Byla 2-2002/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarties, kuria buvo padidintas kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus finansinis reikalavimas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Danguolės Martinavičienės ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens (kreditoriaus) uždarosios akcinės bendrovės Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarties, kuria buvo padidintas kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus finansinis reikalavimas.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atsakovo BAB „Sunonis“ administratorius kreipėsi į teismą, prašydamas padidinti BAB „Sunonis“ kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus finansinių reikalavimą iki 7962,36 Lt, kurio reikalavimai tenkintini antrąja eile. Nurodė, jog BAB „Sunonis“ bankroto administratorius gavo iš VSDFV Vilniaus skyriaus prašymą dėl finansinio reikalavimo BAB „Sunonis“ bankroto byloje patikslinimo – padidinimo iki 7962,36 Lt, todėl minėtas kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus prašymas turėtų būti tenkintinas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Pirmosios instancijos teismas 2014 m. rugsėjo 3 d. nutartimi patikslino BAB „Sunonis“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą nurodant, kad antros eilės kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus kreditorinis reikalavimas sudaro 7962,36 Lt. Teismas pažymėjo, kad ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Atsižvelgiant į tai, kad sprendimas dėl įmonės pabaigos BAB „Sunonis“ dar nepriimtas, todėl kreditorių pateikti kreditoriniai reikalavimai gali būti tikslinami, įtraukiami į kreditorių sąrašą bei iš jo išbraukiami, jei tokie veiksmai yra pagrįsti ir jei administratorius jų neginčija.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Tretysis asmuo UAB Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti BAB „Sunonis“ bankroto administratorės prašymą dėl kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus kreditorinio reikalavimo padidinimo, taip pat prašė išreikalauti iš suinteresuoto asmens VSDFV Vilniaus skyriaus duomenis apie buhalterės N. K. darbovietes, darbo laiką ir gautą darbo užmokestį laikotarpiu nuo jos įdarbinimo BAB „Sunonis" dienos (2007-02-26) iki atleidimo iš darbo dienos (2009-10-01). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Bankroto administratorius per klaidą pateikė teismui tvirtinti (padidinti) VSDFV Vilniaus skyriaus kreditorinį reikalavimą, kurį sudaro įmokos, mokėtinos Sodrai, skaičiuotinos nuo BAB „Sunonis" buhalterei N. K. mokėtino darbo užmokesčio. Tiek darbo užmokestis buhalterei, tiek kitos su jo išmokėjimu susijusios įmokos (Sodrai, VMI) įtrauktinos į administravimo sąmatą ir atskirai bankroto byloje netvirtintinos kaip kreditoriniai reikalavimai. Priešingu atveju, visų bankroto administratoriaus pagalbininkų (teisininkų, buhalterių ir kt.) ir net paties bankroto administratoriaus atlyginimas būtų papildomai neteisėtai tvirtinamas bankroto byloje kartu su kitų kreditorių reikalavimais. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai bankroto administratoriaus sąmatos dalis nutartimi pavertė savarankišku kreditoriniu reikalavimu.
  2. Iš BAB „Sunonis" kreditorių susirinkimų protokolų ir administratoriaus ataskaitų matyti, kad išlaidos BAB „Sunonis" administratoriaus atlyginimui, išlaidos BAB „Sunonis" buhalterei ir kitokios su BAB „Sunonis" administravimu susijusios išlaidos buvo įtrauktos į administravimo sąmatą (pvz., BAB „Sunonis" 2007 m. gegužės 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimai Nr. 3.1., 3.2.; 2009 m. rugsėjo 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 2 ir kt.). Todėl šios išlaidos apmokėtinos ne kreditorinių reikalavimų tenkinimo tvarka (jos nėra tvirtinamos bankroto byloje atskirai kaip kreditoriniai reikalavimai), o apmokamos kaip bankroto administravimo sąmatos išlaidos.
  3. Iš BAB „Sunonis" veiklos matyti, kad bankroto administratoriui nurodytu laikotarpiu apskritai nebuvo reikalingos buhalterės paslaugos, kadangi nebuvo atliekami jokie buhalteriniai veiksmai arba atliekami minimaliai ir tam tikrai nereikėjo visos 8 valandų darbo dienos. Todėl tikėtina, kad realiai buhalterė dirbo kituose darbuose, o BAB „Sunonis" įdarbinta tik formaliai („ant popieriaus").

9Tretysis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo sprendimą priimti savo nuožiūra. Nurodo, kad AB „Sunonis" 2005 m. gegužės 20 d. nutartimi buvo iškelta bankroto byla. VSDFV Vilniaus skyrius 2005 m. birželio 29 d. pateikė BAB "Sunonis" administratoriui UAB "Versluva" kreditorinį reikalavimą 500 Lt, kuris 2005 m. rugpjūčio 26 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo patvirtintas. BAB "Sunonis" 2005 m. spalio 11 d. kreditorių komiteto posėdyje buvo patvirtinta mėnesinė BAB "Sunonis" administravimo išlaidų sąmata: atlyginimas administratoriui - 2000 Lt plius mokesčiai, atlyginimas buhalteriui - 800 Lt plius mokesčiai, teisinės paslaugos - pagal faktą plius mokesčiai, transporto išlaidos - 400 Lt, ūkio išlaidos 200 Lt. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. rugsėjo 7 d. nutartimi atstatydino likviduojamos AB "Sunonis" bankroto administratorių UAB "Versluva" ir paskyrė naują administratorių A. D. (pažymėjimo Nr. 109B). 2007 m. gegužės 29 d. ir 2008 m. spalio 27 d. kreditorių susirinkimuose buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata: 3900 Lt per mėnesį, iš jų 2500 Lt administratoriaus atlyginimas, 800 Lt - buhalterės atlyginimas, plius mokesčiai SODRAI, 150 Lt mobilaus ryšio paslaugos, 150 ryšio išlaidos, 150 Lt transporto išlaidos, 150 Lt ūkio išlaidos. 2007 m. gegužės 29 d. kreditorių susirinkime administratorė informavo, kad nuo 2007 m. vasario 26 d. į BAB „Sunonis" yra priimta buhalterė ir jai paskirtas 800 Lt darbo užmokestis, kreditoriai neprieštaravo, tame tarpe ir kreditorius UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla". BAB „Sunonis 2009 m. rugsėjo 25 d. kreditorių susirinkime buvo patvirtinta nauja BAB „Sunonis" administravimo išlaidų sąmata: nuo 2009 m. rugsėjo 25 d. iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro įmonės administravimo išlaidoms nustatyta fiksuota 20 000 Lt suma, kurią administratorė gali naudoti savo nuožiūra. Kreditorių susirinkimuose balsų dauguma patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos nebuvo apskųstos, tame tarpe ir kreditoriaus UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla". BAB "Sunonis" finansininke buvo įdarbinta N. K. nuo 2007 m. vasario 26 d. iki 2009 m. spalio 1 d., o už minėtą laikotarpį buvo priskaičiuota 7462,36 Lt VSD įmokų, kurios turi būti sumokėtos. Atsižvelgiant į tai, kad administratorius neginčijo VSDFV Vilniaus skyriaus pateikto prašymo dėl kreditorinio reikalavimo patikslinimo, pirmosios instancijos teismas priėmė teisingą ir pagrįstą nutartį. Pažymi, kad BAB "Sunonis" bankroto byla jau trunka beveik 9 metai, lėšų per visą bankroto laikotarpį nebuvo gauta, naujoje patvirtintoje sąmatoje nebuvo numatyta padengti bankroto proceso metu priskaičiuotų papildomų VSD įmokų.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

12Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo patikslintas BAB „Sunonis“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas nurodant, kad antros eilės kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus kreditorinis reikalavimas sudaro 7962,36 Lt, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

13Atskirasis skundas tenkintinas

14Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms.

15Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditorių reikalavimų pareiškimo procedūra reglamentuojama ĮBĮ. Reikalavimai yra pareiškiami bankrutuojančios įmonės administratoriui. Administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punktas). Juos tvirtina teismas (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis).

16Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas ĮBĮ bei CPK normas dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra konstatavęs, kad kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti taip pat lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet turi įtakos ir patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Gausioje kasacinio teismo praktikoje ne kartą nurodyta, kad tam, jog būtų nustatyta, ar kreditoriaus reikalavimas pagrįstas, jis turi būti patikrintas, o reikalavimo patikrinimo stadija, einanti prieš jo patvirtinimą, reikšminga ne tik kreditoriaus reikalavimą reiškiančiam, bet ir kitiems kreditoriams, ir yra būtina kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo sąlyga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-188/2011). Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas ir tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2014 m. sausio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-106/2014; kt.).

17Nagrinėjamu atveju antros eilės kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus prašymo dėl teismo patvirtinto jo kreditorinio reikalavimo patikslinimo ir skundžiamos Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarties, kuria šis reikalavimas buvo patikslintas, teisinį pagrindą sudaro ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta norma, pagal kurią kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Pažymėtina, jog ši įstatyme numatyta kreditorių sąrašo ir jų reikalavimo patikslinimo galimybė yra sietina su kreditorių, kurių reikalavimus yra patvirtinęs teismas, ir bankrutuojančios įmonės prievolių modifikavimu, kuris sąlygoja įmonės kreditorių ar jų reikalavimų dydžio pasikeitimą arba prievolių pabaigą (pavyzdžiui, dėl reikalavimo perleidimo, reikalavimo perėjimo, prievolių pabaigos esant CK šeštosios knygos IX skyriuje įtvirtintiems bendriesiems prievolių pabaigos pagrindams, priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas ir kt.). Be to, kreditorių reikalavimų tikslinimo galimybė gali būti siejama ir su iškilusia būtinybe padidinti/sumažinti kreditorių reikalavimus, kai skolininko prievolės mastas pagal šalis siejančios prievolės esmę yra apibrėžiamas ne konkrečiu jos dydžiu, bet kreditoriaus daiktine teise į skolininko turtą (pavyzdžiui, svetimo daikto hipoteka) arba kai skolininko atsakomybė yra solidari ar subsidiari ir jo (papildomo skolininko) prievolių mastas priklauso nuo pagrindinio skolininko neįvykdytos kreditoriaus reikalavimų dalies. Tam, kad būtų galima atlikti kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimus ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu pagrindu, minėtos prievolių modifikavimą nulėmusios aplinkybės turi atsirasti po to, kai teismas nutartimi patvirtina konkretaus kreditoriaus reikalavimą skolininkui jo bankroto byloje (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1179/2013).

18Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai patikslino BAB „Sunonis“ kreditorinį reikalavimą iki 7962,36 Lt, nes jį sudaro įmokos, mokėtinos Sodrai, skaičiuotinos nuo BAB „Sunonis" buhalterei N. K. mokėto darbo užmokesčio, kuris, kaip matyti iš BAB „Sunonis" kreditorių susirinkimų protokolų ir administratoriaus ataskaitų, turi būti apmokamas iš bankroto administravimo išlaidų. Kaip matyti iš bylos medžiagos, BAB „Sunonis" kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius 2005 m. birželio 29 d. pateikė BAB "Sunonis" administratoriui UAB "Versluva" kreditorinį reikalavimą 500 Lt, kuris 2005 m. rugpjūčio 26 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo patvirtintas (b.l. 14). VSDFV Vilniaus skyrius 2014 m. birželio 3 d. raštu Nr. (8.2)3-70151 Dėl bankrutuojančios UAB „Sunonis“ kreditorinio reikalavimo pastiklinimo (b.l. 2) kreipėsi į BAB „Sunonis“ administratorių, prašydamas patikslinti VSDFV Vilniaus skyriaus kreditorinį reikalavimą, jį padidinant iki 7962,36 Lt. Kreditorius pažymėjo, kad įsiskolinimas susidarė, nes nuo 2007 m. vasario 26 d. iki 2009 m. spalio 1 d. N. K. dirbo BAB „Sunonis“ finansininke ir pagal pateiktus pranešimus buvo priskaičiuota 21 236, 32 Lt draudžiamųjų pajamų, t.y. vidutiniškai 800 Lt kas mėnesį bei 7462,36 Lt VSD įmokų, kurios nėra sumokėtos (b.l. 14). Byloje taip pat nustatyta, kad 2005 m. spalio 11 d. vykusio BAB "Sunonis" kreditorių komiteto posėdyje buvo patvirtinta mėnesinė BAB "Sunonis" administravimo išlaidų sąmata: atlyginimas administratoriui - 2000 Lt plius mokesčiai, atlyginimas buhalteriui - 800 Lt plius mokesčiai, teisinės paslaugos - pagal faktą plius mokesčiai, transporto išlaidos - 400 Lt, ūkio išlaidos 200 Lt (b.l. 19-23). Vilniaus apygardos teismas 2006 m. rugsėjo 7 d. nutartimi atstatydino likviduojamos AB "Sunonis" bankroto administratorių UAB "Versluva" ir paskyrė naują administratorių A. D. (pažymėjimo Nr. 109B). 2007 m. gegužės 29 d. vykusiame kreditorių susirinkime buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata: 3900 Lt per mėnesį, iš jų 2500 Lt administratoriaus atlyginimas, 800 Lt - buhalterės atlyginimas, plius mokesčiai SODRAI, 150 Lt mobilaus ryšio paslaugos, 150 ryšio išlaidos, 150 Lt transporto išlaidos, 150 Lt ūkio išlaidos (b.l. 28-38). 2007 m. gegužės 29 d. kreditorių susirinkime administratorė informavo, kad nuo 2007 m. vasario 26 d. į BAB „Sunonis" yra priimta buhalterė ir jai paskirtas 800 Lt darbo užmokestis plius mokesčiai (b.l. 30, 36). 2008 m. spalio 27 d. vykusiame kreditorių susirinkime buvo patvirtinta, kad nuo 2008 m. lapkričio 1 d. iki 2009 m. birželio 30 d. įmonės administravimo išlaidoms nustatoma fiksuota 20 000 Lt suma, kurią administratorius gali naudoti savo nuožiūra, įskaitant einamuosius mokesčius Sodrai (b.l. 41). BAB „Sunonis 2009 m. rugsėjo 25 d. kreditorių susirinkime buvo patvirtinta nauja BAB „Sunonis" administravimo išlaidų sąmata: nuo 2009 m. rugsėjo 25 d. iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro įmonės administravimo išlaidoms nustatyta fiksuota 20 000 Lt suma, kurią administratorius gali naudoti savo nuožiūra (b.l. 47). Taigi, kaip matyti iš bylos medžiagos, laikotarpiu nuo 2007 m. vasario 26 d. iki 2009 m. spalio 1 d., kuomet N. K. dirbo BAB „Sunonis“ finansininke, jos atlyginimas buvo patvirtintas BAB "Sunonis" vykusių kreditorių susirinkimo metu, t.y. nutariant, kad buhalterio atlyginimas yra 800 Lt plius mokesčiai ir kad jis mokamas iš patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos. Nors BAB „Sunonis 2009 m. rugsėjo 25 d. kreditorių susirinkime buvo patvirtinta nauja BAB „Sunonis" administravimo išlaidų sąmata, t.y. nuo 2009 m. rugsėjo 25 d. iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro įmonės administravimo išlaidoms nustatyta fiksuota 20 000 Lt suma, kurią administratorius gali naudoti savo nuožiūra, tačiau paskesnio kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimas nagrinėjamais klausimais tik rodo kreditorių susirinkimo valią tam tikrus klausimus po šio nutarimo priėmimo spręsti kitaip ir nepašalina iki tol galiojusiu kreditorių susirinkimo nutarimu sukurtų teisinių padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012; 2012 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-568/2012). Kita vertus, ir pastarojo susirinkimo nutarimu patvirtinta administravimo išlaidų sąmata nedraudžia administratoriui savo nuožiūra numatyti būtinas bankroto procesui administravimo išlaidų rūšis.

19Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą konstatuoja, kad patys kreditoriai, tame tarpe ir VSDFV Vilniaus skyrius, sprendimais, priimtais 2005 m. spalio 11 d., 2007 m. gegužės 29 d., 2008 m. spalio 27 d. vykusiuose BAB „Sunonis" kreditorių susirinkimuose, nusprendė, kad BAB „Sunonis" buhalterio atlyginimas bus apmokamas iš įmonei skirtų administravimo išlaidų, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tenkino BAB „Sunonis“ administratoriaus UAB Būrai“ prašymą dėl VSDFV Vilniaus skyriaus kreditorinio reikalavimo padidinimo iki 7962,36 Lt, nes 7462,36 Lt suma yra priskirtina įmonės administravimo išlaidoms, kurios turi būti atlyginamos ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog bankroto administravimo išlaidas sudaro taip pat su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams, kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus dalyvaujančius ūkinėje-komercinėje veikloje darbuotojus. Kokie darbuotojai būtini bankroto procesui administruoti, sprendžia kreditoriai arba jų pavedimu administratorius. Tuo tarpu kreditorių reikalavimai tvirtinami tais atvejais, kai jie atsirado iki bankroto bylos įmonei iškėlimo arba atsirado po bankroto bylos iškėlimo, jeigu tokie reikalavimai susiję su įmonės vykdyta komercine-ūkine veikla ir nėra susiję su bankroto procedūrų vykdymu. Visų kreditorių (tiek senųjų, kurių reikalavimai atsirado iki bankroto bylos iškėlimo, tiek ir naujųjų, kurių reikalavimai atsirado įmonei vykdant komercinę-ūkinę veiklą) reikalavimai turi būti tenkinami ĮBĮ 35 straipsnyje nustatyta tvarka. Su bankroto procedūrų vykdymu susiję kreditorių reikalavimai turi būti tenkinami iš įmonės administravimo išlaidų. BAB “Sunonis“ buhalterė buvo priimta į darbą jau bankroto procedūrų vykdymo metu ir dirbo tuo laikotarpiu (2007 m. vasario 26 d. – 2009 m. spalio 1 d.), kai kreditorių patvirtintose administravimo išlaidų sąmatose buvo numatyta ir patvirtinta išlaidų buhalterio darbui apmokėti rūšis. Su buhaltere buvo sudaryta darbo sutartis (b. l. 9-10), nustatant jai 800 Lt dydžio mėnesinį atlyginimą. 2008 m. spalio 27 d. kreditorių susirinkime patvirtinus fiksuoto dydžio administravimo išlaidų sąmatą už laikotarpį nuo 2008 m. lapkričio 1 d. iki 2009 m. birželio 30 d., buvo pakeista darbo sutartis su buhaltere, nuo 2009 m. sausio 1 d. jai atlyginimas sumažintas iki 400 Lt per mėnesį, nustatant ne visą darbo laiką – 4 val. per darbo dieną. 2009 m. rugsėjo 25 d. kreditorių susirinkime patvirtinus dar kitą administravimo išlaidų sąmatą, nuo 2009 m. spalio 1 d. buhalterė iš darbo įmonėje buvo atleista.

20Apelianto argumentai, kad bankroto administratoriui nurodytu laikotarpiu apskritai nebuvo reikalingos buhalterės paslaugos, kadangi nebuvo atliekami jokie buhalteriniai veiksmai arba atliekami minimaliai ir tam tikrai nereikėjo visos 8 valandų darbo dienos, todėl tikėtina, kad realiai buhalterė dirbo kituose darbuose, o BAB „Sunonis" įdarbinta tik formaliai („ant popieriaus"), atmestini kaip nepagrįsti, nes apeliantas nepateikė šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų (CPK 178 str.).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

22Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. nutartį ir klausimą dėl BAB „Sunonis“ kreditorių sąrašo ir jų finansinių reikalavimų patikslinimo išspręsti iš esmės – atmesti BAB „Sunonis“ administratoriaus UAB „Būrai“ prašymą dėl antros eilės kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus finansinio reikalavimo padidinimo iki 7962,36 Lt.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atsakovo BAB „Sunonis“ administratorius kreipėsi į teismą, prašydamas... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Pirmosios instancijos teismas 2014 m. rugsėjo 3 d. nutartimi patikslino BAB... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Tretysis asmuo UAB Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla... 9. Tretysis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo... 12. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo... 13. Atskirasis skundas tenkintinas... 14. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas... 15. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto... 16. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas... 17. Nagrinėjamu atveju antros eilės kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus prašymo... 18. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai patikslino... 19. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą konstatuoja, kad... 20. Apelianto argumentai, kad bankroto administratoriui nurodytu laikotarpiu... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. nutartį ir...