Byla e2-1175-180/2015
Dėl pirkimo sąlygų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. balandžio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-699-569/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Versina“ ieškinį atsakovui Telšių rajono savivaldybės administracijai dėl pirkimo sąlygų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Versina“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti neteisėtu atsakovo Telšių rajono savivaldybės administracijos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimą atmesti ieškovo pretenziją, panaikinti pirkimo sąlygų 4.3.6 ir 6.8.1 punktus.

4Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir įpareigoti atsakovą Telšių rajono savivaldybės administraciją sustabdyti pirkimo „Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos pastato ( - ), rekonstravimas“ procedūras ir (arba) uždrausti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

5Nurodė, kad būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones lemia reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, nes nesustabdžius pirkimo procedūrų pagal neteisėtas pirkimo sąlygas galėtų būti sudaryta viešojo pirkimo sutartis, be to, būtų pažeistas viešasis interesas, nes nebūtų sudarytos galimybes visiems reikiamą patirtį ir kvalifikaciją turintiems subjektams sėkmingai, lygiomis teisėmis dalyvauti pirkime. Atsižvelgiant į CPK nustatytus sutrumpintus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus, nėra pagrindo daryti išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neproporcingai suvaržys kieno nors teises.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2015 m. balandžio 20 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

8Teismas nustatė, kad vykdomas pirkimas, kuriuo siekiama įsigyti Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos pastato rekonstravimo darbus. Mokyklos pastato vidaus būklė yra labai bloga – pasenusios vandentiekio, šildymo, kanalizacijos sistemos, labai bloga pastato vidaus sienų būklė. Tai leido teismui daryti išvadą, kad pastatui rekonstrukcija yra būtina. Projekto dėka ne tik bus užtikrinti tam tikros dalies visuomenės interesai, bet ir bus sumažintos savivaldybės biudžeto lėšos mokyklos šilumos energijai. Dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų gali nukentėti moksleivių, mokytojų, personalo, t. y. dalies Telšių rajono savivaldybės bendruomenės interesai.

9Teismas sprendė, kad taikius laikinąsias apsaugos priemones bus pažeistas Konstitucijoje ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintas teisingumo principas ir prioritetinis visuomenės interesų apsaugos užtikrinimo principas, todėl, siekdamas išlaidyti šalių interesų pusiausvyrą, ginant viešąjį interesą, atsisakė taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Konstatavo, kad sustabdžius pirkimo procedūras, moksleiviams nebus užtikrintos teisės į saugias ir tinkamas mokymosi sąlygas, bus pažeistas viešasis interesas, t. y. labiausiai ginamos visuomenės grupės interesai.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas UAB „Versina“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. balandžio 20 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir įpareigoti atsakovą Telšių rajono savivaldybės administraciją iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti pirkimo „Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos pastato ( - ), rekonstravimas“ procedūras ir (arba) uždrausti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

12Nurodė, kad atsakovas pirmosios instancijos teismui pateikė klaidinančią informaciją, kad, vykdant pirkimą, siekiama iš dalies įgyvendinti ES lėšomis finansuojamą projektą. Su ieškiniu teismui pateiktame skelbime apie pirkimą aiškiai nurodyta, kad konkursas nėra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama ES lėšomis. Atsakovas teismui pateikė nepagrįstą informaciją apie labai blogą Tryškių Lazdyno Pelėdos mokyklos būklę. Tokio savo teiginio atsakovas nepagrindė jokiais įrodymais. Sutinka, kad moksleiviams yra būtina užtikrinti saugias ir tinkamas mokymosi sąlygas, pagal galimybes gerinant mokymosi įstaigos būklę, materialinę bazę, tačiau vien tai negali būti vertinama kaip pakankamas pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Mokyklos pastato būklė yra pakankamai gera, o tai reiškia, kad moksleiviams sudarytos tinkamos ir saugios mokymosi sąlygos. Tą įrodo ir teismui pateikiamos mokyklos fotografijos. Atsakovo ir pirmosios instancijos teismo teiginio, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeis viešąjį interesą, nes užvilkins mokyklos rekonstrukciją, nepagrįstumą patvirtina tai, kad pirkimo sąlygose nustatytas itin ilgas rekonstrukcijos darbų atlikimo terminas – 59 mėnesiai. CPK numato itin trumus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis mokyklos bendruomenės interesų į saugią ir kokybišką mokymosi ir darbo aplinką. Interesas kuo operatyviau atlikti pirkimo procedūras šiuo atveju buvo suabsoliutintas visiškai nepagrįstai.

13Atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą, prašydamas Šiaulių apygardos teismo 2015 m. balandžio 20 d. nutartį palikti nepakeistą ir skundą atmesti, o teismui nusprendus atskirąjį skundą patenkinti – įpareigoti ieškovą UAB „Versina“ pateikti Telšių rajono savivaldybės administracijos nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą ir per 10 dienų nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos sumokėti į Šiaulių apygardos teismo depozitinę sąskaitą ne mažiau kaip 78 606,50 Eur arba pateikti banko garantiją šiai sumai, galiojančią iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

14Nurodė, kad perkami pastato vidaus darbai, todėl apeliantas, teikdamas teismui fotografijas, kuriose matosi pastato išorinė būklė, kuri tikrai yra gera, nes atlikta renovacija, sąmoningai klaidina teismą. Pastato vidaus būklės, t. y. pasenusios vandentiekio, šildymo ir kanalizacijos sistemos, nuotraukos negali parodyti. Iš teismui pateiktų duomenų (techninio projekto) matyti, kad pastato vidaus būklė yra prasta, o vandentiekio sistema labai bloga.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

18Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Šiaulių apygardos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti viešojo pirkimo procedūras ir (arba) uždrausti sudaryti viešojo pirkimo sutartį, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

19CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui privalomos sąlygos. Pirma, ieškinys turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, teismas turi konstatuoti, jog nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus viešųjų pirkimų bylose, be bendrųjų laikinąsias apsaugos priemones reglamentuojančių teisės normų, taikomų tokių bylų nagrinėjimui, CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios nuostatos. Pagal šio straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose taiko vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Iš paminėto reglamentavimo darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose iš pradžių paprastai yra nustatinėjama, ar ieškinys tikėtinai pagrįstas ir ar egzistuoja grėsmė, jog teismo sprendimas nebus įvykdytas, o nustačius šių sąlygų egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels dar didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas.

20Minėta, kad teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pirmiausia turėtų nustatyti, ar yra tikimybė, kad bus priimtas ieškovui palankus sprendimas. Kaip minėta, pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, preliminariai patikrina, ar ieškinys tikėtinai pagrįstas. Jei preliminariai (lot. prima facie) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, kad negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės nustatyta, kad civilinė byla dėl ginčo esmės pagal ieškovo UAB „Versina“ ieškinį atsakovui Telšių rajono savivaldybės administracijai dėl pirkimo sąlygų panaikinimo yra išnagrinėta – Šiaulių apygardos teismo 2015 m. birželio 16 d. sprendimu ieškinys tenkintas visiškai. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad esant nors ir neįsiteisėjusiam teismo sprendimui, kuriuo ieškinys tenkintas ir panaikinti pirkimo sąlygų 4.3.6 ir 6.8.1 punktai, o pirkimo procedūros nutrauktos, tačiau galima daryti pagrįstą prielaidą, kad ieškovo reikalavimai preliminariai yra pagrįsti. Taigi egzistuoja vienas iš pagrindų taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovui preliminariai pagrindus ieškinio reikalavimus.

21Pažymėtina, kad teismui netaikius laikinųjų apsaugos priemonių perkančioji organizacija, esant neįsiteisėjusiam teismo sprendimui, galėtų tęsti pirkimo procedūras, jas baigti ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį pagal pirkimo sąlygas, kurios galbūt yra neteisėtos. Taigi šiuo atveju egzistuoja ir kitas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – grėsmė, kad ieškovui galbūt palankus teismo sprendimas nebus įvykdytas.

22Taigi nustačius, kad ieškovo UAB „Versina“ ieškinys yra tikėtinai pagrįstas ir egzistuoja grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui, kaip minėta, būtina įvertinti, ar dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių nebus pažeistas viešasis interesas.

23Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo leidėjas nėra apibrėžęs viešojo intereso sąvokos, tačiau kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas; viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta ir tai, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Taigi visais atvejais teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įvertinti, ar tam tikros rūšies laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros (CPK 145 str. 2 d.).

24Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d., 95 str. 5 d.) ir užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje. byloje Nr. 2-1682/2012). Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012, 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2113/2012).

25Nustatyta, kad atsakovo vykdomo viešojo pirkimo objektas – Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos pastato rekonstravimo darbai. Atsakovo teigimu, mokyklos pastato vidaus būklė yra prasta – pasenusios vandentiekio, šildymo ir vėdinimo, kanalizacijos sistemos. Apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad vykdomas pirkimas (kaip, beje, ir visi viešieji pirkimai) neabejotinai yra susijęs su viešuoju interesu, šiuo atveju su moksleivių, mokytojų bei kitų mokyklos darbuotojų teisėmis į tinkamas mokymosi ir darbo sąlygas, tačiau įvertinęs ieškinio pagrįstumą ir egzistuojančią grėsmę būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymui, sprendžia, kad šioje byloje nepagrįstai prioritetas nebuvo suteiktas būtent viešajam interesui – viešojo pirkimo teisėtumui užtikrinti, t. y. kad pirkimas nebūtų vykdomas ir laimėtojas nebūtų išrinktas pagal galbūt neteisėtas pirkimo sąlygas.

26Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo atveju nustačius abi CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui privalomas sąlygas, taip pat nustačius, kad nagrinėjamu atveju prioritetas turėtų būti teikiamas būtent viešųjų pirkimų teisėtumui užtikrinti, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakęs taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį, kurią yra pagrindas panaikinti ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti – iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje įpareigoti atsakovą Telšių rajono savivaldybės administraciją sustabdyti pirkimo „Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos pastato Telšių rajone, Tryškiuose, Lazdynų Pelėdos g. 20, rekonstravimas“ procedūras ir uždrausti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

27Atsakovas, pateikęs atsiliepimą į skundą, prašė įpareigoti ieškovą UAB „Versina“ pateikti Telšių rajono savivaldybės administracijos nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą ir įpareigoti sumokėti į Šiaulių apygardos teismo depozitinę sąskaitą ne mažiau kaip 78 606,50 Eur arba pateikti banko garantiją šiai sumai, galiojančią iki teismo sprendimo įsiteisėjimo tuo atveju, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos. Visų pirma pažymėtina tai, kad atsakovas, prašydamas nuostolių, galinčių atsirasti dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo, nepateikė įrodymų, kad jo patirti nuostoliai sudarys būtent 78 606,50 Eur (CPK 178 str.). Kita vertus, kaip buvo minėta, nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Šiaulių apygardos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti viešojo pirkimo procedūras ir (arba) uždrausti sudaryti viešojo pirkimo sutartį, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas nesprendė klausimo dėl nuostolių užtikrinimo, todėl apeliacinės instancijos teismas netenkina paminėto atsakovo prašymo ir paaiškina, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, Telšių rajono savivaldybės administracija turi teisę kreiptis į pirmosios instancijos teismą su prašymu įpareigoti ieškovą UAB „Versina“ pateikti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kartu pateikiant įrodymus, pagrindžiančius galimus nuostolius.

28Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

29Šiaulių apygardos teismo 2015 m. balandžio 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje įpareigoti atsakovą Telšių rajono savivaldybės administraciją sustabdyti pirkimo „Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos pastato ( - ), rekonstravimas“ procedūras ir uždrausti atsakovui Telšių rajono savivaldybės administracijai sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Versina“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 5. Nurodė, kad būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones lemia reali... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. balandžio 20 d. nutartimi prašymą dėl... 8. Teismas nustatė, kad vykdomas pirkimas, kuriuo siekiama įsigyti Telšių... 9. Teismas sprendė, kad taikius laikinąsias apsaugos priemones bus pažeistas... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas UAB „Versina“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 12. Nurodė, kad atsakovas pirmosios instancijos teismui pateikė klaidinančią... 13. Atsakovas Telšių rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą,... 14. Nurodė, kad perkami pastato vidaus darbai, todėl apeliantas, teikdamas... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas tenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Šiaulių apygardos teismo... 19. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių... 20. Minėta, kad teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,... 21. Pažymėtina, kad teismui netaikius laikinųjų apsaugos priemonių... 22. Taigi nustačius, kad ieškovo UAB „Versina“ ieškinys yra tikėtinai... 23. Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo... 24. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant... 25. Nustatyta, kad atsakovo vykdomo viešojo pirkimo objektas – Telšių rajono... 26. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo... 27. Atsakovas, pateikęs atsiliepimą į skundą, prašė įpareigoti ieškovą UAB... 28. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis civilinio proceso kodekso 337... 29. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. balandžio 20 d. nutartį panaikinti ir...