Byla e2A-1150-180/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-5407-340/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių plentas“ ieškinį atsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Kauno keliai“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Šiaulių plentas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti perkančiosios organizacijos 2015 m. birželio 12 d. rašte nurodytus sprendimus dėl pasiūlymų eilės nustatymo, tiekėjo UAB „Kauno keliai“ pripažinimo laimėjusiu bei pirkimo sutarties sudarymo.

4Ieškovas teigė: atsakovas vykdė supaprastintą atvirą konkursą – pirko valstybinės reikšmės kelio Nr. 166 Plungė – Vėžaičiai ruožo nuo 3,1 iki 5,8 km rekonstravimo darbus. Jis (ieškovas) pateikė pasiūlymą, tačiau konkurso laimėtoju buvo pripažintas UAB „Kauno keliai“ pasiūlymas. Dėl tokio sprendimo pateikė pretenziją. atsakovas ją patenkino ir grąžino pirkimo procedūras į kvalifikacijos vertinimo etapą, tačiau 2015 birželio 12 d. sprendimu atsakovas sudarė naują pasiūlymų eilę ir konkurso laimėtoju vėl pripažino UAB „Kauno keliai“ pasiūlymą. Dėl to pateikta pretenzija buvo atmesta.

5Trečiasis asmuo UAB „Kauno keliai“, tikslindamas savo pasiūlymą, 2015 m. balandžio 10 d. atsakovui pateikė raštą ir papildomus dokumentus dėl subtiekėjų kvalifikaciją patvirtinančius duomenų tikslinimo, tačiau, ieškovo įsitikinimu, pasibaigus galutiniam pasiūlymų pateikimo terminui (2015-02-25) trečiasis asmuo iš esmės pakeitė pirminiame pasiūlyme subtiekėjams priskirtus darbus ir jų dalis, dalies subtiekėjų visiškai atsisakė. Taip trečiasis asmuo neteisėtai pakeitė pasiūlymą, pažeidęs draudžiančias Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatos.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 21 d. sprendimu ieškinį patenkino – panaikino perkančiosios organizacijos sprendimus dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir tiekėjo UAB „Kauno keliai“ pripažinimo laimėjusiu bei sutarties su juo sudarymo; priteisė ieškovui iš atsakovo 217 Eur žyminio mokesčio bei 4 646, 28 Eur atstovavimo išlaidų.

8Teismas nustatė, kad pirkimo objektas – minėto valstybinės reikšmės kelio ruožo rekonstrukcijos darbai, atskirai suskirstyti į perkančiosios organizacijos ir Plungės rajono savivaldybės finansuojamus darbus. Trečiasis asmuo UAB „Kauno keliai“ 2015 m. vasario 25 d. perkančiajai organizacijai pateikė pasiūlymą, kuriame pirkimo sutarties vykdymui numatė pasitelkti konkrečius subtiekėjus, nurodydamas jų numatomus atlikti darbus bei pirkimo sutarties dalį procentais. 2015 m. balandžio 7 d. perkančioji organizacija paprašė UAB „Kauno keliai“ patikslinti subtiekėjų UAB „Kuršasta“ ir UAB „Elektrifikacijos paslaugos“ atliktiniems darbams keliamus reikalavimus. 2015 m. balandžio 10 d. UAB „Kauno keliai“ pateikė perkančiai organizacijai raštą bei papildomus dokumentus.

9Teismas sutiko su ieškovo pozicija, kad trečiasis asmuo, tikslindamas duomenis apie subtiekėjų kvalifikaciją, iš esmės pakeitė savo pasiūlymą, dėl ko jo pasiūlymas turėjo būti atmestas VPĮ 3 straipsnio 1 dalies bei 39 straipsnio 1 dalies pagrindais. Vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, pateiktu 2010 m. lapkričio 9 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010, teismas pažymėjo, kad esant pirkimo sąlygose reikalavimui pasiūlyme nustatyti pirkimo dalį, kuriai atlikti numatoma pasitelkti konkretų subrangovą, bei nurodyti kokiai konkrečiai veiklai ir kokiai konkrečiai pirkimo daliai numatoma jį pasitelkti, pasiūlyme duomenys apie subrangovus bei subrangovams atitenkančią įsipareigojimų dalį tampa pasiūlymo siaurąja prasme dalimi. Teismas nustatė, kad pasiūlymų pateikimo terminas – 2015 m. vasario 25 d. 10 val., o UAB „Kauno keliai“, pakeisdamas subrangovų darbų pasiskirstymą po galutinio pasiūlymo pateikimo termino, pakeitė pasiūlymo esmę, dėl ko jo pasiūlymas turėjo būti atmestas (VPĮ 39 str. 1 d.).

10Teismas atmetė atsakovo argumentą, kad duomenys apie subtiekėjus, jų numatomas vykdyti sutarties dalis bei atliekamus darbus yra ne pasiūlymo siaurąja prasme dalis, o duomenys apie tiekėjo kvalifikaciją, todėl tiekėjas turėjo teisę tuos duomenis tikslinti. Atsakovas tokią poziciją grindė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, pateiktu 2012 m. balandžio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012, kuriuo teismas nevadovavo dėl to, kad paminėta kasacinio teismo nutartis buvo priimta kitokių, nei nagrinėjama byla, faktinių aplinkybių pagrindu.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atsakovas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas klaidingai įvertino bylos faktines aplinkybes, teigdamas, kad UAB „Kauno keliai“ patikslinus subtiekėjams priskirtus darbus bei jų dalis, du subtiekėjai buvo pašalinti iš pasiūlymo. Trečiajam asmeniui tikslinant subtiekėjams tenkančių darbų lentelę, buvo koreguojami jiems paskirstytini darbai bei jų dalys. Teismas tokį trečiojo asmens patikslinimą kvalifikavo kaip subtiekėjų pašalinimą iš pirkimo ir pasiūlymo keitimą iš esmės, nors trečiojo asmens nurodyti subrangovai tiek pradiniame pasiūlyme, tiek patikslinus darbų paskirstymą liko tie patys.
 2. Nors pirkimo dokumentuose buvo reikalaujama tiekėjų nurodyti, kokiai pirkimo daliai jie ketina pasitelkti subtiekėjus, perkančioji organizacija vykdė vieną pirkimą in corpore, todėl teismo išvada, kad subtiekėjai buvo visiškai pašalinti iš pirkimo, neatitinka faktinių aplinkybių.
 3. Klaidingai įvertinus faktines bylos aplinkybes, atitinkamai buvo nukrypta ir nuo kasacinio teismo suformuotos praktikos. Teismas, motyvuodamas sprendimą patenkinti ieškinį, rėmėsi teismų išaiškinimais, priimtais skirtingomis nuo šios bylos faktinėmis aplinkybėmis.
 4. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimas 2012 m. balandžio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012, buvo priimtas esant analogiškoms nagrinėjamai bylai faktinėms aplinkybėms. Ginčo atveju UAB „Kauno keliai“ pateiktoje subtiekėjams atiteksiančių darbų lentelėje buvo nurodytos penkios įmonės, jų numatomų atlikti darbų rūšys, santykinė vertė palyginus su visa pirkimo kaina. Lentelėje nurodyta informacija neatitiko pridėtų dokumentų apie subrangovų teisę verstis atitinkama veikla ir jų vykdomos veiklos pobūdžio, todėl perkančiajai organizacijai paprašius paaiškinti duomenis apie subrangovus, UAB „Kauno keliai“ pateikė naują lentelę, kurioje buvo nurodytos tos pačios penkios įmonės, tačiau jų numatomų atlikti darbų paskirstymas atitinkamai pakeistas ir tapo atitinkančiu šių įmonių vykdomos veiklos pobūdį.
 5. Kasacinio teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012 suformuota šiam ginčui reikšminga išvada, kad subrangovų darbų paskirstymo lentelė <...> skirta būtent vertinti tiekėjų kvalifikaciją, o ne pasiūlymą siaurąja prasme (pirkimo objektą ar būsimos viešojo pirkimo sutarties vykdymą). Tokią išvadą kasacinis teismas padarė atsižvelgdamas į tai, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose negali nustatyti sąlygų, ribojančių subrangą, o gali tik iš tiekėjų reikalauti išviešinti subrangovus. Teismų praktikoje, nuo kurios nukrypo teismas, konstatuojama, kad kvalifikacijos patikslinimu būtų pasiūlyme nurodyto subrangovo ir/ar patieks tiekėjo kvalifikacijos duomenų papildomas pateikimas arba darbų paskirstymo tarp rangovų keitimas. Perkančiajai organizacijai remiantis pažyma apie tiekėjo ir jo subrangovų atliekamus darbus, yra lengviau vertinti visų tiekėjų kvalifikacijos atitiktį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013; 2013-07-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-414/2013).

13Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Šiaulių plentas“ prašo skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Nors buvo vykdomas vienas pirkimas, tačiau pagal pirkimo procedūrų sudaromų skirtingų sutarčių dalykų specifiką buvo norima įsigyti ne vieną, o kelis pirkimo objektus: perkančioji organizacija norėjo įsigyti darbus pagal žiniaraščius Nr. 1, 3-7 (pirkimo sąlygų 5.1 p.), o Plungės rajono savivaldybė – darbus pagal žiniaraščius Nr. 2-8-9 (pirkimo sąlygų 5.2 p.). Pati perkančioji organizacija siekė išskirti šiuos darbus (pirkimo sąlygų 33 p.). Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad subtiekėjai, pasitelkti skirtingoms darbų dalims, turi būti vertinami atskirai.
 2. Iš bylos faktinių aplinkybių matyti, kad po pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos UAB „Kauno keliai“ 2015 m. balandžio 10 d. raštu Plungės rajono savivaldybės finansuojamai darbų daliai visiškai atsisakė dviejų subrangovų – UAB „Diržė“ ir UAB „Kuršasta“, todėl subrangovų sudėtis Plungės rajono savivaldybės finansuojamai darbų daliai buvo iš esmės pakeista, neteisėtai pakeičiant planuojamos pirkimo sutarties vykdymą.
 3. Pirkimo sąlygose (pasiūlymo formoje) buvo reikalauja, kad tiekėjas nurodytų, kokiai veiklai ir kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti subtiekėjus. Tokiu būdu pasiūlyme duomenys apie subtiekėjus bei jiems atiteksiančią įsipareigojimų dalį yra pasiūlymo siaurąja prasme dalis, t. y. duomenys ne tik apie kvalifikaciją, bet ir duomenys apie planuojamą pirkimo sutarties vykdymą.
 4. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo ginčui taikytinos teismų praktikos. Pagal susiformavusią kasacinio teismo praktiką, tiekėjui neleidžiama keisti subrangovų sudėties, t. y. įtraukti naujus ar pašalinti esamus subrangovus. Kvalifikacijos tikslinimo procedūra yra skirta patikslinti tiekėjų ir subrangovų kvalifikacinius duomenis, bet ne kitą pasiūlyme esančią informaciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-07-19 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-1978/2012).
 5. Po pasiūlymų galutinio termino pabaigos UAB „Kauno keliai“ pakeitė ne tik pasiūlyme nurodytas subrangovams tenkančių darbų apimtis, bet ir kitus kartu su pasiūlymu pateiktus dokumentus – su subrangovais sudarytas sutartis.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas netenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Nei absoliučių, nei kitokių civilinio proceso bei materialinės teisės normų pažeidimų, dėl kurių skundžiamą teismo sprendimą reikėtų panaikinti ar pakeisti, nėra.

17Apeliantas – Lietuvos automobilių kelių direkcija, vykdė atvirą konkursą – ketino įsigyti valstybinės reikšmės kelio Nr. 166 Plungė –Vėžaičiai ruožo nuo 3,1 iki 5,8 km rekonstravimo darbus. Pirkimo sąlygose buvo nustatyti atskiri pirkimo finansavimo šaltiniai. Pirkimo objektą išskyrus į atskiras darbų dalis, vieną jų numatyta finansuoti iš perkančiosios organizacijos, kitą – iš Plungės rajono savivaldybės lėšų (pirkimo sąlygų 5.1 p.). Vertindama konkurse dalyvavusio tiekėjo UAB „Kauno keliai“ 2015 m. vasario 25 d. pasiūlymą, perkančioji organizacija 2015 m. balandžio 7 d. raštu įpareigojo tiekėją patikslinti (paaiškinti) pasiūlyme nurodytų atskiroms pirkimo sutarties dalims ketinamų pasitelkti subtiekėjų – UAB „Kuršasta“ ir UAB „Elektrifikacijos paslaugos“ kvalifikacijos duomenis. 2015 m. balandžio 10 d. UAB „Kauno diena“ pateikė perkančiajai organizacijai patikslintą pasiūlymą, kuriame iš esmės perskirstė pirminiame pasiūlyme (2015-02-25) subtiekėjų atliktinus darbus, jų apimtis, sumažino subtiekėjų, turėjusių atlikti darbų dalį, finansuojamą Plungės rajono savivaldybės, skaičių. Perkančioji organizacija 2015 m. birželio 12 d. raštu pirkime dalyvavusius tiekėjus informavo apie sudarytą pasiūlymų eilę, pirkimo laimėtoju pasirinktą UAB „Kauno keliai“ pasiūlymą.

18Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl pirkimą laimėjusio tiekėjo UAB „Kauno keliai“ pasiūlymo tinkamumo. Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas konstatavo VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi draudžiamą tiekėjo (UAB „Kauno keliai“) pasiūlymo esmės pakeitimą. Teismas perkančiosios organizacijos veiksmus, priimant ir vertinant iš esmės pakeistą UAB „Kauno keliai“ pasiūlymą, pripažino pažeidžiančiais viešojo pirkimo skaidrumo ir lygiateisiškumo principus.

19Nesutikimą su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija perkančioji organizacija (apeliantas) argumentuoja klaidingai įvertintomis ginčo faktinėmis aplinkybėmis, netinkamu nagrinėjamam klausimui aktualios teismų praktikos taikymu.

20VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Neginčijama, kad, kaip nustato VPĮ 32 straipsnio 5 dalis, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti ar paaiškinti per protingą terminą. Kita vertus, VPĮ 39 straipsnio 1 dalis draudžia perkančiajai organizacijai prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu esmę – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Tiekėjai viešojo pirkimo sutartį gali vykdyti patys, taip pat pasitelkti kitus subjektus, pvz., subtiekėjus. Nors subtiekėjai (subrangovai) nelaikytini tiekėjais VPĮ 2 straipsnio 29 dalies prasme, tačiau ir šiems taikomi tam tikri, sąlygose apibrėžti reikalavimai: jie turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams, neigiamo pobūdžio sąlygas, ribojančias ar draudžiančias dalyvavimą pirkime, bei kitas sąlygas (pvz., teistumas, socialinės įmonės statusas).

21Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad trečiasis asmuo UAB „Kauno keliai“ 2015 m. vasario 25 d. pasiūlyme išvardijo pasitelktinus subtiekėjus, nurodė jų atliktinus darbus, jų kainą ir atliktinų pirkimo sutarties dalių dydžius procentais. Nurodyti penki subtiekėjai turėjo atlikti 5.94 proc. pirkimo sutarties darbų, finansuojamų perkančiosios organizacijos, t. y. už 134 926 Eur. Plungės rajono savivaldybės finansuojamų darbų penki subtiekėjai turėjo atlikti 81,31 proc. už 257 011 Eur. Abejose grupėse buvo išvardinti subtiekėjų atliktini darbai. Patikslinus pasiūlymą, pašalinus du subtiekėjus ir perskirsčius jų darbus, pasikeitė perkančiosios organizacijos ir Plungės rajono savivaldybės finansuojamų darbų apimtis, atliktinų darbų procentas ir kaina. Po patikslinimo perkančiosios organizacijos finansuojamų darbų grupei trečiojo asmens nurodytiems subtiekėjams atiteko 6,32 proc. paminėtų darbų už 143 151,64 Eur, o Plungės rajono savivaldybės finansuojamų – 79,72 proc. darbų už 251 947,03 Eur. Pagal pirminį pasiūlymą subtiekėjai turėjo atlikti dabų už 391 937 Eur, o patikslinus, darbų kaina padidėjo – ji buvo 395 098,67 Eur. Be to, nustatyta, kad patikslintame pasiūlyme, pašalinus du subtiekėjus, perskirsčius subtiekėjams tenkančius darbus, Plungės rajono savivaldybės finansuojamos darbų dalies elektros darbų kaina nuo 79,67 Eur padidėjo iki 81,1 Eur. Melioracijos darbai, buvę pirminiame pasiūlyme, patikslintame pasiūlyme nenurodyti, bet atsirado statybinių šiukšlių išvežimo darbai. Perkančiosios organizacijos finansuojamų darbų, atliktinų subtiekėjų, sąraše, nors subtiekėjų sąrašas nepakitęs, tačiau darbų perskirstymas prieštaringas. Pirminiame pasiūlyme nurodyta, kad UAB ,,Voltas“ atliks atsakovo finansuojamų elektrotechnikos darbų už 23 000 Eur, o patikslintame – už 49 860,40 Eur. Galima būtų teigti, kad perskirsčius darbus, UAB ,,Voltas“ priskyrus UAB ,,Elektrifikacijos paslaugos“ darbus dėl to padidėjo paminėtų darbų kaina, tačiau subtiekėjui UAB ,,Elektrifikacijos paslaugos“ patikslintame pasiūlyme numatyti kiti darbai – vietoj elektrotechnikos, ryšių linijų rekonstravimo darbų numatyti išmontuojamų atramų, laidų ir metalo konstrukcijų išvežimas. Įvertinusi šias faktines aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad trečiasis asmuo, tikslindamas subtiekėjų kvalifikaciją, iš esmės pakeitė pasiūlymą. Tokie pakeitimai (patikslinimai), kai, pašalinus dalį subtiekėjų, perskirsčius darbus, pasikeitė ne tik subtiekėjų atliktini darbai, kai kurie pasikeitė iš esmės, bet ir pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinta pasitelkti subtiekėjus procentais, ir darbų, finansuojamų iš skirtingų šaltinių, kaina, ir bendra subtiekėjų darbų kaina, ją padidinus nuo 391 937 Eur iki 395 098,67 Eur, yra ne kvalifikacijos patikslinimas, o pasiūlymo keitimas iš esmės (VPĮ 39 str. 1 d.). Jeigu tiekėjas būtų tik sukeitęs subtiekėjų darbus, nekeičiant esminių (paminėtų) pozicijų, taip, kad darbus atliktų tie subtiekėjai, kurie turi reikiamą kvalifikaciją reikalaujamiems darbams atlikti, tuomet toks kvalifikacijos patikslinimas būtų tinkamas. Nagrinėjamu atveju tiekėjas peržengė kvalifikacijos tikslinimo apimtį, padaręs neteisėtą veiksmą – pirminio pasiūlymo pakeitimą, kuris galimas tik iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (VPĮ 29 str. 4 d.).

22Iš nustatytų bylos faktinių duomenų yra pagrindas teigti, kad subtiekėjas UAB „Elektrifikacijos paslaugos“ neturėjo reikiamos kvalifikacijos ir pajėgumų 78,74 proc. elektrotechnikos ir ryšių linijų rekonstravimo darbams, finansuojamiems iš Plungės rajono savivaldybės biudžeto, dėl ko pakartotinio pasiūlymo vertinimo metu buvo atliktas radikalus pastarojo darbų pobūdžio pakeitimas taip, kad UAB „Kauno keliai“ pasiūlymas nebūtų pripažintas neatitinkančiu minėto kvalifikacinio reikalavimo (pirkimo sąlygų 11.5 p.).

23Apeliaciniame skunde perkančioji organizacija nesutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija dėl to, kad UAB „Kuršasta“ ir UAB „Diržė“ buvo eliminuotos iš pirkimo, nes šie subtiekėjai tiek pradiniame pasiūlyme, tiek patikslinus subtiekėjų darbų paskirstymą liko. Apelianto įsitikinimu, pirkimas yra vienas ir neturi esmės šių subtiekėjų pašalinimas iš darbų, finansuojamų iš Plungės savivaldybės biudžeto, grupės. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad vienas iš esminių pasiūlymo pakeitimo aplinkybių (dviejų subtiekėjų paslaugų atisakymas) buvo siejama ne su minėtų subtiekėjų pašalinimu iš pirkimo, o jų pašalinimu iš Plungės rajono savivaldybės finansuojamų darbų sąrašo. Pirkimo sąlygose imperatyviai reikalauta išskirti subtiekėjus, kuriuos ketinama pasitelkti vykdant Plungės rajono savivaldybės finansuojamų darbų dalį (pirkimo sąlygų 33 p.). Pirkimo darbų finansavimo šaltinių išskyrimas, atsižvelgiant į skirtingo dydžio biudžetą, projekto finansavimo galimybes, nėra betikslis veiksmas. Jau paminėta, kad trečiasis asmuo net tik pakeitė savivaldybės ir atsakovo finansuojamus darbus, bet ir jų apimtį bei kainą, taip pat ir bendrą atskirai finansuojamų dalių kainą, todėl tokių pakeitimų pripažinti neesminiais, nekeičiančiais pasiūlymo, nėra pagrindo (CPK 185 str.).

24Perkančioji organizacija argumentą, kad subrangovų darbų paskirstymo lentelė skirta vertinti ne pasiūlymą siaurąja prasme, o tiekėjų kvalifikaciją, kuri gali būti tikslinama VPĮ 32 straipsnio 1, 5 dalies pagrindu, grindžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimis, priimtomis civilinėse bylose Nr. 3K-3-43/2012 ir 3K-3-495/2013, 3K-3-414/2013. Kasacinio teismo praktikoje yra susiformavusi nuostata, jog teismas, nagrinėdamas bylas, teisės normas aiškina ir taiko ne a priori, o kiekvienoje konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas tik konkrečios bylos faktinių aplinkybių kontekste. Civilinėje byloje Nr. 3K-2-43/2012 buvo sprendžiama ar perkančioji organizacija, leidusi tiekėjui po pasiūlymo pateikimo patikslinti informaciją apie darbų paskirstymą subrangovams, pažeidė VPĮ 39 straipsnio 1 dalį. Nors kasacinis teismas konstatavo, kad paminėta VPĮ nuostata nebuvo pažeista ir tai nėra pasiūlymo keitimas, kad toks duomenų apie kvalifikaciją patikslinimas atitinka VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus, tačiau, kaip matyti iš faktinių bylos aplinkybių, paminėtoje byloje buvo nustatyta, kad teikėjo pirminėje pažymoje nurodyta informacija apie subrangovus, kurioje buvo nurodytos keturios įmonės, jų numatomų atlikti darbų rūšis ir santykinė vertė nesutapo su prie pažymos pateiktais dokumentais apie subrangovų teisę verstis atitinkama veikla ir jų vykdomos veiklos pobūdį, o perkančiajai organizacijai paprašius patikslinti informaciją, buvo pateikta pažyma, kurioje nurodytos tos pačios keturios įmonės, pakeistas tik numatomų atlikti darbų paskirstymas, nieko kito nekeičiant, priešingai nei nagrinėjamoje byloje. Nei paminėta nei kitos apelianto paminėtos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys faktinėmis aplinkybėmis su nagrinėjama byla visiškai nesutampa, todėl jomis remtis kaip teismų praktika nėra pagrindo.

25Visiems pirkime dalyvaujantiems ir pasiūlymus teikiantiems tiekėjams turi būti sudarytos vienodos, lygiateisės sąlygos dalyvauti pirkime. Lygiateisiškumo principas pažeistas, jei po to, kai visi tiekėjai pateikė savo pasiūlymus iki perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose nustatytos datos, vienas iš tiekėjų pateikė jo pirminį pasiūlymą papildančius ir patikslinančius duomenis, pagerinančius jo pirminį pasiūlymą, o perkančioji organizacija į šiuos papildomus duomenis atsižvelgė. Tokius perkančiosios organizacijos veiksmus yra pagrindas pripažinti ir neskaidriais. Atsakovas, pripažinęs trečiojo asmens pasiūlymą tinkamu, pažeidė paminėtus imperatyvius viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3 str. 1 d.).

26Dėl esminių apeliacinio skundo argumentų pasisakyta. Keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

27Dėl bylinėjimosi išlaidų

28Netenkinus atsakovo apeliacinio skundo, ieškovas įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 str.). Teismui pateikti dokumentai (PVM sąskaita faktūra, atliktų darbų išklotinė, mokėjimo nurodymas) įrodo, kad ieškovas UAB „Šiaulių plentas“ apeliacinės instancijos teisme patyrė 1 179,75 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurios neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytų maksimalių dydžių. Išlaidos priteisiamos iš apelianto.

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

31Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Šiaulių plentas“ (kodas 244693070) iš atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (kodas 188710638) 1 179,75 Eur (vieną tūkstantį šimtą septyniasdešimt devynis eurus septyniasdešimt penkis euro centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas UAB „Šiaulių plentas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Ieškovas teigė: atsakovas vykdė supaprastintą atvirą konkursą – pirko... 5. Trečiasis asmuo UAB „Kauno keliai“, tikslindamas savo pasiūlymą, 2015 m.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 21 d. sprendimu ieškinį patenkino... 8. Teismas nustatė, kad pirkimo objektas – minėto valstybinės reikšmės... 9. Teismas sutiko su ieškovo pozicija, kad trečiasis asmuo, tikslindamas... 10. Teismas atmetė atsakovo argumentą, kad duomenys apie subtiekėjus, jų... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atsakovas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo... 13. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Šiaulių plentas“ prašo... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. Apeliantas – Lietuvos automobilių kelių direkcija, vykdė atvirą konkursą... 18. Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl pirkimą laimėjusio tiekėjo UAB... 19. Nesutikimą su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija perkančioji... 20. VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo... 21. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad trečiasis asmuo UAB „Kauno keliai“ 2015... 22. Iš nustatytų bylos faktinių duomenų yra pagrindas teigti, kad subtiekėjas... 23. Apeliaciniame skunde perkančioji organizacija nesutinka su pirmosios... 24. Perkančioji organizacija argumentą, kad subrangovų darbų paskirstymo... 25. Visiems pirkime dalyvaujantiems ir pasiūlymus teikiantiems tiekėjams turi... 26. Dėl esminių apeliacinio skundo argumentų pasisakyta. Keisti ar naikinti... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 28. Netenkinus atsakovo apeliacinio skundo, ieškovas įgijo teisę į... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 30. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. sprendimą palikti... 31. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Šiaulių plentas“ (kodas...