Byla 2A-2015/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Artūro Driuko ir Danutės Milašienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Asseco Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 24 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-3638-585/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Asseco Lietuva“ ieškinį atsakovui biudžetinei įstaigai Nacionalinei teismų administracijai, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Leksinova“, uždarajai akcinei bendrovei „Mitsoft“, uždarajai akcinei bendrovei „Sintagma“, uždarajai akcinei bendrovei „Atea“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Elsis Pro“ dėl viešojo pirkimo rezultatų pripažinimo negaliojančiais.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Atsakovas BĮ Nacionalinė teismų administracija (toliau ir perkančioji organizacija) 2011-10-05 paskelbė atvirą konkursą „Elektroninių paslaugų teisingumo vykdymo procese informacinės sistemos sukūrimo ir diegimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 111936) (skelbta „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr.79) (toliau ir konkursas). UAB „Asseco Lietuva“, veikdamas jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Leksinova“, UAB „Mitsoft“ ir UAB „Sintagma“, bei pagal jungtinės veiklos sutartį veikiantys UAB „ATEA“ ir UAB „Elsis Pro“ pateikė pasiūlymus. Perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, techninius pasiūlymus ir 2012-01-30 informavo tiekėjus, kad jie atitinka konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, o 2012-03-01 – kad tiekėjai atitinka kitus konkurso sąlygų reikalavimus bei pateikė techninių pasiūlymų įvertinimo rezultatus, nurodydama kiekvienam tiekėjui suteiktus ekonominio naudingumo vertinimo balus. UAB „Asseco Lietuva“ 2012-03-02 pretenzija pareikalavo panaikinti kito tiekėjo galimai nepagrįstus techninio pasiūlymo vertinimo rezultatus bei pateikti jam pasiūlymo technines charakteristikas, nurodydamas, jog abejoja šio tiekėjo techninio pasiūlymo atitikimi pirkimo dokumentams, bei ekspertų vertinimus, o 2012-03-07 – patikslintą pretenziją dėl konkuruojančio pasiūlymo techninio vertinimo. Perkančiajai organizacijai 2012-03-05 ir 2012-03-15 atsisakius patenkinti pretenzijas, UAB „Asseco Lietuva“ 2012-03-28 kreipėsi į teismą.

6Ieškovas UAB „Asseco Lietuva“ prašė teismo panaikinti atsakovo BĮ Nacionalinės teismų administracijos viešojo pirkimo komisijos (toliau ir komisija) 2012-03-15 rašte Nr. 4R-553-(1.13) išdėstytą sprendimą dėl pretenzijos atmetimo ir 2012-03-01 sprendimo Nr. 4R-422-(1.13) dalį, kiek tai susiję su ūkio subjektų grupės UAB „Atea“ ir UAB „Elsis Pro“ pasiūlymo pripažinimu atitinkančiu konkurso sąlygų reikalavimus ir įpareigoti perkančiąją organizaciją šį pasiūlymą atmesti; grąžinti ieškovą į prieš pažeidimą buvusią padėtį ir įpareigoti perkančiąją organizaciją iš naujo atlikti techninio pasiūlymo vertinimą bei kitas konkurso procedūras VPĮ nustatyta tvarka. Taip pat prašė išreikalauti iš atsakovo ūkio subjektų grupės UAB „Atea“ ir UAB „Elsis Pro“ techninio pasiūlymo medžiagą bei ekspertų techninio pasiūlymo vertinimus su jų pagrindimu ir paaiškinimais, jeigu tokie buvo.

7Ieškinį grindė tuo, kad yra neteisėta perkančiosios organizacijos 2012-03-01 sprendimo dalis, kuria konstatuota, kad visų tiekėjų pasiūlymai atitinka visus konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus bei už techninę dalį ieškovui skirta 60 balų, o UAB „Atea“ ir UAB „Elsis Pro“ – 53,9 balo. Teigė, kad UAB „Atea“ ir UAB „Elsis pro“ pasiūlymas negali tenkinti visų konkurso sąlygų reikalavimų, iš kurių didelę dalį sudaro sistemos LITEKO modifikavimas, nes kitas tiekėjas nėra šios sistemos autorius ir neturi jos sprendimų techninių žinių. Teigė, kad pagal konkurso sąlygas Reik_14_017 ir/arba Reik_20_012 nustatytas būtinas reikalavimas, kad siūlomas E.paslaugų sprendimas veiktų ne tik WINDOWS, bet ir UNIX informacinėse platformose, o naudotojo sąsaja veiktų WINDOWS, UNIX ir LINUX tipo operacinėse sistemose, tačiau kitas tiekėjas, anot ieškovo, kaip matyti iš jo vykdytų projektų, to užtikrinti negalėjo. Tvirtino, kad UAB „Atea“ ir UAB „Elsis Pro“ negalėjo tinkamai pateikti ir pagrįsti konkurso reikalavimų sprendimų, susijusių su: integracija su išorinėmis sistemomis (Reik_15_007 Reik_15_008, Reik_15_009, Reik_15_010, Reik_15_011, Reik_15_016), kurie numato, kad teikiamame sprendime turi būti papildytas LITEKO funkcionalumas integruojant ją E.pristatymo, VMI, Policijos ATPĮR, Advokatų registrais; esamų LITEKO funkcijų pritaikymu e-paslaugų sistemai: žyminio mokesčio valdymas LITEKO sistemoje (reikalavimų grupė Reik_5_xxx), dokumentų siuntimas iš LITEKO/teismo DVS (reikalavimų grupė Reik_6_xxx), dokumentų siuntimas iš LITEKO/teismo DVS, nesant galimybės sukurti integracijos su E.pristatymo sistema (reikalavimų grupė Reik_7_xxx), prieigos prie e-bylų valdymas (reikalavimų grupė Reik_9_001, Reik_9_002, Reik_9_006, Reik_9_010), e-bylos formavimas, valdymas ir pateikimas (Reik_11_001, Reik_11_003-Reik_11_006, Reik_11_015, Reik_11_017-Reik_11_019, Reik_11_022, Reik_11_023, Reik_11_026-Reik_11_029), dokumentų perdavimas LITEKO/Teismo DVS (Reik_12_001). Ieškovas tvirtino, kad jei sprendimai minimiems konkurso reikalavimams nepateikti ar pateikti, tačiau netenkina nors vieno iš reikalavimų, tai pasiūlymas turėjo būti atmestas (Sąlygų 56.3 p., VPĮ 39 str. 2 d. 2 p.).

8Teigė, kad perkančiosios organizacijos 2012-03-15 raštas, kuriuo atmesta jo 2012-03-07 patikslinta pretenzija dėl kito tiekėjo techninio pasiūlymo vertinimo, pažeidžia viešąjį interesą ir prieštarauja imperatyviems VPĮ principams, nes perkančioji organizacija neatsakė į pagrindinį klausimą, ar kito tiekėjo siūlomas E.paslaugų sprendimas veiks ne tik WINDOWS, bet ir UNIX operacinėse platformose, nepašalino su tuo susijusių abejonių. Dėl to tikėtina, kad pati perkančioji organizacija nesilaikė savo paskelbtų sąlygų. Nurodė, kad negali pateikti įrodymų, pagrindžiančių aukščiau nurodytus argumentus dėl kito tiekėjo pasiūlymo neatitikties konkurso sąlygoms, nes perkančioji organizacija neleido susipažinti su kito tiekėjo techninėmis charakteristikomis.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 24 d. sprendimu ieškinį atmetė.

11Spręsdamas dėl kvalifikacijos vertinimo, teismas nustatė, kad tiekėjų kvalifikaciją atsakovas patikrino 2012-01-30, todėl sprendė, jog ieškovas praleido VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą terminą pareikšti pretenziją, o tai, kad ieškovas nepasinaudojo įstatyme nustatyta privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka ir ja pasinaudoti nebėra galimybės, sudaro pagrindą nutraukti bylą (CPK 293 str. 2 p.). Tačiau atsižvelgdamas į tai, kad ieškinys pareikštas ne vien dėl netinkamos kvalifikacijos, teismas ieškinio reikalavimus nagrinėjo iš esmės.

12Spręsdamas dėl trečiųjų asmenų UAB „Atea“ ir UAB „Elsis Pro“ techninio pasiūlymo ydingumo, teismas nustatė, kad ieškovo 2012-03-07 pretenzijoje pateikti argumentai yra susiję su tuo, kad šio tiekėjo siūlomos Microsoft technologijos negalima suderinti su UNIX ir LINUX terpėmis, kad šis tiekėjas negali pagrįsti konkurso reikalavimų įgyvendinimo sprendimus integruojant su išorinėmis sistemomis (Policijos ATPĮR, VMI, E pristatymo, Advokatų registrais) ir galimybių esamas LITEKO funkcijas pritaikyti E.paslaugų sistemai (žyminio mokesčio valdymas, dokumentų siuntimas iš LITEKO/Teismo DVS, dokumentų siuntimas iš LITEKO /Teismo DVS, nesant galimybės sukurti integracijos su E.Pristatymo sistema, prieigos prie e-bylų valdymas, e-bylos formavimas, valdymas, pateikimas, dokumentų perdavimas LITEKO/Teismo DVS). Taip pat nustatė, kad atsakovas tokius klausimus buvo uždavęs ir ekspertams. Atsižvelgdamas į tai bei į ieškovo interesą ir tikslą ne tik dalyvauti pirkime, bet ir sudaryti sutartį su perkančiąja organizacija, teismas atmetė atsakovo ir trečiųjų asmenų atsikirtimus dėl pretenzijose ir ieškinyje pareikštų reikalavimų nesutapimo.

13Vertindamas ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes, teismas sprendė, kad ieškinio argumentai, jog konkuruojantis pasiūlymas gali būti neatitinkantis pirkimo dokumentų bei nurodyti galimi konkretūs neatitikimai nepagrįsti įrodymais, kuriais remdamasis teismas galėtų spręsti, kad egzistuoja bent menkai pagrįsta abejonė dėl galimo trečiųjų asmenų UAB Elsis Pro ir UAB ATEA pasiūlymo ydingumo (CPK 178 str.). Konstatavo, kad byloje nesant jokių ieškovo nurodomų faktinių aplinkybių, patvirtinančių įrodymų, kurie sukeltų bent kokią abejonę ginčijamo pasiūlymo tinkamumu, nėra pagrindo ieškovo prašymu išreikalauti papildomų įrodymų. Kartu pažymėjo, kad siekdamas platesnio tyrimo ir visų konkuruojančio tiekėjo pasiūlymo duomenų gavimo, ieškovas privalėjo įrodyti bent nedidele dalimi tikėtiną savo nurodomų prielaidų dėl konkuruojančio pasiūlymo techninio neatitikimo pagrįstumą.

14Teismas sutiko su atsakovu, kad jis neturėjo pareigos ieškovui pateikti duomenų, nurodytų VPĮ 41straipsnio 2 dalies 2 punkte, iki 2012-03-03 vokų su kainomis atplėšimo. Pripažino, kad atsakovas vėliau pagrįstai pasinaudojo VPĮ 41 straipsnio 3 dalies draudimu, nepateikdamas ieškovui visos techninės informacijos apie konkuruojantį pasiūlymą, kurio esminę dalį sudaro nevieša informacija, turinti intelektinės nuosavybės ir konfidencialios informacijos teisinį statusą.

15Atsižvelgdamas į tai, kad UAB Elsis Pro ir UAB ATEA pasiūlymas visa apimtimi buvo įvertintas trijų atsakovo ekspertų, teismas padarė išvadą, kad yra visiškai nepagrįstos ieškovo iškeltos abejonės dėl kito tiekėjo techninio pasiūlymo ydingumo. Dėl to ieškovui neįrodžius savo reikalavimo dėl techninio pasiūlymo neatitikimo faktinių pagrindų ieškinį atmetė.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

17Ieškovas UAB „Asseco Lietuva“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų patenkintas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

181. Dėl kvalifikacijos vertinimo. Ieškovas neginčijo kvalifikacinių reikalavimų vertinimo rezultatų, todėl teismas be pagrindo dėl to pasisakė.

192. Dėl techninio pasiūlymo vertinimo. Teismas paneigė ieškovo teisę į teisminę gynybą ir neatskleidė bylos esmės, atsisakydamas išreikalauti iš atsakovo ūkio subjektų grupės UAB „Atea“ ir UAB „Elsis Pro“ techninio pasiūlymo medžiagą bei ekspertų techninio pasiūlymo vertinimus (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str., CPK 5 str. 1 d., 199, 4238 str., VPĮ 93-95 str.). Tokiu būdu teismas formuoja ydingą praktiką, kuri sudaro prielaidas perkančiajai organizacijai pasirinkti tiekėją nepriklausomai nuo jo atitikimo pirkimo sąlygoms. Teismas nepagrįstai rėmėsi tuo, kad pasiūlymų vertinimus atlikę trys ekspertai nurodė, jog jis atliktas visa apimtimi, kas, anot teismo, paneigia ieškovo abejones dėl trečiųjų asmenų techninio pasiūlymo neatitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams. Pirma, atsakovas, nagrinėdamas pretenziją dėl techninių pasiūlymų vertinimo ir teikdamas paklausimą ekspertams, neuždavė jiems konkretaus klausimo dėl kito tiekėjo techninio pasiūlymo atitikimo Reik_14_017 ir/arba Reik_20_012. Antra, teismas klaidingai nurodė, kad visi trys ekspertai pasiūlymus įvertino visa apimtimi, nes tą padarė tik vienas jų. Trečia, atsakovas tik po antrosios pretenzijos gavimo pasirūpino, kad kito tiekėjo techninio pasiūlymo turinys būtų pripažintas konfidencialia informacija, kas prieštarauja skaidrumo ir lygiateisiškumo principams.

203. Tik teismas gali įvertinti, ar prašoma išreikalauti iš atsakovo kito tiekėjo pasiūlymo medžiaga pagrįstai pripažinta konfidencialia bei tik susipažinęs su ginčijama pasiūlymo dalimi, galėtų nuspręsti, ar ieškinys pagrįstas. Aplinkybė, kad medžiaga konfidenciali, netrukdo teismui išnagrinėti bylą uždarame teismo posėdyje (CPK 9 str.).

21Atsakovas BĮ Nacionalinė teismų administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

221. Tiek ieškinyje, tiek apeliaciniame skunde ieškovo išdėstytos prielaidos nepagrįstos jokiais objektyviais faktais, įrodymais ar argumentais ir neįrodytas jokių teisės aktų, taisyklių ar metodikų pažeidimas (CPK 178 str.). Tuo tarpu jis aiškiai išdėstė bei įrodė, kad vertindamas apelianto ir ūkio subjektų grupė pasiūlymus, vadovavosi VPĮ, Viešųjų pirkimų direktoriaus 2006-10-12 įsakymu Nr.1S-53 patvirtintomis Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijų rekomendacijomis, ekspertai visa apimtimi įvertino tiekėjų techninius pasiūlymus, o apeliantas ekspertų išvadų neginčijo.

232. Teismas pagrįstai neišreikalavo ūkio subjektų grupės techninio pasiūlymo konfidencialios informacijos, nes bylos įrodymai patvirtina, kad ši informacija atitinka konfidencialumo reikalavimą. Be to, ieškovas teismo posėdyje pats sutiko, jog techniniame pasiūlyme gali būti tokio pobūdžio informacijos.

24Tretieji asmenys UAB „Atea“ ir UAB „Elsis Pro“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

251. Teismas tinkamai ištyrė visus bylos įrodymus, teisingai pritaikė materialinės ir proceso teisės normas bei vadovavosi viešųjų pirkimų bylose suformuota teisės praktika, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio nepaneigia apelianto skunde nurodytos prielaidos ir abejonės. Jie patvirtina, kad jų techninis pasiūlymas visiškai atitinka konkurso sąlygas. Be to, jų pasiūlymo atitiktį konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimams patvirtino 3 ekspertai, kurių išvadų ieškovas neginčijo.

262. Apeliacinis skundas atmestinas, nes pirkimo sutartis yra sudaryta ir nemaža jos dalis jau įvykdyta, todėl pirkimas laikytinas pasibaigusiu (VPĮ 7 str. 4 d. 1 p.).

273. Teismas teisingai nenagrinėjo ieškovo argumentų dėl neva nepakankamos jų kvalifikacijos, nustatęs, jog yra praleistas VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytas terminas.

284. Ieškovas neįvykdė pareigos įrodyti aplinkybes, kuriomis grindė ieškinį (CPK 178 str.), o teismas pagrįstai atsisakė išreikalauti ieškovo prašomus dokumentus. Šie dokumentai patys savaime neturi bylai jokios reikšmės, nes jų vertinimas reikalauja specialių žinių, o ieškovas neprašė skirti ekspertizės, neįrodė jos poreikio ir pagrindo. Be to, teismui pateikti įrodymai, patvirtinantys, jų pasiūlyme esančios informacijos konfidencialumą, o teismo posėdyje ir pats ieškovas pripažino, kad pasiūlyme esanti informacija tokia gali būti.

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30Kaip žinoma, bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme yra pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas, neperžengiant ribų, nurodytų apeliaciniame skunde ir CPK 320 straipsnyje. Tai reiškia, kad apelianto argumentai (skunde nurodytos bylos aplinkybės, įrodymai, teisiniai argumentai) dėl konkrečių skundžiamo teismo sprendimo išvadų neteisėtumo ir nepagrįstumo sudaro apeliacinio skundo pagrindą, kuris ir apibrėžia bylos nagrinėjimo apeliaciniame teisme ribas (CPK 306 str. 1 d. 4 p.).

31Šioje apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas išreikalauti ieškovo prašomus dokumentus, kurių dėl objektyvių priežasčių su ieškiniu negalėjo pateikti pats ieškovas ir kurie, anot ieškovo, įrodytų (patvirtintų arba paneigtų) ieškinio pagrindą, nepažeidė (neapribojo) ieškovo teisės į teisminę gynybą ir nesąlygojo neteisingo bylos išsprendimo (CPK 329 str. 1 d.).

32Viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos pagal bendrąsias CPK nustatytas bylų nagrinėjimo taisykles, atsižvelgiant į CPK XXI1 skyriuje ar kituose įstatymuose nustatytas išimtis (CPK 1 str., 4231 str. 1 d.).

33Ginčas byloje yra kilęs iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, perkančiajai organizacijai pripažinus, kad abu konkurse dalyvaujantys tiekėjai atitinka visus konkurso sąlygų reikalavimus, įskaitant ir pasiūlymų techninę dalį. Ieškovas (vienas iš tiekėjų) su tuo nesutinka bei tvirtina, jog antrojo tiekėjo konkuruojantis pasiūlymas, priešingai nei konstatavo atsakovas, neatitinka konkrečių techninės specifikacijos reikalavimų: Reik_14_017 ir/arba Reik_20_012 (siūlomas E.paslaugų sprendimas turi veikti WINDOWS, UNIX informacinėse platformose, o naudotojo sąsaja – WINDOWS, UNIX ir LINUX tipo operacinėse sistemose); Reik_15_007-Reik_15_011, Reik_15_016 (integracija su išorinėmis sistemomis: LITEKO funkcionalumas turi būti papildytas, integruojant ją E.pristatymo, VMI, Policijos ATPĮR, Advokatų registrais); esamos LITEKO funkcijos turi būti pritaikytos e-paslaugų sistemai: žyminio mokesčio valdymas LITEKO sistemoje (reikalavimų grupė Reik_5_xxx), dokumentų siuntimas iš LITEKO/teismo DVS (reikalavimų grupė Reik_6_xxx), dokumentų siuntimas iš LITEKO/teismo DVS, nesant galimybės sukurti integracijos su E.pristatymo sistema (reikalavimų grupė Reik_7_xxx), prieigos prie e-bylų valdymas (reikalavimų grupė Reik_9_001, Reik_9_002, Reik_9_006, Reik_9_010), e-bylos formavimas, valdymas ir pateikimas (Reik_11_001, Reik_11_003-Reik_11_006, Reik_11_015, Reik_11_017-Reik_11_019, Reik_11_022, Reik_11_023, Reik_11_026-Reik_11_029), dokumentų perdavimas LITEKO/Teismo DVS (Reik_12_001).

34Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas pasinaudojo VPĮ 93 straipsnio 2 dalyje ir CPK 4232 straipsnio 1 dalyje nustatyta privaloma išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka: perkančioji organizacija 2012-03-15 atmetė jo 2012-03-07 pretenziją dėl viešojo pirkimo komisijos 2012-03-01 priimto sprendimo, kuriuo buvo pripažinta, kad abiejų tiekėjų – tiek ieškovo UAB „Asseco Lietuva“, veikiančio kartu su kitais ūkio subjektais, tiek trečiųjų asmenų UAB „Atea“ ir UAB „Elsis Pro“ – pasiūlymai atitinka visus konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus bei už techninę dalį ieškovui skyrė 60 balų, o UAB „Atea“ ir UAB „Elsis Pro“ – 53,9 balo (1 t., 16 b. l.). Ieškovas 2012-03-28 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė panaikinti perkančiosios organizacijos 2012-03-01 sprendimo dalį, kiek tai susiję su ūkio subjektų grupės UAB „Atea“ ir UAB „Elsis Pro“ pasiūlymo pripažinimu atitinkančiu konkurso sąlygų reikalavimus, ir 2012-03-15 sprendimą, kuriuo atmesta jo 2012-03-07 pretenzija dėl techninių pasiūlymų vertinimo, siekdamas, kad atsakovas iš naujo atliktų techninių pasiūlymų vertinimą bei kitas konkurso procedūras VPĮ nustatyta tvarka (VPĮ 93 str. 1 d. 2 p.). Ieškinyje pakartojo savo 2012-03-07 pretenzijos argumentus, dėl kurių mano, kad konkuruojantis pasiūlymas negalėjo tenkinti aukščiau nurodytų konkrečių techninės specifikacijos sąlygų, todėl, jo teigimu, perkančiosios organizacijos atliktas techninių pasiūlymų vertinimas pažeidė imperatyvius VPĮ įtvirtintus skaidrumo, lygiateisiškumo principus (VPĮ 3, 39 str.).

35Taigi pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog būtent šie ieškovo argumentai dėl konkuruojančio techninio pasiūlymo konkrečių sąlygų atitikimo konkurso sąlygoms sudaro ieškinio pagrindą – vieną iš esminių ir privalomų ieškinio elementų, apibrėžiančių bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme dalyką. Teisėjų kolegija taip pat sutinka su teismu, kad pagal bendrąją taisyklę, ieškovas, nurodydamas aplinkybes, kuriomis jis grindžia savo reikalavimą atsakovui, turi pateikti ir šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (CPK 135 str. 1 d. 2 p., 2 d., 179 str. 1 d.).

36Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymų leidėjas, siekdamas, jog būtų tinkamai įgyvendinta kiekvieno asmens konstitucinė teisė kreiptis į teismą dėl galimai pažeistų teisių gynimo, įstatyme tiesiogiai įtvirtino ieškovo procesinę teisę ieškinyje pareikšti prašymą dėl įrodymų, kurių jis pateikti negali, išreikalavimo, nurodant to priežastis (CPK 135 str. 2 d.). Numatė, kad negalėdamas pateikti kurio nors įrodymo, patvirtinančio arba paneigiančio įrodinėtinas byloje aplinkybes, dalyvaujantis byloje asmuo gali kreiptis į teismą su prašymu išreikalauti tokį įrodymą CPK 199 straipsnio nustatyta tvarka (CPK 198 str. 1 d.). Be to, CPK 4238 straipsnio 1 dalis suteikia teisę teismui viešųjų pirkimų bylose savo iniciatyva rinkti taip pat tuos įrodymus, kuriais šalys nesiremia, jeigu, jo nuomone, tai yra būtina siekiant teisingai išspręsti bylą.

37Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju susiklostė būtent tokia situacija, kai ieškovas, pareiškęs aukščiau nurodytus reikalavimus bei nurodęs faktinį ieškinio pagrindą – kito tiekėjo techninio pasiūlymo tikėtinus neatitikimus konkretiems konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimams, – teismo prašė išreikalauti iš atsakovo ūkio subjektų grupės UAB „Atea“ ir UAB „Elsis Pro“ techninio pasiūlymo medžiagą bei ekspertų techninio pasiūlymo vertinimus su jų pagrindimu ir paaiškinimais, nurodydamas, jog perkančioji organizacija 2012-03-01 atsisakė šiuos dokumentus jam pateikti. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas šių dokumentų neišreikalavo, o skundžiamame sprendime nurodė, kad nebuvo pagrindo tenkinti tokio ieškovo prašymo, nes įrodymai gali būti išreikalaujami tik siekiant sudaryti galimybę įrodinėjančiai šaliai patvirtinti savo nurodomas konkrečias pagal bylos duomenis bent tikėtinai egzistuojančias aplinkybes, sudarančias pagrindą realiam manymui dėl tam tikro fakto tikrumo, tuo tarpu byloje nėra jokių ieškovo nurodomų faktinių aplinkybių patvirtinančių įrodymų, kurių pagrindu teismas galėtų bent kiek suabejoti ginčijamo pasiūlymo tinkamumu. Teisėjų kolegija nesutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada (CPK 185 str.).

38Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog kai dalyvaujantis byloje asmuo pateikia prašymą teismui išreikalauti įrodymus, kurių jis pats negali gauti (CPK 199 str.), teismas juos išreikalauja (tenkina prašymą) tokiu atveju, jeigu konstatuoja, kad tokie įrodymai yra susiję su civilinės bylos įrodinėjimo dalyku (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-627/2005). Šiuo atveju, atsižvelgiant į pareikšto ieškinio pagrindą, akivaizdu, jog ieškovo prašyti išreikalauti dokumentai atitinka įrodymų sąsajumo su nagrinėjamos bylos įrodinėjamo dalyku kriterijų ir turi įtakos sprendimo priėmimui, o priešingos aplinkybės pirmosios instancijos teismas nenustatė. Teisėjų kolegijos nuomone, teismo nurodyti motyvai, kad ieškovas ieškinio pagrindą, t. y. kito tiekėjo techninio pasiūlymo neatitikimą konkurso sąlygoms, – iš pradžių turėjo įrodyti kitomis priemonėmis ir tik esant pakankamam pagrindui abejoti dėl trečiųjų asmenų pasiūlymo ydingumo, gali būti tenkinamas jo prašymas išreikalauti šiuos įrodymus, prieštarauja aukščiau nurodytoms CPK normoms bei teismų praktikos nuostatoms, todėl yra nepagrįsti. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, jog teismas, atsisakęs iš atsakovo išreikalauti prašyme nurodytus dokumentus, apribojo jo galimybę pasinaudoti veiksmingomis viešojo pirkimo peržiūros procedūromis, pažeidė rungtyniškumo ir šalių lygiateisiškumo, efektyvios teisinės apsaugos principus (CPK 12, 13, 17 str.). Tuo labiau, kad teismas ieškinį atmetė konstatavęs, jog ieškovas neįrodė ieškinio pagrindo, t. y. kaip nepagrįstą, nusprendęs, kad byloje surinkta pakankamai įrodymų teisingam ginčo išnagrinėjimui, o taip pat besąlygiškai vadovaudamasis vien atsakovo ekspertų pateiktais galutiniais tiekėjų techninių pasiūlymų įvertinimais – vien formaliu nurodymu, kad vertinimas atliktas patikrinus techninių pasiūlymų atitikimą visiems specifikacijose nurodomiems reikalavimams (1 t., 92-95 b. l.).

39Be to, teismas skundžiamame sprendime pripažino, kad atsakovas pagrįstai neleido ieškovui susipažinti su kito tiekėjo techniniu pasiūlymu, nes šis perkančiajai organizacijai nurodė, kad tai yra nevieša informacija, turinti intelektinės nuosavybės ir konfidencialios informacijos statusą (VPĮ 41 str. 3 d.). Iš tiesų, VPĮ 41 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija šio straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją, o VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai; dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią.

40Tačiau teisėjų kolegija, atsižvelgdama į teismų praktiką, pažymi, kad negali būti suabsoliutintos minėtos įstatymo nuostatos, pagal kurias yra ribojimas konfidencialios tiekėjo pasiūlymo informacijos atskleidimas tretiesiems asmenims. Šios nuostatos, kaip teisingai nurodoma ir apeliaciniame skunde, turi būti derinamos su VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintais pagrindiniais viešųjų pirkimų skaidrumo, nediskriminavimo principais. Iš tiesų, būtent pasiūlymą pateikęs konkurso dalyvis sprendžia, kokia informacija yra konfidenciali, ir, kaip nurodoma VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje, perkančioji organizacija pati negali jos atskleisti kitiems dalyviams, ar keisti jos statusą. Taigi nors įstatymai nenumato perkančiajai organizacijai pareigos savo iniciatyva atlikti konfidencialia nurodytos informacijos priskyrimo tokiai pagrįstumo analizę, tačiau kilus ginčui, ši organizacija gali kreiptis į tiekėją, prašydama pateikti išsamius ir argumentuotus paaiškinimus, patvirtinančius tai, kad pagrįstai konkreti informacija nurodoma kaip konfidenciali. Tokiu būdu siekiama užtikrinti, kad tik išimtinais ir pagrįstais atvejais būtų suvaržyta galimybė konkurso dalyviams susipažinti su pirkimo medžiaga ar jos dalimi, tuo siekiant užkirsti kelią skaidrumo ir lygiateisiškumo principų pažeidimui, galimybei, kad tokie pirkimai taptų konfidencialiais perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susitarimais. (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1514/2012). Kitaip tariant, reikalavimas saugoti konfidencialią informaciją turi būti derinamas su veiksmingos teisinės apsaugos principu ir bylos šalių teise į gynybą bei teisminės institucijos pareiga užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą.

41Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija iš viso nepaprašė tiekėjo pagrįsti jo nurodytos informacijos konfidencialumo, taip pat šio klausimo nesprendė ir pirmosios instancijos teismas, nurodęs bendro pobūdžio motyvą, kad jis sutinka su atsakovu, jog esminę konkuruojančio techninio pasiūlymo dalį sudaro nevieša informacija, turinti intelektinės nuosavybės ir konfidencialios informacijos statusą. Tačiau byloje susiklosčius tokiai situacijai, kai ieškinys grindžiamas įrodinėjimo teisės suvaržymu, teisėjų kolegijos nuomone, teismas turėjo išreikalauti minimus dokumentus bei aiškintis pirmiau nurodytas aplinkybes, t. y. ar iš tiesų visa informacija, susijusi su šios bylos pagrindu, yra konfidenciali ir sudaro komercinę paslaptį, pasiūlyti byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti konkrečius argumentus šiuo klausimu, ir tik esant pagrindui motyvuota nutartimi konstatuoti, jog dėl to, kad dalį bylos medžiagos sudaro komercinė (gamybinė) paslaptis, ieškovui nesuteikiama teisė su ja susipažinti ir tai negali būti traktuojama kaip viešųjų pirkimų principų, ar proceso teisių pažeidimas (CPK 185 str.).

42Teisėjų kolegija pažymi, kad nors nei VPĮ, nei jokiame kitame teisės akte nėra apibrėžta pagal kokius kriterijus tiekėjų pasiūlymuose esanti informacija turėtų (galėtų) būti laikoma konfidencialia, tačiau šis klausimas spręstinas atsižvelgiant į CK 1.116 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą komercinės (gamybinės) paslapties sąvoką. Ši norma nustato, jog informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Kaip savo jurisprudencijoje yra nurodęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, informacija tam, kad būtų laikoma komercine paslaptimi, turi atitikti šiuos požymius: 1) turi būti slapta (nevieša); 2) turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama, t. y. suteikti jos turėtojui konkurencinį pranašumą (tam tikrų verslo privalumų, gamybinio pranašumo, finansinės naudos ir pan.); 3) informacija turi būti slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2012). Teisėjų kolegija pažymi, kad paminėtos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėtos ir šios – nagrinėjamos, bylos ratio decidendi nesutampa, tačiau kasacinio teismo pateiktas CK 1.116 straipsnio 1 dalyje išdėstytos komercinės (gamybinės) paslapties sąvokos atskleidimas yra aktualus ir taikytinas.

43Nagrinėjamoje byloje yra pateiktas trečiojo asmens UAB „Atea“ vidinis dokumentas – dokumentų ir duomenų valdymo tvarka, kurioje nurodyta, kokiais bendrais kriterijais remiantis tam tikra bendrovės informacija priskiriama konfidencialiai. Tačiau pirmiau paminėti argumentai suteikia pagrindą išvadai, jog sprendžiant klausimą, ar šio ieškinio pagrindą sudaranti konkreti informacija priskirtina konfidencialiai ir yra juridinio asmens komercinė paslaptis, būtent teismas privalo nustatyti, ar pagrįsti atsakovo bei trečiojo asmens motyvai šiuo klausimu (1 t. 97 b.l., 3 t. 132-135, 136-151 b. l.).

44Kaip žinia, CPK 265 straipsnis numato, jog teismas priima sprendimą dėl teisinio ginčo esmės, tik patikrinęs faktinį ir teisinį pareikšto reikalavimo pagrįstumą. Tokiu CPK nustatytu bylos nagrinėjimo teisme reglamentavimu siekiama užtikrinti, kad priimtas teismo sprendimas būtų teisingas – atitiktų tikrąją teisės prasmę ir faktines aplinkybes, o šalių ginčas realiai būtų išspręstas. Tačiau nagrinėjamu atveju, kaip teisingai nurodoma apeliaciniame skunde, net ir priėmus byloje baigiamąjį teismo procesinį sprendimą, liko nenustatyta, ar konkuruojantis pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, o ieškovo ginčijami atsakovo sprendimai yra teisėti ir pagrįsti. Jau buvo minėta, jog ieškovas teigia, kad konkurentų siūlomas E. paslaugų sprendimas gali veikti tik WINDOWS informacinėse platformose, tuo tarpu pagal pirkimo dokumentus jis turėtų veikti ne tik WINDOWS, bet ir UNIX bei LINUX tipo operacinėse sistemose (Reik_14_017 ir/arba Reik_20_012). Be to, apeliantas teigia, kad teismas, vienareikšmiai pasisakydamas, jog atsakovo ekspertai įvertino ir pašalino visas ieškovo iškeltas abejones, neatsižvelgė į tai, kad šiuo klausimu byloje pateikti įrodymai yra prieštaringi, t. y. pagal bylos duomenis (atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2012-03-13 ekspertams užduoti papildomi klausimai) ekspertams iš viso nebuvo užduotas klausimas dėl konkuruojančio techninio pasiūlymo atitikties minėtoms konkurso sąlygoms (1 t., 92 b. l.). Kita vertus, byloje esančiuose ekspertų atsakymuose perkančiajai organizacijai nurodyta, kad yra patikrintas pasiūlymo atitikimas visiems specifikacijų reikalavimams (1 t., 93-95 b. l.). Teismas šių aplinkybių netyrė, todėl teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas teisus teigdamas, kad teismas neturėjo pagrindo remtis vien tik bendro pobūdžio ekspertų paaiškinimais, tuo tarpu bylos medžiaga nesuteikia galimybės padaryti vienareikšmę išvadą, kad konkurento techninis pasiūlymas iš tiesų atitiko minėtas sąlygas (CPK 185 str.).

45Be to, tiek Lietuvos teismų, tiek Teisingumo Teismo procesiniuose sprendimuose įtvirtinta, jog ginčą dėl pirkimo procedūrų teisėtumo nagrinėjantis teismas pats turi pareigą ištirti visus pirkimo procedūrų dokumentus, nepaisant to, kad tam tikra dalis šių dokumentų gali būti konfidenciali informacija, ir priimti galutinį teismo sprendimą tik išanalizavęs bylos įrodymų visetą, jų tarpusavio sąsajumą bei įrodytinumo lygį (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1362/2011). Tik tokiu būdu galima užtikrinti byloje dalyvaujančių asmenų teisę į teisingą bylos išnagrinėjimą, nepažeidžiant lygybės įstatymui ir teismui principo (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str., CPK 6 str.). Analogišką išvadą savo praktikoje yra suformulavęs ir Teisingumo Teismas, konstatuodamas, kad institucija, atsakinga už peržiūros procedūras, privalo turėti galimybę gauti visą būtiną, įskaitant ir konfidencialią, informaciją, kad susipažinusi su visomis bylos aplinkybėmis galėtų priimti sprendimą (2008-02-14 Sprendimo Varec SA prieš Belgijos valstybę, C-450/06, 53 p.).

46Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovo apeliacinį skundą, 2012 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi atidėjo bylos nagrinėjimą bei išreikalavo iš atsakovo BĮ Nacionalinės teismų administracijos tiek ieškovo, tiek kito tiekėjo – ūkio subjektų grupės UAB „Atea“ ir UAB „Elsis Pro“, techninio pasiūlymo medžiagą bei ekspertų vertinimus (CPK 4238 str. 1 d.). Susipažinusi su gauta papildoma medžiaga, teisėjų kolegija sprendžia, jog dėl tirtinų aplinkybių ir išreikalautų įrodymų apimties bei pobūdžio ši byla apeliacinės instancijos teisme turėtų būti nagrinėjama visa apimtimi, t. y. iš esmės. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Šis teismas nurodė, jog dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-407/2004; 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-121/2009; kt.).

47Taigi, atsižvelgdama į aukščiau nurodytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, jog teismas, atsisakydamas išreikalauti ieškovo prašomus dokumentus, nepasiūlydamas byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti papildomų argumentų ir įrodymų, reikšmingų konfidencialios informacijos apimties bei pirkimo procedūrų teisėtumui nustatyti, nenustatęs, ar yra pagrindas pripažinti kito tiekėjo visą šiai bylai aktualų techninį pasiūlymą konfidencialia informacija, netirdamas bei nevertindamas ieškinyje nurodytų argumentų dėl kito tiekėjo atitikties pirkimo dokumentams, o ieškinio nepagrįstumą konstatavęs vien tik pagal atsakovo paskirtų ekspertų nurodymą – neatskleidė bylos esmės, todėl skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinamas, o byla perduotina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 176-185 str., 4238 str. 1 d., 329 str. 1 d., 327 str. 1 d. 2 p.). Tokį būtinumą pagrindžia ir CPK įtvirtinta teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės instancinė sistema, kuri užtikrina kiekvieno byloje dalyvaujančio asmens teisę, jog jo argumentai bei įrodymai būtų išnagrinėti iš pradžių pirmosios instancijos teisme, o vėliau šio teismo padarytų išvadų teisėtumas ir pagrįstumas būtų patikrinti apeliacine tvarka (CPK 301 str.). Be to, kaip žinoma, apeliacinės instancijos teisme yra apribota byloje dalyvaujančių asmenų galimybė pateikti naujus reikalavimus, paaiškinimus ir įrodymus, tais klausimais, kurie kyla nagrinėjant bylą (CPK 306 str. 2 d., 314 str.). Teisėjų kolegijos nuomone, šiuo atveju proceso ekonomiškumo bei koncentracijos principai, kurie ypač aktualūs yra nagrinėjant ginčus, kilusius iš viešųjų pirkimų teisinių santykių (VPĮ 95 str. 6 d., CPK 7, 4238, 4239 str.), negali būti priešpastatomi teisminės gynybos prieinamumo principui, negali nepagrįstai suvaržyti kiekvieno asmens teisės į teisingą ir visapusišką bylos išnagrinėjimą (CPK 5, 6, 185 str.).

48Nusprendus bylą gražinti nagrinėti iš naujo, teisėjų kolegija bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo nesprendžia (CPK 93 str. 5 d.).

49Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

50Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 24 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Atsakovas BĮ Nacionalinė teismų administracija (toliau ir perkančioji... 6. Ieškovas UAB „Asseco Lietuva“ prašė teismo panaikinti atsakovo BĮ... 7. Ieškinį grindė tuo, kad yra neteisėta perkančiosios organizacijos... 8. Teigė, kad perkančiosios organizacijos 2012-03-15 raštas, kuriuo atmesta jo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 24 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 11. Spręsdamas dėl kvalifikacijos vertinimo, teismas nustatė, kad tiekėjų... 12. Spręsdamas dėl trečiųjų asmenų UAB „Atea“ ir UAB „Elsis Pro“... 13. Vertindamas ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes, teismas sprendė, kad... 14. Teismas sutiko su atsakovu, kad jis neturėjo pareigos ieškovui pateikti... 15. Atsižvelgdamas į tai, kad UAB Elsis Pro ir UAB ATEA pasiūlymas visa apimtimi... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. Ieškovas UAB „Asseco Lietuva“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo... 18. 1. Dėl kvalifikacijos vertinimo. Ieškovas neginčijo kvalifikacinių... 19. 2. Dėl techninio pasiūlymo vertinimo. Teismas paneigė ieškovo teisę į... 20. 3. Tik teismas gali įvertinti, ar prašoma išreikalauti iš atsakovo kito... 21. Atsakovas BĮ Nacionalinė teismų administracija atsiliepimu į apeliacinį... 22. 1. Tiek ieškinyje, tiek apeliaciniame skunde ieškovo išdėstytos prielaidos... 23. 2. Teismas pagrįstai neišreikalavo ūkio subjektų grupės techninio... 24. Tretieji asmenys UAB „Atea“ ir UAB „Elsis Pro“ atsiliepimu į... 25. 1. Teismas tinkamai ištyrė visus bylos įrodymus, teisingai pritaikė... 26. 2. Apeliacinis skundas atmestinas, nes pirkimo sutartis yra sudaryta ir nemaža... 27. 3. Teismas teisingai nenagrinėjo ieškovo argumentų dėl neva nepakankamos... 28. 4. Ieškovas neįvykdė pareigos įrodyti aplinkybes, kuriomis grindė... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. Kaip žinoma, bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme yra pirmosios... 31. Šioje apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios... 32. Viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos pagal bendrąsias CPK nustatytas bylų... 33. Ginčas byloje yra kilęs iš viešųjų pirkimų teisinių santykių,... 34. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas pasinaudojo VPĮ 93 straipsnio 2... 35. Taigi pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog būtent šie... 36. Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymų leidėjas, siekdamas, jog... 37. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju susiklostė būtent tokia... 38. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog kai dalyvaujantis byloje asmuo... 39. Be to, teismas skundžiamame sprendime pripažino, kad atsakovas pagrįstai... 40. Tačiau teisėjų kolegija, atsižvelgdama į teismų praktiką, pažymi, kad... 41. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija iš viso nepaprašė tiekėjo... 42. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors nei VPĮ, nei jokiame kitame teisės akte... 43. Nagrinėjamoje byloje yra pateiktas trečiojo asmens UAB „Atea“ vidinis... 44. Kaip žinia, CPK 265 straipsnis numato, jog teismas priima sprendimą dėl... 45. Be to, tiek Lietuvos teismų, tiek Teisingumo Teismo procesiniuose sprendimuose... 46. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovo apeliacinį skundą,... 47. Taigi, atsižvelgdama į aukščiau nurodytus argumentus, teisėjų kolegija... 48. Nusprendus bylą gražinti nagrinėti iš naujo, teisėjų kolegija... 49. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 50. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 24 d. sprendimą panaikinti ir...