Byla e2-623-524/2018
Dėl žalos atlyginimo priteisimo ir teisės eiti vadovo pareigas apribojimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė, sekretoriaujant J. D., dalyvaujant atsakovei G. N. ir jos atstovui advokatui R. T., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Virtus Baltic“ ieškinį atsakovei G. N. dėl žalos atlyginimo priteisimo ir teisės eiti vadovo pareigas apribojimo,

Nustatė

2

 1. Ieškovė teismui pateikė ieškinį, juo prašo ieškovei iš atsakovės priteisti 460 495,18 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; visas patirtas bylinėjimosi išlaidas, apriboti atsakovei teisę eiti vadovo pareigas. Nurodo, kad ieškovei Klaipėdos apygardos teismo 2016-10-10 nutartimi iškelta bankroto byla. Teismas minėta nutartimi įpareigojo ieškovės valdymo organus per 10 kalendorinių dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, t. y. iki 2016-10-31, perduoti ieškovės bankroto administratoriui visą įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Pažymi, kad atsakovė 2017-01-27 dokumentų priėmimo–perdavimo aktu perdavė administratoriui ieškovės finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat ir kreditorių bei debitorių sąrašus. Pagal minėtus dokumentus, ieškovės turimi skoliniai įsipareigojimai sudarė 626 197,01 Eur sumą. Didžiąja dalį minėtos sumos sudarė ieškovės skoliniai įsipareigojimai pagal paskolos sutartis, tačiau administratoriui neperduotos visos paskolų sutartys, galbūt sudarytos tarp ieškovės ir kitų atsakovės perduotame sąraše nurodytų ieškovės kreditorių. Patikrinus ieškovės finansinės atskaitomybės dokumentus nustatyta, kad ieškovė gavo tik 221 520,00 Eur paskolas iš skirtingų subjektų. Be to, ieškovė iš Rusijos piliečio nepagrįstai gavo 21 000,00 Eur sumą, kuri grąžintina minėtam asmeniui. Taip pat ieškovė skolinga Baltarusijos pilietei pervestą 46 000 Eur sumą, kuri buvo gauta kaip avansas už perduotą automobilį, nes joks automobilis minėtam asmeniui nebuvo perduotas. Be to, ieškovė skolinga 3 850,00 Eur sumą atsakovei bei 5 295,00 Eur sumą UAB „Sfinkso buhalteriai“ pagal sudarytas paskolos sutartis. Teigia, kad bendra ieškovės skola kreditoriams sudaro 980 258,00 Eur. Nurodo ir tai, kad, pagal atsakovės pateiktą administratoriui ieškovės finansinę atskaitomybę, sudarytą teismo nutarties iškelti ieškovei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ieškovės turtą sudarė vien tik trumpalaikis turtas, kurio didžiąją dalį – 649 372,00 Eur sudarėdebetiniai įsiskolinimai (per vienerius metus gautinos sumos) ir 200,00 Eur gautinas PVM. Patikrinus ieškovės dokumentus nustatyta, kad UAB „Laisvas paukštis“ ir įmonė „Primegrade Limited“ neturi jokių skolinių įsipareigojimų ieškovei. Dėl to mano, kad atsakovė įmonę „Laisvas paukštis“ su 45 050,39 Eur suma ir įmonę „Primegrade Limited“ su 415 444,79 Eur suma įtraukė į ieškovės debitorių sąrašą be jokio pagrindo, t. y. visiškai nepagrįstai, todėl šia 460 495,18 Eur suma sumažėja ieškovės kreditorių galimybės patenkinti savo finansinius reikalavimus. Tokiais savo veiksmais atsakovė padarė ieškovei 460 495,18 Eur žalą. Tarp atsakovės neteisėtos veikos ir kilusių padarinių yra tiesioginis priežastinis ryšys.
