Byla e2-557-241/2020
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „IMORTA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 16 d. papildomos nutarties, kuria išspręstas bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimas, civilinėje byloje Nr. eB2-4659-794/2019 pagal ieškovo T. B. pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „IMORTA“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas T. B. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „IMORTA“ iškelti bankroto bylą.

82.

9Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gruodžio 20 d. nutartimi ieškovo T. B. pareiškimą atsakovei UAB „IMORTA“ dėl bankroto bylos iškėlimo paliko nenagrinėtą.

103.

11Atsakovė UAB „IMORTA“ kreipėsi į teismą, prašydama priimti papildomą nutartį ir priteisti atsakovei UAB „IMORTA“ iš ieškovo T. B. 3 840 Eur bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti buvo sąlygotos ieškovo inicijuoto nepagrįsto teisminio proceso, kuris baigėsi teismui palikus ieškovo ieškinį nenagrinėtą. Teismas nepasisakė dėl nekaltos šalies, t. y. atsakovės, patirtų bylinėjimosi išlaidų, nors tokį prašymą ir įrodymus atsakovė kartu su atsiliepimu į ieškinį buvo pateikusi iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

144.

15Vilniaus apygardos teismas 2020 m. sausio 16 d. priėmė papildomą nutartį, kuria priteisė atsakovei UAB „IMORTA“ iš ieškovo T. B. 250 Eur bylinėjimosi išlaidų; kitą atsakovės UAB „IMORTA“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo dalį atmetė.

165.

17Teismas nustatė, kad civilinė byla dėl bankroto bylos atsakovei UAB „IMORTA“ iškėlimo buvo baigta (ieškinys paliktas nenagrinėtas), nes ieškovas nesilaikė bankroto bylų kategorijai nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos, t. y. nebuvo tinkamai pranešęs atsakovei UAB „IMORTA“ apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Vadovaudamasis priežasties teorija, pagal kurią bylinėjimosi išlaidų paskirstymą lemia bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežasčių įvertinimas, teismas sprendė, kad ieškovo ieškinio palikimas nenagrinėto yra atsakovei palankus procesinis sprendimas, todėl ieškovas privalo atlyginti priešingos šalies patirtas bylinėjimosi išlaidas, susidariusias dėl pradėto civilinio proceso.

186.

19Teismas nustatė, kad atsakovė UAB „IMORTA“ byloje patyrė 3 840 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti: 960 Eur už susipažinimą su pateiktu ieškovo ieškiniu ir jo priedais, ginčo situacijos analizę; 480 Eur už kliento konsultavimą ir 2 400 Eur už atsiliepimo į ieškinį parengimą. Įvertinęs Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) įtvirtintus priteistinų išlaidų dydžius, teismas sprendė, kad atsakovės patirtos išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti neviršija maksimalių dydžių. Teismas nurodė, kad byloje nėra pateiktų jokių įrodymų, pagrindžiančių, jog už susipažinimą su pateiktu ieškiniu ir jo priedais ir už ginčo situacijos analizę buvo skirta būtent 12 valandų, o už teisines konsultacijas – 6 valandos; be to, vien tai, jog patirtos bylinėjimosi išlaidos neviršija pagal Rekomendacijas apskaičiuotų maksimalių dydžių, nereiškia, kad atsakovė įgijo teisę į visų patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Sprendžiant dėl atsakovei atlygintinų bylinėjimosi išlaidų dydžio, atsižvelgtina ir į pačios atsakovės elgesį teismo proceso metu, priežastis, turėjusias įtakos bylinėjimosi išlaidų dydžiui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 94 straipsnio 1 dalis).

207.

21Teismas nurodė, kad 2019 m. lapkričio 25 d. nutartimi įpareigojo atsakovę ir jos vadovą pateikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus ir šių dokumentų pateikimas buvo visiškai pakankamas spręsti bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „IMORTA“ klausimą, todėl teismas sprendė, jog pačios atsakovės neapdairus ir nerūpestingas elgesys lėmė tokias dideles (3 840 Eur) jos patirtas išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti.

228.

23Teismas nurodė, kad tiek ieškovas, tiek atsakovė turėjo žinoti ir žinojo apie ĮBĮ nustatytą ikiteisminę tvarką inicijuojant bankroto bylos procesą. Tuo atveju, jei ieškovas būtų tinkamai įgyvendinęs įstatyme nustatytą ikiteisminę tvarką, arba atsakovė iš karto būtų pareiškusi prašymą dėl ieškinio palikimo nenagrinėto, nei ieškovas, nei atsakovė nebūtų patyrę bylinėjimosi išlaidų. Teismas vertino, kad atsakomybė už bylinėjimosi išlaidų nagrinėjamoje byloje atsiradimą tenka ne tik ieškovui, bet ir atsakovei.

249.

25Teismas, atsižvelgęs į pateikto atsiliepimo į ieškinį turinį, kilusio ginčo pobūdį, taikytas teisės normas, keltų klausimų ir įrodinėtinų aplinkybių apimtį, procesinį šalių elgesį bei kitus reikšmingus kriterijus, sprendė, kad šiuo atveju teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus atitiktų atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų sumažinimas iki 250 Eur.

26III.

27Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2810.

29Atsakovė UAB „IMORTA“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 16 d. papildomą nutartį pakeisti ir prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo patenkinti visiškai; priteisti apeliacinėje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3010.1.

31Teismas netinkamai vertino šalių procesinį elgesį, nepagrįstai atsakovės elgesį (veiksmus) vertino, kaip lėmusius priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos ir atitinkamai priėmė neteisingą procesinį sprendimą. Taip pat nepagrįstai sprendė, kad atsakovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių suteiktų teisinių paslaugų apimtį.

3210.2.

33Ieškovui šiame procese atstovavo du profesionalūs teisininkai, todėl inicijuodamas bankroto bylos atsakovei iškėlimą, jis privalėjo žinoti teisinį ginčo situacijos reglamentavimą ir privalomos ikiteisminės procedūros tinkamą įgyvendinimą. Pareiškime nurodyta, kad skolos (kuri atsakovės yra ginčijama) reikalavimo teisė suėjo 2019 m. rugsėjo 23 d. bei 2019 m. spalio 2 d., o pranešimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei išsiųstas 2019 m. spalio 4 d., taigi ieškovas šia pažeistų teisių gynimo priemone naudojosi nesavalaikiai, neišnaudojęs kitų gynybos priemonių, todėl turi prisiimti ir visas kilusias neigiamas pasekmes. Atsakovė apie jos atžvilgiu inicijuotą procesą sužinojo iš teismo pranešimo dėl atsiliepimo pateikimo, todėl teismo išvada, kad atsakomybė už patirtas bylinėjimosi išlaidas tenka ir atsakovei, yra neteisinga.

3410.3.

35Atsakovė atsiliepimą pateikė vykdydama ne tik teismo pranešime nurodytą, bet ir CPK reglamentuotą pareigą, todėl nepagrįsta teismo išvada, neva teisės būti atstovaujamai advokato ir atsiliepimo pateikimas, šiuo konkrečiu atveju buvo perteklinė priemonė, prilygintina pačios atsakovės neapdairiam ir nerūpestingam elgesiui, sąlygojusiam teisinės pagalbos išlaidas.

3610.4.

37Būtent atsakovė savo atsiliepime atkreipė teismo dėmesį į tai, kad ieškovas nėra tinkamai įvykdęs savo pareigų, kurias privalėjo įgyvendinti – nesilaikė ikiteisminės tvarkos.

3810.5.

39Teismas nevertino ieškovo elgesio, neatsižvelgė, kad būtent ieškovo veiksmai sąlygojo atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl neteisingai konstatavo, kad už atsakovės dėl ieškovo inicijuoto proceso patirtas bylinėjimosi išlaidas atsako šalys tokiu santykiu: atsakovei tenka 93,5 proc. jos patirtų bylinėjimosi išlaidų suma (3 590 Eur), tuo tarpu ieškovui tenka 6,5 proc. dalis, t. y. 250 Eur.

4010.6.

41Atsakovė į bylą pateikė teisinių paslaugų sąskaitą, pinigų priėmimo kvitą bei advokato pateiktą suteiktų paslaugų detalizaciją, kurioje nurodyta suteiktų paslaugų apimtis, dydis ir kita informacija, todėl teismo išvada, jog byloje nėra pateiktų įrodymų, kad už susipažinimą su ieškiniu ir jo priedais ir už ginčo situacijos analizę buvo skirta būtent 12 valandų, o už teisines konsultacijas – 6 valandos, yra neteisinga ir nepagrįsta.

4210.7.

43Atsakovės patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti buvo sąlygotos ieškovo inicijuoto nepagrįsto teisminio proceso (piktnaudžiaujant teise kreiptis į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo), kuris baigėsi teismui palikus ieškovo pareiškimą nenagrinėtą (jau po atsakovės atsiliepimo pateikimo), todėl atsakovė negali būti laikoma kalta dėl tokio ieškovo elgesio, jos patirtos bylinėjimosi išlaidos (kreipiantis į advokatų kontorą ir advokatui suteikiant su ginčo klausimu susijusias teisines paslaugas, pateikiant ginčo situacijos teisinį vertinimą, konsultuojant atsakovę, parengiant atsiliepimą į ieškinį), priteistinos iš ieškovo.

4411.

45Ieškovas T. B. atsilepime į atskirąjį skundą prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 16 d. nutartį nepakeistą; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į skundą grindžiamas šiais argumentais:

4611.1.

47Pagrįsta teismo išvada, kad pačios atsakovės neapdairus ir nerūpestingas elgesys lėmė tokias dideles išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti. Juolab kad atsakovei buvo žinoma apie ieškovo ketinimus kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, pati atsakovė elgėsi nesąžiningai ir nepriėmė ieškovo siųstų laiškų, taigi selektyviai priima jai siunčiamą korespondenciją, nes teismo siųstus dokumentus priėmė.

4811.2.

49Ieškovas laikosi pozicijos, kad pati apeliantė pagal turimus duomenis turi kreiptis į teismą dėl bankroto bylos jai iškėlimo, nes jos būklė atitinka nemokios įmonės apibrėžimą.

5011.3.

51Iš į bylą pateikto 2019 m. gruodžio 19 d. pinigų priėmimo kvito negalima nustatyti nei kokios paslaugos buvo suteiktos, nei už kokias paslaugas sumokėta, taip pat negalima identifikuoti bylos, kurioje suteiktos paslaugos, numerio. Be to piniginės lėšos priimtos ne iš atsakovės vadovės (kitų darbuotojų įmonėje nėra). Pagal tokį pinigų priėmimo kvitą bylinėjimosi išlaidos negalėtų būti priteisiamos.

5211.4.

53Teismas teisingai nurodė, kad nėra pateikta įrodymų, pagrindžiančių, jog susipažinimui su ieškiniu ir jo priedais ir ginčo situacijos analizei buvo skirta 12 valandų, o teisinėms konsultacijoms 6 valandos. Atsižvelgtina ir į pačios apeliantės elgesį proceso metu, priežastis, turėjusias įtakos bylinėjimosi išlaidų dydžiui.

54Teismas

konstatuoja:

55IV.

56Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5712.

58Apeliacijos objektą sudaro teismo papildomos nutarties, kuria iš dalies tenkintas prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 , 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje nėra pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas. Dėl naujų įrodymų

5913.

60Pareiškėjas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė naujus rašytinius įrodymus: 2019 m. spalio 4 d. elektroninio laiško kopiją; susirašinėjimo elektroniniais laiškiais kopijas.

6114.

62Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Šis draudimas nėra absoliutus, kadangi pagrindinis bet kurios instancijos teismo tikslas yra teisingas bylos išnagrinėjimas, siekiant nustatyti materialią tiesą byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-214-695/2017). Tačiau teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 straipsnis). Nagrinėjamu atveju spręstina, kad pareiškėjo pateikti įrodymai apie elektroninį susirašinėjimą neturi teisinės reikšmės sprendžiant priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžio klausimą, todėl kaip neatitinkančius sąsajumo reikalavimo juos atsisakytina priimti. Dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio

6315.

