Byla 3K-3-180/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Antano Simniškio (kolegijos pirmininkas), Birutės Janavičiūtės ir Algio Norkūno (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens VĮ Valstybės turto fondo kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 25 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal trečiojo asmens (kreditoriaus) VĮ Valstybės turto fondo skundą dėl kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais; kiti byloje dalyvaujantys asmenys – LUAB „Osterotas“, VSDFV Vilniaus miesto skyrius, AB „Turto bankas“, valstybinė biudžetinė įstaiga Matematikos ir informatikos institutas, D. A.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2003 m. rugsėjo 8 d. sprendimu nutraukė VĮ Valstybės turto fondo ir UAB „Osterotas“ sudarytą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį; iškeldino bendrovę iš nuomojamų patalpų; priteisė VĮ Valstybės turto fondui 122 787,40 Lt nuomos mokesčio, 6845,30 Lt delspinigių ir 5 proc. procesinių palūkanų.

52004 m. vasario 12 d. UAB „Osterotas“ buvo iškelta bankroto byla. 2005 m. lapkričio 30 d. teismo nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, taip pat patikslintas kreditoriaus VĮ Valstybės turto fondo finansinis reikalavimas 182 200,28 Lt sumai.

62005 m. rugsėjo 13 d. kreditorius VĮ Valstybės turto fondas pateikė bankroto administratoriui prašymą įtraukti į 2005 m. kovo 8 d. kreditorių patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą papildomai 35 081,39 Lt išlaidų už patalpų nuomą nuo 2004 m. vasario mėnesio iki 2004 m. liepos mėnesio. 2006 m. gegužės 9 d. kreditorių komitetas nutarė neįtraukti į administravimo išlaidų sąmatą 35 081,39 Lt sumos.

7Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. birželio 7 d. nutartimi panaikino 2006 m. gegužės 9 d. kreditorių komiteto nutarimą. Teismas nurodė, kad VĮ Valstybės turto fondo patikėjimo teise valdomos patalpos bankrutuojančiai įmonei buvo reikalingos, todėl jų nuomos išlaidos priskirtinos prie administravimo išlaidų, o kreditorių komiteto nutarimas prieštarauja geros moralės, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. sausio 28 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. birželio 7 d. nutartį paliko nepakeistą (civilinė byla Nr. 3K-3-28/2008). Kasacinis teismas nurodė, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 36 straipsnio 3 dalies prasmę naudojimasis kreditoriaus valdomomis negyvenamosiomis patalpomis priskirtinos prie išlaidų, susijusių su bankrutuojančios įmonės administravimu, todėl turi būti apmokamos iš bankrutuojančios įmonės visų rūšių lėšų.

82008 m. kovo 27 d. kreditorių komitetas nutarė neįtraukti į administravimo išlaidų sąmatą 35 081,39 Lt sumos, o vietoje to skyrė kreditoriui 2534,21 Lt kaip atlygį už naudojimąsi patalpomis, taip pat patvirtino bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą bei įpareigojo jį atlikti visus įstatyme nustatytus veiksmus, susijusius su įmonės likvidavimu.

9Kreditorius VĮ Valstybės turto fondas pateikė teismui skundą dėl 2008 m. kovo 27 d. kreditorių komiteto nutarimų. Jo nuomone, šie nutarimai yra neteisėti, priimti pažeidžiant įstatymus bei nevykdant įsiteisėjusių teismų nutarčių, priimtų civilinėje byloje Nr. 3K-3-28/2008, todėl naikintini. Kreditorius prašo pripažinti negaliojančiais: 1) 2008 m. kovo 27 d. kreditorių komiteto nutarimą, kuriuo nutarta skirti VĮ Valstybės turto fondui 2534,21 Lt kaip atlygį už naudojimąsi patalpomis ir atsisakyta įtraukti į administravimo išlaidų sąmatą 35 081,39 Lt administravimo išlaidų, bei šią sumą pripažinti administravimo išlaidomis, įtraukiant ją į administravimo išlaidų sąmatą; 2) kreditorių komiteto nutarimus dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo ir įmonės pabaigos.

10II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismo nutarčių esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartimi skundą patenkino.

12Teismas konstatavo, kad 2008 m. kovo 28 d. LUAB „Osterotas“ kreditorių komitetas, nutaręs skirti VĮ Valstybės turto fondui 2534,21 Lt kaip atlygį už naudojimąsi patalpomis ir neįtraukti 35 081,39 Lt sumos į administravimo išlaidų sąmatą, ignoravo įsiteisėjusias Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. birželio 7 d. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 28 d. nutartis bei ĮBĮ 36 straipsnio nuostatas. Dėl to kreditorių komiteto nutarimas naikintinas ir 35 081,39 Lt suma pripažintina VĮ Valstybės turto fondo administravimo išlaidomis. Pripažinus VĮ Valstybės turto fondui teisę gauti 35 081,39 Lt administravimo išlaidų, pripažintinas neteisėtu ir kreditorių komiteto nutarimas, kuriuo nutarta patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą, nes, neįtraukus į ją 35 081,39 Lt administravimo išlaidų, ši yra iš esmės neteisinga. Taip pat pripažintinas negaliojančiu kreditorių komiteto nutarimas dėl įmonės pabaigos, nes pabaigus likvidavimo procedūras ir išregistravus bankrutavusią įmonę iš rejestro tolesni ginčai dėl neegzistuojančios įmonės bankroto procedūrų negali būti inicijuojami.

13Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi LUAB „Osterotas“ bankroto administratoriaus atskirąjį skundą, 2008 m. lapkričio 25 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo nutartį panaikino ir klausimą dėl kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais perdavė nagrinėti iš naujo Vilniaus apygardos teismui. Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės.

14Teisėjų kolegija nurodė, kad byloje iš esmės ginčas kilo ne dėl to, ar 35 081,39 Lt suma turi būti pripažįstama administravimo išlaidomis ir įtraukta į sąmatą, o dėl to, ar tokios apimties reikalavimas bankrutuojančiai įmonei nėra per didelis; taip pat dėl to, ar išlaidų už naudojimąsi patalpomis dydžio klausimas buvo išspręstas civilinėje byloje Nr. 3K-3-28/2008. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. birželio 7 d. nutartyje, kurią Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008 m. sausio 28 d. nutartimi paliko nepakeistą, pasisakė tik dėl VĮ Valstybės turto fondo teisės reikalauti atlygio už naudojimąsi patalpomis, o ne dėl 35 081,39 Lt sumos dydžio pagrįstumo. Dėl nuomos už naudojimąsi patalpomis dydžio taip pat nepasisakė ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008 m. sausio 28 d. nutartyje. Taigi kol neištirtas ir neišspręstas mokesčio už naudojimąsi patalpomis dydžio klausimas, nėra pagrindo išvadai, kad administravimo išlaidų sąmata turėjo būti papildyta būtent 35 081,39 Lt suma. Pirmosios instancijos teismas neteisingai interpretavo įsiteisėjusius teismų sprendimus, kuriuose nebuvo išspręstas nuomos už naudojimąsi patalpomis dydis, neištyrė prašomo atlygio dydžio pagrįstumo, nenustatė, dėl kokių priežasčių buvo nuspręsta išmokėti kreditoriui tik 2534,21 Lt kaip atlygį už naudojimąsi patalpomis, taip pat neišsiaiškino kitų svarbių bylos aplinkybių, todėl teismo sprendimas naikintinas.

15III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

16Kasaciniu skundu kreditorius VĮ Valstybės turto fondas prašo apeliacinės instancijos teismo nutartį panaikinti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nutartį. Kasatoriaus nuomone, apeliacinės instancijos teismas pažeidė procesinės teisės normas (CPK 182, 279, 320, 327, 329 straipsnius), dėl šių normų taikymo nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, suformuotos civilinėse bylose Nr. 3K-3-210/2001, 3K-3-407/2004. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

171. Apeliacinės instancijos teismas peržengė apeliacijos ribas.

18Apeliacinis skundas nebuvo grindžiamas argumentais, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, todėl apeliacinės instancijos teismas peržengė bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas, taip pažeidė CPK 320 straipsnį. Pažymėtina, kad ginčas dėl 35 081,39 Lt sumos dydžio pagrįstumo nebuvo kilęs nei kreditorių komiteto posėdžiuose, nei nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme.

192. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės.

20Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą bylos esmė suprantama kaip svarbiausios bylos faktinės ir teisinės aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgta į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Apeliacinis teismas, konstatuodamas, kad byloje reikia nustatyti papildomas aplinkybes bylos esmei atskleisti, nenurodė ir nenustatė, jog pirmosios instancijos teismas būtų pažeidęs įrodymų vertinimo taisykles. Priešingai, pirmosios instancijos teismas suteikė byloje dalyvaujantiems asmenims pakankamai laiko pateikti visus reikalingus įrodymus, o apeliacinės instancijos teismas nenurodė, kad bylai išspręsti reikalinga išreikalauti kokių nors papildomų įrodymų. Apeliacinės instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad kitoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-28/2008 (joje buvo ginčijamas nuomos sutarčių sąlygų galiojimas nuomos mokesčiui, apskaičiuotam po bankroto bylos iškėlimo) buvo patenkintas VĮ Valstybės turto fondo skundas ir panaikinta 2006 m. gegužės 9 d. kreditorių komiteto nutarimo dalis, kuria neįskaityta į administravimo išlaidų sąmatą 35 081,39 Lt suma, kaip neatitinkanti ĮBĮ reikalavimų ir prieštaraujanti teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams. Kasacinis teismas šioje byloje nurodė, kad VĮ Valstybės turto fondas turi teisę reikalauti už jam priklausančio turto naudojimąsi atlygio, o bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) privalėjo svarstyti, derinti ir spręsti, kokio dydžio atlygis už naudojimąsi patalpomis turi būti sumokėtas iš bankrutuojančios įmonės visų rūšių lėšų. Atsižvelgiant į nurodytas įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais konstatuotas aplinkybes, darytina išvada, kad nagrinėjamoje byloje nebuvo pagrindo papildomai tirti nuomos mokesčio apskaičiavimo pagrįstumo ir spręsti, ar tokios apimties reikalavimas bankrutuojančiai įmonei nėra per didelis, nes pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą nebereikia įrodinėti faktų, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės bei vien formaliais pagrindais panaikino pagrįstą ir teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį.

21Atsiliepimų į kasacinį skundą nepateikta.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

24Dėl CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo

25CPK 327 straipsnyje nustatyti pagrindai, kuriems esant apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą (nutartį) ir perduoda bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

26CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir perduoda bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Vadovaujantis CPK 329 straipsnio 1 dalimi, procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų taikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Šiuo atveju byla gali būti grąžinta iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui tik tada, kai šių pažeidimų negali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas. Taigi, šis teismas, taikydamas CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą, turi nustatyti ir įvertinti, kad pirmosios instancijos teismas nesurinko ir neištyrė visų įrodymų, reikalingų ginčui išspręsti ir reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, o šių nesurinktų ir neištirtų įrodymų pobūdis ir apimtis yra didelė ir pats apeliacinės instancijos teismas negali to padaryti.

27Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad taikant CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą turi būti įvertinta, kokios apimties, kokių įrodymų, iš ko ir kokia tvarka turi būti išreikalaujama, ar jų reikalavimas iš esmės nereiškia naujo esminio bylos aplinkybių tyrimo, t. y. ar pagrindinės faktinės ir teisinės bylos aplinkybės nėra atskleistos, o jų apeliacinės instancijos teismas negali atskleisti dėl ribotai pateiktų įrodymų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Algerta“ v. UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-576/2007; 2007 m. spalio 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje D. K. v. R. I., bylos Nr. 3K-3-375/2007; ir kt.).

28Taigi, apeliacinės instancijos teismas, konstatuodamas, kad neatskleista bylos esmė, turi nurodyti, kokie svarbiausi teisiniai ar faktiniai klausimai sudaro nagrinėjamos bylos esmę, ir motyvuoti, kad šių aplinkybių nustatymas negalimas apeliacinės instancijos teisme dėl to, kad reikia surinkti didelės apimties naujų įrodymų. Spręsdamas dėl naujų aplinkybių ištyrimo ir naujų įrodymų išreikalavimo, apeliacinės instancijos teismas taip pat turi įvertinti, ar byloje nėra tam tikrų aplinkybių, kurios pagal įstatymą neįrodinėtinos (CPK 182 straipsnis), arba byloje dalyvaujančių asmenų negali būti ginčijamos (CPK 279 straipsnio 4 dalis).

29Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad šios bylos esmė – ne prašomų priteisti išlaidų teisinis vertinimas (ar tai yra administravimo išlaidos), bet jų dydžio klausimas. Administravimo išlaidų dydžio klausimas šioje byloje nuo pat pradžių buvo aiškus esminis šalių nesutarimo klausimas. LUAB „Osterotas“ bankroto administratoriaus atskirojo skundo turinys patvirtina, kad ginčas yra susijęs būtent su prašomų priteisti administravimo išlaidų dydžiu. Dėl to nepagrįsti kasacinio skundo argumentai, kad apeliacinės instancijos teismas, svarstydamas administravimo išlaidų dydžio klausimus, peržengė apeliacijos ribas.

30Pirmosios instancijos teismas, padarydamas išvadą dėl administravimo išlaidų dydžio pagrįstumo, vadovavosi įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 7 d. nutartimi, priimta kitoje civilinėje byloje (bylos Nr. 2-346/2007). Pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys. Kitoje civilinėje byloje nustatytos aplinkybės, jeigu jos yra nagrinėjamos bylos dalykas, iš naujo neįrodinėtinos (prejudiciniai faktai). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad kitoje civilinėje ar administracinėje byloje nustatyti faktai prejudiciniais pripažintini tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. K. v. A. K., bylos Nr. 3K-3-283/2006; 2009 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vakario transportas“ v. UAB „SEB VB Lizingas“, bylos Nr. 3K-3-425/2009). Ar tam tikros aplinkybės buvo kitos civilinės bylos nagrinėjimo dalykas, sprendžiama pagal ieškinio pareiškime, atsiliepime į ieškinį nurodytas aplinkybes, taip pat šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimus ir pateiktus įrodymus, kuriais suformuluojamas ginčo dalykas ir jo apimtis. Civilinėje byloje Nr. Nr. 2-346/2007 administravimo išlaidų klausimas buvo nagrinėjamas dviem aspektais: 1) pobūdžio ir 2) dydžio. Iš teismų nutarčių turinio matyti, kad teismas pasisakė administravimo išlaidų dydžio pagrįstumo klausimu ir sprendė, kad kreditorių komiteto nutarimas dėl konkretaus dydžio administravimo išlaidų yra nepagrįstas. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas faktines bylos aplinkybes dėl administravimo išlaidų dydžio sprendė nepažeisdamas CPK normų. Apeliacinės instancijos teismas, padarydamas išvadą dėl CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo, neatsižvelgė į CPK 182 straipsnio 2 dalies reikalavimus, be pagrindo netaikė CPK 279 straipsnio 4 dalies ir nepagrįstai konstatavo bylos esmės neatskleidimą ir įrodymų nepakankamumą.

31Teisėjų kolegija konstatuoja procesinės teisės normų pažeidimą (CPK 359 straipsnio 3 dalis). Kadangi faktinės bylos aplinkybės pirmosios instancijos teismo nustatytos nepažeidžiant CPK normų, atskirajame skunde kitų byloje nagrinėtinų aplinkybių nenurodyta, tai apeliacinės instancijos teismo padarytas proceso teisės normų pažeidimas pašalinamas kasaciniame teisme – apeliacinės instancijos teismo nutartis panaikinama ir paliekama galioti pirmosios instancijos teismo nutartis (CPK 359 straipsnio 4 dalis).

32Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 362 straipsniu,

Nutarė

33Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 25 d. nutartį panaikinti ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį.

34Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2003 m. rugsėjo 8 d. sprendimu nutraukė VĮ... 5. 2004 m. vasario 12 d. UAB „Osterotas“ buvo iškelta bankroto byla. 2005 m.... 6. 2005 m. rugsėjo 13 d. kreditorius VĮ Valstybės turto fondas pateikė... 7. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. birželio 7 d. nutartimi panaikino 2006 m.... 8. 2008 m. kovo 27 d. kreditorių komitetas nutarė neįtraukti į administravimo... 9. Kreditorius VĮ Valstybės turto fondas pateikė teismui skundą dėl 2008 m.... 10. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismo nutarčių esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartimi skundą patenkino.... 12. Teismas konstatavo, kad 2008 m. kovo 28 d. LUAB „Osterotas“ kreditorių... 13. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 14. Teisėjų kolegija nurodė, kad byloje iš esmės ginčas kilo ne dėl to, ar... 15. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 16. Kasaciniu skundu kreditorius VĮ Valstybės turto fondas prašo apeliacinės... 17. 1. Apeliacinės instancijos teismas peržengė apeliacijos ribas.... 18. Apeliacinis skundas nebuvo grindžiamas argumentais, kad pirmosios instancijos... 19. 2. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad pirmosios... 20. Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą bylos esmė suprantama kaip... 21. Atsiliepimų į kasacinį skundą nepateikta.... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai ... 24. Dėl CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo... 25. CPK 327 straipsnyje nustatyti pagrindai, kuriems esant apeliacinės instancijos... 26. CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad apeliacinės instancijos... 27. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad taikant CPK 327 straipsnio 1 dalies 2... 28. Taigi, apeliacinės instancijos teismas, konstatuodamas, kad neatskleista bylos... 29. Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad šios bylos... 30. Pirmosios instancijos teismas, padarydamas išvadą dėl administravimo... 31. Teisėjų kolegija konstatuoja procesinės teisės normų pažeidimą (CPK 359... 32. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 33. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008... 34. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...