 2. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, juo prašo ieškinį atmesti ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovė neįrodė neteisėtų atsakovės veiksmų ir priežastinio ryšio tarp atsakovės veiksmų ir ieškovei padarytos žalos. Mano, kad ieškovei atstovauja netinkamas asmuo. Nurodo, kad administratorius piktnaudžiauja procesine teise reikšti ieškinį, reiškia akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį, todėl spręstinas klausimas dėl baudos skyrimo už aiškiai nepagrįsto ieškinio pareiškimą. Pažymi, kad pačiai teko ieškoti ir netgi prašyti administratoriaus, kad jis teiktųsi paimti iš atsakovės ieškovės dokumentus po bankroto bylos iškėlimo. Teigia, kad ieškovė įmonei „Primegrade Limited“ ir UAB „Laisvas paukštis“ pagal sudarytas paskolos sutartis pervedė ieškinyje nurodytas lėšas, tačiau minėtos paskolintos lėšos ieškovei grąžintos nebuvo. 2014-03-17 buvo pasirašyta trišalė sutartis tarp SIA KARI, UAB „Virus Baltic“ ir Primegrade Limited“ dėl skolos perkėlimo, kuria SIA KARI liko skolinga 456 615,00 Eur „Primegrade Limited“, o UAB „Virus baltic“ liko skolinga „Primegrade Limited“ 43 385,00 Eur. 2014-04- 30 buvo pasirašytos trišalės sutartys tarp SIA RTRIGA, UAB „Virtus Baltic“ ir „Primegrade Limited“ dėl skolos perkėlimo, kuria SIA RTRIGA liko skolinga „Primegrade Limited 409 175,00 Eur, o UAB „Virtus baltic“ liko skolinga „Primegrade Limited“ 84 210,00 Eur. Tokiu būdu „Primegrade Limited“ liko skolinga UAB „Virtus baltic“ 1 434 447,77 Lt, tai yra 415 444,79 Eur.
 3. Ieškovė pateikė dubliką, jame nurodo, kad atsakovė klaidina teismą, teigdama, kad ji pati ieškojo ieškovės bankroto administratoriaus norėdama perduoti ieškovės finansinės atskaitomybės dokumentus. Teigia, kad minėtą pareigą atsakovė įvykdė tik po to, kai teismas išdavė vykdomąjį raštą dėl minėtų dokumentų išreikalavimo iš atsakovės ir minėtas raštas buvo pateiktas vykdyti antstoliui. Taigi atsakovė keletą mėnesių trukdė operatyviam bankroto procesui. Pažymi, kad patikrinus atsakovės pateiktas trišalus susitarimus nustatyta, kad ieškovė pagal paskutinį susitarimą liko skolinga įmonei „Primegrade Limited“ 84 210,00 Eur, todėl neaišku, iš ko kildinama 415 444,79 Eur suma, minėta suma į debitorių sąrašą įtraukta nepagrįstai. Pažymi ir tai, kad iš pateiktų rašytinių įrodymų nėra aiškus ieškovės ir SIA RTRIGA ryšys, kokiu pagrindu kildinami tarpusavio skoliniai įsipareigojimai. Nurodo, kad ieškovės buhalteriniai dokumentai nepatvirtina, kad UAB „Laisvas paukštis“ buvo suteikta paskola, nenustatytas pinigų perdavimo faktas. Teigia, kad atsakovė netinkamai vykdė savo, kaip vadovės, pareigas, todėl padarė ieškinyje nurodyto dydžio žalą ieškovei, minėtą žalą privalo atlyginti. Prašo ieškinį tenkinti.
 4. Atsakovė pateikė tripliką, jame nurodo, kad ieškovė finansinės atskaitomybės dokumentus ieškovės bankroto administratoriui perdavė tik po to, kai iš antstolio sužinojo apie ieškovei iškeltą bankroto bylą, iki tol apie bankroto bylos iškėlimą ir nustatytą pareigą perduoti minėtus dokumentus nežinojo. Pažymi, kad įmonė „Primegrade Limited“ perėmė SIA RTRIGA skolinius įsipareigojimus ieškovei, sudarius atitinkamas trišales sutartis. Tarpusavio atlikti mokėjimai patvirtina įmonės „Primegrade Limited“ skolinius įsipareigojimus ieškovei. Atitinkamai banko pavedimais buvo pervestos UAB „Laisvas paukštis“ paskolintos lėšos. Pažymi, kad teismo nuosprendžiu buvo pripažinta kalta dėl apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo, tačiau atlikto ikiteisminio tyrimo metu jokių pažeidimų, nurodytų ieškinyje, nustatyta nebuvo.
 5. Teismo posėdžių, vykusių 2017-11-06 ir 2017-11-27, metu ieškovės atstovas N. L. paaiškino, kad, pagal ieškovės 2013 metų balansą, ieškovės padėtis buvo sunki, tačiau ieškovė prisiėmė skolinius įsipareigojimus, pažeisdama įmonės vadovo fiduciarines pareigas. Dėl to debetinės sumos – 460 495,18 Eur – įtrauktos nepagrįstai. Pažymėjo, kad 2014-03-17 vertime yra įsivėlusi vertimo klaida dėl įmonės „Primegrade Limited“ skolos dydžio. 2014-04-30 ieškovė tapo skolinga minėtai įmonei 415 444,79 Eur, po 2014-04-30 – 84 210 Eur. Minėta įmonė nėra pateikusi kreditinio reikalavimo. Ieškovė prisiėmė skolinius įsipareigojimus minėtai įmonei, matydama, kad nebus pajėgi grąžinti paskolintų lėšų. Banko išrašai patvirtina, kad ieškovei buvo suteikta 450 405 Eur paskola laikotarpiu nuo 2013-08-01 iki 2014-12-31. Atsakovė nevykdė VMI nurodymų. 2015-02-25 pažyma patvirtina, kad tarp ieškovės ir SIA RTRIGA vyko pardavimai. 2014-03-21 patikrinimo aktas neįrodo atsakovės veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo. Pagal 2014-03-17 trišalę sutartį ieškovė skolinga įmonei „Primegrade Limited“ 500 000 Eur, po minėto susitarimo SIA KARI skolą perėmė įmonė „Primegrade Limited“, tačiau byloje nėra duomenų, kad SIA KARI buvo skolinga. Įmonė „Primegrade Limited“ paskolino ieškovei 508 000 Eur, grąžinta 578 00 Eur. Ieškovė skolinga minėtai įmonei 450 405 Eur. Pagal 2014-04-30 trišalį susitarimą ieškovė lieka skolinga įmonei „Primegrade Limited“ 41 230 Eur. Prisiimti kreditiniai reikalavimai pagal atsakovės sudarytą sąrašą atitinka debetinius reikalavimus, atsakovė nepagrįstai padidino turto, kurio nėra, vertę. Pažymėjo, kad bankinio pavedimo, kuriuo UAB „Laisvas paukštis“ pervestos lėšos, nėra, yra tik paskolos sutartis, todėl pastaroji įmonė nepagrįstai įtraukta į debitorių sąrašą.
 6. Atsakovė teismo posėdžiuose paaiškino, kad, pagal 2013m. liepos mėn. banko išrašus, skolinga įmonė „Primegrade Limited“ suteikė ieškovei 450 405 Eur paskolą. 2014-03-17 buvo pasirašyta trišalė sutartis tarp SIA KARI, UAB „Virus Baltic“ ir Primegrade Limited“ dėl skolos perkėlimo, kuria SIA KARI liko skolinga 456 615,00 Eur įmonei „Primegrade Limited“, o UAB „Virus Baltic“ liko skolinga įmonei „Primegrade Limited“ 43 385,00 Eur. 2014-04-30 buvo pasirašytos trišalės sutartys tarp SIA RTRIGA, UAB „Virtus Baltic“ ir „Primegrade Limited“ dėl skolos perkėlimo, kuria SIA RTRIGA liko skolinga įmonei „Primegrade Limited 409 175,00 Eur, o UAB „Virtus Baltic“ liko skolinga įmonei „Primegrade Limited“ 84 210,00 Eur. Taigi įmonė „Primegrade Limited“ liko skolinga UAB „Virtus Baltic“ 415 444,79 Eur ir ji nėra ieškovės kreditorė. 2018-01-15 teismo posėdžio metu atsakovė paaiškino, kad UAB „Laisvas paukštis“ yra ieškovės debitorė, ieškovės atstovas klaidingai mano, kad minėta įmonė nėra debitorė. Pinigai buvo pervesti pagal rangos sutartį. UAB „Laisvas paukštis“ buvo pervestas avansas, minėta įmonė nėra bankrutuojanti, todėl administratorius turi galimybę susipažinti su visais dokumentais. Tais metais prasidėjo visi teisminiai procesai. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (toliau – FNTT) paėmė visus įmonės dokumentus, todėl atsakovė neturėjo galimybės išieškoti paskolintą sumą. Mano, kad žalos nepadarė. Įmonė „Primegrade Limited“ suteikė pinigų automobiliams pirkti, jie buvo nupirkti. Partneriai išsigando FNTT tyrimų, todėl paskubėjo atsiimti pinigus. Teigė, kad debetiniai įsiskolinimai yra didesni nei kreditiniai, todėl pastarieji gali būti padengti.

3Ieškinys atmestinas.

 1. Teismas, priimdamas sprendimą, vadovaujasi duomenimis, nustatomais iš byloje surinktų įrodinėjimo priemonių, išskyrus atvejus, kai teismas, turėdamas pareigą būti aktyvus, savo iniciatyva renka įrodymus. Kasacinio teismo jurisprudencijoje pripažįstama viešojo intereso svarba bylose, kuriose viena iš šalių yra bankrutuojanti įmonė (CPK 179 straipsnis, Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 6 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-476/2011; 2014 m. sausio 2 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-106/2014). Atsižvelgiant į kasacinio teismo praktiką dėl viešojo intereso buvimo bankroto procese, kai ginčas byloje susijęs tiek su pačios bendrovės, tiek su jos kreditorių interesais, teismas gali būti aktyvus ir rinkti įrodymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-22/2010). Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK 12, 178 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 18 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-56/2015; 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis, byloje bylos Nr. 3K-3-630/2012). Taigi teismas, tokio pobūdžio bylose turėdamas teisę ex officio rinkti įrodymus, yra saistomas šalių rungimosi ir lygiateisiškumo principų bei įrodymų sąsajumo taisyklių. Teismo teisė savo iniciatyva rinkti įrodymus gali būti tinkamai įgyvendinta tik tada, kai bankrutuojančios įmonės administratorius iš esmės įvykdo pareikštų reikalavimų pagrįstumo įrodinėjimo pareigą, bendra tvarka jam nustatytą CPK 178 straipsnyje. Pastebėtina, kad nagrinėjamoje byloje bankroto administratorius tinkamai nepagrindė savo įrodinėjamų aplinkybių, t. y. neįrodė atsakovės veiksmuose civilinės atsakomybės sąlygų.
 2. Ieškovė 2017-12-18 pateikė teismui prašymą atidėti 2017-12-18 parengiamąjį posėdį, nes ji laiku iš trečiųjų asmenų nespės gauti rašytinių įrodymų ir jų pateikti teismui. Ieškovės prašymas buvo patenkintas ir sudaryta galimybė teikti įrodymus. 2018-01-12 ieškovė pateikė analogišką prašymą, jo nekonkretizuodama, kuris pagal CPK 7 str., 162-2 str. nuostatas negalėjo būti tenkintas, nes byla jau buvo paskirta į teismo posėdį, kadangi pasiruošimas šiai bylai vyko paruošiamųjų dokumentų būdu, 2017-09-14 nutartimi. CPK 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai. CPK 72 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas privalo rūpintis, kad civilinė byla teisme būtų išnagrinėta per kuo trumpesnį laiką, nebūtų vilkinamas bylos išnagrinėjimas, turi siekti, kad civilinė byla būtų išnagrinėta per vieną teismo posėdį. CPK 7 straipsnio 1 dalyje taip pat pažymima, kad teismas imasi CPK nustatytų priemonių, kad būtų užkirstas kelias vilkinti procesą, ir siekia, kad byla būtų išnagrinėta vieno teismo posėdžio metu, jeigu tai nekenkia tinkamai išnagrinėti bylą.
 3. Šioje byloje ieškovė ieškinyje nurodė, jog atsakovė, būdama jos administracijos vadovė, padarė jai 460 495, 18 Eur žalą, nes neperdavė administratorei jokio ilgalaikio turto, o perdavė tik fiktyvų debitorių sąrašą, t. y. įrodinėjo, jog atsakovė nepagrįstai įmonės buhalterinėje apskaitoje kaip debitorius nurodė UAB ,,Laisvas paukštis“ su 45 050, 39 Eur suma ir įmonę ,,Primegrade Limited“ su 415 444,79 Eur suma. Šią aplinkybę ieškovė įrodinėja su ieškiniu pateiktu debitorių sąrašu. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad jeigu byloje sprendžiama dėl vadovų įmonei padarytos žalos, atsiradusios jiems netinkamai tvarkant įmonės turtą, turi būti nustatomas šios žalos faktas ir dydis. Įmonės turto netinkamu saugojimu, iššvaistymu ar kitokiu kaltu praradimu padaryta žala nustatoma pagal faktus: yra konkretaus turto ar nėra.
 4. Šioje byloje nustatyta, jog atsakovė pateikė visus dokumentus, pagrindžiančius bankrutuojančios įmonės reikalavimo teisę į debitores UAB ,,Laisvas paukštis“ ir Londone registruotą įmonę ,,Primegrade Limited“.
 5. Dėl debitorės įmonės ,,Primegrade Limited“.

4Ieškovė savo reikalavimui pagrįsti pateikė atsakovės pateiktą debitorių sąrašą, kuriame šios įmonės skola ieškovei nurodyta 415 444,79 Eur. Šiame sąraše nurodyti įmonės 649 571,25 Eur sumos debetiniai įsiskolinimai sutampa su 2016-02-04 sudarytame balanse ir jo aiškinamajame rašte nurodyta įmonės turto suma (pateiktas 2017-11-02 per EPP), todėl darytina išvada, kad ieškovė savo reikalavimą grindžia balanso duomenimis. Pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo (toliau – ir ĮFAĮ) 2 straipsnio 4 dalį įmonės balansas yra finansinė ataskaita, kurioje nurodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis ĮFAĮ ir apskaitos standartais (ĮFAĮ 15 straipsnio 4 dalis). Kilus abejonių dėl balanse įrašytų duomenų teisingumo ieškovė privalėjo pateikti įrodymus, kurie patvirtintų balanse įrašytų duomenų ydingumą, tai yra pagrįstų faktinę turto vertę ir įsipareigojimų ieškovei realų dydį, t. y. kitą nei nurodytą balanse. Atkreiptinas dėmesys, jog vien ieškovės konstatavimas, jog ginčo suma įrašyta klaidingai, nėra pakankamas įrodymas, nes byloje nustatyta, jog ieškovė nepradėjo šios sumos išieškojimo iš įmonės ,,Primegrade Limited“ procedūros. Atsakovė savo paaiškinimą pagrindė pateiktais su atsiliepimu ir tripliku dokumentais – paskolos su įmone ,,Primegrade Limited“ sutartimis, ieškovės sąskaitos išrašu ir 2014-03-17 bei 2014-04-30 trišaliais susitarimais. Atsakovė atsiliepime ir triplike nurodė, jog su šia įmone vyko nuolatiniai atsiskaitymai, laikotarpiu nuo 2013-07-28 iki 2014-06-18 įmonė ,,Primegrade Limited“ ieškovei pervedė 508 205 Eur, o ieškovė grąžino 57 859,79 Eur, taip pat kaip grąžintas sumas atsakovė nurodo pagal pridėtas trišales sutartis ieškovės perleistas įmonei ,,Primegrade Limited“ 409 175 Eur ir 456 615 Eur sumas, įgytas iš įmonių SIA KARI ir SIA RTRIGA. Atsakovės pozicija yra tokia, jog įmonė ,,Primegrade Limited“, būdama skolinga ieškovei 508 205 Eur, gavo iš ieškovės 57 859,79 Eur piniginių lėšų ir 409 175 Eur ir 456 615 Eur vertės reikalavimo teises į SIA KARI ir SIA RTRIGA, todėl įmonė ,,Primegrade Limited“ buvo įtraukta į debitorių sąrašą su 415 444,79 Eur skola ieškovei. Atkreiptinas dėmesys, jog šios bylos nagrinėjimo dalykas nėra 415 444,79 Eur sumos išieškojimo iš įmonės ,,Primegrade Limited“ negalimumas ir 2014-03-17 bei 2014-04-30 trišalių susitarimų pripažinimas negaliojančiais, nes ieškovė tokių reikalavimų teismui nesuformulavo ir šių susitarimų sudarymo aplinkybės nebuvo tiriamos, todėl šios bylos kontekste pagal pareikštą ieškinį padaryti išvados, jog ieškovė dėl įmonės ,,Primegrade Limited“ nurodymo patyrė žalą, padaryti negalima. Atkreiptinas dėmesys, jog įmonė ,,Primegrade Limited“ nėra pareiškusi ieškovei kreditinio reikalavimo, todėl šią įmonę pagal pateiktas paskolos sutartis laikyti kreditore šioje byloje nėra teisinio pagrindo. Taip pat byloje nėra duomenų, jog iš šios įmonės turto išsiieškoti neįmanoma, tai, kad ši įmonė yra registruota Londone, nesudaro pagrindo tenkinti ieškinį. Atkreiptinas dėmesys, jog visi įmonės ,,Primegrade Limited“ rekvizitai yra nurodyti paskolos bei trišalėse sutartyse, todėl administratorius turi pareigą išsiieškoti ginčo sumą iš įmonės ,,Primegrade Limited“. Atsakovės pateikti trišaliai susitarimai nėra nuginčyti, todėl tirti, ar ieškovė turėjo reikalavimo teisę į SIA KARI ir SIA RTRIGA, ir jais nesivadovauti šioje byloje teismas neturi teisinio pagrindo.

 1. Dėl debitorės UAB ,,Laisvas paukštis“

5Ieškovė nurodė, jog atsakovė nepagrįstai įmonės buhalterinėje apskaitoje kaip debitorę nurodė UAB ,,Laisvas paukštis“ su 45 050,39 Eur suma, tačiau atsakovė pateikė paskolos sutartį, sudarytą su UAB ,,Laisvas paukštis“, ir ieškovės banko sąskaitos išrašą, kurio laikotarpis nuo 2014-01-01 iki 2014-01-31, įrodantį, jog ieškovė pervedė UAB ,,Laisvas paukštis“ 155 550 Lt, todėl šioje byloje nėra pagrindo padaryti išvadą, jog šį debitorių atsakovė įtraukė nepagrįstai.

 1. Paminėtais motyvais, ieškovė šioje byloje neįrodė, jog ji prarado galimybę susigrąžinti įmonei teisėtai priklausančias lėšas (debitorių įsiskolinimą), praradus dokumentus ar debitoriui bankrutavus, todėl padaryti išvadą, jog sumažėjo įmonės turtas vien dėl atsakovės veiksmų, ginčo sumą nurodžius kaip debetinį įsiskolinimą, nėra pagrindo.
 2. Kasacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad įstatymuose nepreziumuojama įmonės vadovų ir jos dalyvių neteisėtais veiksmais padaryta žala; vien įmonės valdymo organų neteisėtos veikos nepakanka jų civilinei atsakomybei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Saulėtekis“ v. I. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-604/2006).
 3. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Atsakovas, t. y. bendrovės vadovas, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės ir remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų paneigti šią prezumpciją (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1130/2003; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009).
 4. Šioje byloje neįrodyti atsakovės neteisėti veiksmai įrašant ieškovės nurodytus debitorius į įmonės buhalterinę apskaitą. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnį ūkio subjektai turi tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams. Šio įstatymo 21 straipsnyje nustatyta įmonės vadovo atsakomybė už įmonės apskaitos organizavimą bei apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą pagal įstatyme nustatytus reikalavimus, todėl šioje byloje įrodyta, jog dėl paminėtų debitorių yra išsaugoti visi buhalterinės apskaitos dokumentai, jie perduoti administratoriui, debetinių reikalavimų sumos yra nurodytos netaisytos, įtrauktos į įmonės buhalterinę apskaitą, o aplinkybė, jog įmonė ,,Primegrade Limited“ yra registruota Londone, nėra pagrindas tenkinti ieškinį. Taip pat neįrodytas ieškovei padarytos žalos dydis, nes byloje nebuvo įrodinėjama aplinkybė, kad ginčo sumos neįmanoma išsiieškoti. Atsakovė Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-11 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. I-427-718/2015 buvo nuteista pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, tačiau šio nuosprendžio analizė įrodo, jog atsakovės veika baudžiamojoje byloje dėl ginčo debitorių įrašymo į įmonės apskaitą nebuvo tiriama ir nuosprendyje buvo konstatuota, kad G. N., būdama UAB „Virtus Baltic“ direktore ir buhaltere laikotarpiu nuo 2013-07-03 iki 2014-04-30, apgaulingai tvarkė bendrovės teisės aktų reikalaujamą buhalterinę paskaitą, tai yra UAB „Virtus Baltic“ apskaitos dokumentuose pagrindė tikrovės neatitinkantį ūkinės operacijos turinį (iš sąskaitose nurodytų ūkio subjektų transporto priemonių nepirko ir PVM sąskaitose faktūrose nurodytiems ūkio subjektams transporto priemonių nepardavė), t. y. buvo tiriamos aplinkybės, susijusios su automobilių pardavimu nuosprendyje nurodytiems ūkio subjektams. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovė šio nuosprendžio nenurodo kaip prejudicinę reikšmę turinčio fakto šioje civilinėje byloje, o atsakovė šį nuosprendį pateikė su tripliku.
 5. Ieškinį atmetus naikintinos laikinosios apsaugos priemonės, taikytos atsakovei 2017-06-14 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi (CPK 150 str. 2 d.).
 6. Iš ieškovės BUAB ,,Virtus Baltic“ atsakovės turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš administravimo lėšų pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-02-28 nutartyje Nr. 3K-3-384/2013 pateiktą išaiškinimą, kuris taikytinas ir atmetus bankrutuojančios įmonės ieškinį. Pagal CPK 93 str. 1 d. atmetus ieškinį ieškovui atsiranda pareiga atlyginti kitos šalies bylinėjimosi išlaidas, jos taip pat turi būti atlyginamos iš administravimo išlaidų. Priešingu atveju šios bylos atsakovai turėtų nepagrįstai prisiimti ieškovės prievolių dėl pareigos atlyginti jų bylinėjimosi išlaidas neįvykdymo riziką, o bankrutuojanti įmonė turėtų nepateisinamą galimybę piktnaudžiauti savo padėtimi, reikšdama nepagrįstus reikalavimus. Dėl šios priežasties atsakovės turėtos bylinėjimosi išlaidos laikytinos bankrutavusios įmonės administravimo išlaidomis (ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalis), kurios apmokamos ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Iš ieškovės atsakovei priteistina 500 Eur turėtų išlaidų advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme (kvitas pateiktas su atsiliepimu į ieškinį).

6Teismas, vadovaudamasis CPK 268–270 straipsniais,

Nutarė

7ieškinį atmesti.

8Priteisti G. N. iš BUAB ,,Virtus Baltic“ administravimui skirtų lėšų 500 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme.

9Sprendimui įsiteisėjus panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas G. N., a. k. ( - ) turtui 2017-06-14 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi.

10Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai