Byla 2S-1948-275/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vigidas Transport“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 5 d. nutarties civilinėje byloje ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vigidas Transport“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mercury logistics“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Vigidas Transport“ kreipėsi į teismą su pareiškimu ir prašė pripažinti negaliojančiu atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Mercury logistics“ 2013-06-14 įskaitymą 6651,00 EUR sumai, priteisti iš atsakovo 22964,57 Lt skolą, 8,26 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas prašė teismą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti skolininkui priklausantį turtą ir pinigines lėšas. Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas, nes atsakovo turtinė padėtis sunki, nekilnojamojo turto bendrovė neturi.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-08-05 nutartimi ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Teismas konstatavo, jog ieškinio suma veikiančiam juridiniams asmeniui nelaikytina didele, o ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių atsakovo nesąžiningumą, sunkią turtinę padėtį ar esminių turtinių prievolių kitiems asmenims buvimą. 2012 m. balanso duomenys nepatvirtina laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo, nes atsakovo nuostoliai nedideli, atsakovas neturi esminių skolų tretiesiems asmenims. Vien neatsiskaitymo faktas nepatvirtina pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Ieškovas UAB „Vigidas Transport“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-08-05 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

81. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovo turtinė padėtis nėra bloga, todėl ieškinio suma atsakovui nelaikytina didele. 2012 m. atsakovo balansas rodo jo blogą finansinę padėtį, todėl atsakovo galimybės įvykdyti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą yra abejotinos.

92. Skundžiama teismo nutartimi yra nepaisoma laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslo – užtikrinti teisinės ar faktinės padėties stabilumą ir nekintamumą, siekiant garantuoti teisių, kurių gynimo reikalaujama byloje, įgyvendinimą.

10Atsakovas UAB „Mercury logistics“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti Viliaus miesto apylinkės teismo 2013-08-05 nutartį. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Ieškovas, sąmoningai nuslėpdamas nuo teismo informaciją, pateikia tik dalį duomenų apie atsakovo turtinę padėtį. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie atsakovo blogą turtinę padėtį, apie realią grėsmę ieškovo turtiniams interesams, t.y. atsakovo bandymą paslėpti turtą, jį realizuoti.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas tenkinamas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

15Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, atskirojo skundo argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, netinkamai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso teisės normas, todėl skundžiama nutartis negali būti laikoma teisėta bei pagrįsta.

16Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK144 straipsnio 1 dalis). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Tokio procesinio veiksmo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Kitaip tariant, ieškinyje išdėstyti teisiniai ir faktiniai argumentai, pateikti įrodymai turi prima facie patvirtinti ir būti pakankami, kad teismas įsitikintų, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, gali būti tenkinamas. Tačiau esant šiai proceso stadijai, tarp šalių kilęs ginčas iš esmės nesprendžiamas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones atliekamas preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti. Įstatymas įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK185 straipsnis). Šia įrodymų vertinimo taisykle yra grindžiamas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumas, pirmiausiai įvertinant galimą grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams (CPK144 straipsnis, 145 straipsnio 2 dalis). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK12 ir 178 straipsniai). Taikant laikinąsias apsaugos priemones taip pat turi būti įvertintas jų tikslingumas, t. y. jos turi garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti susijusios su pareikštų reikalavimų esme, pobūdžiu ir apimtimi. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį lemia individualios šalių ginčo, t. y. bylos aplinkybės.

17Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr.2-786/2008, 2009-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr.2-323/2009, 2009-04-30 nutartis civilinėje byloje Nr.2-330/2009 ir kt.). Teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama tuomet, kai kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-12-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-906/2008; 2009-04-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2009-09-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-905/2009; 2010-09-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-997/2010; ir kt.). Tačiau pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra siekis užtikrinti ieškovo turtinius interesus, užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir tuo užtikrinti jo privalomumą. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet susijęs su tam tikrais atsakovo teisių suvaržymais, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas privalo vadovautis teisingumo, proporcingumo principais ir, užtikrindamas šalių interesų pusiausvyrą įvertinti, ar iš tiesų nagrinėjamu atveju egzistuoja aplinkybės, patvirtinančios grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Pareiga pagrįsti šių aplinkybių egzistavimą tenka prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškusiam ieškovui (CPK178 straipsnis). Nors teismų praktikoje aplinkybė, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas preziumuojama tuomet, kai pareikštas didelės vertės turtinis reikalavimas, sprendžiant, ar byloje pareikšto reikalavimo suma yra didelė, turi būti vertinama tai, ar ši suma subjektyviu požiūriu yra didelė konkrečiam skolininkui, atsižvelgiant į skolininko teisinį statusą, turtinę padėtį, veiklos apimtis, pelningumą ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-10-2 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1262/2010 ir kt.).

18Nagrinėjamu atveju tarp šalių yra kilęs ginčas dėl 22 964,57 Lt sumos, kurią pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Merkury logistics“ atžvilgiu laikė nedidele. Tačiau apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka.

19Byloje kartu ieškovas teismui yra pateikęs atsakovo 2012 metų balanso ataskaitos kopiją (b.l. 33-34). Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas atsakovo finansinę padėtį pažymi, kad jo turimo turto vertė, remiantis 2012 m. balanso duomenimis, sudaro 9 954 Lt, iš jo ilgalaikis turtas – 0 Lt, o trumpalaikis turtas – 9 954 Lt (9 929 Lt sudaro pinigai ir pinigų ekvivalentai), per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 888 Lt. 2012 m. atsakovas turėjo nuostolių už 934 Lt. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog visą atsakovo turtą sudaro trumpalaikis turtas, o remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, įmonė neturi jokio nekilnojamojo turto. Įvertinęs nurodytus duomenis apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad pareiškimo suma (22 964,57 Lt) atsakovui, ją palyginus su bendrovės turimo turto ir įsipareigojimų santykiu, laikytina didele. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas.

20Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, neteisingai aiškino ir taikė civilinio proceso kodekso 144-152 straipsnio normas, dėl to ieškovo prašymą išsprendė neteisingai, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis naikinama, o klausimas išsprendžiamas iš esmės - ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

22Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. liepos 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti.

23Ieškovo UAB „Vigidas Transport“ reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 22 964,57 Lt sumai areštuoti atsakovui UAB „Merkury logistics“ (į/k302923758) nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, uždrausti disponuoti areštuotu turtu, palikti teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis. Nesant ar nepakankant piniginių reikalavimų užtikrinimui atsakovo nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto, areštuoti atsakovo pinigines lėšas ar/ir turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, neviršijant 22 964,57 Lt sumos, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas, bei atsiskaityti su ieškovu.

24Nutarties vykdymą pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui.

25Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti Turto areštų aktų registro tvarkytojui - Centrinei hipotekos įstaigai bei šalims žiniai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė teismo posėdyje... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Vigidas Transport“ kreipėsi į... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-08-05 nutartimi ieškovo prašymo dėl... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 7. Ieškovas UAB „Vigidas Transport“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 8. 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovo turtinė... 9. 2. Skundžiama teismo nutartimi yra nepaisoma laikinųjų apsaugos priemonių... 10. Atsakovas UAB „Mercury logistics“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo... 11. 1. Ieškovas, sąmoningai nuslėpdamas nuo teismo informaciją, pateikia tik... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas tenkinamas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 15. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, atskirojo... 16. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 17. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas... 18. Nagrinėjamu atveju tarp šalių yra kilęs ginčas dėl 22 964,57 Lt sumos,... 19. Byloje kartu ieškovas teismui yra pateikęs atsakovo 2012 metų balanso... 20. Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pirmosios... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 22. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. liepos 10 d. nutartį panaikinti ir... 23. Ieškovo UAB „Vigidas Transport“ reikalavimų užtikrinimui taikyti... 24. Nutarties vykdymą pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui.... 25. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti Turto areštų aktų registro...