Byla 2S-291-796/2019

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės M. M. (M. M.) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. rugsėjo 14 d. nutarties, kuria išnagrinėtas T. Ž. 2018 m. rugsėjo 4 d. prašymo dėl priteistos sumos patikrinimo ir perskaičiavimo priėmimo klausimas, paduoto civilinėje byloje Nr. 2-174-1030/2017 pagal ieškovo K. M. ieškinį atsakovei M. M. ir atsakovės priešieškinį ieškovui dėl santuokos nutraukimo ir kt., tretieji asmenys AB SEB bankas, UAB „Būsto paskolų draudimas“, G. B., BUAB „Metva“, notaras E. S., notarė V. K., V. M., išvadą teikianti institucija Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Atsakovės M. M. įgaliota atstovė T. Ž. 2018 m. rugsėjo 4 d. civilinėje byloje Nr. 2-174-1030/2017 pateikė prašymą dėl priteistos sumos patikrinimo ir perskaičiavimo. Prašyme nurodoma, kad 2017 m. rugpjūčio 28 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-174-1030/2017 buvo padaryta skaičiavimo klaida. Solidariai iš M. M. ir K. M. trečiajam asmeniui G. B. priteista 43 276,83 Eur, o sudėjus visus mokėjimo nurodymus išeina 34 545,43 Eur.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2018 m. rugsėjo 14 d. nutartimi atsisakė priimti T. Ž. 2018 m. rugsėjo 4 d. prašymą dėl priteistos sumos patikrinimo ir perskaičiavimo.

103.

11Teismas nustatė, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-174-1030/2017 nuspręsta priteisti solidariai iš ieškovo K. M. ir atsakovės M. M. trečiajam asmeniui G. B. 43 276,83 Eur vietoj sutuoktinių sumokėtų kredito įmokų. Ši teismo sprendimo dalis, bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka, Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutartimi palikta nepakeista, taigi yra įsiteisėjusi.

124.

13Teismas pažymėjo, kad atsakovės atstovė iš esmės prašo teismo iš naujo vertinti byloje esančius įrodymus (mokėjimo nurodymus), o tai buvo bylos nagrinėjimo iš esmės pirmosios instancijos teisme ir (arba) jos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas. Toks prašymas negali būti laikomas prašymu dėl aiškios aritmetinės klaidos ištaisymo, nes juo prašoma keisti jau priimto ir įsiteisėjusio sprendimo esmę.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

155.

16Atskiruoju skundu atsakovė M. M. (toliau – apeliantė) prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. rugsėjo 14 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – priimti įgaliotos atstovės 2018 m. rugsėjo 4 d. prašymą ir ištaisyti aritmetinę klaidą; sustabdyti visus atliekamus veiksmus antstolės Vidos Daugirdienės vykdomojoje byloje ( - ) ir visose kitose bylose tol, kol nebus ištaisyta nurodyta aritmetinė klaida; nušalinti teisėją Moniką Lapukaitę nuo šio atskirojo skundo priėmimo ir nagrinėjimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

176.1.

18Prašymą nemotyvuotai ir nepagrįstai atsisakyta priimti.

196.2.

20Įgaliotos atstovės 2018 m. rugsėjo 4 d. prašyme yra aiškiai ir pagrįstai nurodyta, kad 2017 m. rugpjūčio 28 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-174-1030/2017 buvo padaryta skaičiavimo klaida. Solidariai iš buvusių sutuoktinių M. M. ir K. M. G. B. nepagrįstai ir neteisingai priteista 43 276,83 Eur dydžio suma. Sudėjus visus G. B. prie ieškinio byloje pateiktus „mokėjimo nurodymus“, išeina 34 545,43 Eur, o tai yra apie 10 000 Eur daugiau.

216.3.

22Ši 2018 m. rugsėjo 28 d. teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-174-1030/2017 dalis, bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka, Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutartimi palikta nepakeista, tai reiškia, jog ji nebuvo aritmetiškai patikrinta, taigi yra įsiteisėjusi su aritmetinėmis skaičiavimo klaidomis.

236.4.

24Atsakovės įgaliota atstovė iš esmės neprašė teismo iš naujo vertinti byloje esančių įrodymų ir neprašė teismo keisti jau priimto ir įsiteisėjusio sprendimo esmės.

256.5.

26Kitokių sumų G. B. priteisti savo naudai neprašė.

276.6.

28Teisėja galėjo taikyti trūkumų pašalinimo institutą, kas numatyta CPK, tačiau nieko net neprašė paaiškinti ar ištaisyti ir tuo pažeidė pati procesą ir atsakovės teisę į teisingą, nešališką ir objektyvų išnagrinėjimą.

296.7.

30Teisėja pažeidė ir terminą: prašymą ištaisyti skaičiavimo klaidą ji gavo 2018 m. rugsėjo 4 d., o nutartį priėmė tik po 10 dienų, t. y. 2018 m. rugsėjo 14 d. Aritmetinei klaidai, ištaisyti reikia vienos darbo valandos.

31Teismas

konstatuoja:

32IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

33Atskirasis skundas netenkintinas.

34Dėl atskirojo skundo nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės

356.

36Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

377.

38CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios rašytinės bylos medžiagos.

398.

40Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo 2018 m. rugsėjo 14 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti T. Ž. 2018 m. rugsėjo 4 d. prašymą dėl priteistos sumos patikrinimo ir perskaičiavimo, teisėtumo ir pagrįstumo.

419.

42Pirmosios instancijos teismas skundžiamu procesiniu sprendimu konstatavo, jog teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu ginčas nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka; taip pat jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 4 punktai). Šios nuostatos taikytinos ir tai atvejais, kai teikiami tokio pobūdžio procesiniai prašymai, todėl prašymą atsisakė priimti (CPK 3 straipsnio 6 dalis).

43Dėl prašymo dėl priteistos sumos patikrinimo ir perskaičiavimo priėmimo klausimo

4410.

45Apeliantė atskirajame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2018 m. rugsėjo 14 d. nutartį ir priimti naują – priimti įgaliotos atstovės T. Ž. 2018 m. rugsėjo 4 d. prašymą ir ištaisyti aritmetinę klaidą.

4611.

47Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.), o, paskelbęs byloje sprendimą, teismas, priėmęs sprendimą, neturi teisės pats jį panaikinti arba pakeisti (CPK 276 str. 1 d.). Tačiau šios normos neprieštarauja CPK 276 straipsnio 2 dalies nuostatoms, leidžiančioms rašymo apsirikimus ištaisyti būtent paskelbtame ar įsiteisėjusiame teismo sprendime. Ši norma neriboja sprendimo klaidų taisymo laiko atžvilgiu. CPK 276 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad klaidos ištaisymas neturi keisti sprendimo esmės.

4812.

49Teismų praktikoje nurodyta, kad pagal CPK 276 straipsnio 2 dalį ištaisomi išimtinai tik labai smulkūs rašymo apsirikimai ar aritmetinės klaidos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-368/2012, 2012 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2012), rašymo apsirikimo ir aritmetinių klaidų ištaisymo institutas neleidžia keisti teismo sprendimo (nutarties) esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2012), ištaisyti akivaizdžias klaidas, susijusias su priteistos sumos dydžiu, galima tik tuo atveju, jeigu klaidą teismo sprendime lėmė suklydimas atliekant aritmetinius veiksmus, rašant (spausdinant) sprendimo tekstą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2010). Taigi, pagal CPK 276 straipsnio 2 dalį galima taisyti tik formalius teismo sprendimo (nutarties) netikslumus ir pašalinti priimant ar rašant teismo sprendimą (nutartį) padarytas neesmines aritmetines, rašybos klaidas, tačiau šis rašymo apsirikimų ir aritmetinių klaidų ištaisymo institutas neleidžia keisti teismo sprendimo (nutarties) turinio ar esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-645/2005).

5013.

51Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendimą priėmęs teismas neturi teisės pats jį panaikinti ar pakeisti, todėl CPK 276 straipsnio 2 dalis, nustatanti rašymo apsirikimo ir aritmetinių klaidų, padarytų sprendime, ištaisymą, pabrėžia, kad galimas tik toks padarytų sprendime klaidų ištaisymas, kuris nekeičia sprendimo esmės. Tai reiškia, kad, taisant rašymo apsirikimus, aritmetines klaidas, negalima pakeisti sprendime nustatytų faktų, šalių teisių ir pareigų, jų turinio, realizavimo sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2004). Teisės normos, reglamentuojančios teismo sprendimo trūkumų ištaisymą, turi būti taikomos protingai, ne formaliai, siekiant realiai įvykdyti teisingumą ir išvengti absurdiškų situacijų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-329-916/2018).

5214.

53Atskirajame skunde apeliantė nurodo, jog solidariai iš buvusių sutuoktinių M. M. ir K. M. G. B. naudai 2017 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu nepagrįstai ir neteisingai priteista 43 276,83 Eur dydžio suma, jos vertinimu, priteisiant nurodytą sumą buvo padaryta aritmetinė klaida, o sudėjus visus mokėjimus išeina 34 545,43 Eur suma, todėl, jos skaičiavimu, skirtumas viršija 10 000 Eur.

5415.

55Iš 2018 m. rugsėjo 4 d. prašymo ir atskirojo skundo reikalavimų turinio matyti, kad atsakovė nesutinka su iš jos trečiajam asmeniui G. B. solidariai priteistos sumos dydžiu. Aritmetine klaida įvardijamas neteisingas G. B. sumokėtų įmokų į K. M. sąskaitą AB SEB banke apskaičiavimas. Iš Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-174-1030/2017 motyvuojamosios dalies matyti, kad pirmosios instancijos teismas, remdamasis G. B. teismui pateiktais rašytiniais įrodymais, konstatavo, jog trečiasis asmuo G. B. įrodė, kad vietoj M. M. ir K. M. yra sumokėjusi 43 276,83 Eur kredito įmokų. Klaipėdos apygardos teismas, civilinę bylą išnagrinėjęs apeliacine tvarka 2017 m. gruodžio 21 d. nutartimi, šią teismo sprendimo dalį paliko nepakeistą. Šis sprendimas yra įsiteisėjęs. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo argumentams, kad priteistina solidariai iš ieškovo K. M. ir atsakovės M. M. trečiajam asmeniui G. B. 43 276,83 Eur suma buvo nustatyta remiantis byloje pateiktais trečiojo asmens G. B. rašytiniais įrodymais – banko kvitais, kurie patvirtina mokėto kredito įmokas, kurios pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytos tiksliai, t. y. be rašymo apsirikimų.

5616.

57Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pritartina pirmosios instancijos teismui išvadai, jog atsakovės atstovė iš esmės prašo teismo iš naujo vertinti byloje esančius įrodymus (mokėjimo nurodymus), o tai buvo bylos nagrinėjimo iš esmės pirmosios instancijos teisme ir (arba) jos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalykas. Konstatuotina, kad toks prašymas negali būti laikomas prašymu dėl aiškios aritmetinės klaidos ištaisymo, nes juo prašoma keisti jau priimto ir įsiteisėjusio sprendimo esmę.

5817.

59Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovė M. M. nepateikė teismui jokių įrodymų, nenurodė, kokia tiksliai aritmetinė klaida buvo padaryta, kokį aritmetinį veiksmą atliekant buvo suklysta. Atsakovės įgalioto asmens nurodytų aplinkybių, jog sudėjus visus G. B. prie ieškinio pateiktus „mokėjimo nurodymus“ išeina ne 43 276,83 Eur, o 34 545,43 Eur, negalima vertinti kaip aiškios aritmetinės klaidos ar suklydimo atliekant aritmetinius veiksmus. Nagrinėjamu atveju nesutikimas su solidariai priteistos sumos dydžiu reiškia nesutikimą su priimtu procesiniu sprendimu priteista suma ir toks sprendimo koregavimas per klaidų sprendime ištaisymo institutą, numatytą CPK 276 straipsnyje, nėra galimas, nes tai reikštų dalies teismo sprendimo keitimą iš esmės.

6018.

61Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas dėl šios dalies priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį, dėl to ši skundžiamos teismo nutarties dalis paliktina nepakeista.

62Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

6319.

64Apeliantė atskirajame skunde prašo sustabdyti visus atliekamus veiksmus antstolės Vidos Daugirdienės vykdomojoje byloje ( - ) ir visose kitose bylose tol, kol nebus ištaisyta nurodyta aritmetinė klaida.

6520.

66CPK 147 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo rašytinio proceso tvarka išsprendžia nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, kai būtina surinkti papildomus sprendimui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priimti reikalingus duomenis, teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendžia per septynias darbo dienas nuo jo gavimo dienos.

6721.

68Atsižvelgiant į tai Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 1 d. nutartimi buvo išspręstas klausimas dėl apeliantės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, prašymo netenkino.

69Dėl teisėjos nušalinimo nuo atskirojo skundo priėmimo ir nagrinėjimo

7022.

71Atskirajame skunde apeliantė prašo nušalinti teisėją M. Lapukaitę nuo atskirojo skundo priėmimo ir nagrinėjimo ir paskirti byloje kitą teisėją. Atskirajame skunde taip pat nurodė, kad teismo pirmininkui yra pateiktas prašymas dėl teisėjos elgesio ir jos nušalinimo nuo bylos.

7223.

73CPK 69 straipsnio 1 dalis numato, jog teisėjo (teisėjų) nušalinimo klausimą sprendžia atitinkamo teismo pirmininkas, teismo pirmininko pavaduotojas, Civilinių bylų skyriaus pirmininkas arba jų paskirtas teisėjas nedelsdami, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo nušalinimo pareiškimo dienos. CPK 68 straipsnio 5 dalis imperatyviai draudžia pakartotinį nušalinimą grįsti tais pačiais argumentais, kuriais grįstas nušalinimas buvo atmestas. Pareiškus pakartotinį nušalinimą, kuris grindžiamas tais pačiais argumentais, kuriais grįstas nušalinimas buvo atmestas, nušalinimo klausimą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo nušalinimo pareiškimo dienos išsprendžia bylą nagrinėjantis teisėjas ar teisėjų kolegija (CPK 69 straipsnio 1 dalyje). Nustatyta, jog Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartimi teisėja M. Lapukaitė vadovaudamasi CPK 68 straipsnio 5 dalimi atsakovės M. M. 2018 m. rugsėjo 21 d. pateiktame atskirajame skunde suformuluotą prašymą dėl teisėjos Monikos Lapukaitės nušalinimo atmetė. Kadangi atskirajame skunde pareikštas prašymas nušalinti teisėją M. Lapukaitę yra išnagrinėtas įstatymų nustatyta tvarka, teismas dėl šio prašymo nepasisako.

7424.

75Dėl kitų apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų, apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neturi įtakos skundžiamo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Pažymėtina, jog kai kurie šio atskirojo skundo argumentai ne tik teisiškai nepagrįsti, bet ir nekorektiškai suformuluoti. Apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai nustatęs teisiškai reikšmingas aplinkybes, tinkamai pritaikęs materialinės teisės normas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010; 2015 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-88-684/2015).

76Dėl bylos procesinės baigties

7725.

78Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį, dėl to skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

79Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 ir 291 straipsniais, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

80atsakovės M. M. (M. M.) atskirąjį skundą atmesti.

81Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

82Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Atsakovės M. M. įgaliota atstovė T. Ž. 2018 m. rugsėjo 4 d. civilinėje... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2018 m. rugsėjo 14 d.... 10. 3.... 11. Teismas nustatė, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio... 12. 4.... 13. Teismas pažymėjo, kad atsakovės atstovė iš esmės prašo teismo iš naujo... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 15. 5.... 16. Atskiruoju skundu atsakovė M. M. (toliau – apeliantė) prašo panaikinti... 17. 6.1.... 18. Prašymą nemotyvuotai ir nepagrįstai atsisakyta priimti.... 19. 6.2.... 20. Įgaliotos atstovės 2018 m. rugsėjo 4 d. prašyme yra aiškiai ir pagrįstai... 21. 6.3.... 22. Ši 2018 m. rugsėjo 28 d. teismo sprendimo civilinėje byloje Nr.... 23. 6.4.... 24. Atsakovės įgaliota atstovė iš esmės neprašė teismo iš naujo vertinti... 25. 6.5.... 26. Kitokių sumų G. B. priteisti savo naudai neprašė.... 27. 6.6.... 28. Teisėja galėjo taikyti trūkumų pašalinimo institutą, kas numatyta CPK,... 29. 6.7.... 30. Teisėja pažeidė ir terminą: prašymą ištaisyti skaičiavimo klaidą ji... 31. Teismas... 32. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 33. Atskirasis skundas netenkintinas.... 34. Dėl atskirojo skundo nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės... 35. 6.... 36. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 37. 7.... 38. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas... 39. 8.... 40. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo 2018 m.... 41. 9.... 42. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu procesiniu sprendimu konstatavo, jog... 43. Dėl prašymo dėl priteistos sumos patikrinimo ir perskaičiavimo priėmimo... 44. 10.... 45. Apeliantė atskirajame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 46. 11.... 47. Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas valstybės ar savivaldybių... 48. 12.... 49. Teismų praktikoje nurodyta, kad pagal CPK 276 straipsnio 2 dalį ištaisomi... 50. 13.... 51. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendimą priėmęs teismas neturi... 52. 14.... 53. Atskirajame skunde apeliantė nurodo, jog solidariai iš buvusių sutuoktinių... 54. 15.... 55. Iš 2018 m. rugsėjo 4 d. prašymo ir atskirojo skundo reikalavimų turinio... 56. 16.... 57. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pritartina pirmosios instancijos... 58. 17.... 59. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 60. 18.... 61. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 62. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ... 63. 19.... 64. Apeliantė atskirajame skunde prašo sustabdyti visus atliekamus veiksmus... 65. 20.... 66. CPK 147 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog teismas klausimą dėl laikinųjų... 67. 21.... 68. Atsižvelgiant į tai Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. spalio 1 d. nutartimi... 69. Dėl teisėjos nušalinimo nuo atskirojo skundo priėmimo ir nagrinėjimo... 70. 22.... 71. Atskirajame skunde apeliantė prašo nušalinti teisėją M. Lapukaitę nuo... 72. 23.... 73. CPK 69 straipsnio 1 dalis numato, jog teisėjo (teisėjų) nušalinimo... 74. 24.... 75. Dėl kitų apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų, apeliacinės... 76. Dėl bylos procesinės baigties... 77. 25.... 78. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 79. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 ir... 80. atsakovės M. M. (M. M.) atskirąjį skundą atmesti.... 81. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. rugsėjo 14 d.... 82. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....