Byla 2-475/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Konstantino Gurino, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Neries verslas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 3 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-5303-464/2012, kuria tenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „LITMEC“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Neries verslas“ dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „LITMEC“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė ieškovui BUAB „LITMEC“ priteisti iš atsakovo UAB „Neries verslas“ 1 318 000 Lt žalai atlyginti, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius, kilnojamuosius daiktus, lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias tiek pas atsakovą, tiek pas trečiuosius asmenis, ieškinio sumos ribose, apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą atsakovui nepranešant.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 3 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apaugos priemonių taikymo tenkino, areštavo atsakovui UAB „Neries verslas“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 1 318 000 Lt sumai, uždraudė šį turtą parduoti, mainyti, įkeisti ar kitais būdais perleisti tretiesiems asmenims. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog areštuotas atsakovo turtas perduotinas saugoti atsakovo administracijos vadovui, areštuotas atsakovui priklausantis turtas, esantis pas kitus asmenis, perduotinas saugoti tiems asmenis, pas kuriuos jis yra. Teismas leido areštuotu turtu naudotis, jeigu dėl šio turto ypatybių naudojimasis juo nesukelia jo sunaikinimo arba vertės sumažėjimo. Teismas tenkino ieškovo prašymą, konstatavęs, jog ieškinio suma atsakovui yra didelė, o atsakovo veikla yra nuostolinga, todėl yra pagrindas manyti, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

6Atsakovas UAB „Neries verslas“ atskiruoju skundu prašo teismo nutartį panaikinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Ieškovo reikalavimas yra visiškai nepagrįstas, kadangi atsakovas neturi jokių skolų ir kitokių finansinių įsipareigojimų ieškovui BUAB „LITMEC“.
  2. Atsakovas visus turimus dokumentus, paneigiančius ieškovo reikalavimo patenkinimo galimumą, pateiks artimiausiu metu su atsiliepimu į ieškinį.
  3. Taikant laikinąsias apsaugos priemones bus suvaržyta UAB „Neries verslas“ veikla, įmonė patirs didelę turtinę žalą ir finansinius nuostolius.

7Ieškovas BUAB „LITMEC“ prašo skundo netenkinti, nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad reikalaujama priteisti skola yra didelė, todėl egzistuoja tikimybė, jog atsakovas, sužinojęs apie ieškinį, imsis nesąžiningų veiksmų, sunkinančių ar darančių visai neįmanomą teismo sprendimo vykdymą, turinčių įtakos teismo sprendimo vykdymui bei teisėtų ieškovo, jo kreditorių teisių, interesų ir lūkesčių užtikrinimui. Skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės šioje byloje buvo būtinos ir proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą šioje byloje, būtina įvertinti tai, jog ieškovas yra bankrutavusi įmonė. Vienas bankroto tikslų yra kiek įmanoma operatyvesnis bankroto procedūrų vykdymas ir užbaigimas, nes to reikalauja viešasis interesas. Ieškovo nuomone, šiuo atveju buvo pakankamas teisinis pagrindas taikyti ieškovo prašomą laikinąją apsaugos priemonę, nes ši yra proporcinga (adekvati) bei atitinkanti siekiamus teisėtus tikslus, nevaržo ieškovo teisių labiau nei reikia minėtiems ieškovo tikslams pasiekti, be to, nepaneigti kito asmens teisėti interesai ir nepažeistas viešasis interesas.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria tenkintas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teisėjų kolegija sprendžia vadovaudamasi atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (LR civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

10Įstatymas numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos tokios, kurios užkirstų galimybę išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo, bylos nagrinėjimo metu būtų užtikrinta ta pati atsakovo turtinė padėtis, kuri buvo iki ieškovo kreipimosi į teismą. Taikant laikinąsias apsaugos priemones taip pat turi būti įvertintas jų tikslingumas, tai yra jos turi garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti susijusios su pareikštų reikalavimų esme, pobūdžiu ir apimtimi. Teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama tuomet, kai kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-905/2009; 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-997/2010, ir kt.).

11Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-786/2008, 2009 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-323/2009, 2009 m. balandžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-330/2009 ir kt.). Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad reikalavimo suma atsakovui laikytina didele, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. CPK 306 straipsnio 3 dalyje, 338 straipsnyje nustatyta, kad apeliantas su skundu turi pateikti įrodymus, kuriais grindžia teismo nutarties ar jos dalies neteisėtumą ar nepagrįstumą. Pažymėtina, jog gera atsakovo turtinė padėtis gali būti viena iš reikšmingų aplinkybių, nesukeliančių pagrįstų abejonių dėl galimybės įvykdyti teismo sprendimą. Tokiu atveju laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, jeigu įrodoma, kad ieškovo reikalavimų suma atsakovui pagal jo turimo turto vertę, dydį, gaunamas pajamas nėra didelė. Atsakovas kartu su atskiruoju skundu nepateikė įrodymų, pagrindžiančių gerą jo turtinę padėtį, nors teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, jog reikalavimo suma atsakovui yra didelė ir dėl to padidėja galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Pažymėtina, kad teismas konkrečiam asmeniui pareikštą turtinio reikalavimo sumą turi vertinti pagal jo turimo turto vertę, pajamas, įsipareigojimus. Balansinės turto vertės ir finansinių įsipareigojimų santykis leidžia daryti išvadas apie skolininko tikrąją turtinę padėtį (objektyvų finansinį pajėgumą) (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-37/2010). Kaip minėta, pirmosios instancijos tesimas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vertino atsakovo turtinę padėtį, t.y. ieškovo pateiktus duomenis apie atsakovo turtinę padėtį (2011 m. įmonės balansą). Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino duomenis apie atsakovo turtinę padėtį, padarė pagrįstą išvadą, jog atsakovo veikla yra nuostolinga, o reikalaujama priteisti skola yra didelė, lyginant ją su turimo turto verte. Atsakovui nepateikus duomenų apie savo turtinę padėtį, teisėjų kolegija neturi objektyvios galimybės spręsti, kad atsakovo turtinė padėtis yra tokia, kuri užtikrins teismo sprendimo įvykdymą. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, jog atsakovas nepaneigė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės.

12Atsakovas atskirąjį skundą grindžia ir aplinkybe, jog ieškinys yra nepagrįstas, kadangi atsakovas neturi skolų ir kitokių finansinių įsipareigojimų ieškovui. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turėtų preliminariai (lot. prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus.

13Ieškovo pateikti dokumentai (paskolos sutartis, sąskaitos išrašas, akcininko sprendimas) preliminariai patvirtina aplinkybę, jog šioje byloje galėtų būti priimtas ieškovui palankus (visiškai ar iš dalies) teismo sprendimas. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjo bylą iš esmės ir 2013 m. sausio 25 d. priėmė procesinį sprendimą šioje byloje. Pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį tenkino iš dalies, sprendė, kad šalys buvo sudariusios paskolos sutartį. Nors minėtas teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, tačiau tokio sprendimo priėmimo faktas yra šiuo metu egzistuojanti reikšminga aplinkybė preliminariai (prima facie) vertinant tikėtiną prielaidų dėl galimybės priimti ieškovui visiškai ar iš dalies palankų teismo sprendimą pagrįstumą. Minėtos aplinkybės pagrindu kolegija sprendžia, jog atsakovo argumentas dėl ieškinio nepagrįstumo yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

14Apeliantas niekaip nekonkretizavo abstraktaus teiginio, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bus suvaržyta atsakovo veikla, jog atsakovas patirs didelę žalą ir finansinius nuostolius. Pagal skundžiamos nutarties rezoliucinę dalį atsakovui apribotos disponavimo teisės tik jo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto atžvilgiu, gi apeliantas neatskleidė, kodėl toks laikinųjų apsaugos priemonių mastas iš esmės apsunkins atsakovo veiklą.

15Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, jog dėl atskirajame skunde nurodytų argumentų nėra pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą teismo nutartį.

16Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai