Byla 1A-81-282-2011

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Žindulienės, teisėjų Irenos Ivanovienės, Nijolės Matuzevičienės, sekretoriaujant Renatai Lesanavičienei, dalyvaujant prokurorui Sigitui Dobiliauskui, gynėjui advokatui Vaclovui Vaitkui, nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų A. R., S. Z. atstovui adv. Algirdui Zakrasui, nuteistajam V. S., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų S. Z. ir A. R. apeliacinius skundus dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2010-11-24 nuosprendžio, kuriuo V. S. (V.) pripažintas kaltu ir nuteistas:

2pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d. ir nuteistas laisvės atėmimu 1 metams;

3pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d. ir nuteistas laisvės atėmimu 2 metams 10 mėnesių.

4Pritaikius Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 2 p., bausmes subendrinus apėmimo būdu, V. S. (V.) paskirta 2 metai 10 mėnesių laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose, bausmės pradžią skaičiuojant nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

5Į bausmės atlikimo laiką įskaityta sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas nuo 2009-12-26 iki nuosprendžio paskelbimo 2010-11-24.

6Priteista iš V. S. (V.) Valstybinei ligonių kasai 8448,01Lt gydymosi išlaidų

7Priteista iš V. S. (V.) nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei A. R. 10000 litų turtinės žalos atlyginimo ir 10000 litų neturtinės žalos atlygino.

8Priteista iš V. S. (V.) nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui S. Z. 2000 litų turtinės žalos atlyginimo ir 2000 litų neturtinės žalos atlyginimo.

9Teisėjų kolegija,

Nustatė

10V. S. (V.) nuteistas už tai, kad jis 2009 m. gruodžio 26 d. apie 1 val. 45 min. Radviliškio mieste ( - ), gyvenamojo namo, priklausančio L. K., kieme, tyčia, vieną kartą dūrė peiliu nukentėjusiajai A. R. į kairįjį šoną, tuo padarydamas jai sunkų sveikatos sutrikdymą dėl kiauryminės durtinės-pjautinės kairės krūtinplėvės ertmės žaizdos su septintos tarpšonkaulinės arterijos sužalojimu ir kraujo susikaupimu kairėje krūtinplėvės ertmėje.

11Be to, V. S. (V.) nuteistas už tai, kad 2009 m. gruodžio 26 d. apie 1 val. 50 min, tuoj po to, kai padarė sunkų sveikatos sutrikdymą A. R., toje pačioje vietoje – Radviliškio mieste ( - ), gyvenamojo namo, priklausančio L. K., kieme, tyčia, ne mažiau 2 kartus peiliu dūrė nukentėjusiajam S. Z.: vieną smūgį į dešinį sėdmenį ir vieną smūgį į kairę šlaunį, tuo padarydamas nukentėjusiajam S. Z. nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes durtinės-pjautinės žaizdos dešiniame sėdmenyje ir kairėje šlaunyje sutrikdė sveikatą ilgesniam negu 10 dienų laikotarpiui.

12Iš bylos duomenų matyti, kad nuteistasis po 2010-04-29 įregistruotos santuokos pasirinko žmonos pavardę ir šiuo metu yra V. S. (t. 2, b. l. 188), todėl vadinti jį ankstesne pavarde – V., nėra pagrindo.

13Apeliaciniais skundais nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai S. Z. ir A. R. prašo Radviliškio rajono apylinkės teismo 2010-11-24 nuosprendį pakeisti: V. S. paskirti didesnį laisvės atėmimo terminą ir iš nuteistojo V. S. priteisti S. Z. 15000 Lt turtinės žalos bei 75000 Lt neturtinės žalos atlyginimą, o A. R. priteisti 130000 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

14A. R. savo skunde nurodo, kad nuteistajam V. S. pagal BK 135 str. 1 d. turėtų būti paskirta laisvės atėmimo bausmė apie 5 metus, nes jis praeityje teistas 3 kartus, nusikalto neblaivus, nėra jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių.

15Taip pat apeliantė mano, kad jai priteistas per mažas neturtinės žalos atlyginimas, nes dėl patirto sužalojimo, pablogėjusios sveikatos ji pirko vaistus, lankėsi pas psichologą, jai buvo skirti raminantys vaistai, kuriuos vartoja ir dabar, dėl sužalojimo patyrė stresą ir nepatogumus, ir dabar jaučia nerimą ir baimę, buvo sugadinti jos rūbai, kuriuos teko išmesti, be to 2010 m. sausio pradžioje turėjo pradėti dirbti Anglijoje, kur būtų gavusi 5000 Lt mėnesinį atlyginimą, o dėl sužalojimo dirbti nepradėjo ir negavo 10 000 Lt pajamų.

16S. Z. skunde nurodo, kad už jo sužalojimą nuteistajam V. S. yra paskirta per švelni bausmė. Mano, kad V. S. turėtų būti paskirta griežtesnė ir galutinė subendrinta bausmė, nes jis ankščiau teistas tris kartus, nusikalto neblaivus, nėra atsakomybę lengvinančių aplinkybių.

17Taip pat apeliantas mano, kad neteisingai išspręsti jo ieškininiai reikalavimai. Nurodo, kad dėl sužalojimo pirko vaistus, pagerintą maistą, sugadintus rūbus teko išmesti, 2010 m. sausio pradžioje turėjo pradėti dirbti Anglijoje, kur būtų gavęs 5000 Lt mėnesinį atlyginimą, o dėl sužalojimo dirbti nepradėjo ir negavo 15000 Lt pajamų. Po įvykio tapo nervingas, persekioja baimė, kas sukelia nepatogumus, kreipėsi į psichologą ir neurologą, vartoja raminamuosius, po sužalojimo negali normaliai šlapintis, sutriko lytiniai santykiai, dėl to patiria stresą ir nepatogumus.

18Atsikirtimu į nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų apeliacinius skundus nuteistasis V. S. prašo nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų apeliacinius skundus atmesti.

19Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nukentėjusieji S. Z. ir A. R., jų atstovas prašė apeliacinius skundus tenkinti, nuteistasis ir jo gynėjas prašė apeliacinius skundus atmesti. Prokuroras prašė apeliacinius skundus dalyse dėl paskirtų bausmių ir prašomų priteisti neturtinių žalų atmesti, o S. Z. apeliacinį skundą dėl prašomų priteisti 15000 Lt turtinės žalos tenkinti.

20Apeliaciniai skundai tenkinami iš dalies.

21Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą ir ištyręs byloje surinktus įrodymus V. S. pripažino kaltu pagal BK 135 str. 1 d. tyčia sunkiai sužalojus nukentėjusiąją A. R. ir pagal BK 138 str. 1 d nesunkiai sutrikdžius nukentėjusiojo S. Z. sveikatą. Nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai apeliaciniais skundais neginčija nuteistajam inkriminuotų nusikalstamų veikų kvalifikacijos, tačiau nesutinka su jiems priteistomis žalų atlyginimo sumomis ir teismo paskirtomis, jų manymu, per švelniomis bausmėmis. Taigi apeliacinės instancijos teismas patikrino bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniais skundais (BPK 320 str. 3 d.).

22Nukentėjusieji, pateikdami apeliacinius skundus dėl teismo priteistų per mažų sumų neturtinei žalai atlyginti, o S. Z. ir dėl, jo manymu, teismo neteisingai nustatytos jo patirtos turtinės žalos, iš esmės, nurodė analogiškus motyvus, kaip ir savo pateiktuose civiliniuose ieškiniuose (t. 1, b. l. 59-60; t. 2, b. l. 179-180).

23Savo skunde nukentėjusioji A. R. nurodė, kad dėl sužalojimo patyrė stresą, nepatogumus, iki šiol jaučia nerimą ir baimę, ir vartoja raminamuosius vaistus, pablogėjo sveikata, lankėsi pas psichologą. S. Z. apeliaciniame skunde nurodoma, kad po įvykio jis tapo nervingas, persekioja baimė, kas sukelia nepatogumus, kreipėsi į psichologą ir neurologą, vartoja raminamuosius vaistus, po sužalojimo negali normaliai šlapintis, sutriko lytiniai santykiai, dėl ko patiria stresą ir nepatogumus.

24Pagal CK 6.250 str. neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų numatytais atvejais. Nustatydamas neturtinės žalos dydį, teismas privalo atsižvelgti į pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas, turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Pažymėtina, kad įstatymais nėra nustatytas atlygintinos neturtinės žalos minimumas ar maksimumas. Tai palikta nustatyti teismui, atsižvelgiant į konkrečioje byloje teisiškai reikšmingų kriterijų visumą, į ginamos vertybės specifiką. Taip pat pažymėtina, kad neturtinės žalos atlyginimo funkcija yra kompensacinė – ja siekiama tik maksimaliai sušvelninti dėl neteisėtų veiksmų atsiradusias negatyvias pasekmes, tačiau ji negali nukentėjusiojo asmens grąžinti į pradinę padėtį, buvusią iki teisės pažeidimo.

25Kolegija pripažįsta, kad ankščiau paminėti apeliantų skunduose išdėstyti negatyvūs potyriai, išgyvenimai ir padariniai, atsiradę dėl nusikalstamų V. S. veiksmų atitinka neturtinės žalos turinį. Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad teismas, spręsdamas dėl priteistinų neturtinių žalų, atsižvelgė į kilusias neigiamas pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę ir šeiminę padėtį, nukentėjusiųjų patirtus materialinius nuostolius, dvasinius sukrėtimus bei išgyvenimus. Taigi, iš esmės, nukentėjusiems A. R. ir S. Z. priteisiant neturtines žalas CK 6.250 str. 2 d. nuostatos nebuvo pažeistos, tačiau, kolegijos nuomone, apylinkės teismas nepakankamai atidžiai atsižvelgė į vertybinius kriterijus ir į konkrečias padarytų nusikaltimų aplinkybes.

26Nukentėjusioji A. R. pareiškė teismui ieškinį, prašydamas priteisti iš kaltinamojo V. S. 130000 Lt neturtinei žalai atlyginti, o nukentėjusysis S. Z. patirtą neturtinę žalą įvertino 57000 Lt. Tenka pažymėti, kad teismas, įvertindamas neturtinę žalą pinigais, turi vadovautis ne tik CK 6.250 str. nurodytais kriterijais, kitomis teisės normomis, bet ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika. Kartu pažymėtina, kad teismų praktikoje nustatomos ir priteisiamos atlyginti neturtinės žalos dydžiai, esant tiems patiems padariniams, būna skirtingi. Pavyzdžiui, asmenims, patyrusiems sunkius sveikatos sutrikdymus, buvo priteista ir 114000 Lt, ir 20000 Lt, ir 30000 Lt, ir 15000 Lt, ir 10000 Lt (kasacinės bylos Nr. 2K-492/2006, 2K-87/2007, 2K-108/2007, 2K-408/2008, 2K-341/2010). Iš teismų sprendimų baudžiamosiose bylose matyti, kad neturtinė žala tyčinio nesunkaus sveikatos sutrikdymo atvejais taip pat įvertinama skirtingai – 800 Lt, 2000 Lt, 3000 Lt, 10 000 Lt ir šie sprendimai nebuvo naikinami ar keičiami (kasacinės bylos Nr. 2K-170/2007, 2K-730/2007, 2K-253/2009, 2K-190/2010, 2K-249/2010). Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 26 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008 pažymėta, kad teismų praktika dėl neturtinės žalos dydžio nėra galutinai suformuota, todėl vadovautis išskirtinai vien Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimis nėra pakankamo pagrindo. Pažymėtina, kad neturtinės žalos dydis ir jo piniginė išraiška pirmiausia yra faktinių aplinkybių sritis, kurioje savo kompetenciją įgyvendina teismas.

27Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad esminis neturtinis žalos atlyginimo kriterijus, sužalojus sveikatą, yra sužalojimo pasekmės ir jų įtaka tolesniam nukentėjusiojo gyvenimui (kasacinė byla Nr. 3K-3-450/2006).

28Bylos duomenimis nustatyta, kad nukentėjusiajai A. R. dėl nusikalstamos veikos buvo sunkiai sutrikdyta sveikata, kilęs pavojus jos gyvybei, ji patyrė turtinės ir neturtinės žalos. Apylinkės teismas, priteisdamas civilinio ieškinio dalį dėl turtinės žalos atlyginimo, atsižvelgė į turtinės žalos nustatymui reikšmingas aplinkybes, tarp jų į tas, kurias apeliantė paminėjo savo skunde (išlaidos vaistams, žala dėl sugadintų rūbų, negautas atlyginimas dėl sužalojimo), ir priteisė A. R. 10000 Lt turtinę žalą – tiek, kiek ji prašė teisiamajame posėdyje (t. 3, b. l. 17).

29Kolegija, spręsdama dėl A. R. priteistinos neturtinės žalos dydžio atsižvelgia į visumą skundžiamame nuosprendyje išdėstytų ir paminėtų aplinkybių, turinčių tam reikšmės, tarp jų į tai, kad apeliantė neblaivaus nuteistojo tyčia buvo sužalota visiškai netikėtai (jokio konflikto tarp jos ir kaltininko nebuvo, ji, tiesiog, grįžo pasiimti paliktą savo telefoną), dėl sužalojimo buvo kilęs pavojus jos gyvybei. Tyčinių veiksmų pobūdis rodo didesnį jų pavojingumą, negu atitinkamai neatsargūs veiksmai, todėl apeliantės patirti emociniai išgyvenimai, dvasinis sukrėtimas yra didesnis, vadinasi, ir pinigais už tai turi būti kompensuojama daugiau. Kita vertus, A. R. patirtų sužalojimų gydymas neužtruko itin ilgai – sužalota buvo 2009-12-26, o 2010-01-25 grįžo į darbą Didžiojoje Britanijoje (t. 2, b. l. 179-186). Be to, byloje nėra duomenų, apie besitęsiančias ilgalaikes negatyvias sužalojimo pasekmes, ir kad A. R. dėl patirtos psichologinės ir fizinės traumos negali gyventi visaverčio gyvenimo. Atsižvelgusi į visumą aplinkybių, tarp jų į priteistą pakankamai didelę turtinę žalą (10000 Lt), kolegija mano, kad A. R. priteistos neturtinės žalos suma turi būti padidinta, tačiau ne tiek, kiek prašoma apeliaciniu skundu.

30Sprendžiant klausimą dėl nukentėjusiajam S. Z. priteistinos neturtinės žalos dydžio, kolegija atsižvelgia į padaryto nusikaltimo aplinkybes (kaltininko tyčia buvo sužalotas, kai mėgino sulaikyti nuteistąjį po A. R. sužalojimo), į jam padaryto sužalojimo pobūdį (nesunkus sužalojimas, padarytas peiliu dešiniame sėdmenyje ir kairioje šlaunyje), kas liudija apie patirtus didesnius dvasinius išgyvenimus ir emocinį sukrėtimą, todėl neturtinė žala turi būti padidinta, tačiau ne tiek, kiek prašoma apeliaciniu skundu, nes byloje nėra duomenų apie besitęsiančias ilgalaikes negatyvias pasekmes – duomenų apie tęsiamą gydymą dėl sužalojimo byloje nėra, nuo 2010-02-04 psichikos sveikatos centre nebesilanko (t. 3, b. l. 48), žaizda sugijo, urologas konstatavo, kad pakitimų nėra (t. 3, b. l. 44), o nuo 2010-04-27 dirba Jungtinėje Karalystėje (t. 3, b. l. 76-77). Taigi, byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima manyti, kad dėl patirtų sužalojimų apeliantas negali gyventi visaverčio gyvenimo.

31Įvertinusi visumą paminėtų aplinkybių kolegija daro išvadą, kad A. R. patirtos neturtinė žalos įvertinimas 15000 Lt, o S. Z. – 4000 Lt neprieštarautų sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijams, teismų praktikai, atitiktų šalies ekonominę situaciją ir žmonių pragyvenimo lygį. Dėl to skundžiamas nuosprendis keičiamas dėl netinkamai išspręsto civilinių ieškinių klausimo (BPK 328 str. 4 p.).

32Nukentėjusysis S. Z. skundu prašė priteisti iš V. S. ir 15000 Lt turtinės žalos, apeliuodamas į tai, kad nusikaltimo metu buvo sugadinti jo rūbai, dėl patirtų sužalojimų pirko vaistus, pagerintą maistą, nebegalėjo nuo 2010 m. sausio pradžios pradėti dirbti Anglijoje ir negavo 15000 Lt pajamų. Šiuo atveju kolegija atkreipia dėmesį į S. Z. pateiktą civilinį ieškinį byloje (t. 1, b. l. 59-95), kuriame jis nurodė, kad turtinę žalą dėl sugadintų rūbų, pirktų vaistų ir pagerinto maisto sudaro 1595 Lt, o 15000 Lt yra negautos pajamos. Skundžiamu nuosprendžiu apylinkės teismas S. Z. priteisė 2000 Lt turtinės žalos atlyginimą, todėl kolegija daro išvadą, kad nuostolius dėl pirktų vaistų, maisto ir dėl sugadintų rūbų teismas įvertino ir didinti priteistinos turtinės žalos tais pačiais argumentais nėra pagrindo. Tuo pačiu kolegija pritaria apylinkės teismo spendimui nepriteisti S. Z. 15000 Lt negautų pajamų, nes bylos duomenys rodo, kad Jungtinėje Karalystėje jis pradėjo dirbti tik 2010-04-27 (t. 3, b. 76-77), ir nėra jokių duomenų, kad S. Z. būtų kažkur dirbęs ar sutaręs dėl darbo ankstesniu laikotarpiu, už kurį, dėl jo atžvilgiu įvykdyto nusikaltimo, būtų negavęs atitinkamų pajamų.

33Savo skunduose apeliantai išreiškė manymą, kad V. S. už padarytus nusikaltimus paskirtos bausmės ir galutinė subendrinta bausmė yra per švelnios. Tokį savo manymą nukentėjusieji grindė tuo, kad nuteistasis 3 kartus teistas, nusikalto neblaivus, nenustatyta jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių.

34Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, numatyti Lietuvos Respublikos BK 54 str., reikalauja, kad teismas bausmę skirtų įstatymo straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, nustatytos sankcijos ribose ir atsižvelgtų į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Apylinkės teismas šių nuostatų nepažeidė.

35Byloje yra duomenų, kad V. S. praeityje buvo teistas 3 kartus (t. 2, b. l. 44-45) ir teismas šią asmenį charakterizuojančią aplinkybę įvertino skirdamas bausmes. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad nusikaltimų padarymo metu (2009-12-26) V. S. teistumai pagal ankstesnius teismų nuosprendžius buvo išnykę, todėl pagal BK 97 str. 6 d. nuostatą jis laikomas neteistu. Skirdamas bausmes pirmosios instancijos teismas įvertino tai, kad V. S. nusikaltimus padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai pripažino jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe, o jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatė. Apylinkės teismas atsižvelgė į visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, tarp jų į tas, kurias apeliantai nurodė savo skunduose, ir, kolegijos nuomone, paskyrė aiškiai ne per švelnias laisvės atėmimo bausmes, kurių griežtinti, apeliacinių skundų motyvais, nėra teisinio pagrindo.

36Apylinkės teismas, skirdamas V. S. galutinę subendrintą bausmę, BK 63 str. nuostatų nepažeidė ir pagrįstai už atskiras nusikalstamas veikas paskirtas bausmes subendrino apėmimo būdu, nes nuteistojo padarytos veikos priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų kategorijoms (BK 63 str. 5 d. 2 p.) – BK 135 str. 1 d. – sunkus nusikaltimas (BK 11 str. 5 d.) ir BK 138 str. 1 d. – nesunkus nusikaltimas (BK 11 str. 3 d.). Todėl ir šioje dalyje keisti nuosprendžio nėra pagrindo.

37Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

38Radviliškio rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 24 d. nuosprendį pakeisti:

39iš V. S. (V.) nukentėjusiajai A. R. priteistą neturtinės žalos atlyginimą padidinti iki 15000 Lt;

40iš V. S. (V.) nukentėjusiajam S. Z. priteistą neturtinės žalos atlyginimą padidinti iki 4000 Lt.

41Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d. ir nuteistas laisvės atėmimu 1... 3. pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d. ir nuteistas laisvės atėmimu 2... 4. Pritaikius Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 2 p., bausmes... 5. Į bausmės atlikimo laiką įskaityta sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas... 6. Priteista iš V. S. (V.) Valstybinei ligonių kasai 8448,01Lt gydymosi... 7. Priteista iš V. S. (V.) nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei A. R. 10000... 8. Priteista iš V. S. (V.) nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui S. Z. 2000... 9. Teisėjų kolegija,... 10. V. S. (V.) nuteistas už tai, kad jis 2009 m. gruodžio 26 d. apie 1 val. 45... 11. Be to, V. S. (V.) nuteistas už tai, kad 2009 m. gruodžio 26 d. apie 1 val. 50... 12. Iš bylos duomenų matyti, kad nuteistasis po 2010-04-29 įregistruotos... 13. Apeliaciniais skundais nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai S. Z. ir... 14. A. R. savo skunde nurodo, kad nuteistajam V. S. pagal BK 135 str. 1 d. turėtų... 15. Taip pat apeliantė mano, kad jai priteistas per mažas neturtinės žalos... 16. S. Z. skunde nurodo, kad už jo sužalojimą nuteistajam V. S. yra paskirta per... 17. Taip pat apeliantas mano, kad neteisingai išspręsti jo ieškininiai... 18. Atsikirtimu į nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų apeliacinius... 19. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nukentėjusieji S. Z. ir A. R., jų... 20. Apeliaciniai skundai tenkinami iš dalies.... 21. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą ir... 22. Nukentėjusieji, pateikdami apeliacinius skundus dėl teismo priteistų per... 23. Savo skunde nukentėjusioji A. R. nurodė, kad dėl sužalojimo patyrė... 24. Pagal CK 6.250 str. neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai... 25. Kolegija pripažįsta, kad ankščiau paminėti apeliantų skunduose... 26. Nukentėjusioji A. R. pareiškė teismui ieškinį, prašydamas priteisti iš... 27. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad esminis... 28. Bylos duomenimis nustatyta, kad nukentėjusiajai A. R. dėl nusikalstamos... 29. Kolegija, spręsdama dėl A. R. priteistinos neturtinės žalos dydžio... 30. Sprendžiant klausimą dėl nukentėjusiajam S. Z. priteistinos neturtinės... 31. Įvertinusi visumą paminėtų aplinkybių kolegija daro išvadą, kad A. R.... 32. Nukentėjusysis S. Z. skundu prašė priteisti iš V. S. ir 15000 Lt turtinės... 33. Savo skunduose apeliantai išreiškė manymą, kad V. S. už padarytus... 34. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, numatyti Lietuvos Respublikos BK 54 str.,... 35. Byloje yra duomenų, kad V. S. praeityje buvo teistas 3 kartus (t. 2, b. l.... 36. Apylinkės teismas, skirdamas V. S. galutinę subendrintą bausmę, BK 63 str.... 37. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 3 p.,... 38. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 24 d. nuosprendį... 39. iš V. S. (V.) nukentėjusiajai A. R. priteistą neturtinės žalos atlyginimą... 40. iš V. S. (V.) nukentėjusiajam S. Z. priteistą neturtinės žalos atlyginimą... 41. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....