Byla 2-875-828/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas Mažuika, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Audronei Meškonytei, dalyvaujant ieškovo UAB „Panevėžio spaustuvė“ atstovams direktoriui J. M., advokatui Algirdui Biguzui, atsakovų Ž. B. ir A. B. atstovui advokatui Zigmui Pečiuliui, nedalyvaujant atsakovams Ž. B. ir A. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal UAB „Panevėžio spaustuvė“ ieškinį atsakovams Ž. B., A. B. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovų solidariai 29 222,48 Lt žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Procesiniuose dokumentuose nurodė, teismo posėdžių metu atstovai paaiškino, kad atsakovai, būdami ieškovo skolininko ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens - dėl bankroto likviduotos UAB ( - ) - dalyviais, o atsakovė dar ir šio juridinio asmens vadove, atliko neteisėtus veiksmus, dėl ko UAB ( - ) negalėjo įvykdyti savo prievolių ieškovui. Pagal ieškovo ir UAB ( - ) 2008-05-12 sudarytą sutartį Nr. V-124 nuo 2008-11-20 iki 2009-04-03 UAB ( - ) buvo tiekiama produkcija, už kurią ji neatsiskaitė: skola – 21 546,64 Lt, netesybos – 7 675,84 Lt, iš viso 29 222,48 Lt. Šis ieškovo reikalavimas patvirtintas UAB ( - ) bankroto byloje ir bankroto proceso metu patenkintas nebuvo. Atsakovai, žinodami sunkią UAB ( - ) finansinę padėtį, įmonės nemokumą, suprasdami, jog įmonė neturės galimybės atsiskaityti su ieškovu, nurodytu laikotarpiu ėmė iš ieškovo produkciją, už ją neatsiskaitė, t.p. nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti ar savalaikiai jos veiklą nutraukti, t.p., veikdami nesąžiningai, įsteigė analogiška veikla užsiimančią įmonę, kuriai perleido UAB ( - ) turtą. Būtent dėl šių neteisėtų ir nesąžiningų atsakovų veiksmų UAB ( - ) neįvykdė savo prievolių ieškovui ir padarė jam nurodytą žalą.

4Ieškovo atstovai prašo ieškinį tenkinti visiškai.

5Atsakovai prašo ieškinį atmesti. Procesiniuose dokumentuose nurodė, teismo posėdžių metu atsakovai ir jų atstovas paaiškino, kad byloje neįrodytos jų civilinės atsakomybės sąlygos - neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė. Bankroto įstatymo prasme UAB ( - ) nemoki tapo tik 2009 m. birželio mėn., iki tol jos pradelsti (yra praėję 3 mėn. po termino, nustatyto įsipareigojimams vykdyti, pabaigos) įsipareigojimai neviršijo pusės įmonės turto. Todėl atsakovai iki sutartinių santykių su ieškovu pradžios bei jų metu neturėjo pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Taip pat neįrodyta, ar bankroto bylos iškėlimas sutartinių santykių metu, būtų užkirtęs kelią žalai atsirasti. Nutraukti įmonės veiklos ar savininkams įnešti įnašų taip pat nebuvo pagrindo, kadangi įmonė veiklą vykdė, pajamas gavo iki 2009 m. rugsėjo mėn., ir atsakovai turėjo pagrindo tikėtis, kad įmonė galės įvykdyti savo įsipareigojimus, tame tarpe ir ieškovui. Už iš ieškovo gautą produkciją dalinai buvo atsiskaitoma, tik pagal šalių žodinį susitarimą atsiskaitymai vėlavo. Atsakovai įmonės turto neišvaistė ir nenuslėpė – dalis turto buvo nurašyta dėl jo sugadinimo, dalis perleista, tačiau už rinkos kainas. Atsakovų įsteigta UAB ( - ) vertėsi ne analogiška, bet kitokia veikla nei UAB ( - ), įmonės nekonkuravo. UAB ( - ) buvo naudinga bendradarbiauti su UAB ( - ). Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką ieškovas, reikšdamas reikalavimus atsakovams, privalėjo kreiptis į teismą su netiesioginiu ieškiniu bankrutuojančios UAB ( - ) vardu.

6Atsakovų atstovas prašo ieškinį atmesti.

7Ieškinys tenkinamas visiškai.

8Byloje nustatyta, kad atsakovai 2007-01-11 įsteigė UAB ( - ), kurios veikla – reklamos agentūrų, ir tapo jos dalyviais (atsakovui priklausė 55/100 akcijų, atsakovei – 45/100), įmonės vadove buvo paskirta atsakovė, atsakovas dirbo įmonėje visą jos veiklos laikotarpį (b.l. 1 t. 8-11, 4 t. 43-44). Ieškovas ir UAB ( - ) 2008-05-12 sudarė sutartį Nr. V-124 dėl poligrafinių gaminių gamybos. Ieškovas tiekė produkciją UAB ( - ) pagal šią sutartį nuo 2008-07-15 iki 2009-04-03 viso už 44 847,08 Lt, UAB ( - ) mokėjo ieškovui dalimis nuo 2009-01-05 iki 2009-05-28, likusi neapmokėta skola 21 546,64 Lt (b.l. 3 t. 8-9). UAB ( - ) neapmokėjo šių ieškovo sąskaitų : 2008-11-20 Nr. 011585 554,60 Lt sumai (apmokėta iš dalies), 2008-12-15 Nr. 011792 1 380,60 Lt sumai, 2008-12-15 Nr. 011799 1 852,60 Lt sumai, 2008-12-22 Nr. 011871 1 852,60 Lt sumai, 2008-12-22 Nr. 011872 4 814,40 Lt sumai, 2009-01-14 Nr. 012009 725,90 Lt sumai, 2009-01-21 Nr. 012050 5712 Lt sumai, 2009-02-12 Nr. 012214 733,04 Lt sumai, 2009-02-17 Nr. 012234 559,30 Lt sumai, 2009-03-24 Nr. 012469 1713,60 Lt sumai, 2009-04-03 Nr. 012562 1 106,70 Lt sumai, 2009-04-03 Nr. 012563 987,47 Lt sumai (b.l. 1 t. 20-31, 3 t. 8-9). 2009-03-13 atsakovai įsteigė UAB ( - ), kurios veikla – reklamos agentūrų, dirbo šioje įmonėje valdymo organų nariais (b.l. 4 t. 63). UAB ( - ) nuo 2009-05-21 iki 2009-08-31 perleido UAB ( - ) savo veiklai reikalingas priemones, nuo 2009-06-18 iki 2009-07-24 pirko iš UAB ( - ) prekių ir paslaugų už 27 776,14 Lt (b.l. 4 t. 92-111). 2009-10-02 UAB ( - ) iškelta bankroto byla, konstatuojant, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto įmonės turto (b.l. 1 t. 160). 2010-01-06 teismo nutartimi UAB ( - ) bankroto byloje patvirtintas ieškovo kreditorinis reikalavimas 29 222,48 Lt sumai (b.l. 1 t. 162-163). 2012-05-10 teismo sprendimu UAB ( - ) likviduota dėl bankroto ir 2012-06-20 išregistruota (b.l. 4 t. 43-44, 57). Bankroto byloje patvirtintas ieškovo reikalavimas 29 222,48 Lt sumai nepatenkintas.

9Ieškovas reikalauja taikyti atsakovams civilinę atsakomybę kaip UAB ( - ) dalyviams bei vadovams.

10Teismų praktikoje pripažįstama asmeninė bendrovės vadovų atsakomybė bendrovės kreditoriams bendrųjų atsakomybę nustatančių teisės normų pagrindu (CK 6.245, 2.263 str.). Vadovo atsakomybė grindžiama jo specialiųjų ar fiduciarinių pareigų (tiek akcininkų (įmonės), tiek bendrovės kreditorių atžvilgiu) pažeidimu. Įmonei veikiant įprastai, vadovai neturi fiduciarinių pareigų kreditoriams. Tačiau, kuo labiau prastėja įmonės finansinė būklė ir didėja įmonės skolos, tuo labiau didėja ir įmonės kreditorių interesų reikšmė. Todėl, suprastėjus įmonės būklei, atsiranda vadovų fiduciarinės pareigos, priimant su bendrovės veikla susijusius sprendimus, atsižvelgti ir į kreditorių interesus. Įmonės finansinei padėčiai tapus ypač sunkiai ar net kritinei, t. y. įmonei pasiekus nemokumo ribą, kreditorių interesai pradeda vyrauti. Taip pat teismų praktikoje nurodoma, jog taikant šią atsakomybę vadovams, būtina savarankiškai nustatyti jos sąlygas : neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį, kvalifikuotą vadovo kaltę (t. y. tyčią, siekiant pažeisti kreditorių interesus, ar didelį neatsargumą, pasireiškiantį aiškiu ir nepateisinamu aplaidumu vykdant savo pareigas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo mėn. 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012).

11Įstatyme numatyta ir juridinio asmens dalyvio atsakomybė juridinio asmens kreditoriams, kai juridinis asmuo negali vykdyti savo prievolių dėl nesąžiningų jo dalyvio veiksmų (CK 2.50 str. 3 d.). Teismų praktikoje suformuluotos tokios šios atsakomybės sąlygos : nesąžiningi, civilinės atsakomybės aspektu – neteisėti ir kalti (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.248 straipsnio 3 dalis) – juridinio asmens dalyvio veiksmai; juridinio asmens negalėjimas įvykdyti prievolės; priežastinis ryšys tarp nesąžiningų veiksmų ir juridinio asmens negalėjimo vykdyti prievolės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2009 ir kt.). Juridinio asmens dalyvis laikytinas sąžiningu, jeigu jis nežinojo, negalėjo ir neturėjo žinoti, kad jo elgesys neigiamai veikia juridinio asmens gebėjimą vykdyti savo prievoles. Sprendžiant dėl juridinio asmens dalyvio atsakomybės svarbu įvertinti jo vaidmenį ir realią galimybę daryti įtaką juridinio asmens veiklai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. lapkričio mėn. 9 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Čeltaura“ v. A. Č. , Š. Č. ir kt., bylos Nr. 3K-3-486/2009).

12Bylos duomenimis atsakovai yra kartu gyvenantys sutuoktiniai, tik jie buvo UAB ( - ) akcininkais, be to atsakovė visą įmonės veiklos laikotarpį buvo dar ir įmonės valdymo organo nare – direktore, o atsakovas visą laikotarpį dirbo įmonėje. Todėl UAB ( - ) veikla laikytina atsakovų šeimos verslu. Ir tai yra pagrindas abu atsakovus pripažinti svarbiausiais asmenimis įmonės veikloje, turėjusiais realią galimybę daryti įtaką tiek priimant svarbiausius, su ilgalaike įmonės veiklos perspektyva susijusius, sprendimus, tiek kasdienei juridinio asmens veiklai, t.y. tiek įmonės dalyviais, tiek ir valdymo organo nariais civilinės atsakomybės prieš įmonės kreditorius prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012).

13Teismo vertinimu, byloje nustatytos atsakovų kaip UAB ( - ) dalyvių bei asmenų realiai vykdžiusių bendrovės vadovų funkcijas atsakomybės ieškovui už UAB ( - ) prievoles sąlygos.

14UAB ( - ) produkciją, už kurią nesumokėta 21 546,64 Lt, iš ieškovo gavo per laikotarpį nuo 2008-11-20 iki 2009-04-03. Tačiau jau 2008 m. UAB ( - ) finansinė būklė buvo sunki ir nuolat prastėjo iki pat bankroto bylos iškėlimo 2009-10-02. Iš įmonės 2007 ir 2008 m. balanso duomenų matyti, kad įmonės įsipareigojimai nuo 180 299 Lt (2007-12-31) išaugo iki 256 863 Lt (2008-12-31), o įmonės turtas iš esmės nepadidėjo (b.l. 2 t. 9). Šie duomenys buvo vienas iš pagrindų 2009-10-02 iškelti UAB ( - ) bankroto bylą (b.l. 1 t. 160). Nuo 2008-12-31 iki 2009-10-05 įmonės turto sumažėjo nuo 266 863 Lt iki 9 117 Lt, 2009-10-05 įmonės mokėtinos sumos buvo 222 489 Lt, gautinos – 7 581 Lt, kai 2008-12-31 atitinkamai - 256 863 Lt ir 69 531 Lt (b.l. 3 t. 142). 2008 m. žymiai padidinus darbo užmokestį įmonės darbuotojams (tame tarpe ir atsakovams), jis liko nepakitęs ir 2009 m., kai įmonės pajamos ženkliai sumažėjo, 2009 m. sausio-balandžio mėn. išmokėta apie 50 000 Lt darbo užmokesčio, nors Valstybinio socialinio draudimo fondas atliko priverstinius įmokų įsiskolinimų nurašymus nuo įmonės sąskaitos (b.l. 3 t. 3, 113). Įmonės einamosios sąskaitos duomenys (3 t. 102-139) patvirtina, kad įmonės sąskaitos balansas minusinis, 2009-02-27 atsakovas papildė sąskaitą 28 600 Lt, tačiau dalį įnašo (15 000 Lt) susigrąžino 2009-03-02 (b.l. 3 t. 113).

