Byla 2-406-943/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens kreditoriaus uždarosios akcines bendrovės Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-5036-640/2014 pagal pareiškėjo ECOVIS Miškinis, Kvainauskas ir partneriai advokatų kontoros skundą dėl bankrutavusios akcinės bendrovės „Sunonis“ 2014 m. balandžio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, A. D., V. R., A. R., Valstybinio socialinio fondo valdyba Vilniaus skyrius, L. U., B. K., Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ginčas byloje yra kilęs dėl bankrutavusios akcinės bendrovės kreditorių susirinkime priimto nutarimo.

5Pareiškėjas prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2014 m. balandžio 7 d. BAB „Sunonis“ kreditorių susirinkimo nutarimą ketvirtu darbotvarkės klausimu: „BAB „Sunonis“ administravimo išlaidų sąmatos keitimas ir tvirtinimas“ dalyje, kurioje patvirtintos 10 000 Lt + PVM faktinės išlaidos už teisinių paslaugų teikimą per visą BAB „Sunonis“ bankroto procesą.

6Nurodė, kad 2009 m. rugsėjo 25 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu buvo nutarta „<...> advokatui už teisines paslaugas patvirtinti 5 procentų honorarą nuo turto/pinigų/, kurie teismo sprendimu priteisiami ir išieškomi BAB „Sunonis“ naudai, bet ne daugiau kaip 50 000 Lt. Sėkmingai užbaigus bylinėjimąsi, bus svarstomas klausimas dėl advokatui bylinėjimosi sėkmės mokesčio sumokėjimo ir, esant poreikiui, įmonės administravimo išlaidų sąmatos padidinimo". 2009 m. gruodžio 1 d. su pareiškėju buvo sudaryta teisinių paslaugų sutartis, o 2012 m. kovo 21 d. susitarimas dėl apmokėjimo už suteiktas teisines paslaugas. Šiuo susitarimu buvo nuspręsta sumokėti pareiškėjui už suteiktas teisines ir atstovavimo paslaugas 40 000 Lt ir sumokėti 5 procentus BAB „SUNONIS“ priteistų ir/arba civilinio ginčo procese kitaip atgautų pinigų sumų ir/arba atgauto (taikant restituciją ir kitaip) turto vertės. 2014 m. balandžio 7 d. įvykusio kreditorių susirinkimo metu 4-uoju be pareiškėjo žinios buvo nutarta „<...> už teisinių paslaugų teikimą per visą BAB „SUNONIS“ bankroto procesą patvirtinti 10 000 Lt faktines išlaidas ECOVIS Miškinis, Kvainauskas ir partneriai advokatų kontorai“. Nurodo, kad priimant 2014 m. balandžio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 4-uoju darbotvarkės klausimu, nepagrįstai buvo pakeistas susitarimas dėl apmokėjimo už teisines paslaugas pareiškėjui, sumažinant mokėtiną sumą. Atsakovas vienašališkai keisti sutarties, sudarytos su pareiškėju, neturėjo jokios teisės. Taip pat nurodė, kad ginčijamu nutarimu nustatytas 10 000 Lt atlygis už suteiktas teisines paslaugas yra akivaizdžiai mažas ir neatitinka teisinių paslaugų rinkos kainų už panašios apimties ir sudėtingumo teisines paslaugas bei atstovavimą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 20 d. nutartimi pareiškėjo skundą tenkino ir panaikino 2014 m. balandžio 7 d. BAB „Sunonis“ kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu „BAB „Sunonis“ administravimo išlaidų sąmatos keitimas ir tvirtinimas“ dalį, kuria patvirtintos 10 000 Lt + PVM faktinės išlaidos ECOVIS Miškinis, Kvainauskas ir partneriai advokatų kontorai už teisinių paslaugų teikimą per visą BAB „Sunonis“ bankroto procesą.

9Nurodė, kad bankrutuojanti įmonė teismuose turėjo daug ginčų ir bankroto administratoriui nepajėgiant jų visų išspręsti pačiam, šiam darbui buvo samdoma advokatų kontora ECOVIS Miškinis, Kvainauskas ir partneriai, ji teikė teisinės pagalbos paslaugas pagal šalių sudarytą teisinių paslaugų sutartį dėl ko susidarė su tuo susijusios išlaidos. Kreditorių susirinkimas, 2014 m. balandžio 7 d. tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatos dalį dėl atlygio už teisines paslaugas, be jokių motyvų sumažino 2009 m. rugsėjo 25 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu patvirtintą atlygį advokatų kontorai, nepaisant to, kad buvo duomenys apie vykstančias bylas bei administratorės A. D. ir advokatų kontoros ECOVIS Miškinis, Kvainauskas ir partneriai sudarytą teisinių paslaugų sutartį. Konstatavo, kad kreditorių susirinkimas nesprendė administravimo išlaidų ir jų dydžio pagrįstumo ir be pagrindo patvirtino 10 000 Lt bendrą sumą, pažeidžiant buvusios bankroto administratorės ir pareiškėjo 2009 m. gruodžio 1 d. sudarytą teisinių paslaugų sutartį su vėlesniais jos pakeitimais, dėl to panaikinus ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą dėl atlygio advokatui už teikiamas teisines paslaugas, turi būti toliau vadovaujamasi 2009 m. rugsėjo 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintomis administravimo išlaidomis iki kreditorių susirinkimas išspręs jų tvirtinimo klausimą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo argumentai

11Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla (toliau ‑ apeliantas) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartį ir perduoti skundo pagrįstumo klausimą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Nurodo, kad 2009 m. gruodžio 1 d. sutarties dalis dėl advokatų kontoros honoraro dydžio yra niekinė ir negaliojanti ab initio, nes prieštarauja kreditorių nutarimui, taip pat imperatyvioms ĮBĮ 23 straipsnio 5, 6 punkto, 36 straipsnio 2 dalies normoms, o tuo pačiu kreditorių interesams (viešajai tvarkai). Šis faktas konstatuotinas teismo iniciatyva (ex officio) (CK 1.78 str. 5 d.). Be to, nutarimu pagrįstai nuspręsta išmokėti advokatų kontorai ne maksimalų honorarą už teisinių paslaugų teikimą- 50 000 Lt, o tik jo dalį- 10 000 Lt. Tvirtina, kad nurodytus argumentus pirmosios instancijos teismas ignoravo, dėl jų nepasisakė, dėl to egzistuoja absoliutus skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindas, numatytas CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte.

12Atsiliepimu atsakovas BAB „Sunonis“ sutiko su atskiruoju skundu jame nurodytais pagrindais ir motyvais bei prašo atskirąjį skundą tenkinti.

13Atsiliepimu pareiškėjas ECOVIS Miškinis, Kvainauskas ir partneriai advokatų kontora prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Mano, kad atskirasis skundas negalėjo būti priimtas ir nagrinėjamas, nes apeliantas nėra įtrauktas į šią bylą trečiuoju asmeniu, todėl neturi jokių teisių, įskaitant teisės skųsti pirmosios instancijos teismo procesinius sprendimus. Nurodo, kad teismo sprendimas motyvuotas, o apeliantas klaidingai interpretuoja teismo konstatuotas aplinkybes, nes nepagrįstai buvo panaikintas 2009 m. rugsėjo 25 d, kreditorių susirinkimo nutarimas. Tvirtina, kad BAB „Sunonis“ siekia išvengti prievolių vykdymo, kuriam teisinės paslaugos buvo teikiamos nuo 2009 m. gruodžio 1 d. iki 2014 m. vasario mėn., o tai prieštarauja CK 1.5 straipsnyje ir 1.137 straipsnio 2 dalyje įtvirtintiems bendriesiems teisės principams.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

16Byloje sprendžiama, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas panaikino 2014 m. balandžio 7 d. BAB „Sunonis“ kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu dalį dėl faktinių išlaidų pareiškėjui patvirtinimo už teisinių paslaugų teikimą per visą BAB „Sunonis“ bankroto procesą.

17Nustatyta, kad 2009 m. rugsėjo 25 d. vykusio BAB „Sunonis“ kreditorių susirinkimo metu buvo nutarta „<...> advokatui už teisines paslaugas patvirtinti 5 procentų honorarą nuo turto/pinigų/, kurie teismo sprendimu priteisiami ir išieškomi BAB „Sunonis“ naudai, bet ne daugiau kaip 50 000 Lt. Sėkmingai užbaigus bylinėjimąsi, bus svarstomas klausimas dėl advokatui bylinėjimosi sėkmės mokesčio sumokėjimo ir, esant poreikiui, įmonės administravimo išlaidų sąmatos padidinimo". 2014 m. balandžio 7 d. įvykusio BAB „Sunonis“ kreditorių susirinkimo metu ketvirtuoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta „<...> už teisinių paslaugų teikimą per visą BAB „SUNONIS“ bankroto procesą patvirtinti 10 000 Lt faktines išlaidas ECOVIS Miškinis, Kvainauskas ir partneriai advokatų kontorai“.

18Apeliantas kvestionuoja pirmosios instancijos nutartį, kuria panaikinta minėta 2014 m. balandžio 7 d. BAB „Sunonis“ kreditorių susirinkimo nutarimo dalis dėl faktinių išlaidų pareiškėjui patvirtinimo, motyvuodamas tuo, kad 2012 m. kovo 29 d. BAB „Sunonis“ susitarimas su pareiškėju dėl teisinių paslaugų apmokėjimo prieštarauja pirminiam kreditorių susirinkimo nutarimui, todėl teismo iniciatyva (ex officio) turėjo būti pripažintas niekiniu ir negaliojančiu kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo nuostatoms (ĮBĮ 23 str. 5 ir 6 d., 36 str. 2 d.), tačiau teismas dėl to nepasisakė (CPK 329 str. 2 d. 4 p.).

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo jomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 str. 5 d., 36 str. 2 d.). Kreditorių susirinkimo nutarimas dėl administravimo išlaidų, kaip ir kiti nutarimai, gali būti skundžiamas teismui. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad teismas, nagrinėdamas skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo administravimo išlaidų klausimu teisėtumo, turi įvertinti, ar patvirtintoje sąmatoje nurodytos išlaidos pagal teisinę prigimtį atitinka administravimo išlaidų sampratą ir ar išlaidų dydžiai atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus, ar nutarimas neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms. Taip pat visais atvejais teismas turi patikrinti, ar laikytasi kreditorių susirinkimo sušaukimo ir nutarimo priėmimo tvarkos. Kadangi įstatymu teismui suteikta prerogatyva patikrinti kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumą, tai teismas, nustatęs jo neatitiktį įstatymo reikalavimams, turi teisę panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; 2013 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2013).

21Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu sumažinto administravimo išlaidų dydžio už pareiškėjo suteiktas teisines paslaugas. Kaip minėta, 2009 m. rugsėjo 25 d. vykusio BAB „Sunonis“ kreditorių susirinkimo metu buvo nutarta „<...> advokatui už teisines paslaugas patvirtinti 5 procentų honorarą nuo turto/pinigų/, kurie teismo sprendimu priteisiami ir išieškomi BAB „Sunonis“ naudai, bet ne daugiau kaip 50 000 Lt. Sėkmingai užbaigus bylinėjimąsi, bus svarstomas klausimas dėl advokatui bylinėjimosi sėkmės mokesčio sumokėjimo ir, esant poreikiui, įmonės administravimo išlaidų sąmatos padidinimo“. Šis nutarimas skundžiamas nebuvo, o tai rodo, kad jis tenkino tiek kreditorius, tiek tuometinį bankroto administratorių. Šio kreditorių susirinkimo nutarimo pagrindu BAB „Sunonis“ bankroto administratorius su pareiškėju pasirašė susitarimus- 2009 m. gruodžio 1 d. teisinių paslaugų teikimo sutartį, o 2012 m. kovo 21 d. susitarimą dėl apmokėjimo už suteiktas teisines paslaugas, kuriuo nuspręsta sumokėti pareiškėjui už suteiktas teisines ir atstovavimo paslaugas 40 000 Lt ir 5 procentus BAB „Sunonis“ priteistų ir/arba civilinio ginčo procese kitaip atgautų pinigų sumų ir/arba atgauto (taikant restituciją ir kitaip) turto vertės. Šie susitarimai nėra nuginčyti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šalių pasiektas susitarimas įformintas teisės aktų pripažįstama tvarka tampa teisiškai įpareigojančiu aktu ir reikšmingu visuomeninės savireguliacijos instrumentu. Šis aktas (susitarimas) nustato teises ir pareigas. Valstybė, siekdama ūkio našumo, įsipareigoja šias pareigas užtikrinti priverstinai, nustatydama teisinį reikalavimą laikytis sutarčių (pacta sund servanda) ir prireikus per teismą priverstinai įgyvendina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. rugsėjo mėn. 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-262/2010). Tai reiškia, kad kreditorių susirinkimas yra saistomas savo priimto nutarimo pagrindu BAB „Sunonis“ prisiimtų įsipareigojimų ir negali jų atsisakyti, išimtinai teigdamas, jog tik kreditorių susirinkimas turi teisę nuspręsti dėl administravimo išlaidų dydžio. Pažymėtina, kad praėjus ilgam laiko tarpui (šiuo atveju beveik 5 metams nuo pirminio kreditorių surinkimo nutarimo priėmimo) asmenys pagal kreditorių susirinkimo nutarimus, kurie yra ginčijami arba keičiami kreditorių susirinkime, gali būti įgiję tam tikras teises ir pareigas ar teisėtus lūkesčius dėl jų įgyvendinimo.

22Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog teisėtų lūkesčių principas įtvirtina idėją, jog būtina pripažinti, gerbti ir ginti teisėtai įgytas civilines teises, t. y. asmuo, teisėtai įgijęs civilines teises, turi pagrįstą tikėjimą, kad savo teises galės įgyvendinti tiek veikdamas šiandien, tiek ateityje. Teisėtų lūkesčių apsaugos principas siejasi su pareiga laikytis prisiimtų įsipareigojimų bei teise pagrįstai tikėtis, kad asmens pagal galiojančius teisės aktus įgytos teisės bus išlaikytos tam tikrą laiką ir galės būti realiai įgyvendinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-48/2009; 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje pagal. Nr. 3K-3-148/2011; kt.). Taigi viena iš teisėtų lūkesčių apsaugos principo taikymo sąlygų – kad asmuo būtų teisėtai pagal galiojančius teisės aktus įgijęs civilines teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2011). Šie kasacinio teismo išaiškinimai yra aktualūs nagrinėjamai bylai. Taigi pareiškėjas suteikęs teisines paslaugas, atsižvelgiant į 2009 m. rugsėjo 25 d. kreditorių susirinkime nutartą mokėti advokatų kontorai honorarą bei jo pagrindu sudarytus susitarimus, turi pagrįstą teisėtą lūkestį, jog už jo suteiktas teisines paslaugas bus atsiskaityta jau priimtų kreditorių sprendimų pagrindu. Dėl to ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo sumažinama pareiškėjui mokėtina suma iki 10 000 Lt, nesant tam jokių objektyvių priežasčių (t. y. paslaugų apimties, kokybės ir pan. trūkumų), neatitinka įstatymo reikalavimų, pažeidžia teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, pareiškėjo interesus bei teisėtus lūkesčius.

23Apeliantas mano, kad minėtas 2012 m. kovo 21 d. susitarimas dėl apmokėjimo už suteiktas teisines paslaugas, prieštarauja pirminiam 2009 m. rugsėjo 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimui dėl apmokėjimo už teisines paslaugas, taip pat imperatyvioms ĮBĮ 23 straipsnio 5 ir 6 dalies bei 36 straipsnio 2 dalies nuostatoms, tačiau byloje nėra pareikšto reikalavimo pripažinti šiuos susitarimus niekiniais ar negaliojančiais. Be abejo, teismui tam tikrais atvejais kyla pareiga ex officio patikrinti sandorio legitimumą. Visgi kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog tokia patikra priklauso ir nuo ginčo šalies, turinčios teisinį suinteresuotumą, aktyvumo: kai sandoris ar aktas nėra akivaizdžiai niekinis, teismas imtis nagrinėti ir spręsti proceso šalių ginčą dėl aplinkybių, suponuojančių kokio nors sandorio ar akto negaliojimą, bei tirti su tuo susijusius įrodymus gali tik esant šalies reikalavimui pripažinti tokį sandorį ar aktą negaliojančiu, pareikštam ieškinio ar priešieškinio forma (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. gruodžio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-1319/2001, 2003 m. sausio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2003, 2004 m. kovo 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2004, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2014 ir kt.). Taigi teismo iniciatyva ginčo nagrinėjimo metu neturi pažeisti civilinio proceso dispozityvumo ir rungimosi principų (CPK 12 ir 13 str.).

24Nagrinėjamu atveju spręsti, kad apelianto nurodomas minėtas susitarimas dėl honoraro dydžio yra akivaizdžiai niekinis nėra pagrindo. Juolab, kad šiuo susitarimu apibrėžta mokėtina honoraro suma neviršija pirminiu kreditorių susirinkimo nutarimu apibrėžtų administravimo išlaidų teisinėms paslaugoms dydžio ribų, t. y. 50 000 Lt. Iš 2009 m. rugsėjo 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimo turinio matyti, kad už teisines paslaugas buvo numatytas honoraras, sudarantis 5 procentus nuo turto ir pinigų, kurie teismo sprendimu priteisiami ir išieškomi BAB „Sunonis“ naudai, tačiau ne daugiau nei 50 000 Lt. Tuo tarpu dėl sėkmės mokesčio nutarta apsispręsti vėliau. Iš pareiškėjo pateiktų duomenų, kurių apeliantas neginčijo, matyti, jog pareiškėjas teikė teisines paslaugas BAB „Sunonis“ nuo 2009 m. gruodžio 1 d. sudarytos teisinių paslaugų teikimo sutarties iki 2014 m. vasario mėn. Šiuo laikotarpiu pagal pareiškėjo paskaičiavimus keliose bylose BAB „Sunonis“ priimti palankūs teismo sprendimai, kuriuose BAB „Sunonis“ priteista pinigų ir turto apytiksliai už 801 957,44 Lt, nuo kurių 5 procentai sudaro apie 40 000 Lt (b. l. 68-69). Taigi šioje byloje esantys duomenys nepatvirtina akivaizdaus apelianto nurodomų minėtų susitarimų prieštaravimų imperatyvioms įstatymo normoms (ĮBĮ 23 str. 5 ir 6 d. bei 36 str. 2 d.). Apeliantas, manydamas, jog tokie susitarimai neatitinka pirminiam kreditorių susirinkimo nutarimo turiniui ir prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, gali juos ginčyti teisme įstatymo nustatyta tvarka, pasirinkęs tinkamą civilinių teisių gynybos būdą (CK 1.138 str.). Tuo tarpu pirminio kreditorių susirinkimo nutarimo dėl apmokėjimo už teisines paslaugas dydžio ir tvarkos pakeitimas po beveik penkerių metų, po teisinių paslaugų suteikimo fakto, atsižvelgiant į atliktų darbų apimtį ir rezultatą (trejose civilinėse bylose priimtas BAB „Sunonis“ palankus teismo sprendimas, bylų nagrinėjimo procesas vyko visų instancijų teismuose, ilgą laiko tarpą ir pan.), kaip minėta, neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, pažeidžia pareiškėjo interesus ir teisėtus lūkesčius. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad paskesnio nutarimo priėmimas nagrinėjamais klausimais rodo kreditorių susirinkimo valią tam tikrus klausimus po šio nutarimo priėmimo spręsti kitaip, tačiau tai nepašalina iki tol galiojusiu kreditorių susirinkimo nutarimu sukurtų teisinių padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012). Dėl to kreditorių susirinkimas negali pakeisti pirminiu kreditorių susirinkimo nutarimu nustatyto pareiškėjui už teiktinas teisines paslaugas honoraro dydžio už jau faktiškai atliktas teisines paslaugas. Pirmosios instancijos teismas, patenkinęs pareiškėjo reikalavimus dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo sumažintos jam skirtos faktinės išlaidos, panaikinimo, priėmė iš esmės teisingą sprendimą.

25Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas tinkamai atskleidė bylos esmę, aptarė esmines, nagrinėjamai bylai išspręsti reikšmingas aplinkybes, todėl apelianto nurodoma aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas atskirai neanalizavo jo argumentų dėl 2009 m. gruodžio 1 d. sutarties dalies dėl honoraro dydžio pripažinimo niekine teismo iniciatyva (ex officio) ir nepasisakė dėl jame numatyto honoraro dydžio pagrįstumo, nereiškia, kad teismas neatskleidė bylos esmės arba kad sprendimas yra nemotyvuotas ir todėl neteisėtas bei nepagrįstas (CPK 329 str. 2 d. 4 p.). Juolab, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra nuosekliai išaiškinta, jog sprendimo motyvavimas nėra siejamas su teismo pareiga detaliai atsakyti į kiekvieną šalių argumentą, neatsižvelgiant į sprendimo pobūdį bei bylos esmę (žr. R. T. v. Spain and H. B. v. Spain, judgments of 9 December 1994, Series A. N. 303 – A and 303 – B, p. 12, par. 29, ir p. 29-30, par. 27; Higgins and Others v. France judgment of 19 February 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-I, p. 60, par. 42, Van de Hurk v. Netherlands judgment of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartį civilinėje Nr. 3K-7-38/2008; teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2008 ir kt).

26Išdėstytų aplinkybių pagrindu, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog panaikinus 2014 m. balandžio 7 d. BAB „Sunonis“ kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu dalį dėl faktinių išlaidų pareiškėjui patvirtinimo už teisinių paslaugų teikimą per visą BAB „Sunonis“ bankroto procesą, turi būti toliau vadovaujamasi 2009 m. rugsėjo 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintomis administravimo išlaidomis iki kreditorių susirinkimas išspręs jų tvirtinimo klausimą. Taigi atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ginčas byloje yra kilęs dėl bankrutavusios akcinės bendrovės kreditorių... 5. Pareiškėjas prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2014 m. balandžio 7... 6. Nurodė, kad 2009 m. rugsėjo 25 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu buvo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 20 d. nutartimi pareiškėjo... 9. Nurodė, kad bankrutuojanti įmonė teismuose turėjo daug ginčų ir bankroto... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo argumentai... 11. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB Vilniaus universaliųjų metalo... 12. Atsiliepimu atsakovas BAB „Sunonis“ sutiko su atskiruoju skundu jame... 13. Atsiliepimu pareiškėjas ECOVIS Miškinis, Kvainauskas ir partneriai advokatų... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 16. Byloje sprendžiama, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas panaikino 2014... 17. Nustatyta, kad 2009 m. rugsėjo 25 d. vykusio BAB „Sunonis“ kreditorių... 18. Apeliantas kvestionuoja pirmosios instancijos nutartį, kuria panaikinta... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. Administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo jomis... 21. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl skundžiamu kreditorių susirinkimo... 22. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog teisėtų lūkesčių principas... 23. Apeliantas mano, kad minėtas 2012 m. kovo 21 d. susitarimas dėl apmokėjimo... 24. Nagrinėjamu atveju spręsti, kad apelianto nurodomas minėtas susitarimas dėl... 25. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas tinkamai atskleidė bylos... 26. Išdėstytų aplinkybių pagrindu, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 28. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartį palikti...