Byla 1-14-1025/2018

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Asta Matulevičienė,

2sekretoriaujant Sandrai Jotautei,

3dalyvaujant prokurorui L. K.,

4kaltinamajam E. L.,

5kaltinamojo gynėjai advokatui Raimondui Kivyliui,

6viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

7E. L., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, aukštojo išsilavinimo, vykdantis individualią veiklą, deklaruota gyvenamoji vieta ( - )sav., gyvenamoji vieta E. E. g. 6, ( - ), neteistas,

8kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 182 straipsnio 2 dalyje, 222 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje padarymu.

9Teismas, išnagrinėjęs bylą

Nustatė

10E. L. suklastojo UAB „Spectata“ buhalterinės apskaitos dokumentą dėl ko buvo padaryta didelė žala, o būtent: E. L., turėdamas išankstinį tikslą, savo naudai, apgaule panaikinti turtinę prievolę – pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimą į Lietuvos Respublikos biudžetą, 2015 m. liepos mėn., ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytu laiku ir vietoje iš UAB „Spectata“ buhalterės G. B. elektroninio pašto g.bunkai@yahoo.com gavęs į savo elektroninį paštą adresu emilis@liutenas.lt elektroninę UAB „Spectata“ 2015-07-23 dienos PVM sąskaitą faktūrą serija SP Nr.15-0002 išrašytą UAB „Junitera“ už prekes bendrai 10 890 Eur sumai, jos pagrindu, kompiuterinės technikos pagalba pagamino netikrą dokumentą, t. y. minėtoje sąskaitoje faktūroje kompiuteriu įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, kad 2015-07-01 UAB „Spectata“ tariamai parduoda paslaugas jam, E. L. už 430 760,00 EUR, tame tarpe 74 760 EUR tariamo PVM, sukurtą dokumentą atspausdino ir patvirtino UAB „Spectata“ direktoriaus T. K. parašo kliše ir tyčia suklastotą dokumentą panaudojo, pateikdamas savo, kaip fizinio asmens E. L. buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui A. R., kuris pagrindė ūkinę operaciją, neatitinkančią faktinių aplinkybių ir tuo sudarė sąlygas E. L. už mokestinį laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-06-30 padidinti PVM ataskaitą bei apgaule panaikinti prievolę sumokėti į valstybės biudžetą 74760 EUR pridėtinės vertės mokesčio.

11Be to, E. L. apgaule panaikino didelės vertės turtinę prievolę į valstybės biudžetą, sumokėti mokesčius valstybei, o būtent: E. L., 2015 m. liepos mėn., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, ikiteisminio tyrimo metu tiksliau nenustatytoje vietoje, turėdamas išankstinį tikslą sukčiauti mokesčių sumokėjimo srityje, kompiuterinės technikos pagalba pagamino netikrą, UAB „Spectata“ pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) sąskaitą – faktūrą: 2015-07-01 serija SP Nr.15-002 kurioje įrašė žinomai melagingus duomenis apie tai, kad UAB „Spectata“ pardavė, o jis kaip fizinis asmuo įsigijo paslaugų už 430760,00 EUR, tame tarpe 74760,00 EUR pridėtinės vertės mokestis, žinodamas, kad UAB „Spectata“ vardu išrašyta PVM sąskaita faktūra yra netikra, perdavė jo, E. L. individualios veiklos, buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui - UAB ,,Rimgailė“ direktoriui A. R. bei nurodė duomenis iš šios PVM sąskaitos faktūros įtraukti į laikotarpio nuo 2015-06-01 iki 2015-06-30 apskaitos registrą „Gautų sąskaitų faktūrų registras“. Gyventojo E. L., vykdančio individualią veiklą, buhalterinę apskaitą tvarkantis A. R., nesuvokdamas E. L. nusikalstamos veikos pobūdžio, nežinodamas, kad UAB „Spectata“ 2015-07-01 dienos PVM sąskaitoje-faktūroje serija SP Nr.15-002 nurodyti melagingi duomenys bei paminėtas dokumentas yra netikras, nurodytos paslaugos faktiškai pirkėjui E. L. parduotos nebuvo, įtraukė šiuos duomenis į gyventojo E. L. buhalterinę apskaitą, išskirtą PVM sąskaitoje-faktūroje pridėtinės vertės mokesčio 74760 EUR sumą įtraukė į - laikotarpio nuo 2015-01-01 iki 2015-06-30 PVM deklaracijos formos FR0600, 25 laukelį ,,Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM“ ir ją 2015-07-29, E. L. elektroniniu būdu pateikė Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, H.Manto g.2, Klaipėda. Tokiu būdu E. L., apgaule savo naudai panaikino prievolę sumokėti į valstybės biudžetą 74760 EUR pridėtinės vertės mokesčio už mokestinį laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-06-30.

12Be to, E. L., apgaulingai tvarkė savo, E. L., gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla, buhalterinę apskaitą, dėl ko laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 negalima iš dalies nustatyti gyventojo E. L., kuris vertėsi individualia veikla, veiklos, o būtent: E. L., būdamas atsakingu už savo, kaip gyventojo kuris verčiasi individualia veikla buhalterinės apskaitos organizavimą, laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31, Klaipėdos r., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje, tyčia, siekdamas iškreipti vidaus ir išorės informacijos vartotojams pateikiamą informaciją nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX- 574 13 straipsnio 1 dalies - „privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai: 4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys“, t. y. paslaugų iš viso 430760,00 Eur (iš jų PVM 74760,00 Eur) įsigijimui iš UAB ,,Spectata“ pagrįsti panaudojo apskaitos dokumentą, 2015-07-01 PVM sąskaitą faktūrą SP Nr.15-002, kurio duomenys - ūkinės operacijos turinys ir rezultatas neatitinka tikrovės. 19 straipsnio 1 dalies - ,,Apskaitos dokumentai <…> saugomi ūkio subjekto nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą“, 19 straipsnio 2 dalies - ,,apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų“ t. y. neišsaugojo 2015-12-23 PVM sąskaitos faktūros LI Nr. 0000349-1 pagrindžiančios paslaugų įsigijimą iš UAB ,,Liutenas“ iš viso 297 577,56 EUR, PVM 62491,29 EUR. Dėl šių padarytų Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13 straipsnio 1 dalies bei 19 straipsnio 1 ir 2 dalių pažeidimų laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 negalima iš dalies nustatyti gyventojo E. L., kuris vertėsi individualia veikla, veiklos.

13Kaltinamasis E. L. savo kaltės dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo nepripažino ir parodė, jog nepagamino ir nesuklastojo dokumento, nenorėjo nuslėpti mokesčių, tai buvo klaida. 2015 metais birželio ar liepos mėnesį, su juo susisiekė T. K. ir paprašė padėti išrašyti sąskaitą. Sutiko išrašyti tą sąskaitą. T. K. nurodė, jog įmonėje padėtis yra sunki, gali jai iškelti bankroto bylą. Tuo metu T. K. buvo ne Lietuvoje, su juo kalbėjo per ,,Skype“ programą ir telefonu. T. K. paprašė išrašyti išankstinę sąskaitą, su juo buvo aptaręs darbus, reikėjo, kad buhalteriškai matytųsi, kad jis gaus pajamas ir būtų galimybė jam avansą išmokėti. Iš buhalterės G. B. gavo sąskaitą kaip UAB ,,Juniterai“ išrašytą. Turėdamas tos sąskaitos formą išrašė tą sąskaitą, atspausdino, pasirašė, nuvažiavęs pas T. K. į namus, uždėjo T. K. parašo klišę. Tomui buvo sunki situacija, paprašė, pasakė, kad reikia, tai ir atspausdino, bet ne šiaip sau sugalvojęs. Išrašytą sąskaitą pasiėmė, UAB ,,Spectatos“ buhalterei nepateikė. Įmonei tada ne kokia padėtis buvo. UAB ,,Spectatai“ darbų pagal šią sąskaitą nesuteikė, juos jam suteikė UAB ,,Liutenas“. Pasamdė UAB ,,Liutena“, tai ji išstatė sąskaitą už tuos pačius darbus. Deklaraciją dar kartą būtų patikslinęs, bet tais pačiais metais mokesčių patikrinimas, atidavė visus dokumentus. 2016 m. vėl patikrinimas, tada išlindo ir pamatė, kad kažkas ne taip, susižiūrėjo, bet nespėjo susitvarkyti. Klaida įvyko, kad perdavė sąskaitą savo buhalteriui. Suma sąskaitoje nurodyta tokia, nes buvo sudaryta tokia darbų sąmata, darbai nebuvo atlikti. Liepos 1 d. kai išrašė sąskaitą 430 tūkstančių Eur nesumokėjo, nes laukė, kol grįš Tomas, todėl nemokėjo. Tomas paprašė išrašyti, padėti jam, sakė, kad UAB ,,Spectatai“ bloga padėtis, iškart nepervedė, Tomui reikėjo, kad matytųsi, kad įmonė turės pajamų, buvome apkalbėję, kad dalį praves, bet nepriėjome iki to. Kaip ūkininkas, visas sąskaitas pusmetį dėdavo į krūvą, po to, kai reikėjo užpildyti ir pateikti PVM deklaraciją, tai nuvežė savo buhalteriui A. R., kuris sąskaitas suvedė ir elektroniniu paštu atsiuntė jam PVM deklaraciją. PVM deklaraciją įkėlė prisijungęs per elektroninę mokesčių inspekciją. 2015 metų sąskaita atsirado ir įsivėlė per klaidą, o buhalteris ją per klaidą įtraukė į pirmą pusmetį, ji turėjo būti į antrą pusmetį įtraukta. Buhalteris atsiuntė PVM deklaraciją, tada pats ją įkėlė. Tuo metu nebuvo mokėtino PVM, nes buhalteris parašė jam, kad nėra mokėtinos sumos. Pats teikdavo deklaracijas į mokesčius, o suformuotą deklaraciją atsiusdavo buhalteris. Ką gauna iš buhalterio, tą perduodą mokesčiams. A. R. tvarkė, už 2015 m., o už 2016 m. jau nebe. Patikslino sausio mėnesį PVM deklaracijoje, bet mokesčiai nepriėmė. Kai rugsėjo mėnesį grįžo T. K., jam atidavė tą sąskaitą, tačiau jis jos neperdavė buhalterei. UAB "Spectata" jau buvo iškeltas bankrotas. T. K., būdamas Norvegijoje, prašė jo nuvažiuoti pas buhalterę ir paimti dokumentus bei juos nuvežti bankroto administratoriui į Kauną. Nuvažiavo pas buhalterę G. B., kuri davė lydraštį ir dar kažką ir tuos dokumentus nuvežė į Kauną. Liepos 9 dieną UAB ,,Spectatai“ buvo iškelta bankroto byla, turėjo su šia įmone civilinių santykių, todėl gavo pranešimą, per 9 d. nieko nevedė, tik žiūrėjo, kas, kaip, juk bankroto byla yra iškelta. Visi jo dokumentai yra FNTT, prašė, kad UAB ,,Liutenas“ duotų padaryti 2015-12-23 sąskaitos kopiją. Krata buvo, viską jie paėmė. (t. 8, b. l. 155-159).

14Liudytoja G. B. apklausta teisiamajame posėdyje, parodė, jog dirbo UAB ,,Spectata“ buhaltere iki 2015 m. rugsėjo mėnesio, kol įmonei buvo iškeltas bankrotas, įmonės vadovas buvo T. K.. Pristatydavo dokumentus direktorius, paskui Emilis, bendraudavo su jais elektroniniais laiškais, skambučiais. Pasakydavo pagal kokią sutartį, tai atsiųsdavo sąskaitą UAB ,,Liutenui“ ar E. L.. Emilio toks vaidmuo: atveždavo, pasakydavo ir viskas. Direktorius, pasiėmė nemokamų atostogų, ir išvažiavo iš Lietuvos kovo mėnesį. Prieš jai išvykstant atostogų iš Lietuvos buvo atvykęs Emilis, tai buvo liepos pradžia, Emilis pasakė, kad reikia gegužės mėnesio sąskaitą išrašyti, gegužės 27 ar 30 d., pasakė, jam, jog į gegužės mėn. nedarys, nes jau buvo darbai padaryti, todėl į liepos mėnesį išrašė pagal vieną sutartį. Gaudavo sąskaitą be numerio, arba iš UAB ,,Liuteno“ arba E. L., tuomet pagal savo registro numerius parašydavo sąskaitos numerį viršuje ir persiųsdavo jiems. FNTT kvietė po metų dėl vienos sąskaitos, kurios nebuvo mačiusi, į registrus ji nebuvo įtraukta, suma buvo didelė. Išrašė sąskaitą faktūrą SP Nr. 15-0002, liepos 23 d. UAB ,,Juniterai“ už santechninės medžiagas. Vėliau ji buvo anuliuota ir išstatyta kreditinė. Kreditinė, kai nepriima sąskaitos su minuso ženklu visai tai sumai. Tai buvo po liepos 23 d. Sąskaitų numerius rašydavo pagal sekos numerius, SP Nr. 15-0001 tai pirmoji sąskaita liepos mėnesiui, o antrą sąskaitą faktūrą liepos 23 d., kuri buvo anuliuota išstatant kreditinę sąskaitą. Tuo pačiu numeriu Nr. SP Nr. 15-0002 430 tūkstančių tikrai nerašė ir nematė. Namuose vykdė buhalterinę apskaitą. Kai įmonė bankrutavo, reikėjo atiduoti bankroto administratoriui dokumentus, padarė dokumentų aprašą ir atidavė Emiliui, kad jis paduotų direktoriui pasirašyti ir paduotų administratoriui tai buvo apie rugsėjo mėnesį (t. 8, b. l. 159-162).

15Vadovaujantis BPK 276 straipsniu, buvo perskaityti liudytojos G. B. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kuriuos liudytoja teismo posėdžio metu patvirtino. Iš ikiteisminio tyrimo metu duotų liudytojos G. B. parodymų nustatyta, kad nuo 2014-09-11 dirbo UAB „Spectata“ buhaltere. Bendrovės apskaitą tvarkė savo namuose, pagal direktoriaus T. K. pateiktus apskaitos dokumentus. Kadangi visais UAB „Spectata“ darbais rūpinosi UAB „Liutenas“, jai susidarė įspūdis, kad T. K. faktiškai UAB „Spectata“ nevadovauja, o tai už jį atlieka Emilis ir Ž. L.. Kada ir kaip T. K. pasirašydavo dokumentus nežino, jos akivaizdoje jokių dokumentų nepasirašydavo. Pabaigus pjaustyti laivą, UAB „Spectata“ jokios veiklos nebevykdė, todėl 2015 m. sausio mėn. T. K. išvyko dirbti į Norvegiją įforminus jo neapmokamas atostogas UAB „Spectata“. 2015 m. liepos mėn. pab., prieš jai išvykstant į Kanadą, buvo atvykęs E. L., kuris prašė, kad ji išrašytų pagal sudarytas sutartis ir jo pateiktus UAB „Liutenas“ darbų atlikimo aktus UAB „Spectata“ sąskaitą faktūrą, jam kaip ūkininkui 2015 m. birželio mėn. data. Jis paaiškino, kad Tomo nėra, o jam pagal UAB „Liutenas“ atliktus darbus ir sudarytą sutartį buvo reikalinga UAB „Spectata“ sąskaita. Jam paaiškino, kad yra pateikta PVM deklaracija už 2015 m. birželio mėn., todėl nurodė, kad ankščiausią datą, galima nurodyti ne ankstesnę kaip 2015-07-01. Pačių darbų atlikimo aktų jai nepateikė tik nurodė bendrą sumą su PVM. Kiek atsimena išrašė 2015-07-01 data UAB „Spectata“ PVM sąskaitą faktūrą SP Nr. 15-001, bendrai 23 tūkst. eurų sumai. Kokią sumą įrašyti šioje sąskaitoje, nurodė E. L.. Sąskaitos numeris reiškė, kad tai buvo 2015 m. pirma sąskaita. Išrašytą sąskaitą faktūrą išsiuntė E. L. jo asmeniniu arba UAB „Liutenas“ elektroniniu paštu. Kadangi E. L. nuolat bendraudavo su T. K., o dar 2014 m. gruodžio mėn. buvo nurašytos UAB „Spectata“ santechnikos medžiagos E. L. objektui, jai buvo reikalinga tinkamai įforminti ir deklaruoti panaudotas medžiagas, todėl tuo pačiu E. L. išrašė ir 2015-07-23 data UAB „Spectata“ PVM sąskaitą faktūrą SP Nr. 15-0002 už 9 tūkst. eurų be PVM E. L. vadovaujamai UAB „Junitera“. Tačiau E. L. nesutiko su šia sąskaita ir vėliau buvo išrašyta kreditinė PVM sąskaita faktūra. Todėl elektroniniu būdu mokesčių inspekcijai už 2015 m. liepos mėn. UAB „Spectata“ veiklos laikotarpį buvo deklaruota tik 23 304,37 EUR suma. Faktiškai UAB „Spectata“ jokios veiklos po laivo pjaustymo darbų 2014 m. nebevykdė, samdomų darbuotojų daugiau nebuvo, nuo 2015 m. sausio mėn. fiziškai Lietuvoje nebuvo ir bendrovės direktoriaus T. K., su kuriuo nebuvo galimybės susisiekti jokiomis priemonėmis, todėl 2015 m. rugpjūčio - rugsėjo mėn. kai į ją kreipėsi UAB „Spectata“ bankroto administratorius, visus dokumentus su perdavimo aktu perdavė T. K. draugui E. L., kuris privalėjo juos pristatyti bankroto administratoriui į Kauną. Dar prieš perduodant dokumentus bankroto administratoriui, greičiausiai E. L. jai pateikė 2015 m. gegužės mėn. UAB „Liutenas“ PVM sąskaitą faktūrą 117 877,46 EUR sumai, dėl atliktų darbų UAB „Spectata“, kuri turėjo įtakos tarpusavio skolų suderinimui, tačiau tiksliai šių aplinkybių nebeatsimena, dėl ko 2015 m. rugsėjo mėn. pataisė UAB „Spectata“ PVM deklaraciją už 2015 m. liepos mėn. Dauguma apskaitos dokumentų, taip pat ir UAB „Spectata“ dokumentų, perdavimo aktas bankroto administratoriui buvo be T. K. parašų. Kas ir kada pasirašė ties jo pavarde, nežino, nei karto T. K. jos akivaizdoje nepasirašinėjo. Apklausos metu pateikta ūkininko E. L. buhalterinėje apskaitoje esanti UAB „Spectata“ vardu, 2015-07-01 data išrašyta sąskaita faktūra SP Nr.15-002 bendrai 430 760 EUR sumai. Šią sąskaitą faktūrą mato pirmą kartą, tokios sąskaitos faktūros niekuomet nėra rašiusi, todėl jos į UAB „Spectata“ sąskaitą ir neįtraukė. Atkreipė dėmesį, kad sąskaitos numeris užrašytas rankraštiniu įrašu, o ji sąskaitų numerius visada užrašydavo kompiuteriu. Kas ir kada išrašė UAB „Spectata“ vardu PVM sąskaitą faktūrą 2015-07-01 data ūkininkui E. L. 356 000 EUR sumai be PVM, PVM suma 74 760,00 EUR, nežino. Šios sąskaitos faktūros prie UAB „Spectata“ apskaitos dokumentų, kuomet juos perdavė E. L. tikslu nugabenti bankroto administratoriui į Kauną nebuvo (1 t., b.l. 155-157, t. 8, b. l. 173-174).

16Liudytojas A. R. apklaustas teisiamajame posėdyje, parodė, jog tam tikru periodu tvarkė E. L. finansinę asmens apskaitą, suvesdavo sąskaitas faktūras ir užpildydavo PVM deklaracijas. Sąskaitas faktūras atveždavo Emilis, tada suvesdavo jas ir jam grąžindavo. Dokumentų saugojimo paslaugos neteikė. Įmonės direktorius už tai atskaitingas. Pildė L. pateiktų sąskaitų faktūrų registrą, deklaracijas, užpildytos deklaracijos failiuką nusiųsdavo E. L. elektroniniu laišku, taip pat su tuo failiuku prisegdavo kaip paveiksliuką, kaip deklaracija atrodytų vizualiai, taip pat parašydavo, ar mokėtina, ar grąžintina PVM suma. Emilis pateikdavo už pusmetį PVM deklaracijų. Baigiasi kalendorinis pusmetis, iki kito mėnesio 25 d. deklaracija turėtų būti pateikta ir sumokėtas PVM, jei jis mokėtinas. Deklaraciją pateikdavo kelioms dienoms iki termino. Nežino, kodėl liepos 1 d. sąskaita faktūra buvo įtraukta. Paimi sąskaitas faktūras, jas suvedi į apskaitos programą ir užpildai deklaraciją, ir tada matai, ar tai grąžintinas PVM. Tada gali žmogui pasakyti už tą periodą yra mokėtinas periodas, ar grąžintinas. Kai ne į tą periodą įtrauki, tada anuliuoti nereikia, tik tikslinama deklaracija ir ta suma PVM gautina iš pirmo pusmečio įdedama į antrą pusmetį, deklaracijas galima tikslinti už einamus ir 5 praėjusius metus (t. 8, b. l. 163-165).

17Vadovaujantis BPK 276 straipsniu, buvo perskaityti liudytojo A. R. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kuriuos liudytojas teismo posėdžio metu patvirtino. Iš ikiteisminio tyrimo metu duotų liudytojo A. R. parodymų nustatyta, jog A. R. vadovaujama UAB ,,Rimgailė" teikė buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas. Vienas iš klientų buvo ūkininkas E. L.. Su juo 2013-11-15 buvo sudaryta buhalterinių paslaugų teikimo sutartis, tačiau paslaugos faktiškai jam buvo pradėtos teikti nuo 2014-01-01. 2016 m. pradž. E. L. už suteiktas paslaugas neatsiskaitė, su juo tolimesnė bendradarbiavimo sutartis buvo nutraukta, raštiškas sutarties nutraukimas nebuvo įformintas, nes E. L. nebendravo ir neatvyko. E. L. ūkininko ar jo vykdytos individualios veiklos apskaitos dokumentų UAB ,,Rimgailė" nėra likę. Kai būdavo reikalinga teikti deklaracijas, E. L. pateikdavo pirminius apskaitos dokumentus, kurie būdavo suvedami į registrus, pagal kuriuos vėliau būdavo suformuojamos teiktinos deklaracijos mokesčių inspekcijai. Po to visi dokumentai būdavo grąžinami E. L.. UAB ,,Rimgailė" pagal E. L. pateiktus dokumentus paruošė jo ūkininko ūkio PVM deklaracijas už 2014 - 2015 m., o už 2016 m. deklaracijos nebuvo ruošiamos. Paruoštas PVM deklaracijas elektroniniu paštu pateikdavo E. L., o jis jas pateikdavo mokesčių inspekcijai. Prie apklausos protokolo liudytojas pateikė UAB ,,Rimgailė" buhalterinės apskaitos programos ,,Apskaita 5" išsaugotus ūkininko E. L. turimus PVM sąskaitų faktūrų registrus (1 t., b.l.158-167).

18Liudytojas T. K. apklaustas teismo posėdyje parodė, jog buvo UAB ,,Spectata“ direktorius, įsigijo šią įmonę, nes turėjo verslo planą, laivų pjovimas ir metalo laužo pardavimas. Nebuvo šios įmonės akcininku, kas buvo akcininkas nežino. Turėjo sutartį su E. L. dėl pirties statybų. Kai tapo įmonės vadovu, jau buvo ta sutartis. Darbams atlikti pasamdė kitą įmonę UAB ,,Liutenas“. UAB ,,Spectatos“ buhalterės kelios buvo. Paskutinė sąskaitą, kur prašė išrašyti buvo už papildomus darbus. Išvažiavo į Norvegiją, pradėjo kreditoriai skambinti dėl skolų apmokėjimo. Liepos mėnesį prašė Emilio išrašyti išankstinę sąskaitą, kad neiškeltų bankroto bylos, bet vis tiek iškėlė. Bankroto byla buvo iškelta birželio ar liepos mėnesį. Skambino bankroto administratorius, siuntė laiškus. Bendravo su Emiliu per internetą: ,,Skype“, ,,Viber“. Vasara buvo, kada spaudė kreditoriai dėl skolų. Pagal sąmatą, kurią buvo apšnekėję, prašė Emilio išrašyti sąskaitą, kiek galima kuo daugiau, kad parodytų kreditoriams, prašė, kad Emilis nuvažiuotų ir parodytų kreditoriui UAB ,,Litekstus“, jis buvo pagrindinis kreditorius. Prašė už papildomus darbus išrašyti išankstinės, bet buvo išrašyta normali. Sąskaita nebuvo nuvežta kreditoriui, darbai nebuvo atlikti, pinigai nepervesti. Pats išrašydavo sąskaitas ar buhalterės prašydavo, pasirašydavo antspaudu ar ranka. Išvažiavęs iš Lietuvos buvo nuo 2015 sausio mėn., o rugsėjo mėnesį grįžo. Viena sąskaita liepos 1 d. išrašyta, kita - liepos 23 d. Neatsimenu tokių dalykų, viena tikrai buvo išrašyta, o daugiau neatsimena. Su buhaltere išvis nebuvo bendravimo, nei susisiekti negalėjo. Pas buhalterę visi dokumentai buvo palikti, išvykdamas jai nuvežė, deklaracijas pateikdavo buhalterė. Kai grįžo, davė jam į rankas tą sąskaitą, tačiau dokumentai buvo jau perduoti bankroto administratoriui, ši sąskaita, nebuvo jam perduota. Šiuo metu jo parašo klišė namie arba bankroto administratorius turi, bankroto administratorius turi UAB ,,Spectatos“ antspaudą. Emilis jį turėjo, tai jei jis vežė, gal ir nuvežė.

19Vadovaujantis BPK 276 straipsniu, buvo perskaityti liudytojo T. K. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas T. K. parodė, kad nusprendė pradėti verstis prekyba metalo laužu. Tuo tikslu įsigijo UAB „Spectakta“, įmonė vertėsi prekyba metalo laužu ir faktiškai jokių statybų darbų neatlikdavo ir už tai jai nebuvo mokama, statybų darbais nesidomėjo. Kažkokiu tai metu buvo sudaryta trišalė sutartis, pagal kurią E. L. turėjo atsiskaityti tiesiogiai su UAB „Liutenas“, kadangi minėta bendrovė faktiškai ir atliko darbus, o UAB „Spectata“ tik perrašydavo UAB „Liutenas“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, nes to reikėjo įgyvendinant sutartį. 2015 m. birželio ar liepos mėn. Ž. L. pateikė UAB „Liutenas“ sąskaitas, pagal kurias turėjo išrašyti PVM sąskaitas faktūras E. L.. Klaipėdoje gautas iš Ž. L. sąskaitas pateikė UAB „Spectata“ buhalterei, kurį išrašė UAB „Spectata“ PVM sąskaitas faktūras 2015-07-01 data serija SP Nr. 15-001 ir 15-002, kokios buvo sumos nekreipė dėmesio. Po išrašytomis sąskaitomis ties savo pavarde pasirašė savo parašu ir jas pateikė E. L. arba Ž. L., kuriam tiksliai nebeatsimena. Vėliau minėtas sąskaitas turėjo pateikti buhalterei, kad ji jas įtrauktu į UAB „Spectata“ buhalterinę apskaitą ir deklaruotu mokesčių inspekcijai. Ar tai buvo padaryta, nežino, to reikėtų klausti UAB „Spectata“ buhalterės, kuri ir buvo atsakinga už bendrovės apskaitos tvarkymą. Pagal 2015-07-01 dienos PVM sąskaitas faktūras serija SP Nr. 15-001 ir 15-002 E. L. pinigų nemokėjo, nes kaip jau minėjo UAB „Spectata“ jokių statybos darbų nevykdė, tik perrašydavo UAB „Liutenas“ PVM sąskaitas faktūras. Kaip vėliau buvo deklaruojami mokesčiai valstybei ir ar jie buvo sumokėti nežino, Žilvinas su E. L. sakė, kad jie pasirūpins visais atsiradusiais mokesčiais ir juos sumokės (1 t., b.l. 147-148).

20Liudytoja V. T. teismo posėdžio metu parodė, jog dirbo UAB ,,Liutenas“ ir UAB ,,Junitera“ buhaltere, E. L. nevedė buhalterinės apskaitos. Sąskaitas pateikdavo meistrai, direktorius, el. paštu, paštu, kokias pateikia, tai tokias ir įtraukia, pati asmeniškai neišrašinėjo. UAB ,,Spectata“ nieko nesako, gal ir buvo sąskaitos gautos, nepamena. Neatsimena sąskaitos 2015-12-23 d. už 300 tūkstančių eurų. UAB ,,Juniteroje“ buvo maža veikla, porą sąskaitų rašyta (t. 9, b. l. 11).

21Vadovaujantis BPK 276 straipsniu, buvo perskaityti liudytojos V. T. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kuriuos liudytoja teismo posėdžio metu patvirtino. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja V. T. parodė, kad nuo 2015 m. kovo 17 d. iki 2016 m. gegužės mėn. 31 d. dirbo UAB „Liutenas“ vyr. finansininkės pareigose. Dirbant UAB „Liutenas“ buvo išrašomos PVM sąskaitos faktūros UAB „Spectata“, kurias įtraukdavo į UAB „Liutenas“ buhalterinę apskaitą, tačiau fiziškai UAB „Liutenas“ sąskaitų faktūrų UAB „Spectata“ nėra išrašiusi, šios bendrovės direktoriaus, ar kito atsakingo asmens, nėra mačiusi ir tiesiogiai su jais nėra bendravusi. Kiek tiksliai ir kada buvo išrašytos PVM sąskaitos faktūros UAB „Spectata“, už kokias sumas ir kaip buvo apmokėta negali atsakyti, nes neatsimena (1 t., b.l.153-154).

22Specialistė J. A. apklausta teismo posėdyje patvirtino pateiktą išvadą "Dėl gyventojo E. L., kuris vertėsi individualia veikla ūkinės finansinės veiklos" (t. 6, b. l. 116-134) ir papildomai paaiškino, jog atliko tyrimą ir tyrimo metu buvo nustatyta, jog 2015-12-23 neišsaugota PVM sąskaita faktūra, kuri pagrindžia paslaugų įsigijimą iš UAB ,,Liutenas“ už 297577,56 Eur ir PVM 62 491,29 Eur (17 psl. išvados.) Tokiu būdu buvo pažeistas buhalterinės apskaitos įstatymo 19 straipsnis, kuris numato, kad dokumentai turi būti saugomi pagal archyvo dokumentų saugojimo tvarką. Yra pareiga saugoti dokumentus, turi būti vedama apskaita, kadangi turi būti skaičiuojami mokesčiai. Pagal archyvo saugojimo tvarką, nustatytas laikotarpis - 10 m. Pajamų deklaravimą numato gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 str. 1 d. Pridėtinės vertės mokestis yra mokamas pagal PVM deklaracijas, šiuo atveju jos buvo privalomos teikti kas pusę metų. Pusmetinė deklaracija tai tokia, kai turi būti įtraukti dokumentai šio pusmečio, pavyzdžiui, jei pusmetis yra nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d., vadinasi, tai turi būti įtraukta iki birželio 30 d. Šiuo atveju buvo įvardintas pažeidimus, nes tai jau buvo kito pusmečio. Įtraukimas ne į tą pusmetį iškreipia įmonės finansinę padėtį. Jei yra, pavyzdžiui, pirkėjas E. L., tai, kai jis įtraukia sąskaitą faktūrą, tai pirkimo PVM sumažins mokėtiną PVM, kur iš esmės tie sandoriai tą pusmetį nevyko. Šiuo atveju buvo didelis mokėtinas PVM, buvo parduota paslaugų, būtų reikėję į biudžetą daug mokėti, kada įsitraukė papildomą sąskaitą faktūrą, tai gavosi pirkimo PVM, todėl ženkliai sumažėjo mokėtinas PVM valstybei, kartais gaunasi net grąžintinas. Jeigu seka, gali ir pamatyti, žiūrint, kaip vedą apskaitą, jei deda į krūvą, tada pamato, kai ruošia PVM deklaraciją, kokios yra sumos. 430 760 Eur, PVM gaunasi beveik 75 tūkstančiai eurų, tai būtų tekę tą sumą mokėti į biudžetą, jei nebūtų įtraukta sąskaita. Kadangi buvo ta sąskaita, tai ta suma sumažėjo. E. L. deklaraciją turėjo pateikti iki 07-25, pateikta 07-27 yra tikslinta. Specialisto išvadoje parašyta, kad netvarkė sąskaitų registro (specialisto išvada, 9 psl.). Dėl 12-23 sąskaitos faktūros neišsaugojimo, tai iš dalies negalima nustatyti ūkinės veiklos, ji nėra užregistruota, nėra dokumento, ši sąskaita faktūra gauta per kitus šaltinius. Tai sužinojo iš UAB ,,Liutenas“, nes ten taip pat atliko tyrimą. Deklaracija už antrą pusmetį yra pateikta (specialisto išvada, 22-4 priedas). Deklaracijoje deklaravo 12 431 Eur, o 12-23 sąskaitoje didesnė suma. Kadangi nebuvo sąskaitų registro, o be registro, neaišku, ką įtraukė. Šita sąskaita neįtraukta, nes sąskaitos suma apie 62 tūkstančiai. Buvo reikalaujam, kad E. L. pateiktų visus dokumentus. Pirmiausia buvo atliktas UAB ,,Liuteno“ patikrinimą. Visada yra reikalaujama pateikti visus dokumentus ir negalime žinoti, kiek pas asmenį dokumentų. Jei žmogus pasakė kad pateikė visus dokumentus, tai mes nebeieškome. Šiuo metu tos sąskaitos nėra ir negalima pasakyti. Išvada duodama pagal pateiktus dokumentus. Už apskaitos organizavimą visą laiką atsakingas savininkas, direktorius. Jei jis matė, kad nevykdoma, jis turėjo to reikalauti. Išankstinė sąskaita faktūra - taip pat dokumentas ir turi būti registruojamas ir matomas, negali būti paimta ir numesta. Jei ta sąskaita būtų išankstinė, negali būti įtraukta į pirmą pusmetį. Įtraukiama tada, kada ūkinė operacija atlikta, į PVM deklaraciją išankstinės sąskaitos faktūros neturi būti įtraukiamos. Būtinai turi būti parašyta, kad išankstinė sąskaita faktūra. Šiuo atveju ši sąskaita negalėjo būti įtraukta, nes UAB ,,Spectatoje“ nebuvo jos išrašyta, ir esmė ta, kad ta sąskaita negali iš vis būti įtrauka į jokią deklaraciją, nei į pirmą, nei antrą, nes ši sąskaita išvis neturi juridinės galios, UAB ,,Spectata“ tokios sąskaitos neišrašė, UAB ,,Spectatoje“ tokiu numeriu išvis kita sąskaita. Tikslas - sumažinti mokėtiną PVM įtraukiant tą sąskaitą, tai gaunamų sąskaitų registras, pagal kurį sudaryta PVM deklaracija. Pildyti registrą privaloma, o teikti ne visiems privaloma. L. privalo pildyti apskaitos dokumentus pagal 16 str. buhalterinės apskaitos įstatymą. UAB ,,Spectatoje“ taip pat atliko tyrimą. UAB ,,Spectatoje“ tuo pačiu numeriu buvo kita suma, apie 10 tūkstančių, ir data vėlesnė. 2015-07-23 PVM sąskaita faktūra išrašyta įmonei UAB ,,Junitera“, suma 10 890 Eur (t. 9, b. l. 3-5).

23Liudytoja D. S. teismo posėdžio metu parodė, jog 2016-06-06 atliko operatyvų patikrinimą ir surašė operatyvaus patikrinimo pažymą. Atliko E. L., UAB ,,Liutenas“. E. L. įsiregistravęs PVM mokėtoju 2013-12-05 pagal buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 6 str. 3 d. jam prievolė tvarkyti buhalterinę apskaitą taikant dvejybinio įrašo būdą. Dvejybinis įrašas - vesti apskaitą, visus įsipareigojimus, t.y., turtą ir prievoles fiksuoti, ataskaitoje turi atsivaizduoti visas turtas ir įsipareigojimai. 2015 m. liepos mėn. užfiksuotos PVM deklaracijoje dvi sąskaitos: 19260 ir 356 tūkst. eur. Šitos sąskaitos išrašytos UAB ,,Spectata“, prie tos sąskaitos Nr. SP 002 nebuvo pridėtas darbų atlikimo aktas, mokėjimo dokumentų nepavyko gauti, nevedė dvejybinio įrašo, nebuvo galima nustatyti, kokie darbai buvo atlikti, padarėme priešpriešinį patikrinimą UAB ,,Spectata“ ir nustatėme, kad įmonė tos sąkaitos neapskaitė ir PVM deklaracijoje nedeklaravo, pagal tą sąskaitą nebuvo galimybės nustatyti sąskaitos faktūros turinio, atitikimo faktinių aplinkybių, ta sąskaita pateikta jo paties. Prie UAB ,,Spectatos“ tos sąskaitos faktūros nebuvo. Sąskaitų registruose įtraukta sąskaita 06-30 d., o sąskaitos faktūros data 07-01 d., ji įtraukta į pirmą pusmetį, reikšmė tokia, kad padidėjo pirkimo PVM ir sumažėjo mokėtinas PVM. Antrame pusmetyje buvo paskaičiuotas pardavimo PVM, įtraukta sąskaita faktūra į pirmą pusmetį sumažino mokėtiną PVM valstybei. Neįtraukus tos sąskaitos, gaunasi 75 tūkstančiai, beveik 76 tūkstančiai, o įtraukus gavosi 1600 mokėtina suma. Sumažėjo mokėtina suma. Ši sąskaita neatitinka turinio, nėra darbų akto. Nepateikė darbų atlikimo akto, papildomo susitarimo, nieko nėra. Sąskaita pasirodė įtartina, buvo atliktas priešpriešinis patikinimas, kurio metu ir buvo nustatyta, kad UAB ,,Spectata“ tos sąskaitos net nemačius. UAB „Spectata“ bankrutuojanti ir dabar jau bankrutavusi. Sąskaita turi įtakos, nes susimažino savo mokėtiną prievolę, jis turėjo susimokėti iki 07-25 mokėtiną PVM, o jis įtraukdamas tą sąskaitą susimažino mokėtiną PVM. To dokumento įtraukimas sukėlė pasekmes. Jei dokumentas surašomas, jis turi būti įtrauktas, yra numatyti terminai buhalterinės apskaitos įstatyme. Jei išankstinė sąskaita, tai turi būti tik apskaityta buhalterinėje apskaitoje, į deklaraciją nėra traukiama. Tikslinti asmenys deklaracijas gali 5 metus. Šiuo atveju iki patikrinimo nebuvo tikslinta. 12-23 d. sąskaita faktūra buvo rasta UAB ,,Liutene“ patikrinimo metu, o pas Emilį jos nebuvo, nes PVM deklaracijoje apie tą sąskaitą duomenų nėra. 12-23 d. sąskaitos faktūros nebuvo pateikęs (t. 9, b. l. 6-9).

24Liudytojas Š. B. teismo posėdžio metu parodė, jog dirba FNTT vyr. tyrėju, gavo medžiagą iš mokesčių inspekcijos dėl UAB ,,Liutenas“ ir ūkininko E. L. veiklos, buvo dvigubas pareiškimas, ieškojo buhalterių, kurie galėtų paaiškinti dėl UAB ,,Liutenas“ ir E. L. veiklos, todėl buvo iškviesta G. B.. Nebuvo žinoma, kas tvarkė E. L. apskaitą, todėl visiems buhalteriams buvo užduodamas tas klausimas, nes pats įtariamasis atsisakė bendradarbiauti ir parodymų nedavė. Buvo iškviesta G. B., kuri paaiškino, kad UAB ,,Spectata“ jokios veiklos nevykdė, o tik perrašydavo UAB ,,Liutenas“ išrašytas sąskaitas E. L.. Buvo pradėtas tyrimas pagal VMI pareiškimą. Kadangi buvo pradėtas pagal pareiškimą, todėl slapti veiksmai nebuvo atlikti, todėl vėliau darė kratą UAB ,,Liutenas“ gyvenamosiose patalpose, darbinės veiklos patalpose. Po to buvo pareikalavimas pateikti dokumentus, kuriuos ne iš mokesčių inspekcijos gavo, dalį pristatė pats E. L. pagal reikalavimą. Ne daug pristatė, nes dauguma buvo rasta namie, po kratos kitus dokumentus atnešė. Tos sąskaitos Nr. 002, 07-01 nebuvo prie tų dokumentų, nebuvo galima atlikti ekspertizės, todėl ir buvo pateiktas reikalavimas pateikti tą sąskaitą. Tik vėliau jis pateikė dokumentus ir tarp jų buvo ta sąskaita, tada išsiuntė tą sąskaitą į ekspertizių centrą, kad nustatytų jos tikrumą. Ta sąskaita faktūra buvo kažkur kitur. Ta sąskaita išvengė sumokėti 76 tūkstančių PVM. Kai atėjo prievolė mokėti už pusę metų pasinaudojo UAB ,,Spectata“ liepos pradžioje. Kitas faktorius nulėmė, kad buhalterė atsisakė išrašyti sąskaitą faktūrą atgaline data ir jiems tai uždarė kelią. Jei ne G. B. užsispyrimas, viskas būtų kitaip baigęsi. Sąskaita yra ūkinės operacijos pagrindimas. Paslaugų ir prekių nebuvo, šios sąskaitos negalėjo būti, materialiai suklastotas dokumentas (t. 9, b. l. 9-10).

25Iš 2016-06-23 Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimo nustatyta, kad buvo atliktas E. L. operatyvus patikrinimas, kurio metu nustatyta, jog E. L. nuo 2009-03-09 įsiregistravęs ūkininku, nuo 2011-01-01 įsiregistravęs gyventoju, vykdančiu individualią veiką, 2013-12-05 įsiregistravęs PVM mokėtoju. Pagal 2015-07-17 rangos sutartį UAB „Liutenas“ atliko E. L. kaimo turizmo sodybos inžinerinių tinklų ir aplinkos sutvarkymo -gerbūvio darbų ir 2015-12-23 išrašė PVM sąskaitą faktūrą serija LI Nr. 0000349-1 ir darbų atlikimo aktą už 297577,56 Eur ir PVM 62491,29 Eur. Operatyvaus patikrinimo metu E. L. pateikė UAB „Spectata“ 2015-07-01 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą serija SP Nr. 15-002 už darbus, prekes pagal papildomą susitarimą prie sutarties EL14.12 už 356000,00 Eur ir PVM 74760,00 Eur. E. L. papildomo susitarimo su UAB „Spectata“ prie sutarties EL14.12 bei paaiškinimo kokie darbai buvo atlikti pagal minėtą PVM sąskaitą faktūrą ir ar buvo apmokėta pagal šią sąskaitą bei apmokėjimo dokumentų nepateikė. VMI prie FM informacinių bazių duomenimis nustatyta, kada UAB „Spectata“ pagal šią PVM sąskaitą faktūrą 74760,00 Eur pardavimo PVM nedeklaravo. UAB „Spectata“ statusas nuo 2015-07-21 bankrutuojantis, o nuo 2015-11-24 bankrutavęs. BUAB „Spectata“ bankroto administratorius MB „Fasis“ nurodė, jog bankroto administratoriui nėra perduota E. L. 2015-07-01 išrašyta PVM sąskaitą faktūrą serija SP Nr. 15-002 už 356000,00 Eur ir PVM 74760,00 Eur bei papildomas susitarimas prie sutarties EL14.12. UAB „Spectata“ pagal 2015-07-01 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą serija SP Nr. 15-002 PVM nedeklaravo ir buhalterinę apskaitą neįtraukė (t. 1, b. l. 1-2).

262013-05-31 sudaryta statybos rangos sutartis tarp E. L. ir UAB „Spectata“; tarp ūkininko E. L. ir UAB „Liutenas“ 2015-07-17 sudaryta rangos sutartis Nr. 150717/01; UAB „Liutenas“ išrašė 2015-12-23 PVM sąskaitą faktūrą serija LI Nr. 0000349-1 ūkininkui E. L. už atliktus darbus pagal sutartį už 297577,56 Eur ir PVM 62491,29 Eur (t. 1, b. l. 10-16).

27UAB „Spectata“ išrašyta 2015-07-01 PVM sąskaita faktūra serija SP Nr. 15-002 ūkininkui E. L. už darbus, prekes pagal papildomą susitarimą prie sutarties EL14.12 už 356000,00 Eur ir PVM 74760,00 Eur (t. 1, b. l. 48).

28Iš 2016-07-12 kratos protokolo matyti, kad E. L. gyvenamojoje vietoje, E. E. g.6, Druikių k., Priekulės sen., Klaipėdos r., kratos metu savanoriškai buvo pateikti E. L. ūkininko ūkio apskaitos dokumentai (1 t., b.l. 93-95).

29Iš 2016-07-12 kratos protokolo matyti, kad UAB „Liutenas“ veiklos vykdymo vietoje, Tilžės g.46A, Klaipėda, kratos metu savanoriškai buvo pateikti UAB „Liutenas“ buhalterinės apskaitos dokumentai. Taip pat buvo pateikti 4 nešiojami kompiuteriai (1 t., b.l.119-124).

30Iš 2016-09-08 apžiūros protokolo matyti, kad UAB „Liutenas“ pateiktuose kompiuteriuose, išsaugotas internetu atsisiustas dokumentas pavadinimu „SP15-002.docx“, kuriame yra išrašyta UAB „Spectata“ 2015-07-23 dienos PVM sąskaita faktūra serija SP Nr.15-0002 išrašyta UAB „Junitera“ už prekes, bendrai 10890 Eur sumai. UAB „Liutenas“ kratos metu pateiktame kompiuteryje HP Probook 4520s yra išsaugoti elektroniniai susirašinėjimai su UAB „Spectata“ buhaltere G. B., jos naudojamu elektroninio pašto adresu g.bunkai@yahoo.com su E. L., jo elektroniniu paštu, adresu emilis@liutenas.lt dėl UAB „Spectata“ sąskaitų išrašymo bei elektroninio dokumento „SP15-002.docx“ pateikimo (1 t., b.l.132-135).

31Iš 2016-07-04 apžiūros protokolo matyti, kad UAB „Liutenas“ internetinės svetainės skiltyje Kontaktai (http://liutenas.lt/#contact) pateikiami direktoriaus pavaduotojo duomenys telefono Nr. +370 600 06923, El.p. Emilis@liutenas.lt., kuriais naudojasi E. L. (1 t., b.l.136-137).

32E. L. sąskaitų faktūrų registras už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-06-30, iš kurio matyti, jog įtraukta 2015-06-30 sąskaita Nr. SP15-001, UAB „Spectata“ už atliktus darbus pagal sutartį EL14.12 už 23304,37 Eur (19259,81 Eur + PVM 4044,56 Eur) ir 2015-06-30 sąskaita Nr. SP15-002 UAB „Spectata“ už atliktus darbus, prekes pagal papildomą susitarimą prie sutarties EL14.12, 430760,00 Eur (356000,00 Eur + PVM 74760,00 Eur) (t.6, b. l. 191-192).

33E. L. Pridėtinės vertės mokesčių deklaracijos už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-06-30, pildymo data 2015-07-27 (t.7, b. l. 23).

34Duomenys apie E. L., UAB „Spectata“ turimas sąskaitas bankuose (t. 1, b. l. 171-178). E. L. kredito unijoje esančių sąskaitų išrašai už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2016-07-15 (t. 2, b. l. 2-3). UAB „Spectata“, E. L. AB DNB banke esančių sąskaitų už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2016-07-15 išrašai (t. 2, b. l. 23-42). UAB „Spectata“, E. L., AB Šiaulių banke esančių sąskaitų už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2016-07-15 išrašai (t. 2, b. l. 44-90).

35Iš 2016-07-22 dokumentų priėmimo perdavimo akto matyti, kad E. L. pateikė apskaitos dokumentus, susijusius su jo vykdyta individualia veikla. (2 t., b.l.109).

36Iš 2016-07-21 bankroto administratoriaus MB „Fasis“ dokumentų perdavimo perėmimo akto matyti, kad buvo pateikti BUAB „Spectata“ buhalterinės apskaitos dokumentai, kurie apžiūrėti specialisto, pateikusio E. L., kuris verčiasi individualia veikla ir UAB „Spectata“ ūkinės finansinės veiklos išvadas (2 t., b.l.144-147).

37Klaipėdos apskrities VMI 2016-09-15 priešpriešinės informacijos surinkimo pažyma patvirtina apie mokesčių mokėtojo UAB „Spectata“ patikrinimą (t. 2, b. l. 156-163).

38Klaipėdos apskrities VMI 2015-11-25 operatyvaus patikrinimo pažyma patvirtina apie E. L. atliktą patikrinimą (t. 2, b. l. 166-167).

39Klaipėdos apskrities VMI 2016-06-06 operatyvaus patikrinimo pažyma patvirtina apie E. L. atliktą patikrinimą (t. 2, b. l. 168-172).

40Iš Lietuvos teismo ekspertizės centro 2016-09-28 dokumentų tyrimo specialisto išvados Nr.11K-275 (16) nustatyta, kad 2015-07-01 UAB „Spectata“ PVM sąskaitoje faktūroje serija SP Nr.15-002, eilutėje „Sąskaitą išrašė, prekes išdavė“, esantis parašas T. K. vardu nėra pasirašytas rašymo priemone, o yra atspaustas parašo faksimiliniu antspaudu; tikėtina, kad tirti pateiktoje 2015-07-01 PVM sąskaitoje -faktūroje serija SP Nr.15-002, lapo viršuje, numerio įrašas „15-002“ parašytas skirtingu rašikliu nei eilutėje „Sąskaitą gavo, prekes priėmė“ rankraštinis įrašas „E. L.“ su parašu E. L. vardu (6 t., b.l. 102-104).

41Iš 2016-10-31 specialisto išvados Nr.5-3/70 ,,Dėl gyventojo E. L., kuris vertėsi individualia veikla ūkinės finansinės veiklos“ nustatyta, kad pagal tyrimo metu gautus duomenis iš centrinės informacinės sistemos kompiuterinės duomenų bazės VMI – Duomenys apie pateiktas deklaracijas nustatyta, kad UAB ,,Spectata“ laikotarpiu nuo 2015-07-01 iki 2015-07-31 Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenys (FR0672) užregistravo PVM sąskaitą faktūrą 2015-07-01 SP 15-002, kuria pagrindė sandorį su UAB ,,Junitera“ (į.k.303072869, adr. Melioratorių g. 10-40, Gargždai), kurio apmokestinamoji vertė, nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje 9 000 EUR, PVM 1890,00 EUR ir neužregistravo PVM sąskaitos faktūros 2015-07-01 SP 15-002, pagrindžiančios paslaugų, kurių apmokestinamoji vertė 356 000,00 EUR, PVM 74760,00 EUR, suteikimą gyventojui E. L., kuris verčiasi individualia veikla (26 priedas).

42E. L., kuris vertėsi individualia veikla nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.IX- 574:

43- 13 straipsnio 1 dalies - „privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai: 4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys“, t. y. paslaugų iš viso 430760,00 Eur (iš jų PVM 74760,00 Eur) įsigijimui iš UAB ,,Spectata“ pagrįsti panaudojo apskaitos dokumentą, 2015-07-01 PVM sąskaitą faktūrą SP Nr.15-002, kurio duomenys - ūkinės operacijos turinys ir rezultatas neatitinka tikrovės.

44- 19 straipsnio 1 dalies - ,,Apskaitos dokumentai <…> saugomi ūkio subjekto nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą“, 19 straipsnio 2 dalies - ,,apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų“ t. y. neišsaugojo 2015-12-23 PVM sąskaitos faktūros LI Nr. 0000349-1 pagrindžiančios paslaugų įsigijimą iš UAB ,,Liutenas“ iš viso 297577,56 EUR, PVM 62491,29 EUR.

45Dėl šių padarytų Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13 str. 1 d. bei 19 str. 1 ir 2 d. pažeidimų laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 negalima iš dalies nustatyti gyventojo E. L., kuris vertėsi individualia veikla, veiklos. E. L., kuris vertėsi individualia veikla PVM deklaracijoje pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis apie turtą, tai yra laikotarpio nuo 2015-01-01 iki 2015-06-30 pateiktoje 2015-07-27 deklaravo ,,Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM“ (25 laukelis) 83104 Eur (deklaravo pagal: UAB ,,Spectata“ 2015-07-01 PVM sąskaitą faktūrą SP Nr. 15-001, kurios išrašymo data vėlesnė 4045 Eur pirkimo PVM ir UAB ,,Spectata“ 2015-07-01 PVM sąskaitą faktūrą SP Nr. 15-002 pagal kurią negalima nustatyti ūkinės operacijos tapatumo – turinys neatitinka tikrovės 74760 Eur pirkimo PVM, bei UAB ,,Stamex“ 2015-05-09 PVM sąskaitą faktūrą S20-0013228 pirkimo PVM 4,17 Eur, kurioje nurodytas pirkėjas UAB ,,Liutenas“), t. y. deklaravo 78 809 Eur mažiau mokėtino PVM. (6 t., b.l.116-134).

46Iš 2016-11-11 specialisto išvados Nr.5-3/72 ,,Dėl UAB „Spectata“ ūkinės finansinės veiklos" nustatyta, kad pagal tyrimo metu gautus duomenis iš centrinės informacinės sistemos kompiuterinės duomenų bazės VMI – Duomenys apie pateiktas deklaracijas nustatyta, kad UAB ,,Spectata“ laikotarpio nuo 2015-07-01 iki 2015-07-31 Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenys (FR0672) neužregistravo PVM sąskaitos faktūros 2015-07-01 SP Nr.15-002, pagrindžiančios paslaugų, kurių apmokestinamoji vertė 356 000,00 Eur, PVM 74 760,00 Eur, pardavimą gyventojui E. L.. UAB ,,Spectata“ laikotarpio nuo 2015-07-01 iki 2015-07-31 PVM deklaracijoje (FR0600) deklaravo standartinio tarifo pardavimo PVM iš viso 4045 Eur, t.y. nedeklaravo pardavimo PVM pagal 2015-07-01 PVM sąskaitą faktūrą SP Nr.15-002, pagrindžiančią paslaugų pardavimą gyventojui E. L. (7 t., b.l.46-53).

47Iš 2015-07-09 Klaipėdos apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1264-163/2015 nustatyta, jog 2015-07-09 UAB "Spectata" iškelta bankroto byla (t. 9, b.l. 38-39).

48Dėl sukčiavimo ir dokumento suklastojimo

49BK 300 straipsnio 3 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už netikro dokumento pagaminimą, tikro dokumento suklastojimą arba žinomai netikro ar žinomai suklastoto tikro dokumento laikymą, gabenimą, siuntimą, panaudojimą ar realizavimą, jeigu dėl to buvo padaryta didelės žalos. Lietuvos A. T. yra išaiškinęs, kad tikro dokumento suklastojimas suprantamas kaip dokumento tikrumo ir jo turinio teisingumo pakeitimas. Dokumentas yra suklastotas, kai kaltininkas pakeičia kito asmens surašyto, atspausdinto ar kitaip pagaminto dokumento turinį arba savo vardu surašo, atspausdina ar kitaip pagamina, arba tik patvirtina kito asmens surašytą dokumentą, tokiu būdu dokumento turinyje įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis. Dokumentai klastojami įrašant melagingą informaciją, padirbant parašą ar antspaudą, pašalinant tikro dokumento teksto dalį, perklijuojant nuotrauką ir panašiai. Tikro dokumento suklastojimas yra ne tik tada, kai kaltininkas neteisėtai pakeičia autentiško dokumento formą ir (ar) turinį, tokiais neteisėtais veiksmais įtvirtindamas tikrovės neatitinkančią informaciją ir siekdamas paleisti tokį dokumentą į teisinę apyvartą kaip tikrą, bet ir tada, kai kaltininkas, objektyviai turėdamas teisę savo vardu surašyti, atspausdinti ar kitaip pagaminti tam tikrus dokumentus, neteisėtai savo vardu surašo, atspausdina ar kitaip pagamina tokį dokumentą, jame įtvirtindamas tikrovės neatitinkančią informaciją, arba kito asmens į dokumentą įtrauktus objektyvios tikrovės neatitinkančius duomenis patvirtina parašu, antspaudu arba kitokiu būdu, siekdamas paleisti tokį dokumentą į teisinę apyvartą kaip tikrą (kasacinė nutartis Nr. 2K-7-35/2011).

50Sukčiavimas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį objektyviai reiškiasi: 1) didelės vertės svetimo turto įgijimu; 2) didelės vertės svetimos turtinės teisės įgijimu; 3) didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybių įgijimu, 4) didelės vertės turtinės prievolės išvengimu; 4) didelės vertės turtinės prievolės panaikinimu, 5) sukčiavimu dalyvaujant organizuotoje grupėje. Šie sukčiavimo objektyvieji požymiai BK 182 straipsnio 2 dalies dispozicijoje suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad būtų padaryta bent viena iš nurodytų veikų. Subjektyvusis sukčiavimo požymis yra tai, kad šią nusikalstamą veiką darantis asmuo veikia tyčia. Tyčia sukčiavimo atveju pasireiškia tuo, kad asmuo suvokia turtinės naudos sau ar kitam asmeniui gavimo panaudojant apgaulę pavojingą pobūdį ir nori, panaudodamas apgaulę tokią turtinę naudą gauti (kasacinė nutartis Nr. 2K-7-255/2012).

51Sukčiavimas apgaule panaikinant turtinę prievolę – tai nukentėjusiojo turtinės teisės, atitinkančios kaltininko ar trečiojo asmens turtinę prievolę, netekimas remiantis fiktyviu juridiniu faktu. Sukčiavimo nusikaltimo esmė, skirianti jį nuo kitų nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų, yra apgaulės panaudojimas svetimam turtui, turtinei teisei įgyti ar turtinei prievolei išvengti ar panaikinti. Sukčiavimas PVM srityje paprastai reiškiasi PVM sąskaitų faktūrų klastojimu (pvz., PVM sąskaita faktūra įforminant realiai neįvykusius sandorius dėl prekių tiekimo ar paslaugų teikimo), po to šių suklastotų PVM sąskaitų - faktūrų duomenų įtraukimu į bendrovės buhalterinę apskaitą ir į PVM deklaraciją, suklaidinant šią instituciją dėl mokestinės prievolės dydžio nustatymo (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-171/2010, 2K-587/2013). Būtent tokiu atveju sukčiavimas reiškiasi fiktyvios ataskaitos būdu mažinant į biudžetą mokėtiną PVM sumą. Sukčiavimas panaikinant prievolę mokėti PVM paprastai laikomas baigtu nusikaltimu nuo PVM deklaracijos, kurioje, siekiant apgaule išvengti PVM, įrašyti žinomai neteisingi duomenys apie į biudžetą mokėtiną PVM sumą, pateikimo mokesčių administratoriui momento.

52Kaltinamasis E. L. savo kaltę dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų neigia, teigdamas, jog neklastojo dokumento bei nenorėjo nuslėpti mokesčių, tai buvo klaida, tačiau faktą, kad buvo suklastotas buhalterinės apskaitos dokumentas bei sukčiaujama PVM srityje, patvirtina byloje surinktų, teismo posėdyje ištirtų ir įvertintų įrodymų visuma.

53Kaltinamasis teisme duodamas parodymus patvirtino, jog elektroniniu paštu iš buhalterės G. B. gavo sąskaitą faktūrą išrašytą UAB „Juniterai“, turėdamas tos sąskaitos formą, išrašė sąskaitą, įrašė sumą, atspausdino, pasirašė savo ir UAB ,,Spectata“ vardu, uždėdamas T. K. parašo klišę ir šią sąskaitą faktūrą kartu su kitais dokumentais pateikė savo buhalteriui, kuris ją įtraukė į buhalterinę apskaitą ir suformavo PVM deklaraciją, gavęs iš buhalterio PVM deklaraciją pateikė VMI. Kaltinamasis patvirtino, jog darbai pagal jo išrašytą sąskaitą faktūrą nebuvo jam atlikti, už juos UAB „Spectata“ nebuvo sumokėta, sąskaita faktūra UAB „Spectata“ buhalterei, bankroto administartoriui nebuvo pateikta, ją pateikė T. K. rugsėjo mėnesį.

542016-09-08 apžiūros protokole (t. 1, b.l. 132-135) užfiksuoti duomenys patvirtina, jog kaltinamasis 2015-07-23 14.03 val. adresatas E. L.<emilis@liutenas.lt> rašo laišką ,,laba diena, reikia sąskaitoms numerių ir įsitraukti sąskaitas“, adresatas (Gintaras ir G. B. <g.bunkai@yahoo.com> 2015-07-23 15.31 val. atsako ,,laba diena, birželio mėnesio sąskaitą pakeičiau į liepos 1 d., nes PVM jau pridaviau ir registrus taip pat“. Šios aplinkybės patvirtina, kad kaltinamasis el. paštu bendravo su UAB „Spectata“ buhaltere, sąskaitą faktūrą SP Nr.15-0002 iš G. B. gavo 2015-07-23. Aplinkybę, jog bendrauta su kaltinamuoju ir sąskaita faktūra Nr. 15-0002 E. L. buvo išsiustos ne anksčiau, kaip 2015-07-23, patvirtina ir liudytojos G. B. duoti parodymai. Taigi bylos duomenys patvirtina, jog kaltinamasis 2015-07-23 gavo elektoriniu paštu iš UAB „Spectata“ buhalterės G. B. 2015-07-23 PVM sąskaitą faktūrą serija SP Nr. 15-0002 išrašytą pardavėjo UAB „Spectata“ už santechnikos įrangą pagal priėmimo perdavimo aktą pirkėjui UAB „Junitera“ 10890,00 Eur sumai (9000,00 Eur + 1890,00 PVM) ir kaltinamasis šios 2015-07-23 PVM sąskaitos faktūros pagrindu, kompiuterinės technikos pagalba pagamino netikrą dokumentą, t. y. minėtoje sąskaitoje įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, kad 2015-07-01 UAB „Spectata“ tariamai parduoda paslaugas jam, E. L., už 430 760,00 EUR, tame tarpe 74 760 EUR tariamo PVM, sukurtą dokumentą atspausdino ir patvirtino savo bei UAB „Spectata“ direktoriaus T. K. parašo kliše ir šį dokumentą panaudojo, pateikdamas savo, kaip fizinio asmens E. L., buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui kartu su kitomis PVM sąskaitomis faktūromis.

55Vertinant liudytojo T. K. parodymus dėl sąskaitos faktūros išrašymo bei jos išrašymo tikslo, svarbu pažymėti, jog jie nebuvo nuoseklūs bei kito. Ikiteisminio tyrimo metu T. K. nurodė 2015 m. birželio ar liepos mėn. gavo UAB „Liutenas“ sąskaitas, pagal kurias turėjo išrašyti PVM sąskaitas faktūras E. L.. Klaipėdoje gautas sąskaitas pateikė UAB „Spectata“ buhalterei, kuri išrašė UAB „Spectata“ PVM sąskaitas faktūras 2015-07-01 data serija SP Nr. 15-001 ir 15-002, kokios buvo sumos nekreipė dėmesio. Po išrašytomis sąskaitomis ties savo pavarde pasirašė savo parašu, pagal 2015-07-01 dienos PVM sąskaitas faktūras serija SP Nr. 15-001 ir 15-002 E. L. pinigų nemokėjo, nes UAB „Spectata“ jokių statybos darbų nevykdė, tik perrašydavo UAB „Liutenas“ PVM sąskaitas faktūras. Tuo tarpu teisme liudytojas jau nurodė visiškai kitokias aplinkybes, jog tuo metu buvo išvykęs į Norvegiją, sąskaitas išrašė Emilis, sąskaitų nepasirašė, o Emilis uždėjo jo parašo klišę, įmonės padėtis buvo sudėtinga bei kreditorei įmonei grasino iškelti bankroto bylą. Todėl teismas liudytojo T. K. parodymais vadovaujasi tiek, kiek jie sutampa su kitais įrodymais ir jiems neprieštarauja.

56Liudytojas T. K., buvęs UAB "Spectata" direktorius, patvirtino, jog nuo 2015 m. sausio mėnesio buvo išvykęs iš Lietuvos ir 2015-07-01 sąskaitos faktūros neišrašė ir nepasirašė, ją išrašė kaltinamasis E. L. bei E. L. uždėjo jo parašo klišę. Lietuvos teismo ekspertizės centro 2016-09-28 dokumentų tyrimo specialisto išvada patvirtina, jog 2015-07-01 UAB „Spectata“ PVM sąskaitoje faktūroje serija SP Nr.15-002, eilutėje „Sąskaitą išrašė, prekes išdavė“, esantis parašas T. K. vardu nėra pasirašytas rašymo priemone, o yra atspaustas parašo faksimiliniu antspaudu. Liudytojas T. K. taip pat patvirtino, jog UAB "Spectata" darbų pagal 2015-07-01 sąskaitą faktūrą SP Nr.15-002 E. L. nebuvo atlikusi, pinigai nebuvo sumokėti. Šios aplinkybės neginčijo ir kaltinamasis. Liudytoja G. B. parodė, jog 2015-07-01 UAB „Spectata“ sąskaitos E. L. už 430 760,00 EUR, tame tarpe 74 760 EUR tariamo PVM nėra mačiusi, jos į UAB "Spectata" buhalterinę apskaitą nėra įtraukusi, ji nebuvo perduota ir bankroto administratoriui. Liudytoja D. S., kuri atliko E. L. operatyvų patikrinimą taip pat nurodė, jog ši sąskaita neatitinka turinio, nėra darbų akto, UAB ,,Spectata“ tos sąskaitos neapskaitė ir PVM deklaracijoje nedeklaravo, pagal tą sąskaitą nebuvo galimybės nustatyti sąskaitos faktūros turinio, atitikimo faktinių aplinkybių, ta sąskaita pateikta paties kaltinamojo. Šias aplinkybės patvirtina 2016-11-11 specialisto išvada Nr.5-3/72 dėl UAB „Spectata“ ūkinės veiklos ir bankroto administratoriaus dokumentų perdavimo priėmimo aktas apie bankroto administratoriui pateiktus UAB „Spectata“ dokumentus. 2016-10-31 Specialisto išvada patvirtina, jog E. L., kuris vertėsi individualia veikla, paslaugų iš viso 430760,00 Eur (iš jų PVM 74760,00 Eur) įsigijimui iš UAB ,,Spectata“ pagrįsti panaudojo apskaitos dokumentą, 2015-07-01 PVM sąskaitą faktūrą SP Nr.15-002, kurio duomenys - ūkinės operacijos turinys ir rezultatas neatitinka tikrovės.

57Šių nustatytų aplinkybių visuma patvirtina, jog kaltinamasis kompiuterinės technikos pagalba pagamino ir atspausdino sąskaitą faktūrą, kurioje nurodyta informacija apie įvykusį įvykį buvo neteisinga ir neatitiko tikrovės, nes UAB „Spectata“ pagal kaltinamojo išrašytą sąskaitą faktūrą jokių darbų neatliko, pinigai UAB „Spectata“ nebuvo sumokėti. Taigi pagal kaltinamojo išrašytą sąskaitą faktūrą darbai nebuvo atlikti, todėl kaltinamasis surašęs netikrą dokumentą, kad UAB „Spectata“ suteikė paslaugų, o kaltinamasis gavo darbus už 430760,00 Eur (356000 Eur + 74760,00 Eur), kurioje esantys duomenys netikri, tokios vertės darbai realiai nepadaryti, taigi ūkinė operacija neįvyko, ir ši PVM sąskaita faktūra yra netikra, todėl ji laikytina neturinčiu juridinės galios dokumentu ir negalėjo būti įtraukta į kaltinamojo buhalterinę apskaitą. Tačiau kaltinamasis E. L. šį dokumentą paleido į teisinę apyvartą kaip tikrą, t. y. pateikė jo buhalterinę apskaitą tvarkančiam asmeniui A. R., kuris sąskaitą faktūrą įvedė į PVM sąskaitų faktūrų registrą ir užpildė PVM deklaraciją, kurią kaltinamasis pasirašė ir pats pateikė 2015-07-29 elektroniniu būdu VMI. Tokiais veiksmais kaltinamasis pagamino netikrą buhalterinės apskaitos dokumentą, ją panaudojo, pateikdamas savo buhalterinę apskaitą tvarkančiam buhalteriui, ir PVM sąskaitoje faktūroje esantys duomenys buvo įrašyti į PVM deklaraciją ir tokiu būdu sumažino mokėtiną 74760,00 PVM ir padarė valstybei didelę žalą.

58Tokie kaltinamojo padaryti veiksmai atitinka BK 300 straipsnio 3 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtį ir pripažintina, jog E. L. suklastojo UAB „Spectata“ buhalterinės apskaitos dokumentą ir jį panaudojęs panaikino prievolę sumokėti valstybei 74760,00 Eur PVM ir dėl ko buvo padaryta didelė žala valstybei. Nusikalstamą veiką kaltinamasis padarė tiesiogine tyčia, nes jis suvokė, jog pagamino netikrą dokumentą, nes paslaugos realiai jam nebuvo suteiktos ir šį dokumentą panaudojęs panaikino prievolę sumokėti mokesčius ir norėjo taip veikti, todėl jo padaryta veika kvalifikuota pagal BK 300 straipsnio 3 dalį teisingai ir pagrįstai.

59Kaltinamasis teigia, jog PVM sąskaita faktūra ,,Spectata“ vardu į jo, kaip asmens besiverčiančio individualia veikla buhalterinę apskaitą, buvo įtraukta per klaidą, nes šis dokumentas buvo pridėtas prie kitų jo buhalterinių dokumentų ir ši sąskaita faktūra neturėjo būti įtraukta į PVM deklaraciją už I-ąjį metų pusmetį, o turėto būti įtraukta į antrą pusmetį. Tokie kaltinamojo teiginiai yra nepagrįsti ir atmestini. Teismas pažymi, jog esminę reikšmę turi tai, jog ši sąskaita faktūra apskritai negalėjo būti įtraukta į kaltinamojo pildomą sąskaitų registrą bei į PVM deklaraciją, nes ji yra suklastota ir joje užfiksuota informacija yra neteisinga, neatitinkanti tikrovės, nes joje užfiksuotas įvykis nebuvo įvykęs.

60Kaltinamojo akcentavimas, jog šią sąskaitą faktūrą išrašė ne šiaip sau sugalvojęs, bet T. K. prašymu, norėdamas jam padėti, nes UAB "Spectata" finansinė padėtis buvo prasta ir kreditoriams reikėjo parodyti, jog bus pinigai, kad įmonei nebūtų iškelta bankroto byla, įvertinus tai, jog kaltinamasis suvokė, jog sąskaitoje faktūroje įrašo tikrovės neatitinkančius duomenis, jo atsakomybės nešalina.

61Pažymėtina, jog kaltinamasis teismo posėdžio metu nurodė, jog žinojo, kad UAB "Spectata" iškelta bankroto byla, apie tai jis buvo informuotas, nes turėjo civilinių santykių. Klaipėdos apygardos teismo 2015-07-09 nutartis patvirtina, jog UAB "Spectata" bankroto byla iškelta 2015-07-09. Kaltinamasis patvirtino, jog UAB "Specata" darbų neatliko, nes jai iškelta bankroto byla, juos atlikto UAB "Liutenas". 2015-07-17 kaltinamasis ir UAB "Liutenas" sudarė rangos sutartį dėl darbų atlikimo. Elektorinis susirašinėjimas tarp E. L. ir G. B. dėl sąskaitų faktūrų vyko 2015-07-23, t. y. jau po bankroto bylos iškėlimo. Liudytoja G. B. nurodė, jog kaltinamasis 2015 m. liepos mėnesį buvo pas ją atvykęs ir prašė jos išrašyti UAB ,,Spectata“ sąskaitą faktūrą, jam kaip ūkininkui 2015 m. birželio mėn. data, buhalterė nurodė, jau yra pateikta PVM deklaracija už 2015 m. birželio mėn., todėl anksčiausia data galima nurodyti ne ankstesnę, kaip 2015-07-01, todėl ji išrašė jam vieną sąskaitą faktūrą SP Nr.15-0001 23 000 Eur sumai bei tuo pačiu išrašė ir 2015-07-23 UAB ,,Spectata“ PVM sąskaitą faktūrą Nr.15-0002 už 9 000 eurų UAB ,,Junitera“, su kuria E. L. nesutiko ir vėliau buvo išrašyta kreditinė PVM sąskaita faktūra. Išrašytas sąskaitas faktūras elektroniniu paštu išsiuntė E. L.. Kaltinamasis 2015-07-01 sąskaitos nepateikė T. K. nurodytam UAB "Spectata" kreditoriui, taip pat ir UAB "Spectata" buhalteriai, pinigų UAB "Spectata" nesumokėjo. Tokie rašytiniai įrodymai bei liudytojos parodymai patvirtina, kad kaltinamasis su prašymų dėl PVM sąskaitos faktūros išrašymo kreipėsi ne anksčiau negu 2015 m. liepos 23 d. Taigi, tuo metu kai kaltinamasis gavo sąskaitą faktūrą iš buhalterės G. B. ir ją suklastojo, UAB "Spectata" jau buvo iškelta bankroto byla.

62Liudytojas A. R. nurodė, jog PVM deklaracija turėjo būti pateikta ir sumokėtas PVM iki liepos 25 d. Deklaraciją pateikdavo Emiliui kelioms dienoms iki termino, taip pat kaltinamajam nurodydavo ar mokėtinas ar grąžintinas PVM. Tokie parodymai rodo, jog kaltinamasis liepos mėnesį iš savo buhalterio sužinojo apie mokėtiną PVM.

63Specialistės J. A. parodymai patvirtina, jog kaltinamasis turėjo didelį mokėtiną PVM, kaltinamajam būtų reikėją mokėti daug į biudžetą, todėl šios sąskaitos faktūros įtraukimas į buhalterinę apskaitą sumažino mokėtiną PVM valstybei. Liudytoja D. S. taip pat patvirtino, jog šios sąskaitos įtraukimas padidino pirkimų PVM, todėl sumažėjo mokėtinas PVM valstybei, jei kaltinamasis šios sąskaitos nebūtų įsitraukęs, tai jam būtų reikėję mokėti valstybei PVM. Liudytojas Š. B. parodė, jog šios sąskaitos pagalba buvo išvengta sumokėti 76000 Eur PVM.

64Aptartų duomenų visuma įrodo, jog kaltinamasis žinojo, kad apie didelį mokėtiną PVM, taip pat žinojo, jog pagal PVM sąskaitą faktūrą jokios ūkinės operacijos su UAB „Spectata“ nevyko, todėl išrašant fiktyvią sąskaitą faktūrą buvo siekiama ne padėti UAB „Spectata“, tikslu, jog jai nebūtų iškelta bankroto byla, bet priešingai -kaltinamasi siekė sau naudingų tikslų, padidinti pirkimo PVM ir tokiu būdu sumažinti mokėtiną PVM ir dėl tokių neteisėtų veiksmų valstybė patyrė 74760,00 Eur žalos negaudama mokėtinų mokesčių sumos. Teismų praktikoje pripažįstama, kad PVM sąskaita - faktūra įforminant realiai neįvykusius sandorius dėl prekių tiekimo ar paslaugų teikimo, po to šių suklastotų PVM sąskaitų - faktūrų duomenis įtraukiant į bendrovės buhalterinę apskaitą ir PVM deklaraciją, taip padidinant pirkimo PVM ir kartu sumažinant mokėtiną į biudžetą PVM sumą kvalifikuojamas kaip sukčiavimas. Tokios asmens veikos, kurios reiškiasi suklastotų dokumentų panaudojimu siekiant apgaule sumažinti į biudžetą mokėtiną PVM kvalifikuojamos kaip sukčiavimas išvengiant turtinės prievolės (kasacinės nutartys Nr. 2K-7-112/2012, Nr. 2K-7-322/2013).

65Teismas, įvertinęs surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, pripažįsta įrodyta, kad kaltinamasis iš anksto žinodamas apie prievolę sumokėti valstybei mokesčius, suklastojo sąskaitą faktūrą, po to šią suklastotą sąskaitą faktūrą pateikė jo buhalterinę apskaitą tvarkančiam buhalteriui, kuris nežinodamas, kad 2015-07-01 PVM sąskaitoje faktūroje SP Nr. 15-002, esantys duomenys yra neteisingi ir dokumentas yra netikras, įtraukė į buhalterinę apskaitą bei į PVM deklaraciją už mokestinį laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-06-30 ir tokiu būdu sumažino mokėtiną į biudžetą PVM sumą. Taigi kaltinamojo veika reiškės kaip prievolės sumokėti PVM panaikinimas suklastojant PVM sąskaitą faktūrą. Į PVM deklaracijas įrašius neteisingus duomenis apie darbų pirkimą iš UAB „Spectata“ nepagrįstai 74760,00 Eur buvo sumažintas mokėtinas į valstybės biudžetą PVM už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-06-30. Taigi, pateikus mokesčių inspekcijai žinomai neteisingą PVM deklaracijas, minėta institucija buvo suklaidinta dėl mokestinės prievolės dydžio nustatymo. E. L. pateikdamas sąskaitą faktūrą buhalterinę apskaitą vykdančiai bendrovei ir nurodydamas įtraukti į buhalterinę apskaitą žinomai suklastotą dokumentą – PVM sąskaitas faktūrą dėl UAB „Spectata“ tariamai parduotų E. L. 430760,00 Eur vertės darbų suprato, kad šio dokumento pagrindu bus sukurta ir buvo sukurta PVM deklaracija, kurią pateikus VMI, buvo apgauta valstybė, numatė, kad dėl šių veiksmų be pagrindo bus panaikinta kaltinamojo mokėtina į valstybės biudžetą didelės vertės turtinė prievolė – 74760,00 Eur PVM, ir taip veikti norėjo. Padarytų veiksmų pobūdis, jų eiliškumas ir turinys leidžia spręsti, kad kaltinamasis, atlikdamas visus veiksmus, veikė sąmoningai, siekdamas nusikalstamos veikos padarinių. Abejonių nekyla, kad kaltinamasis suprato naudojamos apgaulės, gaunamos naudos ir daromos žalos pobūdį, numatė padarinius ir jų norėjo, taigi veikė tyčia. Atsižvelgiant į tai, kaltinamojo veika kvalifikuotina kaip sukčiavimas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį.

66Dėl apgaulingas apskaitos tvarkymas

67Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to nebuvo galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Minimame straipsnyje numatytu nusikaltimu yra pažeidžiama buhalterinės apskaitos vedimo tvarka. Buhalterinės apskaitos tvarkymas vertintinas kaip procesas, kurio metu atliekami įvairūs veiksmai siekiant registruoti, grupuoti ir apibendrinti ūkines operacijas ir įvykius, taip gaunant informaciją, reikalingą ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti. Kartu apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai buhalterinės apskaitos tvarkymas sąmoningai pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimus (pvz., dvigubos buhalterinės apskaitos vedimas, dalies ar visų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių nefiksavimas apskaitos dokumentuose ir pan.). BK 222 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai sukelia šiame BK straipsnyje numatytus padarinius – dėl tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų nebuvo galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Įstatyme šie padariniai suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl pakanka nustatyti bent vieną iš jų, kad asmuo būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo padariniai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada, ekspertizės aktu (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-233/2014, 2K-7-176-303/2015).

68Kaltinamasis E. L. savo kaltę dėl apgaulingos apskaitos vedimo neigė, nurodė, jog 2015-07-01 PVM sąskaita faktūra per klaidą buvo pateikta buhalteriui, dėl buhalterio klaidos ši sąskaita buvo įtraukta į pirmojo pusmečio sąskaitų registrą, nors 2015-12-23 PVM sąskaita faktūra pas jį nebuvo rasta, tačiau ji buvo pas UAB „Liutenas“.

69Iš atliktos E. L., gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla, ūkinės–finansinės veiklos tyrimo ir pateiktos specialisto išvados nustatyta, kad E. L., kuris vertėsi individualia veikla, nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.IX- 574: - 13 straipsnio 1 dalies - „privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai: 4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys“, t. y. paslaugų iš viso 430760,00 Eur (iš jų PVM 74760,00 Eur) įsigijimui iš UAB ,,Spectata“ pagrįsti panaudojo apskaitos dokumentą, 2015-07-01 PVM sąskaitą faktūrą SP Nr.15-002, kurio duomenys - ūkinės operacijos turinys ir rezultatas neatitinka tikrovės; 19 straipsnio 1 dalies - ,,Apskaitos dokumentai <…> saugomi ūkio subjekto nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą“, 19 straipsnio 2 dalies - ,,apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų“ t. y. neišsaugojo 2015-12-23 PVM sąskaitos faktūros LI Nr. 0000349-1 pagrindžiančios paslaugų įsigijimą iš UAB ,,Liutenas“ iš viso 297577,56 EUR, PVM 62491,29 EUR.

70Padaryti pažeidimai ir dėl jų kilę padariniai aprašyti 2016-10-31 specialisto išvadoje Nr.5-3/70, kurioje konstatuota, kad dėl šių padarytų Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13 str. 1 d. bei 19 str. 1 ir 2 d. pažeidimų laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 negalima iš dalies nustatyti gyventojo E. L., kuris vertėsi individualia veikla, veiklos. E. L., kuris vertėsi individualia veikla PVM deklaracijoje pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis apie turtą, tai yra laikotarpio nuo 2015-01-01 iki 2015-06-30 pateiktoje 2015-07-27 deklaravo ,,Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM“ (25 laukelis) 83104 Eur (deklaravo pagal: UAB ,,Spectata“ 2015-07-01 PVM sąskaitą faktūrą SP Nr. 15-001, kurios išrašymo data vėlesnė 4045 Eur pirkimo PVM ir UAB ,,Spectata“ 2015-07-01 PVM sąskaitą faktūrą SP Nr. 15-002 pagal kurią negalima nustatyti ūkinės operacijos tapatumo – turinys neatitinka tikrovės 74760 Eur pirkimo PVM, bei UAB ,,Stamex“ 2015-05-09 PVM sąskaitą faktūrą S20-0013228 pirkimo PVM 4,17 Eur, kurioje nurodytas pirkėjas UAB ,,Liutenas“, t. y. deklaravo 78 809 Eur mažiau mokėtino PVM. Šios išvados teisingumą patvirtino ir byloje apklausta specialistė J. A., kuri nurodė, jog tyrimo metu buvo nustatyta, jog 2015-12-23 neišsaugota PVM sąskaita faktūra, kuri pagrindžia paslaugų įsigijimą iš UAB ,,Liutenas“ už 297577,56 Eur ir PVM 62 491,29 Eur, savininkui yra pareiga saugoti dokumentus 10 metų, turi būti vedama apskaita, kadangi turi būti skaičiuojami mokesčiai, taip pat kaltinamasis netvarkė antro pusmečio apskaitos registro. Dėl tos sąskaitos faktūros neišsaugojimo, tai iš dalies negalima nustatyti ūkinės veiklos, ji nėra užregistruota, nėra dokumento, ši sąskaita faktūra gauta per kitus šaltinius. Tai sužinojo iš UAB ,,Liutenas“, nes ten taip pat atliko tyrimą. Buvo reikalaujama, kad E. L. pateiktų visus dokumentus. Už apskaitos organizavimą visą laiką atsakingas savininkas, direktorius. 2015-07-01 sąskaita negali iš vis būti įtrauka į jokią deklaraciją, nei į pirmą, nei antrą, nes ši sąskaita išvis neturi juridinės galios, UAB ,,Spectata“ tokios sąskaitos neišrašė, UAB ,,Spectatoje“ tokiu numeriu išvis kita sąskaita. Liutikas privalo pildyti apskaitos dokumentus. Liudytoja D. S. nurodė, jog 12-23 d. sąskaita faktūra buvo rasta UAB ,,Liutene“ patikrinimo metu, o pas Emilį jos nebuvo, nes PVM deklaracijoje apie tą sąskaitą duomenų nėra. 12-23 d. sąskaitos faktūros nebuvo pateikęs. 2015-07-01 PVM sąskaitą faktūrą SP Nr.15-002 sąskaita neatitinka turinio, UAB ,,Spectata“ tos sąskaitos net nemačius. Sąskaita turi įtakos, nes susimažino savo mokėtiną prievolę, jis turėjo susimokėti iki 07-25 mokėtiną PVM, o jis įtraukdamas tą sąskaitą susimažino mokėtiną PVM. To dokumento įtraukimas sukėlė pasekmes. Jei dokumentas surašomas, jis turi būti įtrauktas, yra numatyti terminai buhalterinės apskaitos įstatyme. Aptarti duomenys patvirtina esant BK 222 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos objektyviuosius požymius.

71Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamasis E. L. vykdė individualią veiklą, jo kaip ūkininko buhalterinę apskaitą tvarkė UAB ,,Rimgailė", su kuria 2013-11-15 buvo sudaryta buhalterinių paslaugų teikimo sutartis. Teismo posėdžio metu kaltinamasis patvirtino, jog surinkdavo už pusę metų sąskaitas ir jas pateikdavo buhalterinę apskaitą vykdančiai įmonei, kurios darbuotojas A. R. suvesdavo sąskaitas į sąskaitų registrą bei užpildydavo deklaracijas, kurias pateikdavo kaltinamajam, pasirašyti ir pateikti VMI. Iš A. R. duotų parodymų nustatyta, jog jis buhalterinę paskaitą vedė pagal jam teikiamus E. L. duomenis, sąskaitas faktūras atveždavo Emilis, tada suvesdavo sąskaitų faktūrų registrą, užpildydavo PVM deklaracijas ir sąskaitas jam grąžindavo. Dokumentų saugojimo paslaugos neatlikinėjo, dokumentų nesaugojo.

72Byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma sudaro pagrindą konstatuoti, jog E. L., žinodamas, kad pagal 2015-07-01 PVM sąskaitą faktūrą darbai nėra atlikti, pinigai nesumokėti, buhalterinę apskaitai vykdančiai įmonei pateikė apskaitos dokumentą 2015-07-01 PVM sąskaitą faktūrą SP Nr.15-002, jog įsigijo paslaugų iš viso 430760,00 Eur (iš jų PVM 74760,00 Eur) iš UAB ,,Spectata“, kurio duomenys - ūkinės operacijos turinys ir rezultatas neatitinka tikrovės, buhalteris, kuris nieko nežinodamas ją įtraukė į kaltinamojo buhalterinę apskaitą ir PVM deklaraciją. A. R. nurodė, jog jis suvesdavo kaltinamojo pateiktus dokumentus, užpildydavo deklaraciją ir ją pateikdavo kaltinamajam. Taigi buhalterinę apskaitą tvarkantis asmuo, nežinodamas, kad pateiktoje PVM sąskaitoje - faktūroje nurodyti darbai kaltinamajam nebuvo parduoti ir ši PVM sąskaita - faktūra yra netikra, įtraukė ją į kaltinamojo buhalterinę apskaitą. Taip pat kaltinamasis neišsaugojo 2015-12-23 PVM sąskaitos faktūros LI Nr. 0000349-1 pagrindžiančios paslaugų įsigijimą iš UAB ,,Liutenas“ iš viso 297 577,56 EUR, PVM 62491,29 EUR. Taigi kaltinamasis neįvykdė savo, kaip individualios įmonės savininko pareigos organizuoti teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymą ir teikti teisingus duomenis valstybės įgaliotoms institucijoms apie įmonės veiklą. Ūkinė operacija pagal 2015-07-01 PVM sąskaitą faktūrą nebuvo įvykusi, tačiau ji buvo įvesta į sąskaitų registrą bei į PVM deklaraciją bei pateikta VMI, o 2015-12-23 PVM sąskaita faktūra nebuvo išsaugota bei įrašyta į PVM deklaraciją.

73Pažymėtina, jog po ikiteisminio tyrimo pradėjimo PVM deklaracijos patikslinimas ir jos pateikimas VMI nepaneigia fakto, kad buhalterinės apskaitos dokumentuose buvo įtvirtinti melagingi duomenys, pagal kuriuos nebuvo įmanoma nustatyti tikrųjų ūkinių įvykių. Baudžiamosios atsakomybės pagal BK 222 straipsnį taikymo klausimas pirmiausia turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į tai, ar nustatyti įmonės veiklą, jos turtą, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydį ar struktūrą įmanoma vertinant tuos ūkio subjekto buhalterinius dokumentus, kurie įtraukti į įmonės buhalterinę apskaitą ir gali būti bet kuriuo metu pateikti (paimti) prireikus patikrinti įmonės ūkinę finansinę veiklą. Jei to padaryti tokiu būdu (o ne atliekant priešpriešinius patikrinimus, ikiteisminį tyrimą ir pan.) negalima, atsiranda šiame straipsnyje numatyti padariniai ir kaltininkui kyla baudžiamoji atsakomybė (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-16/2014, 2K-180/2014, 2K-494/2013 ir kt.).

74Išanalizavęs ir įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, teismas pripažįsta įrodyta, kad kaltinamasis E. L., būdamas atsakingu už savo, kaip gyventojo kuris verčiasi individualia veikla buhalterinės apskaitos organizavimą, laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31, Klaipėdos r., ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje, tyčia, siekdamas iškreipti vidaus ir išorės informacijos vartotojams pateikiamą informaciją nesilaikė Lietuvos Respublikos 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX- 574 13 straipsnio 1 dalies - „privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai: 4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys“, t. y. paslaugų iš viso 430760,00 Eur (iš jų PVM 74760,00 Eur) įsigijimui iš UAB ,,Spectata“ pagrįsti panaudojo apskaitos dokumentą, 2015-07-01 PVM sąskaitą faktūrą SP Nr.15-002, kurio duomenys - ūkinės operacijos turinys ir rezultatas neatitinka tikrovės. 19 straipsnio 1 dalies - ,,Apskaitos dokumentai <…> saugomi ūkio subjekto nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą“, 19 straipsnio 2 dalies - ,,apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų“ t.y. neišsaugojo 2015-12-23 PVM sąskaitos faktūros LI Nr. 0000349-1 pagrindžiančios paslaugų įsigijimą iš UAB ,,Liutenas“ iš viso 297 577,56 EUR, PVM 62491,29 EUR. Dėl šių padarytų Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13 straipsnio 1 dalies bei 19 straipsnio 1 ir 2 dalių pažeidimų laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 negalima iš dalies nustatyti gyventojo E. L., kuris vertėsi individualia veikla, veiklos.

75E. L., būdamas atsakingu už savo, kaip gyventojo kuris verčiasi individualia veikla buhalterinės apskaitos organizavimą, žinojo ir suvokė, jog jis buhalterinę apskaita tvarko apgaulingai, pažeisdamas teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos tvarkymą, nevykdė tinkamos savo veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo, suprato, kad dėl to nebus galima iš dalies nustatyti jo vykdomos veiklos ir šių padarinių norėjo, t. y. nusikalstamą veiką padarė tyčią. Kaltinamojo atlikti nusikalstami veiksmai atitinka nusikaltimo, numatyto BK 222 straipsnio 1 dalyje įvirtiną sudėtį, todėl jo atlikta nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal BK 222 straipsnio 1 dalį.

76Dėl bausmės

77Skiriant bausmę, vadovaujamasi BK 54 straipsnyje nustatytais bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, jos pavojingumo laipsnį, motyvus ir tikslus, kaltės formą ir rūšį, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Skiriant bausmę atsižvelgtina ir į bausmės paskirtį, įvertinant, ar parinkta bausmės rūšis ir nustatytas jos dydis bus pakankamai efektyvūs norint sulaikyti asmenį nuo naujų nusikalstamų veikų darymo, ar asmuo bus pakankamai nubaustas, ar nuteistasis laikysis įstatymų ir nebenusikals, ar bus užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas (BK 41 str. 2 d.).

78Kaltinamasis E. L. padarė tris tyčines nusikalstamas veikas finansų sistemai, dvi veikos priskiriamas prie apysunkių (BK 222 str. 1 d., 300 str. 2 d.) ir viena veika priskiriamą sunkių (BK 182 str. 2 d.) nusikaltimų kategorijai, į kaltės formą ir rūšį - veikos padarytos tyčia, į veikų stadiją - veikos baigtos. Kaltinamasis kaltės dėl įvykdytų nusikalstamų veikų nepripažino. Jo atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Atsižvelgtina į kaltinamojo asmenybę - anksčiau neteistas, nusikalto ir teisiamas pirmą kartą, administracine tvarka baustas už kelių eismo taisyklių pažeidimus, skirtas baudas sumokėjęs. Įvertintina ir tai, jog E. L. įgijęs aukštąjį išsilavinimą, dirba, vedęs, turi du nepilnamečius vaikus, nuolatinę gyvenamąją vietą.

79Atsižvelgiant į nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, veikų pavojingumą, kaltinamojo asmenybę, vadovaujantis BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, pagal BK 182 straipsnio 2 dalį skirtina artima vidurkiui laisvės atėmimo bausmė - 2 metai 3 mėnesiai; pagal BK 300 straipsnio 3 dalį skirtina artima vidurkiui laisvės atėmimo bausmė - 1 metai 8 mėnesiai; pagal BK 222 straipsnio 1 dalį skirtina šio straipsnio sankcijoje numatyta bausmė rūšis - areštas, nustatant jo dydį mažesnį už jo vidurkį (BK 47 str. 3 d. 2, 3 p.).

80Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis ir 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės pagal 182 str. 2 d. ir 300 str. 3 d. subendrintinos apėmimo būdu, griežtesne bausmė pagal 182 str. 2 d. apimant švelnesnę bausmę pagal BK 300 str. 3 d..

81Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 6 dalimis šiuo nuosprendžiu skirta subendrinta bausmė bendrintina iš dalies sudedant su paskirta bausme pagal BK 222 str., prieš tai vadovaujantis bausmių sudėjimo ir keitimo taisyklėmis vieną arešto parą prilyginus vienai laisvės atėmimo dienai (BK 65 str. 1 d. 1 p. a pp) ir skirtina galutinė subendrinta 2 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

82Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, esant pakankamam pagrindui manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Lietuvos A. T. yra išaiškinęs, kad BK nepateikia nei baigtinio, nei pavyzdinio sąrašo aplinkybių, pagal kurias teismas turėtų nuspręsti, ar bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Sprendžiant bausmės vykdymo atidėjimo klausimą būtina vertinti: nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdį, laipsnį, nuteistojo asmenybės teigiamas ir neigiamas savybes, jo elgesį šeimoje ir visuomenėje, polinkius, nusikalstamos veikos padarymo priežastis, elgesį po nusikalstamos veikos padarymo, taip pat įvertinti ir tai, kaip bausmės vykdymas paveiktų kaltininko teigiamus socialinius ryšius (kasacinės nutartys: Nr. 2K-109/2010, 2K-149/2011, 2K-488/2013). Šie duomenys turi sudaryti prielaidas išvadai, kad nuteistojo resocializacija galima be realaus laisvės atėmimo.

83Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas manyti, kad bausmės tikslai E. L. gali būti pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo. Tokiai išvadai padaryti turi reikšmės tai, kad E. L. anksčiau neteistas, įgijęs aukštąjį išsilavinimą, dirba, vedęs, augina du nepilnamečius vaikus, turi nuolatinę gyvenamąją vietą, neigiamai jį charakterizuojančios medžiagos byloje nėra. Taigi kaltinamojo socialinė padėtis patvirtina, jog jis nėra pavojingas. Byloje nėra duomenų, kad už tokio pobūdžio nusikaltimus kaltinamasis praeityje būtų teistas ar būtų pradėti nauji ikiteisminiai tyrimai, skirtos kardomosios priemonės nepažeidė. Atsižvelgus į šias aplinkybes, darytina išvada, jog BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo, todėl E. L. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtinas dvejiems metams. BK 75 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmeniui, kuriam atidedamas bausmės vykdymas, teismas skiria vieną ar kelias tarpusavyje suderintas BK IX skyriuje numatytas baudžiamojo poveikio priemones ir (ar) šioje normoje išvardytas pareigas. Atsižvelgiant į tokį bausmės vykdymo atidėjimo teisinį reglamentavimą E. L. skirtinos BK 75 straipsnio 2 dalies 7, 8 punktuose numatytos pareigos – bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val. ir neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Teismo vertinimu, nustatytų priemonių, ribojančių E. L. elgesį ir kartu turinčių pataisomąjį poveikį, taikymas yra pakankamas jo asmenybei taisyti ir turės didžiausią poveikį nuteistajam, taip bus užtikrinami bausmės tikslai – tiek individualiosios prevencijos, tiek ir nubaudimo, todėl teisingumo principas bei nuteistojo resocializacijos ir visuomenės saugumo pusiausvyra nebus pažeista.

84E. L. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, paliktina iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

85Daiktiniai įrodymai – 1 CD diskas prie 2016-09-08 apžiūros protokolo, 3 CD diskai su duomenimis iš SEB banko, Citadelės banko, AB Šiaulių banko įpakuoti vokuose, 2015-07-01 UAB „Spectata“ PVM sąskaita faktūra SP Nr. 15-002 -1 lapas, nuosprendžiui įsiteisėjus paliktini saugoti byloje, E. L. buhalterinės apskaitos dokumentai, saugomi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdyboje, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintini E. L..

86Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 straipsniu, 301 straipsniu, 303 straipsnio 2 dalimi, 304 straipsniu, 305 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, 308 straipsniu,

Nutarė

87E. L. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 2 dalyje, 222 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje ir jį nuteisti:

88pagal BK 182 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimu dvejiems metams trims mėnesiams;

89pagal BK 222 straipsnio 1 dalį – 45 parų areštu;

90pagal BK 300 straipsnio 3 dalį - laisvės atėmimu vieneriems metams aštuoniems mėnesiams.

91Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis ir 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmės pagal BK 182 straipsnio 2 dalį ir BK 300 straipsnio 3 dalį subendrinti apėmimo būdu, griežtesnė bausmė pagal BK 182 straipsnio 2 dalį apimant švelnesnę bausmę pagal BK 300 straipsnio 3 dalį ir paskirti laisvės atėmimą dvejiems metams trims mėnesiams.

92Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 6 dalimis šiuo nuosprendžiu skirta subendrinta bausmė bendrintina iš dalies sudedant su paskirta bausme pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, prieš tai vadovaujantis bausmių sudėjimo ir keitimo taisyklėmis vieną arešto parą prilyginus vienai laisvės atėmimo dienai (BK 65 str. 1 d. 1 p. a pp) ir skirti galutinę subendrinta dvejų metų keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

93Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi (Lietuvos Respublikos 2015-03-19 įstatymo Nr. XII-1554 redakcija (TAR, 2015, Nr. 2015-04087) ir 2 dalimi, paskirtos bausmės vykdymą atidėti dvejiems metams, įpareigojant E. L. per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

94E. L. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

95Daiktinius įrodymus – 1 CD diskas prie 2016-09-08 apžiūros protokolo, 3 CD diskai su duomenimis iš SEB banko, Citadelės banko, AB Šiaulių banko įpakuoti vokuose, 2015-07-01 UAB „Spectata“ PVM sąskaita faktūra SP Nr. 15-002 -1 lapas, nuosprendžiui įsiteisėjus palikti saugoti byloje, E. L. buhalterinės apskaitos dokumentai, saugomi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdyboje, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti E. L..

96Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Asta... 2. sekretoriaujant Sandrai Jotautei,... 3. dalyvaujant prokurorui L. K.,... 4. kaltinamajam E. L.,... 5. kaltinamojo gynėjai advokatui Raimondui Kivyliui,... 6. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 7. E. L., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs,... 8. kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 9. Teismas, išnagrinėjęs bylą... 10. E. L. suklastojo UAB „Spectata“ buhalterinės apskaitos dokumentą dėl ko... 11. Be to, E. L. apgaule panaikino didelės vertės turtinę prievolę į... 12. Be to, E. L., apgaulingai tvarkė savo, E. L., gyventojo, kuris verčiasi... 13. Kaltinamasis E. L. savo kaltės dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų... 14. Liudytoja G. B. apklausta teisiamajame posėdyje, parodė, jog dirbo UAB... 15. Vadovaujantis BPK 276 straipsniu, buvo perskaityti liudytojos G. B.... 16. Liudytojas A. R. apklaustas teisiamajame posėdyje, parodė, jog tam tikru... 17. Vadovaujantis BPK 276 straipsniu, buvo perskaityti liudytojo A. R. ikiteisminio... 18. Liudytojas T. K. apklaustas teismo posėdyje parodė, jog buvo UAB... 19. Vadovaujantis BPK 276 straipsniu, buvo perskaityti liudytojo T. K. ikiteisminio... 20. Liudytoja V. T. teismo posėdžio metu parodė, jog dirbo UAB ,,Liutenas“ ir... 21. Vadovaujantis BPK 276 straipsniu, buvo perskaityti liudytojos V. T.... 22. Specialistė J. A. apklausta teismo posėdyje patvirtino pateiktą išvadą... 23. Liudytoja D. S. teismo posėdžio metu parodė, jog 2016-06-06 atliko... 24. Liudytojas Š. B. teismo posėdžio metu parodė, jog dirba FNTT vyr. tyrėju,... 25. Iš 2016-06-23 Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 26. 2013-05-31 sudaryta statybos rangos sutartis tarp E. L. ir UAB „Spectata“;... 27. UAB „Spectata“ išrašyta 2015-07-01 PVM sąskaita faktūra serija SP Nr.... 28. Iš 2016-07-12 kratos protokolo matyti, kad E. L. gyvenamojoje vietoje, E. E.... 29. Iš 2016-07-12 kratos protokolo matyti, kad UAB „Liutenas“ veiklos vykdymo... 30. Iš 2016-09-08 apžiūros protokolo matyti, kad UAB „Liutenas“ pateiktuose... 31. Iš 2016-07-04 apžiūros protokolo matyti, kad UAB „Liutenas“... 32. E. L. sąskaitų faktūrų registras už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki... 33. E. L. Pridėtinės vertės mokesčių deklaracijos už laikotarpį nuo... 34. Duomenys apie E. L., UAB „Spectata“ turimas sąskaitas bankuose (t. 1, b.... 35. Iš 2016-07-22 dokumentų priėmimo perdavimo akto matyti, kad E. L. pateikė... 36. Iš 2016-07-21 bankroto administratoriaus MB „Fasis“ dokumentų perdavimo... 37. Klaipėdos apskrities VMI 2016-09-15 priešpriešinės informacijos surinkimo... 38. Klaipėdos apskrities VMI 2015-11-25 operatyvaus patikrinimo pažyma patvirtina... 39. Klaipėdos apskrities VMI 2016-06-06 operatyvaus patikrinimo pažyma patvirtina... 40. Iš Lietuvos teismo ekspertizės centro 2016-09-28 dokumentų tyrimo... 41. Iš 2016-10-31 specialisto išvados Nr.5-3/70 ,,Dėl gyventojo E. L., kuris... 42. E. L., kuris vertėsi individualia veikla nesilaikė Lietuvos Respublikos... 43. - 13 straipsnio 1 dalies - „privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai:... 44. - 19 straipsnio 1 dalies - ,,Apskaitos dokumentai <…> saugomi ūkio... 45. Dėl šių padarytų Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės... 46. Iš 2016-11-11 specialisto išvados Nr.5-3/72 ,,Dėl UAB „Spectata“... 47. Iš 2015-07-09 Klaipėdos apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr.... 48. Dėl sukčiavimo ir dokumento suklastojimo... 49. BK 300 straipsnio 3 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už netikro... 50. Sukčiavimas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį objektyviai reiškiasi: 1)... 51. Sukčiavimas apgaule panaikinant turtinę prievolę – tai nukentėjusiojo... 52. Kaltinamasis E. L. savo kaltę dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų... 53. Kaltinamasis teisme duodamas parodymus patvirtino, jog elektroniniu paštu iš... 54. 2016-09-08 apžiūros protokole (t. 1, b.l. 132-135) užfiksuoti duomenys... 55. Vertinant liudytojo T. K. parodymus dėl sąskaitos faktūros išrašymo bei... 56. Liudytojas T. K., buvęs UAB "Spectata" direktorius, patvirtino, jog nuo 2015... 57. Šių nustatytų aplinkybių visuma patvirtina, jog kaltinamasis kompiuterinės... 58. Tokie kaltinamojo padaryti veiksmai atitinka BK 300 straipsnio 3 dalyje... 59. Kaltinamasis teigia, jog PVM sąskaita faktūra ,,Spectata“ vardu į jo, kaip... 60. Kaltinamojo akcentavimas, jog šią sąskaitą faktūrą išrašė ne šiaip... 61. Pažymėtina, jog kaltinamasis teismo posėdžio metu nurodė, jog žinojo, kad... 62. Liudytojas A. R. nurodė, jog PVM deklaracija turėjo būti pateikta ir... 63. Specialistės J. A. parodymai patvirtina, jog kaltinamasis turėjo didelį... 64. Aptartų duomenų visuma įrodo, jog kaltinamasis žinojo, kad apie didelį... 65. Teismas, įvertinęs surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus... 66. Dėl apgaulingas apskaitos tvarkymas... 67. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės... 68. Kaltinamasis E. L. savo kaltę dėl apgaulingos apskaitos vedimo neigė,... 69. Iš atliktos E. L., gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla,... 70. Padaryti pažeidimai ir dėl jų kilę padariniai aprašyti 2016-10-31... 71. Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamasis E. L. vykdė individualią... 72. Byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma sudaro pagrindą konstatuoti,... 73. Pažymėtina, jog po ikiteisminio tyrimo pradėjimo PVM deklaracijos... 74. Išanalizavęs ir įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, teismas... 75. E. L., būdamas atsakingu už savo, kaip gyventojo kuris verčiasi individualia... 76. Dėl bausmės... 77. Skiriant bausmę, vadovaujamasi BK 54 straipsnyje nustatytais bendraisiais... 78. Kaltinamasis E. L. padarė tris tyčines nusikalstamas veikas finansų... 79. Atsižvelgiant į nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, veikų... 80. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis ir 5 dalies 1 punktu, paskirtos... 81. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 6 dalimis šiuo nuosprendžiu skirta... 82. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, esant pakankamam pagrindui manyti, kad... 83. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, konstatuoja, kad nagrinėjamu... 84. E. L. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti,... 85. Daiktiniai įrodymai – 1 CD diskas prie 2016-09-08 apžiūros protokolo, 3 CD... 86. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 87. E. L. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos... 88. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimu dvejiems metams trims... 89. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį – 45 parų areštu;... 90. pagal BK 300 straipsnio 3 dalį - laisvės atėmimu vieneriems metams... 91. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis ir 5 dalies 1 punktu, paskirtas... 92. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 6 dalimis šiuo nuosprendžiu skirta... 93. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi (Lietuvos Respublikos 2015-03-19... 94. E. L. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 95. Daiktinius įrodymus – 1 CD diskas prie 2016-09-08 apžiūros protokolo, 3 CD... 96. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apskųstas...