Byla e2YT-1468-1023/2020
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė, sekretoriaujant Aurelijai Paškevičienei, dalyvaujant pareiškėjo R. R. atstovei advokatei R. M., nedalyvaujant pareiškėjui R. R., suinteresuotiems asmenims E. B. ir V. R., suinteresuotų asmenų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, valstybinės įmonės Turto banko ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovams,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. R. pareiškimą suinteresuotiems asmenims E. B., V. R., Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir valstybės įmonei Turto bankas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Bylos šalių reikalavimai bei argumentai

61.

7Pareiškėjas R. R. (toliau – pareiškėjas) pareiškimu prašo paveldėjimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Z. O. R. tuoj po ( - ) mirusio savo vyro J. R. mirties priėmė jo palikimą, faktiškai pradėdama jį valdyti.

82.

9Pareiškimas grindžiamas tuo, jog ( - ) mirė pareiškėjo senelė Z. O. R., po kurios mirties, Prienų rajono 2-ajame notarų biure paveldėjimo byloje Nr. ( - ), per įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą, jos palikimą priėmė mirusios vaikai: duktė I. R. ir sūnus V. R.. ( - ) paveldėjimo teisių dovanojimo sutartimi, notarinio registro Nr. ( - ), I. R. dovanojo pareiškėjui paveldėjimo teises į turtą ir turtines teises, likusias po jos motinos Z. O. R., mirusios ( - ), mirties. Paveldėjimo teisės liudijimas pagal įstatymą į Z. O. R. palikimą nėra išduotas. Valstybės įmonėje Registrų centras Z. O. R. vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra, tačiau jai gyvenant santuokoje su J. R., buvo įsigytas nekilnojamasis turtas – gyvenamasis namas ir ūkinis pastatas su kiemo statiniais, esantys ( - ) Pastatai registruoti J. R. vardu Balbieriškio seniūnijos namų ūkio knygoje Nr. ( - ), namų ūkio Nr. ( - ). Šį nekilnojamąjį turtą J. R. ir Z. O. R. įsigijo santuokos metu statybos būdu. Pastatai yra valstybinėje žemėje. ( - ) J. R. mirė. Po jo mirties liko jam priklausantis nekilnojamasis turtas: ½ dalis gyvenamojo namo, ½ dalis ūkinio pastato bei ½ dalis kiemo statinių, esančių ( - ) Minėto turto daiktinės ir nuosavybės teisės valstybės įmonėje Registrų centras neįregistruotos, todėl pagal valstybės įmonės Registrų centro duomenis J. R. registruoto nekilnojamojo turto neturi. Prienų rajono 2-ojo notaro biuro notarės R. V. 2020 m. sausio 15 d. liudijimas patvirtina, kad paveldėjimo byla dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo į J. R. palikimą neužvesta. Prieš mirtį J. R. testamento nepaliko. Dėl jo turto paveldėjimo į notarą nei jo sutuoktinė Z. O. R., nei jo vaikai nesikreipė. Tačiau tuoj po savo sutuoktinio mirties, jo palikimą, faktiškai pradėdama jį valdyti, priėmė jo sutuoktinė Z. O. R.. Mirus sutuoktiniui ji ir toliau gyveno minėtoje sodyboje, todėl jai liko visi sutuoktinio J. R. turėti asmeniniai daiktai, jų bendrai įsigyti baldai, namų apyvokos daiktai, elektros prietaisai ir pan. Sutuoktiniui mirus Z. O. R. organizavo jo laidotuves, kapavietės sutvarkymą. Sutuoktinio palikimą ji pradėjo valdyti kaip savo, t. y. atliko aktyvius veiksmus, išreiškiančius jos valią įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą, ir visą gyvenamąjį namą su ūkio pastatais pradėjo valdyti kaip savo. Tam, kad būtų išduotas paveldėjimo teisės liudijimas pagal įstatymą, į visą Z.i O. R. mirties dieną priklausiusį nekilnojamąjį turtą, būtina nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji tuoj po savo sutuoktinio J. R. mirties, priėmė jo palikimą. Kitos galimybės įregistruoti nuosavybės teises į visą Z. O. R. turtą, kuris jai priklausė mirties dieną, nėra. J. R. su sutuoktine Z. O. R. susilaukė trijų vaikų: E. B., I. R. ir V. R.. I. R. savo paveldėjimo teises į Z. O. R. palikimą yra pareiškėjui padovanojusi, todėl į bylą suinteresuotais asmenimis yra trauktini E. B. ir V. R..

103.

11Pareiškėjas R. R. į teismo posėdį neatvyko, tačiau jį byloje atstovauja profesionali teisininkė advokatė R. M., todėl byla išnagrinėta pareiškėjui R. R. nedalyvaujant.

124.

13Teismo posėdžio metu pareiškėjo R. R. atstovė advokatė R. M. prašė pareiškimą tenkinti, jį pagrindė teisiniais argumentais. Papildomai paaiškino, kad aplinkybes, jog Z. O. R. ir J. R. pasistatė gyvenamąjį namą ir pastatus patvirtina pažyma apie pastatų registraciją, kurią išdavė Prienų rajono savivaldybės administracijos Balbieriškio seniūnija. Nurodė, kad Z. O. R. gyvenamąją vietą deklaravo adresu, kuris yra ir J. R. paskutinė gyvenamoji vieta – ( - ) Per tris mėnesius Z. O. R. pasilikdama gyventi santuokoje pasistatytuose namuose faktiškai pradėjo valdyti savo sutuoktinio palikimą, daugiau asmenų, pretendavusių į J. R. palikimą, nėra. Pergyvenusiai sutuoktinei atiteko bendrai santuokoje užgyventi daiktai. Atstovė patvirtino, kad byloje įtraukti suinteresuoti asmenys V. R. ir E. B. pretenzijų dėl palikimo nereiškia, tarpusavio ginčo nėra, jie yra pareiškėjo dėdė ir teta. Minėti suinteresuoti asmenys buvo susisiekė su pareiškėjo atstove, klausė ar privalo rašyti atsiliepimus, tačiau atstovė informavo, kad jie neprivalo rašyti atsiliepimų, todėl buvo pasirinkta pozicija neatsiliepti į pareiškėjo pareiškimą (2020 m. balandžio 30 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 10:12:( - ) iki 10:15:13).

14II.

15Suinteresuotų asmenų prašymai ir argumentai

165.

17Suinteresuotas asmuo E. B. atsiliepimo byloje nepareikė, jai apie teismo posėdį pranešta tinkamai, pareiktame prašyme prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant.

186.

19Suinteresuotas asmuo V. R. atsiliepimo byloje nepareikė, jam apie teismo posėdį pranešta tinkamai, prašymų nepateikė, todėl byla išnagrinėta suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant.

207.

21Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai. Per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad palieka teismui spręsti ar pareiškėjo pateikti įrodymai yra pakankami nustatyti prašomą juridinę reikšmę turintį faktą. Pareiškėjo pareiškimą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo prašo nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

228.

23Suinteresuoto asmens valstybinės įmonės Turto banko atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai. Per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad tuo atveju, jeigu teismas nustatys pakankamai aplinkybių, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą, suinteresuotas asmuo neprieštaraus pareiškėjo prašymo patenkinimui. Pareiškimą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo prašo nagrinėti teismo nuožiūra suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

249.

25Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai. Per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad suinteresuotas asmuo prieštaravimų byloje nereiškia, bylą prašo nagrinėti teismo nuožiūra. Pareiškėjo pareiškimą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo prašo nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

26Teismas

konstatuoja:

27Pareiškimas tenkintinas.

28III.

29Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

3010.

31Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK ) 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2011; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009). Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomas vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais. Nagrinėjamojoje civilinėje byloje nustatyta, jog ( - ) mirė pareiškėjo senelė Z. O. R., po kurios mirties Prienų rajono 2-ajame notarų biure paveldėjimo byloje Nr. ( - ) per įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą jos palikimą priėmė vaikai – I. R. ir V. R.. ( - ) paveldėjimo teisių dovanojimo sutartimi, notarinio registro Nr. ( - ), I. R. padovanojo pareiškėjui paveldėjimo teises į turtą ir turtines teises, likusias po jos motinos Z. O. R., mirusios ( - ) mirties. Paveldėjimo teisės liudijimas pagal įstatymą į Z. O. R. palikimą nėra išduotas. Valstybės įmonėje Registrų centras Z. O. R. vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra, tačiau jai gyvenant santuokoje su J. R. buvo įsigytas nekilnojamasis turtas – gyvenamasis namas ir ūkinis pastatas su kiemo statiniais, esantys ( - ) Pastatai registruoti J. R. vardu Balbieriškio seniūnijos namų ūkio knygoje Nr. ( - ), namų ūkio Nr. ( - ). ( - ) J. R. mirė. Po jo mirties liko minėtas nekilnojamasis turtas, esantis ( - ) Minėto turto daiktinės ir nuosavybės teisės valstybės įmonėje Registrų centras neįregistruotos. Prienų rajono 2-ojo notaro biuro notarės R. V. 2020 m. sausio 15 d. liudijimas patvirtina, kad paveldėjimo byla dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo į J. R. palikimą neužvesta. Prieš mirtį J. R. testamento nepaliko. Tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad Z. O. R. tuoj po ( - ) mirusio savo vyro J. R. mirties priėmė jo palikimą, faktiškai pradėdama jį valdyti. Atsižvelgiant į šias teisiškai reikšmingas aplinkybes konstatuotina, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels pareiškėjui teisines pasekmes kaip įpėdiniui gaunant paveldėjimo teisės liudijimą, pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių šį juridinę reikšmę turintį faktą ir negali kitokia, t. y. ne teismo tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių minėtą juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 445 straipsnis, 448 straipsnis).

3211.

33Įstatymų leidėjas įtvirtino nuostatą, jog įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Tačiau jei įpėdinis nurodytu būdu palikimo nepriėmė įstatymas įtvirtino dar vieną, lygiavertį paminėtam palikimo priėmimo būdą – palikimo priėmimas faktiškai pradėjus turtą valdyti. Palikimo priėmimo, faktiškai pradėjus jį valdyti, būdas įtvirtintas CK 5.50 straipsnio 2 dalyje, 5.51 straipsnyje. Pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką priimančio palikimą įpėdinio valia įgyti nuosavybės teisę į palikimą sudarantį turtą gali būti išreikšta tik aktyviais veiksmais, kurie turi būti atliekami įstatymo nustatyta tvarka ir per įstatyme nustatytą terminą. Priimdamas palikimą faktiškai pradėjęs paveldimą turtą valdyti, įpėdinis savo valią išreiškia konkliudentiniais veiksmais, kurie akivaizdžiai rodo, kad jis palikimą priėmė ir išreiškė savo valią tapti palikėjo turto savininku. Nors tokiu atveju asmens valia nėra išreiškiama oficialia forma (pateikiant įgaliotai institucijai pareiškimą, prašymą ir pan.), tačiau toks palikimo priėmimo būdo įgyvendinimas sukuria tokius pat teisinius padarinius kaip ir pasinaudojus kitais palikimo priėmimo būdais – asmuo laikomas priėmusiu palikimą. Taigi palikimo priėmimu, pradedant faktiškai jį valdyti, paprastai suprantami aktyvūs įpėdinio veiksmai valdant tą turtą, naudojantis juo, palaikant jį tinkamos būklės (patalpų remontas, gyvulių priežiūra, sklypo įdirbimas, mokesčių mokėjimas, patalpų išnuomojimas, buto nuomos mokesčio ėmimas iš nuomininkų, gyvenimas name ir t. t.). Ar įpėdinis atliko aktyvius veiksmus, ar tokie veiksmai išreiškia jo valią įgyti nuosavybės teisę į palikimą, valdyti jį (disponuoti, naudotis juo) kaip savo, ar jie atlikti nustatytais terminais, t. y. ar įpėdinis priėmė palikimą, faktiškai pradėdamas jį valdyti, sprendžia teismas, nustatęs ir įvertinęs konkrečios situacijos aplinkybes, jų visumą – šalių paaiškinimus, liudytojų parodymus, kitus byloje esančius dokumentus, atsižvelgęs į turto, sudarančio palikimą, pobūdį ir įpėdinio elgesį su šiuo turtu tiek palikimo atsiradimo momentu, tiek ir po to. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Valdymu laikomas faktinis daikto turėjimas savo žinioje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2004; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-586/2007; 2008 m. kovo 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2008; 2011 m. spalio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2011; 2012 m. gegužės 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-251/2012; 2013 m. rugsėjo 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2013; kt.). Teismas pažymi, kad aplinkybę, jog įpėdinis, siekdamas priimti palikimą aptariamu būdu, atliko aktyvius veiksmus, išreiškiančius jo valią įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą, ir jis pradėjo valdyti palikėjo turtą kaip savo, turi įrodyti asmuo, reiškiantis tokį reikalavimą (CPK 178 straipsnis).

3412.

35Nagrinėjamojoje byloje pareiškėjo nurodytas aplinkybes, jog Z. O. R. tuoj po savo vyro J. R., mirusio ( - ), mirties priėmė jo palikimą pradėdama faktiškai jį valdyti, įrodo rašytiniai bylos duomenys. Iš VĮ Registrų centro Gyventojų registro 2020 m. sausio 15 d. ir 2020 m. kovo 13 d. pažymų apie asmens duomenis nustatyta, kad Z. O. R. ir J. R. deklaruotos gyvenamosios vietos sutampa, J. R. mirė būdamas santuokoje su Z. O. R. (CPK 178, 185 straipsniai). Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad pergyvenusi jį sutuoktinė iškarto po sutuoktinio mirties toliau likdama gyventi tuose pačiuose namuose, kuriuose ir gyveno, toliau rūpinosi jam priklausiusiu namu, ūkiniais pastatais, juos remontavo, prižiūrėjo naudojosi tiek jais, tiek juose esančiais namų apyvokos daiktais, mokėjo mokesčius, tai patvirtina pareiškėjo nurodytos aplinkybės pareiškime, tai teismo posėdžio metu patvirtino ir pareiškėjo atstovė (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis). Ginčo dėl palikėjo turto nėra, jo palikimo priėmimo faktų nėra užregistruota. Pateikti įrodymai suponuoja išvadą, jog Z. O. R. po savo vyro J. R., mirusio ( - ), mirties jo turtą valdė, naudojo, prižiūrėjo ir juo rūpinosi kaip savu, t. y. aktyviais veiksmais išreiškė valią įgyti palikėjo J. R. turtą nuosavybės teise, todėl pareiškimas tenkintinas kaip visiškai pagrįstas ir įrodytas (CK 5.50 straipsnis, 5.51 straipsnis, CPK 442 straipsnio 1 punktas, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 446 – 448 straipsniai).

3613.

37Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismas nagrinėjantis bylą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo, sprendime nenurodo paveldėtino turto, nes palikimą, sudarantį konkretų paveldimą turtą, jo kiekį, dalis ir kitus duomenis nustatys paveldėjimo bylą administruojantis notaras, todėl teismas nepasisako dėl paveldimo turto ir teisių apimties, o nustato tik patį palikimo priėmimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-512/2013, Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2122-773/2016).

3814.

39Valstybė šioje byloje patyrė 10,66 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į tai, kad ši suma yra didesnė už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, valstybei šios išlaidos priteistinos iš pareiškėjo (CPK 88, 92, 94, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 1R-( - )/1K-2 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“).

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 268 straipsniais, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 448 straipsniu,

Nutarė

41Pareiškimą patenkinti.

42Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Z. O. R., asmens kodas ( - ) priėmė palikimą pagal įstatymą po J. R., asmens kodas ( - ) mirusio ( - ), mirties pradėdama faktiškai jį valdyti.

43Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

44Iš pareiškėjo R. R., asmens kodas ( - ) priteisti valstybei procesinių dokumentų siuntimo išlaidas – 10,66 Eur (dešimt eurų 66 ct). Nurodyta suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pasirinktame banke, įmokos kodas: 5660.

45Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. I.... 5. Bylos šalių reikalavimai bei argumentai... 6. 1.... 7. Pareiškėjas R. R. (toliau – pareiškėjas) pareiškimu prašo paveldėjimo... 8. 2.... 9. Pareiškimas grindžiamas tuo, jog ( - ) mirė pareiškėjo senelė Z. O. R.,... 10. 3.... 11. Pareiškėjas R. R. į teismo posėdį neatvyko, tačiau jį byloje atstovauja... 12. 4.... 13. Teismo posėdžio metu pareiškėjo R. R. atstovė advokatė R. M. prašė... 14. II.... 15. Suinteresuotų asmenų prašymai ir argumentai... 16. 5.... 17. Suinteresuotas asmuo E. B. atsiliepimo byloje nepareikė, jai apie teismo... 18. 6.... 19. Suinteresuotas asmuo V. R. atsiliepimo byloje nepareikė, jam apie teismo... 20. 7.... 21. Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 22. 8.... 23. Suinteresuoto asmens valstybinės įmonės Turto banko atstovas teismo... 24. 9.... 25. Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 26. Teismas... 27. Pareiškimas tenkintinas.... 28. III.... 29. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 30. 10.... 31. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 32. 11.... 33. Įstatymų leidėjas įtvirtino nuostatą, jog įpėdinis laikomas priėmusiu... 34. 12.... 35. Nagrinėjamojoje byloje pareiškėjo nurodytas aplinkybes, jog Z. O. R. tuoj po... 36. 13.... 37. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismas nagrinėjantis... 38. 14.... 39. Valstybė šioje byloje patyrė 10,66 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 –... 41. Pareiškimą patenkinti.... 42. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Z. O. R., asmens kodas ( - )... 43. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimo... 44. Iš pareiškėjo R. R., asmens kodas ( - ) priteisti valstybei procesinių... 45. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...