Byla e2-794-871/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė,

2sekretoriaujant I. Z.,

3dalyvaujant ieškovo SP „Jenty Spedition“ atstovei advokato padėjėjai V. Š.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo SP „Jenty Spedition“ ieškinį atsakovui UAB „Seven Miles Logistics“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

5I. Ginčo esmė

 1. Ieškovas SP „Jenty Spedition“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 2900 EUR skolos, 6 procentus metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Šalys susitarė, jog Ieškovas suteiks Atsakovui transportavimo paslaugas, perveždamas Atsakovo nurodytas prekes iš Lenkijos į Rusiją. Ieškovas tinkamai ir laiku įvykdė savo įsipareigojimus, už suteiktas paslaugas išrašė bei pateikė Atsakovui apmokėti sąskaitas-faktūras. Atsakovas liko neapmokėjęs Ieškovui šių sąskaitų-faktūrų: 2016 m. balandžio 18 d. sąskaitos-faktūros Nr. 161548 – 1000 EUR sumai už prekių transportavimą iš Blonie, Lenkijoje, į Smolenską, Rusijoje. Pagal CMR važtaraštį Nr. 164152 prekės buvo pristatytos 2016 m. balandžio 18 d.; 2) 2016 m. liepos 5 d. sąskaitos-faktūros Nr. 166293 – 1200 EUR sumai už prekių transportavimą iš Blonie, Lenkijoje, į Kurską, Rusijoje. Pagal CMR važtaraščius Nr. 166710, Nr. 166082 ir Nr. 166081 prekės buvo pristatytos 2016 m. birželio 16 d.; 3) 2016 m. rugpjūčio 16 d. sąskaitos-faktūros Nr. 168484 – 700 EUR sumai už prekių transportavimą iš Blonie, Lenkijoje, į Kurską, Rusijoje. Pagal CMR važtaraščius Nr. 167513 ir Nr. 167525 prekės buvo pristatytos 2016 m. liepos 14 d. Kadangi Atsakovas vengia vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ir ignoruoja Ieškovo teisėtus reikalavimus dėl įsiskolinimo likvidavimo, skola priteistina teismo.
 2. Atsakovas UAB „Seven Miles Logistics“ pateiktu atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad Ieškovas savo reikalavime klaidingai nurodė, jog Užsakymą krovinį nugabenti iš Blonie, Lenkija, į Smolenską, Rusijos Federacija, įvykdė tinkamai. Ieškovas nepažymėjo, jog galutinė krovinio pagal užsakymą pristatymo vieta buvo numatyta Maskvoje. Ieškovas krovinio nenugabeno iki Užsakyme nustatytos vietos (Roska CO. LTD, P. L. 12-1, Maskva), o krovinį nugabeno ir paliko Smolenske, todėl be pagrindo ieškinyje nurodo savo prievolę yra įvykdęs tinkamai. Dėl tokio Ieškovo prievolės neįvykdymo atsiradusius nuostolius (krovinio perkrovimas, nugabenimas Rusijos Federacijoje iki galutinės paskirties vietos) turėjo padengti Atsakovas. Todėl A. I. 2016 m. gegužės 24 d. pateikė pretenziją 1274,12 EUR sumai. Pretenzijoje buvo nurodyta, jog dėl Ieškovo kaltės atsiradę Atsakovo nuostoliai bus kompensuojami atliekant priešpriešinį išskaitymą iš Ieškovo išrašytų sąskaitų. Ieškovas savo reikalavime klaidingai nurodė, jog susitarimą krovinį nugabenti iš Blonie, Lenkija, į Kurską, Rusijos Federacija, įvykdė tinkamai. Ieškovas nepažymėjo, jog pagal 2016 m. birželio 6 d. užsakymą, Ieškovas krovinį įsipareigojo pasikrauti 2016 m. birželio 9 d., tačiau krovinį atvyko pasikrauti 4 dienomis pavėluotai, t.y. 2016 m. birželio 13 d. Atitinkamai ieškovas krovinį įsipareigojo pristatyti 2016 m. birželio 13 d., o pristatė tik 2016 m. birželio 16 d., 3 dienomis vėliau, nei buvo numatyta Krovinio vežimo sutartyje, todėl pagal Krovinio vežimo sutarties sąlygas turėjo mokėti kompensacijas už prastovas, t.y. 100 Eur baudą už vieną vėlavimo dieną (iš viso 700 Eur). Už pradelsimus Ieškovui buvo pateikta pretenzija ir nurodyta, jog šios sumos bus išskaitytos pagal priešpriešinius Atsakovo reikalavimus iš Ieškovui pagal išrašytas sąskaitas mokėtinų sumų. Ieškovas nepažymėjo, jog krovinį pagal 2016 m. liepos 5 d. užsakymą jis įsipareigojo pasikrauti 2016-07-08, o pristatyti 2016 m. liepos 11 d., tačiau krovinys buvo pristatytas tik 2016 m. liepos 14 d., todėl pagal Krovinio vežimo sutarties sąlygas jam buvo paskaičiuota 300 Eur bauda už prastovas, kuri išskaityta iš priešpriešinių Ieškovo reikalavimų. Ieškovas neatsižvelgė į Atsakovo atliktus įskaitymus pagal priešpriešinius reikalavimus, todėl Ieškovo ieškinys yra neįrodytas, nepagrįstas, todėl negali būti tenkinamas. CMR Konvencijos 27 str. 1 d. numatyta, jog būtent 5 procentų palūkanų norma turi būti taikoma ir vežėjo reikalavimui priteisti palūkanas už pavėluotą atsiskaitymą, o ne 6 proc. kaip kad reikalauja Ieškovas.
 3. Ieškovas pateikė dubliką, kuriuo ieškinį palaikė ir prašė tenkinti visiškai. Atsakovas teigia, jog galutinė krovinio pagal užsakymą pristatymo vieta buvo numatyta ne Smolenske, o Maskvoje (Roska CO. LTD, P. L. 12-1, Maskva), ir Ieškovas krovinio nenugabeno iki užsakyme nustatytos vietos. Su tuo sutikti negalima, kadangi pagal pateikiamą 2016 m. balandžio 13 d. Pervežimo sutartį-paraišką / Transporto užsakymą Nr. 4 ir kartu su ieškiniu pateiktą CMR važtaraštį Nr. 164152 krovinys turėjo būti pristatytas Smolenske nurodytu adresu ir ten buvo pristatytas. Atsakovo teigimu, Ieškovas, įsipareigojęs krovinį nugabenti iš Blonie, Lenkija, į Kurską, Rusijos Federacija, pagal 2016 m. birželio 6 d. užsakymą, turėjo pristatyti krovinį 2016 m. birželio 13 d., tačiau jį pristatė tik 2016 m. birželio 16 d., t. y. 3 dienomis vėliau. Su tuo taip pat negalima sutikti, kadangi remiantis pateikiamu 2016 m. birželio 6 d. Pervežimo sutartimi-paraiška / Transporto užsakymu Nr. 5 krovinys turėjo būti pristatytas iki 2016 m. liepos 29 d. ir kartu su ieškiniu pateikti CMR važtaraščiai Nr. 166710, Nr. 166082 ir Nr. 166081 patvirtina šio įsipareigojimo įvykdymą. Atsakovas nurodo, jog pagal 2016 m. liepos 5 d. užsakymą Ieškovas įsipareigojo pristatyti krovinį 2016 m. liepos 11 d., tačiau krovinys buvo pristatytas tik 2016 m. liepos 14 d. Tačiau pagal pateikiamą 2016 m. birželio 6 d. Pervežimo sutartį-paraišką / Transporto užsakymą Nr. 6 krovinys turėjo būti pristatytas iki 2016 m. liepos 29 d. ir kartu su ieškiniu pateikti CMR važtaraščiai Nr. 167513 ir Nr. 167525 patvirtina šio įsipareigojimo įvykdymą. Atsiliepime į ieškinį nurodoma, jog Ieškovas neatsižvelgė į Atsakovo atliktus įskaitymus pagal priešpriešinius reikalavimus. Atsakovo kartu su atsiliepimu į ieškinį pateiktos 2016 m. gegužės 24 d., 2016 m. birželio 22 d. ir 2016 m. liepos 18 d. pretenzijos nepagrįstos. Šiuo atveju įskaitymas remiantis CK 6.130 straipsniu negalėjo būti atliktas, kadangi Atsakovas neturėjo reikalavimo teisės Ieškovui.
 4. Atsakovas pateikė tripliką, kuriuo su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti. Nurodė, jog Ieškovas savo dublike pateikė tariamai atsakovo pateiktus užsakymus, kurie nei savo turiniu, nei forma neatitinka ieškovo atsakovui pateiktų užsakymų. Atsakovo atlikti įskaitymai laikytini galiojančiais iki bus nuginčyti įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka.
 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė, prašė tenkinti visiškai. Iš esmės pakartojo procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus. Nurodė, kad atsakovo su tripliku pateiktos užsakymų paraiškos yra sudarytos tik atsakovo, jose nenurodytas net vežėjas.
 6. Kviečiamas į teismo posėdį atsakovas neatvyko, nors apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Todėl atsakovo neatvykimas nekliudė išnagrinėti bylą iš esmės. Atsakovą atstovavę atstovai 2017-12-18 pateikė pranešimą apie atstovavimo sutarties nutraukimą nuo 2017-12-12, naujo atstovo atsakovas byloje nesamdė.

6II. Teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir išvados

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

 1. Byloje nustatyta, kad ieškovas SP „Jenty Spedition“ ir atsakovas UAB „Seven Miles Logistics“ 2016-04-13 sudarė pervežimo sutartį-paraišką/transporto užsakymą Nr. 4, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pervežti krovinį maršrutu Lenkija - Smolenskas, o atsakovas įsipareigojo ieškovui už krovinio pervežimo paslaugas sumokėti 1000 Eur sumą (1 t., b.l. 85-87, 91-93). CMR važtaraščio Nr. 164152 kopija patvirtina, kad ieškovas pervežė krovinį sutartu maršrutu ir pristatė jį gavėjui (1 t., b.l. 29, 43). 2016-04-18 ieškovas už suteiktas krovinio vežimo paslaugas išrašė atsakovui sąskaitą Nr. 161548 1000 Eur sumai (1 t., b.l. 26, 35).
 2. Ieškovas ir atsakovas 2016-06-06 sudarė pervežimo sutartį-paraišką/transporto užsakymą Nr. 5, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pervežti krovinį maršrutu Lenkija - Kurskas, o atsakovas įsipareigojo ieškovui už krovinio pervežimo paslaugas sumokėti 1200 Eur sumą (1 t., b.l. 88-90, 94-96). CMR važtaraščių Nr. 166710, 166081 ir 166082 kopijos patvirtina, kad ieškovas pervežė krovinį sutartu maršrutu ir pristatė jį gavėjui (1 t., b.l. 30, 31, 32, 40, 41, 42). 2016-07-05 ieškovas už suteiktas krovinio vežimo paslaugas išrašė atsakovui sąskaitą Nr. 166293 1200 Eur sumai (1 t., b.l. 27, 36).
 3. Ieškovas ir atsakovas 2016-06-06 sudarė pervežimo sutartį-paraišką/transporto užsakymą Nr. 6, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pervežti krovinį maršrutu Lenkija - Kurskas, o atsakovas įsipareigojo ieškovui už krovinio pervežimo paslaugas sumokėti 700 Eur sumą (1 t., b.l. 82-84, 97-99). CMR važtaraščių Nr. 167513, 167525 kopijos patvirtina, kad ieškovas pervežė krovinį sutartu maršrutu ir pristatė jį gavėjui (1 t., b.l. 33, 34, 38, 39). 2016-08-16 ieškovas už suteiktas krovinio vežimo paslaugas išrašė atsakovui sąskaitą Nr. 168484 700 Eur sumai (1 t., b.l. 28, 37).
 4. Atsakovas paruošiamuosiuose dokumentuose nurodė, kad jo prievolė ieškovui yra pasibaigusi, nes tarp šalių įvyko įskaitymas pagal atsakovo 2016 m. gegužės 24 d., 2016 m. birželio 22 d. ir 2016 m. liepos 18 d. pretenzijas (1 t., 70-71, 68, 69, 65-67).
 5. Pažymėtina, jog Lietuvos A. T. savo praktikoje yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai atsakovas teisme pareiškia, jog prievolė pagal ieškinį yra pasibaigusi dėl iki bylos iškėlimo įvykusio įskaitymo, teismas turi patikrinti tokio atsikirtimo pagrįstumą, t.y. ar įskaitymas įvyko ir ar jis pagrįstas (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-363/2009; 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2008). Atsakovui ginčijant reikalavimą dėl prievolės įvykdymo tuo pagrindu, kad ji yra pasibaigusi priešpriešinių reikalavimų įskaitymu, atsakovas privalo įrodyti, kad įskaitymas atliktas laikantis įstatymo reikalavimų (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2010).
 6. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.130 str. 1 d. nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo (CK 6.131 str. 1 d.). Iš CK 6.130 str. įtvirtintų nuostatų matyti, jog tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t.y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t.y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t.y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007; 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; 2010 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010; 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010). Įskaitymo teisiniai padariniai (prievolės pasibaigimas) atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tačiau apie tokio veiksmo atlikimą būtina tinkamai pranešti kitai prievolės šaliai. Taip pat atliekant įskaitymą turi būti laikomasi CK 6.130 str. 1 d. nustatytų įskaitymo sąlygų.
 7. Nagrinėjamu atveju teismas įvertinęs byloje pateiktų įrodymų visetą bei jų tarpusavio ryšį sprendžia, jog neegzistavo visos CK 6.130 str. 1 d. nustatytos sąlygos įskaitymų atlikimui pagal atsakovo 2016 m. gegužės 24 d., 2016 m. birželio 22 d. ir 2016 m. liepos 18 d. pretenzijas.
 8. Atsakovas atsiliepime teigė, jog galutinė krovinio pagal užsakymą Nr. 4 pristatymo vieta buvo numatyta ne Smolenske, o Maskvoje (Roska CO. LTD, P. L. 12-1, Maskva), ir ieškovas krovinio nenugabeno iki užsakyme nustatytos vietos. Todėl atsakovas ieškovui 2016 m. gegužės 24 d. pateikė pretenziją 1274,12 EUR sumai dėl patirtų nuostolių. Teismas nesutinka su tokiais atsakovo teiginiais, kadangi pagal ieškovo pateiktą abiejų šalių pasirašytą 2016-04-13 pervežimo sutartį-paraišką/ transporto užsakymą Nr. 4 ir kartu su ieškiniu pateiktą CMR važtaraštį Nr. 164152 krovinys turėjo būti pristatytas Smolenske nurodytu adresu ir ten buvo pristatytas faktiškai. Atsakovo 2017-11-29 pateiktas 2016-04-11 pervežimo užsakymas (1 t., b.l. 106-109) yra pasirašytas tik paties atsakovo vienašališkai, jame nenurodytas nei vežėjas, nei apskritai adresatas, akceptavęs užsakymą. Todėl teismas neturi pagrindo spręsti, kad šis 2016-04-11 užsakymas nustato įsipareigojimus ieškovui ir taikytinas pervežimui tarp šalių pagal pasirašytą 2016-04-13 pervežimo sutartį-paraišką/transporto užsakymą Nr. 4 ir CMR važtaraštį Nr. 164152.
 9. Atsakovo teigimu, ieškovas, įsipareigojęs krovinį nugabenti iš Blonie, Lenkija, į Kurską, pagal 2016-06-06 užsakymą, turėjo pristatyti krovinį 2016-06-13, tačiau jį pristatė tik 2016-06-16, t. y. 3 dienomis vėliau. Todėl pagal Krovinio vežimo sutarties sąlygas turėjo mokėti kompensacijas už prastovas, t.y. 100 Eur baudą už vieną vėlavimo dieną (iš viso 700 Eur). Su tuo taip pat negalima sutikti, kadangi remiantis abiejų šalių pasirašyta 2016-06-06 pervežimo sutartimi-paraiška/transporto užsakymu Nr. 5 krovinys turėjo būti pristatytas iki 2016-07-29. CMR važtaraščiai Nr. 166710, Nr. 166082 ir Nr. 166081 patvirtina šio įsipareigojimo įvykdymą laiku. Atsakovo 2017-11-29 pateiktas 2016-06-06 pervežimo užsakymas (1 t., b.l. 110-113) yra pasirašytas tik paties atsakovo vienašališkai, jame nenurodytas nei vežėjas, nei apskritai adresatas, akceptavęs užsakymą. Todėl teismas neturi pagrindo spręsti, kad šis užsakymas nustato įsipareigojimus ieškovui ir taikytinas pervežimui tarp ginčo šalių pagal pasirašytą 2016-06-06 pervežimo sutartį-paraišką/transporto užsakymą Nr. 5 ir jos pagrindu išrašytus CMR važtaraščius Nr. 166710, Nr. 166082 ir Nr. 166081.
 10. Atsakovas nurodė, jog pagal 2016-07-05 užsakymą ieškovas įsipareigojo pristatyti krovinį 2016-07-11, tačiau krovinys buvo pristatytas tik 2016-07-14. Su tuo taip pat negalima sutikti, kadangi remiantis abiejų šalių pasirašyta 2016-06-06 pervežimo sutartimi-paraiška/transporto užsakymu Nr. 6 krovinys turėjo būti pristatytas iki 2016-07-29. CMR važtaraščiai Nr. 167513 ir Nr. 167525 patvirtina šio įsipareigojimo įvykdymą laiku. Atsakovo 2017-11-29 pateiktas 2016-07-05 pervežimo užsakymas (1 t., b.l. 126-129) yra pasirašytas tik paties atsakovo vienašališkai, jame nenurodytas nei vežėjas, nei apskritai adresatas, akceptavęs užsakymą. Todėl teismas neturi pagrindo spręsti, kad šis užsakymas nustato įsipareigojimus ieškovui ir taikytinas tarp šalių pervežimui pagal pasirašytą 2016-06-06 pervežimo sutartį-paraišką/transporto užsakymą Nr. 6 ir jos pagrindu išrašytus CMR važtaraščius Nr. 167513 ir Nr. 167525.
