Byla 2A-1002-781/2020
Dėl įmonės veiklos pabaigos

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vilijos Mikuckienės, Jūratės Varanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Skolvalda“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 21 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal bankroto administratorės prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 27 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „LSL sprendimai“ iškėlė bankroto bylą. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 4 d. nutartimi patvirtinti bendrovės kreditorių finansiniai reikalavimai, kurie patikslinti 2019 m. vasario 12 d., 2019 m. kovo 18 d. nutartimis. 2019 m. kovo 28 d. teismo nutartimi bankrutuojanti UAB „LSL sprendimai“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

82.

9Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „LSL sprendimai“ bankroto administratorė UAB ,,Personlita“ 2020 m. balandžio 8 d. su prašymu kreipėsi į bankroto bylą nagrinėjantį teismą, prašydama priimti sprendimą dėl BUAB „LSL sprendimai“ pabaigos. Kartu su prašymu pateikė įstatyme numatytus dokumentus. Bankroto administratorė nurodė, kad BUAB „LSL sprendimai“ likvidavimo procedūros baigtos, bendrovė nekilnojamojo ar kilnojamojo turto neturi, todėl tikslinga priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

123.

13Vilniaus apygardos teismas 2020 m. balandžio 21 d. priėmė sprendimą dėl BUAB „LSL sprendimai“ pabaigos, įpareigojo BUAB „LSL sprendimai“ bankroto administratorę UAB „Personlita“ atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

144.

15Teismas nustatė, jog BUAB „LSL sprendimai“ bankroto administratorė pateikė visus reikalingus dokumentus sprendimui dėl įmonės pabaigos priimti, t. y. Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos 2018 m. balandžio 8 d. pažymą Nr. (18.1)-AD5-5371, kurioje nurodyta, kad BUAB „LSL sprendimai“ neturi neįvykdytų aplinkosauginių įpareigojimų, bei 2020 m. balandžio 8 d. likvidacinį balansą.

165.

17Konstatuota, kad kreditorės pareiškime dėl prieštaravimo prašymui dėl įmonės veiklos pabaigos nurodytos aplinkybės nepatvirtina, kad bankroto procedūros atliktos / užbaigtos netinkamai bei kad administratorė neišnaudojo visų galimybių tenkinant kreditorių reikalavimus. Teismas akcentavo, jog bankroto procedūros gali būti tęsiamos tik egzistuojant objektyvioms faktinėms prielaidoms, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu, tačiau nėra įrodymų, pagrindžiančių poreikį administratorei atlikti papildomus veiksmus, susijusius su atsakovės BUAB „LSL sprendimai“ bankroto procedūrų vykdymu.

186.

19Teismas išaiškino, jog sprendimo dėl BUAB „LSL sprendimai“ pabaigos priėmimo ir šios įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro faktas neužkirs kelio kreditorei teisme įrodinėti bankroto administratorės ar kitų kaltų asmenų civilinės atsakomybės sąlygas ir prašyti priteisti padarytos žalos atlyginimą. Be to, pažymėta, kad vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, todėl įmonės likvidavimo procedūrų nukėlimas neapibrėžtam laikui ir nekonstatavus tam akivaizdaus pagrindo laikytinas neatitinkančiu viešojo intereso ir prieštaraujančiu bankroto proceso principams.

207.

21Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog yra pagrindas priimti sprendimą dėl BUAB „LSL sprendimai“ veiklos pabaigos, nes visos bankroto procedūros baigtos.

22III.

23Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

248.

25Ieškovė UAB ,,Skolvalda“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 21 d. sprendimą, netenkinti bankroto administratorės prašymo dėl įmonės pabaigos bei įpareigoti bankroto administratorę tęsti bankroto procesą, siekiant apginti kreditorių interesus. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

268.1.

27Bankroto administratorė neatliko visų įstatyme numatytų pareigų, jog būtų surastas skolininkės turtas bei dokumentai, apginti kreditorių interesai. Buvę skolininkės vadovai ir akcininkai nėra perdavę nei skolininkės turto, nei dokumentų bankroto administratorei. Skolininkės bankroto proceso metu bankroto administratorė ėmėsi tik formalių veiksmų dėl turto ir dokumentų priverstinio išreikalavimo iš buvusių skolininkės vadovų bei akcininkų. Pirma, bankroto administratorė kreipėsi su prašymu į teismą dėl baudos skyrimo buvusiam skolininkės vadovui G. L. už įmonės turto ir dokumentų neperdavimą, tačiau bankroto administratorei nesugebėjus pašalinti šio prašymo trūkumų, teismas 2018 m. lapkričio 26 d. nutartimi atmetė prašymą dėl baudos buvusiam vadovui G. L. skyrimo. Antra, bankroto administratorė kreipėsi su pareiškimu dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178, 183, 184, 187, 222 ir 223 straipsnius, tačiau ikiteisminio tyrimo institucija, įvertindama pateikto pareiškimo nepagrįstumą bei akivaizdų įrodymų trūkumą, 2019 m. liepos 15 d. nutarimu atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą. Trečia, bankroto administratorė kreipėsi į teismą dėl baudos skyrimo už turto ir dokumentų neperdavimą buvusiam skolininkės vadovui M. U., tačiau teismas, įvertinęs deklaratyvius argumentus dėl M. U. buvimo tik formaliu įmonės vadovu, neskundžiama nutartimi panaikino paskirtą baudą. Taigi, bankroto administratorė, nepaisant nurodytų formalių veiksmų, nedėjo reikiamų pastangų, jog būtų išsiaiškinta, kuris iš buvusių skolininkės vadovų ar akcininkų turi savo žinioje įmonės turtą bei dokumentus ir kuriam iš jų kyla pareiga šį turtą bei dokumentus perduoti bankroto administratorei.

288.2.

29Bendrovės bankroto procedūros nėra baigtos, nes bankroto administratorė neįvykdė pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu. Iš bankroto administratorės pasyvaus elgesio akivaizdu, kad ji nesiima visų būtinų priemonių, jog būtų sugrąžintas įmonės turtas, dokumentai, o atsakingi asmenys (buvę vadovai ir (ar) akcininkai) pripažinti kaltais dėl tyčinio bankroto. Be to, bankroto administratorė turi pakarotinai kreiptis į ikiteisminio tyrimo pareigūną su pareiškimu dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, kadangi vien iš buvusio vadovo M. U. pateiktos pozicijos apie tai, kad jis neturi įmonės turto ir dokumentų, buvo tik formalus skolininkės vadovas, visi dokumentų ir turto priėmimo – perdavimo aktai, pasirašyti jo vardu, yra fiktyvūs ir suklastoti, savaime indikuoja apie galimai padarytas nusikalstamas veikas. Taip pat bankroto administratorė turi kreiptis į teismą skolininkės vardu bei interesais dėl žalos priteisimo iš buvusių įmonės vadovų ir (ar) akcininkų.

308.3.

31Pirmosios instancijos teismo motyvas, kad atsakovės pabaiga ir jos likvidavimas bei išregistravimas neužkirs kelio kreditorei teisme įrodinėti bankroto administratorės ar kitų asmenų civilinės atsakomybės sąlygas ir prašyti priteisti padarytos žalos atlyginimą, yra formalus, kadangi nelikus skolininkės prisiteisti žalos atlyginimą iš buvusių vadovų ir akcininkų ar bankroto administratorės nebus praktinių galimybių.

329.

33Bankroto administratorė UAB „Personlita“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

349.1.

35Byloje atliktos visos įmonės bankroto procedūros, o vien formalus bankroto procedūrų tęsimas neužtikrintų kreditorių interesų apsaugos.

369.2.

37Bankroto administratorė dėjo maksimalias pastangas, kad būtų perimtas tiek BUAB „LSL sprendimai“ turtas, tiek dokumentai. Pirma, administratorė bandė visais žinomais kontaktais susisiekti su buvusiais bendrovės valdymo organais. Antra, buvo pateiktas prašymas teismui dėl baudos skyrimo buvusiam BUAB „LSL sprendimai“ vadovui G. L.. Trečia, bankroto administratorė 2019 m. kovo 8 d. išsiuntė prašymą BUAB „LSL sprendimai“ akcininkui M. U. dėl turto ir dokumentų perdavimo, negavus atsakymo ir į pakartotinį prašymą, buvo pateiktas teismui prašymas dėl baudos skyrimo M. U.. M. U. prašyme dėl baudos panaikinimo nurodė, kad nevengia vykdyti teismo nurodymų, tačiau įpareigojimo perduoti bendrovės dokumentus ir turtą negali įvykdyti dėl to, kad jų neturi ir niekada neturėjo, buvo paskirtas BUAB „LSL sprendimai“ vadovu, tačiau realiai jokių pareigų bendrovėje neužėmė, neperėmė šios įmonės turto. Trečia, bankroto administratorė kreipėsi į ikiteisminio tyrimo pareigūnus, prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą dėl BUAB „LSL sprendimai“ vykdytos veiklos teisėtumo bei galimai apgaulingos buhalterinės apskaitos vedimo, tačiau 2019 m. liepos 15 d. nutarimu atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą.

389.3.

39Bankroto administratorė taip pat patikrino duomenis Nekilnojamojo turto registre bei nustatė, jog BUAB „LSL sprendimai“ registruotino turto neturi.

409.4.

41Apeliantė nei pirmosios instancijos teismui, nei kartu su apeliaciniu skundu nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog bankroto bylos iškėlimo dienos duomenimis BUAB „LSL sprendimai“ turėjo kokio nors turto, kurį administratorė galėjo ir turėjo perimti bei tai, kad įmonės dokumentai iki bankroto bylos iškėlimo nebuvo prarasti. Apeliacinio skundo deklaratyvūs teiginiai apie neperimtą turtą ir dokumentus negali būti laikomi pakankamais argumentais, sudarančiais pagrindą naikinti teisėtą bei pagrįstą teismo sprendimą.

429.5.

43Apeliantė nepateikė įrodymų, patvirtinančių įmonės tyčinio bankroto požymių egzistavimą, taip pat buvusių įmonės valdymo organų veiksmuose esant civilinės atsakomybės sąlygoms. Formalus prašymų ir ieškinių pateikimas, neįvertinant tikėtinų pasekmių (teisminio proceso trukmės, sąnaudų bei baigties), prieštarautų bankroto procese keliamam tikslui operatyviai ir ekonomiškai likviduoti bankrutavusią įmonę.

449.6.

45Kreditorė turėjo galimybę kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, teikti ieškinį teismui dėl padaryto žalos atlyginimo ar teikti pareiškimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, tačiau šia teise nesinaudojo. Apeliantės elgesys, kai pozicija dėl teisminių ginčų inicijavimo, išreiškiama tik po administratorės prašymo pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia dėl bankroto, negali būti laikomas atitinkančiu kreditorės rūpestingumo pareigą.

46Teisėjų kolegija

konstatuoja:

47IV.

48Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4910.

50Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Šioje byloje teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

5111.

52Apeliacijos objektą sudaro teismo sprendimo, kuriuo bankrutavusios atsakovės veikla pripažinta pasibaigusia dėl bankroto, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

5312.

542020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatymui (toliau – JANĮ), neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnyje, reglamentuojančiame pereinamąsias nuostatas dėl nemokumo procesų, nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo (JANĮ) nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio straipsnio 1–5 punktuose nustatytas išimtis. Nagrinėjamu atveju atsakovės bankroto procesas pradėtas ir visos jo procedūros vykdytos galiojant ĮBĮ, todėl šio įstatymo nuostatos taikomos ir sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos.

5513.

56Bankroto bylos nagrinėjimas susideda iš kelių etapų. Kiekviename iš jų yra įgyvendinami tam tikri tikslai. Įmonės likvidavimo etape, kuris prasideda teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir pradėjus likvidavimo procedūras, yra sprendžiami su turto realizavimu ĮBĮ nustatyta tvarka susiję klausimai, kuriuos išsprendus, yra užbaigiamos įmonės bankroto procedūros ir kartu bankroto byla. Šiame bankroto proceso etape vyrauja likvidacinis tikslas, kuris reiškia, kad tiek bankroto administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas, turi operatyviai veikti bei priimti tokius sprendimus ir atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą kuo greičiau patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus bei operatyviai ir teisingai išspręsti bylą. Bankroto byla užbaigiama teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos. Įsiteisėjus šiam sprendimui, atsiranda pagrindas išregistruoti juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro ir juridinis asmuo, kaip teisės subjektas, pasibaigia (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.95 straipsnio 3 dalis). Įmonės likvidavimo procedūros gali būti užbaigtos tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimas. Tuo pačiu pasibaigia ir likviduoto juridinio asmens, jei jis yra ribotos civilinės atsakomybės, prievolės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti bankroto proceso metu (CK 6.128 straipsnio 3 dalis).

5714.

58ĮBĮ nustato sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo sąlygas. ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos po to, kai bankroto administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nurodytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą. Pagal ĮBĮ 31 straipsnio 8 punktą, likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus.

5915.

60Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (nurodytus ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje), gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013). Tokios aplinkybės turi būti itin kruopščiai aiškinamos tais atvejais, kai kreditorius ar kreditoriai teikia argumentus dėl to, jog bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorius (likvidatorius) neišnaudojo visų galimybių tenkinant kreditorių finansinius reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos dar nėra pakankamo pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1851/2012). Taigi bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo išnaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams tenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas turi būti atliekamas siekiant įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių finansiniai reikalavimai galėtų būti patenkinti didesniu mastu, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus didesniu mastu) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus.

6116.

62Pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą dėl įmonės pabaigos nustatęs, kad egzistuoja visos ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos sąlygos – kreditorių reikalavimams tenkinti įmonė piniginių lėšų ir turto neturi, visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra baigtos, byloje nėra duomenų, jog bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, ar, kad bankroto administratorė neišnaudojo visų galimybių, tenkindama kreditorių finansinius reikalavimus. Be to, bankroto administratorė teismui pateikė ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nurodytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą.

6317.

64Apeliantė apeliaciniu skundu neginčija procesinio pobūdžio sąlygų pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia dėl bankroto. Nesutikimą su skundžiamu sprendimu apeliantė grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, jog bankroto administratorė netinkamai atliko savo pareigas: neatliko visų veiksmų siekiant surasti įmonės turtą ir dokumentus, pateikė formalius prašymus skirti baudas buvusiems įmonės vadovams, pateikė nepagrįstą pareiškimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, nesikreipė į teismą dėl atsakovės bankroto pripažinimo tyčiniu, t. y. iš esmės ginčija materialaus pobūdžio sąlygų pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia dėl bankroto egzistavimą.

6518.

66Bylos duomenimis, Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 4 d. nutartimi patvirtintame BUAB „LSL sprendimai“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąraše yra ir apeliantės pirmos eilės kreditorės UAB „Skolvalda“ 179 690,93 Eur finansinis reikalavimas. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 18 d. nutartimi kreditorės UAB „Skolvalda“ finansinis reikalavimas sumažintas iki 177 763,76 Eur, atsižvelgus į tai, jog Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius skyrė kreditorei UAB „Skolvalda“ 1 927,17 Eur ir šios piniginės lėšos buvo išmokėtos kreditorei. Iš bylos mediagos nustatyta, kad BUAB „LSL sprendimai“ jokio turto neturėjo, teismo patvirtinti BUAB „LSL sprendimai“ kreditorių finansiniai reikalavimai išlieka nepakitę, bankroto procese nėra patenkinti.

6719.

68Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad materialaus pobūdžio sąlygos sprendimui dėl įmonės pabaigos priimti vertinimas turi būti atliekamas tikslu įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesniu mastu, jeigu būtų atlikti papildomi veiksmai, susiję su bankroto procedūrų vykdymu. Tuo tarpu vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-705-330/2018; 2019 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-520-241/2019, kt.). Bankroto procedūros be pagrindo negali būti vilkinamos, o siekiant šio tikslo bankroto bylos proceso šalys – tiek bankroto administratorė, tiek kreditoriai turi atidžiai ir rūpestingai įgyvendinti savo teises ir pareigas.

6920.

70Pasisakant dėl apeliantės argumentų, susijusių su bankroto administratorės veiksmais nesikreipiant į teismą dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu ir pareiškimo dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pateikimo, pažymėtina, kad teismo paskirta bankroto administratorė, atstovaudama bankrutuojančiai įmonei, veikia savarankiškai. Kreditoriai neturi teisės duoti bankroto administratorei privalomų nurodymų bankrutuojančios įmonės vardu pareikšti ieškinį, susilaikyti nuo jo pareiškimo ar, pareiškus ieškinį, jo atsisakyti, arba vesti bylą pagal kreditorių susirinkimo ar komiteto nurodytas veikimo kryptis, t. y. įpareigoti byloje atlikti tik konkrečius, ribotus ar kitus jam nurodytus veiksmus. Bankroto administratorė yra laisva pasirinkti, kokiu teisiniu būdu ir priemonėmis siekti įstatyme numatytų bankroto proceso tikslų, nuspręsti dėl konkrečių bylų iškėlimo, įstojimo į vykstančius teisminius procesus ir kt. Įmonės kreditoriai, kaip subjektai kurie turi suinteresuotumą bylos baigtimi ir siekia gauti reikalavimų patenkinimą iš įmonės, gali imtis priemonių skoloms išieškoti iš įmonės skolininkų, tačiau teismo paskirtai bankroto administratorei negali nustatyti privalomų valdingų nurodymų, kurie ribotų įstatymu priskirtų įgaliojimų administratorei vykdymą, tame tarpe teismine tvarka ginant įmonės bei jos kreditorių teises ir teisėtus interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-252-330/2015; 2017 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1812-381/2017).

7121.

72ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punkte nustatyta, kad bankroto administratorė ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrina įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareiškia ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (ar) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip pat padaręs prielaidą, kad yra tyčinio bankroto požymių, kreipiasi į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu. Taigi, bankroto administratorė, patikrinusi įmonės sandorius, sprendžia, ar yra pagrindas ir tikslinga juos ginčyti, ar egzistuoja prielaidos įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 11 punktas).

7322.

74Kaip matyti iš bylos duomenų, BUAB „LSL sprendimai“ bankroto administratorė nuosekliai laikosi pozicijos, kad pagrindo kreiptis į teismą dėl įstaigos tyčinio bankroto nėra. Atsižvelgiant į aptartus teismų praktikos išaiškinimus ir nustatytas aplinkybes, atmestinas apeliantės argumentas, jog bankroto administratorė turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu. Be to, akcentuotina, kad apeliantė nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinio proceso metu nepateikė įrodymų, pagrindžiančių esant nagrinėjamu atveju tyčinio bankroto požymiams.

7523.

76Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantė, įgyvendindama ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtintą teisę, pati turėjo galimybę kreiptis į teismą dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu. Bylos duomenimis, tokia teise apeliantė nepasinaudojo. Byloje esantys įrodymai nesudaro pagrindo spręsti, kad apeliantė neturėjo galimybės įstaigos bankroto proceso metu domėtis bankroto bylos eiga, pasinaudoti ĮBĮ įtvirtintomis kreditoriaus teisėmis, t. y. kreiptis į teismą dėl įstaigos bankroto pripažinimo tyčiniu ir kt. Pažymėtina, jog kaip matyti iš byloje esančių 2019 m. kovo 12 d. bei 2019 m. kovo 13 d. kreditorių susirinkimo protokolų, apeliantė, kaip kreditorė, šiuose susirinkimuose nedalyvavo bei neteikė balsavimo raštu biuletenių kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimais, t. y. kreditorė bankroto proceso metu neįgyvendino savo teisės domėtis bankroto procesu bei dalyvauti priimant kreditorių susirinkimo nutarimus. Be to, nesutiktina su apeliantės argumentu, jog ikiteisminio tyrimo institucija, įvertindama bankroto administratorės pateikto pareiškimo nepagrįstumą bei akivaizdų įrodymų trūkumą, 2019 m. liepos 15 d. nutarimu atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178, 183, 184, 187, 222 ir 223 straipsnius. Kaip matyti iš byloje esančio ikiteisminio tyrimo pareigūno 2019 m. liepos 15 d. nutarimo, atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą motyvuojamas aplinkybėmis, jog argumentai dėl galimai padarytų nusikalstamų veikų grindžiami išimtinai subjektyvia pareiškėjos nuomone ir samprotavimais. Teisėjų kolegija vertina, jog ikiteisminį tyrimą atsisakyta pradėti ne dėl netinkamų bankroto administratorės veiksmų, tačiau dėl įrodymų apie galimai padarytas nusikalstamas veikas trūkumo, o tai nepaneigia aplinkybės, kad bankroto administratorė atliko visus būtinus ir galimus veiksmus siekiant ginti bankrutavusios įmonės kreditorių interesus.

7724.

78Bylos duomenimis nustatyta, jog bankroto administratorė du kartus, t. y. 2018 m. lapkričio 12 d. bei 2019 m. gruodžio 9 d. kreipėsi į teismą dėl baudų buvusiems bendrovės vadovams skyrimo už turto ir dokumentų neperdavimą bankroto administratorei po bankroto bylos iškėlimo. Pirmosios instancijos teismas 2018 m. lapkričio 26 d. nutartimi prašymą skirti baudą buvusiam vadovui G. L. paliko nenagrinėtą, kadangi bankroto administratorė nepateikė duomenų, jog turtas ir dokumentai, už kurių neperdavimą prašoma skirti baudą, yra tikėtini bei asmuo, kuriam prašoma skirti baudą yra atsakingas už šios pareigos nevykdymą. Teismo 2019 m. gruodžio 10 d. nutartimi prašymas skirti baudą bendrovės akcininkui M. U. tenkintas, tačiau įvertinęs akcininko pateikto prašymo panaikinti jam paskirtą baudą argumentus teismas sprendė, jog asmeniui, kuris įmonės turto bei dokumentų neturi ir niekada neturėjo, baudos skyrimas neatitinka veiksmingumo kriterijaus ir yra netikslingas, todėl paskirtą baudą panaikino. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs šias aplinkybes, konstatuoja, jog bankroto administratorė atliko visus būtinus ir galimus veiksmus siekdama surasti bendrovės turtą ir dokumentus, todėl atmeta apeliacinio skundo argumentus dėl netinkamo pareigų vykdymo, kaip nepagrįstus.

7925.

80Kreditorės elgesys, kai nesutikimas su administratorės veiksmais, išreiškiamas tik po administratorės prašymo pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia dėl bankroto, teisėjų kolegijos vertinimu, negali būti laikomas atitinkančiu kreditorės rūpestingumo pareigą, todėl šioje bankroto proceso stadijoje išreikštas kreditorės pageidavimas dėl papildomų veiksmų atlikimo, nesant pagrindo vienareikšmiškai spręsti, jog tokie veiksmai neabejotinai prisidėtų prie kreditorių reikalavimų patenkinimo didesne apimtimi, nesudaro pakankamo pagrindo atidėti klausimo dėl bendrovės veiklos pabaigos sprendimą. Apeliantė neneigia, kad BUAB „LSL sprendimai“ nerealizuoto turto neturi. Be to, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog įmonės likvidavimo procedūrų nukėlimas neapibrėžtam laikui nekonstatavus tam akivaizdaus pagrindo laikytinas neatitinkančiu viešojo intereso ir prieštaraujančiu bankroto proceso principams.

8126.

82Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neturi esminės reikšmės skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui. Dėl procesinės bylos baigties

8327.

84Vadovaudamasi išdėstytais teisiniais ir faktiniais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą dėl bankrutavusios atsakovės pabaigos, iš esmės tinkamai ištyrė ir įvertino pateiktus įrodymus, tinkamai nustatė nagrinėjamam klausimui svarbias faktines aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė bankroto procesą reglamentuojančias teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme

8528.

86Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 ir 302 straipsniai).

8729.

88Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, kuriuo ieškovės apeliacinis skundas atmetamas, ieškovės apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

8930.

90Atsakovės BUAB „LSL sprendimai“ bankroto administratorė pateikė prašymą priteisti BUAB „LSL sprendimai“ naudai iš ieškovės 350 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme už atsiliepimo į apeliacinį skundą rengimą.

9131.

92Taigi, nagrinėjamu atveju nurodytos atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurios neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio nustatytų dydžių, priteistinos iš ieškovės atsakovei BUAB „LSL sprendimai“ (CPK 93 straipsnio 1 dalis)

93Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

94Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

95Priteisti atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „LSL sprendimai“ (juridinio asmens kodas 300867855) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Skolvalda“ (juridinio asmens kodas 302612853) 350 Eur (tris šimtus penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 27 d. nutartimi uždarajai akcinei... 8. 2.... 9. Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „LSL... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 3.... 13. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. balandžio 21 d. priėmė sprendimą dėl... 14. 4.... 15. Teismas nustatė, jog BUAB „LSL sprendimai“ bankroto administratorė... 16. 5.... 17. Konstatuota, kad kreditorės pareiškime dėl prieštaravimo prašymui dėl... 18. 6.... 19. Teismas išaiškino, jog sprendimo dėl BUAB „LSL sprendimai“ pabaigos... 20. 7.... 21. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog yra pagrindas priimti sprendimą... 22. III.... 23. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 24. 8.... 25. Ieškovė UAB ,,Skolvalda“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 26. 8.1.... 27. Bankroto administratorė neatliko visų įstatyme numatytų pareigų, jog... 28. 8.2.... 29. Bendrovės bankroto procedūros nėra baigtos, nes bankroto administratorė... 30. 8.3.... 31. Pirmosios instancijos teismo motyvas, kad atsakovės pabaiga ir jos... 32. 9.... 33. Bankroto administratorė UAB „Personlita“ atsiliepime į apeliacinį... 34. 9.1.... 35. Byloje atliktos visos įmonės bankroto procedūros, o vien formalus bankroto... 36. 9.2.... 37. Bankroto administratorė dėjo maksimalias pastangas, kad būtų perimtas tiek... 38. 9.3.... 39. Bankroto administratorė taip pat patikrino duomenis Nekilnojamojo turto... 40. 9.4.... 41. Apeliantė nei pirmosios instancijos teismui, nei kartu su apeliaciniu skundu... 42. 9.5.... 43. Apeliantė nepateikė įrodymų, patvirtinančių įmonės tyčinio bankroto... 44. 9.6.... 45. Kreditorė turėjo galimybę kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto... 46. Teisėjų kolegija... 47. IV.... 48. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 49. 10.... 50. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 51. 11.... 52. Apeliacijos objektą sudaro teismo sprendimo, kuriuo bankrutavusios atsakovės... 53. 12.... 54. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų... 55. 13.... 56. Bankroto bylos nagrinėjimas susideda iš kelių etapų. Kiekviename iš jų... 57. 14.... 58. ĮBĮ nustato sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo sąlygas. ĮBĮ 32... 59. 15.... 60. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs... 61. 16.... 62. Pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą dėl įmonės pabaigos... 63. 17.... 64. Apeliantė apeliaciniu skundu neginčija procesinio pobūdžio sąlygų... 65. 18.... 66. Bylos duomenimis, Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 4 d. nutartimi... 67. 19.... 68. Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad materialaus pobūdžio... 69. 20.... 70. Pasisakant dėl apeliantės argumentų, susijusių su bankroto administratorės... 71. 21.... 72. ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punkte nustatyta, kad bankroto administratorė... 73. 22.... 74. Kaip matyti iš bylos duomenų, BUAB „LSL sprendimai“ bankroto... 75. 23.... 76. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį... 77. 24.... 78. Bylos duomenimis nustatyta, jog bankroto administratorė du kartus, t. y. 2018... 79. 25.... 80. Kreditorės elgesys, kai nesutikimas su administratorės veiksmais,... 81. 26.... 82. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 83. 27.... 84. Vadovaudamasi išdėstytais teisiniais ir faktiniais argumentais, teisėjų... 85. 28.... 86. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 87. 29.... 88. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, kuriuo ieškovės... 89. 30.... 90. Atsakovės BUAB „LSL sprendimai“ bankroto administratorė pateikė... 91. 31.... 92. Taigi, nagrinėjamu atveju nurodytos atsakovės patirtos bylinėjimosi... 93. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 94. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 21 d. sprendimą palikti... 95. Priteisti atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „LSL...