Byla 2-2202/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Višinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Bikuvos“ prekyba atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos apdaila“ iškelta bankroto byla bei įmonės bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Lexuna“, civilinėje byloje Nr. B2-2410-480/2014 pagal ieškovo ieškovų uždarųjų akcinių bendrovių „Gipura“ ir „Bikuvos“ prekyba ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos apdaila“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo pagrįstumo.

4Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Gipura“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Jonavos apdaila“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Lexuna“.

5Bendraieškiu į bylą įtraukta UAB „Bikuvos“ prekyba taip pat prašė iškelti bankroto bylą UAB „Jonavos apdaila“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Restrus“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Jonavos apdaila“ ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Lexuna“.

8Teismas nustatė, kad UAB „Jonavos apdaila“ yra nemoki, pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, ji vėluoja mokėti darbo užmokestį įmonės darbuotojams, todėl jai keltina bankroto byla.

9Teismas nustatė, kad abu siūlomi bankroto administratoriai (UAB „Lexuna“ ir UAB „Restrus“) atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) nustatytus reikalavimus, o duomenų apie siūlomų bankroto administratorių šališkumą teismui nepateikta. Teismas taip pat nustatė, kad UAB „Lexuna“ turi 2 darbuotojus, vykdo 15 bankroto procedūrų, administratoriaus buveinė yra Kaune; o UAB „Restrus“, kurioje dirba 10 darbuotojų, vykdo 19 bankroto procedūrų, jo buveinė – Vilniuje. Teismas pažymėjo, kad nors UAB „Restrus“ darbo krūvis yra mažesnis nei UAB „Lexuna“, tačiau pagal vykdomų bankroto procedūrų skaičių negalima daryti išvados, jog UAB „Lexuna“ dėl didelio darbo krūvio negalėtų operatyviai administruoti atsakovo bankroto procedūrą. Teismo nuomone, atsižvelgiant į tai, kad atsakovo bankroto byla nagrinėjama Kauno apygardos teisme, o atsakovo buveinė ir turtas yra Jonavos mieste, siekiant sumažinti atsakovo administravimo išlaidas bei užtikrinti greitesnį bankroto procedūrų vykdymą, tikslinga atsakovo bankroto administratoriumi paskirti Kauno mieste veikiančią UAB „Lexuna“.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas UAB „Bikuvos“ prekyba atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „Jonavos apdaila“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Lexuna“, ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Restrus“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismas neįvertino esminės aplinkybės, kad apelianto siūlomas bankroto administratorius turi darbuotojų (pavyzdžiui, A. G. ir K. S.), kurie teikia bankroto administravimo paslaugas Kaune ir aplinkiniuose rajonuose, taip pat ir Jonavoje. Tai, kad UAB „Restrus“ teikia administravimo paslaugas Kaune ir aplinkiniuose rajonuose, konstatuota ir Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 25 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1836/2014. Įvertinęs šią aplinkybę, pirmosios instancijos teismas be abejonių būtų paskyręs UAB „Restrus“, nes pats teismas konstatavo, jog šio administratoriaus užimtumas mažesnis. Tik mažesnį darbo krūvį turintis bankroto administratorius gali garantuoti greitesnį ir sklandesnį bankroto procesą.
  2. UAB „Restrus“ šiuo metu vykdo 20 bankroto procedūrų ir joje dirba 10 darbuotojų, savo ruožtu UAB „Lexuna“ vykdo 15 bankroto procedūrų ir joje formaliai dirba 2 darbuotojai, o faktiškai vienas, nes R. K. nevykdo nei vienos procedūros nuo 2011 metų. Be to, UAB „Lexuna“ darbuotojas N. S. individualiai iš viso vykdo 86 bankroto procedūras.
  3. UAB „Restrus“ turi ženkliai didesnę darbo patirtį (baigusi 383 procedūras) nei UAB „Lexuna“ (nėra baigusi nei vienos procedūros). Įvertinus administratorių veiklos teritoriją, užimtumą ir darbo patirtį, UAB „Restrus“ sugebės operatyviau, sklandžiau ir ekonomiškiau vykdyti bankroto procesą.

12Ieškovas UAB „Gipura“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartį palikti nepakeistą, o apelianto atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 328 straipsnis draudžia naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą ar nutartį formaliais pagrindais. Nagrinėjamu atveju nėra jokių absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų ir nepadaryta jokių proceso ar materialiosios teisės normų pažeidimų. Remiantis Lietuvos apeliacinio teismo praktika, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų, o apeliantas nepateikė tokių duomenų ir įrodymų.
  2. Galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą. Nei vienas iš vertinimo kriterijų nėra absoliutus, todėl nėra pagrindo kurį nors iš atskirajame skunde nurodytų administratoriaus parinkimo kriterijų pripažinti lemiamu ir vien todėl keisti teisėtą teismo nutartį. Skaidrią ir sklandžią įmonės bankroto proceso eigą lemia ne bankroto administratoriaus užimtumas, o tai – kaip griežtai jis laikosi ĮBĮ įtvirtintų reikalavimų, o taip pat administratoriaus pareigingumas, aktyvumas, gebėjimas greitai ir tinkamai reaguoti bei spręsti kylančius konfliktus ir pan.
  3. Apelianto argumentai dėl administratoriaus patirties iš dalies teisingi, bet teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad įmonių administravimas yra verslas, todėl negali būti užkertamas kelias naujų administratorių veiklai, tuo skatinant sveiką konkurenciją šioje verslo srityje.
  4. Apeliantas, pateikdamas tik vieno iš UAB „Lexuna“ darbuotojų užimtumą, nevertina ir neanalizuoja aplinkybių, kad be šio asmens bendrovėje dirba dar vienas administratorius, bankroto administratoriaus padėjėjas, keturi teisininkai ir pan.

13IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

16Byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria UAB „Jonavos apdaila“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Lexuna“, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

17Apelianto įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas turėjo paskirti būtent apelianto (ieškovo) siūlytą bankroto administratorių, nes šio administratoriaus užimtumas mažesnis, jis turi ženkliai didesnę darbo patirtį, ir teismas neįvertino, kad šio administratoriaus darbuotojai teikia bankroto administravimo paslaugas Kaune ir aplinkiniuose rajonuose.

18Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų didele dalimi priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (ĮBĮ 11 straipsnio 1, 3 dalys). Bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 straipsnio 1, 4 dalys). Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę.

19Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013; kt.). Kiti kriterijai, kaip bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros ir pan., yra fakultatyvieji (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-235/2014; 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1300/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1893/2013; 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1974/2013; 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2013; kt.).

20Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, o byloje dalyvaujantys asmenys neginčijo, kad abiejų ieškovų siūlyti administratoriai atitinka ĮBĮ jiems nustatytus reikalavimus, be to, byloje nebuvo keliami argumentai dėl administratorių suinteresuotumo bylos baigtimi ar šališkumo, todėl plačiau šiuo klausimu nepasisako ir apeliacinės instancijos teismas. Apeliantas mano, kad fakultatyviųjų kriterijų visuma – mažesnis užimtumas, didesnė darbo patirtis ir galimybė teikti paslaugas ir atsakovo buveinės vietoje – lėmė teismo pareigą paskirti būtent apelianto siūlytą administratorių. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, priėjo išvadą, kad nėra pagrindo sutikti su apelianto nurodomais motyvais.

21Lietuvos apeliacinio teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, jog konkrečiam bankroto administratoriui jau esant paskirtam ir apeliacine tvarka vertinant jo parinkimo teisėtumą, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1163/2014; 2013 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1011/2013; 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 2-762/2013; 2012 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1742/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-885/2012; 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-939/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-896/2012; kt.). Taigi nei bankroto administratoriaus užimtumas, nei darbo patirtis ar buveinės vieta, kaip fakultatyvieji kriterijai, nesant objektyvių duomenų, kad tai trukdytų administratoriui vykdyti jo funkcijas, nėra pakankamas pagrindas naikinti pirmosios instancijos teismo priimtą nutartį, taip iš esmės paneigiant jam suteiktą diskrecijos teisę parinkti administratorių iš kelių ĮBĮ reikalavimus atitinkančių ir nekeliančių abejonių dėl nešališkumo administratorių.

22Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi ir tokios nuostatos, jog įmonių bankroto administravimas yra verslas, todėl negali būti užkertamas kelias naujų administratorių veiklai, tuo skatinant sveiką konkurenciją šioje verslo srityje (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-506/2011; 2014 m. spalio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1731/2014). Administratoriaus patirtis administruojant įmones nėra ir negali būti lemiamu kriterijumi sprendžiant administratoriaus paskyrimo klausimą, nes priešingu atveju neturintys pakankamai profesinės patirties bankroto administratoriai niekuomet jos ir neįgytų, jei bankroto procedūras būtų pavedama vykdyti tokią patirtį turintiems bankroto administratoriams, kurių profesinė patirtis tik dar labiau didėtų, o mažesnę profesinę patirtį turintis bankroto administratorius ilgainiui niekuomet negalėtų administruoti didesnių įmonių, nes vis didesnę profesinę patirtį įgyjantys bankroto administratoriai visuomet jį nukonkuruotų. Tai pažeistų bankroto administratorių lygiateisiškumą, iškreiptų sąžiningos konkurencijos principus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-562/2012; 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis byloje Nr. 2-1255/2010; 2010 m. liepos 15 d. nutartis byloje Nr. 2-1204/2010; 2010 m. spalio 7 d. nutartis byloje 2-1514/2010). Taigi ta aplinkybė, kad UAB „Lexuna“ vykdo veiklą tik nuo 2013 m. kovo 27 d. ir dar neturi užbaigtų bankroto procedūrų, o UAB „Restrus“ veikia nuo 2004 m. balandžio 5 d. ir jau baigė 383 procedūras, nelemia teismo pareigos skirti atsakovo bankroto administratoriumi būtent UAB „Restrus“, net ir atsižvelgus į tai, kad šio juridinio asmens darbuotojai, kaip akcentavo apeliantas, gali teikti administravimo paslaugas Kaune ir aplinkiniuose rajonuose, taip pat ir Jonavoje, kur yra atsakovo buveinė ir turtas. Be to, pasisakant dėl administratoriaus UAB „Lexuna“ patirties ir sugebėjimo administruoti UAB „Jonavos apdaila“ bankroto procesą, būtina pabrėžti ir tai, kad byloje nebuvo pateikti įrodymai, jog UAB „Jonavos apdaila“ bankroto procesas pasižymėtų ypatingu sudėtingumu, dėl kurio administratoriumi turėtų būti paskirtas ypač didelę patirtį turintis administratorius.

23UAB „Lexuna“ nesugebėjimo garantuoti greitą ir sklandų bankroto procesą nepagrindžia ir apelianto nurodomos aplinkybės dėl fizinių asmenų (juridinio asmens UAB „Lexuna“ darbuotojų) užimtumo (jiems tenkančių bankroto procedūrų skaičiaus).

24Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje praktikoje išaiškinta, kad savo užimtumą gali įvertinti tik pats administratorius, kuris geriausiai žino kiek laiko sąnaudų, priklausomai nuo bendrovės veiklos ypatumų, jos didumo, bankroto proceso eigos ir pan., reikalauja vykdomos bankroto administravimo procedūros ir todėl būtent tik pats administratorius gali ir turi įvertinti, ar yra pajėgus administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-699/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1871/2013; kt.). Taigi, teikdamas sutikimą administruoti dar vieną bankrutuojančią įmonę, bankroto administratorius įvertina savo užimtumą ir kartu prisiima atsakomybę už tinkamą ĮBĮ bei kitų teisės aktų administratoriui nustatytų funkcijų vykdymą. Savo ruožtu teismas šiuo atveju neturi jokio teisinio ir faktinio pagrindo abejoti administratoriaus duotu sutikimu.

25Be to, duomenys apie darbo krūvį negali būti vieninteliu veiksniu, sprendžiant svarstomos kandidatūros tinkamumą, nes skaidri ir sklandi bankroto proceso eiga didžiąja dalimi paprastai priklauso nuo to, kaip griežtai administratorius laikosi ĮBĮ reikalavimų, t. y. nuo jo pareigingumo, aktyvumo, gebėjimo derinti neretai itin skirtingus procese dalyvaujančių asmenų interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1731/2014).

26Remdamasis pirmiau nurodytomis teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria UAB „Jonavos apdaila“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Lexuna“, yra teisėta ir pagrįsta, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ginčas byloje kilo dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo... 4. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Gipura“... 5. Bendraieškiu į bylą įtraukta UAB „Bikuvos“ prekyba taip pat prašė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartimi iškėlė bankroto... 8. Teismas nustatė, kad UAB „Jonavos apdaila“ yra nemoki, pradelsti įmonės... 9. Teismas nustatė, kad abu siūlomi bankroto administratoriai (UAB „Lexuna“... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas UAB „Bikuvos“ prekyba atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno... 12. Ieškovas UAB „Gipura“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Kauno... 13. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria UAB... 17. Apelianto įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas turėjo paskirti būtent... 18. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą priėmęs nutartį iškelti... 19. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant... 20. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas... 21. Lietuvos apeliacinio teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje taip pat... 22. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi ir tokios nuostatos, jog... 23. UAB „Lexuna“ nesugebėjimo garantuoti greitą ir sklandų bankroto procesą... 24. Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje praktikoje išaiškinta, kad savo... 25. Be to, duomenys apie darbo krūvį negali būti vieninteliu veiksniu,... 26. Remdamasis pirmiau nurodytomis teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis,... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 28. Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartį palikti nepakeistą....