Byla 2-2113/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno, Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Namų kultas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutarties, kuria teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-5594-275/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Namų kultas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vandenys“, tretiesiems asmenims akcinei bendrovei „Axis Industries“, uždarajai akcinei bendrovei „Vilimeksas“, uždarajai akcinei bendrovei „Sanotech“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Namų kultas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Vilniaus vandenys“, tretiesiems asmenims AB „Axis Industries“, UAB „Vilimeksas“, UAB „Sanotech“, prašydamas pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ raštu įformintus sprendimus dėl AB „Axis Industries“ pateikto pasiūlymo atitikimo skelbiamų derybų pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams, dėl UAB „Vilimeksas“ pateikto pasiūlymo atitikimo skelbiamų derybų pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams, dėl UAB „Sanotech“ pateikto pasiūlymo atitikimo skelbiamų derybų pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams, pripažinti negaliojančiu UAB „Vilniaus vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl sudarytos pasiūlymų eilės iš tų pasiūlymų, kurie neatitinka skelbiamų derybų pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams, pripažinti negaliojančiu UAB „Vilniaus vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl AB „Axis Industries“ pripažinimo skelbiamų derybų konkurso nugalėtoju, įpareigoti UAB „Vilniaus vandenys“ tęsti pirkimo procedūras bei sudaryti naują pasiūlymų eilę, nustatyti naują laimėtoją ir pritaikius atidėjimo terminą pasirašyti pirkimo sutartį su konkurso dalyviu, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, priteisti iš UAB „Vilniaus vandenys“ bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su AB „Axis Industries“, o paaiškėjus faktui apie šios sutarties sudarymą, sustabdyti sudarytos pirkimo sutarties vykdymą. Nurodė, jog tinkamai ir laiku nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, vėliau nebeliks galimybių ištaisyti viešojo pirkimo proceso trūkumų, taikyti korekcijos procedūrų. Pažymėjo, kad netaikant laikinųjų apsaugos priemonių ir leidžiant sudaryti viešojo pirkimo sutartį bei ją vykdyti, o vėliau teismo sprendimu ieškovo ieškinį patenkinus, iškils restitucijos taikymo problema, kai tiek atsakovas, tiek ieškovas dėl to patirs didžiulius nuostolius. Nurodė, kad ieškovui nėra žinoma apie pirkimo sutarties sudarymą, todėl yra būtina sustabdyti atsakovo vykdomo viešojo pirkimo procedūrą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB „Namų kultas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

7Teismas sprendė, kad viešojo pirkimo procedūros sustabdymas gali pažeisti viešąjį interesą. Nurodė, jog atsakovo paskelbtas konkursas „Vandens skaitiklių, tarpinių ir prisijungimo antgalių pirkimas“ susijęs su nauda visuomenei, t. y. geriamojo vandens vartotojų interesais, todėl pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovas negalėtų įsigyti skaitiklių, jų dalių, reikalingų pakeisti sugedusiems skaitikliams ar skaitikliams, kurių patikros laikas yra pasibaigęs, dėl to vartotojams gali tekti už suvartotą geriamąjį vandenį mokėti daugiau nei turėtų mokėti pagal tinkamai veikiančio skaitiklio rodmenis. Teismas pažymėjo, kad visuomenės naudos užtikrinimas, žmonių gerovė yra viešasis interesas, taigi ir šio viešo pirkimo tikslas yra apsaugoti viešus interesus. Teismas nurodė, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog pirkimų procedūrų sustabdymas yra ekonomiškai tikslingas, todėl nėra pagrindo manyti, kad sustabdžius viešojo pirkimo procedūrą vandens skaitiklių, tarpinių ir prisijungimo antgalių pirkimas gali būti organizuotas taip pat gerai ir ekonomiškai, kaip ir nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių. Teismas pažymėjo, kad pirkimo procedūrų sustabdymas yra išimtinė priemonė, kuri taikoma, kai stabdyti pirkimo procedūras yra ekonomiškai tikslinga, todėl teismas sprendė, kad netikslinga tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Namų kultas“ prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Nagrinėjamu atveju yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, nes atsakovui sudarius ir vykdant imperatyvių teisės aktų reikalavimų galimai neatitinkančią viešojo pirkimo sutartį, būtų pažeidžiama visuomenės teisė į viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą bei teisėtumą. Teismui pripažinus ginčijamus atsakovo sprendimus neteisėtais, sudaryta viešojo pirkimo sutartis taip pat būtų neteisėta, o neteisėtos sutarties vykdymas reikštų valstybės lėšų panaudojimo neracionalumą ir ieškovo interesų pažeidimą.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ prašo apeliacinės instancijos teismą ieškovo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

  1. Ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pažeidžia viešąjį interesą. V

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutartis paliktina nepakeista.

13Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškus priešieškinį – atsakovui), įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal minėto straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas.

14Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, ginčijant atsakovo AB „Vilniaus vandenys“ vykdomo konkurso „Vandens skaitiklių, tarpinių ir prisijungimo antgalių pirkimas“, procedūras, taikymo.

15Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentais dėl pirmosios instancijos teismo nepagrįsto atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms kaip šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala, kas reiškia, jog tokiu atveju turi būti toliau vykdomos pirkimo procedūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012), įskaitant ir pirkimo sutarties pasirašymą su pirkimo laimėtoju bei vykdymą. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju atsižvelgiant į viešojo pirkimo objektą, prioritetiškai turėtų būti ginama teisinė vertybė operatyviai įsigyti vandens skaitiklius bei jų dalis, nes tai susiję su nauda visuomenei. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo įpareigojimą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su AB „Axis Industries“ arba sudarytos pirkimo sutarties vykdymo sustabdymą, siekiant apginti geriamojo vandens vartotojų interesus.

16Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutartis paliktina nepakeista.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai