Byla e2-3505-933/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo, priimto vykdant viešąjį pirkimą (pirkimo Nr. 415848). Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje, uždaroji akcinė bendrovė „LODVILA“. Išvadą teikianti institucija byloje – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės ATEA, uždarosios akcinės bendrovės ieškinį atsakovei Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimo, priimto vykdant viešąjį pirkimą (pirkimo Nr. 415848). Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje, uždaroji akcinė bendrovė „LODVILA“. Išvadą teikianti institucija byloje – Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teismas,

Nustatė

41.

5Ieškovė ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2019-05-20 raštu Nr. 4K-3610 įformintą sprendimą atmesti ieškovės ATEA, UAB paraišką Pirkimui; priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad:

61.1.

7Perkančioji organizacija Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Perkančioji organizacija arba VLK, arba Atsakovas) 2018-12-21 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) paskelbė riboto konkurso būdu vykdomą Europos sveikatos draudimo kortelės blankų gamybos paslaugų supaprastintą pirkimą (pirkimo numeris 415848; Pirkimas), kuriam paraišką pateikė ir ATEA, UAB (Ieškovė arba ATEA), kuri dalyvauti Pirkime pasitelkė subtiekėją VĮ „Poligrafijos kombinatas „Ukraina“ vertybinių popierių gamybai“ (Subtiekėjas).

81.2.

92019-03-07 ieškovė gavo tos pačios dienos Perkančiosios organizacijos raštą Nr. 4K-1742, kuriame Perkančioji organizacija nurodė, kad ieškovė pateikė neteisingos formos paraišką ir kad iš paraiškos dokumentų mato, jog Pirkimui ieškovė yra pasitelkusi Subtiekėją, tačiau jis neįrašytas į pačią paraiškos formą; paprašė pateikti teisingos formos paraišką, nekeičiant paraiškos turinio (t. y. nepateikiant kitų (naujų) duomenų, nei juos patvirtina kartu su paraiška ieškovės pateikti dokumentai). 2019-03-13 ieškovė rašte Nr. S-62 pateikė Perkančiajai organizacijai paraiškos paaiškinimą. 2019-03-27 ieškovė gavo tos pačios dienos Perkančiosios organizacijos raštą Nr. 4K-2245, kuriuo buvo paprašyta paaiškinti ieškovės ir Subtiekėjo kvalifikaciją, be kita ko, prašant pateikti dokumentus pagal Pirkimo sąlygų 4.1 punkto 1 lentelės 4.1.8 punkto (4.1.8.1 ir 4.1.8.2 papunkčius), kurie būtų išduoti būtent ATEA (patvirtintų būtent ATEA teisę verstis atitinkama veikla); patikslinti, kurie kartu su paraiška pateikti dokumentai įrodo Subtiekėjo atitiktį Pirkimo sąlygų 4.1 punkto 1 lentelės 4.1.8 punkto (4.1.8.1–4.1.8.2 papunkčiai) reikalavimams. 2019-04-01 rašte Nr. S-84 ieškovė pateikė paaiškinimą Perkančiajai organizacijai. Perkančioji organizacija 2019-05-20 rašte Nr. 4K-3610 pranešė ATEA, jog jos paraiška Pirkimui buvo atmesta.

101.3.

11Ieškovė 2019-05-21 rašte Nr. S-121 pateikė Perkančiajai organizacijai pretenziją dėl nepagrįsto ir neteisėto ATEA paraiškos Pirkimui atmetimo, be kita ko, akcentuojant, kad Pirkimo sąlygose, net ir jas aiškinant sistemiškai, nebuvo nustatyta apribojimų pasitelkti subtiekėjus, jeigu jie atitinka Pirkimo sąlygų 4.1.1, 4.1.7 ir 4.1.9 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kaip ir nebuvo nustatyta, kad Pirkimo sąlygų 4.1 punkto 1 lentelės 4.1.8.2 papunkčio reikalavimą turi atitikti pats tiekėjas. 2019-05-30 rašte Nr. 4K-3875 Perkančioji organizacija informavo, kad priimtas sprendimas atmesti ATEA pretenziją kaip nepagrįstą bei tęsti Pirkimo procedūras. Atsakovė Pretenzijos atmetime nepagrįstai bando ginčą susieti su įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimais, teikia su ginčo esme nesusijusius argumentus dėl Subtiekėjo nenurodymo ATEA paraiškoje, dėl to, kad neva pats Tiekėjas Pirkimo sutarties nevykdys (ar, apskritai, šios dokumentų gamybos veiklos nevykdys ateityje), kai šie klausimai nepatenka į ginčo objektą.

121.4.

13Tiek pati ATEA, tiek Subtiekėjas turi visus leidimus, susijusius su įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimais. Atsakovė nekvestionuoja ieškovės ir Subtiekėjo atitikties įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimams. Ieškovė kartu su paraiška pateikė ne tik preliminarų susitarimą su Subtiekėju, bet ir Subtiekėjo kvalifikacijos dokumentus, pagrindžiančius atitiktį Pirkimo sąlygų 4.1 punkto 1 lentelės 4.1.8 punkto 4.1.8.2 papunkčio reikalavimui, kas parodo, jog ATEA dalyvauti Pirkime pasitelkė Subtiekėją. Atitinkamų dokumentų blankų gamybą atliks Subtiekėjas, o ieškovės veikla Pirkimo sutarties vykdymo metu būtų susijusi su veiksmų koordinavimu, informacijos teikimu ir pan.

141.5.

15Pirkimo sąlygose nebuvo nustatyta, kad Pirkimo sąlygų 4.1 punkto 1 lentelės 4.1.8.2 papunkčio reikalavimą turi atitikti pats tiekėjas, o galiojantis reglamentavimas leidžia pasitelkti subtiekėjus, kurie ir vykdys licencijuojamą veiklą. Atsakovė skundžiamu sprendimu, be kita ko, pateikdama pirkimo sąlygų interpretaciją, neteisėtai keičia Pirkimo sąlygas. Pirkimo sąlygų, kurios nurodytų, kad būtent pats tiekėjas (ieškovė) turi atitikti Pirkimo sąlygų 4.1 punkto 1 lentelės 4.1.8.2 papunkčio reikalavimą, ar kurios ribotų tiekėjų galimybes remtis subtiekėjų pajėgumais, nebuvo nustatyta. Pirkimo sąlygų 4.1 punkto 1 lentelėje Perkančioji organizacija išvardino visus tiekėjų pašalinimo pagrindus ir kvalifikacijos reikalavimus (įskaitant 4.1.8 punktą). Visi reikalavimai pradedami žodžiu „Tiekėjas <...>“, kas normalu ir įprasta formuluojant viešųjų pirkimų sąlygas ir kas nereiškia, jog tų reikalavimų atitikčiai negali būti pasitelkiami subtiekėjai, jeigu tai atskirai ir konkrečiai nenurodyta Pirkimo sąlygose, t. y. nenurodyta, jog konkrečius reikalavimus turi atitikti pats tiekėjas. Pirkimo sąlygų 4.1.7 ir 4.1.9 punktuose nustatyti reikalavimai susiję su įslaptintos informacijos apsauga, o Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas leidžia sudaryti pirkimų sutartis tik su tiekėjų patikimumo pažymėjimus turinčiais ūkio subjektais. Atsakovė nelogiškais ir nepagrįstais teiginiais, interpretacijomis keičia Pirkimo sąlygas.

161.6.

17Specialusis teisės aktas nustato reikalavimus tik gamybai, bet nereglamentuoja pirkimo sutarties sudarymo klausimų. Ieškovės pasitelktas Subtiekėjas visiškai atitinka tiek visus Pirkimo sąlygų 4.1 punkto 1 lentelės 4.1.8 punkto reikalavimus (įskaitant 4.1.8.2 papunkčio reikalavimą), tiek visus kitus Pirkimo sąlygose subtiekėjams keliamus reikalavimus (įskaitant reikalavimus dėl įslaptintos informacijos apsaugos), todėl Perkančioji organizacija nepagrįstai ir neteisėtai atmetė ieškovės pasiūlymą. Specialusis teisės aktas nenustato reikalavimų pirkimams, taip pat nenumato, kad sutartis gali būti sudaroma tik tiesiogiai su pačiu gamintoju.

181.7.

19Skundžiamu sprendimu atmesdama Tiekėjo pasiūlymą Perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje (VPAGSSĮ) 6 straipsnio 1 dalį, 33 straipsnio 6 dalį, Pirkimo sąlygų 1.7 punkto, 7.3.1-7.3.2 punktų reikalavimus. Jeigu Teismas manytų, jog Pirkimo sutartis negali būti sudaroma su tiekėju, kuris pats neturi atitinkamos licencijos, teismas turėtų ex officio spręsti dėl Pirkimo sąlygų teisėtumo bei Pirkimo procedūrų nutraukimo. Pirkimo sąlygos ex officio teismo turėtų būti pripažintos neaiškiomis ir dėl to neteisėtomis (e. b. 1 t. 1-16 b. l.).

202.

21Atsakovė atsiliepime į ieškinį prašė ieškovės ieškinį atmesti. Nurodė, kad:

222.1.

23Ieškovės pateikta pirminė paraiška neatitiko Pirkimo sąlygų 2 priede nustatytos paraiškos formos, be to, joje iš viso buvo pašalinta skiltis, kurioje būtų galima nurodyti pasitelkiamą subtiekėją. 2019-03-27 Komisija rašte Nr. 4K-2245 kreipėsi į ieškovę ir prašė pateikti konkrečius ATEA, UAB kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, įrodančius, kad ATEA, UAB turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamyba), reikalaujamus pagal Pirkimo sąlygų 4.1 punkto 1 lentelės 4.1.8. papunktį (konkrečiai pagal 4.1.8.1 ir 4.1.8.2 papunkčius). Ieškovė 2019-04-01 rašte Nr. S-84 paaiškino - pripažino, kad ji šio reikalavimo neatitinka.

242.2.

25Pirkimo objektas - saugiųjų ESDK blankų gamybos paslaugos, kurios pagal Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo (SDSDBGĮ) 18 straipsnio 1 dalį yra valstybės licencijuoiama veikla. Vadovaujantis SDSDBGĮ 13 straipsnio nuostatomis, saugiųjų dokumentų gamintoją įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parenka užsakovas (VLK). Gaminant saugiuosius dokumentus naudojamas ir gamintojui perduodamas VDTAT parengtas ir įslaptintas (Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (VTPĮ) 7 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 4 dalies) grafinis projektas skaitmenine laikmena, žymimas slaptumo žyma „Slaptai“ ir tik tiekėjui, su kuriuo sudaroma Pirkimo sutartis.

262.3.

27Vadovaujantis Pirkimo sutarties vykdymui taikomais įstatymais, sutarties vykdymo metu slapta informacija negali būti perduodama tiesiogiai tik subtiekėjui (kadangi jis nebus Pirkimo sutarties šalis). Perkančioji organizacija aiškiai apibrėžė reikalavimus, keliamus Pirkime planuojantiems dalyvauti tiekėjams, tarp jų reikalavimą turėti teisę verstis specifine, sertifikuojama (licencijuojama) veikla, todėl sudaryti viešojo pirkimo sutartį su subjektu, kuris neturi šios teisės, negalėtų. ATEA, UAB 2019-01-30 pateikė individualią paraišką dalyvauti Perkančiosios organizacijos (atsakovės) vykdomame viešajame pirkime dėl ESDK (Europos sveikatos draudimo kortelės) blankų gamybos paslaugų, pirkimo. Pateiktos paraiškos patikslintame variante ieškovė nurodė, kad ketina pasitelkti subtiekėją, kuris visa apimtimi vykdys saugiųjų ESDK blankų gamybą.

282.4.

29Perkančioji organizacija, gavusi ieškovės 2019-04-01 paaiškinimą ir dokumentus, juos įvertino, taip pat tikrino viešai prieinamą informaciją apie ieškovės vykdomą veiklą bei įsitikino, kad ieškovė neturi teisės verstis saugiųjų blankų gamyba (kuri yra valstybės licencijuojama veikla). Atsižvelgiant į tai Perkančioji organizacija 2019-05-20 sprendime atmetė ieškovės paraišką, kaip neatitinkančią Pirkimo sąlygų 4.1.8 punkte nustatyto minimalaus kvalifikacinio reikalavimo. ATEA, UAB neturi teisės grįsti savo kvalifikacijos atitiktį Pirkimo sąlygų minimaliam kvalifikacijos reikalavimui turėti teisę verstis atitinkama veikla ketinamo pasitelkti subtiekėjo pajėgumais, todėl Perkančiosios organizacijos veiksmai vertinant tiekėjo atitiktį šiam minimaliam kvalifikaciniam reikalavimui (Pirkimo sąlygų 4.1.8 punkte) teisėti. Perkančioji organizacija įsitikinusi, kad užtikrino viešųjų pirkimų principų laikymąsi.

302.5.

31Pirkimo objektas – saugiųjų ESDK blankų gamybos paslaugos (Pirkimo sąlygų 2.1 punktas ir Sutarties projekto 2.1. punktas); nustatyta aiški ir konkreti paslaugų tiekimo vieta – Paslaugų teikėjo įmonė uždaro režimo sąlygomis (Sutarties projekto 3.1.7.1 papunktis). Tai yra esminė sutarties sąlyga (Sutarties projekto 3.1.7 punktas). Viešojo pirkimo sutartis gali būti sudaryta tik su tuo ūkio subjektu, kuris turi teisę verstis specifine, sertifikuojama (licencijuojama) veikla.

322.6.

33Ieškovė Perkančiajai organizacijai patikslintoje paraiškoje nurodė, kad ketina pasitelkti subtiekėją bei remtis jo pajėgumais. Ieškovė bando įtikinti, kad subtiekimo mastas Pirkime (remiantis Pirkimo sąlygų 4.1.8, 4.3, 4.5 punktų formuluotėmis) neribojamas. Atsakovė nesutinka, kad gali su ieškove sudaryti sutartį vien tuo pagrindu, kad ieškovės įstatai leidžia užsiimti įstatymų nedraudžiama veikla. Pirkimo sąlygų 4.1.8 punkte nustatytas kvalifikacinis reikalavimas keliamas tiekėjui, su kuriuo bus sudaryta Pirkimo sutartis (ne subtiekėjui), todėl ieškovė negalėjo savo kvalifikacijos atitikties šiam Pirkimo sąlygų kvalifikaciniam reikalavimui grįsti tik subtiekėjo pajėgumais. Pirkimo sąlygų 4.1 punkte numatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, keliami tiekėjams, pageidaujantiems dalyvauti pirkime, tarp jų turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamyba) (Pirkimo sąlygų 4.1.8 papunktis).

342.7.

35Pirkimo sąlygose numatyta, jog reikalavimas turėti teisę verstis specifine veikla, tiesiogiai susijusia su perkamu objektu, keliamas pirkime dalyvaujančių tiekėjų, o ne subtiekėjų kvalifikacijai. Nei Pirkimo sąlygų 4.4 punkte, reglamentuojančiame bendro ūkio subjektų grupės, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu, paraiškos pateikimo tvarką, nei 4.3, 4.5 punktuose, kuriuose leidžiama remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, nenumatyta galimybė tiekėjo kvalifikacijai keliamo reikalavimo – teisės verstis pirkimo objekto specifiką atitinkančia ūkine veikla, reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, atitikti gristi subtiekėjų pajėgumais.

362.8.

37Ieškovė pateikė individualią paraišką, todėl Pirkimo sąlygų 4.4 punkte numatyta kvalifikacinių reikalavimų atitikties pirkimo sąlygoms tvarka, keliama ūkio subjektų grupei, veikiančiai jungtinės veiklos sutarties pagrindu, ieškovei negali būti taikoma. Pirkimo sąlygų 4.1.8 ir 4.1.8.2 papunkčiuose nustatyti reikalavimai yra tiesiogiai susiję su Pirkimo objektu. Reikalaujama turėti teisė verstis saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamyba yra valstybės licencijuojama veikla. Pirkimo sutarties įgyvendinimas neatsiejamas nuo licencijos vykdyti tokio pobūdžio veiklą turėjimo. Tai, kad nurodytas reikalavimas yra tikslus ir aiškus, patvirtina aplinkybės, jog ieškovė įstatymo ir Pirkimo sąlygose nustatyta tvarka nesikreipė dėl šio reikalavimo išaiškinimo, jo neginčijo.

382.9.

39Ieškovė reikiamos licencijos neturi, saugiųjų dokumentų blankų gamybos veiklos pati nevykdo, ir ketino visa apimtimi pasinaudoti subtiekėjo pajėgumais; ateityje iškilus situacijai, kuomet nebūtų vykdomi įsipareigojimai, tai labai apsunkintų Perkančiosios galimybes išieškoti iš ieškovės padarytą žalą (jei tokia būtų padaryta) ir taip galimai nukentėtų valstybės interesai. Sprendimas (2019-03-20 Nr. 4K-3610), kuriuo buvo atmesta paraiška, yra teisėtas ir pagrįstas. Tą patvirtina Viešųjų pirkimų tarnybos pateikta nuomonė (e. b. 2 t. 2-13 b. l.).

403.

41Teismas 2019-06-20 nutartimi pasirengimą nagrinėti bylą paskyrė paruošiamųjų dokumentų būdu, į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, įtraukė UAB „LODVILA“ (e. b. 2 t. 119-120 b. l.).

424.

43Ieškovė dublike prašė tenkinti ieškinį. Nurodė, kad:

444.1.

45Atsakovė atsiliepime nepagrįstai bando kelti klausimą dėl ATEA pateiktos paraiškos formos neatitikties Pirkimo sąlygų reikalavimams, kadangi ieškovės Paraiška buvo atmesta kitu pagrindu ir tai nėra susiję su ginčo objektu.

464.2.

47Atsakovė nepagrįstai tapatina Pirkimo sąlygose keliamus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus ir kvalifikacijos reikalavimą turėti saugiųjų dokumentų blankų gamybos licenciją, pateikia deklaratyvius teiginius dėl to, kad ATEA tariamai neužtikrina VPAGSSĮ 6 straipsnyje įtvirtintų principų. Pirkimo sąlygų, kurios nurodytų, kad būtent pats tiekėjas (ieškovė) turi atitikti Pirkimo sąlygų 4.1 punkto 1 lentelės 4.1.8.2 papunkčio reikalavimą ar kurios ribotų tiekėjų galimybes remtis subtiekėjų pajėgumais, nebuvo nustatyta. Pirkimo sąlygose nebuvo nustatyta apribojimų pasitelkti subtiekėjus ir remtis jų pajėgumais, jeigu jie atitinka Pirkimo sąlygų 4.1.1, 4.1.7 ir 4.1.9 punktų reikalavimus, taip pat nebuvo nustatyta, kad Pirkimo sąlygų 4.1 punkto 1 lentelės 4.1.8.2 papunkčio reikalavimą turi atitikti pats tiekėjas.

484.3.

49Viešųjų pirkimų tarnybos konsultacija ginčo Pirkimo atveju nesuteikė teisinio pagrindo atmesti ATEA paraišką. Konsultacija nepagrįsta konkrečiomis teisės normomis, vertintina kritiškai, o už sprendimų Pirkime teisėtumą atsako Perkančioji organizacija.

504.4.

51Perkančioji organizacija neteisingai aiškina Pirkimo sąlygas ir jų santykį su SDSDBGĮ. Šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje reikalavimas turėti licenciją taikomas tiems ūkio subjektams, kurie būtent gamins saugiuosius dokumentus ar saugiuosius dokumentų blankus, tačiau tai nereiškia, jog tiekėjas, kuris pats nevykdys licencijuojamos veiklos (neatliks gamybos), negali sudaryti paslaugų viešojo pirkimo sutarties ir atlikti kitus tinkamam tokios sutarties įvykdymui reikalingus veiksmus. Ieškovės pasitelktas Subtiekėjas atitinka visus Pirkimo sąlygų 4.1 punkto 1 lentelės 4.1.8 punkto reikalavimus (įskaitant 4.1.8.2 papunkčio reikalavimą) (e. b. 2 t. 132-138 b. l.).

525.

53Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „LODVILA“ atsiliepime prašė ieškovės ieškinį atmesti, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodė, kad:

545.1.

55Perkančioji organizacija teisingai aiškina pirkimo sąlygose įtvirtintus reikalavimus tiekėjams bei teisingai sprendė, kad ieškovė šių reikalavimų neatitinka. Pirkimo sąlygų 4.1.8 punkte įtvirtintas reikalavimas tiekėjams turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamyba) aiškus ir pagrįstas, atsižvelgiant į viešojo pirkimo objektą.

565.2.

57Subtiekėjams reikalavimai įtvirtinti Pirkimo sąlygų 4.5 punkte. Sąlygų nuostatų ieškovė nustatyta tvarka neginčijo kaip neaiškių ar nustatančių pernelyg aukštus reikalavimus, todėl šiuo metu ieškovė minėtų pirkimo sąlygų nebeturi teisės ginčyti.

585.3.

59Remiantis SDSDBGĮ 2 straipsnio 4 dalimi, saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko gamyba įmonėje arba užsienio valstybės įmonės filiale, neturinčiuose teisės verstis saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamyba, yra neteisėta. Perkamų ESDK blankų gamybos procesui taikomi SDSDBGĮ ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimai nepriklausomai nuo to, ar šie reikalavimai būtų tiesiogiai įtvirtinti Viešojo pirkimo sąlygose.

605.4.

61Pirkimą laimėjęs tiekėjas, net jei jis didžiąją dalį paslaugų teikimo perleistų subtiekėjui, vis tiek turėtų teikti bent dalį paslaugų, kurios licencijuojamos, nes visas saugiųjų dokumentų blankų gamybos procesas priskiriamas licencijuojamoms paslaugoms. Jeigu teisės aktuose numatyta, kad paslaugų teikimui būtina licencija, tai pirkimo sąlygos negali leisti tokių paslaugų teikti neturint licencijos. Tiekėjas negali remtis subtiekėjų pajėgumais, kad išvengtų licencijos neturėjimo pasekmių. Ieškovė neginčija, kad ji neturi pirkimo sąlygų 4.1.8 punkto 2 papunktyje nurodytos licencijos, todėl jos paraiška Perkančiosios organizacijos buvo pagrįstai atmesta. Neturėdama minėtos licencijos ieškovė net neturėtų realių galimybių vykdyti jokios pirkimo sutarties dalies. Su užsakovu sutartį sudarantis gamintojas turi turėti licenciją, kuri tik ir gali suteikti prieigą prie minėto gamybos proceso, nes subtiekėjas su užsakovu tiesiogiai sutarčių nepasirašinėja. Reikalavimas, kad netgi licenciją turintį subtiekėją samdantis saugiųjų dokumentų ir jų blankų gamintojas (tiekėjas) pats turėtų jų gamybos licenciją, yra tiesiogiai įtvirtintas Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijavimo taisyklių (SDSDBGLT) 36 punkte.

625.5.

63Jeigu ieškovė tik vykdytų su saugiųjų dokumentų gamybos procesu nesusijusius veiksmus, tokius kaip „koordinavimas ir informacijos teikimas“, kas, ieškovės vertinimu, sudaro 5 procentus pirkimo sutarties vertės, ji negalėtų įvykdyti aukščiau nurodytų tiekėjui (o ne subtiekėjui) teisės aktuose numatytų pareigų, kurios tiesiogiai patenka į licencijuojamą minėtų dokumentų ir jų blankų gamybos procesą. Licencijos reikalaujamas paslaugas teiktų taip pat ir ieškovės darbuotojai, nors ieškovė tokios licencijos neturėtų ir formaliai nevykdytų sutarties (e. b. 2 t. 140-148 b. l.).

646.

65Atsakovė triplike prašė ieškovės ieškinį atmesti. Nurodė, kad:

666.1.

67Pirkimo sąlygos tik patvirtina, kad subtiekėjai negali būti pasitelkiami Pirkimo sąlygų 4.1.8 punkte įtvirtintam kvalifikaciniam reikalavimui. Pirkimo sąlygų 4.1.8 punkte įtvirtintas reikalavimas yra aiškus ir pagrįstas, atsižvelgiant į Pirkimo objektą (saugiųjų ESDK blankų gamybos paslaugos). Pirkimo sąlygų 4.1.8 punkte nustatytas kvalifikacinis reikalavimas keliamas tiekėjui, su kuriuo bus sudaryta Pirkimo sutartis (ne subtiekėjui). Subtiekėjams privalomi reikalavimai įtvirtinti Viešojo pirkimo sąlygų 4.5 punkte.

686.2.

69Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų 4.4 punkte konkrečiai nurodė tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, tarp jų ir reikalavimus atskiriems bendrą paraišką ar pasiūlymą pateikiantiems tiekėjams. Pirkimo sąlygų 4.4 punkte numatyta kvalifikacinių reikalavimų atitikties pirkimo sąlygoms tvarka, keliama ūkio subjektų grupei, veikiančiai jungtinės veiklos sutarties pagrindu, t. y. atskiriems bendrą paraišką ar pasiūlymą pateikiantiems tiekėjams, kuri ieškovei negali būti taikoma, nes ji pateikė individualią (ne bendrą) paraišką dalyvauti Pirkime.

706.3.

71Viešajame pirkime perkamų ESDK blankų gamybos procesui yra taikomi SDSDBGĮ ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimai nepriklausomai nuo to, ar šie reikalavimai tiesiogiai įtvirtinti Pirkimo sąlygose. Visi ESDK blankus gaminantys tiekėjai privalo turėti licenciją gaminti saugiuosius dokumentus, kaip numatyta SDSDBGĮ 18 straipsnio 1 dalyje. Saugiųjų dokumentų gamybos proceso vykdymas yra detalizuotas SDSDBGLT, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-12-16 nutarimu Nr. 1615.

726.4.

73Viešųjų pirkimų tarnybos nuomonė atitinka Viešųjų pirkimų tarnybos teikiamų konsultacijų tvarką ir kitokiu formatu negalėjo būti gauta, kaip tik el. paštu. Nors ieškovė ir bando įtikinti, kad ji turi teisę pasirašyti sutartį ir užtenka, jog jos įstatai leidžia jai užsiimti įstatymų nedraudžiama veikla, tačiau tokiomis aiškinimo interpretacijomis ieškovė ignoruoja įstatymo viršenybės principą, neva jos įstatai leidžia nesilaikyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių aktų reikalavimų bei jų neatitikti. Ieškovės įstatų formuluotės ir jų atitinkamas interpretavimas negali būti pagrindu (ieškovei neturint įstatymų reikalaujamos licencijos, suteikiančios teisę vykdyti saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybą), sudaryti Pirkimo sutartį.

746.5.

75Valstybės dokumentų techninės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos (VDTAT) 2019-05-23 rašte Nr. 7-674 atsakant į perkančiosios organizacijos 2019-05-23 Nr. 4K-3703 paklausimą, ji rašto 2 punkte pasisako, kad įstatymuose keliami reikalavimai bus taikomi ne tik gamintojui, sudariusiam sutartį su užsakovu (perkančiąja organizacija), bet ir subrangovui, jei toks bus pasitelkiamas.

766.6.

77Tarp statybos darbų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos egzistuoja esminis skirtumas, nes visas saugiųjų dokumentų gamybos procesas patenka į valstybės licencijuojamą veiklą ir šiam vientisam procesui taip pat yra taikomi ir griežti saugumo bei slaptumo reikalavimai (e. b. 2 t. 154-163 b. l.).

787.

79Teismas 2019-07-03 nutartimi išvadą teikiančia institucija byloje įtraukė Viešųjų pirkimų tarnybą (e. b. 2 t. 150 b. l.). Viešųjų pirkimų tarnyba pateiktoje išvadoje (e. b. 2 t. 183-186 b. l.) nurodė, jog:

807.1.

81manytina, kad Pirkimo sąlygose kvalifikacijos reikalavimai buvo suformuluoti pakankamai aiškiai, kadangi tiekėjams, o tuo pačiu ir ieškovei neiškilo klausimų dėl vieno ar kito kvalifikacijos reikalavimo. Perkančioji organizacija turi pareigą išsiaiškinti, ar tiekėjas sugebės vykdyti viešojo pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, todėl vykdydama pirkimą turi nustatyti tiekėjams keliamus kvalifikacijos reikalavimus;

827.2.

83kaip matyti iš formuluotės (4.1.8., 4.1.8.2 punktų) kvalifikacinį reikalavimą turi atitikti paraišką teikiantis tiekėjas, o taip pat ir tie ūkio subjektų grupės nariai (t. y. veikiantys jungtinės veiklos sutarties pagrindu), kurių specialistams būtina patekti į tiekėjo teritoriją ir (ar) patalpas arba būtina susipažinti su įslaptinta informacija, be to, 4.1.8 papunktyje nustatytą kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus pateikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (Pirkimo sąlygų 4.4 punktas). Remiantis Pirkimo sąlygų nuostatomis yra aišku, kad Pirkimo sąlygų 4.1.8 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti pirmiausia teikiantis pasiūlymą tiekėjas arba ūkio subjektų grupės nariai. Kitiems ūkio subjektams, nesantiems nei tiekėju, nei subjektų grupės nariais, šis reikalavimas netaikomas, t. y. tiekėjų pasitelkiamiems subtiekėjams. Reikalavimai subtiekėjams nurodyti Pirkimo sąlygų 4.5 punkte: jie turi atitikti Pirkimo sąlygų 4.1.1, 4.1.7 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus (Pirkimo sąlygų 4.5.1 papunktis) bei Pirkimo sąlygų 4.1.9 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus, jeigu jų prisiimamiems įsipareigojimams vykdyti būtina patekti į tiekėjo teritoriją ir (ar) patalpas arba būtina susipažinti su įslaptinta informacija (Pirkimo sąlygų 4.5.2 papunktis);

847.3.

85iš Pirkimo sąlygų matyti, kad Pirkimo sutartis bus sudaroma su tiekėju, ne su subtiekėju. Teismų praktikoje aiškinama, kad perkančiajai organizacijai perkant licencijuojamas paslaugas, privaloma laikytis ne tik Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, bet ir su perkamomis paslaugomis susijusių specialiųjų teisės aktų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-04-21 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-660-381/2017, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-02-14 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017). Jeigu specialieji teisės aktai (šiuo atveju SDSDBGĮ ir SDSDBGLT) numato, kad sutartis sudaroma su blankų gamintoju tuomet šioje situacijoje (dėl leidimo tiekėjui pasitelkti kitų ūkio subjektų pajėgumus) taikomi ir specialieji teisės aktai, ne tik VPAGSSĮ.

868.

87Teismas 2019-07-18 nutartimi paskyrė nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka 2019-07-26 8.30 val. (e. b. 2 t. 188-189 b. l.).

88Ieškinys atmestinas.

899.

90Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie yra leistini ir patikimi. Teismas turi įvertinti kiekvieną įrodymą atskirai ir kartu įrodymų visetą. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010).

9110.

92Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2008; 2008-03-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-187/2008; 2004-10-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2004). Įrodinėjimas civiliniame procese grindžiamas tikimybių pusiausvyros principu – teismas pripažįsta faktą esant nustatytu, jei, įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, yra didesnė tikimybė manyti tam tikrą faktinę aplinkybę egzistavus nei neegzistavus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010, 2002-04-15 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002, 2001-03-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001). Tuo pačiu, esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

93Dėl nustatytų aplinkybių

9411.

95Į bylą teiktas išankstinis informacinis skelbimas, kuriuo kviečiama dalyvauti ribotame konkurse – Europos sveikatos draudimo kortelės blankų gamybos paslaugos (e. b. 1 t. 19-23 b. l., 2 t. 46-48 b. l.), Riboto konkurso sąlygos. Jose numatyta, kad Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu bei Europos sveikatos draudimo kortelės blankų gamybos paslaugų, supaprastinto viešojo pirkimo, atliekamo gynybos ir saugumo srityje, riboto konkurso būdu, sąlygomis (1.2 p.). Pirkimas yra susijęs su įslaptinta informacija. Įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, bus perduota pirkimo sutarties vykdymo metu (1.4 p.). Pirkimo atlikimo etapai: 1.10.1. I etapas: pranešimas apie pirkimą, pirkimo sąlygų pateikimas, paraiškų dalyvauti pirkime pateikimas, paraiškas pateikusių tiekėjų kvalifikacijos tikrinimas ir vertinimas pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kriterijus, sąlygas ir tvarką; 1.10.2. II etapas: atrinktų paraiškas pateikusių tiekėjų kvietimas pateikti pasiūlymus, pasiūlymų pateikimas, pateiktų pasiūlymų nagrinėjimas, vertinimas ir palyginimas, laimėjusio pasiūlymo nustatymas, pirkimo sutarties sudarymas (1.10 p.). Pirkimo objektas – ESDK blankų gamybos paslaugos (2.1 p.). Teikdamas paraišką, tiekėjas turi įvertinti poreikį remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, subtiekimo (subteikimo) poreikį ir nurodyti pasitelkiamus subtiekėjus (subteikėjus), vykdysiančius pirkimo sutartį (3.1 p.). Paraišką kartu su priedais sudaro CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų elektronine forma, duomenų ir atsakymų CVP IS priemonėmis visuma (3.2 p.). 4.1 punkte numatyta, kad Tiekėjas, dalyvaujantis Pirkime, turi atitikti nurodytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti tokius jo atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams įrodančius dokumentus, tarp jų: 4.1.8 punktas numato, kad Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamyba). Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai: 4.1.8.1) Tiekėjo (juridinio asmens) galiojantis išplėstinis Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro išrašas ir (arba) kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamyba arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų

96institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. 4.1.8.2) Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos tiekėjo vardu išduota saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencija. Jeigu tokia licencija užsienio šalyje neišduodama, pateikiamas tarptautinis CWA 14641 arba lygiavertis sertifikatas. CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. 4.1.8.3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos ar, jei tiekėjas registruotas užsienio valstybėje, tos valstybės atitinkamos kompetentingos institucijos išduota pažyma, patvirtinanti, kad tiekėjo gamybinės patalpos atitinka saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybinių patalpų apsaugos reikalavimus. CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

974.3 punktas numato, kad jeigu reikia, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų ekonominiais, finansiniais, techniniais ir profesiniais pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tokie įrodymai yra pasirašytos preliminariosios sutartys, sutartys, ketinimų protokolai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų atitinkami ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Galima remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jeigu jie atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus, susijusius su įslaptintos informacijos apsauga. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių Pirkimo sąlygų 4.1.1–4.1.7 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai; Pirkimo sąlygų 4.1.8-4.1.9 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus tie ūkio subjektų grupės nariai, kurių specialistams jų prisiimamiems įsipareigojimams vykdyti būtina patekti į tiekėjo teritoriją ir (ar) patalpas arba būtina susipažinti su įslaptinta informacija; o šių Pirkimo sąlygų 4.1.8, 4.1.10 – 4.1.13 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (4.4 p.). 4.5 punktas numato, kad jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėjus (subteikėjus), subtiekėjai (subteikėjai), turi atitikti: Pirkimo sąlygų 4.1.1, 4.1.7 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus (4.5.1 p.); Pirkimo sąlygų 4.1.9 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus, jeigu jų prisiimamiems įsipareigojimams vykdyti būtina patekti į tiekėjo teritoriją ir (ar) patalpas arba būtina susipažinti su įslaptinta informacija (4.5.2 p.). Tiekėjas paraiškoje nurodo, kokiai pirkimo sutarties daliai (įskaitant hologramos matricos gamybą) bei kokius subtiekėjus (subteikėjus), jis ketina pasitelkti pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas paraiškoje nurodo įsipareigojimą pranešti perkančiajai organizacijai apie subtiekėjų (subteikėjų), pasikeitimą pirkimo sutarties vykdymo metu. Jeigu tiekėjas pirkimo sutarčiai vykdyti numato pasitelkti subteikėjus (subtiekėjus), jų dalyvavimas nepriklausomai nuo pirkimo objektą sudarančių paslaugų vertės turi būti patvirtintas ketinimų protokolu arba susitarimu, kuris yra pateikiamas CVP IS priemonėmis kartu su paraiška. Tiekėjas paraiškoje nurodo pirkimo objektą sudarančių ESDK blankų gamybos paslaugų vertės dalį (procentais), už kurią bus atsakingas subtiekėjas (subteikėjas). CVP IS priemonėmis pateikiamos atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijos (6.1 p.). Tiekėjo paraiškoje nurodyti subtiekėjai (subteikėjai) arba laimėjusio tiekėjo pirkimo sutarties vykdymo metu pasirinkti subtiekėjai (subteikėjai) gali būti pripažinti netinkamais. Subtiekėjų (subteikėjų) pripažinimas netinkamais gali būti pagrįstas tik subtiekėjų (subteikėjų) neatitiktimi Pirkimo sąlygų 4.1.1, 4.1.7, 4.1.9 punktuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimams (6.2 p.). Tiekėjo paraiška atmetama ir jis nekviečiamas teikti pasiūlymų, kai: kvalifikacijos duomenys neatitinka bent vieno Pirkimo dokumentų IV dalyje nustatyto kvalifikacijos reikalavimo (7.3.1 p.) (e. b. 1 t. 24-41 b. l., 2 t. 14-31 b. l.). Teiktas pirkimų sąlygų 1 priedas Europos sveikatos draudimo kortelės blankų gamybos paslaugų Techninė specifikacija (e. b. 1 t. 42 b. l., 2 t. 32 b. l.), 2 priedas (paraiškos formos pavyzdys) (e. b. 1 t. 43 b. l., 2 t. 33 b. l.), 3 priedas (pasiūlymo formos pavyzdys, kai pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų) (e. b. 1 t. 44-45 b. l., 2 t. 34-35 b. l.), 4 priedas (Tiekėjo deklaracija) (e. b. 1 t. 46 b. l., 2 t. 36 b. l.), 5 priedas (Sutarties projektas) (e. b. 1 t. 47-55 b. l., 2 t. 37-46 b. l.).

9812.

99Ieškovė ATEA, UAB 2019-01-30 teikė paraišką dalyvauti Europos sveikatos draudimo kortelės blankų gamybos paslaugų pirkime (e. b. 1 t. 58-59 b. l., 2 t. 53-55 b. l.), 2019-01-29 preliminarų susitarimą dėl subrangos ir pajėgumų teikimo, kuris sudarytas tarp ATEA, UAB ir Valstybės įmonės „Poligrafijos kombinatas „Ukraina“ vertybinių popierių gamybai“ (e. b. 1 t. 60-64 b. l.), 2018-12-21 Tiekėjo ATEA, UAB patikimumo pažymėjimą Nr. 51-84, kuriame nurodyta, jog gali būti sudaryti įslaptinti sandoriai, kurių metu bus dirbama ar susipažįstama su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma (e. b. 1 t. 76, 77, 78, 79, 80-81 b. l.), informaciją, kuri susijusi su pasitelktu subtiekėju (e. b. 1 t. 86-116 b. l.).

10013.

101Atsakovė 2019-03-07 rašte Nr. 4K-1742 dėl pirkimo prašė pateikti: paraišką, užpildytą pagal Pirkimo sąlygų 2 priede nustatytą formą, joje nurodant: kokį subtiekėją (subteikėją), ketina pasitelkti pirkimo sutarčiai vykdyti bei pirkimo objektą sudarančių ESDK blankų gamybos paslaugų vertės dalį (procentais), už kuriuos darbus bus atsakingas subtiekėjas (subteikėjas). Atkreiptas dėmesys, kad negalima nurodyti naujų duomenų, nei tą patvirtina jau turimi dokumentai ir pateiktas susitarimas; ATEA, UAB 2016 ir 2017 m. pelno (nuostolių) ataskaitų, reikalaujamų pagal pirkimo sąlygų 4.1 punkto 1 lentelės 4.1.11 papunktį (e. b. 1 t. 117-118 b. l., 2 t. 49-50 b. l.). Ieškovė teikė 2019-03-13 raštą Nr. 9-62 dėl paraiškos paaiškinimo (e. b. 1 t. 119-120 b. l., 2 t. 51-52).

10214.

103Atsakovė 2019-03-27 rašte Nr. 4K-2245 dėl pirkimui Nr. 415848 pateiktų dokumentų prašė pateikti: ATEA, UAB kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti (saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamyba), reikalaujamus pagal Pirkimo sąlygų 4.1 punkto 1 lentelės 4.1.8 papunktį (konkrečiai pagal 4.1.8.1 ir 4.1.8.2 papunkčius); pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad ATEA, UAB atitinka pirkimo sąlygų 4.1 punkto 1 lentelės 4.1.7 6) reikalavimą; patikslinti, kuris (-ie) dokumentas (-ai) įrodo, kad VĮ Ukraina turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamyba), pagal Pirkimo sąlygų 4.1 punkto 1 lentelės 4.1.8 papunkčio reikalavimą (konkrečiai pagal kiekvieną 4.1.8.1, 4.1.8.2, 4.1.8.3 papunktį) (e. b. 1 t. 121-122 b. l., 2 t. 57-58 b. l.). Ieškovė teikė 2019-04-01 raštą Nr. S-84 dėl kvalifikacijos paaiškinimo pirkime Nr. 415848 (e. b. 1 t. 123-126 b. l.) prie kurio pridėjo išrašą iš Jungtinio valstybinio juridinių asmenų, individualių verslininkų ir civilinių vienetų registro (e. b. 1 t. 127-150 b. l., 2 t. 59-62 b. l.), 2019-02-22 Leidimą naudoti įslaptintos informacijos ryšių ir informacinę sistemą Nr. 79ADA-4 (e. b. 1 t. 151-152 b. l.), ATEA, UAB įstatus (e. b. 1 t. 153-156 b. l.).

10415.

105Atsakovė 2019-05-20 rašte Nr. 4K-3610 nurodė, kad ATEA, UAB su subtiekėju VĮ „Poligrafijos kombinatas „Ukraina“ vertybinių popierių gamybai“ neatitinka kvalifikacinės atrankos kriterijaus, nustatyto pirkimo sąlygų 4.1 punkto 1 lentelės 4.1.8 papunktyje. Nustatyta, kad nepateikta reikalaujama licencija, be to, ji (ATEA) nėra Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos viešai skelbiamame sąraše įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas. Tiekėjai, kurie vykdys pirkimo sutartį, privalo atitikti minėtą kvalifikacijos reikalavimą ir pagal SDSDBGĮ 18 straipsnio nuostatas. Tiekėjas, o ne subtiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, t. y. reikalaujamus pagal Pirkimo sąlygų 4.1 punkto 1 lentelės 4.1.8 papunktį (konkrečiai pagal 4.1.8.2 papunktį), tačiau ATEA, UAB, atsakydama 2019-04-01 rašte Nr. S-84, tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų ar kitų įrodymų nepateikė. Komisija, vadovaudamasi VPAGSSĮ 32 straipsnio 6 dalimi, Pirkimo sąlygų 7.3 punktu 7.3.1, 7.3.2 papunkčiais priėmė sprendimą ATEA, UAB paraišką atmesti ir nekviesti pateikti pasiūlymo, nes neatitinka kvalifikacijos reikalavimo, numatyto pirkimo sąlygų 4.1.8 papunktyje (e. b. 1 t. 157-158 b. l., 2 t. 64-65, 102-103 b. l.).

10616.

107Ieškovė teikė atsakovei 2019-05-21 pretenziją Nr. S-121 dėl neteisėto paraiškos atmetimo pirkime Nr. 415848, kuriame prašė sustabdyti pirkimo procedūras ir išnagrinėti tiekėjo pretenziją, panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą; tiekėjo kvalifikaciją pripažinti atitinkančia pirkimo sąlygų reikalavimus (e. b. 1 t. 159-165 b. l., 2 t. 66-72 b. l.). Atsakovė 2019-05-30 rašte Nr. 4K-3875 atmetė ieškovės pretenziją (e. b. 1 t. 166-175 b. l., 2 t. 74-83 b. l.). Atsakovė teikė paklausimą Viešųjų pirkimų tarnybai, kuri pateikė konsultaciją, pagal kurią „manytina, kad nurodytoje situacijoje tiekėjas, neturėdamas reikalaujamos licencijos, neturėtų galimybės tinkamai koordinuoti sutarties vykdymo“, „pats tiekėjas turėtų atitikti reikalavimus dėl tiekėjo teisės verstis saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamyba“ (e. b. 2 t. 86-91, 164-170 b. l.).

10817.

109Vilniaus apygardos teismas 2019-06-21 nutartimi pripažino atsakovės BĮ Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teismui 2019-06-21 kartu su lydraščiu (dokumento reg. Nr. DOK-28375) pateiktame voke esančius: Komisijos 2018-12-20 (surašytas 2018-12-27) posėdžio protokolą Nr. VP-480; Komisijos 2019-01-31 (surašytas 2019-02-05) protokolą Nr. VP-25; Komisijos 2019-03-07 (surašytas 2019-03-19) posėdžio protokolą Nr. VP-66; Komisijos 2019-05-20 (surašytas 2019-05-31) posėdžio protokolą Nr. VP-177; Komisijos 2019-05-22 (surašytas 2019-05-31) posėdžio protokolą Nr. VP-178; Komisijos 2019-05-29 (surašytas 2019-06-05) posėdžio protokolą Nr. VP-184; Komisijos 2019-06-06 (surašytas 2019-06-06) posėdžio protokolą Nr. VP-193; Komisijos 2019-06-13 (surašytas 2019-06-14) posėdžio protokolą Nr. VP-210; Valstybės dokumentų Technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos 2018-12-19 raštą Nr. 7-1325 su priedais (Valstybės dokumentų Technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2018-12-198 įsakymą Nr. 30-48 „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės blanko (identifikavimo kodas 01823) privalomų technologinės apsaugos priemonių tvirtinimo“ ir aptartu įsakymu patvirtintos Europos sveiktos draudimo kortelės blanko (identifikavimo kodas 01823) privalomos technologinės apsaugos priemones) nevieša civilinės bylos Nr. e2-3505-933/2019 medžiaga (e. (e. b. 2 t. 121-123 b. l.).

11018.

111Atsakovė teikė 2019-05-23 raštą Valstybės dokumentų technologinei apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos Nr. 4K-3703, kuriame prašė pateikti nuomonę dėl paraiškos atmetimo pagrįstumo ir atsakyti į rašte nurodytus klausimus (e. b. 2 t. 171-174 b. l.). Valstybės dokumentų techninės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos 2019-05-27 rašte Nr. 7-674 dėl informacijos pateikimo pateikė atsakymus, tarp jų nurodė, kad pasirinktas ESDK blanko gamintojas privalo turėti tiekėjo patikimumo pažymėjimą bei išduotą leidimą naudoti įslaptintos informacijos ryšių bei informacinę sistemą, jei įslaptinto sandorio dalies įvykdymui bus pasitelkiamas subrangovas, jis taip pat privalės turėti tiekėjo patikimumo pažymėjimą bei išduotą leidimą naudotis ĮIRIS (e. b. 2 t. 175-176 b. l.).

112Dėl ieškovės reikalavimų

11319.

114Ieškovė ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2019-05-20 rašte Nr. 4K-3610 įformintą sprendimą atmesti ieškovės ATEA, UAB paraišką Pirkimui. Taip pat ieškinyje nurodyta, kad, jeigu teismas manytų, jog Pirkimo sutartis negali būti sudaroma su tiekėju, kuris pats neturi atitinkamos licencijos, teismas turėtų ex officio spręsti dėl Pirkimo sąlygų teisėtumo bei Pirkimo procedūrų nutraukimo, pirkimo sąlygos ex officio teismo turėtų būti pripažintos neaiškiomis ir dėl to neteisėtomis.

11520.

116Kaip jau minėta, atsakovė 2019-05-20 rašte Nr. 4K-3610, vadovaudamasi VPAGSSĮ 32 straipsnio 6 dalimi, Pirkimo sąlygų 7.3 punktu 7.3.1, 7.3.2 papunkčiais priėmė sprendimą ATEA, UAB paraišką atmesti ir nekviesti pateikti pasiūlymo, nes neatitinka kvalifikacijos reikalavimo, numatyto pirkimo sąlygų 4.1.8 papunktyje (konkrečiai pagal 4.1.8.2 papunktį) (e. b. 1 t. 157-158 b. l., 2 t. 64-65, 102-103 b. l.).

11721.

118Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (VPAGSSĮ) 1 straipsnio 1 dalis numato, kad šis įstatymas nustato viešųjų pirkimų ir pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, kurie atliekami gynybos ir saugumo srityje, ir kurių pirkimo objektas yra šio įstatymo 2 straipsnyje išvardyti darbai, prekės ir paslaugos, (toliau – pirkimai) tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką; įslaptintos paslaugos – su įslaptinta informacija susijusios paslaugos, teikiamos nekarinio saugumo tikslais, arba paslaugos, kurių pirkimo procedūrų ar sutarties vykdymo metu neišvengiamai tektų atskleisti įslaptintą informaciją (VPAGSSĮ 4 straipsnio 8 dalis); kandidatas – tiekėjas, pareiškęs norą būti pakviestas dalyvauti ribotame konkurse, derybose arba konkurenciniame dialoge (VPAGSSĮ 4 straipsnio 9 dalis); pirkimo dalyvis – tiekėjas, pateikęs pasiūlymą atviram konkursui, ribotam konkursui, deryboms arba konkurenciniam dialogui (VPAGSSĮ 4 straipsnio 16 dalis).

11922.

120Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji pranešime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose privalo nustatyti, kad tiekėjų, kurių padėtis atitinka bent vieną iš šio įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų, paraiškos ir pasiūlymai bus atmetami, taip pat ji turi teisę: 2) pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, ir šią teisę įrodytų šio įstatymo 34 straipsnyje nurodytais būdais; 6) su įslaptinta informacija susijusių pirkimų atvejais nustatyti, kad nebus kviečiami pateikti pasiūlymų kandidatai, kurie yra registruoti ir veikia valstybėse, su kuriomis Lietuvos Respublika nėra sudariusi dvišalių sutarčių dėl abipusės informacijos apsaugos, išskyrus Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 4 straipsnyje nustatytus atvejus, taip pat kandidatai, kurie neturi Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatyto tiekėjo patikimumo pažymėjimo ar įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinančios pažymos (VPAGSSĮ 32 straipsnio 1 dalis). Perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu kandidato ar dalyvio kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų arba jeigu kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją (VPAGSSĮ 32 straipsnio 6 dalis). Kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio kandidato ar dalyvio kvalifikacinių duomenų ir kiekvienam iš jų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose gali būti pakviesti tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus (VPAGSSĮ 32 straipsnio 7 dalis).

12123.

122Kasacinio teismo praktikoje išaiškina, kad nors įstatyme konkrečiai nenurodyta, kokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus perkančioji organizacija turi nustatyti konkretaus pirkimo atveju – tai, įvertinusi pirkimo pobūdį ir kitas reikšmingas aplinkybes, sprendžia pati perkančioji organizacija, tačiau bet kokiu atveju pirkimo sąlygose nustatyti minimalūs tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai turi atitikti esminį kriterijų – jie turi būti pakankami tam, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo užduotį. Dėl perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti pirkimo pobūdį atitinkančius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir pagal juos įvertinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktį sprendžiama pagal pirkimo sąlygas, VPĮ nuostatas ir kitus pirkimui reikšmingus dokumentus (pvz., perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisykles, rekomendacinio pobūdžio Viešųjų pirkimų tarnybos metodinę medžiagą ir pan.) bei įprastinę atitinkamų reikalavimų taikymo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012).

12324.

124Kaip minėta, Riboto konkurso sąlygų 4.1.8 punktas numatė, kad tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamyba). Eilutėje kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai pažymėta, kad: 4.1.8.2) Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos tiekėjo vardu išduota saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencija. Jeigu tokia licencija užsienio šalyje neišduodama, pateikiamas tarptautinis CWA 14641 arba lygiavertis sertifikatas. CVP IS priemonėmis pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje (e. b. 1 t. 31 b. l.). Sąlygų 5 priede „Sutarties projektas“ nurodyta, kad sutartis sudaryta taip pat vadovaujantis Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymu (SDSDBGĮ) (1.1.3 p.), Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijavimo taisyklėmis (SDSDBGLT) (1.1.4 p.). Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo (SDSDBGĮ) nuostatos bei Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijavimo taisyklės (SDSDBGLT) taip pat taikytinos vertinant tai, ar tiekėjas atitinka vykdomo viešojo pirkimo sąlygas.

12525.

126Kasacinio teismo nuosekliai suformuotoje praktikoje inter alia išaiškinta, kad sprendžiant ginčus dėl perkančiųjų organizacijų sprendimų teisėtumo, kai yra teisinis pagrindas taikyti VPĮ ir kitas teisės normas, pirmiausia taikomos VPĮ nuostatos (įskaitant ir dėl tiekėjų kvalifikacijos), o kitos teisės normos taikomos tiek, kiek atitinkamo teisinio santykio VPĮ nereguliuoja arba VPĮ normose įtvirtintos blanketinės nuostatos; VPĮ nuostatos (įskaitant dėl tiekėjų kvalifikacijos) aiškintinos ir taikytinos taip, kad nebūtų nukrypta nuo kitų teisės aktų imperatyviųjų normų, o šių taikymas negali būti laikomas prieštaraujančiu VPĮ nuostatų taikymui, nebent VPĮ expressis verbis būtų įtvirtintas priešingas reguliavimas; VPĮ ir kitų teisės aktų nuostatų santykis ir šių teisės normų tinkamas taikymas svarbus dėl to, kad tai tiesiogiai susiję su vienu iš viešųjų pirkimų principų – skaidrumo – laikymusi; perkančiosios organizacijos, tiek rengdamos konkurso dokumentus, tiek vertindamos tiekėjų pasiūlymus, privalo nepažeisti kitų teisės aktų imperatyviųjų teisės normų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2010).

12726.

128SDSDBGĮ nustato valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų ir Lietuvos Respublikos teisės aktais įgaliotų kitų juridinių asmenų, taip pat Europos Sąjungos institucijų nustatytų privalomai naudoti Lietuvos Respublikoje Vyriausybės vertybinių popierių, banderolių, keleivinio transporto bilietų, oficialiųjų žymėjimo ženklų, dokumentų blankų priskyrimą saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos lygiui ir polygiui, saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos priemonių nustatymą, saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų leidybą bei gamybą ir gamybos reikalavimus. Saugieji dokumentai ir saugieji dokumentų blankai gaminami įmonėje arba užsienio valstybės įmonės filiale, turinčiuose licencijas gaminti saugiuosius dokumentus ir saugiuosius dokumentų blankus (toliau – licencija), arba, jei įmonė registruota Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje, – tos valstybės Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos išduotus dokumentus, kuriais suteikiama teisė gaminti saugiuosius dokumentus ir saugiuosius dokumentų blankus. Trečiųjų valstybių įmonėms teisė gaminti saugiuosius dokumentus ir saugiuosius dokumentų blankus taikoma abipusiškumo pagrindais, kai Lietuvos Respublikos įmonėms trečiojoje valstybėje suteikiamos ne mažesnės teisės (SDSDBGĮ 18 straipsnio 1 dalis). Neteisėta saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko gamyba – saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko gamyba įmonėje arba užsienio valstybės įmonės filiale, neturinčiuose teisės verstis saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamyba (SDSDBGĮ 2 straipsnio 4 dalis). Užsakovas, organizuodamas saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų gamybos paslaugų, saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų pirkimą, pirkimo dokumentuose privalo nurodyti, kad saugieji dokumentai ar saugiųjų dokumentų blankai bus gaminami laikantis šio įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybą, reikalavimų (SDSDBGĮ 13 straipsnio 2 dalis). Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijavimo taisykles tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė (SDSDBGĮ 18 straipsnio 2 dalis).

12927.

130Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijavimo taisyklių (SDSDBGLT) 2 punktas numato, kad saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamyba – procesų visuma, apimanti saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų gamybai naudojamų specialiųjų medžiagų tiekimą į licencijos turėtojo gamybines patalpas, fotoplėvelių, spaudos formų, saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybą iki saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų perdavimo jų užsakovui.

13128.

132Teismas nagrinėjamu atveju pažymi, kad Riboto konkurso sąlygų analizė sudaro pagrindą daryti išvadą, jog atskiri reikalavimai yra įtvirtinti tiekėjams (i), subjektų grupei, jeigu yra teikiama atitinkama paraiška dalyvauti pirkime (ii), bei subtiekėjui, kurį pasitelkia tiekėjas (iii). Šiuo atveju tuo pačiu pažymėtina, kad konkurso sąlygų 4.1. punkte 1 lentelėje atitinkami reikalavimai yra įtvirtinti būtent tiekėjui (tarp jų 4.1.8 punkto reikalavimas (įskaitant 4.1.8.2 papunkčio reikalavimą). Teismo vertinimu, nurodytas reikalavimas tiekėjui yra suformuluotas aiškiai ir suprantamai.

13329.

134Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija, remdamasi 2017-02-14 nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017 išdėstytais argumentais, nusprendė pakeisti ankstesnius kasacinio teismo praktikos precedentus dėl VPĮ 34 straipsnio taikymo, bei, vadovaudamasi CPK 361 straipsnio 4 dalies 2 punktu, suformulavo tokias teisės aiškinimo ir taikymo taisykles: 1. perkančiosios organizacijos tiekėjų pasiūlymus (plačiąja prasme) vertina išimtinai pagal viešojo pirkimo sąlygas; bet kokiu atveju perkančiosios organizacijos negali atmesti tiekėjo pasiūlymo pagal iš anksto aiškiai neišviešintus reikalavimus, nepriklausomai nuo to, kad jų taikymo poreikis kyla dėl kitų specialiųjų teisės aktų taikymo; 2. jei viešojo pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta, kokios konkrečios teisės turėjimą (VPĮ 34 straipsnis) tiekėjas turi įrodyti perkančiajai organizacijai ir (ar) kokius konkrečius atestatus ar kitokius įrodomuosius dokumentus reikėtų jai pateikti, bet dėl pirkimo objekto apibrėžties pirkimo sąlygose ir specialiųjų teisės aktų taikymo tokie dokumentai būtini vykdant viešojo pirkimo sutartį, perkančioji organizacija privalo leisti tiekėjui ištaisyti pasiūlymo trūkumus; 3. tokiu atveju pasiūlymo trūkumo (jei jį lėmė išimtinai pirkimo sąlygos) ištaisymas suprantamas ne tik kaip trūkstamo teisės verstis veikla įrodančio dokumento (atestato) pateikimas, bet ir leidimas tiekėjui viešojo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkti naujus subjektus – partnerius, subrangovus, jei jis pats negali ar neturi teisės atlikti tam tikrų darbų (teikti paslaugų); 4. jei teismo procese paaiškėja, kad perkančioji organizacija, neleisdama tiekėjui ištaisyti pirmiau nurodyto trūkumo, jo pasiūlymą atmetė (arba pripažino tinkamu), teismas privalo ex officio tokį perkančiosios organizacijos sprendimą pripažinti neteisėtu ir panaikinti bei ją įpareigoti iš naujo įvertinti ūkio subjekto pasiūlymą, prieš tai jam leidžiant per protingą laiką ištaisyti dėl pirkimo sąlygų turinio atsiradusį pasiūlymo trūkumą. Remiantis nurodytais kasacinio teismo išaiškinimais Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija 2017-04-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-660-381/2017 sprendė, kad perkančiajai organizacijai perkant licencijuojamas paslaugas, privaloma laikytis ne tik VPĮ nuostatų, bet ir su perkamomis paslaugomis susijusių specialiųjų teisės aktų reikalavimų.

13530.

136Nagrinėjamu atveju aukščiau išdėstytos aplinkybės patvirtina tai, kad atsakovė 2019-03-27 Rašte Nr. 4K-2245 kreipėsi į tiekėją su prašymu patikslinti ir pateikti neišsamius ar netikslius duomenis apie kvalifikaciją (konkrečiai pagal 4.1.8.2 papunktį), tačiau tiekėjas raštu paaiškino, kad pirkimo sąlygų 4.1 punkto 1 lentelės 4.1.8 papunkčio 4.1.8.2) papunkčio reikalavimo atitikimui remsis subtiekėjo VĮ „Ukraina“ pajėgumais, kuris vykdytų ESDK blankų gamybos paslaugas. Nagrinėjamu atveju, kadangi būtent pats tiekėjas nepateikė duomenų apie tai, kad jis atitinka pirkimo sąlygų 4.1 punkto 1 lentelės 4.1.8 papunkčio 4.1.8.2) papunkčio reikalavimo, atsakovė (perkančioji organizacija) priėmė sprendimą ATEA, UAB paraišką atmesti ir nekviesti pateikti pasiūlymą.

13731.

138Šiuo atveju vertinant nurodytą teisinį reguliavimą bei konkurso sąlygas, ieškovės dėstoma aplinkybė, kad jos pasitelktas subtiekėjas VĮ „Ukraina“ vykdys 95 procentus Pirkimo sutarties, t. y. teiks ESDK blankų gamybos paslaugas, o pats tiekėjas vykdys tik 5 procentus pirkimo sutarties: koordinuos sutartį, informacijos tiekimą, taip pat nesudaro pagrindo daryti kitokių išvadų, nes net ir įvertinus tą nedidelę apimtį atliekamų veiksmų, kuriuos atliktų pats tiekėjas, būtent jam yra keliamas reikalavimas dėl Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos tiekėjo vardu išduotos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijos turėjimo. Šiuo atveju galimybė remtis subtiekėjo pajėgumais nepanaikina būtent pačiam tiekėjui numatyto reikalavimo turėti aukščiau nurodytą licenciją.

13932.

140Išdėstytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2019-05-20 rašte Nr. 4K-3610 įformintą sprendimą atmesti ieškovės ATEA, UAB paraišką Pirkimui yra neįrodytas, nepagrįstas, todėl atmestinas.

141Dėl pirkimo sąlygų teisėtumo

14233.

143Ieškovė ieškinyje taip pat nurodė, kad jeigu teismas manytų, jog Pirkimo sutartis negali būti sudaroma su tiekėju, kuris pats neturi atitinkamos licencijos, teismas turėtų ex officio spręsti dėl Pirkimo sąlygų teisėtumo bei Pirkimo procedūrų nutraukimo, pirkimo sąlygos ex officio teismo turėtų būti pripažintos neaiškiomis ir dėl to neteisėtomis.

14434.

145CPK 423³ straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad viešųjų pirkimų bylose ieškinyje negali būti pareikšti reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu.

14635.

147Dėl galimybės ginčyti pirkimo sąlygas kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti, jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti (pvz., pirkimo sąlygų viešas paskelbimas). Tokiuose ginčuose teismai gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos. Jeigu tiekėjui besąlygiškai būtų leista skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus teisme prieš tai su pretenzija nesikreipus į perkančiąją organizaciją, tokia praktika iš esmės būtų paneigta ikiteisminė ginčo stadija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).

14836.

149Pirkimo sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos sistemiškai, nesuabsoliutinant lingvistinio aiškinimo metodo, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią bei į kituose teisės aktuose įtvirtintas normas, taip pat į kitas nuostatas (pvz., Viešųjų pirkimų tarnybos teisės aktus). Tačiau sisteminis pirkimo sąlygų aiškinimo rezultatas neturi lemti visiškai priešingos išvados, palyginus su lingvistine jų išraiška. Toks pirkimo sąlygų aiškinimo padarinys bet kokiu atveju nepateisinamas, nesuderinamas su uolaus ir rūpestingo tiekėjo teisėtais lūkesčiais dėl jų supratimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-39-690/2015). Kasacinio teismo ne kartą pažymėta perkančiosios organizacijos pareiga laikytis skaidrumo principo, inter alia, reiškiančio pirkimo sąlygų aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą, tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia. Tai pasiekiama tada, kai pirkimo sąlygų turinys leidžia pakankamai gerai informuotiems ir normaliai rūpestingiems tiekėjams vienodai jas suprasti ir aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai šias atitinka (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013, ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) jurisprudenciją).

15037.

151Pažymėtina, kad ieškovė ATEA, UAB, teikdama paraišką dalyvauti Europos sveikatos draudimo kortelės blankų gamybos paslaugų pirkime, sutiko su pirkimo sąlygomis, taip pat neprašė paaiškinti pirkimo sąlygų. Teismas jau aukščiau nurodė, kad Riboto konkurso sąlygų analizė sudaro pagrindą daryti išvadą, jog atskiri reikalavimai yra įtvirtinti tiekėjams (i), subjektų grupei, jeigu yra teikiama atitinkama paraiška dalyvauti pirkime (ii), bei subtiekėjui, kuri pasitelkia tiekėjas (iii). Šiuo atveju tuo pačiu paminėtina, kad konkurso sąlygų 4.1. punkte 1 lentelėje atitinkami reikalavimai įtvirtinti būtent tiekėjui (tarp jų 4.1.8 punkto reikalavimas (įskaitant 4.1.8.2 papunkčio reikalavimą). Teismo vertinimu, ieškovės nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo teismui ex officio pirkimo sąlygas pripažinti neaiškiomis, neteisėtomis bei nutraukti pirkimo procedūras.

152Dėl bylinėjimosi išlaidų ir laikinųjų apsaugos priemonių

15338.

154CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamu atveju netenkinus ieškovės ieškinio, nėra pagrindo ieškovei priteisti jos patirtų bylinėjimosi išlaidų (e. b. 1 t. 17-18 b. l., 3 t. 1-4 b. l.).

15539.

156CPK 150 straipsnio 2 dalis numato, kad teismui atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės, kurios buvo taikytos, paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą turi išspręsti sprendimu. Vilniaus apygardos teismas 2019-06-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-3505-933/2019 taikė laikinąsias apsaugos priemones – nutarė uždrausti atsakovei BĮ Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos sudaryti riboto konkurso būdu vykdomą Europos sveikatos draudimo kortelės blankų gamybos paslaugų supaprastintą pirkimą, kurio Nr. 415848, Pirkimo sutartį, o jei Pirkimo sutartis sudaryta – sustabdyti Pirkimo sutarties vykdymą, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas (e. b. 1 t. 184-188 b. l.). Atsižvelgiant į teismo sprendimą, kuriuo ieškovės ieškinys atmetamas, šiam sprendimui įsiteisėjus naikintinos Vilniaus apygardos teismo 2019-06-12 nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

157Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–260, 263–270 straipsniais, 4231-42310 straipsniais,

Nutarė

158Ieškovės ATEA, uždarosios akcinės bendrovės ieškinį atsakovei Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimo, priimto vykdant viešąjį pirkimą (pirkimo Nr. 415848) – pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2019-05-20 raštu Nr. 4K-3610 įformintą sprendimą atmesti ieškovės ATEA, UAB paraišką Pirkimui (trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje, uždaroji akcinė bendrovė „LODVILA“) – atmesti.

159Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019-06-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-3505-933/2019 taikytas laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovei BĮ Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, sudaryti riboto konkurso būdu vykdomą Europos sveikatos draudimo kortelės blankų gamybos paslaugų supaprastintą pirkimą, kurio Nr. 415848, Pirkimo sutartį, o jei Pirkimo sutartis sudaryta – sustabdyti Pirkimo sutarties vykdymą.

160Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo ir paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės ATEA,... 3. Teismas,... 4. 1.... 5. Ieškovė ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės... 6. 1.1.... 7. Perkančioji organizacija Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos... 8. 1.2.... 9. 2019-03-07 ieškovė gavo tos pačios dienos Perkančiosios organizacijos... 10. 1.3.... 11. Ieškovė 2019-05-21 rašte Nr. S-121 pateikė Perkančiajai organizacijai... 12. 1.4.... 13. Tiek pati ATEA, tiek Subtiekėjas turi visus leidimus, susijusius su... 14. 1.5.... 15. Pirkimo sąlygose nebuvo nustatyta, kad Pirkimo sąlygų 4.1 punkto 1 lentelės... 16. 1.6.... 17. Specialusis teisės aktas nustato reikalavimus tik gamybai, bet nereglamentuoja... 18. 1.7.... 19. Skundžiamu sprendimu atmesdama Tiekėjo pasiūlymą Perkančioji organizacija... 20. 2.... 21. Atsakovė atsiliepime į ieškinį prašė ieškovės ieškinį atmesti.... 22. 2.1.... 23. Ieškovės pateikta pirminė paraiška neatitiko Pirkimo sąlygų 2 priede... 24. 2.2.... 25. Pirkimo objektas - saugiųjų ESDK blankų gamybos paslaugos, kurios pagal... 26. 2.3.... 27. Vadovaujantis Pirkimo sutarties vykdymui taikomais įstatymais, sutarties... 28. 2.4.... 29. Perkančioji organizacija, gavusi ieškovės 2019-04-01 paaiškinimą ir... 30. 2.5.... 31. Pirkimo objektas – saugiųjų ESDK blankų gamybos paslaugos (Pirkimo... 32. 2.6.... 33. Ieškovė Perkančiajai organizacijai patikslintoje paraiškoje nurodė, kad... 34. 2.7.... 35. Pirkimo sąlygose numatyta, jog reikalavimas turėti teisę verstis specifine... 36. 2.8.... 37. Ieškovė pateikė individualią paraišką, todėl Pirkimo sąlygų 4.4 punkte... 38. 2.9.... 39. Ieškovė reikiamos licencijos neturi, saugiųjų dokumentų blankų gamybos... 40. 3.... 41. Teismas 2019-06-20 nutartimi pasirengimą nagrinėti bylą paskyrė... 42. 4.... 43. Ieškovė dublike prašė tenkinti ieškinį. Nurodė, kad:... 44. 4.1.... 45. Atsakovė atsiliepime nepagrįstai bando kelti klausimą dėl ATEA pateiktos... 46. 4.2.... 47. Atsakovė nepagrįstai tapatina Pirkimo sąlygose keliamus įslaptintos... 48. 4.3.... 49. Viešųjų pirkimų tarnybos konsultacija ginčo Pirkimo atveju nesuteikė... 50. 4.4.... 51. Perkančioji organizacija neteisingai aiškina Pirkimo sąlygas ir jų santykį... 52. 5.... 53. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 54. 5.1.... 55. Perkančioji organizacija teisingai aiškina pirkimo sąlygose įtvirtintus... 56. 5.2.... 57. Subtiekėjams reikalavimai įtvirtinti Pirkimo sąlygų 4.5 punkte. Sąlygų... 58. 5.3.... 59. Remiantis SDSDBGĮ 2 straipsnio 4 dalimi, saugiojo dokumento ar saugiojo... 60. 5.4.... 61. Pirkimą laimėjęs tiekėjas, net jei jis didžiąją dalį paslaugų teikimo... 62. 5.5.... 63. Jeigu ieškovė tik vykdytų su saugiųjų dokumentų gamybos procesu... 64. 6.... 65. Atsakovė triplike prašė ieškovės ieškinį atmesti. Nurodė, kad:... 66. 6.1.... 67. Pirkimo sąlygos tik patvirtina, kad subtiekėjai negali būti pasitelkiami... 68. 6.2.... 69. Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų 4.4 punkte konkrečiai nurodė... 70. 6.3.... 71. Viešajame pirkime perkamų ESDK blankų gamybos procesui yra taikomi SDSDBGĮ... 72. 6.4.... 73. Viešųjų pirkimų tarnybos nuomonė atitinka Viešųjų pirkimų tarnybos... 74. 6.5.... 75. Valstybės dokumentų techninės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos... 76. 6.6.... 77. Tarp statybos darbų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos egzistuoja... 78. 7.... 79. Teismas 2019-07-03 nutartimi išvadą teikiančia institucija byloje įtraukė... 80. 7.1.... 81. manytina, kad Pirkimo sąlygose kvalifikacijos reikalavimai buvo suformuluoti... 82. 7.2.... 83. kaip matyti iš formuluotės (4.1.8., 4.1.8.2 punktų) kvalifikacinį... 84. 7.3.... 85. iš Pirkimo sąlygų matyti, kad Pirkimo sutartis bus sudaroma su tiekėju, ne... 86. 8.... 87. Teismas 2019-07-18 nutartimi paskyrė nagrinėti bylą rašytinio proceso... 88. Ieškinys atmestinas. ... 89. 9.... 90. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,... 91. 10.... 92. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada,... 93. Dėl nustatytų aplinkybių... 94. 11.... 95. Į bylą teiktas išankstinis informacinis skelbimas, kuriuo kviečiama... 96. institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas... 97. 4.3 punktas numato, kad jeigu reikia, tiekėjas gali remtis kitų ūkio... 98. 12.... 99. Ieškovė ATEA, UAB 2019-01-30 teikė paraišką dalyvauti Europos sveikatos... 100. 13.... 101. Atsakovė 2019-03-07 rašte Nr. 4K-1742 dėl pirkimo prašė pateikti:... 102. 14.... 103. Atsakovė 2019-03-27 rašte Nr. 4K-2245 dėl pirkimui Nr. 415848 pateiktų... 104. 15.... 105. Atsakovė 2019-05-20 rašte Nr. 4K-3610 nurodė, kad ATEA, UAB su subtiekėju... 106. 16.... 107. Ieškovė teikė atsakovei 2019-05-21 pretenziją Nr. S-121 dėl neteisėto... 108. 17.... 109. Vilniaus apygardos teismas 2019-06-21 nutartimi pripažino atsakovės BĮ... 110. 18.... 111. Atsakovė teikė 2019-05-23 raštą Valstybės dokumentų technologinei... 112. Dėl ieškovės reikalavimų... 113. 19.... 114. Ieškovė ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės... 115. 20.... 116. Kaip jau minėta, atsakovė 2019-05-20 rašte Nr. 4K-3610, vadovaudamasi... 117. 21.... 118. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo... 119. 22.... 120. Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra... 121. 23.... 122. Kasacinio teismo praktikoje išaiškina, kad nors įstatyme konkrečiai... 123. 24.... 124. Kaip minėta, Riboto konkurso sąlygų 4.1.8 punktas numatė, kad tiekėjas... 125. 25.... 126. Kasacinio teismo nuosekliai suformuotoje praktikoje inter alia išaiškinta,... 127. 26.... 128. SDSDBGĮ nustato valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų ir... 129. 27.... 130. Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijavimo... 131. 28.... 132. Teismas nagrinėjamu atveju pažymi, kad Riboto konkurso sąlygų analizė... 133. 29.... 134. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija, remdamasi... 135. 30.... 136. Nagrinėjamu atveju aukščiau išdėstytos aplinkybės patvirtina tai, kad... 137. 31.... 138. Šiuo atveju vertinant nurodytą teisinį reguliavimą bei konkurso sąlygas,... 139. 32.... 140. Išdėstytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas... 141. Dėl pirkimo sąlygų teisėtumo... 142. 33.... 143. Ieškovė ieškinyje taip pat nurodė, kad jeigu teismas manytų, jog Pirkimo... 144. 34.... 145. CPK 423³ straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad viešųjų pirkimų bylose... 146. 35.... 147. Dėl galimybės ginčyti pirkimo sąlygas kasacinis teismas yra išaiškinęs,... 148. 36.... 149. Pirkimo sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos sistemiškai,... 150. 37.... 151. Pažymėtina, kad ieškovė ATEA, UAB, teikdama paraišką dalyvauti Europos... 152. Dėl bylinėjimosi išlaidų ir laikinųjų apsaugos priemonių... 153. 38.... 154. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 155. 39.... 156. CPK 150 straipsnio 2 dalis numato, kad teismui atmetus ieškinį, laikinosios... 157. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 158. Ieškovės ATEA, uždarosios akcinės bendrovės ieškinį atsakovei... 159. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019-06-12... 160. Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo ir paskelbimo dienos...