Byla e2-990-1012/2019
Dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo byloje – PZU SA

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Jakutytė-Sungailienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „MAGNETA GROUP“ ieškinį atsakovui One Logistic Sp. z. o.o dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo byloje – PZU SA.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „MAGNETA GROUP“ kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo One Logistic Sp. z. o.o 2 547,60 Eur nuostolių atlyginimo, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas ir vežėjas One Logistic Sp. z. o. 2017-08-31 sudarė Krovinio pervežimo užsakymą Nr. M-129/35/17 (toliau – ir Užsakymas), kuriuo remiantis atsakovas įsipareigojo pristatyti siuntėjo patikėtą krovinį – ledus, 21500 kg., 33 paletės ir perduoti jį įgaliotam asmeniui (gavėjui), o ieškovas už krovinio pervežimą įsipareigojo sumokėti Užsakyme sutartą kainą. Krovinys į atsakovui priklausantį vilkiką refrižeratorių buvo pakrautas 2017-09-02, atsakovui nepareiškus pastabų dėl krovinio būklės. Nuo to momento prasidėjo vežėjo atsakomybė už krovinį. Vežėjui atvykus į iškrovimo vietą ir iškraunant transporto priemonę, gabenusią krovinį pagal Užsakymą maršrutu Belgija - Vokietija, buvo nustatyta, kad pristatytas krovinys yra atitirpdytas, neišlaikyta reikiama temperatūra, todėl gavėjas atsisakė priimti krovinį. Krovinys buvo gražintas atgal siuntėjui YSCO. 2017-08-31 Krovinio pervežimo užsakyme Nr. M-129/35/17 nurodyta, kad visą gabenimo laiką turėjo būti palaikoma -25 °C temperatūra, tačiau dėl netinkamos temperatūros šaldytuve dalis krovinio (ledų) buvo atitirpdyta, sugadinta. Nustačius šias aplinkybes krovinio iškrovime, krovinio sugadinimas buvo pažymėtas CMR važtaraštyje Nr. 147186436. 10 grafoje nurodyta: 2017-09-07 CD-17-170. Gauti 33 padėklai. Atlikta kiekio ir kokybės patikra, išmatuota temperatūra - tarp ‑10 °C ir -15,3 °C; CMR žyma patvirtinta vairuotojo parašu. Bendra suma už sugadintas prekes yra 2 335,14 Eur. 2017-08-31 Krovinio pervežimo užsakyme Nr. M-129/35/17 nustatyta, kad sugadinęs ar praradęs dalį krovinio, vežėjas už jį sumoka pagal eksporto deklaracijoje ir sąskaitoje nurodytą kainą. Užsakovas turi teisę reikšti pretenzijas pagal šią sutartį (įskaitant pretenzijas dėl sugadinimo, nuostolių, prekių trūkumo, vėlavimo pakrauti ir iškrauti prekes ir pan.) vienus metus nuo prekių iškrovimo gavėjo sandėlyje dienos. Ieškinio pateikimo dieną šis terminas nėra suėjęs. Ieškovas Užsakymą gavo iš UAB „Greitas ratas“, su kuriuo 2017-08-30 buvo pasirašytas Krovinio pervežimo užsakymas Nr. 131/2017, kuris, savo ruožtu, gavo užsakymą iš krovinio gavėjo YSCO. 2017-09-20 UAB „Greitas ratas“ gavo pretenziją iš krovinio gavėjo „YSCO“. UAB „Greitas ratas“ iš anksto ieškovą informavo, kad savo inspektoriaus neatsiųs. Išmatuota temperatūra ant padėklų buvo tarp -10°C ir -15°C. Ieškovo kokybės kontrolės departamentas paėmė mėginius, kad nustatytų žalos mastą. Dėl pernelyg aukštos temperatūros nukentėjo ne visa produkcija. Vis dėlto iš likusių produktų visa viršutinė ant kiekvieno padėklo sudėtų produktų eilė buvo netinkama parduoti. Be to, UAB „Greitas ratas“ turi atlyginti sąnaudas, susijusias su viršutinės gaminių eilės nuėmimo nuo kiekvieno padėklo ir prekių perkrovimo, kad padėklai būtų pilni. Bendra pretenzijos suma yra 2 547,60 Eur. 2017-09-20 „YSCO“ pateikė pranešimą ieškovui dėl tarpusavio reikalavimų atlyginimo UAB „Greitas ratas“, kuriame nurodė, kad kompensacijos suma už sugadintas prekes (transporto paslaugos Nr. 2121195) – 2 547, 60 Eur – tarpusavio reikalavimams spręsti bus atimta iš mokėjimų pagal šias sąskaitas: Nr. GRA 00479/17, Nr. GRA00480/17,Nr. GRA00485/17, Nr. GRA00486/17, Nr. GRA00487/17, Nr. GRA00488/17, Nr. GRA00489/17, Nr. GRA00490/17 Nr. GRA00491/17, Nr. GRA00492/17, Nr. GRA00493/17, Nr. GRA00499/17. YSCO nuskaičiavo iš UAB „Greitas ratas“ 2 547,60 Eur. YSCO 2017-09-20 Sąskaitoje faktūroje nurodytos sugadintos prekės, jų kiekis, bei kaina, t. y. pateiktas žalos apskaičiavimas. 2017-09-19 UAB „Greitas ratas“ pateikė pretenziją dėl nuostolių atlyginimo UAB „MAGNETA GROUP“. Reaguodamas į susidariusią situaciją, ir pagrįstus reikalavimus, UAB „MAGNETA GROUP“ 2017‑09-20 pateikė reikalavimą atlyginti nuostolius atsakovui. Atsakovas One Logistics Sp. z o.o. į ieškovo pateiktą reikalavimą atlyginti nuostolius neatsakė. 2017-10-04 ieškovas pakartotinai kreipėsi į atsakovą One Logistics Sp.z.o.o. su reikalavimu atlyginti nuostolius. Atsakovas One Logistics Sp. z o.o. vėl nesureagavo. UAB „Greitas ratas“, atlyginęs nuostolius krovinio siuntėjui YSCO, nukreipė reikalavimą į ieškovą UAB „MAGNETĄ GROUP“. Tarp UAB „Greitas ratas“ ir UAB „MAGNETA GROUP“ 2017-10-06 buvo sudarytas Tarpusavio skolų užskaitymo aktas 2 547,60 Eur sumai. Tokiu būdu ieškovas įgijo reikalavimo teisę į 2 547,60 Eur sumą iš atsakovo.

4Ieškinyje nurodytu atsakovo One Logistic Sp. z. o.o buveinės adresu (Polna 100 lok. 5-6, 62-800 Kalisz, Lenkija), taip pat kitu nurodytu adresu (ul. Cmentarna 16 lok. 9, 62-800 Kalisz, woj. Wielkopolskie, Lenkija) atsakovui per Lenkijos Respublikos įteikiančią agentūrą siųstų procesinių dokumentų įteikti nepavyko (1 t., e. b. l. 160-183, 188-197, 3 t., e. b. l. 188-197). Atsižvelgiant į tai, kad žinomais atsakovo adresais procesinių dokumentų jam įteikti nepavyko, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsniu, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 4 d. priėmė nutartį procesinius dokumentus atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu. Pranešimu, paskelbtu 2019 m. liepos 4 d. specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, atsakovas informuotas, kad procesiniai dokumentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo specialiame tinklalapyje dieną ir atsakovas privalo per 14 dienų nuo teismo pranešimo paskelbimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Ieškinyje nurodytu trečiojo asmens PZU SA buveinės adresu (Al. Jana Pawla II 24, 00-133, Varšuva, Lenkija) trečiajam asmeniui per Lenkijos Respublikos įteikiančią agentūrą siųstų procesinių dokumentų įteikti nepavyko (1 t., e. b. l. 160-183). Atsižvelgiant į tai, kad žinomu adresu procesinių dokumentų trečiajam asmeniui įteikti nepavyko, vadovaudamasis CPK 130 straipsniu, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. spalio 9 d. priėmė nutartį procesinius dokumentus trečiajam asmeniui įteikti viešo paskelbimo būdu. Pranešimu, paskelbtu 2019 m. spalio 9 d. specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, trečiasis asmuo informuotas, kad procesiniai dokumentai laikomi įteiktais pranešimo paskelbimo specialiame tinklalapyje dieną ir trečiasis asmuo turi teisę per 14 dienų nuo teismo pranešimo paskelbimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Atsakovas ir trečiasis asmuo atsiliepimų į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl esant tokioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir dėl atsakovo priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

5Ieškinys tenkinamas visiškai.

6Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje, teismas prieina prie išvados, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

7Iš ieškovo rašytinių paaiškinimų ir pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „MAGNETA GROUP“, kaip užsakovas, ir atsakovas One Logistic Sp. z. o., kaip vežėjas, 2017-08-31 sudarė Krovinio pervežimo užsakymą Nr. M-129/35/17, kuriuo remiantis atsakovas įsipareigojo nugabenti ledus iš pakrovimo vietos: Partner logistic leper, Bergiestraat 5, leper, Belgija, į Kaufland Lubbenau GmbH, D-03222, Lubbenau, Vokietija, o ieškovas už krovinio pervežimą įsipareigojo sumokėti Užsakyme sutartą kainą (1 t., e. b. l. 8-13). Ieškovas Užsakymą gavo iš UAB „Greitas ratas“ su kuriuo 2017-08-30 buvo pasirašytas Krovinio pervežimo užsakymas Nr. 131/2017, kuris, savo ruožtu, gavo užsakymą iš krovinio gavėjo „YSCO“ (1 t., e. b. l. 18-19). 2017-08-31 Krovinio pervežimo užsakyme Nr. M-129/35/17 nurodyta, kad visą gabenimo laiką turėjo būti palaikoma -25 °C temperatūra (1 t., e. b. l. 10). 2017‑09-04 prekes pristačius, Kaufland Lubbenau atsisakė priimti prekes dėl ledų temperatūros – CMR važtaraščio Nr. 147186436 10 grafoje nurodyta, jog atlikta kiekio ir kokybės patikra patvirtina, kad vežėjas, t. y. atsakovas, krovinio gabenimo metu palaikė temperatūrą tarp -10 °C ir -15,3 °C, kas reiškia, kad atsakovas pažeidė šalių sutartą -25 °C temperatūros režimą (1 t., e. b. l. 14-17). 2017-09-20 „YSCO“ pateikė pranešimą ieškovui dėl tarpusavio reikalavimų atlyginimo UAB „Greitas ratas“, kuriame nurodė, kad kompensacijos suma už sugadintas prekes (transporto paslaugos Nr. 2121195) – 2 547, 60 Eur – tarpusavio reikalavimams spręsti bus atimta iš mokėjimų pagal šias sąskaitas: Nr. GRA 00479/17, Nr. GRA00480/17,Nr. GRA00485/17, Nr. GRA00486/17, Nr. GRA00487/17, Nr. GRA00488/17, Nr. GRA00489/17, Nr. GRA00490/17 Nr. GRA00491/17, Nr. GRA00492/17, Nr. GRA00493/17, Nr. GRA00499/17 (1 t., e. b. l. 28-31). „YSCO“ nuskaičiavo iš UAB „Greitas ratas“ 2 547,60 Eur (1 t., e. b. l. 38-39). „YSCO“ 2017-09-20 Sąskaitoje faktūroje nurodytos sugadintos prekės, jų kiekis, bei kaina, t. y. pateiktas žalos apskaičiavimas (1 t., e. b. l. 32-37). 2017-09-19 UAB „Greitas ratas“ pateikė pretenziją dėl nuostolių atlyginimo UAB „MAGNETA GROUP“ (1 t., e. b. l. 43-44). Reaguodamas į susidariusią situaciją, ir UAB „Greitas ratas“ reikalavimus, UAB „MAGNETA GROUP“ 2017-09-20 pateikė reikalavimą atlyginti nuostolius atsakovui One Logistics Sp. z o.o. (1 t., e. b. l. 51-55). 2017-10-04 ieškovas pakartotinai kreipėsi į atsakovą One Logistics Sp.z.o.o. su reikalavimu atlyginti nuostolius (1 t., e. b. l. 57-60). UAB „Greitas ratas“, atlyginęs nuostolius krovinio siuntėjui „YSCO“ (1 t., e. b. l. 38-39), nukreipė reikalavimą į ieškovą UAB „MAGNETA GROUP“ (1 t., e. b. l. 43-44). Tarp UAB „Greitas ratas“ ir UAB „MAGNETA GROUP“ 2017‑10‑06 buvo sudarytas Tarpusavio skolų užskaitymo aktas 2 547,60 Eur sumai (1 t., e. b. l. 61). Tokiu būdu ieškovas įgijo reikalavimo teisę į 2 547,60 Eur sumą iš atsakovo. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų padengęs nuostolius ieškovui (CPK 178 straipsnis). Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovo nurodytų aplinkybių dėl nuostolių ir jų dydžio neginčijo.

8Vienos vežimo sutarties šalimis (dalyviais) pripažįstami siuntėjas ir asmenys, jam tiesiogiai įsipareigoję savo vardu ir rizika krovinį pervežti; nepriklausomai nuo to, ar faktiškai krovinį vežė, ar tik įsipareigojo teisiškai, visi šie asmenys laikomi vežėjais CMR konvencijos prasme. Ši sutartinių santykių kvalifikavimo nuostata yra aktuali faktinėse situacijose, kai krovinį veža keli vežėjai paeiliui, taip pat tada, kai krovinio vežimo sutartį su siuntėju sudaręs vežėjas (susitariantysis vežėjas) pats krovinio neveža, bet dėl to paties vežimo sudaro sutartį su kitu (kitais) vežėju, kuris krovinį veža (faktinis vežėjas) savo vardu ir kurį kaip vežėją suvokia krovinio siuntėjas. Siuntėjo ir vežėjų susitarimas gali būti išreikštas įvairia forma, pvz., tiesiogiai sudarius sutartį dėl krovinio vežimo, faktiniam vežėjui pateikus važtaraštį, kuriame jis nurodytas vežėju, o siuntėjui šio važtaraščio pagrindu išdavus krovinį, ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-75/2004; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007; 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2008). Kai pervežimo procese dalyvavo keli asmenys, kuris asmuo laikytinas vežėju, nustatytina ir pagal tai, kuris asmuo kaip vežėjas yra nurodytas važtaraštyje, bei kitas susitarimo aplinkybes, iš kurių galima spręsti, kad vežimo užsakovas turėjo suprasti, kas yra vežėjas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1333/2002).

9Krovinio gavėjas yra asmuo, kurio naudai sudaroma vežimo sutartis, todėl gavėjo teisė reikšti ieškinį kildintina iš pervežimo sutarties, kaip specifinės sutarties, trečiojo asmens naudai. Aukštesnės instancijos teismų nuosekliai formuojamoje teismų praktikoje, laikomasi pozicijos, kad teisę pareikšti ieškinį vežėjui turi siuntėjas, gavėjas, asmuo, sudaręs su vežėju vežimo sutartį, kuris nors ir nebuvo nei siuntėjas, nei gavėjas, bet atlygino nuostolius, taip pat asmuo, nors ir nesudaręs sutarties su vežėju, bet nuostoliai padaryti jam priklausančiai nuosavybei. Kiti asmenys gali pareikšti ieškinį vežėjui, jei reikalavimo teisę turintis asmuo perleido jam savo teises (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2002 m. lapkričio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-1333/2002. Teismų praktika. 2002, 19; Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. balandžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-72/2005; 2016 m. birželio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-428-302/2016; ir kt.).

102017-08-31 Krovinio pervežimo užsakyme Nr. M-129/35/17 nustatyta, kad sugadinęs ar praradęs dalį krovinio, vežėjas už jį sumoka pagal eksporto deklaracijoje ir sąskaitoje nurodytą kainą. Užsakovas turi teisę reikšti pretenzijas pagal šią sutartį (įskaitant pretenzijas dėl sugadinimo, nuostolių, prekių trūkumo, vėlavimo pakrauti ir iškrauti prekes ir pan.) vienus metus nuo prekių iškrovimo gavėjo sandėlyje dienos (1 t., e. b. l. 10-11). Prekės pristatytos 2017‑09-04, o ieškinys teismui pateiktas 2018-07-19, vadinasi ieškinio pateikimo dieną šis terminas nėra suėjęs.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (toliau – CMR Konvencija), griežtai reglamentuodama vežėjo atsakomybę, įtvirtindama jo kaltės dėl krovinio praradimo, sugadinimo ar pavėluoto pristatymo prezumpciją (CMR konvencijos 17, 18 straipsniai), kartu nustato ir tam tikras garantijas, kuriomis ribojamas vežėjui tenkančių atlyginti nuostolių dydis (CMR konvencijos 23 straipsnio 1-3 dalys, 28 straipsnis). Tačiau CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta tokio ribojimo išimtis: vežėjas negali vadovautis konvencijos nuostatomis, kurios jį atleistų nuo atsakomybės ar ją ribotų, jeigu žala padaryta sąmoningai arba dėl jo kaltės, kuri pagal įstatymus, taikomus bylą nagrinėjančio teismo, prilyginama tyčiniams veiksmams. Taikant CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalį, vežėjo didelis neatsargumas, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, gali būti prilyginamas tyčiniams veiksmams, kurie yra pagrindas taikyti vežėjui visišką atsakomybę už krovinio praradimą. Lietuvos teisėje didelis neatsargumas suprantamas kaip paprasčiausių atidumo ir rūpestingumo taisyklių nepaisymas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-14 nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3- 172/2009). Tyčiniams veiksmams prilygintinu neatsargumu laikomi tokie asmens veiksmai, kurių šis, laikydamasis bent minimalių atsargumo ir rūpestingumo reikalavimų, nebūtų padaręs, arba neveikimas – neatlikimas visų įmanomų veiksmų, galėjusių sumažinti žalos atsiradimo riziką arba padėti jos išvengti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-06-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2007; 2009-07-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2009; 2014-05-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-271/2014).

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.251 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę. Remiantis CMR Konvencijos 17 straipsnio 1 dalimi, vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar jo sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, ir iki jo perdavimo gavėjui momento. CMR konvencijos 25 straipsnyje numatyta, kad krovinio sugadinimo atveju vežėjas privalo kompensuoti krovinio vertės sumažėjimo sumą ir su krovinio vertės sumažėjimu susijusias kitas išmokas. Be to, analogiška atsakovo One Logistic Sp. z.o.o (vežėjo) atsakomybė yra numatyta šalių pasirašytame Užsakyme (1 t., e. b. l. 10-11). Kadangi priėmimo vežti metu važtaraštyje vežėjas nenurodė pastabų apie netinkamą krovinio būklę, preziumuojama, kad krovinys buvo priimtas vežti tinkamos būklės, o krovinio sugadinimas atsirado kroviniui esant vežėjo dispozicijoje, todėl vežėjui kyla prievolė atlyginti dėl krovinio sugadinimo patirtą žalą. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad vežėjas (atsakovas) krovinio gabenimo metu palaikė temperatūrą tarp -10 °C ir -15,3 °C, t. y. atsakovas pažeidė šalių sutartą -25 °C temperatūros režimą (1 t., e. b. l. 14-17).

13Krovinio vertės sumažėjimo apskaičiavimo tvarką reglamentuoja CMR konvencijos 23 straipsnio 1 punktas 4 punktas. Kai vežėjas, praradus dalį arba visą krovinį, privalo atlyginti žalą, kompensacijos suma apskaičiuojama pagal krovinio vertę toje vietoje ir tuo laiku, kai jis buvo priimtas vežti. Remiantis pateiktais įrodymais, atsakovas privalo atlyginti 2335,14 Eur krovinio vertės ir 212,46 Eur už prekių perrinkimą, perkrovimą, t. y. iš viso 2 547,60 Eur (1 t., e. b. l. 34-35). Atsižvelgiant į minėtas normas bei į tai, kad šiuo atveju byloje nėra įrodymų, jog krovinys buvo pakrautas sugadintas arba krovinio sugadinimą lėmė krovinio siuntėjo veiksmai ar neveikimas, darytina pagrįsta išvada, kad prekių sugadinimas atsirado būtent pervežimo metu ir vežėjas yra visiškai atsakingas už krovinio sugadinimą. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų sumokėjęs ieškovo reikalaujamą 2 547,60 Eur sumą (CPK 185 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovui iš atsakovo priteistina 2 547,60 Eur nuostolių atlyginimo.

14Procesinės palūkanos priteisiamos visais atvejais, jei byloje yra pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti ir ieškinys tenkinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007). Nagrinėjamu atveju, vadovaujantis CMR konvencijos 27 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais dėl iš vežėjo priteistinų procesinių palūkanų dydžio (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007; 2011-07-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2011; 2012-01-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2012; 2013-05-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2013; kt.), ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą (2 547,60 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. liepos 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

15Ieškovas už teikiamą ieškinį sumokėjo 57 Eur dydžio žyminį mokestį (e. b. l. 7). Patenkinus ieškinį visiškai, ieškovui iš atsakovo priteistinas 57 Eur dydžio žyminis mokestis (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovas taip pat prašė priteisi 700 Eur išlaidų už teisines paslaugas (e. b. l. 62-63). Įvertinęs ieškinio turinį, jo apimtį, taip pat tai, kad prašoma bylinėjimosi išlaidų suma neviršija Rekomendacijoje dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 (2015-03-19 redakcija), dydžių, teismas sprendžia, jog ieškovo reikalaujama priteisti išlaidų suma atitinka protingumo, sąžiningumo reikalavimus, todėl prašymas tenkintinas ir iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 700 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Ieškovas taip pat į bylą pateikė duomenis apie patirtas 399,30 Eur išlaidas už suteiktas vertimo paslaugas. Iš viso ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 1 156,30 Eur bylinėjimosi išlaidų (57 + 700 + 399,30) (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

16Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (44,10 Eur) viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (3 Eur), valstybės naudai iš atsakovo priteisiama 44,10 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 92 straipsnis).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškovo UAB „MAGNETA GROUP“ ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovo One Logistic Sp. z. o.o, j. a. k. 360877282, ieškovo UAB „MAGNETA GROUP“, j. a. k. 304157023, naudai 2 547,60 Eur (du tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt septynis eurus ir 60 ct) nuostolių atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (2 547,60 Eur), skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. liepos 25 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 1 156,30 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą penkiasdešimt šešis eurus ir 30 ct) bylinėjimosi išlaidų.

20Priteisti valstybės naudai iš atsakovo One Logistic Sp. z. o.o, j. a. k. 360877282, 44,10 Eur (keturiasdešimt keturis eurus ir 10 ct) bylinėjimosi išlaidų. Valstybei priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, j. a. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, mokėjimo kvitą reikia pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

22Atsakovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos pateikti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Jakutytė-Sungailienė... 2. Teismas... 3. ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „MAGNETA GROUP“... 4. Ieškinyje nurodytu atsakovo One Logistic Sp. z. o.o buveinės adresu (Polna... 5. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 6. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas,... 7. Iš ieškovo rašytinių paaiškinimų ir pateiktų rašytinių įrodymų... 8. Vienos vežimo sutarties šalimis (dalyviais) pripažįstami siuntėjas ir... 9. Krovinio gavėjas yra asmuo, kurio naudai sudaroma vežimo sutartis, todėl... 10. 2017-08-31 Krovinio pervežimo užsakyme Nr. M-129/35/17 nustatyta, kad... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad Tarptautinio krovinių... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.251 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog... 13. Krovinio vertės sumažėjimo apskaičiavimo tvarką reglamentuoja CMR... 14. Procesinės palūkanos priteisiamos visais atvejais, jei byloje yra pareikštas... 15. Ieškovas už teikiamą ieškinį sumokėjo 57 Eur dydžio žyminį mokestį... 16. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 18. ieškovo UAB „MAGNETA GROUP“ ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovo One Logistic Sp. z. o.o, j. a. k. 360877282, ieškovo... 20. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo One Logistic Sp. z. o.o, j. a. k.... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 22. Atsakovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos... 23. Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos...