Byla 2A-1087/2012
Dėl nuostolių atlyginimo. Trečiasis asmuo byloje A. B

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Pramoninės konstrukcijos“ bankroto administratoriaus apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. galutinio sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-914-368/2011 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Pramoninės konstrukcijos“ bankroto administratoriaus ieškinį atsakovui V. N. dėl nuostolių atlyginimo. Trečiasis asmuo byloje A. B..

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovo UAB „Pramoninės konstrukcijos“ bankroto administratorius, sumažinęs ieškinio sumą, prašė priteisti iš atsakovo V. N. 363 709,53 Lt nuostolių atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad iškėlus bankroto bylą UAB „Pramoninės konstrukcijos“, bankroto administratorius nustatė, jog buvęs bendrovės vadovas V. N. neperdavė bendrovės direktoriui A. B. 363 709,53 Lt vertės turto. Įmonės valdyba 2009 m. spalio 30 d. nutarė nuo šios dienos atšaukti iš bendrovės direktoriaus pareigų V. N. ir direktoriumi skirti A. B.. Atsakovas 2009 m. spalio 31 d. inventorizacijoje, kurios metu nustatytas turto trūkumas, nedalyvavo.

5Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gegužės 12 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino, tačiau atsakovas V. N. pateikė prieštaravimus, prašydamas panaikinti teismo 2011 m. gegužės 12 d. preliminarų sprendimą ir ieškinį atmesti.

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 21 d. galutiniu sprendimu panaikino teismo 2011 m. gegužės 12 d. preliminarų sprendimą ir ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad 2010 m. sausio 11 d. iškėlus bankroto bylą UAB „Pramoninės konstrukcijos“, bankroto administratorius nustatė, jog atsakovas neperdavė bendrovės direktoriui A. B. 363 709,53 Lt vertės turto. Atsakovas UAB „Pramoninės konstrukcijos“ direktoriumi dirbo nuo 2003 m. vasario 19 d. iki 2009 m. spalio 29 d., o A. B. paskirtas bendrovės direktoriumi nuo 2009 m. spalio 30 d. Ieškovo buhalterinę apskaitą tvarkiusi UAB „Prioritetas“ 2011 m. birželio 29 d. nurodė, kad pagal ieškovo buhalterinės apskaitos dokumentus prekių trūkumas siekia 363 709,53 Lt. A. B. 2009 m. spalio 30 d. priėmė įsakymą dėl inventorizacijos, kuriuo įsakė sudaryti inventorizacijos komisiją ir atlikti UAB „Pramoninės konstrukcijos“ turto inventorizaciją. Iš bendrovės direktoriaus 2009 m. spalio 30 d. įsakymo matyti, kad inventorizacija skirta nustatyti, kokią vertę 2009 m. spalio 31 d. sudaro gamybinio cecho medžiagos, 2009 m. spalio 30 d. – kasos ir griežtos apskaitos blankai, 2009 m. spalio 31 d. – ilgalaikis ir mažavertis inventorius. Ieškovo 2009 m. lapkričio 3 d. akte nurodyta, jog 2009 m. lapkričio 3 d., 14 val. atsakovas buvo supažindintas su 2009 m. spalio 30 d. valdybos protokolu Nr. 2009/10/30/1 ir jam nurodyta iki 2009 m. lapkričio 6 d. perduoti bendrovės turtą direktoriui A. B., tačiau iš UAB „Pramoninės konstrukcijos“ valdybos 2009 m. spalio 30 d. protokolo Nr. 2009/10/30/1 matyti, kad valdyba nutarė specialiai nekviesti atsakovo V. N. į komisijos vykdomą įmonės turto perėmimą ir tai jam išaiškinti. Teismo manymu, toks ieškovo nutarimas prieštarauja Inventorizacijos taisyklių reikalavimams dėl privalomo materialiai atsakingo asmens dalyvavimo perduodant įmonės turtą, šio asmens teisei raštu reikšti nesutikimą dėl inventorizacijos rezultatų, teikti atitinkamus paaiškinimus. Toks nutarimas neatitinka CK 1.137 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimų, todėl teismas atsisakė ginti ieškovo teises ir netenkino ieškinio. Bendrovės direktoriaus 2009 m. spalio 30 d. įsakymu nurodyta 2009 m. lapkričio 2 d. pradėti gamybinio cecho medžiagų, ilgalaikio ir mažaverčio inventoriaus inventorizaciją, o 2009 m. spalio 30 d. – kasos ir griežtos apskaitos blankų inventorizaciją. Nors pats ieškovas pabrėžė, kad, remiantis Inventorizacijos taisyklėmis įmonės vadovas įstatymų nustatyta tvarka tvarko ir atsako už inventorizacijos organizavimą ir atlikimą, inventorizavimo duomenų išsaugojimą, bei pažymėjo, jog bendrovės trumpalaikio turto trūkumas buvo komisijos nustatytas ir užfiksuotas aprašuose, tačiau nepateikė teismui atliktos inventorizacijos aprašo, t. y. dokumento, kuriame turi būti nurodyti atliktos inventorizacijos rezultatai. Ieškovo pateiktas 2010 m. vasario 11 d. dokumentas dėl sandėlio likučių ir 2011 m. liepos 1 d. pažyma Nr. 11/07-01-01 neatitinka Inventorizavimo taisyklių 52 punkte nurodytų inventorizavimo aprašo privalomųjų rekvizitų, todėl šie įrodymai neatitinka įstatymo nurodytoms įrodinėjimo priemonėms keliamų reikalavimų ir teismas jais nesirėmė. UAB „Prioritetas“ 2011 m. birželio 29 d. raštas neįrodo 363 709,53 Lt dydžio trūkumo fakto, nes ši bendrovė paaiškinime rėmėsi ieškovo finansiniais dokumentais, kurie teismui nebuvo pateikti. Be to, 2010 m. sausio 11 d. iškėlus ieškovui bankroto bylą, įmonės valdymo organai perdavė administratoriui visus bendrovės dokumentus, tarp jų ir buhalterinius. Nors UAB „Prioritetas“ 2011 m. birželio 29 d. rašte teigė, kad rėmėsi bendrovės buhalterinės apskaitos duomenimis, tačiau bendrovės buhalteriniai dokumentai buvo perduoti bankroto administratoriui dar iki UAB „Prioritetas“ 2011 m. birželio 29 d. rašto surašymo. Ieškinys teismui pateiktas 2011 m. gegužės 4 d., o UAB „Prioritetas“ raštas surašytas 2011 m. birželio 29 d. Teismas konstatavo, kad įmonės vadovo veiksmais padarytos žalos įstatymai nepreziumuoja, todėl žalos padarymo faktą ir neteisėtus atsakovo veiksmus bei priežastinį ryšį privalo įrodyti ieškovas. Ieškovui teko pareiga įrodyti ieškinio pagrindą, t. y. jog bendrovė dėl atsakovo kaltės patyrė 363 709,53 Lt nuostolį. Teismas šias aplinkybes pripažino neįrodytomis, todėl ieškinį atmetė.

 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai

7Ieškovo BUAB „Pramoninės konstrukcijos“ bankroto administratoriaus atstovas apeliaciniu skundu prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka; panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti ieškinį; priimti pridedamus įrodymus; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Nustatyta, jog atsakovas V. N., būdamas atsakingas už įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą ir bendrovės turto valdymą bei išsaugojimą, tačiau nevykdydamas ar netinkamai vykdymas jam priskirtas pareigas, neišsaugojo įmonės turto ir padarė įmonei žalą. UAB „Pramoninės konstrukcijos“ 2009 m. spalio 30 d. valdybos posėdžio protokolo Nr. 2009/10/30/1 1.4. punkte buvo nurodyta „Pranešti V. N., kad atleidimas iš darbo neatleidžia jo, kaip įmonės vadovo, nuo pareigos perduoti įmonės turtą naujai išrinktam direktoriui. Nurodyti V. N., kad iki 2009 m. lapkričio 6 d. neperdavus turto, turto perėmimą atliks sudaryta komisija pagal faktą ir tai neatleis jo nuo materialinės žalos atlyginimo įmonei, jeigu tokia bus nustatyta. Išaiškinti V. N., kad į komisijos vykdoma perėmimą jis specialiai kviečiamas nebus“. Protokole nurodyta, jog V. N. buvo informuotas apie šį valdybos posėdį, jo datą, kokie klausimai bus nagrinėjami posėdžio metu, bet atsakovui nepasirodžius, su juo buvo susisiekta telefonu, tačiau šis paaiškino, kad nedirba UAB „Pramoninės konstrukcijos“, o į klausimus dėl įmonės turto ir veiklos perdavimo atsisakė atsakyti. Dėl šių atsakovo veiksmų, valdybos nutarime ir buvo nurodyta, kad į komisijos vykdomą perėmimą jis specialiai kviečiamas nebus. Negalima teigti, kad valdybos nariai siekė suvaržyti ar apriboti atsakovo teises dalyvauti perduodant įmonės turtą, kadangi nutarimo priėmimo metu buvo neabejojama, jog atsakovas gera valia, iki nutarime nurodomos galutinės datos – 2009 m. lapkričio 6 d. perduos likusį įmonės turtą. Teismas iškraipė protokolo teiginį „išaiškinti V. N., kad į komisijos vykdomą perėmimą jis specialiai kviečiamas nebus“, kurio reikšmė analogiška teiginiams „pakartotinai arba papildomai nekviesti“, t. y. teiginio reikšmė kitokia nei nurodė teismas.
  2. Pats atsakovas 2010 m. birželio 10 d. rašte nurodė, kad „Žodiniame susitarime su valdybos pirmininku D. Š. buvo prižadėjęs padėti naujam UAB „Pramoninės konstrukcijos“ direktoriui A. B. ir po darbo sutarties nutraukimo, kuri baigėsi 2009 spalio 29 d. Savo pažadą vykdė. Kad neprarasti ryšio, valdybos pirmininkas D. Š. pasirašė sutikimą dėl telefono numerio perleidimo“. Teismo posėdžio metu atsakovas nurodė, jog jo santykiai su įmonės valdyba nebuvo konfliktiški. Atsakovas, kaip buvęs įmonės vadovas, kuris neperdavė UAB „Pramoninės konstrukcijos” priklausančio turto, turėjo pareigą ne tik domėtis apie tuo metu dar tik galimą turto perėmimą, kurį buvo nurodyta atlikti pagal faktą sudarytai komisijai, tačiau turėjo laiku ir tinkamai įvykdyti jam priskirtas pareigas - perduoti UAB „Pramoninės konstrukcijos“ turtą, tačiau šios pareigos nevykdė. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad ieškovas piktnaudžiavo teisėmis ir be pagrindo suvaržė V. N. teises dalyvauti perduodant įmonės turtą. Atsakovas, nors ir turėdamas galimybę, iki šiol pastabų neteikė ir neketina pateikti. Tai rodo, jog atsakovas užima pasyvią pozicija ir ignoravo bet kokias savo pareigas.
  3. Teismas neteisingai nurodė, jog 2009 m. spalio 30 d. nutarimas buvo priimtas ieškovo. Ieškovas byloje yra ne valdybos nariai priėmę 2009 m. spalio 30 d. nutarimą, o BUAB „Pramoninės konstrukcijos”. Teismo argumentai, kad yra pagrindas atsisakyti ginti ieškovo teises, atmestini. Bankroto bylos nagrinėjimas susijęs su viešu interesu, todėl siekiant apginti tiek viešąjį interesą, tiek BUAB „Pramoninės konstrukcijos“ bei jos kreditorių teises, teismas turėjo būti aktyvus. Jeigu būtų manoma, kad 2009 m. spalio 30 d. valdybos narių priimto nutarimo pagrindu buvo sudaryti kokie nors apribojimai atsakovui, jis nevaržomai galėjo pasinaudoti teise į teisminę gynybą, jeigu ji buvo pažeista. Atsakovas 2009 m. spalio 30 d. valdybos nutarimo neginčijo, nebandė dalyvauti inventorizacijoje ar domėtis jos aktu, iki prieš jį nebuvo pradėtas procesas. 2009 m. spalio 30 d. nutarime išdėstyta valdybos narių nuomonė negali atleisti atsakovo, kaip įmonės vadovo, nuo įstatyme numatytos atsakomybės ir pareigų vykdymo. Aplinkybė, kad atsakovas nedalyvavo perimant ir inventorizuojant UAB „Pramoninės konstrukcijos” turtą, nepaneigia turto trūkumo už 363 709,53 Lt sumą fakto. Buvo sudaryta kompetentinga komisija, kurios duomenų teisingumas sutampa ir su paties atsakovo pasirašytais balansais arba nežymiai skiriasi nuo jų. Teismas netinkamai vertino ieškovo pateiktus įrodymus.
