Byla 2S-262-258/2018
Dėl servituto nustatymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo I. T. atskirąjį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 14 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo R. K. ieškinį atsakovui I. T., išvadą teikianti institucija Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos dėl servituto nustatymo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovas R. K. prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones- įpareigoti atsakovą I. T. leisti ieškovui R. K. naudotis 4 metrų pločio keliu, 325 kv.m.ploto, pažymėtu indeksu “S” per atsakovo I. T. nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esantį ( - ), Ukmergės r. tikslu patekti į R. K. nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esantį ( - ), Ukmergės r., pagal Servituto nustatymo projektą, parengtą UAB „AASE“ 2016m.lapkričio 7d.iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.
 2. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė tuo, kad ieškovui 2017 m. rugpjūčio 9 d. nuvykus į jam priklausantį žemės sklypą sutvarkyti nupjautos žolės, atsakovo atstovė L. J. neleido pravažiuoti į jam priklausantį žemės sklypą surinkti nupjautos žolės, nes pievas reikia sutvarkyti iki 2017 m. rugpjūčio 15 d. Patekti į savo žemės sklypo dalį kitais būdais jis neturi jokios galimybės.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2017 rugpjūčio 14 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino. Teismas nurodė, kad ieškovo prašomos laikinosios apsaugos priemonės yra tik laikino pobūdžio ir galios iki galutinio šio ginčo išsprendimo. Teismas sprendė, kad ieškovui aktualu patekti į savo žemės sklypą, kadangi vasaros metu būtina sugrėbti ir išvežti nupjautą žolę. Teismas atsižvelgė ir į galimą žalos atsiradimą bei galimų sankcijų ieškovui iš Nacionalinės mokėjimo agentūros taikymą neatlikus minėtų darbų. Tokiu atveju būtų akivaizdžiai pažeistos ieškovo teisės, lyginant su atsakovo I. T. suvaržymu pritaikant šias laikinąsias apsaugos priemones iki galutinio teismo sprendimo priėmimo šioje byloje. Teismas pažymėjo, jog kitų būdų patekti ieškovui R. K. į jam priklausantį žemės sklypą ir atlikti minėtus ūkio darbus nėra jokių galimybių.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atskiruoju skundu apeliantas (atsakovas) prašo panaikinti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2017-08-14 nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirąjį skundą grindžia argumentais:

64.1. Teismas skundžiama nutartimi iš esmės leido ieškovui naudotis atsakovui priklausančia žemės dalimi, kurioje ieškovas prašo nustatyti kelio servitutą. Toks teismo leidimas iš esmės reikia ne laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, o leidimą vykdyti 2017-06-30 sprendimą dar jam neįsiteisėjus.

74.2. Skundžiama nutartis neteisėta jau vien dėl to, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės visiškai nesusijusios su priimtu sprendimu.

84.3. Laikinosios apsaugos priemones savo turiniu nėra tapačios byloje nagrinėtam reikalavimui dėl kelio servituto nustatymo. Kelio servitutas yra daiktinė teisė, kuri nustatoma daiktų savininkams ir seka paskui daiktą, nepriklausomai nuo to, kas yra daiktų savininkai. Tuo tarpu laikinosiomis apsaugos priemonėmis nagrinėjamu atveju įpareigotas pats atsakovas leisti naudotis ieškovui dalimi žemės sklypo. Toks įpareigojimas yra jau pačios teisės į servitutą įgyvendinimo kliūčių šalinimas, todėl tam, kad toks įpareigojimas būtų pagrįstas, kelio servitutas jau turi būti nustatytas ir įpareigojantis atsakovą. Akivaizdu, kad nepriklausomai nuo to, ar šios laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos, ar ne, tai neturi visiškai jokios įtakos teismo sprendimo vykdymui, jam įsiteisėjus.

95. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyrius prašė atskirąjį skundą nagrinėti teismo nuožiūra.

106. Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atsakovo I. T. atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 14 d. nutartį. Nurodo, kad laikinosios apsaugos priemonės visada yra laikino pobūdžio suvaržymai atsakovui, jų taikymas yra ribotas laiko atžvilgiu ir jos galioja iki galutinio ginčo išsprendimo, vėliau laikinosios apsaugos priemonės būtų panaikinamos. Laikinosios apsaugos priemonės neturi nei prejudicinės nei res judicata galios. Tokias priemones, išnykus būtinumui jas taikyti ar kitaip pasikeitus aplinkybėms bet kada gali panaikinti tiek aukštesnės instancijos teismas, tiek ir pats jas pritaikęs teismas. Prašymas teismui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, buvo pateiktos, nes kitų būdų patekti į savo nuosavybės objektą ieškovas neturi galimybės, tuo įsitikino ir teismas, visapusiškai išnagrinėjęs bylą ir konstatavęs, jog servituto nustatymas yra būtinas, nes nenustatyta kitų būdų, pagrįstų normaliomis sąnaudomis, ieškovui įgyvendinti teisę naudotis man priklausančiu turtu pagal paskirtį.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkinamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.
 2. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su vykdomosios bylos sustabdymo institutu, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.
 3. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria tenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 4. Laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai yra šios sąlygos, t. y. tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas bei įrodoma, kad nesiėmus prevencinių priemonių galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnio 2 dalis). Teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad jeigu bent viena iš šių sąlygų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-338/2013; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014).
 5. Spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas pirmiausia atlieka pareikštų reikalavimų pagrįstumo preliminarų vertinimą. Įsitikinęs, kad, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, teismas turi nustatyti, ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismų praktikoje pripažįstama, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai byloje jau yra priimtas ieškovui nepalankus pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl ginčo esmės, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016).
 6. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Ukmergės rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-22-675/2017, kurioje priimta skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, yra išnagrinėta. Teismo 2017 m. birželio 30 d. sprendimu ieškovo R. K. ieškinys apeliantui dėl servituto nustatymo tenkintas - nustatytas servitutas, suteikiantis teisę važiuoti transporto priemonėmis, 328 kv. m. ploto, pažymėtu indeksu „S“ per apeliantui, nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą į ieškovui asmeninės nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą. Nors šis sprendimas nėra įsiteisėjęs, tačiau jame padarytos išvados, nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suteikia apeliacinės instancijos teismui pakankamą pagrindą preliminariai konstatuoti esant ieškovo ieškinio reikalavimų pagrįstumui.
 7. Antra būtina sąlyga laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti – grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Ieškovas prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – įpareigoti apeliantą I. T. leisti ieškovui R. K. naudotis 4 metrų pločio keliu, 325 kv. m. ploto, pažymėtu indeksu „S“ per atsakovo I. T. nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą. Taigi ieškovas iš esmės prašė taikyti draudimą atsakovui atlikti veiksmus, kuriais būtų trukdoma patekti į savo žemės sklypą tam tikrų darbų sutvarkymui, nes ieškovas pateikė įrodymus, kad atsakovas to padaryti neleidžia. Vasarą, siekdamas nupjauti žolę savo žemėje ir taip vykdyti įsipareigojimus kitiems subjektams, ieškovas negalėjo patekti į žemės sklypą dėl apelianto sudarytų kliūčių. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog ieškovas įrodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys neįmanomas (negalėjimas naudotis savo žemės sklypu), t. y. antrą būtiną sąlygą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, todėl konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiama nutartimi taikė ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.
 8. Apeliacinės instancijos teismas taip pat neturi pagrindo sutikti su apelianto argumentu, jog pirmosios instancijos teismas leido vykdyti neįsiteisėjusį teismo sprendimą – teisę patekti per apelianto žemės sklypą. Pažymėtina, jog apeliantui tik laikinai iki galutinio teismo sprendimo šioje byloje priėmimo yra įpareigotas leisti ieškovą patekti į savo žemės sklypą per apelianto žemės sklypą ir tai nereiškia, kad yra leista vykdyti teismo sprendimą.
 9. Esant išvardintoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą pirmos instancijos nutartį. Todėl atskirasis skundas atmetamas, paliekant Ukmergės rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 20 d. nutartį nepakeistą.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

14Ukmergės rajono apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai