Byla B2-577-368/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei A. L. individualiai įmonei

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, AB DNB banko pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei A. L. individualiai įmonei,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme 2013 m. gruodžio 19 d. gautas ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei A. L. individualiai įmonei. Ieškovas nurodė, kad atsakovės skola siekia 23 773,58 Lt, atsakovės administratoriumi prašė paskirti UAB „Kononenko ir ko“.

3Šiaulių apygardos teisme 2014 m. sausio 13 d. gautas pareiškėjo AB DNB banko prašymas iškelti A. L. individualiai įmonei bankroto bylą. Pažymėjo, kad atsakove skolinga bankui 105 727,74 Lt. Prašė atsakovės administratoriumi paskirti UAB „Bankroto lyderiai“.

4Prašymai dėl bankroto bylos iškėlimo A. L. individualiai įmonei tenkintini.

5Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – LR ĮBĮ) 9 straipsnį 7 dalies 1 punktą bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, o minėto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte įtvirtinta, jog įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

6Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gruodžio 23 d. nutartimi įpareigojo atsakovės A. L. individualios įmonės vadovą iki 2014 m. sausio 3 d. pateikti teismui įmonės finansinius dokumentus. Iki nutartyje nustatytos datos atsakovė nutarties įpareigojimų neįvykdė ir nepateikė teismui svarbių duomenų, kurie yra svarbūs nustatant įmonės turtinę padėtį ir vertinant įmonės mokumą / nemokumą.

7Teismas sprendžia, kad šių dokumentų nepateikimas yra vertintinas kaip sąmoningas atsakovės blogos turtinės padėties ir nemokumo slėpimas, siekiant išvengti bankroto bylos iškėlimo. Tokią teismo poziciją patvirtina ir Lietuvos apeliacinio teismo praktika (pvz., 2011 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-479/2011).

8Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, jog atsakovė A. L. individuali įmonė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

9LR ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas įpareigoja teismą, priėmus nutartį iškelti bankroto bylą, paskirti įmonės administratorių. ĮBĮ normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui, o vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nuostatomis, skiriamo administratoriaus kandidatūrą teismas Vyriausybės nustatyta tvarka privalo suderinti su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos

10Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, reikia siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2818/2011).

11Teismas pažymi, kad nei darbo patirties kriterijus (vykdomų ir baigtų bankroto procedūrų santykis), nei teritorinis kriterijus (įmonės buveinės, jos filialų ar darbuotojų gyvenamoji vieta), nei administratorių funkcijas realiai vykdančių fizinių asmenų darbo krūvis savaime nėra tie kriterijai, kurie lemia administratoriaus kandidatūros parinkimą, tačiau, atsižvelgdamas į savo pareigą paskirti administratorių, teismas, be kita ko, turi įvertinti paminėtų aplinkybių visumą ir nuspręsti, kuri kandidatūra galės geriausiai atlikti administratoriaus funkcijas konkrečioje bankroto byloje.

12Spręsdamas klausimą dėl bankroto administratoriaus paskyrimo A. L. individualios įmonės administratoriumi, teismas įvertina tą faktą, kad ieškovas ir trečiasis asmuo pateikė teismui 2 bankroto administratorių kandidatūras.

13Tuo atveju, kai keli bankroto administratoriai atitinka įstatymų nustatytus reikalavimus, be kita ko, turi būti įvertinta teikiamų kandidatūrų patirtis, kvalifikacija, darbo krūvis ir kiti kriterijai, galintys turėti įtakos įgyvendinant bankroto proceso tikslus.

14UAB „Kononenko ir ko“ leidimas vykdyti procedūras jam išduotas 2011-07-18, bendrovėje dirba 2 darbuotojai, įmonė šiuo metu vykdo 5 procedūras, 4 procedūros yra baigtos.

15UAB „Bankroto lyderiai“ dirba 2 darbuotojai, leidimas vykdyti procedūras išduotas 2009-09-28. Šiuo metu įmonė vykdo 17 procedūrų, baigė 13 procedūrų.

16Teismas, įvertindamas tai, kad UAB „Bankroto lyderiai“ turi didesnę patirtį, teikiant įmonių bankroto administravimo paslaugas, sprendžia, jog šis administratorius gebės užtikrinti operatyvesnį ir nuoseklesnį bankroto procesą, ir įgyvendindamas jam suteiktą diskrecijos teisę, sprendžia, kad UAB „Bankroto lyderiai“ paskyrimas A. L. individualios įmonės administratoriumi užtikrins sklandžią, ĮBĮ reikalavimus atitinkančią bankroto proceso eigą.

17Pažymėtina, kad, jeigu teismo paskirtas administratorius netinkamai vykdo savo pareigas, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo, pakeitimo (ĮBĮ 11 str. 8 str. 2 p., 23 str. 13 p.).

18Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4, 9 ir 10 straipsniais, teismas

Nutarė

20Iškelti bankroto bylą A. L. individualiai įmonei (įmonės kodas 175718631, buveinės adresas Šiaulių r., Kuršėnai, Kurtuvėnų g. 11).

21Bankrutuojančios A. L. individualios įmonės administratoriumi paskirti UAB „Bankroto lyderiai“ (įmonės kodas 302432410, adresas Vilnius, Kęstučio 47/4, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA098, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 157, pateiktas Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos sutikimas).

22Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl A. L. individualios įmonės turto arešto vykdymo pasirinktam antstoliui.

23Uždrausti A. L. individualiai įmonei vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti A. L. individualios įmonės turtą.

24Nustatyti terminą A. L. individualios įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

25Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 4 p. 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

26Įpareigoti A. L. individualios įmonės valdymo organus per 15 dienas po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

27Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

28Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos A. L. individuali įmonė įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

29Apie iškeltą A. L. individualiai įmonei bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

30Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Šiaulių apygardos teisme 2013 m. gruodžio 19 d. gautas ieškovo Valstybinio... 3. Šiaulių apygardos teisme 2014 m. sausio 13 d. gautas pareiškėjo AB DNB... 4. Prašymai dėl bankroto bylos iškėlimo A. L. individualiai įmonei... 5. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – LR ĮBĮ) 9... 6. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gruodžio 23 d. nutartimi įpareigojo... 7. Teismas sprendžia, kad šių dokumentų nepateikimas yra vertintinas kaip... 8. Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, jog atsakovė A. L. individuali... 9. LR ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas įpareigoja teismą, priėmus... 10. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus... 11. Teismas pažymi, kad nei darbo patirties kriterijus (vykdomų ir baigtų... 12. Spręsdamas klausimą dėl bankroto administratoriaus paskyrimo A. L.... 13. Tuo atveju, kai keli bankroto administratoriai atitinka įstatymų nustatytus... 14. UAB „Kononenko ir ko“ leidimas vykdyti procedūras jam išduotas... 15. UAB „Bankroto lyderiai“ dirba 2 darbuotojai, leidimas vykdyti procedūras... 16. Teismas, įvertindamas tai, kad UAB „Bankroto lyderiai“ turi didesnę... 17. Pažymėtina, kad, jeigu teismo paskirtas administratorius netinkamai vykdo... 18. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 20. Iškelti bankroto bylą A. L. individualiai įmonei (įmonės kodas 175718631,... 21. Bankrutuojančios A. L. individualios įmonės administratoriumi paskirti UAB... 22. Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl A. L.... 23. Uždrausti A. L. individualiai įmonei vykdyti visas finansines prievoles,... 24. Nustatyti terminą A. L. individualios įmonės kreditorių finansiniams... 25. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 26. Įpareigoti A. L. individualios įmonės valdymo organus per 15 dienas po šios... 27. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą... 28. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos A. L. individuali įmonė... 29. Apie iškeltą A. L. individualiai įmonei bankroto bylą pranešti Įmonių... 30. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...