15Šių duomenų visetas patvirtina, kad jau 2008 m. gale atsakovams, kaip kasdieninę įmonės veiklą organizuojantiems jos vadovams, atsirado fiduciarinės pareigos priimant su bendrovės veikla susijusius sprendimus atsižvelgti ir į įmonės kreditorių interesus, o 2009 m. kreditorių interesai atsakovams turėjo tapti vyraujančiais. Tačiau atsakovai nuo 2008-11-20 iki 2009-10-02, esant kritinei įmonės finansinei būklei, jokių sprendimų, kad užtikrintų kreditorių, tame tarpe ir ieškovo, interesus, darytų teigiamą įtaką bendrovės mokumui, užkirstų kelią dar didesnių nuostolių susidarymui, nepriėmė, tačiau tęsė įmonės nuostolingą veiklą be jokių esminių pokyčių. Sprendžiant dėl atsakovų atsakomybės ieškovui, būtina pažymėti ir UAB ( - ) veiklos pobūdį, t.y. ši įmonė buvo tarpininkas tarp gamintojo (ieškovo) ir galutinio vartotojo reklamos srityje – įmonės užsakovų, tačiau UAB ( - ) laikotarpyje nuo 2008-11-20 iki 2009-04-03 gavusi produkciją iš ieškovo ir ją realizavusi galutiniams gavėjams, gavusi iš jų apmokėjimą, su ieškovu neatsiskaitė (2009-10-05 UAB ( - ) skola vien tik ieškovui (neskaitant kitų kreditorių) buvo 21 546,64 Lt be netesybų, tačiau visos įmonės gautinos sumos iš jos skolininkų buvo tik 7 581 Lt, o bankroto procedūros metu iš UAB ( - ) debitorių išieškota iš viso tik 329,30 Lt (b.l. 4 t. 114)). Taigi atsakovams disponuojant informacija apie sudėtingą finansinę UAB ( - ) būklę, įmonė užsakinėjo ir gavo produkciją iš ieškovo laikotarpyje nuo 2008-11-20 iki 2009-04-03, nors atsakovai, esant nurodytoms aplinkybėms, galėjo ir turėjo žinoti, jog įmonė neturės galybių už ją atsiskaityti.

16Be to bylos duomenys leidžia daryti išvadą, kad atsakovai, ne tik kad nesiekė užtikrinti UAB ( - ) kreditorių interesų, tačiau priešingai - tyčia siekė juos pažeisti. O būtent 2009-03-13 įsteigė analogiška veikla besiverčiančią UAB ( - ), įsidarbino šioje įmonėje (b.l. 4 t. 63). Atsakovų sprendimu UAB ( - ) nuo 2009-05-21 iki 2009-08-31 perleido UAB ( - ) savo veiklai būtinas priemones (spausdinimo aparatą, kompiuterinę ir programinę įrangą). Pažymėtina, kad nurodytas turtas buvo perleistas už daug kartų mažesnę nei įsigijimo kainą. Tokiu būdu buvo ne tik, kad apribotos galimybės UAB ( - ) kreditoriams patenkinti savo reikalavimus iš perleisto įmonės turto, bet ir atimta galimybė UAB ( - ) toliau tęsti ūkinę-komercinę veiklą minimalios sąnaudomis, šią galimybę suteikiant konkuruojančiai įmonei. Be to UAB ( - ) iš atsakovų įsteigtos ir konkuruojančios UAB ( - ) nuo 2009-06-18 iki 2009-07-24 atsakovų sprendimu pirko prekių ir paslaugų už 27 776,14 Lt, nors turėdama didelį skaičių gerai apmokamų darbuotojų, akivaizdžiai galėjo pirktas paslaugas atlikti pati, tuo labiau, kad paslaugos, kaip minėta, buvo analogiškos jos pačios atliekamoms (b.l. 4 t. 92-111). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad būtent su UAB ( - ), priešingai nei ieškovu, UAB ( - ) visiškai atsikaitė, nors UAB ( - ) skola ieškovui susidarė daug anksčiau, buvo mažesnė nei 27 776,14 Lt, be to už skolą ieškovui UAB ( - ) buvo skaičiuojamos netesybos. Tokie atsakovų veiksmai niekaip nėra suderinami su sąžiningo verslo praktika (CK 1.5, 6.246, 6.263 str.).

17Atsakovai, teigdami, jog tikėjosi, kad UAB ( - ) veikla taps pelninga, nenurodė jokio konkretaus pagrindo (stambūs projektai, numatomi pelningi užsakymai ar kt.) tam. Taip pat atsakovai nenurodė ir jokių įmonės finansinės būklės pablogėjimo priežasčių, kurių jie negalėjo numatyti, apart 2009 m. kilusios ekonominės krizės. Tačiau minėti duomenys apie įmonės finansinę būklę nuo 2007 m. patvirtina, kad UAB ( - ) mokumas sumažėjo ne staigiai ir netikėtai 2009 m., o mažėjo nuosekliai nuo 2007 m. pabaigos iki 2009-10-02 bankroto bylos iškėlimo. Todėl daroma išvada, kad 2009 m. ekonominė krizė esminės įtakos UAB ( - ) veiklos pelningumui neturėjo, o ją darė būtent atsakovų minėti veiksmai ir neveikimas.

18Todėl byloje nustatyti atsakovų, kaip kasdieninę UAB ( - ) veiklą organizuojančių jos vadovų, neteisėti veiksmai ir kvalifikuota kaltė (CK 6.246, 6.248, 6.263 str.).

19Kaip minėta, byloje nustatytos ir atsakovų kaip UAB ( - ) dalyvių civilinės atsakomybės ieškovui sąlygos (CK 2.50 str. 3 d.). Aptarti bylos duomenys patvirtina, kad atsakovai, būdami UAB ( - ) akcininkais, ir turėdami teisę priimti visus sprendimus bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo, įstatinio kapitalo didinimo ir mažinimo, bendrovės reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo klausimais, žinodami kritinę įmonės finansinę būklę, susiklosčiusią nuo 2008m. pabaigos, skolos ieškovui susidarymo laikotarpiu (nuo 2008-11-20 iki 2009-10-02), jokių veiksmų įmonės mokumui atkurti ar užkirsti kelią neigiamoms pasekmėms įmonės kreditoriams kilti nesiėmė (ABĮ 59 str. 9 d. 2 p., 10 d., ĮBĮ 8 str. 1 d.). Tai taip pat yra atsakovų civilinės atsakomybės ieškovui pagrindas. Tokią praktiką formuoja ir kasacinis teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-76/2011). Taigi atsakovai, kaip įmonės dalyviai ir vadovų funkcijas atliekantys asmenys, abu būdami gerai informuoti apie minėtą sunkią įmonės finansinę būklę, turėjo ir galėjo žinoti, kad jų nurodytas neveikimas – būtinų sprendimų, kuriuos turi teisę priimti įmonės dalyviai (dėl bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo, įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo, bendrovės reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo), nurodytu sudėtingu įmonei laikotarpiu (nuo 2008-11-20 iki 2009-10-02) nepriėmimas – neigiamai veikia UAB ( - ) galimybę atsiskaityti su jos kreditoriais. Todėl, nepriimdami nurodytų sprendimų, atsakovai atliko nesąžiningus veiksmus, sudarančius pagrindą taikyti jų atžvilgiu ieškovo reikalaujamą atsakomybę (CK 2.50 str. 3 d.).

20Teismas daro išvadą, kad būtent dėl aptartų atsakovų, UAB ( - ) dalyvių ir vadovų, veiksmų ir neveikimo UAB ( - ) neįvykdė savo prievolių ieškovui, dėl ko jam atsirado žala (CK 6.247 str.).

21Žalos ieškovui dydis nustatytas teismo sprendimu - 2010-01-06 teismo nutartimi, kuria UAB ( - ) bankroto byloje patvirtintas ieškovo kreditorinis reikalavimas 29 222,48 Lt sumai - turinčiu prejudicinę galią (b.l. 1 t. 162-163) (CPK 182 str. 2 p., 279 str. 4 d., CK 6.249 str.).

22Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai pripažįstama ir kreditorių galimybė reikšti tiesioginį ieškinį bendrovės vadovams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-517/2009). Todėl atsakovų argumentai apie tai, kad ieškovas privalėjo kreiptis į teismą su netiesioginiu ieškiniu bankrutuojančios UAB ( - ) vardu atmetami.