  4. Patikrinus UAB „Pramoninės konstrukcijos” finansinės atskaitomybės už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. balanse esančius duomenis buvo nustatyta, kad 2007 m. įmonė turėjo atsargų už 425 872 Lt sumą, o 2008 m. atsargų buvo už 528 989 Lt sumą. Balanso duomenimis BUAB „Pramoninės konstrukcijos” bankroto bylos iškėlimo metu turėjo atsargų už 411 580 Lt sumą. Šie duomenys leidžia teigti, kad paskutiniame įmonės balanse pateikti duomenys teisingi, o atsargų likučio buvimas įmonėje buvo įprasta praktika, jų likutis kito nežymiai. Atsakovo pasirašyti balansai nėra nuginčyti ar ginčijami, todėl pagrįstai teigtina, kad juose nurodyti duomenys teisingi. Tai taip pat įrodo atsakovo nesąžiningumą ir turto neperdavimo faktą. Atsakovo neteisėtais veiksmais - neišsaugojus ir neperdavus UAB „Pramoninės konstrukcijos“ nuosavybės teise priklausančio turto naujam įmonės vadovui, pažeidžiamas viešasis interesas, bankroto tikslai, bankrutuojančios įmonės bei jos kreditorių interesai. Teismui nebuvo pateiktas naujas dokumentas, priešingai – 2011 m. birželio 29 d. UAB „Prioritetas“ raštu paaiškinama, iš kur susidaro minėtas atsargų sumos skirtumas, skaičiavimo metodika, kokia ji buvo naudojama tuo metu, kai UAB „Pramoninės konstrukcijos“ vykdė veiklą. Vadovaudamasis UAB „Prioritetas“ 2011 m. birželio 29 d. išaiškinimu bankroto administratorius teismo posėdžio metu, siekdamas išvengti papildomų ginčų bei užtikrinti proceso operatyvumą, taikė mažiausią kainą nustatančią metodiką ir patikslino ieškinio sumą, ją sumažindamas iki 363 709,53 Lt.
  5. Ieškovas pateikė įrodymus, pagrindžiančius ieškinio pagrįstumą: UAB „Pramoninės konstrukcijos“ 2010 m. sausio 11 d. balansą, kuriame nurodyta, jog įmonė trumpalaikio turto turėjo už 548 493 Lt, tarp jų atsargų už 409 466 Lt; 2010 m. vasario 8 d. turto perdavimo- priėmimo aktą, kuriame užfiksuota, jog bankroto administratoriui buvo perduota atsargų, kurių balansinė vertė sudaro 36 777,09 Lt. Teismui buvo pateikti įrodymai, pagrindžiantys žalos dydį, kurį sudaro skirtumas tarp neišsaugoto bei neperduoto turto vertės bei balanse nurodyto turto vertės. Pateikti ir valdybos posėdžių protokolai, atsakovo bei trečiojo asmens A. B. paaiškinimai, kurie patvirtina, jog atsakovas neperdavė turto trečiajam asmeniui bei tai, jog trečiojo asmens A. B. iniciatyva buvo sudaryta inventorizacijos komisija ir turtas perimtas pagal faktą, kartu nustatyta, jog atsakovas - buvęs UAB „Pramoninės konstrukcijos“ direktorius V. N. neišsaugojo ir neperdavė trečiajam asmeniui A. B. 363 709,53 Lt vertės bendrovės turto. Ieškovas siekė užtikrinti maksimaliai operatyvų ir koncentruotą bylos procesą, todėl neteikė teismui UAB „Pramoninės konstrukcijos“ inventorizacijos aprašų bei įmonės turto sutikrinimo žiniaraščių dėl didelės šių dokumentų apimties (200 lapų). Bankroto administratorius susistemino šiuos dokumentus ir 2011 m. liepos 1 d. teismui pateikė jų suvestinę. Bankroto bylos nagrinėjimas susijęs su viešu interesu, todėl siekiant apginti viešąjį interesą ir pažeistas BUAB „Pramoninės konstrukcijos“ bei jos kreditorių teises, teismas, kilus abejonėms dėl pateiktų įrodymų ar esant jų trūkumui, turėjo būti aktyvus, pareikalauti pateikti UAB „Pramoninės konstrukcijos“ inventorizacijos aprašus, įmonės turto sutikrinimo žiniaraščius. Teismo argumentai, kad ieškovas neįrodė ieškinio pagrindo, atmestini. Su apeliaciniu skundu papildomai pateikiami UAB „Pramoninės konstrukcijos“ inventorizacijos aprašai bei turto sutikrinimo žiniaraščiai ir prašoma apeliacinės instancijos teismo priimti šiuos įrodymus. Atsakovas nei prieštaravimuose, nei teismo posėdžio metu neginčijo fakto dėl UAB „Pramoninės konstrukcijos“ turto trūkumo 363 709,53 Lt sumai, neneigė ir neginčijo fakto, jog turto neperdavė, tačiau šių aplinkybių teismas nevertino, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą.
  6. Atsakovas V. N. turto neperdavimo priežastimi nurodė tai, kad nežinojo, kam privalo šį turtą perduoti, tačiau šie teiginiai prieštarauja bylos įrodymams: 2009 m. lapkričio 3 d. aktui bei paties atsakovo prieštaravimuose nurodytiems motyvams; 2010 m. birželio 10 d. BUAB „Pramoninės konstrukcijos“ bankroto administratoriui pateiktame paaiškinime nurodytoms aplinkybėms, kad atsakovas žodiniu susitarimu buvo pažadėjęs naujam UAB „Pramoninės konstrukcijos“ direktoriui A. B. padėti ir po darbo sutarties nutraukimo, o savo pažadą vykdęs tinkamai. Atsakovo veiksmai (neveikimas) neatitiko jam, kaip vadovui, keliamų reikalavimų ir pažeidė tenkančias pareigas. Atsakovo neteisėti veiksmai (neveikimas) pasireiškė ne tik turto neperdavimu, bet ir tuo, jog V. N., būdamas atsakingas už įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą, bendrovės turto valdymą ir išsaugojimą, nevykdydamas ar netinkamai vykdymas jam priskirtas pareigas, neišsaugojo įmonės turto. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama, todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Egzistuoja ir likusios civilinės atsakomybės sąlygos - žala ir priežastinis ryšys. Atsakovui neišsaugojus ir neperdavus trečiajam asmeniui įmonės turto už 372 688,91 Lt sumą, UAB „Pramoninės konstrukcijos“ atitinkamai patyrė tiesioginę turtinę žalą. Bendrovės vadovas turėjo pareigą veikti bendrovės interesais ir atlikti nurodytus veiksmus, tačiau atliko veiksmus, priešingus jo atžvilgiu nustatytai pareigai ir dėl to ieškovas patyrė žalą. Ieškovas įrodė, jog atsakovas nevykdė jam, kaip įmonės vadovui, priskirtų pareigų, neišsaugojo jam patikėto įmonės turto ir jo neperdavė naujajam įmonės vadovui, dėl ko įmonei buvo padaryta 363 709,53 Lt dydžio žala, o atsakovas privalo atlyginti žalą įmonei.

8Atsakovo V. N. atstovas atsiliepime prašo atmesti ieškovo apeliacinį skundą, palikti nepakeistą skundžiamą teismo sprendimą, priteisti bylinėjimosi išlaidas, prijungti prie bylos 2011 m. rugsėjo 1 d. prašymo BUAB „Pramoninės konstrukcijos“ bankroto administratoriui UAB „Administratoriai LT“ įgaliotam atstovui kopiją, bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Atsiliepime pažymima, kad buvo pažeistos atsakovo teisės dalyvauti atliekant UAB „Pramoninės konstrukcijos“ turto inventorizaciją. Be to, net ir atliekant šią inventorizaciją nesivadovauta Vyriausybės nutarimu „Dėl Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 179 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. Atsakovas iki 2009 m. spalio 29 d. nebuvo informuotas, kam turi perduoti turtą, kas ir kada atliks turto inventorizaciją, nebuvo supažindintas su dokumentais, susijusiais su šiais klausimais iki atleidimo iš darbo dienos. Atsakovas nebuvo informuotas apie tai, kad 2009 m. spalio 30 d. vyks valdybos posėdis. Nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių turto trūkumą. Teismui pateiktas balansas neteisingas, o jame trūkumas nėra atvaizduotas. Ieškovas teismui nepateikė bendrovės atliktos inventorizacijos aprašo, t. y. dokumento, kuriame turi būti nurodyti atliktos inventorizacijos rezultatai. Ieškovo pateikti įrodymai nepasirašyti materialiai atsakingų asmenų. Ieškovo naujai teikiami įrodymai nepriimtini. Atsakovas neatliko neteisėtų veiksmų.

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. galutinis sprendimas, kuriuo panaikintas teismo 2011 m. gegužės 12 d. preliminarus sprendimas ir atmestas ieškovo BUAB „Pramoninės konstrukcijos“ bankroto administratoriaus ieškinys, yra pagrįstas ir teisėtas.

10Dėl žodinio apeliacinės bylos nagrinėjimo ir naujų įrodymų prijungimo

11Apeliaciniame skunde išdėstytas apelianto BUAB „Pramoninės konstrukcijos“ bankroto administratoriaus atstovo prašymas apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Atsakovas V. N. prašo bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

12CPK 321 straipsnio 1 dalis nustato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis. CPK 322 straipsnis nustato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, jog žodinis nagrinėjimas yra būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas.

13Apelianto argumentas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka siejamas su tuo, kad į bylą papildomai pateikiami įrodymai, detalizuojantys ankstesnius įrodymus. Teisėjų kolegija, susipažinusi su apeliaciniu skundu, atsiliepimu į apeliacinį skundą, bylos medžiaga, konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju nėra būtinas žodinis apeliacinio skundo nagrinėjimas. Pateikti įrodymai gali būti ištirti ir bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, todėl nėra poreikio taikyti CPK 322 straipsnyje numatytą išimtį ir skirti bylos nagrinėjimą žodine proceso tvarka. Tiek apeliaciniame skunde, tiek atsiliepime į apeliacinį skundą yra išsamiai išdėstyti ginčo esmę sudarantys argumentai, pakanka byloje esančių duomenų, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir įvertino atitinkamas faktines aplinkybes tam, kad būtų galima įvertinti skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar skundžiamu sprendimu byla buvo išspręsta teisingai (CPK 320 straipsnio 1 dalis).

14Apeliaciniame skunde yra BUAB „Pramoninės konstrukcijos“ bankroto administratoriaus atstovo prašymas priimti naujus įrodymus, kurie yra teikiami su apeliaciniu skundu. CPK 314 straipsnis numato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šioje byloje nagrinėjamų klausimų pobūdį, mano, jog yra pagrindas tenkinti apelianto prašymą prijungti įrodymus, kurie pateikiami prie apeliacinio skundo. Šie įrodymai papildomai detalizuoja jau byloje esančius duomenis, sprendime dėl jų yra pasisakoma, todėl nagrinėjamu atveju netaikytinas CPK 314 straipsnyje numatytų įrodymų teikimo ribojimas, jie priimtini bei vertintini kartu su kita bylos medžiaga.

15Dėl bylos (kilusio ginčo) esmės

16Pasak ieškovo BUAB „Pramoninės konstrukcijos“ bankroto administratoriaus, buvusio direktoriaus atsakovo V. N. neperduoto turto vertė siekia 363 709,52 Lt, todėl buvo pareikštas tokio dydžio turtinis reikalavimas (1 t., 87 b. l.).

17Iš bylos duomenų matyti, kad UAB „Pramoninės konstrukcijos“ 2009 m. spalio 30 d. valdybos posėdyje (1 t., 11-12 b. l.) buvo nutarta atšaukti iš direktoriaus pareigų V. N. nuo 2009 m. spalio 30 d. (1.1. p.); direktoriumi skirti A. B. nuo 2009 m. spalio 30 d., nustatyti jam atlyginimą 1 200 Lt per mėnesį (1.2 p.); pranešti V. N., kad atleidimas iš darbo neatleidžia jo, kaip įmonės vadovo nuo pareigos perduoti įmonės turtą naujai išrinktam direktoriui. Nurodyti V. N., kad iki 2009 m. lapkričio 6 d. neperdavus turto, turto perėmimą atliks sudaryta komisija pagal faktą ir tai neatleis V. N. nuo materialinės žalos atlyginimo įmonei, jeigu tokia bus nustatyta. Išaiškinti V. N., kad į komisijos vykdomą perėmimą jis specialiai kviečiamas nebus (1.4 p.). V. N. atsisakė raštu patvirtinti, kad susipažino su minėtu nutarimu (1 t., 15 b. l.). A. B. 2009 m. spalio 30 d. pareiškime nurodė, kad /.../ jam pradėjus dirbti buvęs direktorius V. N. neperdavė įmonės turto, nei ilgalaikio medžiagų nurašymo, ne trumpalaikio medžiagų nurašymo, nei antspaudo, nei kodo priėjimui prie banko. Visi darbuotojai, kurie valdė materialų turtą, yra atleisti suėjus atleidimo terminams arba pagal straipsnį dėl atlyginimo neišmokėjimo daugiau kaip du mėnesius iš eilės. Išreikalauti iš darbuotojų priduoti materialų turtą neturėjo galimybės, nes jie paprasčiausiai palikę raktus išėjo, o materialinių sutarčių su darbuotojais nebuvo sudaryta /.../ (1 t., b. l. 13). UAB „Pramoninės konstrukcijos“ direktorius A. B. 2009 m. spalio 30 d. priėmė įsakymą „Dėl inventorizacijos“. Juo nurodyta pateikti Inventorizavimo aprašus ir Sutikrinimo žiniaraščius (1 t., 46-47 b. l.). BUAB „Pramoninės konstrukcijos“ bankroto administratorius pateikė 2009 m. spalio 31 d. inventorizacijos metu nustatyto turto trūkumų sutikrinimo žiniaraščių suvestinę (1 t., 48-56 b. l.). Atsakovas V. N. teismo posėdyje nurodė, kad jo žmonės perdavė turtą naujam vadovui (1 t., 88 b. l.).

18Vyriausybės nutarimu yra patvirtintos Inventorizavimo taisyklės. Jos buvo nurodytos ir UAB „Pramoninės konstrukcijos“ direktoriaus A. B. 2009 m. spalio 30 d. įsakyme „Dėl inventorizacijos“. Šios taisyklės numato, kad Inventorizavimo aprašas – inventorizavimo fakto patvirtinimo dokumentas, turintis taisyklių 52, 53 ir 54 punktuose nurodytus rekvizitus. Sutikrinimo žiniaraštis – apskaitos registras, kuriame pateikiami inventorizacijos rezultatai – įrašomi inventorizacijos aprašuose įrašytų verčių (sumų) ir buhalterinės apskaitos duomenų neatitikimai. Įmonės vadovas įstatymų nustatyta tvarka atsako už inventorizacijos organizavimą ir atlikimą laiku, inventorizavimo duomenų išsaugojimą, sutikrinimo žiniaraščiuose nustatytų trūkumų išieškojimą, kartu su vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu) – teisingų inventorizacijos rezultatų, neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į buhalterinę apskaitą (9 punktas).

19Teisėjų kolegija, ištyrusi bylos duomenis, skundžiamą teismo sprendimą bei apeliacinio skundo argumentus, pažymi, kad pirmosios instancijos teismas neatsleidė bylos esmės (CPK 327 striapsnio 1 dalies 2 punktas). Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad svarbiausių faktinių ir teisinių aplinkybių neišaiškinimas reiškia, kad teismas neatskleidė bylos esmės ir dėl to gali būti neteisingai išspręsta byla (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-180/2009; 2009 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; 2008 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008; kt.).

20Kaip matyti iš skundžiamo teismo sprendimo ieškinys buvo atmestas tuo pagrindu, kad /.../ valdyba specialiai nutarė nekviesti atsakovo V. N. į komisijos vykdomą įmonės turto perėmimą ir tai jam išaiškinti, o toks ieškovo nutarimas neatitinka Inventorizavimo taisyklių reikalavimams dėl privalomo materialiai atsakingo asmens dalyvavimo perduodant įmonės turtą, šio asmens teisės raštu reikšti nesutikimą dėl inventorizacijos rezultatų, teikti paaiškinimus. Teisėjų kolegija, ištyrusi bylos duomenis, nepritaria paminėtiems pirmosios instancijos teismo teiginiams. Nurodytų pirmosios instancijos teismo argumentų nepatvirtina bylos duomenys. Kaip nurodyta aukščiau, UAB „Pramoninės konstrukcijos“ 2009 m. spalio 30 d. valdybos protokolo Nr. 2009/10/30/1 1.4. punkte buvo nurodyta „Pranešti V. N., kad atleidimas iš darbo neatleidžia jo, kaip įmonės vadovo nuo pareigos perduoti įmonės turtą naujai išrinktam direktoriui. Nurodyti V. N., kad iki 2009 m. lapkričio 6 d. neperdavus turto, turto perėmimą atliks sudaryta komisija pagal faktą ir tai neatleis jo nuo materialinės žalos atlyginimo įmonei, jeigu tokia bus nustatyta. Išaiškinti V. N., kad į komisijos vykdoma perėmimą jis specialiai kviečiamas nebus“. Bylos duomenų pagrindu neįrodyta, kad V. N. nebuvo informuotas apie išdėstytą protokole valdybos sprendimą, todėl jis, žinodamas apie spręstinus klausimus, turėjo visas galimybės domėtis šių sprendimų eiga bei atitinkamai dalyvauti šių klausimų sprendime ar reikšti pretenzijas dėl jų. Dėl šios teismo sprendimo dalies teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, jog negalima teigti, kad valdybos nariai kokiu nors būdu siekė suvaržyti ar apriboti V. N. teises dalyvauti perduodant įmonės turtą. Pats atsakovas V. N. gera valia, iki protokole nurodytos datos galėjo perduoti turtą. Be to, atsakovas V. N., manydamas, kad jo teisės buvo pažeistos, galėjo realizuoti teisę į teisminę gynybą, tačiau tokia teise nesinaudojo, neginčijo 2009 m. spalio 30 d. valdybos posėdžio nutarimo, išdėstyto protokole Nr. 2009/10/30/1. Teisėjų kolegija pritaria apelianto teiginiams, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, jog ieškovas piktnaudžiavo teisėmis ir be pagrindo suvaržė atsakovo V. N. teises dalyvauti perduodant įmonės turtą.

21Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo ieškinį, taip pat nurodė, kad ieškovas nepateikė teismui bendrovės atliktos inventorizacijos aprašo, t. y. dokumento, kuriame turi būti nurodyti atliktos inventorizacijos rezultatai, o ieškovo pateiktu 2010 m. vasario 11 d. dokumentu dėl sandėlio liukučių ir 2011 m. liepos 1 d. pažyma Nr. 11/07-01-01 nesivadovavo, nes jie neatitinka įrodymų leistinumo reikalavimų. Anot pirmosios instancijos teismo, ieškovas neįrodė atsakovo žalos padarymo fakto, neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio, todėl atmetė ieškinį. Su minėtu vertinimu teisėjų kolegija negali sutikti. Pats pirmosios instancijos teismas rėmėsi Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Inventorizavimo taisyklėmis, kuriose įvardinti inventorizavimo fakto patvirtinimo dokumentai, fiksuojantys inventorizacijos rezultatus; teismui buvo pateikta inventorizacijos metu nustatyto turto trūkumo Sutikrinimo žiniaraščių suvestinė; teismas turėjo informacijos apie tai, kad tokie Sutikrinimo žiniaraščiai yra sudaryti (žr. t. 1, b. l. 86), todėl pirmosios instancijos teismas nurodytu pagrindu negalėjo atmesti ieškinio. Teismas, manydamas, kad bylai išnagrinėti yra reikalingi Sutikrinimo žiniaraščiai, turėjo pareikalauti iš bankroto administratoriaus juos pateikti. Pritartina apeliantui, kad tokioje situacijoje pirmosios instancijos teismas turėjo būti aktyvus. Taigi aplinkybės, susijusios su atlikta inventorizacija ir jos rezultatais, apskritai nebuvo ištirtos pirmosios instancijos teisme.

22Teisėjų kolegija pažymi, kad prie apeliacinio skundo buvo pateikti turto Sutikrinimo žiniaraščiai, tačiau atkeiptinas dėmesys į tai, kad juose atsakingu asmeniu nurodomas J. B. (žr. pvz., t. 2, b. l. 32), juose nėra sutikrinusio asmens duomenų bei parašo, nėra vadovo sprendimo, nėra užregistruota apskaitoje žymos. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad vienuose Sutikrinimo žiniaraščiuose nurodyta: atsargos – Sigutis, materialiai atsakingas asmuo J. B. (žr. pvz., t. 2, b. l. 32-47), kituose – atsargos – Daniel, materialiai atsakingas asmuo J. B. (žr. pvz., t. 2, b. l. 48), inventorius – Marius, materialiai atsakingas asmuo J. B. (t. 2, b. l. 49), atsargos – Jonas, materialiai atsakingas asmuo apskritai nenurodytas (t. 2, b. l. 50-52) ir pan. Paminėtų asmenų vaidmuo nėra aiškus. Skundžiamo teismo sprendimo turinys patvirtina tai, kad šie įrodymai apskritai nebuvo tirti pirmosios instancijos teisme.

23Teisėjų kolegija be aukščiau išdėstytų aplinkybių taip pat pažymi, kad norint tinkamai ir teisingai išspręsti pareikšto ieškinio (ne)pagrįstumo klausimą būtina ištirti daug byloje reikšmingų aplinkybių, siekiant tinkamai kvalifikuoti ginčo teisinius santykius, kurios nebuvo vertinamos pirmosios instancijos teismo.

24Visų pirma, pažymėtina tai, kad pirmosios instancijos teismas apskritai neargumentavo, koks subjektas iš tikrųjų yra atsakingas už turto (ne)perdavimą, ar tą turėjo atlikti įmonės vadovas ar kiti konkretūs įmonės darbuotojai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Sutikrinimo žiniaraščiuose atsakingu asmeniu yra nurodytas J. B. (viename žiniaraščių materialiai atsakinga nurodyta E. B.).

25Antra, kaip matyti iš bylos duomenų, tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar turto perdavimas įvyko, ar ne. Tokios aplinkybės pirmosios instancijos teismo tinkamai neišaiškintos. Atsakovas V. N. teismo posėdyje nurodė, kad ...„jo žmonės perdavė turtą naujam vadovui“ (žr. t. 1, 88 b. l.).

26Trečia svarbu tinkamai įvertinti faktinius inventorizacijos duomenis bei nustatyti, ar jie atitinka Vyriausybės nutarimu patvirtintose Inventorizavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus. Šių įrodymų tyrimas pirmosios instancijos teisme apskritai nebuvo atliktas.

27Ketvirta, Inventorizavimo taisyklių 9 punktas numato, kad įmonės vadovas įstatymų nustatyta tvarka atsako už inventorizacijos organizavimą ir atlikimą laiku, inventorizavimo duomenų išsaugojimą, Sutikrinimo žiniaraščiuose nustatytų trūkumų išieškojimą, kartu su vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu) – teisingų inventorizacijos rezultatų, neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į buhalterinę apskaitą. Tokiu atveju įvertinus atliktą inventorizaciją spręstinas klausimas, ar į bylą netikslinga kviesti liudyti tuos asmenis, kurie yra nurodyti Sutikrinimo žiniaraščiuose, taip pat įmonės buhalterinę apskaitą tvarkiusį asmenį.

28Penkta, įvertinus inventorizacijos dokumentus, spręstinas iškeltas klausimas dėl ekspertizės skyrimo byloje. Atsakovas V. N. prašė teismo skirti ekspertizę (1 t., 82-84 b. l.), tačiau toks prašymas buvo atmestas pirmosios instancijos teismo, motyvuojant, jog tai užvilkins bylos nagrinėjimą. Faktinė bylos medžiaga nesudaro besąlygiško pagrindo pritarti tokiai pirmosios instancijos teismo išvadai.

29Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog konstatuodamas, kad neatskleista bylos esmė, teismas turi nurodyti, kokie svarbiausi teisiniai ar faktiniai klausimai yra nagrinėjamos bylos esmė, ir motyvuoti, kad šių aplinkybių nustatymas negalimas apeliacinės instancijos teisme dėl to, kad reikia surinkti didelės apimties naujų įrodymų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009). Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties bei pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-11/2009; 2009 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-180/2009; 2009 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009). Aukščiau nurodytų aplinkybių išdėstymas leidžia teigti, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, todėl nagrinėjamu atveju egzistuoja pagrindas perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

30Tik tinkamai išnagrinėjus nurodytus aplinkybes, kurių ištyrimui reikalingi papildomi įrodymai, bus galima daryti išvadas, jog iš tikrųjų būtent atsakovas V. N. turi atsakyti už ieškinyje įvardinto bendrovės turto valdymą bei išsaugojimą, kad būtent jis, nevykdydamas ar netinkamai vykdydamas jam priskirtas pareigas, neišsaugojo įmonės turto, jo neperdavė ir padarė įmonei ieškovo nurodyto dydžio žalą. Apelianto argumentai, kokio konkrečiai subjekto buvo priimtas aukščiau minėtas 2009 m. spalio 30 d. nutarimas, neturi įtakos ginčo tinkamam išnagrinėjimui iš esmės. Be to, nors ieškovas konkretų priteistinos sumos dydį grindė ir BUAB „Pramoninės konstrukcijos“ balanso duomenimis, šie duomenys, ištyrus aukščiau išdėstytas aplinkybes, turi būti vertinami kartu su atliktu inventorizavimu, kurio tikslas – turto bei įsipareigojimų patikrinimas ir faktiškai rastų jų likučių palyginimas su buhalterinės apskaitos duomenimis.

31Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 straipsnis), tačiau pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, leidžiančios teigti apie aptariamos vadovo atsakomybės (ne)taikymą. Tai galėjo lemti reikšmingų aplinkybių byloje nenustatymą.

32Pažymėtina, jog tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo mėn. 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

33Taikant CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą turi būti įvertinta, kokios apimties, kokių įrodymų, iš ko ir kokia tvarka turi būti išreikalauta, ar jų reikalavimas iš esmės nereiškia naujo esminio bylos aplinkybių tyrimo, t. y. ar pagrindinės faktinės ir teisinės bylos aplinkybės nėra atskleistos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2007; 2009 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-244/2009).

34Teisėjų kolegijos įsitikinimu, nagrinėjamu atveju skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas negali būti pripažintas teisėtu bei pagrįstu, nes neatskleista bylos esmė, todėl yra naikintinas. Kadangi bylai išnagrinėti reikia nustatyti daug neišaiškintų faktinių aplinkybių, o jų nustatyti apeliacinės instancijos teismas negali, t. y. pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, byla grąžintina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

36Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovo UAB „Pramoninės konstrukcijos“ bankroto administratorius,... 5. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gegužės 12 d. preliminariu sprendimu... 6. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 21 d. galutiniu sprendimu... 7. Ieškovo BUAB „Pramoninės konstrukcijos“ bankroto administratoriaus... 8. Atsakovo V. N. atstovas atsiliepime prašo atmesti ieškovo apeliacinį... 9. Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar Šiaulių apygardos teismo 2011... 10. Dėl žodinio apeliacinės bylos nagrinėjimo ir naujų įrodymų prijungimo ... 11. Apeliaciniame skunde išdėstytas apelianto BUAB „Pramoninės... 12. CPK 321 straipsnio 1 dalis nustato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 13. Apelianto argumentas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka siejamas su tuo,... 14. Apeliaciniame skunde yra BUAB „Pramoninės konstrukcijos“ bankroto... 15. Dėl bylos (kilusio ginčo) esmės ... 16. Pasak ieškovo BUAB „Pramoninės konstrukcijos“ bankroto administratoriaus,... 17. Iš bylos duomenų matyti, kad UAB „Pramoninės konstrukcijos“ 2009 m.... 18. Vyriausybės nutarimu yra patvirtintos Inventorizavimo taisyklės. Jos buvo... 19. Teisėjų kolegija, ištyrusi bylos duomenis, skundžiamą teismo sprendimą... 20. Kaip matyti iš skundžiamo teismo sprendimo ieškinys buvo atmestas tuo... 21. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo ieškinį, taip pat nurodė,... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad prie apeliacinio skundo buvo pateikti turto... 23. Teisėjų kolegija be aukščiau išdėstytų aplinkybių taip pat pažymi, kad... 24. Visų pirma, pažymėtina tai, kad pirmosios instancijos teismas apskritai... 25. Antra, kaip matyti iš bylos duomenų, tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar... 26. Trečia svarbu tinkamai įvertinti faktinius inventorizacijos duomenis bei... 27. Ketvirta, Inventorizavimo taisyklių 9 punktas numato, kad įmonės vadovas... 28. Penkta, įvertinus inventorizacijos dokumentus, spręstinas iškeltas klausimas... 29. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog konstatuodamas, kad... 30. Tik tinkamai išnagrinėjus nurodytus aplinkybes, kurių ištyrimui reikalingi... 31. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad vadovo civilinei atsakomybei taikyti... 32. Pažymėtina, jog tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę... 33. Taikant CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą turi būti įvertinta, kokios... 34. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, nagrinėjamu atveju skundžiamas pirmosios... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 36. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimą ir...