Byla eB2-610-658/2019
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Naftoil“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Naftoil“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto,

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2018 m. kovo 5 d. nutartimi UAB „Naftoil“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas S. Š.. 2018 m. balandžio 24 d. patvirtintas įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris 2018 m. rugpjūčio 1 d., 2018 m. rugpjūčio 16 d., 2018 m. rugsėjo 27 d. nutartimis buvo patikslintas. 2018 m. birželio 20 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

3BUAB „Naftoil“ bankroto administratorius pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos nurodydamas, kad visos bankroto procedūros baigtos, o kreditorių susirinkimas priėmė sprendimą įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos (2019 m. sausio 4 d. trečiojo kreditorių susirinkimo nutarimas 4 darbotvarkės klausimu).

4Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis). Taip pat kreditoriams apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešė bankroto administratorius ir pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus (2019 m. sausio 11 d. el. laiškas).

5Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę.

6Prašymas tenkintinas.

7Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

8Iš bylos duomenų ir bankroto administratoriaus ataskaitos nustatyta, kad atsakovės vadovė teismas 2018 m. kovo 5 d. nutartimi nustatė 10 dienų terminą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį įmonės valdymo organai privalėjo perduoti įmonės administratoriui turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Bankroto administratorius buvo nuvykęs BUAB „Naftoil“ registracijos adresu, tačiau tokios įmonės nerado. Administratoriui susisiekus su buvusia įmonės vadove, ji informavo, kad BUAB „Naftoil“ turto neturi, o dokumentų neturi, nes jie atiduoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Kauno apygardos valdybai (toliau – FNTT). Iš bankroto administratoriaus ataskaitos matyti, kad administratorius susipažino su BUAB „Naftoil“ veiklos dokumentais esančiais FNTT. Be to, byloje nustatyta, kad šiuo metu FNTT atlieka ikiteisminį tyrimą Nr. ( - ), kuriame BUAB „Naftoil“ nėra pateiktas pranešimas apie įtarimą, tačiau yra surinkti duomenys, kad įmonė buvo panaudota nusikalstamos veikos grandinėje grobstant PVM.

9Administratorius patikrinęs BUAB „Naftoil“ dokumentus nustatė, kad pagrindinė bendrovės veikla buvo didmeninis naftos produktų pirkimas-pardavimas. Ši veikla turėjo komercinio tarpininkavimo požymių, kai naftos produktai buvo perparduodami, nenaudojant jų sandėliavimo, pakrovimo-iškrovimo, bei gaunat prekių perpardavimo maržą. Įmonė veiklos nebevykdė nuo 2016 metų. Pagrindinė priežastis, lėmusi įmonės bankrotą, buvo kelis metus iš eilės patirtas veiklos nuostolis, pardavimo rinkų praradimas bei veiklos sustabdymas FNTT paėmus bendrovės dokumentaciją. Administratorius peržiūrėjęs įmonės dokumentus ir patikrinęs sandorius, nenustatė sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (ar) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais. Taip pat nenustatyta tyčinio bankroto požymių.

10Byloje taip pat nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 17 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. e2-22852-1052/2018 priteisė iš atsakovės R. K. ieškovei BUAB „Naftoil“ 1 203,15 Eur žalos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1 203,15 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. rugpjūčio 16 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi R. K. nedirba, realaus turto neturi, todėl reikalavimo teisė į iš jos priteistą žalos atlyginimą buvo parduota už 200 Eur (2019 m. sausio 4 d. trečiojo kreditorių susirinkimo nutarimas 3 darbotvarkės klausimu). Taip pat administratorius su buvusia direktore R. K. pasirašė taikos sutartį, pagal kurią R. K. turėjo sumokėti 3 000 Eur, t. y. didžiąją dalį teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų. Tačiau R. K. sumokėjo tik 300 Eur.

11Bankroto bylos iškėlimo dieną įmonėje darbuotojų nebuvo, įmonė veiklos nevykdė. Registrų duomenimis įmonė nekilnojamųjų daiktų ir transporto priemonių neturėjo. Administratorius nenustatė debitorinių skolų, iš kurių būtų galimi išieškojimai. Byloje taip pat nustatyta, kad Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro 2015 m. gruodžio 3 d. nutarimu ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) laikinai apribotos BUAB „Naftoil“ nuosavybės teisės į bendrovei priklausančias 2 422,10 Eur pinigines lėšas, esančias ( - ) sąskaitoje Nr. ( - ) ir ( - ) sąskaitoje Nr. ( - ). Šiuo metu laikinojo nuosavybės teisės apribojimo terminas pratęstas Kauno apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 25 d. nutartimi trims mėnesiams iki 2019 m. kovo 2 d. Kadangi šios lėšos areštuotos civilinio ieškinio užtikrinimui ir galimam turto konfiskavimui, todėl BUAB „Naftoil“ iš esmės jomis nedisponuoja. Bankroto procedūros metu įmonė gavo 500 Eur, iš kurių buvo tik iš dalies padengtos administravimo išlaidos. Byloje liko nepatenkinti 5 010,64 Eur dydžio finansiniai kreditorių reikalavimai.

12Bankroto administratoriaus pateikta Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos 2019 m. sausio 7 d. pažyma Nr. (12.4)-AD5-123 patvirtina, kad BUAB „Naftoil“ su aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi.

13Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

14Teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose BUAB „Naftoil“ dalyvautų proceso šalimi, nėra.

15Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek formalusis, tiek materialusis pagrindas tokiam sprendimui priimti. Šiuo atveju matyti, jog formalusis pagrindas yra. Sprendžiant dėl materialiojo pagrindo buvimo spręstina, jog teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013, ir kt.). Konkrečiai tai reiškia, jog teismas turi įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Šiuo atveju, teismo vertinimu, byloje nėra įrodymų, jog įmonė turėtų daugiau turto ar kad būtų sandorių, kuriuos nuginčijus to turto daugiau atsirastų. Todėl atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes spręstina, jog yra ir materialusis pagrindas pripažinti įmonę pasibaigusia.

16Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013; 2014 m. kovo 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2015 m. gegužės 12 d. nutartį civilinėje byloje 2A-498-241/2015).

17Papildomai pažymėtina, kad nors nuo įmonės išregistravimo dienos iš Juridinių asmenų registro šis juridinis asmuo laikomas pasibaigusiu (CK 2.95 straipsnio 3 dalis), tačiau teismų praktikoje nurodoma, kad įmonės pasibaigimas neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo. Tokių lėšų paskirstymo klausimą gali inicijuoti taip pat buvęs tokios įmonės bankroto administratorius, jeigu nebuvo padengtos šios įmonės administravimo išlaidos (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. sausio 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-67/2008; 2012 m. spalio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-2098/2012; 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-980-186/2015). Taigi, net po BUAB „Naftoil“ pabaigos atsiradus bankrutavusios įmonės turtui, iš jo galės būti tenkinami likę nepatenkinti įmonės kreditorių reikalavimai ir padengtos šios įmonės neapmokėtos administravimo išlaidos.

18Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorius atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Todėl priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

19Kaip minėta, FNTT vykdomame ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) laikinas BUAB „Naftoil“ nuosavybės teisės (piniginių lėšų) apribojimas taikomas siekiant užtikrinti galimą civilinio ieškinio patenkinimą ir galimą turto konfiskavimą. Dėl to Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro 2015 m. gruodžio 3 d. nutarimu ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) taikytas nuosavybės teisės apribojimas į BUAB „Naftoil“ priklausančias pinigines lėšas, esančias ( - ) sąskaitoje Nr. ( - ) ir ( - ) sąskaitoje Nr. ( - ) paliekamas galioti.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268–270 straipsniu,

Nutarė

21pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Naftoil“ (juridinio asmens kodas ( - )) veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

22Įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

23Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratoriui, kurį įpareigoti su šiuo sprendimu supažindinti kreditorius. Sprendimo patvirtintą kopiją taip pat išsiųsti Kauno apygardos 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorui V. L..

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio... 2. Kauno apygardos teismo 2018 m. kovo 5 d. nutartimi UAB „Naftoil“ iškelta... 3. BUAB „Naftoil“ bankroto administratorius pateikė teismui prašymą priimti... 4. Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio... 5. Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę.... 6. Prašymas tenkintinas.... 7. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato,... 8. Iš bylos duomenų ir bankroto administratoriaus ataskaitos nustatyta, kad... 9. Administratorius patikrinęs BUAB „Naftoil“ dokumentus nustatė, kad... 10. Byloje taip pat nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 17 d.... 11. Bankroto bylos iškėlimo dieną įmonėje darbuotojų nebuvo, įmonė veiklos... 12. Bankroto administratoriaus pateikta Aplinkos apsaugos departamento prie... 13. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar... 14. Teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų... 15. Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek... 16. Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant... 17. Papildomai pažymėtina, kad nors nuo įmonės išregistravimo dienos iš... 18. Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog... 19. Kaip minėta, FNTT vykdomame ikiteisminiame tyrime Nr. ( - ) laikinas BUAB... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32... 21. pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Naftoil“... 22. Įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32... 23. Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankroto administratoriui, kurį... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...