23Byloje nustačius visas atsakovų civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus, nesąžiningus veiksmus, žalą, priežastinį ryšį tarp jų, kaltę (CK 2.50 str. 3 d., 6.246 - 6.249 str.), yra pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimą (CK 1.138 str. 6 p., 6.245 str.). Žala padaryta atsakovų bendrais veiksmais ir neveikimu, todėl žala priteisiama solidariai (CK 6.279 str. 1 d.). Dėl to ieškinys tenkinamas visiškai.

24Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovų priteisiamos visos bylinėjimosi išlaidos (276,67 Lt ieškovo sumokėtas žyminis mokestis, 600,33 valstybei mokėtinas žyminis mokestis, 165,65 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidos), jų turėtos išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str.), ieškovui grąžinamas nepanaudotas jo įmokėtas avansas liudytojų išlaidoms padengti.

25Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

26Ieškinį tenkinti visiškai.

27Priteisti iš Ž. B., a.k. ( - ) ir A. B., a.k. ( - ) solidariai 29 222,48 Lt (dvidešimt devynis tūkstančius du šimtus dvidešimt du litus 48 centus) žalos atlyginimo bei penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2010 m. spalio 22 d. (bylos iškėlimo teisme dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo UAB „Panevėžio spaustuvė“, k. 147637581, naudai.

28Priteisti iš Ž. B., a.k. ( - ) ir A. B., a.k. ( - ) šias bylinėjimosi išlaidas : iš kiekvieno po 138,33 Lt (vieną šimtą trisdešimt aštuonis litus 33 centus) išlaidų ieškovui UAB „Panevėžio spaustuvė“, k. 147637581, bei po 382,98 Lt (tris šimtus aštuoniasdešimt du litus 98 centus) išlaidų valstybei.

29Grąžinti ieškovui UAB „Panevėžio spaustuvė“, k. 147637581, jo 2012-10-26 į Panevėžio miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą sumokėtą 300 Lt (trijų šimtų litų) dydžio avansą.

30Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovų solidariai 29 222,48 Lt žalos... 4. Ieškovo atstovai prašo ieškinį tenkinti visiškai.... 5. Atsakovai prašo ieškinį atmesti. Procesiniuose dokumentuose nurodė, teismo... 6. Atsakovų atstovas prašo ieškinį atmesti.... 7. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 8. Byloje nustatyta, kad atsakovai 2007-01-11 įsteigė UAB ( - ), kurios veikla... 9. Ieškovas reikalauja taikyti atsakovams civilinę atsakomybę kaip UAB ( - )... 10. Teismų praktikoje pripažįstama asmeninė bendrovės vadovų atsakomybė... 11. Įstatyme numatyta ir juridinio asmens dalyvio atsakomybė juridinio asmens... 12. Bylos duomenimis atsakovai yra kartu gyvenantys sutuoktiniai, tik jie buvo UAB... 13. Teismo vertinimu, byloje nustatytos atsakovų kaip UAB ( - ) dalyvių bei... 14. UAB ( - ) produkciją, už kurią nesumokėta 21 546,64 Lt, iš ieškovo gavo... 15. Šių duomenų visetas patvirtina, kad jau 2008 m. gale atsakovams, kaip... 16. Be to bylos duomenys leidžia daryti išvadą, kad atsakovai, ne tik kad... 17. Atsakovai, teigdami, jog tikėjosi, kad UAB ( - ) veikla taps pelninga,... 18. Todėl byloje nustatyti atsakovų, kaip kasdieninę UAB ( - ) veiklą... 19. Kaip minėta, byloje nustatytos ir atsakovų kaip UAB ( - ) dalyvių civilinės... 20. Teismas daro išvadą, kad būtent dėl aptartų atsakovų, UAB ( - ) dalyvių... 21. Žalos ieškovui dydis nustatytas teismo sprendimu - 2010-01-06 teismo... 22. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai pripažįstama ir kreditorių galimybė... 23. Byloje nustačius visas atsakovų civilinės atsakomybės sąlygas –... 24. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovų priteisiamos visos bylinėjimosi... 25. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270 straipsniais, teismas... 26. Ieškinį tenkinti visiškai.... 27. Priteisti iš Ž. B., a.k. ( - ) ir A. B., a.k. ( - ) solidariai 29 222,48 Lt... 28. Priteisti iš Ž. B., a.k. ( - ) ir A. B., a.k. ( - ) šias bylinėjimosi... 29. Grąžinti ieškovui UAB „Panevėžio spaustuvė“, k. 147637581, jo... 30. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu...