Byla 2-14054-910/2013
Dėl susitarimo pakeisti nuomos sutarties sąlygą ir nuomos sutarties vienašalio nutraukimo pripažinimo neteisėtais ir negaliojančiais

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Sandrai Kel, dalyvaujant ieškovo UAB „Ktova“ atstovei advokato padėjėjai Kornelijai Bogniukaitei, atsakovo UAB „Intractus“ atstovui advokatui Mindaugui Balevičiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Ktova“ ieškinį atsakovui UAB „Intractus“ dėl susitarimo pakeisti nuomos sutarties sąlygą ir nuomos sutarties vienašalio nutraukimo pripažinimo neteisėtais ir negaliojančiais,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo dienos UAB „Ktova“ ir UAB „Intractus“ 2012-01-02 susitarimo 6 punktą, kuriuo pakeistas 2011-02-24 Nuomos sutarties Nr. ST2011-003 16.1 punktas, nustatant, kad „Šalis turi teisę nutraukti Nuomos sutartį vienašališkai bet kuriuo metu, nenurodydama jokių nutraukimo priežasčių, nesikreipdama į teismą, įspėjusi kitą šalį apie Sutarties nutraukimą raštu ne mažiau kaip prieš tris mėnesius, nemokėdama kitai šaliai jokių kompensacijų“; pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo UAB „Intractus“ 2012-11-27 atliktą 2011-02-24 Nuomos sutarties Nr. ST2011-003 (su vėlesniais pakeitimais) vienašalį nutraukimą.

3Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas UAB „Ktova“ ir atsakovas UAB „Intractus“ 2011-02-24 sudarė Nuomos sutartį Nr. ST2011-003 (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovas ieškovui išnuomojo 488,39 kv. m bendro ploto negyvenamąsias patalpas Vilniuje, Vokiečių g. 11 (toliau – Patalpos). Šalys susitarė dėl abiem priimtino nuomos mokesčio dydžio – 4598 eurų (15 875,97 Lt) per mėnesį, taip pat dėl nuomos termino – ketverių metų (iki 2015-03-03). Pasak ieškovo, ketverių metų nuomos terminas buvo sutartas dėl to, kad jam buvo būtina atlikti Patalpų pagerinimus ir pritaikyti jas numatytai vykdyti specifinei veiklai – deimantų muziejui ir parduotuvei, prekiaujančiai deimantais, įrengti (specialioms vitrinoms, apšvietimui ir pan.). Nurodytiems darbams ieškovas ketino investuoti apie 600 000 Lt ir skaičiavo, kad per sutartą nuomos terminą šių darbų kaštai atsipirks. Ieškovo teigimu, siekdamas Patalpas padaryti tinkamas numatytai veiklai, turėdamas atsakovo sutikimą, jis esmingai jas pagerino: padarė apdailą, įrengė elektros instaliaciją, sutvarkė sanitarinius mazgus, įrengė vitrinas, prekystalius, specialias temperatūros palaikymo ir apsaugos programas, kt. Investuotas į Patalpas lėšas ieškovas siekė susigrąžinti iš jose vykdomos veiklos, skaičiuodamas, kad naudosis Patalpomis ir vykdys jose veiklą visą nuomos terminą, t. y. mažiausiai ketverius metus. Ieškinyje pažymėta, kad pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.5 punktą, pasibaigus nuomos terminui, Nuomininkas (ieškovas) neturi teisės gauti jokios kompensacijos už patalpų įrengimo darbus, todėl suprantama, jog ieškovas siekė investuotas lėšas susigrąžinti per šalių sutartą ketverių metų nuomos terminą. Sutarties Bendrųjų sąlygų 16.2 punkte buvo įtvirtinta Nuomininko (ieškovo) teisė nutraukti Sutartį, jeigu Nuomotojas (atsakovas) ją iš esmės pažeidžia. Atitinkamai Sutarties 16.3 punkte buvo nustatyta Nuomotojo (atsakovo) teisė, nepaisant kitų sutartinių nuostatų, nesikreipiant į teismą, įspėjus ne vėliau kaip prieš dešimt kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį, esant bet kuriai iš šiame punkte nurodytų aplinkybių, kurios iš esmės reiškia esminį Sutarties pažeidimą (kai Nuomininkas naudojasi Patalpomis ne pagal jų paskirtį; tyčia, dėl neatsargumo blogina patalpų būklę; nemoka nuomos ir (ar) kitų mokesčių). Sutarties sąlygų 16.1 punkte buvo įtvirtinta Nuomininko (ieškovo) teisė nutraukti Sutartį vienašališkai, bet kuriuo metu, nenurodant priežasčių, nesikreipiant į teismą, įspėjus Nuomotoją raštu ne mažiau kaip prieš dvylika mėnesių, nemokant jokių kompensacijų. Šalys 2012-01-02 pasirašė susitarimą dėl Nuomos sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas). Keičiant Sutartį, ieškovo pagrindinis tikslas buvo pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 6 punktą, nustatant, kad nuomos mokestis sumokamas iki einamojo mėnesio 15 dienos (buvo – iki einamojo mėnesio 1 dienos), taip pat 7 punktą, nustatant, kad skaičiuojami 0,02 proc. dydžio delspinigiai (buvo – 0,1 proc.), be to, Bendrųjų sąlygų 15.1 punktą, pakeičiant ieškovo pirmenybės teisės atnaujinti nuomos sutartį, pasibaigus jos galiojimo terminui, įgyvendinimo tvarką. Ieškovo teigimu, atsakovo (Nuomotojo) iniciatyva į Susitarimo tekstą buvo įrašytas 6 punktas, kuriuo numatyta pakeisti Sutarties Bendrųjų sąlygų 16. 1 punktą, nustatant, kad šalis turi teisę nutraukti Nuomos sutartį vienašališkai bet kuriuo metu, nenurodydama jokių nutraukimo priežasčių, nesikreipdama į teismą, įspėjusi kitą šalį apie Sutarties nutraukimą raštu ne mažiau kaip prieš tris mėnesius, nemokėdama kitai šaliai jokių kompensacijų. Ieškovo teigimu, nurodyta Sutarties pakeitimo nuostata suformuluota ir įrašyta į Susitarimo tekstą būtent atsakovo (Nuomotojo) iniciatyva. Susitarimo sudarymo metu ieškovas, kaip Nuomininkas, nematė jokios grėsmės savo teisėms, tuo metu vykdė Sutartį tinkamai ir laiku, Nuomotojas tuo metu jokių pretenzijų dėl Sutarties vykdymo nereiškė, todėl ieškovas sutiko pasirašyti tokį Sutarties pakeitimą. Tačiau, praėjus tik dešimčiai mėnesių nuo Susitarimu atlikto Sutarties pakeitimo, atsakovas (Nuomotojas) 2012-11-27 pateikė ieškovui pranešimą, kad, remdamasis Susitarimo 6 punktu, nuo 2013-02-28 vienašališkai nutraukia Sutartį. Ieškinyje pažymėta, kad nurodyto pranešimo pateikimo metu ieškovas tinkamai vykdė Sutartį. Atsakovui pateikus 2012-11-27 pranešimą apie Sutarties nutraukimą, vyko šalių susirašinėjimas dėl Sutarties sąlygų pakeitimo; ieškovas 2013-02-06 rašte atsakovui nurodė, kad nesutinka su vienašaliu Sutarties nutraukimu, laiko jį neteisėtu. Ieškovo iniciatyva atsakovo patalpose 2013-02-11 vyko šalių atstovų susitikimas, siekiant taikiai išspręsti ginčą, tačiau to padaryti nepavyko; atsakovas neatsisakė ketinimo nutraukti Sutartį, nurodė, kad ketina siūlyti patalpas nuomoti kitiems asmenims už didesnę kainą. Ieškovas 2013-02-14 rašte atsakovui pakartojo, kad nesutinka su vienašaliu Sutarties nutraukimu, taip pat prašė, jog atsakovas pateiktų pasiūlymą dėl nuomos mokesčio pakeitimo, o jeigu svarstytų galimybę ginčo Patalpas parduoti, nurodytų ieškovui pardavimo sąlygas, terminus, tvarką. Atsakovas 2013-02-18 rašte ieškovui nurodė, kad pageidauja gauti 23 000 Lt + PVM dydžio nuomos mokestį kas mėnesį, patalpų pardavimo kaina – 5 200 000 Lt. Ieškovo teigimu, šios aplinkybės patvirtina, kad tikroji Sutarties nutraukimo priežastis yra ta, kad atsakovui netiko nuomos kaina. Pasak ieškovo, jis 2013-02-21 raštu prašė, kad atsakovas pagrįstų norimą kainą, tačiau atsakovas į šį raštą neatsakė.

4Ieškinyje nurodyta, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, jog sutarties nutraukimas pagal tarptautinės sutarčių teisės favor contactus (sutarties naudai) principą ir jį atspindintį nacionalinį teisinį reguliavimą (CK Šeštosios knygos normas) yra išimtinis teisių gynimo būdas (ultima ratio), todėl jam taikyti turi būti konstatuotas pakankamas teisinis ir faktinis pagrindas. Vienašalis sutarties nutraukimas, kaip nukentėjusios šalies interesų savigynos priemonė, įstatymų leidėjo įtvirtinta ir laikoma adekvačia reakcija į sutartį pažeidusios šalies elgesį, pasireiškusį esminiu sutarties pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-367/2011; nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2012). Leidimas kitai šaliai nevaržomai nutraukti sutartį net ir dėl menkiausio pažeidimo pažeistų kitos šalies interesus, neužtikrintų sutarties išsaugojimo (favor contactus) principo. Nagrinėjamu atveju Sutartis buvo sudaryta ketveriems metams, ieškovas, vykdydamas veiklą, investavo į Patalpas 600 000 Lt, todėl pagrįstai tikėjosi, kad Patalpomis galės naudotis visą sutartą laikotarpį ir investicijos atsipirks. Naudotis patalpomis visą ketverių metų laikotarpį ieškovui buvo svarbu ypač dėl to, kad šalių Sutartyje buvo susitarta, jog, pasibaigus Sutarčiai, atsakovas negaus jokios kompensacijos dėl atliktų investicijų ir Patalpų pagerinimo bei pritaikymo Deimantų muziejaus veiklai ir prekybai juvelyriniais dirbiniais. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas Sutartį nutraukė nesant jokio Sutarties pažeidimo, remdamasis Susitarimo 6 punktu, pakeitusiu Sutarties 16.1 punktą, tačiau ši Susitarimo nuostata neatitinka protingumo, sąžiningos verslo praktikos principų, todėl turi būti pripažinta neteisėta ir negaliojančia ab initio, kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo normoms, įtvirtinančioms sutarties išsaugojimo (favor contractus) principus (CK 1.80, 6.224, 6.225, 6.226, 6.228 straipsniai), taip pat CK 6.217 straipsniui; atitinkamai yra neteisėtas ir Sutarties vienašalis nutraukimas. Ieškovo teigimu, Sutartis negalėjo būti nutraukta visiškai be jokio pagrindo, Nuomininkui ją tinkamai vykdant. Pradinėje Sutartyje (16.3 punktas iki Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo) atsakovui buvo suteikta teisė vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti Sutartį tik tada, kai ieškovas ją iš esmės pažeidžia (nemoka nuomos mokesčio, gadina Patalpas, nedaro remonto, kt.) ir per nustatytą terminą nepašalina pažeidimo, įspėjus ieškovą prieš dešimt dienų. Tuo tarpu ieškovui buvo suteikta teisė vienašališkai nutraukti Sutartį, nenurodant jokių priežasčių, tačiau įspėjus atsakovą (Nuomotoją) prieš dvylika mėnesių (16.1 punktas). Pasak ieškovo, akivaizdu, kad Sutarties pirminės nuostatos dėl Sutarties nutraukimo atitiko šalių interesų pusiausvyrą ir užtikrino ieškovo, kaip Nuomininko, kuris Patalpose vykdė verslą, tikėdamasis susigrąžinti joms padarytas investicijas, interesus. Tuo tarpu Susitarimo 6 punkto, pakeitusio Sutarties 16.1 punktą, nuostata, įtvirtinusi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nenurodant pagrindo, įspėjus kitą šalį prieš tris mėnesius, visiškai iškreipia Sutarties esmę ir šalių interesus, pažeidžia ieškovo, kaip Nuomininko, teisėtus lūkesčius naudotis Patalpomis ir vykdyti jose verslą ketverius metus.

5Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad ieškinys nepagrįstas, todėl turėtų būti atmestas, ieškovas akivaizdžiai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, reikšdamas aiškiai nepagrįstą ieškinį.

6Atsiliepime teigiama, kad 2012-01-02 Susitarimą dėl 2011-02-24 Nuomos sutarties pakeitimo šalys sudarė laisva valia, atstovaujamos įmonių direktorių. Iki Susitarimo pasirašymo vyko šalių derybos dėl Nuomos sutarties sąlygų pakeitimo, kuriose ieškovui atstovavo kvalifikuotas teisininkas – advokatas, todėl neabejotina, kad ieškovas nebūtų pasirašęs Susitarimo, jeigu jame nurodyti Sutarties pakeitimai neatitiktų abiejų šalių tikrųjų ketinimų, valios, derybose pasiektų susitarimų, ieškovo teisėtų lūkesčių, suteiktų atsakovui nepagrįstą pranašumą ar pan. Po 2011-12-16 vykusio šalių atstovų susitikimo ieškovo atstovas advokatas Sigitas Židonis pateikė atsakovui rašytinius ieškovo pasiūlymus dėl Nuomos sutarties sąlygų pakeitimo, kuriuose dėl Sutarties Bendrųjų sąlygų 16.1 punkto buvo nurodyta: „12 mėn. įspėjimo terminas yra aiškiai neadekvačiai ilgas, lyginant su terminais, taikomais Nuomotojui. Sąžininga būtų nustatyti 3 mėn. įspėjimo terminą, kuris būtų susietas su įnešto garantinio depozito suma“. Dėl šios priežasties ieškinyje nurodyti teiginiai, kad Susitarimo 6 punkto nuostata įrašyta išimtinai atsakovo pasiūlymu yra neteisingi. Atsiliepime teigiama, kad, atsižvelgus į šį paties ieškovo pasiūlymą, Sutarties 16.1 punktas šalių buvo pakeistas, nustačius trijų mėnesių įspėjimo terminą, įtvirtinant abiejų Sutarties šalių vienodą teisę vienašališkai, nenurodant priežasčių, nemokant jokių kompensacijų, nutraukti Sutartį, įspėjus apie tai kitą šalį prieš tris mėnesius (iki Sutarties pakeitimo tokią teisę turėjo tik Nuomininkas (ieškovas), įspėjęs Nuomotoją (atsakovą) prieš dvylika mėn.). Toks Sutarties pakeitimas atitiko šalių valią, ieškinys dėl Susitarimo sąlygos negaliojimo pareikštas praėjus daugiau kaip metams nuo Sutarties pakeitimo. Atsiliepime nurodyta, kad ieškovo argumentai, jog pagrindinis Sutarties sąlygų keitimo tikslas buvo pakeisti Specialiųjų sąlygų 6 punktą, nustatant nuomos mokesčio sumokėjimą ne iki einamojo mėnesio 1, bet iki 15 dienos, taip pat sumažinant delspinigių dydį, yra nepagrįsti: ieškovas neįrodė, kad nuompinigių mokėjimo diena turėjo jam ypatingą reikšmę; delspinigių dydis taip pat negalėjo turėjo ieškovui didelės reikšmės, nes, kaip nurodė pats, jis ketino tinkamai vykdyti Sutartį, tokiu atveju delspinigiai neskaičiuojami. Tuo tarpu Susitarimo 6 punkte įtvirtinta sąlyga aiškiai įtvirtino galimybę tiek ieškovui, tiek atsakovui vienašališkai nutraukti Nuomos sutartį be kreipimosi į teismą, nenurodant nutraukimo priežasčių, nemokant kitai šaliai jokių kompensacijų, tačiau įspėjus kitą šalį prieš tris mėnesius. Akivaizdu, kad abi šalys, pasirašydamos Susitarimą, aiškiai matė ir suprato, jog kiekviena iš jų galės pasinaudoti Sutarties 16.1 punkte įtvirtinta teise, nes sutarties šalys yra lygios (CK 1.2 straipsnis), sutarties sąlygos vienodai privalomos abiem šalims (CK 6.189 straipsnis), tokia sąlyga atitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Atsiliepime pažymėta, kad atsakovas tinkamai (raštu, prieš tris mėnesius) įspėjo ieškovą apie Sutarties nutraukimą 16.1 punkto pagrindu, per įspėjimo terminą ieškovas nustojo mokėti tiek nuomos mokestį, tiek už komunalines paslaugas, t. y. nevykdė Sutarties dar nepasibaigus jos galiojimui. Ieškovo teiginiai apie į patalpas investuotą lėšų sumą yra deklaratyvūs, nepagrįsti jokiais įrodymais (CPK 178 straipsnis). Pagal CK 6.217 straipsnio 5 dalį sutartis gali būti nutraukta vienašališkai joje numatytais atvejais net tada, kai nėra esminio pažeidimo, t. y. šioje teisės normoje įtvirtintas sutarties laisvės principas suteikia sutarties šalims galimybę susitarti dėl bet kokių sutarties nutraukimo sąlygų ir tvarkos, jeigu toks susitarimas neprieštarauja imperatyviosioms teisės normoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-07-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-300/2009; 2012-05-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-208/2012). Atsiliepime pažymėta, kad nors ieškovas ginčija Sutarties nuttraukimo teisėtumą ir deklaruoja norą tęsti nuomos teisinius santykius, tačiau jo faktiniai veiksmai leidžia daryti priešingą išvadą: nuo įspėjimo apie vienašalį Sutarties nutraukimą gavimo dienos ieškovas ėmė nemokėti nuomos mokesčio, taip pat už elektrą, vandenį, patalpų valymą ir kt.; po Sutarties nutraukimo ieškovas demontavo prekystalius, 2013-03-26 faktiškai buvo atlaisvinęs patalpas. Akivaizdu, kad šalis, kuri realiai siekia išsaugoti nuomos teisinius santykius, elgtųsi kitaip.

7Dublike ieškovas nurodė, kad jis neneigia atsakovo atsiliepime išdėstytų faktinių aplinkybių dėl iki Sutarties pakeitimo vykusių šalių derybų ir kad šiose derybose ieškovui atstovavo advokatas, kuris pateikė pasiūlymą dėl Nuomos sutarties sąlygų pakeitimo. Iš tiesų vyko šalių derybos dėl ieškovui reikšmingų Nuomos sutarties sąlygų, kurios jam buvo nepalankios, pakeitimo: dėl delspinigių sumažinimo, pirmenybės teisės tęsti nuomos santykius nustatymo, nuomos kainos fiksavimo, įspėjimo apie Sutarties nutraukimą termino sutrumpinimo. Atsakovas neteisingai aiškina ieškovo atstovo pateiktų rašytinių pasiūlymų 5 punktą dėl Nuomos sutarties 16.1 punkto pakeitimo: ieškovas siūlė pakeisti šią sąlygą, nustatant, kad Nuomininkas (ieškovas) turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Nuomotoją (atsakovą) ne prieš dvylika mėnesių, bet prieš tris mėnesius. Šis trumpesnis terminas turėjo labiau užtikrinti ieškovo teises ir interesus, nes buvo susietas su jo atsakovui sumokėto depozito, atitinkančio trijų mėnesių nuomos mokestį, suma. Pasak ieškovo, atsižvelgiant į jo verslo specifiką ir atliktas investicijas, apie kurias atsakovas žinojo, identiška nuostata, suteikianti atsakovui teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjus ieškovą prieš tris mėnesius, nenurodant jokių priežasčių, negalėjo būti nustatyta. Tokią poziciją pagrindžia ir pradinės Sutarties nuostatos: Nuomotojas (atsakovas) turėjo teisę nutraukti Sutartį tik dėl esminio pažeidimo, kai Nuomininkas (ieškovas) nemoka nuomos mokesčio, naudoja patalpas ne pagal paskirtį, gadina turtą ir kt. (Sutarties 16.3 punktas). Tuo tarpu, minėta, kad Nuomininkui (ieškovui) buvo suteikta teisė vienašališkai nutraukti Sutartį nenurodant jokių pagrindų, nemokant jokių kompensacijų, įspėjus Nuomotoją prieš dvylika mėnesių. Pasak ieškovo, tokia jo teisė vienašališkai, nenurodant priežasčių nutraukti sutartį nustatyta visiškai pagrįstai, atsižvelgiant į nuomojamoje patalpose vykdomo verslo specifiką (prekyba deimantais, jų dirbiniais, Deimantų muziejaus veikla). Derėdamasis dėl Sutarties pakeitimo, ieškovas turėjo pagrindą siekti, kad jam būtų nustatytas protingas įspėjimo terminas, t. y. ne dvylika mėnesių, o trys. Ieškovo, kaip Nuomininko, pagrindinis interesas – naudotis patalpomis tiek, kiek jos reikalingos vykdomai veiklai, tuo tarpu atsakovo, kaip Nuomotojo, – gauti sulygtą nuomos mokestį ir užsitikrinti, kad patalpos būtų naudojamos pagal paskirtį, nebūtų bloginama jų būklė (CK 6.487, 6.489 straipsniai). Dėl šios priežasties Nuomos sutarties pradinės redakcijos 16.3 punkte nustatyta Nuomotojo teisė vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl esminio pažeidimo (nemokamas nuomos mokestis, turtas naudojamas ne pagal paskirtį, kt.) buvo visiškai suprantama ir pagrįsta. Šalių derybos vyko būtent dėl Sutarties vienašalio nutraukimo ieškovo iniciatyva įspėjimo termino sutrumpinimo nuo 12 iki 3 mėnesių, tačiau, atsakovo iniciatyva, teisė vienašališkai, nenurodant pagrindo, nutraukti Sutartį, įspėjus kitą šalį prieš tris mėnesius, buvo įrašyta abiem šalims. Ieškovo teigimu, dėl iš esmės skirtingos Nuomotojo ir Nuomininko teisinės padėties tokia teisė Nuomotojui negalėjo būti nustatyta. Dublike pabrėžiama, kad Pasiūlyme dėl Sutarties sąlygų pakeitimo ieškovas prioriteto tvarka išdėstė Sutarties sąlygas, kurias jam buvo svarbu pakeisti: dėl nuomos kainos fiksavimo (Bendrųjų sąlygų 9.3-9.6 punktai); dėl pirmumo teisės nuomotis patalpas pasibaigus Sutarties terminui (Bendrųjų sąlygų 15.2 punktas); dėl delspinigių sumažinimo (Specialiųjų sąlygų 7 punktas); dėl nuomos mokesčio mokėjimo ne einamojo mėnesio 1, bet 15 d. (Specialiųjų sąlygų 6 punktas); ginčijama Susitarimo nuostata įtraukta tik 6 punktu. Ieškovo nuomone, tos aplinkybės, kad šalys Susitarimą sudarė laisva valia, atstovaujamos teisininkų, nereiškia, jog dėl to Susitarimas savaime teisėtas ir negali būti kvestionuojamas, kaip neatitinkantis imperatyviųjų įstatymo normų (CK 1.80 straipsnis). Ieškovas siekė ilgalaikių nuomos santykių, dėl to šalys Susitarimu pakeitė Sutarties 15.2 punktą, įtvirtindamos ieškovo pirmumo teisę pratęsti Nuomos sutartį, pasibaigus jos terminui, tačiau, įtraukdamas į susitarimą ginčijamą nuostatą, atsakovas iš esmės paneigė ieškovo teisėtus interesus ir pagrįstus lūkesčius dėl ilgalaikių ir tęstinių santykių. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką sutarties nutraukimas yra kraštutinė priemonė, kurios imamasi kai nėra kitų būdų sutarčiai išsaugoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012-06-26 nutartis civilinėje byloje 3K-7-306/2012). Be to, kasacinio teismo pabrėžta, kad sutarties nutraukimo pagrindai turi būti realūs, jų tikrumas – įrodytas, jie turėtų reikšti, kad sutarties tolesnis galiojimas sukeltų nukentėjusiai šaliai sutarties sudarymo metu nenumatytus turtinio ar asmeninio pobūdžio praradimus. Vien tik formalus sutarties esminių nuostatų pažeidimas, jeigu neatsiranda neigiamų padarinių (žalos) nukentėjusiai šaliai, paprastai leidžia daryti išvadą, kad esminio pažeidimo nebuvo, o nukentėjusios šalies rėmimasis tokia aplinkybe vienašališkai nutraukiant sutartį reiškia bandymą įrodyti tariamą ar apsimestinį sutarties nutraukimo pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2011). Nagrinėjamu atveju atsakovas nesiremia tuo, kad ieškovas esmingai pažeidė Sutartį, apskritai nebuvo jokio Sutarties pažeidimo. Tiek pagal CK 6.217 straipsnio 5 dalies, 6.497 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas, tiek pagal kasacinio teismo praktiką, sutartyje šalys gali susitarti dėl kitokių sutarties nutraukimo pagrindų, tačiau sutarties nutraukimas nenurodant jokio pagrindo (kaip ginčijamu atveju) negali būti laikomas tinkamu ir teisėtu nutraukimo pagrindu CK 6.217 straipsnio 5 dalies, 6.497 straipsnio 1 dalies 5 punkto prasme. Kasacinio teismo išaiškinta, kad sutartis vienašališkai gali būti nutraukta tik įstatymuose ar sutartyje nustatytais atvejais, t. y. ji negali būti nutraukta bet kokiu atveju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-367/2011). Ieškovo teigimu, Susitarimo 6 punktas prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, įtvirtinančioms favor contractus principą (CK 1.80, 6.224, 6.225, 6.226, 6.228 straipsniai), nes įtvirtino teisę nutraukti Sutartį, nenurodant jokio pagrindo. Dublike pažymėta, kad ieškovas 2013-04-19 atlaisvino Patalpas ir grąžino jas atsakovui, nes neturėjo kito pasirinkimo – atsakovo prašymu nutraukus elektros energijos patalpoms tiekimą, sustojo visa ieškovo veikla, nutrūko prekyba, todėl ieškovas neturėjo finansinių galimybių naudotis patalpomis ir iš jų išsikėlė, nelaukdamas galutinio sprendimo šioje byloje. Tačiau faktinis ir priverstinis ieškovo išsikraustymas iš Patalpų nereiškia, kad ieškovas nesiekia atnaujinti nuomos santykių ateityje.

8Triplike atsakovas nurodė, kad 2012-01-06 elektroninio pašto žinute ieškovo atstovas advokatas Sigitas Židonis patvirtino ieškovo poziciją, jog tinka Susitarimo sąlyga dėl Nuomos sutarties nutraukimo įspėjus prieš tris mėnesius: „Taipogi tinka ir tai, kad jogui dėl kažkokių priežasčių šis mokestis faktiškai ženkliai būtų mažesnis arba didesnis, tuomet bet kuri tuo nepatenkinta Sutarties šalis prieš tris mėnesius galėtų įspėti kitą šalį apie sutarties nutraukimą be jokių sankcijų“. Ši ieškovo atstovo advokato S. Židonio žinutė paneigia kito ieškovo atstovo advokato L. Sesicko, kuris nedalyvavo vykusiose šalių derybose, dubliko teiginius, kad ieškovo Pasiūlyme dėl Nuomos sutarties sąlygų keitimo buvo turėtas omenyje tik ieškovui nustatyto įspėjimo termino sutrumpinimas nuo 12 iki 3 mėnesių. Triplike teigiama, kad vykęs šalių susirašinėjimas patvirtina, jog Susitarimas dėl Nuomos sutarties pakeitimo buvo pasirašytas tik po tarp šalių įvykusių žodinių derybų, gavus ieškovo rašytinį pasiūlymą, elektroniniu paštu suderinus Susitarimo tekstą. Tokios aplinkybės patvirtina, kad ieškovas elgėsi kaip atidus ir apdairus verslininkas, nes derybas vedė pasitelkęs advokatą, derybos tęsėsi tam tikrą laiką, nebuvo skubotumo, šalys turėjo pakankamai laiko apsvarstyti Susitarimo projekto sąlygas. Dėl to ieškovas galėjo ir turėjo suprasti riziką, kad atsakovas, taip pat kaip ir ieškovas, turės lygią teisę pasinaudoti galimybe nutraukti Nuomos sutartį, įspėjęs ieškovą raštu prieš tris mėnesius. Pateikdamas ieškinį, ieškovas elgiasi nesąžiningai, taip bandydamas išvengti Susitarimu pakeistos Nuomos sutarties sąlygų laikymosi, nors ginčijamą Susitarimą pasirašė laisva valia, nieko neverčiamas. Ieškovas dublike nenurodė, kokia įstatymo norma imperatyviai draudžia šalims tartis dėl galimybės vienašališkai, laikantis raštiško įspėjimo termino, nutraukti Nuomos sutartį. Triplike pažymėta, kad ieškovo teiginiai, jog jis visą Nuomos sutarties galiojimo laikotarpį tinkamai ir laiku vykdė sutartinius įsipareigojimus yra neteisingi, nes iš atsakovo pridėtų sąskaitų matyti, kad ieškovas dažnai vėluodavo sumokėti nuomos mokestį, t. y. sistemingai pažeidinėjo Nuomos sutarties sąlygas. Be to, nors Nuomos sutartis buvo sudaryta 2011-02-24, tačiau 2012 m. lapkričio mėnesį ieškovas kreipėsi į atsakovą, prašydamas sumažinti nuomos mokesčio dydį, kuris ir taip buvo mažesnis už rinkos kainą.

9Teismo posėdyje ieškovo atstovė palaikė ieškinyje ir dublike išdėstytus argumentus ir prašė ieškinį tenkinti.

10Teismo posėdyje atsakovo atstovas nurodė, kad nesutinka su ieškiniu dėl atsiliepime į jį ir triplike išdėstytų argumentų ir prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

11Ieškinys atmestinas

12Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Ktova“ ir atsakovas UAB „Intractus“ 2011-02-24 sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. ST2011-003, pagal kurią atsakovas išnuomojo ieškovui 488,39 kv. m bendro ploto negyvenamąsias patalpas Vilniuje, Vokiečių g. 11, ketveriems metams (iki 2015-03-03). Sutarties Specialiosiose sąlygose šalys susitarė dėl 4598 eurų (15 875,97 Lt) dydžio nuomos mokesčio kas mėnesį. Sutarties 9 skyriuje šalys nustatė nuomos mokesčio peržiūrėjimo kasmet procedūrą (b. l. 14-32).

132012-01-02 Susitarimu dėl 2011-02-24 Nuomos sutarties ST2011-003 pakeitimo šalys pakeitė Nuomos sutarties Specialiųjų sąlygų 6, 7 punktus (nustatant, kad nuomos mokestis mokamas ne einamojo mėnesio 1, bet 15 dieną; sumažinant netesybų dydį nuo 0,1 proc. iki 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną); pripažino netekusiu galios Bendrųjų sąlygų 9 skyrių dėl nuomos mokesčio koregavimo; pakeitė Bendrųjų sąlygų 15.2 punktą (nustatant ieškovui pirmenybės teisę atnaujinti Sutartį po jos termino pasibaigimo), taip pat 16.1 punktą (įtvirtinant galimybę tiek Nuomininkui, tiek Nuomotojui vienašališkai nutraukti Sutartį, nenurodant nutraukimo priežasčių, įspėjus apie tai kitą šalį prie tris mėnesius, nemokant jokių kompensacijų); papildė Bendrųjų sąlygų 19 skyrių nauju 19.3 punktu dėl šalių pranešimų ir kitos informacijos pateikimo formos bei įteikimo (b. l. 34-35).

14Atsakovas UAB „Intractus“ 2012-11-27 pranešimu informavo ieškovą UAB „Ktova“, kad, vadovaudamasis Susitarimo 6 punktu, kuriuo pakeistas Sutarties 16.1 punktas, vienašališkai nutraukia Sutartį nuo 2013-02-28 (b. l. 37).

152013-04-19 perdavimo-priėmimo aktu ieškovas UAB „Ktova“ grąžino patalpas atsakovui UAB „Intactus“ (b. l. 140, 141-142).

16Dėl Susitarimo pakeisti Nuomos sutartį sąlygos pripažinimo negaliojančia

17Ieškovas prašo teismą pripažinti negaliojančiu Susitarimo 6 punktą, kuriuo pakeistas Nuomos sutarties Bendrųjų sąlygų 16.1 punktas, nustatant, kad „Šalis turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai bet kuriuo metu, nenurodydama jokių nutraukimo priežasčių, nesikreipdama į teismą, įspėjusi kitą šalį apie Sutarties nutraukimą raštu ne mažiau kaip prieš tris mėnesius, nemokėdama kitai šaliai jokių kompensacijų“. Ieškovo teigimu, nurodyta nuostata neatitinka protingumo principo, sąžiningos verslo praktikos, turi būti pripažinta neteisėta ir negaliojančia ab initio, kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo normoms, įtvirtinančioms sutarties išsaugojimo (favor contractus) principą (CK 1.80, 6.224, 6.225, 6.226, 6.228 straipsniai), taip pat CK 6.217 straipsniui. Pasak ieškovo, ginčijama Susitarimo nuostata visiškai iškreipia Sutarties esmę ir šalių interesus, pažeidžia ieškovo, kaip Nuomininko, teisėtus lūkesčius naudotis Patalpomis ir vykdyti jose verslą ketverius metus, t. y. visą Nuomos sutarties terminą.

18Teismas pažymi, kad civiliniuose santykiuose galiojantis sutarties laisvės principas reiškia sutarties šalių teisę savo nuožiūra nustatyti, papildyti ar pakeisti sutarties sąlygas, kiek tai neprieštarauja imperatyviosioms teisės normoms (CK 6.156 straipsnis). Teismas, spręsdamas sutartinius ginčus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti bei vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 straipsnis), viešajai tvarkai (CK 1.81 straipsnis) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų išplėstinės teisėjų kolegijos 2012-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-306/2012).

19Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad ieškovo pozicija dėl ginčijamo Susitarimo 6 punkto prieštaravimo imperatyviosioms įstatymo normoms, įtvirtinančioms sutarties išsaugojimo principą, grindžiama prieštaringais argumentais. Viena vertus, ieškovas teigia, kad Susitarimo 6 punkto nuostata, įtvirtinanti teisę nutraukti Sutartį prieš terminą, nenurodant konkrečios priežasties, įspėjus kitą šalį prieš tris mėnesius, prieštarauja įstatymo įtvirtintam imperatyvui. Kita vertus, ieškovas nurodo, kad pirmiau galiojusi Sutarties 16.1 punkto sąlyga, nustačiusi tik Nuomininko teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nenurodant nutraukimo priežasčių, nemokant jokių kompensacijų, buvo teisėta ir pagrįsta. Vadinasi, ieškovas teigia, kad Sutarties sąlyga, jeigu ji teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nenurodant nutraukimo priežasčių, suteikia Nuomotojui, prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, tuo tarpu tokia pati sąlyga, jeigu ji nustatyta Nuomininko naudai, yra teisėta. Tokia pozicija nepagrįsta, nes jeigu tam tikra sąlyga prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, ji yra niekinė ir negali galioti nė vienai iš šalių.

20Teismas pažymi, kad nėra įstatymo nustatyto imperatyvo, draudžiančio sutarties šalims susitarti dėl vienašalio sutarties nutraukimo, nustatant tokias sutarties nutraukimo sąlygas, kuriomis gali vienodai pasinaudoti abi šalys, jeigu toks susitarimas pasiekiamas suderinta abiejų šalių valia.

21Ginčo šalys skirtingai aiškina Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 6 punkto turinį, savo ketinimus ir tikslus, tariantis dėl vienašalio Sutarties nutraukimo. Kai kyla ginčas dėl tam tikros sąlygos turinio aiškinimo, jos galiojimo, toks ginčas sprendžiamas vadovaujantis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, įtvirtintomis CK 6.193 straipsnyje ir suformuluotomis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje.

22Vadovaujantis nurodytomis taisyklėmis, būtina aiškintis tikruosius šalių ketinimus ir tikslus, kurie, be kita ko, atskleidžiami analizuojant sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes.

23Nagrinėjamu atveju pažymėtina tai, kad tiek derybose dėl Sutarties sudarymo, tiek derantis dėl Susitarimo pakeisti tam tikras Sutarties sąlygas, ieškovas naudojosi kvalifikuotų teisininkų – advokatų – pagalba.

24Pradinėje Sutartyje (iki 2012-01-02 pakeitimo) ginčo šalys, be kita ko, buvo įtvirtinusios nuomos mokesčio, sulygto sudarant Sutartį (4598 eurai (15 875,97 Lt) kas mėnesį), peržiūrėjimo kasmet mechanizmą (Bendrųjų sąlygų 9 skyrius, 9.1-9.6 punktai). Tokia Sutarties sąlyga užtikrino, kad, Sutarties galiojimo metu rinkoje keičiantis patalpų nuomos kainoms, Nuomininko (ieškovo) mokamas nuomos mokestis atitiktų rinkos kainą. Šalių buvo susitarta, kad kiekvienais metais nuo sausio 1 d. nuomos mokestis bus koreguojamas (pirmą kartą – nuo 2012-01-01) Sutartyje nustatyta tvarka: kiekviena iš šalių ne vėliau kaip iki einamųjų Sutarties metų paskiria po vieną kompetentingą komercinių (prekybinių) patalpų nuomos rinkos ekspertą; šie bendru sutarimu išrenka trečią nepriklausomą ekspertą; ekspertai ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 28 d. pateikia motyvuotą išvadą apie nuo ateinančių metų sausio 1 d. Nuomininkui taikytiną nuomos mokesčio dydį. Sutarties 9.5 punkte buvo nustatyta, kad jeigu bet kuri iš šalių nesutinka su ekspertų pateikta išvada, ji turi teisę nutraukti Sutartį nuo ateinančių metų, kuriais turi būti taikomas pakeistas nuomos mokestis, sausio 21 d.; tokiu atveju Nuomininkas privalo atlaisvinti patalpas ne vėliau kaip iki sausio 15 d. Pažymėtina ir tai, kad Sutarties 9.6 punkte Šalys susitarė, jog bet kuriuo atveju nuomos mokestis negali būti mažesnis už nustatytą Specialiosiose sąlygose (t. y. 4598 eurus (15 875,97 Lt) (b. l. 21-22).

25Teismo posėdyje atsakovo atstovas paaiškino, kad 2011 m. pabaigoje atsakovas pranešė ieškovui apie paskirtą ekspertą kainai peržiūrėti, tuo tarpu ieškovas savo eksperto nepaskyrė, o inicijavo susitikimą (2011-12-16), kuriame prašė sumažinti nuomos kainą. Po nurodyto susitikimo ieškovo atstovas advokatas Sigitas Židonis 2011-12-20 pateikė rašytinius pasiūlymus dėl Sutarties pakeitimo, kuriuose, be kita ko, siūlė atsisakyti nuomos mokesčio peržiūrėjimo kasmet procedūros, nustatyti tvirtą nuomos kainą iki Sutarties pasibaigimo, atsisakyti nuostatos, kad nuomos mokestis negali būti mažesnis už nustatytą Specialiosiose sąlygose, Nuomininkui nustatytą įspėjimo apie vienašalį sutarties nutraukimą, nenurodant nutraukimo priežasčių, terminą sutrumpinti nuo 12 iki 3 mėnesių (b. l. 91).

26Ieškovas teigia, kad atsakovas neteisingai interpretuoja ieškovo atstovo advokato S. Židonio pasiūlytą Sutarties 16.1 punkto pakeitimą. Pasak ieškovo, jo atstovas siūlė pakeisti šį punktą tik tuo aspektu, kad Nuomininkui būtų nustatytas trumpesnis įspėjimo apie vienašalį Sutarties nutraukimą terminas.

27Išanalizavęs byloje esančių įrodymų visumą, teismas neturi pagrindo pripažinti pagrįsta tokios ieškovo pozicijos. Iš byloje esančio ginčo šalių atstovų susirašinėjimo elektroniniu paštu matyti, kad 2012-01-06 elektroniniame laiške ieškovo atstovas advokatas S. Židonis nurodė, jog apie derybų eigą informavo savininką, kuriam tinka susitarimas visam Sutarties laikotarpiui taikyti fiksuotą nuomos mokestį, be to, tinka ir tai, kad jeigu dėl kažkokių priežasčių šis mokestis būtų ženkliai mažesnis arba didesnis, tai bet kuri tuo nepatenkinta šalis prieš tris mėnesius galėtų įspėti kitą šalį apie Sutarties nutraukimą be jokių sankcijų. Ieškovo advokato pažymėta, kad, susidarius tokiai situacijai, šalys turėtų neskubėti nutraukti santykių, o bandytų derėtis dėl kainos, nes akivaizdu, jog kainos pokyčiai galėtų įvykti nesant šalių kaltės (b. l. 166). 2012-01-18 atsakovas išsiuntė ieškovo advokatui Susitarimo projektą su aptartomis keistinomis sąlygomis (b. l. 167, 168-169). Ieškovo atstovas 2012-01-19 atsakė, kad persiuntė projektą klientams, lauks jų atsakymo (b. l. 170). 2012-02-02 ieškovo advokatas elektroniniame laiške nurodė, kad negali atsakyti, kada bus pasirašytas Susitarimas, nes savininkas yra išvykęs į Izraelį, nepranešė, kada grįš. Kartu laiške pažymėta, kad atsakovo siūlomą Susitarimo projektą darbuotojai yra nusiuntę savininkui, šis yra susipažinęs ir iš esmės su viskuo sutinka (b. l. 71). 2012-02-07 ieškovo advokatas pranešė atsakovui, kad pagaliau galima pasirašyti Susitarimą, 2012-02-08 atsiuntė tekstą su įrašytais UAB „Ktova“ rekvizitais (b. l. 174, 175, 176-177).

28Pažymėtina, kad šalys, sudarydamos 2012-01-02 Susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, 4 punktu nutarė pripažinti netekusiu galios Sutarties Bendrųjų sąlygų 9 skyrių dėl nuomos mokesčio koregavimo, kartu susitarė pakeisti Sutarties Bendrųjų sąlygų 16 skyriaus, reglamentuojančio Sutarties nutraukimą, 16.1 punktą, įtvirtinant abiejų Sutarties šalių teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nenurodant jokių nutraukimo priežasčių, nesikreipiant į teismą, įspėjus apie tai kitą šalį raštu ne mažiau kaip prieš tris mėnesius ir nemokant kitai šaliai jokių kompensacijų.

29Iki Sutarties pakeitimo buvusių ir po Sutarties pakeitimo nustatytų Sutarties sąlygų sisteminė analizė tekia pagrindą daryti išvadą, kad Sutarties pakeitimas, atsisakant Bendrųjų sąlygų 9 skyriaus dėl nuomos mokesčio koregavimo ir 16.1 punkte įtvirtinant abiejų šalių teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nenurodant konkrečių priežasčių, įspėjus apie nutraukimą kitą šalį ne vėliau kaip prieš tris mėnesius, iš esmės buvo susijęs su nuomos mokesčio dydžiu, kuris reikšmingas tiek Nuomininkui, tiek Nuomotojui. Nuomotojas, sutikęs su Nuomininko pasiūlymu atsisakyti Sutarties 9 skyriuje numatytos nuomos mokesčio peržiūros procedūros, pakeisto Sutarties 16.1 punkto pagrindu įgijo teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu su Nuomininku nepavyksta susitarti dėl abiem šalims priimtino nuomos mokesčio dydžio. Tokią išvadą patvirtina ir šalių derybos iki ginčijamo Susitarimo 6 punkto pasirašymo, ir šalių elgesys po nurodytos nuostatos įtvirtinimo Sutartyje.

30Vertinant aptartas šalių derybas iki ginčijamos Susitarimo nuostatos pasirašymo, pažymėtina tai, kad Sutarties sąlygų pakeitimo projektas buvo išanalizuotas ieškovui atstovavusio advokato, suderintas su ieškovo vadovais, akcijų savininku. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad derybos truko tam tikrą laiką, jos nebuvo skubotos, ieškovas turėjo visas galimybes ir pakankami laiko tinkamai apsvarstyti Sutarties sąlygų pakeitimus.

31Byloje esančių duomenų visumos analizė paneigia ieškovo argumentus, kad ginčijama Susitarimo 6 punkto nuostata neatitinka šalių tikrosios valios ir ketinimų.

32Pabrėžtina tai, kad, kilus ginčui dėl tam tikros sutarties sąlygos atitikties šalių tikrajai valiai, turi būti vertinama šalių valia, jų tikrieji ketinimai ir tikslai ginčijamos nuostatos įtvirtinimo metu, o ne po tam tikro laiko, kai kyla šalių ginčas dėl tokios nuostatos įgyvendinimo.

33Nagrinėjamu atveju atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas ieškinyje nurodė, jog 2012-01-02 Susitarimo sudarymo metu ieškovas, kaip Nuomininkas, nematė jokios grėsmės savo teisėms, tuo metu vykdė Sutartį tinkamai ir laiku, Nuomotojas tuo metu jokių pretenzijų dėl Sutarties vykdymo nereiškė, todėl ieškovas sutiko pasirašyti tokį Sutarties pakeitimą. Vadinasi, ieškovas pasirašė ginčijamą Sutarties pakeitimą laisva valia, nemanydamas, kad ji pažeidžia jo interesus ar kelia grėsmę teisėtiems lūkesčiams.

34Ieškovas remiasi ir tuo, kad ginčijama nuostata suteikia nepagrįstą pranašumą atsakovui nutraukti Sutartį be jokio pagrindo.

35Pagal 6.228 straipsnį šalis turi teisę atsisakyti sutarties ar jos sąlygos, jeigu sutarties sudarymo metu sutartis ar jos sąlyga nepagrįstai suteikė kitai šaliai perdėtą pranašumą. Teismas neturi pagrindo sutikti su ieškovo pozicija, kad ginčijamas Sutarties pakeitimas suteikė atsakovui nepagrįstą pranašumą. Pakeisdamos Sutarties 16.1 punktą, šalys nustatė tiek Nuomininkui, tiek Nuomotojui vienodas sąlygas vienašališkai nutraukti Sutartį, nekonkretizuojant nutraukimo priežasčių, įspėjus apie nutraukimą kitą šalį prieš tris mėnesius. Nagrinėjamu atveju abi Sutarties šalys yra verslininkai, ieškovas nėra silpnesnė šios Sutarties šalis, todėl nepagrįstai remiasi tuo, kad jam turėjo būti nustatytos palankesnės nei atsakovui vienašalio Sutarties nutraukimo sąlygos. Be to, minėta, pats ieškovas nurodė, kad Susitarimo sudarymo metu ieškovas, kaip Nuomininkas, nematė jokios grėsmės savo teisėms, tuo metu vykdė Sutartį tinkamai ir laiku.

36Teismo vertinimu, nėra pagrindo sutikti su ieškovo argumentais, kad, atsižvelgiant į jo verslo specifiką ir atliktas investicijas, tik jam, kaip Nuomininkui, galėjo būti nustatyta teisė vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjus Nuomotoją prieš tris mėnesius, nenurodant nutraukimo priežasčių, nemokant kompensacijų, tuo tarpu Nuomotojui identiška nuostata negalėjo būti nustatyta. Pažymėtina, kad tiek ieškovas, tiek atsakovas yra savo srities verslininkai, siekiantys atitinkamų tikslų. Ne tik ieškovas, vystydamas savo specifinį verslą, turi interesą išsiderėti kuo palankesnes Patalpų nuomos sąlygas, bet ir atsakovas, besiverčiantis nekilnojamojo turto nuoma, turi interesą gauti rinkos kainą atitinkantį Patalpų nuomos mokestį. Taigi abiejų sutarties šalių interesai yra lygiaverčiai, ieškovas ir atsakovas tiek sudarydami Sutartį, tiek derėdamiesi dėl jos pakeitimo ar spręsdami dėl vienašalio nutraukimo turi vienodas teises siekti savo verslo interesų apsaugos. Šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, kad vienos iš Sutarties šalių teisės ir interesai turėtų prioritetą prieš kitos šalies teises ir interesus, nenustatyta aplinkybių, dėl kurių ieškovas galėtų būti laikomas silpnesne sutartinių santykių šalimi. Pažymėtina, kad ieškovas savo poziciją grindžia akcentuodamas vien savo interesų apsaugą. Tačiau akivaizdu, kad Sutarties sąlygos keičiamos atsižvelgiant į abiejų šalių interesus.

37Teismas neturi pagrindo sutikti su ieškovo argumentais, kad ginčijama Sutarties sąlyga pažeidžia šalių teisių ir interesų pusiausvyrą. Aptariama nuostata įtvirtinta tiek Nuomotojo, tiek Nuomininko galimybė vienašališkai nutraukti Nuomos sutartį vienodomis sąlygomis. Pažymėtina tai, kad ieškovas pats pripažįsta, jog Susitarimo sudarymo metu jam Nuomos sutarties pakeitimo sąlygos tiko, jis nematė grėsmės savo interesams, nes tuo metu tinkamai vykdė Sutartį. Pakeista Sutarties sąlyga – 16.1 punktas – suformuluota aiškiai, nedviprasmiškai, todėl ieškovas, naudodamasis derybose dėl Sutarties pakeitimo, advokato pagalba, galėjo ir turėjo suvokti šios sąlygos turinį, iš anksto įvertinti prisiimamą riziką, numatyti galimus teisinius padarinius, jeigu kuri nors iš šalių pasinaudotų Sutarties 16.1 punkte įtvirtinta vienašalio Sutarties nutraukimo galimybe.

38Dėl ieškovo argumentų, susijusių su jo investicijomis į nuomotas Patalpas, pažymėtina tai, kad pats ieškovas pripažįsta, jog nurodytos investicijos buvo atliktos siekiant pritaikyti Patalpas jo vykdomai specifinei veiklai. Tokio pobūdžio darbai paprastai nereiškia nuomotojui nuosavybės teise priklausančių patalpų pagerinimo. Kita vertus, sutiktina su atsakovo atsikirtimo argumentais, kad ieškovas nepagrindė argumentų dėl į patalpas investuotų lėšų. Be to, pagal ginčo šalių Sutarties 5.5 punktą ieškovas, kaip Nuomininkas, sutiko, kad, pasibaigus Sutarties galiojimui bet kokiu pagrindu, Nuomininkas neturės teisės gauti jokios kompensacijos už įrengimo darbus, pakeitimus ir (arba) pagerinimus, kurie negali būti pašalinti iš Patalpų, nepadarant joms žalos ir nebloginant Patalpų būklės.

39Pasak ieškovo, jo poziciją, kad atsakovui, kaip Nuomotojui, negalėjo būti nustatyta ginčijama teisė vienašališkai nutraukti Sutartį, nenurodant jos nutraukimo priežasčių, pagrindžia ir pradinės Sutarties nuostatos, pagal kurias Nuomotojas (atsakovas) turėjo teisę nutraukti Sutartį tik dėl esminio pažeidimo (kai Nuomininkas (ieškovas) nemoka nuomos mokesčio, naudoja patalpas ne pagal paskirtį, gadina turtą ir kt. (Sutarties 16.3 punktas); tuo tarpu Nuomininkui (ieškovui) buvo suteikta teisė vienašališkai nutraukti Sutartį, nenurodant jokių nutraukimo priežasčių, nemokant jokių kompensacijų, įspėjus Nuomotoją prieš dvylika mėnesių.

40Ieškovas teisingai nurodo, kad Sutartyje iki jos pakeitimo teisė bet kada vienašališkai nutraukti Sutartį, neįvardijant jokių priežasčių, buvo įtvirtinta tik Nuomininkui. Tačiau kartu pažymėtina tai, kad, minėta, sudarydamos Sutartį, 9 skyriuje šalys buvo nustačiusios nuomos mokesčio koregavimo kasmet mechanizmą ir tiek Nuomininko, tiek Nuomotojo teisę nutraukti Sutartį, jeigu bet kuri iš šalių nesutinka su ekspertų pateikta išvada dėl nuo ateinančių metų taikytino pakeisto nuomos mokesčio. Sudarydamos 2012-01-02 Susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, 4 punktu nutarė pripažinti netekusiu galios Sutarties Bendrųjų sąlygų 9 skyrių dėl nuomos mokesčio koregavimo, tačiau kartu susitarė pakeisti Sutarties Bendrųjų sąlygų 16 skyriaus, reglamentuojančio Sutarties nutraukimą, 16.1 punktą, įtvirtinant abiejų Sutarties šalių teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nenurodant jokių nutraukimo priežasčių, nesikreipiant į teismą, įspėjus apie tai kitą šalį raštu ne mažiau kaip prieš tris mėnesius ir nemokant kitai šaliai jokių kompensacijų. Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo sutikti su ieškovo argumentais, kad pradinės Sutarties nuostatos leidžia daryti išvadą, jog ginčijama Susitarimo nuostata negalėjo būti įtvirtinta Nuomotojo teisė vienašališkai nutraukti Sutartį ne dėl esminių pažeidimų.

41Ieškovo teiginiai, kad Susitarime nurodyti Sutarties sąlygų pakeitimai išdėstyti prioritetine tvarka, pradedant nuo svarbiausių, grindžiami tik jo subjektyviais paaiškinimais, tuo tarpu byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma nepatvirtina tokios ieškovo pozicijos. Susitarimo turinio analizė leidžia daryti išvadą, kad pirmiausia šalys aptarė Sutarties Specialiųjų sąlygų pakeitimus, išdėstydamos juos chronologine tvarka (dėl Specialiųjų sąlygų 2, 6, 7 punkto), po to – Bendrųjų sąlygų pakeitimus, išdėstydami juos taip pat chronologine tvarka (dėl Bendrųjų sąlygų 9, 15, 16, 19 skyriaus tam tikrų punktų).

42Išanalizavus ir įvertinus bylos duomenų visumą, nėra pagrindo pripažinti, kad ginčijama Susitarimo 6 punkto nuostata ir, atitinkamai, pakeistos Sutarties 16.1 punkto sąlyga, prieštarauja imperatyviosioms įstatymo normoms, bendriesiems teisės principams, todėl ieškovo reikalavimas konstatuoti jos negaliojimą atmestinas.

43Dėl Sutarties vienašalio nutraukimo teisėtumo

44Sutarties laisvės principas, be kita ko, apima ir sutarties šalių teisę vienašališkai nutraukti sutartį joje numatytais atvejais (CK 6.217 straipsnio 5 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad Sutartis gali būti vienašališkai (nesikreipiant į teismą) nutraukta šalių sutartyje nustatytais pagrindais (CK 6.217 straipsnio 5 dalis), kurie gali nebūti siejami su esminiais sutarties pažeidimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-208/2012). Sutarties šalys gali susitarti dėl bet kokių sutarties nutraukimo pagrindų ir sąlygų, neprieštaraujančių imperatyviosioms įstatymo normoms (CK 6.156 straipsnis). Kai yra toks sutarties šalių susitarimas, taikomos sutarties nuostatos.

45Nagrinėjamu atveju ginčo šalys, sudarydamos Susitarimą dėl Nuomos sutarties sąlygų pakeitimo, susitarė dėl vienašalio Nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą – raštu įspėjus kitą šalį apie nutraukimą prieš tris mėnesius, nenurodant konkrečios nutraukimo priežasties, nemokant jokių kompensacijų (Susitarimo 6 punktas, Sutarties 16.1 punktas).

46Ieškovas remiasi tuo, kad Sutartis negalėjo būti nutraukta visiškai be jokio pagrindo, Nuomininkui ją tinkamai vykdant.

47Pažymėtina, kad, nors atsakovas, įgyvendindamas Sutarties 16.1 punkte įtvirtintą teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešime neįvardijo konkrečios nutraukimo priežasties, tačiau byloje surinktų įrodymų (tarp jų – ir apklausto kaip liudytojo atsakovo darbuotojo Giedriaus Meškelės, dalyvavusio visose šalių derybose, parodymų) sisteminė analizė teikia pagrindą daryti išvadą, jog Sutarties vienašalį nutraukimą prieš terminą atsakovo (Nuomotojo) iniciatyva lėmė esminis šalių nesutarimas dėl nuomos mokesčio, kurį ieškovas prašė sumažinti, o atsakovas siekė padidinti, atsižvelgiant į rinkos kainas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal atsakovo užsakymu parengtą 2012-09-19 Patalpų įvertinimo ataskaitą už 488,39 kv. m ploto patalpų nuomą per mėnesį galėjo būti gaunama apie 35 714,63 Lt (be PVM) nuomos mokesčio (bylos priedas – Nekilnojamojo turto tikrosios vertės nustatymo ataskaita Nr. 12/11-768). Tuo tarpu ieškovas mokėjo 15 875,97 Lt (su PVM) dydžio nuomos mokestį, be to, vėluodamas (b. l. 188-192).

48Nagrinėjamu atveju ginčo šalys Sutartyje įtvirtino abiem sutarties šalims vienodą galimybę nutraukti Sutartį, nenurodant konkrečių nutraukimo pagrindų, nemokant kompensacijų, įspėjus apie tai kitą šalį ne mažiau kaip tris mėnesius. Ginčo šalims derybose nepavykus pasiekti priimtino susitarimo dėl nuomos mokesčio dydžio, taip pat Patalpų pardavimo kainos, atsakovas pasinaudojo Sutartyje įtvirtinta galimybe vienašališkai nutraukti Sutartį.

49Ieškovas teisingai pažymi, kad teismų praktikoje akcentuojamas sutarties išsaugojimo (favor contractus) principas. Tačiau pažymėtina ir tai, kad išvada, buvo pagrindas nutraukti tam tikrą sutartį ar ne, daroma kiekvienu konkrečiu atveju įvertinus individualias sutarties šalių ginčo aplinkybes, šalių elgesį vykdant sutartį, taip pat veiksmus, gavus kitos šalies pranešimą apie ketinimą vienašališkai nutraukti sutartį.

50Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad, minėta, sudarydamos Sutartį, ginčo šalys buvo nustačiusios nuomos mokesčio koregavimo kasmet tvarką (Sutarties 9 skyrius). Be to, iki pakeitimo galiojusios Sutarties 9 skyriuje buvo nustatyta tiek Nuomininko, tiek Nuomotojo teisė nutraukti Sutartį, jeigu bet kuri iš šalių nesutinka su ekspertų pateikta išvada dėl nuo ateinančių metų taikytino pakeisto nuomos mokesčio. Bylos duomenimis, ieškovas (Nuomininkas) 2011 m. pabaigoje nepasiūlė eksperto nuomos mokesčiui peržiūrėti, o inicijavo derybas dėl Sutarties pakeitimo, išreikšdamas atsakovui (Nuomotojui) norą, kad nuomos mokestis ne tik nebūtų didinamas, bet būtų sumažintas, nors, minėta, kad, sudarydamos Sutartį, šalys susitarė, kad bet kokiu atveju nuomos mokestis negali būti mažesnis už nustatytą Specialiosiose sąlygose, t. y. 4598 eurų (15 875,97 Lt) per mėnesį (Sutarties 9.6 punktas). Pažymėtina ir tai, kad, atsakovo pateiktais duomenimis, ieškovas nuo 2011 m. rugpjūčio mėn. vėluodavo laiku sumokėti nuomos mokestį (b. l. 169-170, 188-192). Kai atsakovas 2012-11-27 pranešė ieškovui apie vienašalį Sutarties nutraukimą, vyko šalių susirašinėjimas dėl nuomos mokesčio dydžio, be to, nuomojamų patalpų pirkimo (b. l. 39, 41, 118). Ieškovas UAB „Ktova“ 2012-02-14 rašte atsakovui nurodė, kad jo netenkina Sutartyje nustatytas nuomos mokesčio dydis, prašė atsakovą pateikti pasiūlymą dėl nuomos mokesčio pakeitimo ir šį pasiūlymą pagrindžiančius įrodymus (b. l. 41). Ieškovui pateikus duomenis dėl norimo gauti nuomos mokesčio, taip pat Patalpų pardavimo kainos (b. l. 43-44, 120), ieškovas nepateikė savųjų pasiūlymų. Be to, ieškovas, gavęs pranešimą apie Sutarties nutraukimą, ėmė nemokėti nei Patalpų nuomos mokesčio, nei mokesčių už komunalines paslaugas (b. l. 119, 121). Toks elgesys neatitinka asmens, siekiančio išsaugoti sutartinius santykius, elgesio standarto. Pažymėtina tai, kad ieškovas, remdamasis sutarties išsaugojimo principo pažeidimu, nepateikė įrodymų, iš kurių teismas galėtų daryti išvadą, jog jis, kaip Nuomininkas, dėjo realias pastangas Sutarčiai išsaugoti. Priešingai, byloje esančių duomenų visuma suponuoja išvadą, kad ieškovas tokių pastangų nedėjo: prašydamas sumažinti sudarant Sutartį sulygtą nuomos mokestį, tik prieštaravo atsakovo nurodytai didesnei nuomos kainai, nepateikdamas savo siūlomos kainos, pagrįstos rinkos analize ir pan.

51Ieškovas remiasi tuo, kad jis nepadarė esminių Sutarties pažeidimų, todėl atsakovas neturėjo pakankamo pagrindo Sutartį nutraukti. Minėta, sutartis gali būti vienašališkai nutraukta šalių sutartyje nustatytais pagrindais (CK 6.217 straipsnio 5 dalis), kurie gali nebūti siejami su esminiais sutarties pažeidimais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-208/2012).

52Nenustačius Susitarimo 6 punkto, kuriuo pakeistas Sutarties 16.1 punktas, prieštaravimo imperatyviosioms teisės normoms, nėra pagrindo pripažinti negaliojančiu atsakovo atliktą vienašalį Sutarties nutraukimą šalių Sutarties 16.1 punkte nustatytu pagrindu. Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovas Sutartį nutraukė laikydamasis nustatytos tvarkos: raštu įspėjo ieškovą apie vienašalį Sutarties nutraukimą prieš tris mėnesius.

53Išanalizavęs ir įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, remdamasis pirmiau išdėstytais motyvais, teismas prieina prie išvados, kad ginčo šalių sudaryta Nuomos sutartis buvo pakeista bendru šalių sutarimu, o ieškovo atliktas vienašalis Sutarties nutraukimas 16.1 punkte įtvirtintu pagrindu yra teisėtas. Dėl išdėstytų motyvų ieškinys atmetamas.

54Dėl bylinėjimosi išlaidų

55Atmetus ieškinį, atsakovas turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis). Pagal atsakovo pateiktus dokumentus, už advokato teisinę pagalbą (konsultacijas, procesinių dokumentų rengimą, atstovavimą teismo posėdyje), jis turėjo 2420 Lt išlaidų.

56Atsakovo atstovas parengė atsiliepimą į ieškinį, atsiliepimą į atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, tripliką, šių dokumentų priedus, teikė papildomus įrodymus, atstovavo atsakovui teismo posėdyje.

57Įvertinus nagrinėjamos bylos apimtį ir sudėtingumą, advokato parengtų procesinių dokumentų ir atliktų kitų teisinių veiksmų kiekį ir pobūdį, galimas advokato darbo ir laiko sąnaudas, atsakovo patirtos teisinės pagalbos išlaidos yra protingo dydžio ir pagrįstos, atitinka Rekomendacijose įtvirtintus tokio pobūdžio išlaidų dydžius. Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas priteisti iš ieškovo atsakovui visas patirtas bylinėjimosi išlaidas – 2420 Lt (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

58Iš ieškovo į valstybės biudžetą priteistinos nagrinėjant bylą patirtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos – 26 Lt (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 2 dalis).

59Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

60atmesti ieškovo UAB „Ktova“ (juridinio asmens kodas 302584724) ieškinį.

61Priteisti iš ieškovo UAB „Ktova“ (juridinio asmens kodas 302584724) atsakovo UAB „Intractus“ (juridinio asmens kodas 302424698) naudai 2420 (du tūkstančius keturis šimtus dvidešimt) Lt išlaidoms už advokato teisinę pagalbą atlyginti.

62Priteisti iš ieškovo UAB „Ktova“ (juridinio asmens kodas 302584724) 26 (dvidešimt šešis) Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank“ arba sąskaita Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, banko Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, įmokos kodas 5660). Mokėjimo kvitą būtina pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

63Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti... 3. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas UAB „Ktova“ ir atsakovas UAB... 4. Ieškinyje nurodyta, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, jog... 5. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad ieškinys nepagrįstas, todėl... 6. Atsiliepime teigiama, kad 2012-01-02 Susitarimą dėl 2011-02-24 Nuomos... 7. Dublike ieškovas nurodė, kad jis neneigia atsakovo atsiliepime išdėstytų... 8. Triplike atsakovas nurodė, kad 2012-01-06 elektroninio pašto žinute ieškovo... 9. Teismo posėdyje ieškovo atstovė palaikė ieškinyje ir dublike išdėstytus... 10. Teismo posėdyje atsakovo atstovas nurodė, kad nesutinka su ieškiniu dėl... 11. Ieškinys atmestinas... 12. Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Ktova“ ir atsakovas UAB... 13. 2012-01-02 Susitarimu dėl 2011-02-24 Nuomos sutarties ST2011-003 pakeitimo... 14. Atsakovas UAB „Intractus“ 2012-11-27 pranešimu informavo ieškovą UAB... 15. 2013-04-19 perdavimo-priėmimo aktu ieškovas UAB „Ktova“ grąžino... 16. Dėl Susitarimo pakeisti Nuomos sutartį sąlygos pripažinimo negaliojančia ... 17. Ieškovas prašo teismą pripažinti negaliojančiu Susitarimo 6 punktą,... 18. Teismas pažymi, kad civiliniuose santykiuose galiojantis sutarties laisvės... 19. Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad ieškovo pozicija dėl... 20. Teismas pažymi, kad nėra įstatymo nustatyto imperatyvo, draudžiančio... 21. Ginčo šalys skirtingai aiškina Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 6 punkto... 22. Vadovaujantis nurodytomis taisyklėmis, būtina aiškintis tikruosius šalių... 23. Nagrinėjamu atveju pažymėtina tai, kad tiek derybose dėl Sutarties... 24. Pradinėje Sutartyje (iki 2012-01-02 pakeitimo) ginčo šalys, be kita ko, buvo... 25. Teismo posėdyje atsakovo atstovas paaiškino, kad 2011 m. pabaigoje atsakovas... 26. Ieškovas teigia, kad atsakovas neteisingai interpretuoja ieškovo atstovo... 27. Išanalizavęs byloje esančių įrodymų visumą, teismas neturi pagrindo... 28. Pažymėtina, kad šalys, sudarydamos 2012-01-02 Susitarimą dėl Sutarties... 29. Iki Sutarties pakeitimo buvusių ir po Sutarties pakeitimo nustatytų Sutarties... 30. Vertinant aptartas šalių derybas iki ginčijamos Susitarimo nuostatos... 31. Byloje esančių duomenų visumos analizė paneigia ieškovo argumentus, kad... 32. Pabrėžtina tai, kad, kilus ginčui dėl tam tikros sutarties sąlygos... 33. Nagrinėjamu atveju atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas ieškinyje... 34. Ieškovas remiasi ir tuo, kad ginčijama nuostata suteikia nepagrįstą... 35. Pagal 6.228 straipsnį šalis turi teisę atsisakyti sutarties ar jos sąlygos,... 36. Teismo vertinimu, nėra pagrindo sutikti su ieškovo argumentais, kad,... 37. Teismas neturi pagrindo sutikti su ieškovo argumentais, kad ginčijama... 38. Dėl ieškovo argumentų, susijusių su jo investicijomis į nuomotas Patalpas,... 39. Pasak ieškovo, jo poziciją, kad atsakovui, kaip Nuomotojui, negalėjo būti... 40. Ieškovas teisingai nurodo, kad Sutartyje iki jos pakeitimo teisė bet kada... 41. Ieškovo teiginiai, kad Susitarime nurodyti Sutarties sąlygų pakeitimai... 42. Išanalizavus ir įvertinus bylos duomenų visumą, nėra pagrindo pripažinti,... 43. Dėl Sutarties vienašalio nutraukimo teisėtumo... 44. Sutarties laisvės principas, be kita ko, apima ir sutarties šalių teisę... 45. Nagrinėjamu atveju ginčo šalys, sudarydamos Susitarimą dėl Nuomos... 46. Ieškovas remiasi tuo, kad Sutartis negalėjo būti nutraukta visiškai be... 47. Pažymėtina, kad, nors atsakovas, įgyvendindamas Sutarties 16.1 punkte... 48. Nagrinėjamu atveju ginčo šalys Sutartyje įtvirtino abiem sutarties šalims... 49. Ieškovas teisingai pažymi, kad teismų praktikoje akcentuojamas sutarties... 50. Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad, minėta, sudarydamos... 51. Ieškovas remiasi tuo, kad jis nepadarė esminių Sutarties pažeidimų, todėl... 52. Nenustačius Susitarimo 6 punkto, kuriuo pakeistas Sutarties 16.1 punktas,... 53. Išanalizavęs ir įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, remdamasis... 54. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 55. Atmetus ieškinį, atsakovas turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų... 56. Atsakovo atstovas parengė atsiliepimą į ieškinį, atsiliepimą į... 57. Įvertinus nagrinėjamos bylos apimtį ir sudėtingumą, advokato parengtų... 58. Iš ieškovo į valstybės biudžetą priteistinos nagrinėjant bylą patirtos... 59. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 259, 260,... 60. atmesti ieškovo UAB „Ktova“ (juridinio asmens kodas 302584724) ieškinį.... 61. Priteisti iš ieškovo UAB „Ktova“ (juridinio asmens kodas 302584724)... 62. Priteisti iš ieškovo UAB „Ktova“ (juridinio asmens kodas 302584724) 26... 63. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...