Byla 2-2818/2011
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. spalio 14 d. nutarties, kuria žemės ūkio kooperatyvui „Ramygalos aruodai“ iškelta bankroto byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno ir Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo žemės ūkio kooperatyvo „Ramygalos aruodai“ ir trečiojo asmens akcinės bendrovės DnB NORD atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. spalio 14 d. nutarties, kuria žemės ūkio kooperatyvui „Ramygalos aruodai“ iškelta bankroto byla.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai UAB „Alginsta“ ir UAB „Kemp ir partneriai“ bei tretieji asmenys AB DnB NORD bankas ir UAB „LEX BONUM“ kreipėsi į teismą ir prašė iškelti bankroto bylą žemės ūkio kooperatyvui „Ramygalos aruodai“ (toliau ŽŪK). UAB „Alginsta“ nurodė, kad ŽŪK „Ramygalos aruodai“ nevykdo teismo sprendimo, kuris įsiteisėjo 2010-05-10 ir kuriuo iš atsakovo priteista 279751,35 Lt skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų. Sprendimą pradėjus vykdyti antstoliui paaiškėjo, kad atsakovui priklausančios fermos, gyvuliai, kitas turtas yra įkeisti AB DnB NORD bankui. Sąskaitos areštuotos, o piniginių lėšų jose nėra. Esant tokiai situacijai, teismo sprendimas neįvykdomas, nes atsakovas nemokus. Įsiskolinimas išaugo iki 354450,65 Lt. Bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „SBS Legale“, kuris turi ilgametę patirtį įmonių bankroto administravimo srityse.

5Ieškovas UAB „Kemp ir partneriai“ nurodė, kad atsakovas skolingas 35888,68 Lt sumą, priteistą Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-06-01 sprendimu. Mano, kad atsakovas nemokus, nes nevykdo ir neketina vykdyti teismo sprendimo. Bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Ius Positivum“.

6Trečiasis asmuo UAB „LEX BONUM“ nurodė, kad atsakovas nemokus, skolingas 17779,79 Lt pagal teismo 2011-04-28 įsakymą. Bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Admivita“.

7Trečiasis asmuo AB DnB NORD bankas nurodė, kad atsakovo skola yra 1005923,78 Lt pagal keturias kreditavimo sutartis, kurios yra nutrauktos, nes atsakovas nuo 2009 m. rudens nebemoka jokių įmokų. Atsakovas šią aplinkybę pripažįsta, tačiau banko į kreditorių sąrašą neįtraukė. Atsakovas pateikė Vilniaus apygardos teismui ieškinį dėl kreditavimo sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu. Įvertindamas šią aplinkybę pateikia skolos paskaičiavimą 2011-08-31. Visa skolos suma 357713,24 Lt. Bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Karaliaučiaus grupė“.

8Atsakovas su nurodytais reikalavimais nesutinka. Ieškovas UAB „Alginsta“ jau kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau teismas atsisakė kelti bankroto bylą, nes konstatavo, kad atsakovas yra mokus. Atsakovo balansas patvirtina, kad įmonė turi 26571559 Lt vertės turto, o per vienerius metus finansiniai įsipareigojimai sudaro tik 1085889 Lt, t. y. pradelsti įsipareigojimai neviršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, todėl pagrindo kelti bankroto bylą, nėra. Be to, įmonės turtas padidėjo, o skolos sumažėjo ir greitu laiku vėl bus atnaujinta įmonės veikla. Nurodė, kad teigiamai sprendžiasi ir derybos dėl 800000 Lt paramos gavimo iš Europos struktūrinių fondų. Lizingo bendrovės pateikta pažyma nėra teisinga, nes automobilis MITSUBISHI PAJERO nors ir paimtas iš atsakovo, jis yra apskaitytas jo balanse, o lizingo sutartys vis dar nenutrauktos.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Panevėžio apygardos teismas 2011 m. spalio 14 d. nutartimi ŽŪK „Ramygalos aruodai“ iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „SBS Legale“. Teismas nurodė, kad iš balanso, sudaryto 2011-08-01 matyti, jog įmonė turi ilgalaikio turto už 2651630 Lt, o trumpalaikio – 5525 Lt. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 1093618 Lt. Tiek 2010, tiek 2011 metais įmonė dirbo nuostolingai (b. l. 49-50). Lyginant finansinę įmonės būklę nuo 2010-07-01 iki 2011-08-01 matyti, kad skolos nesumažėjo, o turtas nuo 2771690 Lt sumažėjo iki 2651630 Lt, tame tarpe trumpalaikis turtas nuo 116884 Lt sumažėjo iki 5524 Lt. Atsakovo nekilnojamas ir finansinis turtas įkeisti, dalis kilnojamojo turto valdoma lizingo su „Swedbank lizingas“ UAB sutarčių pagrindu. Šios sutartys nutrauktos 2010-02-08 ir skola lizingo bendrovei pagal jos pateiktą pažymą siekia 156980,46 Lt. Mokestinė nepriemoka Panevėžio apskrities VMI 2011-08-24 yra 39686,66 Lt, o VSDFV Panevėžio skyriui – 27064,73 Lt. Teismas nurodė, kad byloje nustatytos faktinės aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovas yra nemokus. Teismas kritiškai vertino atsakovo pateiktą 2011-08-01 balansą, nes jo skaičiai neatitinka tikrovės, atsakovas siekia parodyti geresnę finansinę padėtį, nei yra realiai ir taip išvengti bankroto bylos iškėlimo. Balanso eilutėje „Ilgalaikis turtas“ atsakovas nurodo – 2651630 Lt, tačiau iš šios turto masės turi būti minusuojama 215768 Lt suma, nes tai yra „Swedbank lizingas“ UAB turtas. Atsakovas teigia, kad įmokų už lizinguotą turtą nemoka nuo 2009 metų pabaigos, lizingo sutartys nenutrauktos, o visą šį turtą jis apskaito savo balanse. Iš „Swedbank lizingas“ UAB pažymos matyti, kad įmokos nemokamos nuo 2009-08-14, lizingo sutartys su atsakovu nutrauktos 2010-02-08, automobilį MITSUBISHI PAJERO lizingo bendrovė atsiėmė dar 2010-11-16, o kitas turtas dar neatsiimtas. Dėl to, kas pasakyta, teismas priėjo išvados, kad atsakovo ilgalaikis turtas sudaro 2435 862 Lt, o ½ jo dalis – 1217931 Lt. Pagal balanso duomenis po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 1093618 Lt. Ši suma nesudaro ½ turto dalies, tačiau teismas pažymėjo, kad atsakovo pateiktas skolų žiniaraštis netikslus. Teismas nurodė, kad atsakovas pripažino, jog DnB NORD bankui įmokų pagal keturias kredito sutartis nemoka nuo 2009 metų rudens, teigia, kad pradelstos skolos bankui neturi, todėl jo neįtraukė į kreditorių sąrašą. Su tokia atsakovo pozicija teismas nesutiko ir nurodė, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2011-03-10 nutartyje (civ. byla Nr. B2-401-280/2011, b. l. 170-173) pažymėjo, jog DnB NORD banko pradelsto skolinio įsipareigojimo neskaičiuoja todėl, kad dėl nurodytos skolos sumos, 163654,82 Lt, yra šalių ginčas, kuris priimant nutartį dar nesibaigė. Bylos nagrinėjimo metu šalių ginčas dėl kreditavimo sutarčių sąlygų pakeitimo buvo išspręstas, ŽŪK „Ramygalos aruodai“ ieškinys atmestas, todėl teismas sprendė, kad yra pagrindas į kreditorių sąrašą įrašyti atsakovo skolą DnB NORD bankui, kuri sudaro 357713, 24 Lt, o bendra skola – 1015754,15 Lt. Teismas sprendė, kad ta aplinkybė, jog atsakovas ginčija vienašališką kreditavimo sutarčių nutraukimą skolos dydžiui įtakos neturi, nes kaip jau minėta aukščiau, įsipareigojimai bankui pagal kreditavimo sutartis nevykdomi nuo 2009 metų rudens. Be to, iš Teismų informacinėje sistemoje LITEKO esamų duomenų matyti, kad teismas įvairiose bylose patenkino didesnius kreditorių reikalavimus, nei nurodyta atsakovo skolų žiniaraštyje. (pvz. UAB „Kemp ir partneriai“ – skola sumažinta beveik 7 000 Lt, UAB „Veta“ (dabar UAB „LEX BONUM“) skola sumažinta 5553 Lt, UAB „Alginsta“ – 80886,25 Lt ir pan., b. l. 51, 124-132, 173). Į kreditorių sąrašą atsakovas įrašė 66773,26 UAB „Swedbank lizingas“ skolą. Pagal „Swedbank lizingas“ UAB pažymą atsakovo skola lizingo bendrovei sudaro 127776,29 Lt (neišpirkta sutarties vertė 92 955,07 + 34 821,22 Lt neapmokėtų sąskaitų). Į pradelstus mokėjimus negali būti šiuo metu skaičiuojami lizingo bendrovės nuostoliai patirti pardavus automobilį MITSUBISHI PAJERO, 22 382,24 Lt ir papildomos išlaidos, 6 821,93 Lt (b. l. 171). Teismas atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas skolą „Swedbank lizingas“ UAB sumažino 61003 Lt (127776,29 – 66773,26), o DnB NORD banko, kuriam 2011-08-31 skola sudaro 357713,24 Lt, į kreditorių sąrašą neįrašė, realiai mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro ne mažiau kaip 1512334,24 Lt (1093 618 + 357713,24 + 61003), t. y. skolos žymiai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Ta aplinkybė, kad kreditoriaus R. T. naudai išieškota 13443,66 Lt (b. l. 51, 172) nekeičia esmės, nes vien tik ieškovo UAB „Alginsta“ skolos dydis sumažintas 80886,25 Lt.

11Teismas nurodė, kad atsakovo teiginiai apie atnaujinamą veiklą, derybas dėl paramos iš Europos struktūrinių fondų lėšų yra deklaratyvūs. Duomenų, kad atsakovo finansinė padėtis pagerės artimiausiu metu nėra. Ilgą laiką atsakovas nevykdo ūkinės veiklos, nepateikta įrodymų, kad jis vykdo sutartinius įsipareigojimus pagal 2009-06-22 sudarytą sutartį dėl Europos struktūrinių fondų lėšų suteikimo.

12Parinkdamas bankroto administratoriaus kandidatūrą teismas nurodė, kad bankroto byla keliama įmonei, kurios buveinė ir kilnojamas turtas yra Panevėžio rajone, turi nemažai kreditorių, todėl iš pasiūlytų kandidatūrų labiausiai tinkama yra UAB „SBS Legale“, kuri turi 2 darbuotojus ir vykdo 10 bankroto procedūrų. UAB „Admivita“ turi 9 darbuotojus, kurių vykdo 56 bankroto procedūras. UAB „Ius Positivum“ turi 7 darbuotojus ir šiuo metu vykdo 30 bankroto procedūrų. UAB „Karaliaučiaus grupė” dirba 3 darbuotojai ir vykdo 15 bankroto procedūrų (b. l. 92-94, civ. bylos Nr. B2-1059-212/2011, b. l. 57). Teismas nurodė, kad UAB „SBS Legale“, palyginus su kitais kandidatais turi mažiausią darbo krūvį, todėl bankroto procesą galės vykdyti operatyviau ir efektyviau.

13III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

141) Atsakovas ŽŪK „Ramygalos aruodai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. spalio 14 d. nutartį ir ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti bei panaikinti 2011 m. spalio 14 d. nutartimi atsakovo turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Skunde pateikiami tokie argumentai:

151. Panevėžio apygardos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad ŽŪK „Ramygalos aruodai“ ilgalaikis turtas sudaro 2435862 Lt, o realiai mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro ne mažiau kaip 1512334,24 Lt, todėl atsakovas yra nemokus. Teismas kritiškai vertino atsakovo pateiktą 2011-08-01 balansą, nes jo skaičiai neatitinka tikrovės, tačiau su tokia pirmos instancijos teismo nuomone sutikti negalima.

162. Ieškovas UAB „Alginsta“ dėl atsakovui bankroto bylos iškėlimo jau buvo kreipęsis į Panevėžio apygardos teismą ir šis klausimas jau buvo išnagrinėtas dvejose civilinėse bylose Nr. B2-1071-280/2010 ir Nr. A2-798-425/2011. 2011 m. birželio 7 d. Panevėžio apygardos teismo nutartyje (civ. byla Nr. A2-798-425/2011) konstatuota, kad atsakovas yra mokus. Per kelis mėnesius atsakovo turtinė padėtis nepakito, todėl atsakovui iškelti bankroto bylą nebuvo pagrindo.

173. Atsakovas turi finansinių sunkumų. Šie finansiniai atsakovo sunkumai atsirado dėl kiaulių maro, ko pasėkoje atsakovas privalėjo išskersti gyvulius ir fermose vykdyti dezinfekcijos darbus. Atsakovo fermose vykdyti dezinfekcijos darbai baigti ir atsakovas šiuo metu atnaujina kiaulių auginimą ir taip pat šiuo metu ieško fermos darbuotojų (laikraštis su skelbimu apie tai taip pat pateiktas teismui), kas įrodo, kad atsakovas atnaujina kiaulių auginimą. Teigiamai sprendžiasi ir atsakovo derybos dėl 800 000 Lt paramos gavimo iš Europos struktūrinių fondų, todėl atsakovas realiai galės vykdyti įsipareigojimus kreditoriams.

182) Trečiasis asmuo AB DnB NORD atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2011-10-14 nutartį dalyje dėl UAB „SBS Legale” atsakovo ŽŪK „Ramygalos aruodai“ administratoriumi paskyrimo panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - atsakovo ŽŪK „Ramygalos aruodai“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Karaliaučiaus grupė“. Skunde pateikiami tokie argumentai:

191. Panevėžio apygardos teismas nevisapusiškai įvertino aplinkybes, būtinas nustatyti ir įvertinti siūlomo bankroto administratoriaus tinkamumą vykdyti įmonės bankroto procedūras, neįvertino daugelį aplinkybių, parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių, dėl ko nepagrįstai paskyrė atsakovo administratoriumi UAB „SBS Legale“.

202. Teismas tinkamai nemotyvavo, kodėl būtent pasiūlyta administratoriaus kandidatūra UAB „SBS Legale” yra tinkamiausia vykdyti atsakovo bankroto procedūrą.

213. Bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ kandidatūrą pasiūlė atsakovo didžiausias kreditorius AB DnB NORD bankas (kreditorinis reikalavimas -1 015 754,15 Lt), todėl didžiausio bankrutuojančios įmonės kreditoriaus pritarimas bankroto administratoriaus kandidatūrai yra svarbus kriterijus, vertinant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą.

22Atsiliepimu į atsakovo ŽŪK „Ramygalos aruodai“ atskirąjį skundą ieškovas UAB „Alginsta“ prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti ir bylą apeliacinės instancijos teisme nagrinėti žodinio proceso tvarka. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai, remdamasis byloje esančiais rašytiniais įrodymais, atsakovo pateiktą balansą vertino kritiškai, atitinkamai sumažindamas turto vertę ir padidindamas pradelstų įsipareigojimų sumą.

23Atsiliepimu į trečiojo asmens AB DnB NORD atskirąjį skundą ieškovas UAB „Alginsta“ prašo trečiojo asmens AB DnB NORD skundą atmesti, nurodo, kad atskirajame skunde nėra nurodyta pagrindų ar aplinkybių, kurie leistų teigti, kad teismas netinkamai pasinaudojo turima diskrecijos teise, kad neatsižvelgė į svarbias aplinkybes, pažeidė teisingumo, sąžiningumo ar protingumo principus. Teismas pripažino, kad visos pasiūlytos administratorių kandidatūros atitinka įstatymo reikalavimus, joms pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos, todėl teismas pagrįstai rėmėsi kitais kriterijais, t.y. atsižvelgė į siūlomų kandidatų turimą darbo krūvį.

24Atsiliepimu į trečiojo asmens AB DnB NORD atskirąjį skundą atsakovas ŽŪK „Ramygalos aruodai“ prašo trečiojo asmens AB DnB NORD skundą atmesti. Nurodo, kad atsakovas ŽŪK „Ramygalos aruodai“ 2011 m. spalio 20 d. atskiruoju skundu apskundė Panevėžio apygardos teismo 2011 m. spalio 14 d. nutartį dėl bankroto iškėlimo, nes nesutinka su visa teismo nutartimi iškelti jai bankroto bylą ir paskirti administratorių, tai ir su trečiojo asmens AB DnB NORD atskiruoju skundu nesutinka.

25Atsiliepimu į atsakovo ŽŪK „Ramygalos aruodai“ atskirąjį skundą trečiasis asmuo AB DnB NORD prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino atsakovo balansą ir įsipareigojimų sąrašą ne formaliai, o siekdamas nustatyti tikrąją atsakovo turtinę ir finansinę padėtį. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai įtraukė banką į kreditorių sąrašą, o atsakovas, slėpdamas nuo teismo skolą bankui, siekė suklaidinti teismą apie atsakovo įsipareigojimus kreditoriams ir tokiu būdu išvengti bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad kiaulės sirgo maru ir apie dezinfekcijos darbus, kas taip pat kelia abejonių, ar dezinfekcijos darbai buvo atliekami, bei leidžia manyti, kad kiaulės buvo parduotos, tačiau iš gautų lėšų su banku atsiskaityta nebuvo.

26Lietuvos apeliaciniam teismui trečiasis asmuo AB DnB bankas pateikė 2011 m. spalio 27 d. atsakovo turto vertinimo ataskaitą, kurioje nurodyta, kad pastatų su kitais statiniais, nuotekų tinklais, esančių nuomojamame žemės sklype Naujadvario kaime Panevėžio rajone rinkos vertė 670000 Lt, o likvidacinė vertė 402000 Lt. Trečiasis asmuo nurodė, kad atsakovas ir toliau su banku neatsiskaito, o atsakovo turtinė būklė itin prasta.

27Atsakovas Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė prašymą dėl papildomos medžiagos prijungimo ir pateikė ŽŪK „Ramygalos aruodai“ 2011-11-23 d. įstatų kopiją, Valstybės

28įmonės Registrų centro Panevėžio filialo pranešimo 2011-11-23 Nr. (7.17.3.) -S-7497 „Dėl juridinio asmens išregistravimo“ kopiją, Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pažymos 2011-09-27 Nr. PS- 12-2642 ir 2011-10-27 pažymos Nr. PS- 12-2713 kopijas, ŽŪK „Ramygalos aruodai„ kreditorių - debitorių sąrašo 2011-12-14 kopiją, ŽŪK „Ramygalos aruodai“ 2011-11-30 balanso kopiją, ŽŪK „Ramygalos aruodai“ 2011-11-30 pelno - nuostolių ataskaitos kopiją, Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011-11-16 pranešimo kopiją, ŽŪK

29„Ramygalos aruodai“ reorganizavimo sąlygų kopiją, UAB

30„Bekonas LT“ pasiūlymo „Dėl kiaulaičių pirkimo“ kopiją.

31Lietuvos apeliaciniam teismui ieškovas UAB „Alginsta“ pateikė prašymą bylos nagrinėjimą atidėti ir bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Kartu su prašymu ieškovas pateikė ieškinį dėl reorganizavimo pripažinimo negaliojančiu, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011-12-08 nutartį, antstolio A. B. 2011-04-27 pažymą apie vykdymo eigą, 2011-04-11 aktą apie turto neradimą, 2011-04-11 paaiškinimą dėl ŽŪK „Ramygalos aruodai“ veiklos, Tyrimų protokolą Nr. 1468 S1-12/K-35, liudytojo R. O. apklausos protokolą, Vilniaus apygardos teismo 2011-09-12 sprendimą civ. byloje Nr. 2A-1610-450/2011, 2011-03-30 UAB „Laudaras“ (dabartinis pavadinimas - UAB „Bekonas LT“) visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą, 2011-05-02 UAB „Bekonas LT“ akcininkų sąrašą ir prašė atsakovo teiginius apie jo gerą turtinę būklę, paaiškinimus ir nurodomas aplinkybes vertinti kritiškai.

32Trečiasis asmuo bankas Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė atsiliepimą į prašymą. Kartu su atsiliepimu pateikė Juridinių asmenų registro viešus duomenis apie atsakovą, Juridinių asmenų registro išrašą apie UAB „Bekonas LT“, banko ieškinį dėl atsakovo reorganizavimo pripažinimo neteisėtu, duomenis iš viešų registrų apie ŽŪK „Ramygalos aruodai“ ir KB „Panevėžio mėsinė“ turtą ir areštus, Vilniaus apygardos teismo 2011-12-13 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-7218-823/2011, Panevėžio apygardos teismo 2011-10-27 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1119-278/2011, Panevėžio apygardos teismo 2011-12-09 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1119-278/2011. Atsiliepime nurodyta, kad atsižvelgdami j tai, kad atsakovas pateikė visą eilę įrodymų, kurie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teismui, taip pat atsižvelgdami į tai, kad atsakovas prašyme nurodo tikrovės neatitinkančią informaciją, todėl teikia atsiliepimą į atsakovo prašymą dėl papildomos medžiagos prijungimo bei pateikia atsakovo argumentus paneigiančius įrodymus.

33IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

34Atskirieji skundai netenkintini.

35Byloje vyksta ginčas ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovui iškėlė bankroto bylą ir tinkamai sprendė bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą..

36Atsiliepimuose į atskiruosius skundus ieškovas UAB „Alginsta“ bei trečiasis asmuo AB DnB bankas pareiškė prašymą atskiruosius skundus nagrinėti žodinio proceso tvarka. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos pobūdį, sprendžia, kad pagrindo atskiruosius skundus nagrinėti žodinio proceso tvarka nėra (CPK 336 str. 1 d.).

37Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę (įmonės balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei aiškinamasis raštas ir kiti įmonės finansinės veiklos rezultatus atspindintys dokumentai).

38Kaip jau buvo minėta Panevėžio apygardos teismas 2011 m. spalio 14 d. nutartimi ŽŪK „Ramygalos aruodai“ iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „SBS Legale“. Dėl šios nutarties buvo pateikti du atskirieji skundai, atsakovas prašė panaikinti visą nutartį, o trečiasis asmuo AB DnB NORD bankas ginčijo nutarties dalį dėl paskirto bankroto administratoriaus.

39Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį ir spręsdamas ar ŽŪK „Ramygalos aruodai“ yra mokus, rėmėsi 2011 m. rugpjūčio 1 d. atsakovo pateikto balanso duomenimis. Teismas kritiškai vertino atsakovo pateiktą balansą ir nurodė, kad jame nurodyta informacija neatitinka tikrovės, todėl priėjo išvados, kad atsakovas yra nemokus. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo atlikta analize, iš kurios matyti, jog nors atsakovas nurodo, kad jo ilgalaikis turtas sudaro 2651630 Lt, tačiau į šią turto masę negalėjo būti įskaičiuotas „Swedbank lizingas“ UAB 215768 Lt vertės turtas, kuris 2010 m. vasario 8 d. nutraukus lizingo sutartis turėjo būti grąžintas lizingo bendrovei. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, pagal balanso duomenis pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršijo pusės balanse nurodomo turto dalies, tačiau atsakovo pateiktas skolų žiniaraštis yra netikslus, nes teismai įvairiose bylose patenkino didesnius kreditorių reikalavimus, nei nurodyta atsakovo skolų žiniaraštyje.

40Bylos duomenys patvirtina, kad Panevėžio apygardos teismas 2010 m. gruodžio 6 d. nutartimi buvo iškėlęs atsakovui bankroto bylą, tačiau atsakovas apeliacinės instancijos teismui pateikė atskirąjį skundą, kuris buvo patenkintas. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. kovo 10 d. nutartimi, Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutartį panaikino ir atsisakė atsakovui ŽŪK „Ramygalos aruodai“ kelti bankroto bylą. Apeliacinės instancijos teismas šios išvados priėjo atsižvelgdamas, kad ŽŪK „Ramygalos aruodai“ ginčija AB „DnB NORD bankas“ kreditorinį reikalavimą ir kad AB „DnB NORD bankas“ kreditorinio reikalavimo suma yra neaiški. Teisėjų kolegija sprendė, kad ginčijama AB „DnB NORD bankas“ kreditorinio reikalavimo suma negali būti vertintina kaip atsakovo pradelstas įsipareigojimas, nes nebuvo įsiteisėjęs Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimas, kuriuo patenkinus ieškinį buvo pakeistos šalių sudarytų kredito sutarčių sąlygos. Skundžiamos nutarties priėmimo metu, šalių ginčas dėl kreditavimo sutarčių sąlygų pakeitimo išspręstas, ŽŪK „Ramygalos aruodai“ ieškinys buvo atmestas. Teisėjų kolegija laiko, kad pirmosios instancijos teismas atsižvelgdamas į pastarąją aplinkybę, pagrįstai sprendė, kad yra pagrindas į kreditorių sąrašą įrašyti atsakovo skolą DnB NORD bankui, kuri sudaro 357 713, 24 Lt, o bendra skola – 1 015 754,15 Lt Teisėjų kolegija taip pat sutinka su teismo išvada, kad ta aplinkybė, jog atsakovas ginčija vienašališką kreditavimo sutarčių nutraukimą skolos dydžiui įtakos neturi, nes kaip patvirtina bylos medžiaga įsipareigojimai bankui pagal kreditavimo sutartis nevykdomi nuo 2009 metų.

41Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas „Swedbank lizingas“ UAB skolą sumažino 61003 Lt, o AB DnB NORD banko, 357713,24 Lt, į kreditorių sąrašą neįrašė, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai sudarė ne mažiau kaip 1512334,24 Lt, todėl teismas turėjo pakankamą pagrindą spręsti, kad pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės.

42Atskirajame skunde atsakovas pripažįsta, kad turi finansinių sunkumų, kurie atsirado dėl kiaulių maro, ko pasėkoje atsakovas privalėjo išskersti gyvulius ir fermose vykdyti dezinfekcijos darbus. Pažymėtina, kad apeliantas nėra pateikęs minėtas aplinkybes patvirtinančių įrodymų, kai tuo tarpu ieškovas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2011 m. spalio 26 d. pateiktą informaciją, kad nuo 1993 metų iki dabar klasikinio kiaulių maro protrūkio ŽŪK „Ramygalos aruodai“ kiaulių fermose nebuvo nustatyta ir jokių likvidavimo darbų nevykdė. Taigi, atsakovo nurodytos aplinkybės dėl kiaulių maro buvo paneigtos ir nepasitvirtino.

43Atsakovas skunde nurodo, kad teigiamai sprendžiasi ir atsakovo derybos dėl 800 000 Lt paramos gavimo iš Europos struktūrinių fondų, todėl atsakovas realiai galės vykdyti įsipareigojimus kreditoriams. Kaip ir pirmosios instancijos teismui, taip ir apeliacinės instancijos teismui atsakovas nepateikė minėtas aplinkybes patvirtinančių įrodymų, todėl šiuos apelianto argumentus teisėjų kolegija vertina kaip deklaratyvius.

44Apeliacinės instancijos teismui, atsakovas pateikė papildomus įrodymus dėl pasikeitusios (pagerėjusios) įmonės finansinės padėties. Prašyme nurodyta, kad 2011 m. lapkričio 23 d. po reorganizavimo prie ŽŪK „Ramygalos aruodai“ prijungimo būdu prisijungė KB „Panevėžio mėsinė“. Atsakovo teigimu ŽŪK „Ramygalos aruodai“ perėmė visą KB „Panevėžio mėsinė“ turimą turtą, teises ir pareigas nuo ŽŪK „Ramygalos aruodai“, kaip bendrovės, tęsiančios veiklą po reorganizavimo, įstatų naujos redakcijos įregistravimo LR juridinių asmenų registre dienos, tokiu būdu ŽŪK „Ramygalos aruodai“ turimo turto vertė padidėjo iki 3359 664 Lt. Atsakovo teigimu, kaip matyti iš pridedamo 2011-11-30 d.balanso, bei pelno-nuostolio ataskaitos, po KB „Panevėžio mėsinė“ prisijungimo prie ŽŪK „Ramygalos aruodai“ ekonominė situacija pagerėjo, nes įmonė 2011 lapkričio mėn. dirbo pelningai, pelnas sudarė 272844 Lt. Nurodyta, kad ŽŪK „Ramygalos aruodai“ tęsia veiklą, bei artimiausiu metu kaip ir planavo iki 2012 m. sausio 31 d. įsigis 200 vnt. veislinių kiaulaičių.

45Teisėjų kolegija pažymi, kad nors atsakovas nurodo, jog vykdo veiklą, kuri yra pelninga, nes pagal atsakovo pateiktą pelno-nuostolio ataskaitą, pelnas sudaro 272844 Lt, tačiau negalima sutikti su atsakovo argumentais dėl pelningos įmonės veiklos. Pagal ieškovo UAB „Alginsta“ pateiktus įrodymus t.y. antstolio 2011-04-27 pažymą apie vykdymo eigą Nr. 0025/10/02727, 2011-04-11 aktas apie turto neradimą, 2011-02-20 veterinarinių tyrimų protokolą, 2011-03-22 atsakovo pajininko ir buvusio vadovo R. O. paaiškinimus baudžiamojoje byloje Nr. 10-1- 01549-10, įsiteisėjusį Vilniaus apygardos teismo 2011-09-12 sprendimą civ. byloje Nr. 2A-1610- 450/2011 matyti, kad ŽŪK „Ramygalos aruodai“ fermose nuo 2010 m. pradžios visos kiaulės yra paskerstos, bendrovė nevykdo jokios veiklos. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei į tai, kad atsakovas nepateikė kitų įrodymų, kurie patvirtintų, kad įmonė vykdo veiklą ir, kad ši veikla yra pelninga, todėl teisėjų kolegija negali remtis atsakovo pelno-nuostolio ataskaitoje nurodytais duomenimis. Aplinkybę, kad įmonėje nėra vykdoma veikla patvirtina ir paties atsakovo nurodyta informacija, kad iki 2012 m. sausio 31 d. įsigis 200 vnt. veislinių kiaulaičių. Apeliacinės instancijos teismui atsakovas pateikė 2011-11-22 UAB „Bekonas LT“ pasiūlymo „Dėl kiaulaičių pirkimo“ kopiją. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į ieškovo UAB „Alginsta“ pateiktus dokumentus iš kurių turinio matyti, kad nuo 2011 m. gegužės 3 d. 100 proc. UAB „Bekonas LT“ priklauso ŽŪK „Ramygalos aruodai“, o šių abiejų įmonių vadovas yra tas pats asmuo, todėl laikytina, kad šį komercinį pasiūlymą atsakovas pateikė pats sau ir vadovautis minėtu komerciniu pasiūlymus, kaip patikimu įrodymu nėra pagrindo.

46Atsakovas nurodo, kad 2011 m. lapkričio 23 d. po reorganizavimo prie ŽŪK „Ramygalos aruodai“ prijungimo būdu prisijungė KB „Panevėžio mėsinė“, todėl pagerėjo įmonės finansinė padėtis, padidėjo turto vertė. Ieškovas UAB „Alginsta“ ir trečiasis asmuo AB DnB NORD bankas nurodė, kad dėl minėto reorganizavimo yra pateikę teismui ieškinius. UAB „Alginsta“ ieškinys, kuris teismo jau yra priimtas, grindžiamas tuo, kad ŽŪK „Ramygalos aruodai“ pažeidė imperatyvius LR CK ir LR kooperatinių bendrovių įstatymo reikalavimus, apie reorganizavimą nepranešė kreditoriams, todėl reorganizavimu galimai buvo pažeistos UAB „Alginsta“ ir kitų kreditorių teisės.

47Teisėjų kolegija pažymi, kad nors atsakovo pateikti 2011-11-30 balansas ir pelno nuostolio ataskaita formaliai rodo, kad įmonė pastaruoju metu dirba pelningai ir yra padidėjusi turto masė, tačiau teismui nėra pateikta jokių kitų dokumentų patvirtinančių kokį turtą ir kokius įsipareigojimus atsakovas perėmė po reorganizavimo iš KB „Panevėžio mėsinė“. Nors apeliantas nurodo apie tariamai pelningą veiklą, tačiau nepateikia įrodymų, kad iš gauto pelno bent dalinai būtų atsiskaitęs su didžiausiais kreditoriais. Kaip matyti iš atsakovo pateikto kreditorinių skolų sąrašo 2011-11-30 būklei matyti, kad lyginant su anksčiau jo pateiktu į bylą kreditorinių skolų sąrašu atsakovo kreditorių skaičius padaugėjo nuo 40 iki 65, o tuo pačiu padidėjo kreditorinio įsiskolinimo suma. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, teisėjų kolegija laiko, kad nėra jokio pagrindo teigti, kad atsakovo turtinė padėtis pagerėjo.

48Kaip matyti iš apeliacinės instancijos teismui pateiktų KB „Panevėžio mėsinė“ ir ŽŪK „Ramygalos aruodai“ reorganizavimo sąlygų šios įmonės buvo susijusios, nes jos buvo kontroliuojamos tų pačių asmenų (D. O., R. O., B. O. ir UAB „Nemuno verslo centras“), kurie iki reorganizavimo turėjo 66,66 proc. balsų atsakovo visuotiniame narių susirinkime ir 80 proc. balsų KB „Panevėžio mėsinė“ visuotiniame narių susirinkime. Teisėjų kolegijos nuomone šios aplinkybės sudaro prielaidas spręsti, kad minėtas dviejų bendrovių reorganizavimas, kuris įvyko po nutarties ŽŪK „Ramygalos aruodai“ iškelti bankroto bylą priėmimo, buvo su tikslu užvilkinti bankroto bylos iškėlimą atsakovui.

49Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos nurodytais motyvais ir daro išvadą, kad realus ŽŪK „Ramygalos aruodai“ skolų ir turto vertės santykis atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką ir tai sudaro pagrindą tenkinti kreditorių ieškinius ir iškelti atsakovo įmonei bankroto bylą.

50Trečiasis asmuo AB DnB NORD pateikė atskirąjį skundą dėl skundžiamos nutarties dalies, kurias ŽŪK „Ramygalos aruodai“ administratoriumi paskirtas UAB „SBS Legale”. Pažymėtina, kad teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui pačiu įstatymu yra suteikta bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyva, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Tokia teisė užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių ši diskrecijos teisė suteikta, sprendimą parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir paremtas įstatymu, todėl teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, reikia siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais. Skunde nurodyta, kad teismas paskirdamas bankroto administratorių neįvertino daugelį aplinkybių, parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Teisėjų kolegija negali sutikti su apelianto argumentais. Apeliantas nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti apie paskirtojo administratoriaus galimą šališkumą, todėl teisėjų kolegija laiko, kad aplinkybė, jog UAB „SBS Legale“ gali būti šališkas, grindžiama tik prielaidomis ir nėra įrodyta. Nors apeliantas ir nesutinka su teismo paskirtu bankroto administratoriumi, tačiau nenurodė jokių objektyvių priežasčių dėl kurių teismo paskirtas administratorius negalėtų tinkamai vykdyti ŽŪK „Ramygalos aruodai“ bankroto procedūrų. Pakeisti pirmosios instancijos teismo paskirtą administratorių tik todėl, kad paskirtas ne apelianto pasiūlytas nėra pagrindo. Pagal suformuotą teismų praktiką, tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės yra tinkami bei galėtų būti skiriami administruoti įmonę, ir išdėstė savo poziciją pagrindžiančius argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturėtų naikinti šios žemesnės instancijos teismo nutarties, jeigu tam nėra įstatyme nustatyto pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1405/2010).

51Atskirojo skundo argumentai, kad apeliantas yra didžiausias atsakovo kreditorius, neduoda pagrindo pakeisti paskirtą bankroto administratorių. Priešingai, aplinkybė, kad paskirtas administratorius, kurį pasiūlė ne didžiausią kreditorinį reikalavimą turintis kreditorius, suponuoja išvadą, kad šio kreditoriaus sprendimai neįtakos administratoriaus veiklos, nes ĮBĮ esminę reikšmę, sprendžiant svarbiausius bankroto proceso klausimus, suteikia ne administratoriui, o kreditoriams. Bankroto administratorius turi ginti tiek bankrutuojančios įmonės, tiek visų jos kreditorių interesus, todėl bankrutuojančios įmonės įsipareigojimų dydis konkrečiam kreditoriui savaime negali lemti bankroto administratoriaus paskyrimo.

52Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo administratoriaus paskyrimo klausimą, nepažeidė įstatymo reikalavimų, administratoriaus paskyrimą motyvavo, o apeliantai nepateikė pagrįstų argumentų dėl teismo paskirto administratoriaus galimo neobjektyvumo, šališkumo, galimo suinteresuotumo ar jo netinkamumo (nepajėgumo) deramai vykdyti atsakovo bankroto procedūras.

53Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskiruosiuose skunduose nurodytais motyvais nėra pagrindo.

54Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

55Panevėžio apygardos teismo 2011 m. spalio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai UAB „Alginsta“ ir UAB „Kemp ir partneriai“ bei tretieji... 5. Ieškovas UAB „Kemp ir partneriai“ nurodė, kad atsakovas skolingas... 6. Trečiasis asmuo UAB „LEX BONUM“ nurodė, kad atsakovas nemokus, skolingas... 7. Trečiasis asmuo AB DnB NORD bankas nurodė, kad atsakovo skola yra 1005923,78... 8. Atsakovas su nurodytais reikalavimais nesutinka. Ieškovas UAB „Alginsta“... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. spalio 14 d. nutartimi ŽŪK „Ramygalos... 11. Teismas nurodė, kad atsakovo teiginiai apie atnaujinamą veiklą, derybas dėl... 12. Parinkdamas bankroto administratoriaus kandidatūrą teismas nurodė, kad... 13. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 14. 1) Atsakovas ŽŪK „Ramygalos aruodai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 15. 1. Panevėžio apygardos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad ŽŪK... 16. 2. Ieškovas UAB „Alginsta“ dėl atsakovui bankroto bylos iškėlimo jau... 17. 3. Atsakovas turi finansinių sunkumų. Šie finansiniai atsakovo sunkumai... 18. 2) Trečiasis asmuo AB DnB NORD atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos... 19. 1. Panevėžio apygardos teismas nevisapusiškai įvertino aplinkybes, būtinas... 20. 2. Teismas tinkamai nemotyvavo, kodėl būtent pasiūlyta administratoriaus... 21. 3. Bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ kandidatūrą... 22. Atsiliepimu į atsakovo ŽŪK „Ramygalos aruodai“ atskirąjį skundą... 23. Atsiliepimu į trečiojo asmens AB DnB NORD atskirąjį skundą ieškovas UAB... 24. Atsiliepimu į trečiojo asmens AB DnB NORD atskirąjį skundą atsakovas ŽŪK... 25. Atsiliepimu į atsakovo ŽŪK „Ramygalos aruodai“ atskirąjį skundą... 26. Lietuvos apeliaciniam teismui trečiasis asmuo AB DnB bankas pateikė 2011 m.... 27. Atsakovas Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė prašymą dėl papildomos... 28. įmonės Registrų centro Panevėžio filialo pranešimo 2011-11-23 Nr.... 29. „Ramygalos aruodai“ reorganizavimo sąlygų kopiją, UAB... 30. „Bekonas LT“ pasiūlymo „Dėl kiaulaičių pirkimo“ kopiją.... 31. Lietuvos apeliaciniam teismui ieškovas UAB „Alginsta“ pateikė prašymą... 32. Trečiasis asmuo bankas Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė atsiliepimą į... 33. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 34. Atskirieji skundai netenkintini.... 35. Byloje vyksta ginčas ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovui... 36. Atsiliepimuose į atskiruosius skundus ieškovas UAB „Alginsta“ bei... 37. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje.... 38. Kaip jau buvo minėta Panevėžio apygardos teismas 2011 m. spalio 14 d.... 39. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį ir spręsdamas... 40. Bylos duomenys patvirtina, kad Panevėžio apygardos teismas 2010 m. gruodžio... 41. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas „Swedbank lizingas“ UAB... 42. Atskirajame skunde atsakovas pripažįsta, kad turi finansinių sunkumų, kurie... 43. Atsakovas skunde nurodo, kad teigiamai sprendžiasi ir atsakovo derybos dėl... 44. Apeliacinės instancijos teismui, atsakovas pateikė papildomus įrodymus dėl... 45. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors atsakovas nurodo, jog vykdo veiklą, kuri... 46. Atsakovas nurodo, kad 2011 m. lapkričio 23 d. po reorganizavimo prie ŽŪK... 47. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors atsakovo pateikti 2011-11-30 balansas ir... 48. Kaip matyti iš apeliacinės instancijos teismui pateiktų KB „Panevėžio... 49. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios... 50. Trečiasis asmuo AB DnB NORD pateikė atskirąjį skundą dėl skundžiamos... 51. Atskirojo skundo argumentai, kad apeliantas yra didžiausias atsakovo... 52. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo administratoriaus paskyrimo... 53. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių nutarties negaliojimo... 54. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 55. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. spalio 14 d. nutartį palikti nepakeistą....