Byla ATP-698-317/2016
Dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. birželio 20 d. nutarimo A. K. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Algirdas Jaliniauskas,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Institucijos) apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. birželio 20 d. nutarimo A. K. administracinio teisės pažeidimo byloje.

3Teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,

Nustatė

4

  1. A. K. Kauno apylinkės teismo 2016 m. birželio 20 d. nutarimu pripažintas padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 1632 straipsnio 7 dalyje ir nubaustas 8 000 Eur (aštuonių tūkstančių eurų) bauda su 700 pakelių cigarečių „Fest“, 500 pakelių cigarečių „NZ GOLD“ nepaženklintų teisės aktų nustatyta tvarka, konfiskavimu, be transporto priemonės ,,Opel Astra“, valst. Nr. ( - ) konfiskavimo, už tai, kad jis 2016 m. birželio 4 d., 8.00 val., Kauno r. sav., ( - ), automobiliu ,,Opel Astra“, valst. Nr. ( - ), gabeno 700 pakelių cigarečių „Fest“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis ir 500 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, kurių muitinė vertė įskaitant privalomus sumokėti mokesčius yra 3 245 Eur (86,16 MGL), tuo pažeidė Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d., įsakymo Nr. 4-200 „Dėl fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3.1.2 papunkčio reikalavimus.
 1. Institucija skundžia Kauno apylinkės teismo 2016 m. birželio 20 d. nutarimą, prašo jį pakeisti dalyje dėl atsisakymo skirti transporto priemonės ,,Opel Astra“, valst. Nr. ( - ) konfiskavimą ir taikyti šios transporto priemonės konfiskavimą
  1. Institucijos skunde nurodoma, kad sprendžiant konfiskavimo klausimą kiekvienoje byloje bylos aplinkybės turi būti itin atidžiai įvertinamos, atsižvelgiant į situacijos individualumą, proporcingumo reikalavimą. Skunde nurodomos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-7-2013, 2AT-2-2013, 2AT-27-2014, kuriose konstatuota, kad pažeidimo padarymo priemonių konfiskavimas laikomas proporcinga administracine nuobauda, esant padarytiems tam tikriems ATPK numatytiems pažeidimams.
  2. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas panašaus pobūdžio bylose nurodė, kad administracinio teisės pažeidimo padarymo priemonė paprastai konfiskuojama, jei ji buvo specialiai tam pritaikyta arba tais atvejais, kai transporto priemonė buvo tiesiogiai panaudota teisės pažeidimui daryti, jeigu be šios priemonės jo padarymas būtų neįmanomas (nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-5-2011, 2AT-18-2014, 2AT-58-489/2015).
  3. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-99-895/2015 pasisakė, kad sprendžiant klausimą dėl transporto priemonės konfiskavimo taip pat atsižvelgtina į gabentų akcizais apmokestinamų prekių bei konfiskuotinos transporto priemonės vertę, pažeidėjo asmenybę ir kitas reikšmingas aplinkybes. Skunde nurodoma, kad atsižvelgiant į tai, kad gabentų cigarečių vertė įskaitant privalomu mokesčius yra didelė (3 245 Eur) bei į tai, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo už tą patį pažeidimą baustas ne pirmą kartą, darytina išvada, kad teismas nepagrįstai nusprendė, jog administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, todėl taikyti automobilio konfiskavimą netikslinga.

5Teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,

konstatuoja:

 1. Institucijos skundas tenkinamas.
 2. Ginčo dėl administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui inkriminuoto ATPK 163² straipsnio 7 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo padarymo ir už jį paskirtos baudos dydžio nėra, apeliaciniame skunde nesutinkama tik su ATPK 163² straipsnio 7 dalies sankcijoje numatytos papildomos nuobaudos – lengvojo automobilio konfiskavimo, netaikymu, todėl apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis ATPK 30211 straipsnio nuostatomis, bylą nagrinėja tik apeliacinio skundo ribose.
 3. Gabenimo ir kitų priemonių, skirtų akcizais apmokestinamų prekių gabenimui pažeidžiant nustatytą tvarką, konfiskavimas ATPK 1632 straipsnio 7 dalies sankcijoje numatytas kaip papildoma, alternatyvi nuobauda, dėl kurios skyrimo kiekvienu konkrečiu atveju, įvertinus visas nuobaudos skyrimui turinčias reikšmės aplinkybes, yra pavesta spręsti administracinę nuobaudą skiriančiai institucijai, šiuo atveju apylinkės teismui. Įstatymas nenustato konkrečių kriterijų, kada turėtų būti skiriama viena ar kita nuobauda, tačiau tais atvejais, kai sankcijoje yra numatytos alternatyvios nuobaudos, parenkama turi būti tokia nuobauda, kuri būtų efektyviausia siekiant ATPK 20 straipsnyje numatytų administracinės nuobaudos tikslų.
 4. Iš skundžiamo nutarimo matyti, kad A. K. už administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 1632 straipsnio 7 dalyje, buvo skirta 8 000 Eur bauda su neteisėtai gabentų prekių konfiskavimu, tačiau be transporto priemonės konfiskavimo. Pirmosios instancijos teismas savo sprendimą nekonfiskuoti transporto priemonės motyvavo tuo, kad transporto priemonė, kuria buvo gabentos cigaretės, nebuvo specialiai pritaikyta cigaretėms gabenti, joje nebuvo įrengtos slėptuvės.
 5. Išnagrinėjęs skundžiamą nutarimą, apeliacinio skundo argumentus ir susipažinęs su administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga, apygardos teismas nesutinka su apylinkės teismo išvada, kad netikslinga taikyti transporto priemonės konfiskavimo dėl to, kad nebuvo įrengta speciali slėptuvė cigaretėms gabenti. Institucijos skunde išdėstyti argumentai, kad šiuo atveju reikalinga taikyti automobilio, kaip teisės pažeidimo padarymo įrankio, konfiskavimą, yra visiškai pagrįsti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad pagal nusistovėjusią teismų praktiką transporto priemonės konfiskavimas privalomai taikomas tais atvejais, kai transporto priemonė buvo specialiai pritaikyta pažeidimui daryti ir, jei gabenimas be tokios priemonės nebūtų įmanomas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. N575-215/2009, 2010 m. spalio 29 d. nutartį administracinėje byloje N62-2803/2010, 2012 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. N575-320/2012 ir kt.).
 6. Nagrinėjamu atveju atsakomybėn traukiamas asmuo neteisėtai lengvojo automobilio bagažinėje gabeno 700 pakelių cigarečių „Fest“, 500 pakelių cigarečių „NZ GOLD“. Nors, kaip teisingai nurodoma skundžiamame nutarime, neteisėtai gabenamos prekės nebuvo paslėptos, o transporto priemonė nebuvo kokiu tai būdu perdirbta ir taip pritaikyta šioms prekėms gabenti, tačiau apylinkės teismas neįvertino aplinkybės, kad nagrinėjamu atveju pati transporto priemonė buvo specialiai skirta didelio kiekio - 1 200 pakelių cigarečių gabenimui, be kurios gabenimas nebūtų buvęs įmanomas. Todėl automobilis „Opel Astra“, valstybinis numeris ( - ), pripažintinas ATPK 1632 straipsnio 7 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo padarymo priemone ir konfiskuotinas.
 7. Pagal nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ATPK 26 straipsnio (2015 m. lapkričio 19 d. redakcija) 1 ir 2 dalis dėl administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 210 straipsnyje, padarymo įrankio konfiskavimo yra numatyta papildomų sąlygų, ribojančių kitam asmeniui (ne pažeidėjui) priklausančių daiktų konfiskavimą. Šiuo metu konfiskuota gali būti tik daiktas ir pajamos, kurie yra pažeidėjo nuosavybė, išskyrus šio straipsnio antrojoje dalyje numatytus atvejus. ATPK 26 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti konfiskuoti nuosavybės teise kitam asmeniui priklausantys daiktai ir pajamos, jeigu: 1) perleisdamas daiktą pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo žinojo, kad šis daiktas bus naudojamas administraciniam teisės pažeidimui daryti; 2) daiktas ar pajamos jam buvo perleisti sudarius apsimestinį sandorį; 3) daiktas ar pajamos jam buvo perleisti kaip pažeidėjo šeimos nariui ar artimajam giminaičiui; 4) daiktas ar pajamos jam buvo perleisti kaip juridiniam asmeniui, kurio vadovas, valdymo organo narys arba dalyviai, valdantys ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų juridinio asmens akcijų (pajų, įnašų ir pan.), yra pažeidėjas, jo šeimos nariai ar artimieji giminaičiai; 5) įgydamas šį daiktą ar pajamas, jis arba juridinio asmens vadovaujamas pareigas ėję ir teisę jam atstovauti, priimti sprendimus juridinio asmens vardu ar kontroliuoti juridinio asmens veiklą turėję asmenys žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, kad šis daiktas yra administracinio teisės pažeidimo įrankis, tiesioginis objektas arba pajamos, gautos dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo. Iš bylos duomenų matyti, kad transporto priemonės ,,Opel Astra“, valstybinis numeris ( - ), savininkė yra A. K. (b. l. 8). Teismas, patikrinęs Gyventojų registre esančius duomenis, nustatė, kad A. K. yra administracinėn atsakomybėn patraukto asmens A. K. žmona. Nurodytos aplinkybės atitinka ATPK 26 straipsnio 1 dalyje numatytą reikalavimą, kad konfiskuojamas gali būti daiktas, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo įrankis bei ATPK 210 straipsnio 2 dalies 3 punkto reikalavimą, kad transporto priemonė pažeidėjui buvo perleista kaip šeimos nariui. Teismo vertinimu, šiuo atveju kitam asmeniui priklausančios transporto priemonės konfiskavimas laikytinas proporcinga nuobauda padarytam administraciniam teisės pažeidimui.
 8. Įvertinus aptartas aplinkybes, konstatuojama, jog Kauno apylinkės teismas netinkamai įvertino aplinkybes, reikšmingas sprendžiant dėl papildomos nuobaudos – transporto priemonės konfiskavimo, skyrimo, neatsižvelgė į tai, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo jau ne pirmą kartą baustas už tą patį pažeidimą. Nebuvo atsižvelgta ir į aplinkybę, kad be transporto priemonės tokio kiekio cigarečių (1 200 pakelių) gabenimas nebuvo įmanomas, todėl šioje dalyje Kauno apylinkės teismo 2016 m. birželio 20 d. nutarimas keistinas, paskiriant A. K. už ATPK 1632 straipsnio 7 dalyje padaryto pažeidimo padarymą papildomą nuobaudą - automobilio konfiskavimą.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30212 straipsnio 1 dalies 6 punktu, teismas

Nutarė

7Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato skundą tenkinti.

8Pakeisti Kauno apylinkės teismo 2016 m. birželio 20 d. nutarimą, kuriuo A. K. nubaustas už administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1632 straipsnio 7 dalyje, 8 000 Eur (aštuonių tūkstančių eurų) bauda su 700 pakelių cigarečių „Fest“, 500 pakelių cigarečių „NZ GOLD“ konfiskavimu ir be transporto priemonės ,,Opel Astra“ valst. Nr. ( - ) konfiskavimo, taikant transporto priemonės – A. K. priklausančio automobilio ,,Opel Astra“, valst. Nr. ( - ) konfiskavimą.

9Kitoje dalyje nutarimą palikti nepakeistą.

10Ši nutartis įsiteisėja paskelbimo dieną ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai