Byla e2A-501-381/2019
Dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2018 m. lapkričio 2 d. ir 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimų byloje Nr. V-0015/2018E panaikinimo, suinteresuoti asmenys – ieškovai arbitražo byloje OOO „Gruzovoi oboz“ ir M. L. bei atsakovai arbitražo byloje OOO „Grama“ ir AO „TD „Farmacija“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Romualdos Janovičienės ir Gintaro Pečiulio,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (atsakovo arbitražo byloje) Bosnalijek d.d. patikslintą skundą dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2018 m. lapkričio 2 d. ir 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimų byloje Nr. V-0015/2018E panaikinimo, suinteresuoti asmenys – ieškovai arbitražo byloje OOO „Gruzovoi oboz“ ir M. L. bei atsakovai arbitražo byloje OOO „Grama“ ir AO „TD „Farmacija“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Vilniaus komercinis arbitražo teismas (toliau – VKAT) arbitražo byloje Nr. V-0015/2018E nusprendė: 1) pripažinti negaliojančiu niekinį sandorį, įformintą 2015 m. balandžio 28 d. reikalavimo teisės perleidimo susitarimu be numerio, sudarytu tarp OOO „Grama“ ir AO „TD „Farmacija“ (iki pavadinimo pakeitimo – ZAO „Imperija-Farma“) pagal 2013 m. rugpjūčio 1 d. tiekimo sutartį Nr. 6627/13; taikyti niekinio sandorio teisines pasekmes, išieškant iš Bosnalijek d.d. M. L. naudai 18 193 781,66 Eur, iš jų pagrindinės skolos suma yra 13 998 712,89 Eur, palūkanų suma už naudojimąsi svetimais pinigais – 4 195 068,86 Eur, pagal 2015 m. balandžio 28 d. reikalavimo teisės perleidimo susitarimą pagal tiekimo sutartį Nr. 6627/13; 2) pripažinti negaliojančiu sandorį, įformintą 2015 m. balandžio 20 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartimi Nr. 5085/15; taikyti niekinio sandorio teisines pasekmes, išieškant iš Bosnalijek d.d. M. L. naudai 675 838,08 Eur, iš jų pagrindinės skolos suma yra 520 005,31 Eur, palūkanų suma už naudojimąsi svetimais pinigais – 155 832,77 Eur, pagal 2015 m. balandžio 20 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartį Nr. 5085/15; 3) pripažinti negaliojančiu sandorį, įformintą 2015 m. balandžio 28 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartimi Nr. 75/4; taikyti niekinio sandorio teisines pasekmes, išieškant iš Bosnalijek d.d. M. L. naudai 987 764,14 Eur, iš jų pagrindinės skolos suma yra 760 008,37 Eur, palūkanų suma už naudojimąsi svetimais pinigais – 227 755,77 Eur, pagal 2015 m. balandžio 20 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartį; 4) M. L. pareikšto AO „TD „Farmacija“, OOO „Grama“, Bosnalijek d.d. ieškinio reikalavimo dėl negautų pajamų sumos išieškojimo netenkinti. Šio sprendimo rezoliucinė dalis buvo priimta 2018 m. lapkričio 2 d., o galutinis sprendimas (su motyvais) – 2018 m. lapkričio 15 d.

72.

8Pareiškėjas (atsakovas arbitražo byloje) Bosnalijek d.d. kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą su skundu, kurį vėliau patikslino (papildė), prašydamas panaikinti VKAT 2018 m. lapkričio 2 d. ir 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimus, priimtus VKAT byloje Nr. V-0015/2018E.

93.

10Pareiškėjas patikslintame skunde nurodo, kad VKAT išsprendė ginčą dėl sutarčių, sudarytų tarp pareiškėjo, OOO „Grama“ ir AO „TD „Farmacija“, pripažinimo negaliojančiomis ir pripažintų negaliojančiomis sutarčių pasekmių taikymo. Nei OOO „Gruzovoi oboz“, nei M. L. nėra ir nebuvo sutarčių, kurių negaliojimo klausimą sprendė VKAT, šalys. OOO „Gruzovoi oboz“ yra laiduotojas pagal 2015 m. balandžio 29 d. laidavimo sutartį, sudarytą tarp AO „TD „Farmacija“, OOO „Grama“ ir OOO „Gruzovoi oboz“. Ieškovai ginčo perdavimą arbitražui grindė 2015 m. balandžio 29 d. susitarimu perduoti ginčą nagrinėti komercinio arbitražo teismui, sudarytu tarp OOO „Grama“, AO „TD „Farmacija“ ir OOO „Gruzovoi oboz“. Gramatinė arbitražinio susitarimo teksto išraiška akivaizdžiai patvirtina, kad arbitražinio susitarimo šalys apribojo arbitražui perduodamus ginčus tik tais ginčais, kurie kyla iš laidavimo sutarties, nes tik ši sutartis įvardijama kilmininko linksniu, o reikalavimo teisės perleidimo sutartys arbitražiniame susitarime galininko linksniu nurodomos tik kaip pagrindas šalių įsipareigojimams pagal laidavimo sutartį kilti. Tai, kad pateikiant 1 punkte įvardytos sutarties sutrumpinimą vartojama vienaskaita (sutartis), taip pat patvirtina, jog šalys susitarė tik dėl ginčų, kylančių iš konkrečios laidavimo sutarties, arbitravimo.

114.

12Sudaryto arbitražinio susitarimo turinys, t. y. arbitražo klausimų, kurie buvo aptarti šiame susitarime, detalumas, rodo, kad arbitražinį susitarimą sudarę asmenys yra pakankamai kvalifikuoti arbitražo teisiniais klausimais. Todėl susitarimo šalys gerai žinojo, kad negali į susitarimą įtraukti tų ginčų, kuriuose dalyvautų asmenys, nesudarantys arbitražinio susitarimo. Taigi gramatinė arbitražinio susitarimo išraiška, kurią šalys pasirinko, nėra atsitiktinė, o yra gerai šalių apgalvota. Tai reiškia, kad skundžiami VKAT sprendimai buvo priimti dėl ginčo, kuris nebuvo perduotas arbitražui, t. y. VKAT išsprendė ginčą, kurio neapėmė sudarytas arbitražinis susitarimas. VKAT visiškai nenagrinėjo klausimo, kokius, t. y. iš kokių sutarčių kylančius, ginčus arbitražinio susitarimo šalys perdavė nagrinėti arbitražui. Todėl nėra aišku, kuo remdamasis VKAT padarė išvadą, kad arbitražinio susitarimo šalys yra sutarusios perduodi arbitražui nagrinėti ginčus, kylančius iš reikalavimo teisės perleidimo sutarčių.

135.

14Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad į ginčą buvo įtrauktas pareiškėjas, kuris arbitražinio susitarimo nebuvo nei sudaręs (pasirašęs), nei kitaip jam pritaręs, pareiškėjui arbitražinio susitarimo egzistavimas nebuvo žinomas iki arbitražo bylos dokumentų gavimo momento. Nėra jokių rašytinių įrodymų, kad pareiškėjas pripažįsta arbitražinį susitarimą. Taigi arbitražinis susitarimas negali būti laikomas įpareigojančiu pareiškėją, nes nėra nei vienos Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo (toliau – KAĮ) 10 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos, kurioms esant būtų pagrindas pripažinti arbitražinį susitarimą galiojančiu pareiškėjui. Taigi arbitražinis susitarimas, kuris neatitinka KAĮ 10 straipsnio 2 dalies 1, 5 ir kituose punktuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, ratione personae neapima pareiškėjo. Aplinkybė, kad pareiškėjas nėra sudaręs arbitražinio susitarimo ir nėra įsipareigojęs jo laikytis, buvo konstatuota jau ieškinio priėmimo metu, nes VKAT pirmininkas 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi nurodė OOO „Gruzovoi oboz“ pašalinti pateikto ieškinio trūkumus, susijusius su tuo, jog Bosnalijek d.d. nėra arbitražinio susitarimo šalis ir nėra dokumentų, patvirtinančių Bosnalijek d.d. valią ar sutikimą spręsti ginčą VKAT.

156.

16Ieškovas OOO „Gruzovoi oboz“ nei pradiniame ieškinyje, nei patikslintame ieškinyje neteigė, kad pareiškėjas būtų sudaręs arbitražinį susitarimą. Pareiškėjas jau pirmajame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad arbitražinis susitarimas jo nesaisto, nes arbitražinio susitarimo jis nesudarė, ir šios pozicijos nuosekliai laikėsi viso proceso metu. 2018 m. spalio 15 d. atsiliepime į ieškinį pareiškėjas paaiškino, kad pareiškėjo su atsakovais sudarytose visose reikalavimo teisės perleidimo sutartyse buvo numatyta, jog šalių ginčai, kylantys iš reikalavimo teisės perleidimo sutarčių, bus sprendžiami Sankt Peterburgo arbitražo teisme, kuris yra specializuotas Rusijos Federacijos valstybės teismų sistemos federalinis teismas. Taigi pareiškėjas, AO „TD „Farmacija“ ir OOO „Grama“ buvo susitarę ginčus dėl reikalavimo teisės perleidimo sutarčių nagrinėti ne arbitraže, o priešingai – valstybės teisme. Todėl visas VKAT procesas ir priimti sprendimai šį šalių susitarimą pažeidžia ir yra neteisėti. Bylos nagrinėjimo metu pareiškėjas nuosekliai prieštaravo arbitražo jurisdikcijai, tai užfiksuota 2018 m. spalio 16 d., 2018 m. spalio 17 d. posėdžių garso įrašuose. Arbitražo teismas galutiniame sprendime į šiuos prieštaravimus neatsižvelgė, jų visiškai nevertino. Tai, kad šalis dalyvauja arbitražo procese ir reiškia prieštaravimus dėl ginčo nagrinėjimo arbitraže, jokiu būdu nereiškia ir negali būti vertinama kaip šalies sutikimas su arbitražine išlyga. Tokie arbitražo teismo teiginiai prieštarauja KAĮ 10 straipsnio sąlygoms, kurioms esant gali būti arbitražinis susitarimas laikomas galiojančiu šaliai. Arbitražo teismo išvada, kad ginčo santykiai (dalyvaujant Bosnalijek d.d.), kilę iš tiekimo sutarties, turi būti nagrinėjami VKAT, peržengia nagrinėto ginčo ribas, nes nei tiekimo sutarčių vykdymo, nei galiojimo klausimas nebuvo sprendžiamas byloje.

177.

18Pareiškėjas pažymi, kad byloje esančio 2018 m. rugsėjo 27 d. dokumento, pavadinto Bosnalijek d.d. atsiliepimu į ieškinį, nei pareiškėjas, nei joks įgaliotas jo atstovas niekada į bylą neteikė ir jis neišreiškia pareiškėjo valios. Apie tai pareiškėjas yra pareiškęs 2018 m. spalio 16 d. posėdyje. Šis dokumentas VKAT sekretoriate buvo gautas 2018 m. rugsėjo 27 d., t. y. trečią dieną po VKAT pirmininko 2018 m. rugsėjo 24 d. nutarties pradėti arbitražo procesą priėmimo. 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartis pareiškėjui buvo išsiųsta el. paštu 2018 m. rugsėjo 25 d. 16.10 val. DHL greituoju paštu nutartis buvo gauta pareiškėjo patalpose, esančiose Sarajeve, 2018 m. rugsėjo 27 d. 13.34 val. Kokiu būdu, kokių nusikalstamų ketinimų turėdamas ir koks asmuo Vilniuje įteikė VKAT sekretoriatui 2018 m. rugsėjo 27 d. dokumentą su ranka rašytu parašu ir antspaudu, kuriais siekiama pademonstruoti, kad pasirašantis asmuo yra Bosnalijek d.d. generalinis direktorius N. U., pavadintą Bosnalijek d.d. atsiliepimu į ieškinį, pareiškėjui nėra žinoma.

198.

20Pareiškėjo vertinimu, arbitražinis susitarimas atitinka visus tariamojo sandorio požymius, todėl pripažintinas negaliojančiu. Iš arbitražo bylos medžiagos matyti, kad arbitražo proceso šalys, t. y. OOO „Gruzovoi oboz“, OOO „Grama“, AO „TD „Farmacija“ arbitražinį susitarimą sudarė tik dėl akių, neketindamos sukurti teisinių pasekmių, todėl toks susitarimas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.86 straipsnį yra niekinis. Arbitražinio susitarimo 9 punkte nurodoma, kad vienasmenis arbitras S. M. paskiriamas nagrinėti vieną konkretų ginčą tarp šalių, nors ir nepaaiškinant, kokį. Tai rodo, kad arbitražinis susitarimas buvo sudaromas, kai šalys jau žinojo, kokį ginčą ketina perduoti spręsti arbitražui. Tai, kad arbitražinis susitarimas buvo sudarytas 2018 metais, o ne 2015 m. balandžio 29 d., rodo ir kelios kitos aplinkybės. Arbitražiniame susitarime išvardinant sutartis, iš kurių kylantys ginčai būtų perduodami arbitražui, padaryta klaida, įvardijant 2015 m. balandžio 28 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartį, kaip sudarytą 2018 m. balandžio 28 d. Tokią klaidą galima padaryti tik jeigu susitarimas būtų rašomas būtent 2018 metais. Be to, arbitražinį susitarimą pasirašė visai kiti asmenys (atstovaujantys pagal įgaliojimus), negu sutartis, kurios nurodomos susitarime, nors jos sudarytos tomis pačiomis dienomis. Tai, kad pateikus ieškinį arbitražo byloje abu atsakovai OOO „Grama“ ir AO „TD „Farmacija“ ieškinį pripažino ir jokių aplinkybių neginčijo, reiškia, jog tarp arbitražinį susitarimą sudariusių šalių joks ginčas ar nesutarimas nebuvo kilęs. Susitarimas arbitražo teismui perduoti dirbtinį ginčą, kai jokio nesutarimo tarp šalių nėra, laikytinas apsimestiniu ir negaliojančiu pagal CK 1.86 straipsnį.

219.

22Arbitražo teismo sudėtis neatitiko šalių susitarimo ir imperatyvių KAĮ nuostatų, todėl egzistuoja ir KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 4 punkte įtvirtintas sprendimų panaikinimo pagrindas. Nors arbitražiniame susitarime numatyta, kad šalių ginčą nagrinėja vienas arbitras ir juo paskiriamas S. M., į bylą įtraukus dalyvauti pareiškėją, kuris nėra arbitražinio susitarimo šalis, arbitražo teismas turėjo būti suformuotas iš naujo, nes visos arbitražo proceso šalys ar tretieji asmenys turi teisę dalyvauti skiriant arbitrą (VKAT reglamento 16 straipsnis, KAĮ 14 straipsnio 5 ir 6 dalys). Šalies dalyvavimas skiriant arbitrą visais atvejais yra privaloma tinkamo proceso sąlyga. Jeigu į arbitražo bylą įtraukiama šalis, kuri nesudarė arbitražinio susitarimo ir jam prieštarauja, ši šalis visais atvejais turi teisę dalyvauti skiriant arbitrą. Todėl arbitražo teismas turėjo būti sudarytas su rašytiniu pareiškėjo sutikimu, o nesant Bosnalijek d.d. rašytinio sutikimo, arbitražo teismas yra suformuotas neteisėtai. Pareiškėjas 2018 m. spalio 17 d. vykusiame arbitražo posėdyje pareiškė prieštaravimus, kad bylą nagrinėtų arbitražo teismas, sudarytas iš vienasmenio arbitro S. M.. Pareiškėjas jokiu būdu nebūtų sutikęs perduoti ginčą nagrinėti arbitrui, kurio reputacija yra skandalinga ir neigiama bei kuris 2015 m. balandžio 29 d. neturėjo iš esmės jokios ginčų arbitravimo patirties, nes jo vadovaujama arbitražo institucija Maskvoje buvo įsteigta tik 2015 m. kovo mėnesį.

2310.

24Arbitražo teismas, nagrinėdamas bylą, padarė daug procesinių pažeidimų, kuriais buvo nesilaikyta tiek VKAT reglamento, tiek KAĮ imperatyvių nuostatų:

2510.1.

26Pareiškėjui nebuvo sudaryta tinkama ir lygiateisė galimybė pagrįsti savo prieštaravimus į ieškinį (KAĮ 28 straipsnis), nes arbitražo byla, kurioje ginčo vertė yra didelė, kurioje dalyvauja du ieškovai ir trys atsakovai, kurioje buvo keičiama šalių procesinė padėtis, kurioje buvo reiškiami prašymai dėl ekspertizių skyrimo, kurioje buvo reiškiamas nušalinimas arbitrui, kurioje buvo nuolat teikiami nauji dokumentai, buvo išnagrinėta per ypatingai trumpą laiką (39 dienas), taip pažeidžiant VKAT reglamento 42 straipsnyje nustatytą įprastą 6 mėnesių bylos išnagrinėjimo laikotarpį. Vidutiniškai bylos trukmė nuo jos gavimo VKAT iki sprendimo priėmimo yra apie 7,6 mėn. Procesas, kuris trunka beveik 6 kartus trumpiau, aiškiai neatitinka šalių susitarimo ir jį pažeidžia.

2710.2.

28Pareiškėjo atstovo 2018 m. spalio 16 d. posėdyje išdėstytą prašymą suteikti daugiau laiko (bent vieną mėnesį) pasiruošti bylos nagrinėjimui ir tinkamai bei išsamiai išdėstyti visus atsikirtimus byloje (pareiškėjo pozicija, išdėstyta atsiliepime į ieškinį, buvo tik sutrumpinta) arbitras tiesiog ignoravo, nes posėdį atidėjo tik vienai dienai.

2910.3.

30VKAT 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartimi nustatė 30 dienų terminą Bosnalijek d.d. pateikti atsiliepimą į ieškinį, tačiau arbitražo teismas skyrė posėdžius dar nesibaigus VKAT pirmininko nustatytam terminui atsiliepimams pateikti, taip apribodamas pareiškėjo galimybę tinkamai išdėstyti savo poziciją byloje. Arbitražo teismas pranešimą apie 2018 m. spalio 16 d. posėdžio skyrimą įkėlė į elektroninę arbitražo bylų sistemą 2018 m. spalio 12 d., o pranešimas pareiškėjui buvo įteiktas tik 2018 m. spalio 15 d. Todėl pareiškėjas buvo priverstas atsiliepimo parengimą užbaigti beveik 8 dienomis anksčiau, kad galėtų jį pateikti 2018 m. spalio 16 d. posėdyje. Taip buvo apribota pareiškėjo teisė ir galimybė tinkamai išdėstyti savo poziciją byloje.

3110.4.

32Daugelį bylos klausimų arbitražo teismas sprendė apskritai nepranešdamas apie juos pareiškėjui, taip užkirsdamas kelią pateikti savo poziciją dėl jų išsprendimo: 2018 m. spalio 5 d. nutartimi arbitražo teismas išsprendė klausimą dėl ieškovo pakeitimo, nors apie šio klausimo svarstymą pareiškėjui nebuvo pranešta; 2018 m. spalio 5 d. nutartis, kuria arbitražo teismas nustatė šalims 10 dienų terminą pateikti nuomonę dėl arbitražinio susitarimo išplėtimo pareiškėjui, buvo įkelta į elektroninę bylos sistemą tik 2018 m. spalio 12 d.

3310.5.

34Apie arbitražo teismo posėdžius nebuvo pranešta iš anksto per pagrįstai tam reikalingą laiką: apie arbitražo teismo posėdį, įvykusį 2018 m. spalio 5 d. 13:20 val., bylos dalyviams per elektroninę sistemą buvo pranešta tos pačios dienos 12.55 val. ir tai yra šiurkštus KAĮ 34 straipsnio 2 dalies pažeidimas; apie arbitražo teismo posėdį, įvykusį 2018 m. spalio 16 d., bylos dalyviams per sistemą buvo pranešta 2018 m. spalio 12 d.

3510.6.

36Buvo šiurkščiai pažeistas KAĮ 8 straipsnio 3 dalyje ir VKAT reglamento 6 straipsnyje įtvirtintas arbitražo proceso konfidencialumo principas, nes arbitražo teismo posėdžiai buvo organizuojami atvirose patalpose, t. y. viešbučio Amberton Vilnius registratūros erdvėje ir fojė. 2018 m. spalio 16 d. ir 2018 m. spalio 17 d. posėdžių garso įrašuose akivaizdžiai girdimi pašaliniai garsai, triukšmas, praeivių balsai.

3710.7.

38Arbitražo teismas 2018 m. spalio 5 d. nutartyje pareiškė savo išankstinę nuomonę dėl bylos esmės, t. y. kad ieškovui M. L. priklauso reikalavimo teisė į Bosnalijek d.d. dėl lėšų grąžinimo ir palūkanų sumokėjimo, tuo pažeisdamas šalių susitarimu taikomo VKAT reglamento reikalavimus išdėstyti arbitražo sprendimą tik galutiniame arba daliniame sprendime, o ne nutartyse. Arbitražo teismas, priimdamas 2018 m. lapkričio 2 d. sprendimą, kuriuo pateikė savo galutines išvadas dėl ginčo esmės, taip pat pareiškė savo išankstinę nuomonę dėl bylos esmės, nors po šios dienos šalys dar teikė naujus įrodymus, o pats arbitražo teismas sprendė procesinius klausimus, t. y. po 2018 m. lapkričio 2 d. sprendimo priėmimo arbitražo teismas toliau tęsė arbitražo bylos nagrinėjimą iš esmės – 2018 m. lapkričio 14 d. buvo priimta nutartis atsisakyti skirti pareiškėjo prašomą ekspertizę. Sprendimo rezoliucinė dalis, kurioje nepateikiami motyvai, prieštarauja tiek šalių susitarimu taikomam VKAT reglamentui, tiek KAĮ 46 straipsnio 2 dalies reikalavimui sprendime nurodyti motyvus. Motyvai gali būti nenurodomi tik jeigu šalys dėl to aiškiai susitarė, tačiau toks susitarimas nebuvo sudarytas.

3911.

40Suinteresuotas asmuo (ieškovas arbitražo byloje) M. L. atsiliepime į pareiškėjo patikslintą skundą prašo Bosnalijek d.d. patikslinto skundo netenkinti, palikti VKAT 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimą ir 2018 m. lapkričio 2 d. sprendimo rezoliucinę dalį nepakeistas.

4112.

42Suinteresuotas asmuo nurodo, kad 2013 m. rugpjūčio 1 d. AO „TD „Farmacija“ ir Bosnalijek d.d. sudarė tiekimo sutartį Nr. 6627/13, 2015 metais buvo sudarytos arbitražo teismo pripažintos negaliojančiomis reikalavimo teisės perleidimo sutartys. 2015 m. balandžio 29 d. OOO „Grama“ (kreditorius), AO „TD „Farmacija“ (skolininkas) ir OOO „Gruzovoi oboz“ (laiduotojas) sudarė laidavimo sutartį, pagal kurios sąlygas laiduotojas įsipareigojo atsakyti prieš kreditorių už įsipareigojimų vykdymą pagal 2015 m. balandžio 28 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartį, 2015 m. balandžio 20 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartį ir reikalavimo teisės perleidimo sutartį Nr. 75/4. 2015 m. balandžio 29 d. tarp OOO „Grama“, AO „TD „Farmacija“ ir OOO „Gruzovoi oboz“ buvo sudarytas susitarimas perduoti ginčą nagrinėti arbitražo teismui. 2018 m. kovo 22 d. OOO ,,Grama“ pareiškė reikalavimą OOO ,,Gruzovoi oboz“ dėl laidavimo sutarties vykdymo. Nuo 2018 m. kovo 22 d. iki 2018 m. rugsėjo 24 d. OOO „Gruzovoi oboz“ įvykdė dalį laiduotojo įsipareigojimų OOO „Grama“ – sumokėjo 1 680 013,57 Eur.

4313.

44Suinteresuotas asmuo paaiškino, kad OOO „Gruzovoi oboz“ 2018 m. rugsėjo 15 d. patikslintu ieškiniu pareiškė reikalavimus pripažinti negaliojančiomis sutartis, dėl kurių sudarymo OOO „Grama“ neturėjo bendrovės dalyvių visuotinio susirinkimo sutikimo (2015 m. balandžio 28 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartį, 2015 m. balandžio 20 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartį, reikalavimo teisės perleidimo sutartį Nr. 75/4 ir laidavimo sutartį), ir taikyti sutarčių pripažinimo negaliojančiomis pasekmes. 2018 m. rugsėjo 24 d. OOO „Grama“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė patenkinti OOO „Gruzovoi oboz“ ieškinio reikalavimus. 2018 m. rugsėjo 25 d. buvo pateiktas atsakovo AO „TD „Farmacija“ atsiliepimas, kuriame buvo prašoma tenkinti OOO „Gruzovoi oboz“ reikalavimus. 2018 m. rugsėjo 25 d. M. L. už OOO „Gruzovoi oboz“ įvykdė laiduotojo įsipareigojimą ir į OOO „Grama“ kasą įmokėjo 13 598 713 Eur.

4514.

462018 m. rugsėjo 25 d. M. L. ir OOO „Gruzovoi oboz“ sudarė reikalavimo teisės perleidimo sutartį, pagal kurią OOO „Gruzovoi oboz“ perleido visas reikalavimo teises pagal įsipareigojimus, kilusius vykdant laidavimo sutartį, M. L.. 2018 m. rugsėjo 27 d. pareiškėjas pateikė atsiliepimą, kuriame buvo prašoma netenkinti ieškovo OOO „Gruzovoi oboz“ ieškinio reikalavimų. 2018 m. spalio 1 d. OOO „Gruzovoi oboz“ ir M. L. sudarytu papildomu susitarimu buvo pakeista 2018 m. rugsėjo 25 d. reikalavimo teisės perleidimo sutarties sudarymo data iš 2018 m. rugsėjo 25 d. į 2018 m. spalio 1 d. 2018 m. spalio 3 d. OOO „Gruzovoi oboz“ ir M. L. pasirašė tarpusavio reikalavimų įskaitymo aktą, patvirtinantį, kad šalys atsiskaitė tarpusavyje priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymu. M. L., pradinio ieškovo OOO „Gruzovoi oboz“ teisių perėmėjas, 2018 m. spalio 5 d. pateiktu patikslintu ieškiniu papildė arbitražo byloje pareikštus reikalavimus ir prašė pritaikyti sutarčių pripažinimo negaliojančiomis pasekmes. Visus reikalavimus, išskyrus reikalavimą išieškoti M. L. naudai 5 000 000 Eur prarastos naudos, arbitražo teismas patenkino.

4715.

48Arbitražo teismas turėjo kompetenciją spręsti ginčą, nes arbitražinis susitarimas apima arbitražo teismo išspręstą ginčą. Arbitražinio susitarimo šalys patvirtino savo ketinimą visus ginčus ir nesutarimus, kurie gali kilti iš tarp jų sudarytų sutarčių, susitarimų, o būtent 2015 m. balandžio 29 d. laidavimo sutarties arba su ja susijusių, spręsti derybų keliu (arbitražinio susitarimo 1 punktas). Arbitražinio susitarimo 2 bei 4 punktai taip pat atspindi šalių valią arbitražui perduoti ne tik ginčus, nesutarimus ar reikalavimus, kylančius iš laidavimo sutarties, bet ir su laidavimo sutartimi susijusius. Pareiškėjas, pasiremdamas tik jam palankiais arbitražinio susitarimo nuostatų fragmentais, nepagrįstai arbitražinio susitarimo taikymo apimtį aiškina siaurinamai ir nurodo, jog arbitražinio susitarimo šalys susitarė arbitražui perduoti tik iš laidavimo sutarties kylančius ginčus. Nors arbitražiniame susitarime tik laidavimo sutartis nurodyta kilmininko linksniu, tai nereiškia, kad tik iš laidavimo sutarties kylantys ginčai perduodami arbitražui. Arbitražinio susitarimo nuostatas aiškinant sistemiškai ir neatsietai viena nuo kitos, matyti, kad šalys susitarė arbitražinio susitarimo nuostatas taikyti ir ginčams, nesutarimams ar reikalavimams, susijusiems su laidavimo sutartimi. Šalys turėjo aiškų tikslą arbitražui perduoti ir ginčus, nesutarimus ar reikalavimus, susijusius su Laidavimo sutartimi.

4916.

50Kontinentinės teisės valstybėse visuotinai pripažįstama arbitražo teisė spręsti dėl savo kompetencijos, taip pat ir arbitražinio susitarimo galiojimo klausimus (kompetencijos– kompetencijos doktrina). Arbitražo teismas visiškai pagrįstai nustatė, jog jis turi kompetenciją nagrinėti ir ginčus, kylančius iš reikalavimo teisės perleidimo sutarčių, kadangi jos yra glaudžiai susijusios su laidavimo sutartimi, nes laidavimo sutartimi, kaip akcesorine (šalutine) prievole, buvo užtikrintas įsipareigojimų pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartis vykdymas. Be to, arbitražo teismas teisingai nurodė, jog ginčijami teisiniai santykiai, t. y. reikalavimo teisės perleidimo teisiniai santykiai, kilo iš AO „TD „Farmacija“ įsipareigojimų pagal tiekimo sutartį, kurios šalimi yra Bosnalijek d.d., ir iš reikalavimo teisės perleidimo sutarčių.

5117.

52KAĮ 19 straipsnio 2 dalyje ir VKAT reglamento 28 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad šalis pareiškimą dėl arbitražo teismo nekompetentingumo spręsti ginčą turi padaryti ne vėliau nei pateikiamas prieštaravimas dėl ieškinio, t. y. atsiliepimas į ieškinį. Šalis, nepareiškusi prieštaravimo iki atsiliepimo pateikimo, vėliau netenka teisės prieštarauti arbitražo teismo kompetencijai. Šalies neprieštaravimas dėl arbitražo teismo kompetencijos ir tolesnis dalyvavimas bylos nagrinėjime rodo jos valią būti arbitražinio susitarimo šalimi. Taigi arbitražinis susitarimas gali būti taikomas ne tik šį susitarimą pasirašiusiems asmenims (KAĮ 3 straipsnio 5 dalis), bet ir kitiems asmenims, savo elgesiu sutikusiems su arbitražinio susitarimo taikymu jiems. Bosnalijek d.d. elgesys arbitražo bylos nagrinėjimo metu rodo, jog Bosnalijek d.d. sutiko dėl ginčo nagrinėjimo arbitražo teisme, todėl arbitražinis susitarimas yra taikomas Bosnalijek d.d.

5318.

54Arbitražo teismui patraukus Bosnalijek d.d. dalyvauti arbitražo byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, Bosnalijek d.d. neišreiškė prieštaravimų dėl arbitražo teismo kompetencijos ir arbitražo byloje paskyrė kelis atstovus. Bosnalijek d.d. arbitražo teismui 2018 m. rugsėjo 27 d. pateikė atsiliepimą, kuriame buvo prašoma nagrinėti bylą nedalyvaujant Bosnalijek d.d. bei netenkinti ieškovo OOO „Gruzovoi oboz“ ieškinio reikalavimų. Atsiliepime Bosnalijek d.d. neišreiškė prieštaravimo dėl arbitražinio susitarimo taikymo nagrinėjamam ginčui, o tai patvirtina Bosnalijek d.d. sutikimą dėl ginčo sprendimo arbitražo teisme. Bosnalijek d.d. tik deklaratyviai nurodo, jog jis 2018 m. rugsėjo 27 d. atsiliepimo neteikė, tačiau nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų, kad atsiliepimas buvo pasirašytas ne Bosnalijek d.d. direktoriaus, o kito asmens, ir kad arbitražo teismas neturėjo juo vadovautis. Tikėtina, kad Bosnalijek d.d., keldamas abejones dėl atsiliepimo autentiškumo, siekia pašalinti jam nelabai naudingą įrodymą. 2018 m. spalio 15 d. atsiliepime Bosnalijek d.d. prašė atsisakyti patenkinti visus ieškiniu pareikštus reikalavimus, t. y. procesinė pozicija iš esmės atitiko Bosnalijek d.d. arbitražo procese palaikytą poziciją.

5519.

562018 m. spalio 16 d. nutartimi arbitražo teismui pakeitus Bosnalijek d.d. statusą iš trečiojo asmens į atsakovo statusą pagal arbitražinį susitarimą, Bosnalijek d.d. prieštaravimo dėl trečiojo asmens statuso pakeitimo į atsakovo statusą nepareiškė, nors tokia teisė buvo suteikta arbitražo teismo 2018 m. spalio 5 d. priimta nutartimi. Tiek OOO „Grama“, tiek AO „TD „Farmacija“ pritarė Bosnalijek d.d. statuso pakeitimui. Bosnalijek d.d. aktyviai dalyvavo arbitražo bylos nagrinėjimo procese, teikdamas prašymus ir kitus dokumentus, kurie įrodo, kad Bosnalijek d.d. faktiškai naudojosi jam suteiktomis procesinėmis teisėmis arbitražo procese ir sutiko su bylos nagrinėjimu arbitraže: teikė prašymus atidėti bylos svarstymą, siekė pakeisti arbitrą kitu, prašė skirti ekspertizę, teikė atsiliepimą, papildomus paaiškinimus, pateikė prieštaravimą dėl 2018 m. spalio 5 d. teismo nutarties, pateikė prašymą pašalinti iš bylos neleidžiamą įrodymą.

5720.

58Arbitražinis susitarimas neatitinka tariamojo sandorio požymių. Arbitražo teismui nekilo abejonių dėl arbitražinio susitarimo galiojimo, kadangi arbitražinis susitarimas atitiko šalių valią. Arbitražo teismo sprendimas ir jo išvados turi prejudicinę reikšmę, dėl to teismas pakartotinai nenustatinėja aplinkybių, nustatytų arbitražo teismo sprendime, nes vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 182 straipsnio 2 punktu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-135-695/2015). Tariamasis sandoris dėl valios fiktyvumo paprastai nėra vykdomas, tačiau arbitražinio susitarimo šalys laikėsi šio susitarimo ir ginčą, kilusį iš reikalavimo teisės perleidimo sutarčių, kuris yra glaudžiai susijęs su laidavimo sutartimi, perdavė nagrinėti arbitražiniame susitarime numatytam arbitrui. Arbitražiniam susitarimui yra taikoma Rusijos Federacijos materialioji teisė, todėl pareiškėjas neturėjo vadovautis CK nuostatomis dėl tariamojo sandorio. Tai, kad arbitražinio susitarimo 9 punkto nuostatoje arbitražinis ginčas nurodomas vienaskaitos linksniu, nereiškia, jog tik vienas tam tikras ginčas yra perduodamas arbitrui. Be to, arbitražiniame susitarime padarytos rašybos klaidos, nurodant, kad 2015 m. balandžio 28 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartis yra sudaryta 2018 m. balandžio 28 d., negalima interpretuoti niekaip kitaip kaip tik rašymo apsirikimo, kuris arbitražinio susitarimo galiojimui įtakos nedaro.

5921.

60Arbitražo teismo sudėtis ir arbitražo procesas atitiko šalių susitarimą ir imperatyvias KAĮ nuostatas. Jokie pareiškėjo pateikti dokumentai neįrodė fakto, kad arbitražo procesas neatitiko šalių susitarimo ir imperatyvių KAĮ nuostatų. Jau vien tai, kad pareiškėjas remiasi dviem visiškai skirtingais sprendimų panaikinimo pagrindais, įtvirtintais KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 3 ir 4 punktuose, rodo pareiškėjo pozicijos ir argumentavimo ydingumą, t. y. pareiškėjas bando įrodinėti, jog arbitražo teismas iš viso nebuvo kompetentingas spręsti ginčą dėl reikalavimo teisės perleidimo sutarčių ginčijimo, tačiau tuo pačiu arbitražo teismo kompetenciją pripažįsta, teigdamas, kad arbitražo teismo sudėtis ir arbitražo procesas neatitiko šalių susitarimo.

6122.

62Šalys turi laisvę susitarti dėl arbitro ir arbitrų skyrimo tvarkos. Nagrinėjamu atveju arbitražiniame susitarime šalys susitarė arbitražinio ginčo nagrinėjimui paskirti aukštąjį teisinį išsilavinimą turintį S. M., kuris taip pat yra mokslų daktaras. Kadangi arbitražo teismo sudėtį sudarė arbitras, kuris buvo paskirtas arbitražiniu susitarimu, pareiškėjo argumentas, kad arbitražo teismo sudėtis neatitiko šalių susitarimo, yra nepagrįstas. Nei KAĮ, nei VKAT reglamente nėra nustatyta, jog į bylos nagrinėjimą įtraukus naują šalį, arbitražo teismas turi būti suformuotas iš naujo. Pareiškėjas teikė prašymus dėl arbitro nušalinimo, tačiau arbitražo teismo pirmininkas 2018 m. spalio 26 d. nutartimi teisėtai atsisakė patenkinti pareiškėjo prašymą nušalinti arbitrą. Patikslintame skunde pareiškėjas, nesiremdamas jokiais patikimais ir patikrintais duomenimis, teigia, jog arbitro S. M. reputacija yra skandalinga ir neigiama, tačiau tokie pareiškėjo teiginiai yra nereikšmingi, kadangi neturi jokios įtakos jo nepriklausomumui, nešališkumui ar kvalifikacijai. Tai tik bandymas remiantis publicistinio pobūdžio straipsniu, kuriame pateikta informacija negali būti vertinama, kaip tikrovę atitinkanti informacija, o vertintina tik kaip autoriaus nuomonė, sumenkinti arbitro reputaciją.

6323.

64Arbitražo teismas visoms šalims, įskaitant ir pareiškėją, sudarė vienodas galimybes tinkamai išdėstyti savo poziciją arbitražo byloje. KAĮ 42 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ginčas iš esmės išsprendžiamas priimant arbitražo teismo sprendimą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo bylos perdavimo arbitražo teismui. Apie arbitražo teisme gautą ieškinį pareiškėjas sužinojo jau 2018 m. rugsėjo 27 d., o arbitražo teismo sprendimo rezoliucinė dalis buvo priimta 2018 m. lapkričio 2 d., todėl pareiškėjas turėjo pakankamai laiko susipažinti su byloje esančiais dokumentais. Su M. L. pateiktu patikslintu ieškiniu pareiškėjas turėjo laiko susipažinti nuo 2018 m. spalio 5 d. iki 2018 m. spalio 15 d. Patikslintu ieškiniu buvo tik nežymiai patikslinti OOO „Gruzovoi oboz“ ieškinyje pareikšti reikalavimai, todėl arbitras, siekdamas greito ir veiksmingo arbitražo bylos išnagrinėjimo, pagrįstai netenkino pareiškėjo prašymo atidėti teismo posėdį mažiausiai vienam mėnesiui, o teismo posėdį atidėjo 2018 m. spalio 17 d. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad jam nebuvo pranešta apie pirminio ieškovo OOO „Gruzovoi oboz“ pakeitimą kitu ieškovu. Pareiškėjo atstovai į 2018 m. spalio 5 d. posėdį, kuriame buvo nutarta atlikti pirminio ieškovo OOO „Gruzovoi oboz“ procesinį pakeitimą į M. L., neatvyko, nors apie posėdį pareiškėjui buvo tinkamai pranešta. Nėra pagrindo sutikti su pareiškėjo argumentu, kad pranešimas apie posėdį tą pačią dieną, kada posėdis turi įvykti, pažeidžia imperatyvias KAĮ nuostatas. KAĮ 34 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog apie visus arbitražo teismo posėdžius šalims turi būti pranešta iš anksto per pagrįstai tam reikalingą laiką, tačiau šioje nuostatoje nėra įtvirtinta, kas yra pagrįstas laiko tarpas.

6524.

66Nėra jokio pagrindo teigti, kad buvo pažeistas konfidencialumo principas, kadangi nėra jokių duomenų, jog kažkoks trečiasis asmuo, nesantis proceso dalyviu, sužinojo arbitražo byloje esančią informaciją. Arbitražo teismas 2018 m. spalio 5 d. nutartimi nesprendė ginčo iš esmės, kaip teigiama patikslintame skunde. Tai, kad arbitražo teismas nurodytoje nutartyje pasisakė dėl reikalavimo teisės perleidimo sutarčių ir tiekimo sutarties santykio, nereiškia, jog buvo sprendžiama dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo. Sprendimas turi būti motyvuotas, o ne rezoliucinė dalis. Arbitražo teismo 2018 m. lapkričio 2 d. priimta sprendimo rezoliucinė dalis yra 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimo dalis, o ne atskiras sprendimas, todėl sprendimo rezoliucinė dalis negali būti aiškinama atsietai nuo sprendimo. Tai, kad po sprendimo rezoliucinės dalies priėmimo arbitražo teismas priėmė nutartį atsisakyti tenkinti pareiškėjo prašymą skirti ekspertizę, nereiškia, jog arbitražo teismas toliau nagrinėjo bylą iš esmės, kadangi 2018 m. lapkričio 14 d. nutartimi buvo išspręstas procesinis klausimas.

6725.

68Suinteresuotas asmuo (ieškovas arbitražo byloje) OOO „Gruzovoi oboz“ atsiliepime į pareiškėjo patikslintą skundą prašo Bosnalijek d.d. patikslintą skundą atmesti, palikti VKAT 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimą ir 2018 m. lapkričio 2 d. sprendimo rezoliucinę dalį nepakeistas.

6926.

70Suinteresuotas asmuo nurodo, kad jis palaiko visus suinteresuoto asmens M. L. atsiliepime į pareiškėjo patikslintą skundą išdėstytus argumentus dėl patikslinto skundo nepagrįstumo. Suinteresuotas asmuo papildomai paaiškina, kad jis pirminį ieškinį arbitražo teismui pareiškė dar 2018 m. rugsėjo 1 d., todėl pareiškėjas apie prasidėjusį arbitražo bylos nagrinėjimą turėjo žinoti dar 2018 m. rugsėjo pradžioje ir atsiliepimą galėjo parengti iš anksto, t. y. prieš gaudamas 2018 m. rugsėjo 27 d. arbitražo teismo pranešimą. Nors pareiškėjas teigia, kad 2018 m. rugsėjo 27 d. atsiliepimas buvo pasirašytas ne Bosnalijek d.d. direktoriaus, tačiau tą pačią dieną buvo išduotas ir Bosnalijek d.d. direktoriaus įgaliojimas L. L. D. atstovauti Bosnalijek d.d. interesams arbitražo teisme. Atsiliepimas buvo parengtas ant firminio Bosnalijek d.d. blanko, su bendrovės antspaudu ir direktoriaus parašu, todėl nekilo jokių abejonių dėl jo autentiškumo. Nors reikalavimo teisės perleidimo sutartyse buvo numatyta, jog šalių ginčai bus sprendžiami Sankt Peterburgo ir Leningrado srities arbitražo teismuose, tačiau vėliau sudarytose laidavimo sutartyje ir arbitražiniame susitarime buvo susitarta dėl naujos ginčų nagrinėjimo tvarkos, t. y. dėl jų nagrinėjimo VKAT. Pareiškėjas turėjo pakankamai laiko susipažinti su byla ir pareikšti savo prieštaravimus 2018 m. rugsėjo 27 d., 2018 m. spalio 15 d. ir 2018 m. spalio 23 d. atsiliepimuose ir teiktuose atsiliepimų papildymuose.

71Teisėjų kolegija

konstatuoja:

72IV. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

73Dėl bylos nagrinėjimo ribų

7427.

75Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančio arbitražo sprendimo apskundimo tvarka ir sąlygos įtvirtintos CPK III dalies XVI skyriaus bei KAĮ VIII skyriaus normose. Pagal CPK 301 straipsnio 5 dalį skundai dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių arbitražų sprendimų, pateikti KAĮ nustatyta tvarka, yra paduodami tiesiogiai Lietuvos apeliaciniam teismui ir nagrinėjami mutatis mutandis (su būtinais (atitinkamais) pakeitimais) taikant šiame skyriuje nustatytas taisykles.

7628.

77Pagal KAĮ 50 straipsnio 3 dalį Lietuvos apeliacinis teismas gali panaikinti arbitražo teismo sprendimą, kai padavusi skundą šalis pateikia įrodymus, kad: 1) viena iš arbitražinio susitarimo šalių pagal taikomus įstatymus buvo neveiksni arba arbitražinis susitarimas negalioja pagal šalių susitarimu taikomus įstatymus, o kai šalys dėl arbitražiniam susitarimui taikomų įstatymų nesusitarė, – pagal valstybės, kurioje buvo priimtas arbitražo teismo sprendimas, įstatymus; arba 2) šaliai, prieš kurią norima remtis arbitražo teismo sprendimu, nebuvo reikiamai pranešta apie arbitro paskyrimą ar apie arbitražinį nagrinėjimą arba kitaip nebuvo sudaryta galimybė pateikti savo paaiškinimus; arba 3) arbitražo teismo sprendimas buvo priimtas dėl ginčo ar ginčo dalies, kuri nebuvo perduota arbitražui. Jeigu galima atskirti ginčo dalį, kuri buvo perduota arbitražui, ta arbitražo teismo sprendimo dalis, kuria yra išspręsti arbitražui perduoti klausimai, gali būti pripažįstama ir vykdoma; arba 4) arbitražo teismo sudėtis ar arbitražo procesas neatitiko šalių susitarimo ir (arba) imperatyvių šio įstatymo nuostatų; 5) ginčas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus negali būti perduotas arbitražui; arba 6) arbitražo teismo sprendimas prieštarauja Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai.

7829.

79Iš KAĮ 50 straipsnyje įtvirtintų teisės normų sisteminės analizės matyti, kad Lietuvoje veikiančių arbitražų sprendimų teisminė priežiūra, kurios metu sprendžiama dėl arbitražo sprendimo panaikinimo, vykdoma ne apeliacijos (angl. appeal) ar remisijos (angl. remission), o anuliavimo forma (angl. annulment) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1226/2014, 2014 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-469/2014 ir kt.). Dėl anuliavimo, kaip arbitražo teismo sprendimų priežiūros formos, specifikos arbitražo teismo sprendimų tikrinimas fakto ir materialiosios teisės taikymo aspektu neleidžiamas. Arbitražo teismo sprendimas gali būti tikrinamas tik KAĮ 50 straipsnyje numatytų proceso normų (procesinės viešosios tvarkos) ir materialiosios viešosios tvarkos aspektu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-370/2012, Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-245/2007 ir kt.).

8030.

81Arbitražo sprendimo panaikinimo pagrindai, taip pat ir jų patikrinimo tvarka yra skirtingi. Arbitražo teismo sprendimo suderinamumą su viešosios tvarkos reikalavimais ir ginčo arbitruotinumą (KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 5 ir 6 punktai) Lietuvos apeliacinis teismas tikrina ex officio (pagal pareigas) (KAĮ 50 straipsnio 4 dalis), o visi kiti arbitražo sprendimo panaikinimo pagrindai – nustatyti KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose – analizuojami tik kai to reikalauja skundą dėl arbitražo teismo sprendimo padavusi šalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-365-969/2016, 2016 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-471-916/2016). KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytų pagrindų panaikinti ginčijamą VKAT sprendimą Lietuvos apeliacinis teismas nenustatė.

82Dėl faktinių bylos aplinkybių

8331.

84Kaip nustatė VKAT, 2013 m. rugpjūčio 1 d. AO „TD „Farmacija“ ir Bosnalijek d.d. (tiekėjas) sudarė tiekimo sutartį Nr. 6627/13. 2015 m. balandžio 20 d. Bosnalijek d.d. ir OOO „GRAMA“ sudarė reikalavimo teisės perleidimo (cesijos) sutartį Nr. 5085/15, pagal kurią Bosnalijek d.d. perleido OOO „GRAMA“ 520 005,31 Eur reikalavimą į skolininką AO „TD „Farmacija“, kylantį iš tiekimo sutarties (2 t., b. l. 140–148). 2015 m. balandžio 28 d. Bosnalijek d.d. ir OOO „GRAMA“ sudarė reikalavimo teisės perleidimo (cesijos) sutartį Nr. 75/4, pagal kurią Bosnalijek d.d. perleido OOO „GRAMA“ 760 008,37 Eur reikalavimą į skolininką AO „TD „Farmacija“, kylantį iš tiekimo sutarties (2 t., b. l. 130–139). 2015 m. balandžio 28 d. Bosnalijek d.d., OOO „GRAMA“ ir AO „TD „Farmacija“ sudarė susitarimą dėl reikalavimo teisės perleidimo pagal 2013 m. rugpjūčio 1 d. tiekimo sutartį Nr. 6627/13, pagal kurį Bosnalijek d.d. perleido OOO „GRAMA“ 13 998 712,89 Eur reikalavimą į skolininką AO „TD „Farmacija“, kylantį iš tiekimo sutarties (2 t., b. l. 149–158). Visose šiose reikalavimo teisės perleidimo sutartyse buvo numatyta ginčus perduoti spręsti Sankt Peterburgo ir Leningrado srities arbitražo teismui. OOO „Gruzovoi oboz“, AO „TD „Farmacija“ ir OOO „Grama“ 2015 m. balandžio 29 d. sudarė laidavimo sutartį, kuria OOO „Gruzovoi oboz“ (laiduotojas) įsipareigojo atsakyti OOO „Grama“ (kreditoriui) pagal visas reikalavimo teisės perleidimo sutartis (2 t., b. l. 159–167). Laidavimo sutartyje buvo nustatyta, kad bet kokį iš šios sutarties kylantį ar su juo susijusį ginčą galutinai sprendžia VKAT pagal arbitražo procedūros reglamentą. OOO „Gruzovoi oboz“, AO „TD „Farmacija“ ir OOO „Grama“ 2015 m. balandžio 29 d. taip pat sudarė susitarimą perduoti nagrinėti ginčą komercinio arbitražo teismui, kuriame nustatyta, kad visi iš laidavimo sutarties kilę arba su ja susiję ginčai galutinai sprendžiami VKAT pagal arbitražo procedūros reglamentą (2 t., b. l. 106–110).

8532.

862018 m. kovo 22 d. OOO ,,Grama“ pareiškė reikalavimą OOO ,,Gruzovoj oboz“ dėl 2015 m. balandžio 29 d. laidavimo sutarties vykdymo. Nuo 2018 m. kovo 22 d. iki rugsėjo 24 d. OOO ,,Gruzovoj oboz“ įvykdė dalį (1 680 013,57 Eur) laiduotojo įsipareigojimų OOO ,,Grama“. Pradinis ieškovas OOO „Gruzovoi oboz“ 2018 m. rugsėjo 7 d. kreipėsi į VKAT dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu (Bosnalijek d.d. ieškinyje buvo nurodyta vienu iš atsakovų). VKAT nustačius ieškovui terminą ieškinio trūkumams pašalinti (VKAT nutartyje, be kita ko, buvo nurodyta, kad Bosnalijek d.d. nėra arbitražinio susitarimo šalis ir kad nėra duomenų, patvirtinančių Bosnalijek d.d. valią ir (ar) sutikimą spręsti šį ginčą arbitražo tvarka VKAT) (2 t., b. l. 111–113), pradinis ieškovas OOO „Gruzovoi oboz“ pateikė VKAT 2018 m. rugsėjo 15 d. patikslintą ieškinį, kuriame Bosnalijek d.d. buvo nurodytas kaip trečiasis asmuo, prašydamas pripažinti negaliojančiomis sutartis, dėl kurių sudarymo OOO „Grama“ neturėjo bendrovės dalyvių visuotinio susirinkimo sutikimo (2015 m. balandžio 28 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartį, 2015 m. balandžio 20 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartį, reikalavimo teisės perleidimo sutartį Nr. 75/4 ir laidavimo sutartį), ir taikyti sutarčių pripažinimo negaliojančiomis pasekmes. 2018 m. rugsėjo 24 d. VKAT pirmininko nutartimi pradėta arbitražinio nagrinėjimo procedūra ir atsakovams OOO ,,Grama“, AO „TD „Farmacija“ nustatytas 30 dienų terminas pateikti atsiliepimą į ieškinį, o trečiajam asmeniui Bosnalijek d.d. pasiūlyta per 30 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį (2 t., b. l. 123–129).

8733.

882018 m. rugsėjo 25 d. M. L. už OOO „Gruzovoi oboz“ įvykdė laiduotojo įsipareigojimą ir į OOO „Grama“ kasą įmokėjo 13 598 713 Eur. 2018 m. rugsėjo 25 d. M. L. ir OOO „Gruzovoj oboz“ sudarė reikalavimo teisės perleidimo sutartį, pagal kurią OOO „Gruzovoj oboz“ perleido visas reikalavimo teises pagal įsipareigojimus, kilusius vykdant laidavimo sutartį, M. L..

8934.

902018 m. rugsėjo 25 d. 16.10 val. el. paštu, be kita ko, Bosnalijek d.d. buvo išsiųstas pranešimas apie pradėtą arbitražinio nagrinėjimo procedūrą (3 t., b. l. 40–42), o VKAT 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartis DHL greituoju paštu buvo gauta pareiškėjo patalpose, esančiose Sarajeve, 2018 m. rugsėjo 27 d. 13.34 val. (3 t., b. l. 43–49). 2018 m. rugsėjo 27 d. VKAT gautas Bosnalijek d.d. generalinio direktoriaus N. U. pasirašytas atsiliepimas į ieškinį, kuriame prašoma atsisakyti tenkinti ieškinį ir bylą išnagrinėti be Bosnalijek d.d. atstovų (2 t., b. l. 197–199), tačiau Bosnalijek d.d. šioje byloje įrodinėja, kad Bosnalijek d.d. šio atsiliepimo neteikė ir objektyviai pateikti negalėjo.

9135.

922018 m. spalio 5 d. arbitras priėmė nutartį Nr. 1 paskirti bylos nagrinėjimą 2018 m. spalio 5 d. 13.20 val. 2018 m. spalio 5 d. posėdyje dalyvavo visi arbitražo proceso dalyviai (jų atstovai), išskyrus Bosnalijek d.d. atstovus. 2018 m. spalio 5 d. arbitražo teismas priėmė nutartį Nr. 3 pakeisti pradinį ieškovą OOO „Gruzovoi oboz“ M. L., priimti M. L. patikslintus ieškinio reikalavimus, pasiūlyti bylos šalims, trečiajam asmeniui pateikti rašytinius atsiliepimus dėl patikslintų ieškinio reikalavimų ir paskirti kitą teismo posėdį 2018 m. spalio 5 d. 15.30 val. (3 t., b. l. 121–123). 2018 m. spalio 5 d. arbitražo teismas priėmė nutartį Nr. 4 pasiūlyti šalims per 10 dienų pateikti teismui ir (arba) arbitrui rašytinį atsiliepimą apie trečiojo asmens procesinę padėtį ir arbitražinį susitarimą jo atžvilgiu, OOO „Grama“ pristatyti teismui ir (arba) arbitrui mokėjimų patvirtinimus pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartis, paskirti teismo posėdį 2018 m. spalio 16 d. 12 val. (3 t., b. l. 164–168).

9336.

942018 m. spalio 15 d. atsiliepime Bosnalijek d.d., atstovaujama L. L. D., VKAT nurodė, kad prieštarauja, jog būtų taikomas arbitražinis susitarimas perduoti nagrinėti ginčą VKAT, kurio Bosnalijek d.d. nepasirašė (2 t., b. l. 114–122; 3 t., b. l. 135–143). VKAT 2018 m. spalio 16 d. nutartimi Nr. 6 pakeitė Bosnalijek d.d. procesinį statusą iš trečiojo asmens į atsakovo. 2018 m. spalio 16 d. Bosnalijek d.d. atstovas L. L. D. prašė atidėti bylos nagrinėjimą vienai dienai (3 t., b. l. 160–163). 2018 m. spalio 16 d. ir 2018 m. spalio 17 d. posėdžiuose Bosnalijek d.d. atstovas L. L. D. nurodė, kad Bosnalijek d.d. nesutinka su bylos nagrinėjimu VKAT (2 t., b. l. 168–175). Bosnalijek d.d. atstovas L. L. D. pateikė VKAT 2018 m. spalio 17 d. prašymą nušalinti arbitrą ir paskirti kitą arbitrą iš VKAT rekomenduojamų arbitrų sąrašo (3 t., b. l. 148–151). Bosnalijek d.d. atstovas L. L. D. pateikė VKAT 2018 m. spalio 19 d. priedą prie atsiliepimo į ieškinį, kuriuo prašė nutraukti bylos nagrinėjimą (3 t., b. l. 103–111). Bosnalijek d.d. generalinis direktorius N. U. pateikė VKAT 2018 m. spalio 20 d. prašymą dėl ekspertizės paskyrimo, nes VKAT 2018 m. rugsėjo 27 d. gautas Bosnalijek d.d. atsiliepimas į ieškinį yra suklastotas (3 t., b. l. 82–86). Bosnalijek d.d. atstovas L. L. D. pateikė VKAT 2018 m. spalio 22 d. papildomus paaiškinimus dėl ieškinio (3 t., b. l. 87–91). Bosnalijek d.d. atstovė V. N. B. pateikė VKAT prašymą nušalinti arbitrą ir paskirti kitą arbitrą iš VKAT rekomenduojamų arbitrų sąrašo (3 t., b. l. 152–155). Bosnalijek d.d. atstovas L. L. D. pateikė VKAT prašymą dėl neleistino įrodymo išbraukimo iš bylos (3 t., b. l. 156–159). Bosnalijek d.d. atstovė V. N. B. pateikė VKAT 2018 m. spalio 23 d. atsiliepimą į ieškinį ir jo papildymą, kuriuose prašė nutraukti bylos nagrinėjimą (3 t., b. l. 92–98, 112–120). Šiame atsiliepime į ieškinį buvo nurodyta, kad Bosnalijek d.d. prieštarauja arbitražinei išlygai. Bosnalijek d.d. atstovas L. L. D. pateikė VKAT 2018 m. spalio 25 d. papildomus paaiškinimus dėl ieškinio (3 t., b. l. 99–102). Bosnalijek d.d. atstovė V. N. B. pateikė VKAT prieštaravimą dėl arbitražo teismo 2018 m. spalio 5 d. nutarties Nr. 3, kuriame nurodė, jog Bosnalijek d.d. nebuvo pranešta apie 2018 m. spalio 5 d. posėdžio datą ir laiką, taip pažeidžiant bendrovės teises paruošti motyvuotus paaiškinimus dėl procesinio ieškovo pakeitimo (3 t., b. l. 144–147).

95Dėl arbitražinės išlygos galiojimo sutarties, kurioje išlyga numatyta, nepasirašiusiai šaliai ir kilusio ginčo (ne)priskirtinumo VKAT kompetencijai

9637.

97Pagal KAĮ 10 straipsnio 2 dalį arbitražinis susitarimas sudaromas raštu ir laikomas galiojančiu, jeigu: 1) įformintas bendru šalių pasirašytu dokumentu arba 2) sudarytas šalims apsikeičiant raštais (kurie gali būti siunčiami elektroninių ryšių galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrintas perduodamos informacijos vientisumas ir autentiškumas) ar kitais dokumentais, kuriuose fiksuojamas tokio susitarimo sudarymo faktas; arba 3) sudarytas naudojantis elektroninių ryšių galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrintas perduodamos informacijos vientisumas ir autentiškumas ir juose esanti informacija yra prieinama toliau naudoti; arba 4) šalys apsikeičia ieškiniu ir atsiliepimu į ieškinį, kuriuose viena šalis tvirtina, o kita šalis neneigia, kad jos sudarė arbitražinį susitarimą; arba 5) yra kitokių rašytinių įrodymų, kad šalys yra sudariusios ar pripažįsta arbitražinį susitarimą.

9838.

99KAĮ 19 straipsnyje reglamentuota kompetencijos-kompetencijos doktrina, pagal kurią arbitražo teismas turi teisę pats priimti sprendimą dėl savo kompetencijos nagrinėti ginčą. Arbitražo teismas turi teisę pats priimti sprendimą dėl savo kompetencijos nagrinėti ginčą, įskaitant atvejus, kai kyla abejonių dėl arbitražinio susitarimo buvimo arba jo galiojimo (KAĮ 19 straipsnio 1 dalis). Šalies pareiškimas, kad arbitražo teismas yra nekompetentingas spręsti ginčą, turi būti padarytas ne vėliau negu pareiškiamas prieštaravimas dėl ieškinio. Šalies dalyvavimas skiriant arbitrą neatima iš jos teisės padaryti šį pareiškimą. Pareiškimas, kad arbitražo teismas yra nekompetentingas spręsti ginčą, turi būti padarytas iš karto, kai arbitražinio nagrinėjimo metu iškeliamas klausimas, kuris, šalies nuomone, nepriskirtas arbitražo teismo kompetencijai. Arbitražo teismas gali šioje dalyje numatytą pareiškimą priimti ir vėliau, jeigu pripažins, kad delsimas jį padaryti pateisinamas (KAĮ 19 straipsnio 2 dalis). Dėl KAĮ 19 straipsnio 2 dalyje nurodyto pareiškimo arbitražo teismas gali priimti dalinį sprendimą arba išspręsti šį klausimą galutiniu arbitražo teismo sprendimu (KAĮ 19 straipsnio 3 dalis).

10039.

101Kasacinis teismas yra nurodęs, kad arbitražo jurisdikcija pagrįsta šalių dispozityvumo ir sutarčių privalomumo principais, būtent arbitražinis susitarimas suteikia arbitražui jurisdikciją konkrečių asmenų, kurie yra tokio susitarimo saistomi, ir konkrečių arbitraže nagrinėtinų ginčų atžvilgiu. Arbitražas neįgyja ir negali įgyti jurisdikcijos, kuri jam nėra suteikta šalių susitarimu, išskyrus teismų praktikos pripažįstamus siaurus arbitražinės išlygos išplėtimo tretiesiems asmenims atvejus. Arbitražiniam susitarimui, kaip ir kiekvienai sutarčiai, galioja bendrasis principas, kad susitarimas taikomas jo šalims, todėl arbitražinė išlyga galioja ją sudariusiems asmenims. Kitaip tariant, arbitražiniam susitarimui taikomas sutarties uždarumo principas, reiškiantis, kad jis sukuria teises ir pareigas ją sudariusiems asmenims ir nesukuria teisių ir pareigų tretiesiems asmenims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-74-313/2017).

10240.

103Tam tikrais atvejais asmuo gali būti laikomas sutikusiu nagrinėti ginčą arbitraže ne tik pasirašius arbitražinį susitarimą, bet ir savo elgesiu, iš kurio sutikimas nagrinėti ginčą arbitraže yra aiškiai numanomas. Asmens sutikimas nagrinėti ginčą arbitraže gali būti laikomas aiškiai numanomu, kai toks asmuo gali pagrįstai tikėtis, kad dėl savo elgesio bus susaistytas arbitražinio susitarimo, tačiau arbitražinio susitarimo išplėtimas jo nepasirašiusiems asmenims galimas tik išskirtiniais atvejais. Iš esmės yra tik keletas atvejų, kai asmuo gali būti laikomas savo elgesiu sutikusiu su arbitražiniu susitarimu, kurio nepasirašė. Pirma, toks sutikimas galimas, kai asmuo atskiru susitarimu perima vienos iš sutarties šalių teises ir pareigas konkrečioje sutartyje, kurioje įtvirtinta arbitražinė išlyga. Bendrąjį principą, kad perleidžiant teises pagal pagrindinę sutartį, pagrindinės sutarties šalį pakeičiantis asmuo yra saistomas ir sutarties sąlygos, nustatančios iš sutarties kylančių ginčų teismingumą, savo praktikoje yra pažymėjęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Antra, numanomu asmens sutikimu su konkretaus ginčo nagrinėjimu arbitražo teisme galima laikyti atvejus, kai asmuo vėlesniu savo elgesiu sutiko su ginčo nagrinėjimu arbitražo teisme. Pavyzdžiui, asmuo gali būti laikomas sutikusiu su ginčo nagrinėjimu arbitraže, kai, inicijavus su asmens interesais susijusį arbitražo procesą, asmuo paskyrė atstovą ir dalyvavo arbitražo teismo posėdyje. Toks asmuo netektų teisės vėliau ginčyti arbitražo teismo sprendimą tuo pagrindu, kad arbitražo teismas neturėjo jurisdikcijos nagrinėti ginčą. Trečia, arbitražinio susitarimo nepasirašęs asmuo gali būti laikomas sutikusiu su ginčo nagrinėjimu arbitraže, kai arbitražinį susitarimą ar sutartį, kurioje yra arbitražinė išlyga, sudarė teisėtas asmens atstovas ir šis atstovas veikė pagal savo įgaliojimus. Ketvirta, kai arbitražinis susitarimas saisto vieną juridinį asmenį, gali būti laikoma, kad kitas itin glaudžiai su juo susijęs asmuo taip pat sutiko su konkretaus ginčo nagrinėjimu arbitražo teisme. Sprendžiant arbitražinio susitarimo išplėtimo jo nepasirašiusiems asmenims klausimą, turi būti analizuojama tikroji susitarimo nepasirašiusio asmens valia dėl arbitražinio susitarimo taikymo ir aplinkybės, rodančios faktinį asmens sutikimą būti arbitražinio susitarimo šalimi, arba pagrįstą numatymą, kad jam bus taikomas arbitražinis susitarimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2014).

10441.

105Kasacinė praktika dėl arbitražinių susitarimų aiškinimo taisyklių jau suformuota – tuo atveju, kai arbitražinė išlyga tenkina reikalavimus, keliamus sutarčiai, ir bylą dėl arbitražinio susitarimo galiojimo bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais nagrinėjantis teismas gali nustatyti arbitražinio susitarimo prasmę, remdamasis bendraisiais sutarčių aiškinimo principais, toks arbitražinis susitarimas galioja ir jį įmanoma įvykdyti tol, kol arbitražiniame susitarime nustatytos sąlygos yra tenkinamos. Teismas turi aiškintis šio arbitražinio susitarimo prasmę, ir, kilus abejonių dėl arbitražinio susitarimo galiojimo, abejonės aiškinamos arbitražinio susitarimo galiojimo naudai. Kai šalys išreiškė intenciją ginčus spręsti arbitražo teisme, teismas turėtų tokią šalių valią įgyvendinti, net jei kai kurie arbitražinio susitarimo aspektai yra netikslūs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-471-916/2016).

10642.

107Nagrinėjamoje byloje nekilo ginčas dėl arbitražinės išlygos galiojimo ją sudariusiems subjektams ir M. L., kuris perėmė OOO „Gruzovoi oboz“ reikalavimo teises, tačiau keliamas klausimas dėl arbitražinės išlygos galiojimo pareiškėjui Bosnalijek d.d., kuris nepasirašė arbitražinės išlygos, kuria buvo grindžiamas bylos nagrinėjimas VKAT. Taigi ginčas iš esmės yra kilęs dėl to, kurie asmenys yra saistomi šio arbitražinio susitarimo, t. y. ar pareiškėjas savo elgesiu yra pripažinęs VKAT kompetenciją nagrinėti kilusį ginčą. Be to, ginčas kyla ir dėl to, kokius ginčus apima arbitražinė išlyga, t. y. kilusius tik dėl laidavimo sutarties ar ir su ja susijusius (pavyzdžiui, kilusius dėl reikalavimo teisių perleidimo sutarčių, kaip yra nagrinėjamu atveju). Dėl to teisėjų kolegija pirmiausiai sprendžia būtent dėl šio aspekto, nes nustačius, kad VKAT perduotas spręsti ginčas iš viso negalėjo būti sprendžiamas VKAT, visi kiti šalių argumentai taptų teisiškai nereikšmingais.

10843.

109Visų pirma, Bosnalijek d.d. pareiškimą pagal KAĮ 19 straipsnio 2 dalį, kad arbitražo teismas yra nekompetentingas spręsti nagrinėjamą ginčą, turėjo padaryti ne vėliau negu pareiškė prieštaravimą dėl ieškinio, tačiau to bylą nagrinėjant VKAT nepadarė ir tik Lietuvos apeliaciniam teismui paduotame patikslintame skunde išdėstė abejones dėl to, kokius ginčus apima arbitražinė išlyga, t. y. kilusius tik dėl laidavimo sutarties ar ir su ja susijusius. Antra, teisėjų kolegijos vertinimu, gramatinė arbitražinio susitarimo teksto išraiška nepatvirtina, kad arbitražinio susitarimo šalys apribojo arbitražui perduodamus ginčus tik tais ginčais, kurie kyla iš laidavimo sutarties, kaip teigia Bosnalijek d.d. patikslintame skunde. Iš arbitražinio susitarimo turinio matyti šalių valia VKAT perduoti ne tik ginčus, nesutarimus ar reikalavimus, kylančius iš laidavimo sutarties, bet ir su laidavimo sutartimi susijusius. Reikalavimo teisių perleidimo sutartys, kurios susijusios su laidavimo sutartimi, yra paminėtos arbitražinio susitarimo 1 punkte, o arbitražinio susitarimo 2 ir 4 punktuose nurodyta, kad VKAT bus sprendžiami ginčai, kilę iš laidavimo sutarties arba susiję su ja. Taigi, byloje nustačius aplinkybę, jog arbitražinė išlyga galioja pareiškėjui Bosnalijek d.d. dėl to, kad pareiškėjas savo elgesiu yra pripažinęs VKAT kompetenciją nagrinėti kilusį ginčą, VKAT apskritai turėjo kompetenciją spręsti kilusį ginčą dėl reikalavimo teisių perleidimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis.

11044.

111VKAT, sprendime grįsdamas savo poziciją dėl arbitražinės išlygos galiojimo pareiškėjui Bosnalijek d.d., nurodė, kad Bosnalijek d.d. yra susaistytas arbitražiniu susitarimu ir tai rodo šios šalies elgesys arbitražo teismo procese: paskyrė atstovus, dalyvavo arbitražo teismo posėdyje. Tai reiškia, kad VKAT iš esmės rėmėsi šio procesinio sprendimo 40 punkte nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2014 pateiktu antruoju arbitražinio susitarimo išplėtimo jo nepasirašiusiems asmenims atveju, kai asmuo savo elgesiu sutiko su ginčo nagrinėjimu arbitražo teisme. Tačiau teisėjų kolegija, įvertinusi Bosnalijek d.d. elgesį nagrinėjant bylą arbitražo teisme, sprendžia, kad Bosnalijek d.d. negali būti laikomas sutikusiu su arbitražinės išlygos galiojimu pareiškėjui ir su ginčo pareiškėjo atžvilgiu nagrinėjimu VKAT.

11245.

113Kaip jau minėta, visose 2015 m. balandžio 20–28 d. sudarytose reikalavimo teisės perleidimo sutartyse, kurios šalimi buvo ir Bosnalijek d.d., buvo numatyta ginčus perduoti spręsti Sankt Peterburgo ir Leningrado srities arbitražo teismui, t. y. Bosnalijek d.d. yra išreiškęs aiškią rašytinę valią dėl ginčų sprendimo Sankt Peterburgo ir Leningrado srities arbitražo teisme, o ne VKAT. Jeigu Bosnalijek d.d. būtų paskyręs atstovus, dalyvavęs arbitražo teismo posėdžiuose, naudojęsis kitomis savo teisėmis ir nereiškęs pretenzijų dėl ginčo nagrinėjimo VKAT, būtų pagrindas teigti, kad Bosnalijek d.d. savo elgesiu išreiškė sutikimą dėl ginčo nagrinėjimo VKAT. Tačiau jeigu arbitražinio susitarimo nepasirašęs subjektas paskiria atstovą, dalyvauja arbitražo teismo posėdyje ir ginasi nuo pareikštų reikalavimų naudodamasis kitomis jam suteiktomis teisėmis (pavyzdžiui, teikdamas įvairius prašymus), kartu jau pirmame procesiniame dokumente aiškiai išreikšdamas nesutikimą dėl ginčo nagrinėjimo arbitraže, kaip buvo šiuo atveju, arbitražinio susitarimo išplėtimas tokiam asmeniui neatitiktų dispozityvumo ir sutarties uždarumo principų bei nuostatos, kad arbitražinio susitarimo taikymas jo nepasirašiusiems asmenims galimas tik išskirtiniais atvejais, kai iš subjekto elgesio sutikimas nagrinėti ginčą arbitraže yra aiškiai numanomas.

11446.

115Nagrinėjamu atveju Bosnalijek d.d. jau 2018 m. spalio 15 d. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad prieštarauja, jog būtų taikomas arbitražinis susitarimas perduoti nagrinėti ginčą VKAT, kurio Bosnalijek d.d. nepasirašė, ir šios pozicijos nuosekliai laikėsi viso proceso metu, dalyvaudamas procese tiek trečiojo asmens, tiek ir atsakovo teisiniu statusu, įskaitant ir 2018 m. spalio 16 d. bei 2018 m. spalio 17 d. posėdžius, kuriuose dalyvavo Bosnalijek d.d. atstovas L. L. D.. Be to, jau pačiame arbitražiniame susitarime numatyta, jog šalių ginčą nagrinėja vienas arbitras, taip pat a priori numatyta, jog arbitru bus skiriamas S. M.. Todėl į bylą atsakovu įtraukus dalyvauti pareiškėją, kuris nėra arbitražinio susitarimo šalis, jis neturėjo nei galimybės dalyvauti šalims sprendžiant dėl arbitrų skaičiaus, nei dėl arbitro (arbitrų) kandidatūros (kandidatūrų), tuo tarpu visos arbitražo proceso šalys turi teisę dalyvauti skiriant arbitrą (arbitrus) (VKAT reglamento 16 straipsnis, KAĮ 13-14 straipsniai). Tuo remiantis yra pagrįsti skundo argumentai, jog šalies dalyvavimas skiriant arbitrą visais atvejais yra privaloma tinkamo proceso sąlyga. Aplinkybės, jog pareiškėjas Bosnalijek d.d. arbitražo byloje teikė VKAT įvairius prašymus, reiškė nušalinimus arbitrui S. M., kurie buvo atmesti, nepatvirtina, jog pareiškėjas sutiko su VKAT kompetencija nagrinėti ginčą, t. y. nepaneigia pareiškėjo pozicijos, jog arbitražinis susitarimas Bosnalijek d.d. negali būti taikomas, nes visuose procesiniuose dokumentuose ir arbitražo posėdžiuose pareiškėjas aiškiai išreiškė prieštaravimą dėl kitų asmenų sudaryto arbitražinio susitarimo taikymo jo atžvilgiu. Priešingai, tai tik patvirtina, kad pareiškėjas ne tik nesutiko su bylos nagrinėjimu VKAT, bet kėlė ir tinkamo arbitražo proceso principų pažeidimo bei jo, kaip į arbitražo procesą įtrauktos šalies, teisių pažeidimo klausimą, įskaitant galimybės dalyvauti skiriant arbitrus byloje nesuteikimą.

11647.

117Proceso dalyviai nesutaria dėl byloje esančio 2018 m. rugsėjo 27 d. dokumento, pavadinto Bosnalijek d.d. atsiliepimu į ieškinį, vertinimo. Pareiškėjas teigia, kad nei jis, nei joks įgaliotas jo atstovas niekada į bylą tokio dokumento neteikė ir jis neišreiškia pareiškėjo valios. Suinteresuoti asmenys tokius Bosnalijek d.d. teiginius laiko deklaratyviais. Nors byloje nėra įrodymų, pavirtinančių, kad šis atsiliepimas būtų pasirašytas ne Bosnalijek d.d. direktoriaus, tačiau pagrįstų abejonių, visų pirma, kelia itin greitas atsiliepimo pateikimas. 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartis pareiškėjui buvo išsiųsta el. paštu 2018 m. rugsėjo 25 d. 16.10 val. DHL greituoju paštu ši nutartis iš Vilniaus buvo išsiųsta 2018 m. rugsėjo 24 d. 15:44 val., o pareiškėjo patalpose, esančiose Sarajeve, gauta 2018 m. rugsėjo 27 d. 13.34 val., t. y. pristatyta praėjus beveik 3 paroms nuo išsiuntimo. Taigi net jeigu Bosnalijek d.d. direktorius šį atsiliepimą iš Sarajevo būtų išsiuntęs iš karto po to, kai 2018 m. rugsėjo 25 d. 16.10 val. el. paštu gavo informaciją apie priimtą nagrinėti ieškinį, atsižvelgiant į anksčiau nurodytą siuntos keliavimo iš Vilniaus į Sarajevo laiką, labai tikėtina, kad per 2 paras atsiliepimas nebūtų gautas Vilniuje. Antra, pareiškėjas, kaip trečiasis asmuo arbitražo byloje, pateikė atsiliepimą į ieškinį 2018 m. spalio 15 d. Trečia, pareiškėjo Bosnalijek d.d. generalinis direktorius N. U. pateikė VKAT 2018 m. spalio 20 d. prašymą dėl ekspertizės paskyrimo, siekiant nustatyti VKAT 2018 m. rugsėjo 27 d. gauto Bosnalijek d.d. vardu atsiliepimo į ieškinį suklastojimo faktą, tačiau arbitražo teismas šį prašymą 2018 m. lapkričio 14 d. nutartimi, priimta jau po skundžiamo arbitražo sprendimo rezoliucinės dalies priėmimo 2018 m. lapkričio 2 d., atmetė. Šios aplinkybės teikia pagrindą išvadai, jog pareiškėjas 2018 m. rugsėjo 27 d. atsiliepimo į ieškinį VKAT nepadavė (CPK 185 straipsnis).

11848.

119Pareiškėjas taip pat įrodinėja, kad arbitražinis susitarimas buvo sudarytas 2018 metais, o ne 2015 m. balandžio 29 d., kaip nurodyta pačiame arbitražiniame susitarime. Arbitražiniame susitarime išvardijant reikalavimo perleidimo sutartis padaryta klaida, nurodant vieną iš 2015 m. balandžio 28 d. sudarytų reikalavimo teisės perleidimo sutarčių kaip sudarytą 2018 m. balandžio 28 d. Be to, laidavimo sutartį ir arbitražinį susitarimą pasirašė visai kiti šalių atstovai, negu reikalavimo teisės perleidimo sutartis, nors dvi (sudarytos 2015 m. balandžio 28 d.) iš trijų reikalavimo perleidimo sutarčių sudarytos tik viena diena anksčiau prieš sudarant 2015 m. balandžio 29 d. laidavimo sutartį ir arbitražinį susitarimą. Šios aplinkybės kartu su aplinkybe, kad betarpiškai prieš laidavimo sutarties ir arbitražinio susitarimo sudarymą sudarytose reikalavimo perleidimo sutartyse buvo numatytas kitas ginčų sprendimo būdas (Sankt Peterburgo ir Leningrado srities arbitražo teismuose), teikia pagrindą išvadai, kad iš tikrųjų arbitražinis susitarimas buvo sudarytas ne 2015 m. balandžio 29 d. (CPK 185 straipsnis).

12049.

121Nustačius nepagrįstą arbitražinio susitarimo išplėtimą jo nepasirašiusiam Bosnalijek d.d., yra pagrindas Bosnalijek d.d. patikslintą skundą tenkinti ir panaikinti VKAT 2018 m. lapkričio 2 d. ir 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimus arbitražo byloje Nr. V-0015/2018E, kuriais buvo pripažintos negaliojančiomis Bosnalijek d.d. sudarytos reikalavimo teisės perleidimo sutartys ir taikytos niekinio sandorio teisinės pasekmės - iš Bosnalijek d.d. M. L. priteistos atitinkamos pinigų sumos: 2015 m. balandžio 20 d. Bosnalijek d.d. ir OOO „GRAMA“ sudaryta reikalavimo teisės perleidimo sutartis Nr. 5085/15, 2015 m. balandžio 28 d. Bosnalijek d.d. ir OOO „GRAMA“ sudaryta reikalavimo teisės perleidimo sutartis Nr. 75/4, 2015 m. balandžio 28 d. Bosnalijek d.d., OOO „GRAMA“ ir AO „TD „Farmacija“ sudarytas susitarimas (be numerio) dėl reikalavimo teisės perleidimo pagal 2013 m. rugpjūčio 1 d. tiekimo sutartį Nr. 6627/13 (KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 3 punktas).

122Dėl kitų skundo argumentų

12350.

124VKAT reglamento 42 straipsnyje nėra nustatytas įprastas 6 mėnesių bylos išnagrinėjimo laikotarpis, kaip teigia pareiškėjas, jame įtvirtinta, kad ginčas iš esmės išsprendžiamas priimant arbitražo teismo sprendimą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo bylos perdavimo arbitražo teismui. Teisėjų kolegija pažymi, kad greitas arbitražo bylos išnagrinėjimas (greičiau nei per 6 mėnesius) pats savaime nėra pažeidimas, jeigu yra laikomasi šalių susitarimo, imperatyvių įstatymo reikalavimų, tinkamo arbitražo proceso principų ir arbitražo proceso dalyviams yra tinkamai užtikrinamos jų teisės.

12551.

126Teisėjų kolegija, išklausiusi posėdžių garso įrašus, nenustatė pareiškėjo nurodyto arbitražo proceso konfidencialumo pažeidimo dėl pasirinktos bylos nagrinėjimo vietos – viešbučio registratūros erdvėje ir fojė.

12752.

128Kaip minėta, 2018 m. rugsėjo 24 d. VKAT pirmininko nutartimi pradėta arbitražinio nagrinėjimo procedūra ir trečiajam asmeniui Bosnalijek d.d. pasiūlyta per 30 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį, tačiau VKAT skyrė posėdžius dar nesibaigus VKAT pirmininko nustatytam terminui atsiliepimams pateikti. Be to, VKAT tik 2018 m. spalio 16 d. nutartimi Nr. 6 pakeitė Bosnalijek d.d. procesinį statusą iš trečiojo asmens į atsakovo ir 2018 m. spalio 16 d. posėdį atidėjo tik vienai dienai. Kaip teisingai nurodo pareiškėjas, apie arbitražo teismo posėdžius nebuvo pranešta iš anksto per pagrįstai tam reikalingą laiką, kaip nustatyta KAĮ 34 straipsnio 2 dalyje: apie arbitražo teismo posėdį, įvykusį 2018 m. spalio 5 d. 13:20 val., bylos dalyviams per elektroninę sistemą buvo pranešta tos pačios dienos 12.55 val.; apie arbitražo teismo posėdį, įvykusį 2018 m. spalio 16 d., bylos dalyviams per sistemą buvo pranešta 2018 m. spalio 12 d. Taigi sutiktina su pareiškėjo pozicija, kad Bosnalijek d.d. buvo apribota galimybė ir teisė tinkamai išdėstyti savo poziciją byloje. Tokio pobūdžio pažeidimai neatitinka tinkamo arbitražo proceso principų, neužtikrina arbitražo proceso šalies teisės gintis nuo pareikšto ieškinio ir pateikti paaiškinimus bei įrodymus (KAĮ 8 straipsnio 4-6 dalys, 28 straipsnio 1 dalis, 34 straipsnio 2 dalis). Todėl net jeigu ir būtų pagrindas pripažinti arbitražo teismo kompetenciją nagrinėti ginčą pareiškėjo atžvilgiu, savarankiškas pagrindas panaikinti VKAT 2018 m. lapkričio 2 d. ir 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimus arbitražo byloje Nr. V-0015/2018E būtų esminių arbitražo proceso principų pažeidimas, nesuteikiant pareiškėjui galimybės pateikti savo paaiškinimus byloje (KAĮ 50 straipsnio 3 dalies 2 punktas).

129Dėl bylinėjimosi išlaidų

13053.

131Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublik?s teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio.

13254.

133M. L. prašo priteisti jam iš pareiškėjo 8 310 Eur bylinėjimosi išlaidų (iš jų 510 Eur sudaro išlaidos vertėjų paslaugoms ir 7 800 Eur atstovavimo išlaidos) atlyginimo (3 t., b. l. 176–177). Pareiškėjas prašo iš OOO „Gruzovoi oboz“ ir M. L. priteisti 10 348 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (3 t., b. l. 188–189).

13455.

135Kadangi skundas tenkinamas, M. L., kuris nesutiko su skundu, patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos, o atlygintinos pareiškėjo bylą nagrinėjant Lietuvos apeliaciniame teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos. Tačiau pareiškėjo patirtos bylinėjimosi išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 8.9 punkte nustatytą dydį – 2 316,75 Eur (2,5 x 926,70 Eur (2018 m. II ketv. bruto darbo užmokestis). Taigi pareiškėjui priteistinas 2 317 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimas. Nors pareiškėjas prašo bylinėjimosi išlaidas priteisti iš OOO „Gruzovoi oboz“ ir M. L., ši suma priteistina tik iš M. L., kuriuo arbitražo byloje buvo pakeistas pradinis ieškovas OOO „Gruzovoi oboz“ ir kurio ieškinys arbitražo teismo sprendimu buvo patenkintas iš dalies. Iš M. L. taip pat priteistinos Lietuvos apeliacinio teismo turėtos pašto išlaidos – 32 Eur.

136Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo 50 straipsniu,

Nutarė

137Pareiškėjo (atsakovo arbitražo byloje) Bosnalijek d.d. patikslintą skundą dėl Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2018 m. lapkričio 2 d. ir 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimų byloje Nr. V-0015/2018E panaikinimo tenkinti.

138Panaikinti Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2018 m. lapkričio 2 d. ir 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimus byloje Nr. V-0015/2018E, kuriais buvo pripažintos negaliojančiomis Bosnalijek d.d. sudarytos reikalavimo teisės perleidimo sutartys ir taikytos niekinio sandorio teisinės pasekmės - iš Bosnalijek d.d. M. L. priteistos atitinkamos pinigų sumos: 2015 m. balandžio 20 d. Bosnalijek d.d. ir OOO „GRAMA“ sudaryta reikalavimo teisės perleidimo sutartis Nr. 5085/15, 2015 m. balandžio 28 d. Bosnalijek d.d. ir OOO „GRAMA“ sudaryta reikalavimo teisės perleidimo sutartis Nr. 75/4, 2015 m. balandžio 28 d. Bosnalijek d.d., OOO „GRAMA“ ir AO „TD „Farmacija“ sudarytas susitarimas (be numerio) dėl reikalavimo teisės perleidimo pagal 2013 m. rugpjūčio 1 d. tiekimo sutartį Nr. 6627/13.

139Priteisti pareiškėjui (atsakovui arbitražo byloje) Bosnalijek d.d. (j. a. k. 65-02-0050-11) iš suinteresuoto asmens M. L. (a. k. duomenys neskelbtini) 2 317 Eur (du tūkstančius tris šimtus septyniolika eurų) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

140Priteisti valstybei iš suinteresuoto asmens M. L. (a. k. duomenys neskelbtini) 32 Eur (trisdešimt du eurus) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Valstybei priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

141Pasibaigus kasacinio skundo padavimo terminui (jeigu kasacinis skundas nebus paduotas ar padavimo atveju nebus priimtas) arba po bylos išnagrinėjimo kasacine tvarka (jeigu kasacinis skundas bus paduotas ir priimtas) grąžinti Vilniaus komerciniam arbitražo teismui 2019 m. sausio 24 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautą USB laikmeną.

142Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos ir per tris mėnesius gali būti skundžiama kasaciniu skundu Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (atsakovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Vilniaus komercinis arbitražo teismas (toliau – VKAT) arbitražo byloje Nr.... 7. 2.... 8. Pareiškėjas (atsakovas arbitražo byloje) Bosnalijek d.d. kreipėsi į... 9. 3.... 10. Pareiškėjas patikslintame skunde nurodo, kad VKAT išsprendė ginčą dėl... 11. 4.... 12. Sudaryto arbitražinio susitarimo turinys, t. y. arbitražo klausimų, kurie... 13. 5.... 14. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad į ginčą buvo įtrauktas pareiškėjas,... 15. 6.... 16. Ieškovas OOO „Gruzovoi oboz“ nei pradiniame ieškinyje, nei patikslintame... 17. 7.... 18. Pareiškėjas pažymi, kad byloje esančio 2018 m. rugsėjo 27 d. dokumento,... 19. 8.... 20. Pareiškėjo vertinimu, arbitražinis susitarimas atitinka visus tariamojo... 21. 9.... 22. Arbitražo teismo sudėtis neatitiko šalių susitarimo ir imperatyvių KAĮ... 23. 10.... 24. Arbitražo teismas, nagrinėdamas bylą, padarė daug procesinių pažeidimų,... 25. 10.1.... 26. Pareiškėjui nebuvo sudaryta tinkama ir lygiateisė galimybė pagrįsti savo... 27. 10.2.... 28. Pareiškėjo atstovo 2018 m. spalio 16 d. posėdyje išdėstytą prašymą... 29. 10.3.... 30. VKAT 2018 m. rugsėjo 24 d. nutartimi nustatė 30 dienų terminą Bosnalijek... 31. 10.4.... 32. Daugelį bylos klausimų arbitražo teismas sprendė apskritai nepranešdamas... 33. 10.5.... 34. Apie arbitražo teismo posėdžius nebuvo pranešta iš anksto per pagrįstai... 35. 10.6.... 36. Buvo šiurkščiai pažeistas KAĮ 8 straipsnio 3 dalyje ir VKAT reglamento 6... 37. 10.7.... 38. Arbitražo teismas 2018 m. spalio 5 d. nutartyje pareiškė savo išankstinę... 39. 11.... 40. Suinteresuotas asmuo (ieškovas arbitražo byloje) M. L. atsiliepime į... 41. 12.... 42. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad 2013 m. rugpjūčio 1 d. AO „TD... 43. 13.... 44. Suinteresuotas asmuo paaiškino, kad OOO „Gruzovoi oboz“ 2018 m. rugsėjo... 45. 14.... 46. 2018 m. rugsėjo 25 d. M. L. ir OOO „Gruzovoi oboz“ sudarė reikalavimo... 47. 15.... 48. Arbitražo teismas turėjo kompetenciją spręsti ginčą, nes arbitražinis... 49. 16.... 50. Kontinentinės teisės valstybėse visuotinai pripažįstama arbitražo teisė... 51. 17.... 52. KAĮ 19 straipsnio 2 dalyje ir VKAT reglamento 28 straipsnio 2 dalyje... 53. 18.... 54. Arbitražo teismui patraukus Bosnalijek d.d. dalyvauti arbitražo byloje... 55. 19.... 56. 2018 m. spalio 16 d. nutartimi arbitražo teismui pakeitus Bosnalijek d.d.... 57. 20.... 58. Arbitražinis susitarimas neatitinka tariamojo sandorio požymių. Arbitražo... 59. 21.... 60. Arbitražo teismo sudėtis ir arbitražo procesas atitiko šalių susitarimą... 61. 22.... 62. Šalys turi laisvę susitarti dėl arbitro ir arbitrų skyrimo tvarkos.... 63. 23.... 64. Arbitražo teismas visoms šalims, įskaitant ir pareiškėją, sudarė... 65. 24.... 66. Nėra jokio pagrindo teigti, kad buvo pažeistas konfidencialumo principas,... 67. 25.... 68. Suinteresuotas asmuo (ieškovas arbitražo byloje) OOO „Gruzovoi oboz“... 69. 26.... 70. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad jis palaiko visus suinteresuoto asmens M. L.... 71. Teisėjų kolegija... 72. IV. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 73. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 74. 27.... 75. Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančio arbitražo sprendimo apskundimo... 76. 28.... 77. Pagal KAĮ 50 straipsnio 3 dalį Lietuvos apeliacinis teismas gali panaikinti... 78. 29.... 79. Iš KAĮ 50 straipsnyje įtvirtintų teisės normų sisteminės analizės... 80. 30.... 81. Arbitražo sprendimo panaikinimo pagrindai, taip pat ir jų patikrinimo tvarka... 82. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 83. 31.... 84. Kaip nustatė VKAT, 2013 m. rugpjūčio 1 d. AO „TD „Farmacija“ ir... 85. 32.... 86. 2018 m. kovo 22 d. OOO ,,Grama“ pareiškė reikalavimą OOO ,,Gruzovoj... 87. 33.... 88. 2018 m. rugsėjo 25 d. M. L. už OOO „Gruzovoi oboz“ įvykdė laiduotojo... 89. 34.... 90. 2018 m. rugsėjo 25 d. 16.10 val. el. paštu, be kita ko, Bosnalijek d.d. buvo... 91. 35.... 92. 2018 m. spalio 5 d. arbitras priėmė nutartį Nr. 1 paskirti bylos... 93. 36.... 94. 2018 m. spalio 15 d. atsiliepime Bosnalijek d.d., atstovaujama L. L. D., VKAT... 95. Dėl arbitražinės išlygos galiojimo sutarties, kurioje išlyga numatyta,... 96. 37.... 97. Pagal KAĮ 10 straipsnio 2 dalį arbitražinis susitarimas sudaromas raštu ir... 98. 38.... 99. KAĮ 19 straipsnyje reglamentuota kompetencijos-kompetencijos doktrina, pagal... 100. 39.... 101. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad arbitražo jurisdikcija pagrįsta šalių... 102. 40.... 103. Tam tikrais atvejais asmuo gali būti laikomas sutikusiu nagrinėti ginčą... 104. 41.... 105. Kasacinė praktika dėl arbitražinių susitarimų aiškinimo taisyklių jau... 106. 42.... 107. Nagrinėjamoje byloje nekilo ginčas dėl arbitražinės išlygos galiojimo ją... 108. 43.... 109. Visų pirma, Bosnalijek d.d. pareiškimą pagal KAĮ 19 straipsnio 2 dalį, kad... 110. 44.... 111. VKAT, sprendime grįsdamas savo poziciją dėl arbitražinės išlygos... 112. 45.... 113. Kaip jau minėta, visose 2015 m. balandžio 20–28 d. sudarytose reikalavimo... 114. 46.... 115. Nagrinėjamu atveju Bosnalijek d.d. jau 2018 m. spalio 15 d. atsiliepime į... 116. 47.... 117. Proceso dalyviai nesutaria dėl byloje esančio 2018 m. rugsėjo 27 d.... 118. 48.... 119. Pareiškėjas taip pat įrodinėja, kad arbitražinis susitarimas buvo... 120. 49.... 121. Nustačius nepagrįstą arbitražinio susitarimo išplėtimą jo... 122. Dėl kitų skundo argumentų... 123. 50.... 124. VKAT reglamento 42 straipsnyje nėra nustatytas įprastas 6 mėnesių bylos... 125. 51.... 126. Teisėjų kolegija, išklausiusi posėdžių garso įrašus, nenustatė... 127. 52.... 128. Kaip minėta, 2018 m. rugsėjo 24 d. VKAT pirmininko nutartimi pradėta... 129. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 130. 53.... 131. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 132. 54.... 133. M. L. prašo priteisti jam iš pareiškėjo 8 310 Eur bylinėjimosi išlaidų... 134. 55.... 135. Kadangi skundas tenkinamas, M. L., kuris nesutiko su skundu, patirtos... 136. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 137. Pareiškėjo (atsakovo arbitražo byloje) Bosnalijek d.d. patikslintą skundą... 138. Panaikinti Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2018 m. lapkričio 2 d. ir... 139. Priteisti pareiškėjui (atsakovui arbitražo byloje) Bosnalijek d.d. (j. a. k.... 140. Priteisti valstybei iš suinteresuoto asmens M. L. (a. k. duomenys neskelbtini)... 141. Pasibaigus kasacinio skundo padavimo terminui (jeigu kasacinis skundas nebus... 142. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos ir per tris mėnesius gali...