64Bylos duomenimis, ieškovas T. B. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas atsakovei UAB „IMORTA“ iškelti bankroto bylą. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gruodžio 20 d. nutartimi ieškovo T. B. pareiškimą atsakovei UAB „IMORTA“ dėl bankroto bylos iškėlimo paliko nenagrinėtą, nustatęs, kad ieškovas nesilaikė bankroto bylų kategorijai nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos, t. y. nebuvo tinkamai pranešęs atsakovei UAB „IMORTA“ apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

6516.

66Kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 94 straipsnio 1 dalis). Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas (CPK 93 straipsnio 4 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką, kad, civilinę bylą nutraukus, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos remiantis priežasties teorija; lemiamą reikšmę turi ne galutinio teismo sprendimo priėmimas, o procesinis šalių elgesys, įvertinus bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastingumą, šalių apdairumą, rūpestingumą atliekant procesinius veiksmus, taip pat ir ieškinio padavimą, ir kt. Pagal CK 1.1, 6.263 straipsnius kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu ar neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos, tačiau taip pat vadovautis ir teisingumo bei sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2014; 2017 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454-969/2017, 41 punktas).

6717.

68Skundžiama nutartimi spręsdamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atsakovei klausimą, teismas vadovavosi minėta priežasties teorija ir nurodė, kad ieškovo ieškinio palikimas nenagrinėto yra atsakovei palankus procesinis sprendimas, todėl ieškovas privalo atlyginti priešingos šalies patirtas bylinėjimosi išlaidas, susidariusias dėl pradėto civilinio proceso. Ginčo dėl šios pirmosios instancijos teismo išvados nėra. Apeliantė iš esmės nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, padaryta sprendžiant dėl iš ieškovo priteistinų atsakovei išlaidų dydžio, jog ir pačios atsakovės neapdairus ir nerūpestingas elgesys lėmė tokias dideles (3 840 Eur) jos patirtas bylinėjimosi išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti, bei teismo iki 250 Eur sumažintu priteistų išlaidų dydžiu.

6918.

70CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

7119.

72Teismas, pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti atlyginamos priešingos šalies, pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį sprendžia, ar advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos pripažįstamos bylinėjimosi išlaidomis ir turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. Taigi kaip išlaidavimo nuostoliai jie liktų neatlyginti juos padariusiai šaliai. Spręsdamas dėl jų dydžio teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Kiekvienos šalies turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas yra sprendžiamas individualiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011; 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2014).

7320.

74Bylos duomenimis, atsakovė patyrė 3 840 Eur išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti: 960 Eur už susipažinimą su pateiktu ieškovo ieškiniu ir jo priedais, ginčo situacijos analizę; 480 Eur už kliento konsultavimą ir 2 400 Eur už atsiliepimo į ieškinį parengimą, bei pateikė tai pagrindžiančius duomenis – 2019 m. gruodžio 19 d. suteiktų paslaugų pagal 2019 m. gruodžio 19 d. sąskaitą už teisines paslaugas ataskaitą bei 2019 m. gruodžio 19 d. pinigų priėmimo kvitą. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pateiktus duomenis bei remdamasis Rekomendacijų nuostatomis, sprendė, kad atskirai vertinant atsiliepimo parengimas, susipažinimas su ieškiniu bei teisinių konsultacijų teikimas neviršija Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių. Apeliacinės instancijos teismas nepritaria šiai pirmosios instancijos teismo pozicijai, kadangi akivaizdu, jog atsiliepimo parengimas be susipažinimo su ieškiniu nėra įmanomas, todėl laikytina, kad atsiliepimo į ieškinį parengimas apima susipažinimą su ieškiniu ir jo priedais, todėl atsakovė nepagrįstai atskirai prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas už nurodytus veiksmus. Skundžiamos nutarties turinys liudija, kad įvertinęs pateikto atsiliepimo į ieškovo pareiškimą turinį, kilusio ginčo pobūdį, taikytas teisės normas, keltų klausimų ir įrodinėtinų aplinkybių apimtį, procesinį šalių elgesį bei kitus reikšmingus kriterijus, pagal kuriuos nustatomas išlaidų, patirtų už advokato pagalbą, dydis, teismas sprendė, kad šiuo atveju teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus atitiktų atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų sumažinimas iki 250 Eur.

7521.

76Apeliantė teisi, kad pirmosios instancijos teismas 2019 m. lapkričio 25 d. nutartimi priėmęs ieškovo pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „IMORTA“ iškėlimo, nustatė terminą atsakovei pateikti atsiliepimą į ieškinį bei ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis. Todėl šiuo aspektu nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad tik ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų pateikimas būtų buvęs pakankamas teismui sprendžiant bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „IMORTA“ klausimą. Tačiau apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovės patirtų išlaidų dydis neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų bei vadovaujantis Rekomendacijų 2 punktu yra pagrįstai sumažintas, kadangi byla savo pobūdžiu (bankroto bylos iškėlimas) nelaikytina sudėtinga, nereikalaujanti specialiųjų žinių, juolab, kad atsiliepimo turinys liudija, jog argumentai dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei (ne)pagrįstumo, įmonės turtinės padėties atskleidimo santykinai lakoniški, didžiausią dėmesį atsiliepime skiriant ieškovo reikalavimo teisės į atsakovę nepagrįstumui ir jos ginčijimui. Tuo tarpu sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą esminę reikšmę turi atsakovei tenkanti pareiga įrodyti, kad ji yra moki, turi realias galimybes toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą bei atsiskaityti su kreditoriais. Mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis) (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1482-241/2018; 2016 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2184-798/2016, kt.). Nagrinėjamu atveju atsakovės atsiliepimas į ieškovo pareiškimą tokių argumentų stokoja, o atsakovės finansiniai dokumentai, kreditorių sąrašas teismui pateikti ne kartu su advokato rengtu atsiliepimu, o atskiru atsakovės vadovės pranešimu.

7722.

78Apeliantė teisi, kad ji savo atsiliepime atkreipė teismo dėmesį į tai, kad ieškovas nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatytos privalomos ikiteisminės ginčo dėl bankroto bylos iškėlimo sprendimo tvarkos, susijusios su dokumentų įteikimu atsakovei. Tačiau apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ši aplinkybė savaime neturi sąlygoti atsakovei atlygintinų išlaidų didesnės apimties, esant nustatytoms aplinkybėms, susijusioms su pateikto atsiliepimo į ieškinį turiniu, byloje spręstinų klausimų nesudėtingumu, nepareikalavusių specialių advokato teisinių žinių ar didelių advokato darbo laiko sąnaudų. Kaip minėta, ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo.

7923.

80Atskirojo skundo turinys suponuoja išvadą, kad apeliantės argumentai iš esmės nukreipti į bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastis ir jų paskirstymą tarp šalių, nors skundžiamos nutarties turinys liudija, kad teismas padarė išvadą, jog ieškovo ieškinio palikimas nenagrinėto yra atsakovei palankus procesinis sprendimas ir ieškovas privalo atlyginti atsakovės patirtas išlaidas. Tuo tarpu išsamūs argumentai dėl patirtų atstovavimo išlaidų dydžio atskirajame skunde neteikiami. Pirmosios instancijos teismas, mažindamas priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį, vertino ne tik atsakovės ir ieškovo procesinį elgesį, tačiau ir aplinkybių visumą (kilusio ginčo pobūdį, taikytas teisės normas, keltų klausimų ir įrodinėtinų aplinkybių apimtį, kt.), todėl apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atskirojo skundo argumentai neteikia pagrindo spręsti esant netinkamai nustatytai atsakovei atlygintinų atstovavimo išlaidų sumai. Dėl bylos procesinės baigties ir bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje

8124.

82Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino procesinės teisės normas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, iš esmės tinkamai įvertino nagrinėjamam klausimui reikšmingas aplinkybes, sąlygojančias priteistinų atstovavimo išlaidų sumažinimą, todėl priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar keisti skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

8325.

84Netenkinus atskirojo skundo apeliantė neįgijo teisės į bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinėje instancijoje, atlyginimą, o ieškovas nepateikė tokias išlaidas patvirtinančių duomenų, todėl šis klausimas nespręstinas.

85Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

86Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas T. B. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas atsakovei... 8. 2.... 9. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gruodžio 20 d. nutartimi ieškovo T. B.... 10. 3.... 11. Atsakovė UAB „IMORTA“ kreipėsi į teismą, prašydama priimti papildomą... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 4.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. sausio 16 d. priėmė papildomą nutartį,... 16. 5.... 17. Teismas nustatė, kad civilinė byla dėl bankroto bylos atsakovei UAB... 18. 6.... 19. Teismas nustatė, kad atsakovė UAB „IMORTA“ byloje patyrė 3 840 Eur... 20. 7.... 21. Teismas nurodė, kad 2019 m. lapkričio 25 d. nutartimi įpareigojo atsakovę... 22. 8.... 23. Teismas nurodė, kad tiek ieškovas, tiek atsakovė turėjo žinoti ir žinojo... 24. 9.... 25. Teismas, atsižvelgęs į pateikto atsiliepimo į ieškinį turinį, kilusio... 26. III.... 27. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 28. 10.... 29. Atsakovė UAB „IMORTA“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo... 30. 10.1.... 31. Teismas netinkamai vertino šalių procesinį elgesį, nepagrįstai atsakovės... 32. 10.2.... 33. Ieškovui šiame procese atstovavo du profesionalūs teisininkai, todėl... 34. 10.3.... 35. Atsakovė atsiliepimą pateikė vykdydama ne tik teismo pranešime nurodytą,... 36. 10.4.... 37. Būtent atsakovė savo atsiliepime atkreipė teismo dėmesį į tai, kad... 38. 10.5.... 39. Teismas nevertino ieškovo elgesio, neatsižvelgė, kad būtent ieškovo... 40. 10.6.... 41. Atsakovė į bylą pateikė teisinių paslaugų sąskaitą, pinigų priėmimo... 42. 10.7.... 43. Atsakovės patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti buvo sąlygotos... 44. 11.... 45. Ieškovas T. B. atsilepime į atskirąjį skundą prašo palikti Vilniaus... 46. 11.1.... 47. Pagrįsta teismo išvada, kad pačios atsakovės neapdairus ir nerūpestingas... 48. 11.2.... 49. Ieškovas laikosi pozicijos, kad pati apeliantė pagal turimus duomenis turi... 50. 11.3.... 51. Iš į bylą pateikto 2019 m. gruodžio 19 d. pinigų priėmimo kvito negalima... 52. 11.4.... 53. Teismas teisingai nurodė, kad nėra pateikta įrodymų, pagrindžiančių, jog... 54. Teismas... 55. IV.... 56. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 57. 12.... 58. Apeliacijos objektą sudaro teismo papildomos nutarties, kuria iš dalies... 59. 13.... 60. Pareiškėjas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė naujus... 61. 14.... 62. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 63. 15.... 64. Bylos duomenimis, ieškovas T. B. kreipėsi į teismą su pareiškimu,... 65. 16.... 66. Kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas... 67. 17.... 68. Skundžiama nutartimi spręsdamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atsakovei... 69. 18.... 70. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 71. 19.... 72. Teismas, pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos... 73. 20.... 74. Bylos duomenimis, atsakovė patyrė 3 840 Eur išlaidas advokato teisinei... 75. 21.... 76. Apeliantė teisi, kad pirmosios instancijos teismas 2019 m. lapkričio 25 d.... 77. 22.... 78. Apeliantė teisi, kad ji savo atsiliepime atkreipė teismo dėmesį į tai, kad... 79. 23.... 80. Atskirojo skundo turinys suponuoja išvadą, kad apeliantės argumentai iš... 81. 24.... 82. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 83. 25.... 84. Netenkinus atskirojo skundo apeliantė neįgijo teisės į bylinėjimosi... 85. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 86. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 16 d. nutartį palikti nepakeistą....