Byla e2-1296-302/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kauno keliai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eA2-3885-590/2016 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Kauno keliai“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-5407-340/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių plentas“ ieškinį atsakovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl viešojo pirkimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Kauno keliai“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Šiaulių plentas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti perkančiosios organizacijos 2015 m. birželio 12 d. rašte nurodytus sprendimus dėl pasiūlymų eilės nustatymo, tiekėjo UAB „Kauno keliai“ pripažinimo laimėjusiu bei pirkimo sutarties sudarymo.

4Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 21 d. sprendimu ieškinį tenkino – panaikino perkančiosios organizacijos sprendimus dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir tiekėjo UAB „Kauno keliai“ pripažinimo laimėjusiu bei sutarties su juo sudarymo, priteisė ieškovui iš atsakovo 217 Eur žyminio mokesčio bei 4 646, 28 Eur atstovavimo išlaidų.

5Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. lapkričio 30 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. sprendimą paliko nepakeistą.

6Pareiškėja UAB „Kauno keliai“ pateikė prašymą atnaujinti procesą, kuriuo prašė: 1) atnaujinti civilinės bylos Nr. e2-5407-340/2015 pagal ieškovės UAB „Šiaulių plentas“ ieškinį atsakovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl viešojo pirkimo, trečiasis asmuo – UAB „Kauno keliai“ procesą; 2) teismo iniciatyva atsakove įtraukti Plungės rajono savivaldybę; 3) panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-5407-340/2015 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-1150-180/2015 bei priimti naują sprendimą – ieškovės UAB „Šiaulių plentas“ ieškinį dėl atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2015 m. birželio 12 d. rašte Nr. (11.7)2-3-3208 nurodytų sprendimų dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir dalyvio UAB „Kauno keliai“ pripažinimo laimėjusiu bei sutarties su UAB „Kauno keliai“ sudarymo panaikinimo atmesti.

7Pareiškėja prašymą grindė CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto ir 9 punkto pagrindais. Tvirtino, kad byloje buvo nuspręsta dėl neįtraukto asmens – Plungės rajono savivaldybės – materialiųjų teisių ir pareigų. Paaiškino, kad pagal pirkimo dokumentų sąlygas dalį ginčo viešojo pirkimo būdu įsigyjamų darbų finansuos Plungės rajono savivaldybė, todėl, atsižvelgiant į tai, kad Plungės rajono savivaldybė šiame civiliniame procese nedalyvavo, ji neturėjo galimybės pateikti savo atsikirtimų į ieškovo nurodytas aplinkybes. Pasisakydama dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, pareiškėja nurodė, kad ji apeliacinio skundo nebuvo padavusi, todėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto prasme yra laikytina, kad jos atžvilgiu apeliacijos ir proceso atnaujinimas šiuo pagrindu galimas. Pareiškėjos teigimu, aiški teisės normos taikymo klaida byloje pasireiškė netinkamai pritaikius Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalį, be to, pareiškėja pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartis prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartyje Nr. 3K-3-43/2012 suformuotai praktikai dėl subtiekėjų.

8Atsakovė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos su prašymu dėl proceso atnaujinimo nesutiko, prašė prašymą atmesti kaip nepagrįstą, be to, atsakovė prašė įvertinti, ar pareiškėja pateikdama prašymą atnaujinti procesą piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, o nustačius CPK 95 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus nesąžiningus pareiškėjos veiksmus, prašė skirti jai baudą. Nurodė, kad pareiškėja viso teismo proceso metu dalyvavo kaip trečiasis asmuo ir turėjo teisę, jeigu manė, jog Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1150-180/2015 yra nepagrįsta, teikti kasacinį skundą, tačiau iš byloje esančių aplinkybių matyti, jog kasacinis skundas nebuvo pateiktas. Atsakovės teigimu, pareiškėja nėra tinkamas subjektas, kuris galėtų kreiptis dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu. Be to, atsakovė pažymėjo, kad VPĮ 14 straipsnio 1 dalis numato, kad perkančioji organizacija pirkimams organizuoti ir pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti gali įgalioti kitą perkančiąją organizaciją. Plungės rajono savivaldybės administracija 2014 m. lapkričio 25 d. įgaliojimu pavedė atsakovei organizuoti ir atlikti supaprastiną atvirą viešąjį pirkimą, t.y. pirkimo visas procedūras iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo vykdė tik atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, ir tik ši atsakovė kaip įgaliotoji organizacija atsako už viešųjų pirkimų procedūras. Pasisakydama dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, atsakovė nurodė, jog nagrinėjamu atveju nėra vienos iš CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte įtvirtintų būtinų sąlygų. Pažymėjo, kad pirmos instancijos teismo sprendimas buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 3 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Kauno keliai“ prašymą atnaujinti procesą atmetė.

11Pirmos instancijos teismas, vertindamas pareiškėjos prašymo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu pagrįstumą, sprendė, kad nagrinėjamu atveju prašymą dėl proceso atnaujinimo pateikusi pareiškėja UAB „Kauno keliai“ nėra tinkamas subjektas reikšti prašymą atnaujinti procesą minėtu pagrindu. Teismas pažymėjo, kad tokio pobūdžio prašymas turi būti reiškiamas išskirtinai to asmens, kuris mano, kad, jam nedalyvaujant byloje, sprendimu pasisakyta dėl jo teisių ar pareigų, o pareiškėja byloje, kurią prašoma atnaujinti, dalyvavo trečiojo asmens statusu.

12Atsižvelgdamas į CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostatas, teismas sprendė, kad procesas nagrinėjamu atveju negali būti atnaujinamas ir šiuo pagrindu, kadangi Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-5407-340/2015 buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka ir Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutartimi sprendimas paliktas nepakeistu. Teismas nurodė, kad aplinkybė, ar apeliacinį skundą pateikė ieškovas, atsakovas ar trečiasis asmuo, nagrinėjant prašymą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, neturi reikšmės.

13Nenustatęs pareiškėjo nesąžiningumo, pirmos instancijos teismas atmetė ir atsakovės prašymą CPK 95 straipsnio pagrindu skirti pareiškėjai baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Pareiškėja UAB „Kauno keliai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 3 nutartį ir prašymą atnaujinti civilinės bylos Nr. e2-5407-340/2015 procesą tenkinti.

16Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo nutartimi argumentus:

171. Civilinė byla Nr. e2-5407-340/2015 yra kilusi dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, o tai reiškia, kad ši byla yra susijusi su viešuoju interesu, be to, Plungės rajono savivaldybė yra viešosios valdžios institucija, todėl bylą nagrinėjęs pirmos instancijos teismas, siekiant užtikrinti tinkamą viešojo intereso apsaugą bei skaidrų viešųjų pirkimų vykdymą, turėjo teisę atnaujinti prašomos civilinė bylos nagrinėjimą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. sprendimu buvo nuspręsta dėl Plungės rajono savivaldybės materialiųjų teisių ir pareigų, nors Plungės rajono savivaldybė nedalyvavo sprendžiant šį ginčą ir nebuvo bylos šalis nei kitoks proceso dalyvis. Byloje apskritai nėra įrodymų, kad Plungės rajono savivaldybė buvo informuota apie ginčą, kuris buvo nagrinėjamas šioje byloje. Tačiau pirmos instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl proceso atnaujinimo, šių aplinkybių visiškai nevertino, o klausimai išsprendė tik formaliai.

182. Nepagrįsta pirmos instancijos teismo pozicija, kad aplinkybė, ar apeliacinį skundą pateikė ieškovas, atsakovas ar trečiasis asmuo, nagrinėjant prašymą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, neturi reikšmės. Nagrinėjamu atveju apeliacinis procesas vyko tik atsakovės – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, apeliacinio skundo apimtyje. Pareiškėja apeliacinio skundo nebuvo pateikusi, todėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto prasme laikytina, kad pareiškėja apeliacijos teise pasinaudojusi nebuvo, todėl proceso atnaujinimas CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu yra galimas. Atsižvelgiant į proceso atnaujinimo instituto paskirtį, nustačius būtinybę ginti viešąjį interesą, praktikoje procesas atnaujinamas net ir tais atvejais, kai sprendimas buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-44/2007).

193. Civilinę bylą Nr. e2-5407-340/2015 nagrinėję teismai padarė dvi esmines klaidas: 1) apeliantės pasiūlymą vertino ne vientiso pirkimo objekto, o išskaidyto pirkimo objekto kontekste; 2) netinkamai aiškino Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalies nuostatas ir taip nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012, suformuotos praktikos dėl informacijos tikslinimo apie savo kvalifikaciją, įskaitant ir subtiekėjus. Netinkamas pirkimo objekto supratimas ir aiškinimas lėmė neteisingą apeliantės patikslinto pasiūlymo vertinimą bei atitinkamai nurodytos teisės normos aiškinimą.

20Atsakovė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos su pareiškėjos atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

21Pateikia šiuos esminius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

221. Pirmos instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, rėmėsi aktualia teismų praktika ir atliko išsamų bei teisingą faktinių aplinkybių vertinimą, todėl yra teisėta ir jos panaikinti nėra jokio pagrindo.

232. Tai, kad viešųjų pirkimų bylose egzistuoja viešasis interesas, nereiškia, jog teismas visais atvejais viešųjų pirkimų bylas privalo nagrinėti ex officio peržengdamas ieškinio, skundo ar pareiškimo nustatytas ribas. Teismo, kaip aktyvaus arbitro, vaidmuo laikytinas jo diskrecijos teise, kuri nėra absoliuti bei yra ribojama perkančiosios organizacijos galimai neteisėto veikimo (sprendimo) akivaizdumu.

243. Pirmos instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėja nėra tinkamas subjektas, kuris galėtų kreiptis į teismą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu dėl proceso atnaujinimo. Be to, nei Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 21 d. sprendimu civilinėje byloje N. e2-5407-340/2015, nei Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. lapkričio 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2A-1150-180/2015 tiesiogiai nepasisakė dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos teisių ir pareigų ir šie teismų sprendimai nesukūrė Plungės rajono savivaldybės administracijai teisių ar pareigų.

254. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. sprendimas buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka, Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. lapkričio 30 d. nutartimi minėtą pirmos instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Tai, kad pareiškėjos nuomone teismai netinkamai kvalifikavo faktines aplinkybes ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012, suformuotos praktikos, niekaip nepagrindžia ir neįrodo CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte įtvirtintos sąlygos – aiškios teisės normos taikymo klaidos, ypač turint omenyje tai, kad bylą nagrinėję teismai pasisakė dėl galimybės remtis apeliantės nurodyta kasacinio teismo nutartimi nagrinėjamos bylos kontekste.

265. Apeliantė viso teismo proceso metu dalyvavo kaip trečiasis asmuo. Jeigu ji manė, kad Plungės rajono savivaldybės administracijos dalyvavimas šioje byloje yra būtinas, bei kad teismai priėmė neteisėtus sprendimus, ji turėjo teise pateikti kasacinį skundą. Be to, apeliantė, teikdama rašytinius paaiškinimus, nepasinaudojo ir teise siūlyti teismui į bylos nagrinėjimą įtraukti Plungės rajono savivaldybės administraciją.

27IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

29Nagrinėjamoje byloje pareiškėja kvestionuoja pirmos instancijos teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-5407-340/2015, teisėtumą ir pagrįstumą.

30Įsiteisėjęs teismo sprendimas tampa bylos šalims privalomas (įgyja res judicata galią) (CPK279str. 4 d.). Toks sprendimas yra privalomas ne tik bylos šalims, bet ir valstybės ar savivaldybės institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublik?s teritorijoje (CPK 18 str.). Teismo sprendimo teisinė galia suponuoja jo nekintamumą, teismo sprendimo pagrindu atsiradusių teisinių santykių stabilumą, tačiau galimi atvejai, kai po bylos išsprendimo naujai paaiškėja faktinių ir (ar) teisinių aplinkybių, turinčių įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Tokiai situacijai įstatymų leidėjas įtvirtino proceso atnaujinimo institutą – ekstraordinarinį būdą įsiteisėjusiam teismo sprendimui peržiūrėti (CPK365str.). Proceso atnaujinimo tikslas – išvengti teisinių galimo neteisėto teismo sprendimo (nutarties) padarinių ir taip įvykdyti teisingumą, apginant ne tik privačių šalių, bet ir viešąjį interesą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-431/2007; 2011 m. liepos 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2011; kt.). Teismų praktika, aiškinant proceso atnaujinimo institutą, suformuota taip, kad šis institutas neturi būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-403/2008; 2011 m. liepos 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2011; kt.). Proceso atnaujinimas galimas tik esant CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems konkretiems proceso atnaujinimo pagrindams, t. y. teisiškai reikšmingiems faktams, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas. Be to, pažymėtina, kad bet kuris pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas privalo būti analizuojamas visų bylos aplinkybių kontekste, siekiant atsakyti į klausimą, ar pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas leidžia protingai abejoti byloje priimtų teismo procesinių sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu (Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai bylose: Sypchenko v. Russia, no. 38368/04, judgment of 1 March 2007; Volkov v. Russia, no. 8564/02, judgment of 15 March 2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2011; 2014 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal Nr. 3K-3-360/2014).

31Nagrinėjamu atveju pareiškėja prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-5407-340/2015 grindžia dviem pagrindais: CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu ir CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu. Pirmos instancijos teismas, įvertinęs prašymo atnaujinti procesą pagrįstumą, sprendė, kad prašymą atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu pateikė netinkamas subjektas. Taip pat pirmos instancijos teismas sprendė, kad procesas negali būti atnaujinamas ir CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, nes pirmos instancijos teismo sprendimas buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka.

32Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu

33Apeliantė tvirtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. sprendimu buvo nuspręsta dėl Plungės rajono savivaldybės materialiųjų teisių ir pareigų, nors Plungės rajono savivaldybė nedalyvavo sprendžiant šį ginčą ir nebuvo bylos šalis nei kitoks proceso dalyvis.

34CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte įtvirtintas vienas proceso atnaujinimo pagrindų – kai teismas sprendimu nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų. Procesas šiuo pagrindu atnaujinamas todėl, kad nagrinėjant bylą buvo pažeistas vienas pagrindinių sąžiningo teismo proceso principų – teisė būti išklausytam. Atnaujinus bylą šiuo pagrindu, teismo procesas turi būti pakartotas tam, kad anksčiau į bylos nagrinėjimą neįtrauktas asmuo galėtų pasinaudoti visomis savo procesinėmis teisėmis nuo pat bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pradžios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-187/2006; 2011 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2011; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-355/2014). Sprendžiant dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu, turi būti nustatyta, kad neįtrauktas į bylos nagrinėjimą asmuo neturi galimybių ginti savo pažeistų teisių ir teisėtų interesų kitais teismų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės būdais – naudotis instancine teismų sistema, todėl proceso atnaujinimas yra vienintelė šio asmens galimybė ginti savo teises ir teisėtus interesus.

35Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 21 d. sprendimu panaikino perkančiosios organizacijos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos sprendimus dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir tiekėjo UAB „Kauno keliai“ pripažinimo laimėjusiu bei sutarties su juo sudarymo, o Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. lapkričio 30 d. nutartimi minėtą Vilniaus apygardos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Į bylą pateiktas Plungės rajono savivaldybės administracijos 2014 m. lapkričio 25 d. įgaliojimas patvirtina, kad Plungės rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.137 ir 2.140 straipsnių nuostatomis bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 14 straipsniu, suteikė Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos visus įgaliojimus organizuoti ir atlikti supaprastintą atvirą viešąjį pirkimą, t.y. šio pirkimo visas procedūras iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Taigi Plungės rajono savivaldybės administracija, nagrinėjant civilinę bylą Nr. e2-5407-340/2015, buvo tinkamai atstovaujama Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, kuri jos pavedimu ir atliko visas ginčo viešojo pirkimo procedūras.

36Nagrinėjamo klausimo kontekste sutiktina ir su pirmos instancijos teismo pozicija, kad prašymą atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu gali pateikti tik tas subjektas, kuris nebuvo įtrauktas į bylą ir dėl kurio teisių ar pareigų pasisakyta sprendime. Šalis (šiuo atveju – trečiasis asmuo), kuri dalyvavo nagrinėjant bylą, neturi teisės inicijuoti proceso atnaujinimo šiuo pagrindu, nes tokio pobūdžio prašymas turi būti reiškiamas išskirtinai to asmens, kuris mano, kad, jam nedalyvaujant byloje, sprendimu pasisakyta dėl jo teisių ar pareigų. Pastebėtina, kad tokio pozicijos yra laikomasi ir kitose Lietuvos apeliacinio teismo bylose (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-229-516/2016).

37Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atskirajame skunde nurodyti argumentai atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu, taip pat byloje nustatytas faktines aplinkybes, nesudaro pagrindo priešingai išvadai nei padarė pirmos instancijos teismas.

38Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu

39Atskirajame skunde pareiškėja taip pat tvirtina, kad ji nebuvo pateikusi apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. sprendimo, todėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto prasme laikytina, kad ji apeliacijos teise pasinaudojusi nebuvo, todėl proceso atnaujinimas CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu jos prašymu yra galimas.

40Pažymėtina, kad prašymą atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte įtvirtintu pagrindu pateikiančiam pareiškėjui yra keliami specialūs subjektiškumo reikalavimai. Generalinis prokuroras turi teisę pateikti prašymus atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte įtvirtintu pagrindu dėl pirmosios ir apeliacinės instancijos teismo sprendimų (nutarčių). Tuo tarpu šalys ir tretieji asmenys gali paduoti prašymą atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte įtvirtintu pagrindu tik tuo atveju, jei sprendimas (nutartis, įsakymas ar nutarimas) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka (CPK 365 str. 1 d.).

41Nagrinėjamu atveju pareiškėja, kuri išnagrinėtoje civilinėje byloje dalyvavo trečiojo asmens statusu, prašo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte įtvirtintu pagrindu, įrodinėdama aiškią teisės normos taikymo klaidą, padarytą Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. sprendime. Kaip jau buvo minėta, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka ir Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutartimi minėtas sprendimas buvo paliktas nepakeistas. Tokiu atveju, vadovaujantis CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktu, tik Lietuvos respublikos generalinis prokuroras turi teisę pateikti prašymą atnaujinti procesą paminėtame punkte numatytais pagrindais dėl pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų. Apeliantės samprotavimai, kad nagrinėjamu atveju proceso atnaujinimas CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu jos prašymu yra galimas, kadangi ji apeliacijos teise pasinaudojusi nebuvo, vertintini kaip teisiškai nepagrįsti.

42Vadovaujantis nurodytais argumentais, spręstina, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai atsisakė procesą atnaujinti ir šiuo pagrindu.

43Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo ginčo baigčiai, todėl dėl jų atskirai nepasisakytina.

44Nurodytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, o apeliantės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją panaikinti, todėl pareiškėjos atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartis paliktina nepakeista.

45Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

46Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Šiaulių plentas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 21 d. sprendimu ieškinį tenkino... 5. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. lapkričio 30 d. nutartimi Vilniaus... 6. Pareiškėja UAB „Kauno keliai“ pateikė prašymą atnaujinti procesą,... 7. Pareiškėja prašymą grindė CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto ir 9 punkto... 8. Atsakovė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 3 d. nutartimi pareiškėjos UAB... 11. Pirmos instancijos teismas, vertindamas pareiškėjos prašymo atnaujinti... 12. Atsižvelgdamas į CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostatas, teismas... 13. Nenustatęs pareiškėjo nesąžiningumo, pirmos instancijos teismas atmetė ir... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Pareiškėja UAB „Kauno keliai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 16. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo nutartimi... 17. 1. Civilinė byla Nr. e2-5407-340/2015 yra kilusi dėl perkančiosios... 18. 2. Nepagrįsta pirmos instancijos teismo pozicija, kad aplinkybė, ar... 19. 3. Civilinę bylą Nr. e2-5407-340/2015 nagrinėję teismai padarė dvi esmines... 20. Atsakovė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos... 21. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:... 22. 1. Pirmos instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, rėmėsi... 23. 2. Tai, kad viešųjų pirkimų bylose egzistuoja viešasis interesas,... 24. 3. Pirmos instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėja... 25. 4. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. sprendimas buvo... 26. 5. Apeliantė viso teismo proceso metu dalyvavo kaip trečiasis asmuo. Jeigu ji... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 29. Nagrinėjamoje byloje pareiškėja kvestionuoja pirmos instancijos teismo... 30. Įsiteisėjęs teismo sprendimas tampa bylos šalims privalomas (įgyja res... 31. Nagrinėjamu atveju pareiškėja prašymą atnaujinti procesą civilinėje... 32. Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu... 33. Apeliantė tvirtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d.... 34. CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte įtvirtintas vienas proceso atnaujinimo... 35. Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 21... 36. Nagrinėjamo klausimo kontekste sutiktina ir su pirmos instancijos teismo... 37. Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atskirajame skunde nurodyti... 38. Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu... 39. Atskirajame skunde pareiškėja taip pat tvirtina, kad ji nebuvo pateikusi... 40. Pažymėtina, kad prašymą atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9... 41. Nagrinėjamu atveju pareiškėja, kuri išnagrinėtoje civilinėje byloje... 42. Vadovaujantis nurodytais argumentais, spręstina, kad pirmos instancijos... 43. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo... 44. Nurodytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 45. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337... 46. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartį palikti nepakeistą....