. nutartimi UAB „Albikonas“ iškėlė bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Adminova“.

8Teismas, nustatęs, kad atsakovas pripažįsta, jog nuo 2011 m. yra skolingas darbuotojams - skolos dydis sudaro 251 540,18 Lt, pripažino, kad vien šio pagrindo užtenka tam, kad būtų iškelta bankroto byla. Įvertinęs bylos duomenis, teismas pripažino, jog UAB „Albikonas“ yra nemoki įmonė, nes jos pradelsti įsipareigojimai kreditoriams, sudarantys 95 647 Lt, viršija į įmonės balansą įrašyto turto vertę (0 Lt). Teismas taip pat nurodė, kad Nekilnojamojo turto registro ir VĮ „Regitra“ duomenys patvirtina, jog nekilnojamojo turto ir transporto priemonių atsakovas neturi.

9Analizuodamas galimų administratorių kandidatūras, teismas sprendė, jog trečiajam asmeniui UAB „Apsaga“ neįvykdžius teismo įpareigojimo ir nepateikus siūlomo skirti bankroto administratoriaus UAB „Viresita“ sutikimo administruoti UAB „Albikonas“, pastarojo administratoriaus kandidatūra nesvarstytina. Duomenų, kad administratoriaus UAB „Adminova“ kandidatūra prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas nenustatė. Teismas taip pat pažymėjo, kad pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nuostatas Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pateikė teismui pranešimą, kad kandidatas administruoti UAB „Albikonas“ atitinka teisės aktų reikalavimus, jis yra pateikęs profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopiją, todėl bendrovės administratoriumi teismas paskyrė UAB „Adminova“.

10Spręsdamas klausimą dėl prašymo taikyti supaprastintą bankroto procesą, teismas nurodė, jog BUAB „Albikonas“ jokio turto neturi, todėl įmonės lėšų neužteks teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, o tai sudaro pagrindą taikyti BUAB „Albikonas“ supaprastintą bankroto procesą.

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Trečiasis asmuo UAB „Apsaga“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutarties dalį, kuria paskirtas bankroto administratorius, ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Viresita“. Taip pat prašo prijungti bankroto administratoriaus UAB „Viresita“ sutikimą ir vertinti šį sutikimą kaip pirmosios instancijos teismo atsisakymą priimti tokį įrodymą.

13Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Apeliantas tinkamai įvykdė ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nuostatą – pasiūlė teismui administratoriaus kandidatūrą. Anot apelianto, administratorius savo sutikimą tinkamai ir pilnai išreiškė 2013 m. rugsėjo 10 d. deklaracijoje.

152. Dėl nepagrįsto teismo delsimo 2013 m. rugsėjo 26 d. nutartis negalėjo būti įvykdyta, nes teismas ją išsiuntė tik 2013 m. spalio 1 d. (kai posėdis buvo paskirtas 2013 m. spalio 3 d.), o gauta ji buvo 2013 m. spalio 4 d. Akivaizdu, kad buvo pažeista apelianto teisė laiku ir objektyviai pašalinti trūkumus, net jei tokie ir būtų buvę.

163. Apeliantui kyla pagrįstų abejonių dėl bankroto administratoriaus šališkumo, nes su juo jau buvo sutartas atlyginimo dydis (į teismo depozitinę sąskaitą įmonės vadovas pervedė 7 000 Lt), o įmonės vadovas tikėtinai suinteresuotas sau palankaus administratoriaus pasiskyrimu dėl galimai esamų padarytų pažeidimų.

17Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartis paliktina nepakeista.

19Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria bankroto administratoriumi paskirta UAB „Adminova“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinant, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

20Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

21CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos taisykles, yra įtvirtinta teisės norma, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Taigi Įmonių bankroto įstatymo normos yra specialiosios bendrųjų civilinio proceso normų atžvilgiu ir turi prioritetą jų konkurencijos atveju. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalies nuostatą, bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Bankroto bylų procesinių taisyklių ypatumus lemia bankroto materialiųjų teisinių santykių prigimtis ir jų specifika, palyginus su kitais civiliniais teisiniais santykiais.

22Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatą, įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, (toliau – fizinis asmuo) ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas) (toliau – juridinis asmuo), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka; administratorius, netekęs teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, negali atlikti įmonių bankroto procedūrų nuo tokios teisės netekimo dienos.

23Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių subjektų, jis iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas, nuo jo veiksmų, jo sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininko interesų apgynimas, bankroto procese siekiamų tikslų įgyvendinimas. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui: turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas pagal Ūkio ministro

242001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221 patvirtintą ,,Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką“, kurio kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos.

25Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą, teismas visų pirma yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą.

26Lietuvos apeliacinis teismas administratoriaus skyrimo klausimą yra nagrinėjęs ir praktiką suformavęs daugelyje nutarčių. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010, 2013 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1662/2013 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir panašiai yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo mėn. 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010, 2013 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1662/2013 ir kt.).

27Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria bankroto administratoriumi paskirta UAB „Adminova“, trečiasis asmuo UAB „Apsaga“ savo atskirajame skunde teigia, jog jam nesuprantama, kur ĮBĮ 11 straipsnyje yra nurodyta prievolė pateikti administratoriaus sutikimą. Apeliantas teigia tinkamai įvykdęs ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nuostatą, t.y. jis pasiūlė teismui administratoriaus kandidatūrą. Anot apelianto, administratorius savo sutikimą tinkamai ir pilnai išreiškė 2013 m. rugsėjo 10 d. deklaracijoje.

28Su tokiais apelianto argumentais sutikti nėra pagrindo.

29Nagrinėjamu atveju byloje taikomas supaprastinto bankroto procesas, ieškovas į teismo depozitinę sąskaitą įmokėjo 7 000 Lt (12 b. l.). Atkreiptinas dėmesys į tai, jog vadovaujantis Teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo ir bankroto administratoriaus kandidatūros siūlymo teismui taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 909, 3 punktu, asmuo, siekiantis teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, kai šio asmens kandidatūrą teismui siūlo ĮBĮ 5 straipsnyje išvardyti asmenys, Įmonių bankroto valdymo departamentui (toliau – Departamentas) prie Ūkio ministerijos ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikimo asmeniškai arba elektroninėmis priemonėmis pateikia užpildytą atitinkamai Fizinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaraciją dėl atitikties teisės aktų reikalavimams arba Juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaraciją dėl atitikties teisės aktų reikalavimams. Taigi, apelianto siūlomo bankroto administratoriaus UAB „Viresita“, kaip juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, 2013 m. rugsėjo 10 d. deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams yra skirta Departamentui (61 b. l.) ir joje siūlomas administratorius nėra išreiškęs savo valios administruoti įmonę, prisiimant riziką, kad įmonės likvidavimo metu nebus gauta lėšų teismo ir administravimo išlaidoms pagal teismo patvirtintą sąmatą apmokėti arba jų bus gauta nepakankamai ir šios išlaidos bus apmokamos iš administratoriaus lėšų. Pažymėtina, jog ĮBĮ 10 straipsnio nuostatos aiškiai ir nedviprasmiškai reglamentuoja bankroto bylos iškėlimo ir nagrinėjimo supaprastinto bankroto proceso tvarką ir tiek formuojamojoje teismų praktikoje, tiek ir ginčo metu galiojusios šio straipsnio 10 dalies 2 punkto nuostatos nurodo, jog teismui turi būti pasiūloma administratoriaus kandidatūra bei pateikiamas administratoriaus sutikimas administruoti įmonę, prisiimant riziką, kad įmonės likvidavimo metu nebus gauta lėšų teismo ir administravimo išlaidoms pagal teismo patvirtintą sąmatą apmokėti arba jų bus gauta nepakankamai ir šios išlaidos bus apmokamos iš administratoriaus lėšų.

30Atsižvelgiant į šį teisinį reglamentavimą, taip pat nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentu, jog teismo paskirtas bankroto administratorius nebus nešališkas, nes su juo buvo derinamas atlyginimo dydis (į teismo depozitinę sąskaitą įmonės vadovas pervedė 7 000 Lt), o įmonės vadovas tikėtinai suinteresuotas sau palankaus administratoriaus pasiskyrimu dėl galimai esamų padarytų pažeidimų – tyčinio bankroto.

31Vien ta aplinkybė, jog administratorių pasiūlė įmonės, kurios atžvilgiu inicijuojamas bankroto procesas, vadovas pati savaime nesudaro pagrindo abejoti pasiūlyto administratoriaus patikimumu. Priešingu atveju įstatymo leidėjas nebūtų įtvirtinęs įmonės savininkams ir vadovui pareigos pateikiant pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei kartu pasiūlyti ir administratoriaus kandidatūrą (ĮBĮ 5 str. 1 d. 2-3 p., 11 str. 2 d.). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje susiformavo vieninga pozicija, kad vien ta aplinkybė, jog bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė vienas ar kitas bankroto byloje suinteresuotas asmuo, svarstant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą, negali būti laikoma reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą sudarančių abejonių dėl siūlomo paskirti bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-468/2009, 2009 m. liepos 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-629/2009, 2013 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-590/2013 ir kt.). Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliantui nenurodžius nei vienos aplinkybės, kuri verstų objektyviai abejoti pirmosios instancijos teismo paskirto administratoriaus nešališkumu, jo atskirojo skundo argumentai, jog UAB „Adminova“ nėra tinkamas administruoti UAB „Albikonas“ vien dėl to, jog jį pasiūlė atsakovo vadovas, atmetami kaip nepagrįsti (CPK 12 ir 178 str.).

32Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nagrinėjamoje byloje esantys duomenys patvirtina, kad pasiūlytos UAB „Adminova“ ir UAB „Viresita“ bankroto administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, t.y. administratoriai turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas (8, 60 b.l.), yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu (6-7, 59 b. l.), jų kandidatūroms yra pritaręs Įmonių bankroto valdymo departamentas (51, 101 b.l.), yra pateiktos abiejų administratorių deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, siekiant teikti bankroto administravimo paslaugas (5, 61 b. l.), yra pateikti siūlomų skirti administratorių UAB „Adminova“ bei UAB „Viresita“ sutikimai vykdyti bankroto procedūrą už atlygį, įneštą į teismo depozitinę sąskaitą (4, 88 b. l.).

33Įvertinęs tai, kad siūlomi kandidatai atitinka ĮBĮ keliamus reikalavimus administratoriams, bei tai, kad byloje nėra duomenų dėl šalių pasiūlytų bankroto administratorių kvalifikacijos bei darbo patirties trūkumų, abu siūlomi administratoriai - juridiniai asmenys, atsižvelgęs į tai, kad diskrecijos teisę parinkti tinkamiausią, labiausiai kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus atitinkančią kandidatūrą turi bankroto bylos iškėlimo klausimą nagrinėjantis teismas, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nėra duomenų, kad pirmosios instancijos teismas būtų netinkamai įgyvendinęs savo diskrecijos teisę arba kad teismas būtų priėmęs šališką sprendimą. Pakeisti pirmosios instancijos teismo paskirtą administratorių tik todėl, kad paskirtas ne apelianto pasiūlytas administratorius, nėra pagrindo.

34Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, jog bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo (ĮBĮ 11 str. 8 str. 2 p., 23 str. 13 p.). Vadinasi, bet kuris atsakovo kreditorius, turėdamas pagrįstų abejonių dėl teismo paskirto administratoriaus veiklos tinkamumo, turės galimybę šį klausimą iškelti kreditorių susirinkime.

35Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad iš pasiūlytų administratorių kandidatūrų pirmosios instancijos teismas turi teisę parinkti administratorių, kuris, teismo pagrįstu įsitikinimu, galės tinkamai administruoti bankrutuojančią įmonę, o apeliacinės instancijos teismas turi pagrindą naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria paskirtas bankroto administratorius, tik tuomet, jeigu egzistuoja ĮBĮ nustatyti pagrindai, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas administruoti įmonę ir/ar kyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus galimybės nešališkai teikti administravimo paslaugas.

36Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad UAB „Adminova“ atitinka įstatymo keliamus reikalavimus administratoriui ir nesant nustatytoms aplinkybėms, jog šis administratorius administravimo paslaugas gali teikti šališkai, nėra pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl UAB „Adminova“ paskyrimo atsakovo BUAB „Albikonas“ administratoriumi.

37Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos teismas atskirai nepasisako, nes esminės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui bei skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui jie neturi.

38Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria bankroto administratoriumi paskirta UAB „Adminova (CPK 329 str., 338 str.).

39Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

40Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas UAB „Albikonas“ direktorius A. L. kreipėsi į Vilniaus apygardos... 4. 2013 m. rugsėjo 16 d. Vilniaus apygardos teisme buvo gautas pareiškėjo UAB... 5. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 26 d. nutartimi į bankroto bylą... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 3 d. nutartimi UAB „Albikonas“... 8. Teismas, nustatęs, kad atsakovas pripažįsta, jog nuo 2011 m. yra skolingas... 9. Analizuodamas galimų administratorių kandidatūras, teismas sprendė, jog... 10. Spręsdamas klausimą dėl prašymo taikyti supaprastintą bankroto procesą,... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Trečiasis asmuo UAB „Apsaga“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 13. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 14. 1. Apeliantas tinkamai įvykdė ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nuostatą –... 15. 2. Dėl nepagrįsto teismo delsimo 2013 m. rugsėjo 26 d. nutartis negalėjo... 16. 3. Apeliantui kyla pagrįstų abejonių dėl bankroto administratoriaus... 17. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.
    18. Atskirasis skundas netenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d.... 19. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 20. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 21. CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos... 22. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalies nuostatą, įmonės administratorius – tai... 23. Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių... 24. 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221 patvirtintą ,,Teisės teikti įmonių... 25. Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti.... 26. Lietuvos apeliacinis teismas administratoriaus skyrimo klausimą yra... 27. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi, kuria bankroto... 28. Su tokiais apelianto argumentais sutikti nėra pagrindo.... 29. Nagrinėjamu atveju byloje taikomas supaprastinto bankroto procesas, ieškovas... 30. Atsižvelgiant į šį teisinį reglamentavimą, taip pat nėra pagrindo... 31. Vien ta aplinkybė, jog administratorių pasiūlė įmonės, kurios atžvilgiu... 32. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nagrinėjamoje byloje esantys... 33. Įvertinęs tai, kad siūlomi kandidatai atitinka ĮBĮ keliamus reikalavimus... 34. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, jog... 35. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad iš pasiūlytų... 36. Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad UAB... 37. Dėl kitų atskirajame skunde išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos... 38. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu apeliacinės... 39. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 40. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartį palikti nepakeistą....