 11. Įvertinus šioje byloje nustatytas aplinkybes, laikytina, jog neegzistavo visos CK 6.130 str. 1 d. nustatytos sąlygos įskaitymų atlikimui, atsakovas neįrodė, kad jis turėjo abipusius priešpriešinius, galiojančius, apibrėžtus ir vykdytinus reikalavimus ieškovui, todėl jo teiginiai, kad prievolė baigėsi įskaitymu atmestini kaip nepagrįsti (CPK 178 str., 185 str.).
 12. Nagrinėjamu atveju teismas įvertinęs byloje pateiktų įrodymų visetą bei jų tarpusavio ryšį, taip pat sprendžia, kad atsakovas įskaitydamas ieškovo reikalavimus nesilaikė ir CK 6.131 str. 1 d. nustatytos tvarkos.
 13. Lietuvos A. T. praktikoje pripažįstama, kad jeigu sutartyje ar įstatyme nenustatyta specialios pranešimo formos, tai apie įskaitymą gali būti pranešama įvairia forma (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2005; 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-479/2010; kt.). Dėl pareiškimo apie įskaitymą turinio kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad jis turi būti aiškus, suprantamas ir nedviprasmiškas. Pareiškime turėtų būti nurodyta prievolė, pagal kurią atliekamas įskaitymas, įskaitymo pagrindas ir įskaitoma suma (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012; 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014). Pažymėtina, kad atsakovas atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą įskaitymo faktu, turi tokias aplinkybes įrodyti, t.y. pateikti įrodymus, jog apie atliktą įskaitymą ieškovui buvo tinkamai pranešta (CPK 178 str.). Nagrinėjamu atveju jokių įrodymų, patvirtinančių tai, jog atsakovas buvo tinkamai pranešęs ieškovui apie priešpriešinių prievolių įskaitymą, o atsakovo 2016 m. gegužės 24 d., 2016 m. birželio 22 d. ir 2016 m. liepos 18 d. pretenzijos buvo įteiktos ieškovui byloje nepateikta (CPK 178 str.). Ieškovas paaiškino, kad apie pretenzijas sužinojo tik teisminio bylos nagrinėjimo metu. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, jog ieškovui apie atsakovo vienašalį priešpriešinių prievolių įskaitymą tinkamai pranešta nebuvo, todėl laikytina, jog nagrinėjamu atveju CK 6.131 str. 1 d. nustatytų įskaitymo sąlygų nebuvo, o atsakovo prievolė negalėjo pasibaigti įskaitymu. Jei atsakovas turi pretenzijų ieškovui, jis jas gali reikšti bendra tvarka kreipdamasis į teismą su ieškiniu.
 14. Byloje įrodyta, kad ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, tačiau atsakovas nevykdė savo prievolės sumokėti už pervežimo paslaugas ir liko skolingas ieškovui 2900 Eur. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas būtų apmokėjęs minėtą įsiskolinimą ieškovui (CPK 178 str.).
 15. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdo ar netinkamai vykdo sutartyje numatytų sąlygų (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas), praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Remiantis CK 6.256 straipsnio 1 dalies nuostatomis, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Kadangi iš rašytinės bylos medžiagos matyti, jog atsakovas prisiimtų sutartinių įsipareigojimų atsiskaityti už jam suteiktas krovinių vežimo paslaugas neįvykdė, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 2900 Eur skolos pagal 2016-04-13 pervežimo sutartį-paraišką/transporto užsakymą Nr. 4 ir 2016-04-18 sąskaitą Nr. 161548, 2016-06-06 pervežimo sutartį-paraišką/transporto užsakymą Nr. 5 ir 2016-07-05 sąskaitą Nr. 166293, 2016-06-06 pervežimo sutartį-paraišką/transporto užsakymą Nr. 6 ir 2016-08-16 sąskaitą Nr. 168484 yra teisėtas, pagrįstas ir tenkintinas.
 16. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, skatina skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę. CK 6.210 str. 2 d. numato, kad kai abi šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos. Atsakovo atsiliepimo argumentai, kad turi būti taikomas ne CK 6.210 str. 2 d. nustatytas procesinių palūkanų dydis, o CMR konvencijos 27 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatytos metinės palūkanos negali viršyti 5 proc., atmestini kaip nepagrįsti. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad lingvistinis nurodytos CMR konvencijos nuostatos aiškinimas leidžia spręsti, jog ši teisės norma reglamentuoja palūkanas, kurias turi mokėti vežimo sutartį pažeidęs vežėjas (2011 m. liepos 22 d. Lietuvos A. T. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2011). Kadangi byloje kilęs ginčas dėl to, kad vežimo sutartį pažeidė užsakovas, ieškovas vežėjas prašo priteisti atitinkamo dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme, atsižvelgiant į tai, laikytina, kad nagrinėjamu atveju CMR konvencijos 27 str. 1 d. negali būti taikoma, todėl taikoma ne CMR konvencija, bet CK 6.210 str. 2 d., 6.37 str. 2 d. Todėl yra pagrindas ieškovo reikalavimą tenkinti ir iš atsakovo priteisti 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos 2900 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2017-09-07 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
 17. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovas už ieškinį sumokėjo 65 Eur žyminio mokesčio, kuris priteistinas iš atsakovo ieškovui (CPK 93 str. 1 d.).
 18. Ieškovas pateikė įrodymus, kad patyrė 919,60 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Ieškovo nurodomos išlaidos byloje dalyvavusio advokato pagalbai apmokėti yra realiai patirtos ir pagrįstos, atitinka Teisingumo ministro įsakymu patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteisiama 919,60 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 88 str., 93 str. 1 d., 98 str.).
 19. Byloje susidarė 5,32 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybės naudai priteisiama 5,32 Eur pašto išlaidų (CPK 93 str. 1 d.).
 20. Kiti šalių argumentai, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, nurodytus sprendimo motyvus ir padarytas išvadas, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl teismas dėl jų plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90; Europos Žmogaus Teisių Teismo 2013-11-12 sprendimas, priimtas byloje Jokšas v. Lietuvą, bylos Nr. 25330/07).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 268 str., 269 str., 270 str. teismas

Nutarė

9Ieškovo ieškinį tenkinti visiškai.

10Priteisti iš atsakovo UAB „Seven Miles Logistics“ 2900 Eur skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 2900 Eur sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos 2017-09-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 984,60 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo SP „Jenty Spedition“ naudai.

11Priteisti iš atsakovo UAB „Seven Miles Logistics“ valstybės naudai 5,32 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, arba į sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, teismui būtina pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

12Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai