Byla 2-1439-460/2015

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo K. K. pareiškimą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. spalio 5 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal bendraieškovių uždarosios akcinės bendrovės Autobusų nuomos centro, uždarosios akcinės bendrovės „Setrabus“, uždarosios akcinės bendrovės „Trakų autobusai“, ribotos atsakomybės bendrovės „EKOTRANSMISTO“ ieškinį atsakovui K. K. dėl turtinės žalos atlyginimo, tretieji asmenys bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Bus & Auto Baltic”, J. Č., valstybės įmonė Turto bankas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius, uždaroji akcinė bendrovė „Omnitel”, antstolis Jonas Petrikas,

Nustatė

2bendraieškovai teismui pateikė netiesioginį ieškinį, juo prašė: 1) priteisti bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Bus & Auto Baltic” iš atsakovo K. K. 98 450,77 EUR turtinės žalos atlyginimo, 5 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 2) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog buvęs įmonės UAB „Bus & Auto Baltic” vadovas (atsakovas) ne iki galo tinkamai atliko savo funkcijas, dėl to įmonė patyrė turtinę žalą.

3Klaipėdos apygardos teismas 2015-10-05 sprendimu už akių priteisė bankrutuojančiai UAB „Bus & Auto Baltic” iš atsakovo K. K. 98 450,77 EUR turtinės žalos atlyginimo; priteisė bankrutuojančiai UAB „Bus & Auto Baltic” iš atsakovo K. K. 5 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo (2015-07-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisė iš atsakovo K. K. 2 143 EUR žyminio mokesčio valstybei. Nusprendė Klaipėdos apygardos teismo 2015-07-29 nutartimi atsakovo K. K. turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

4Atsakovas pateikė pareiškimą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015-10-05 sprendimo už akių peržiūrėjimo, juo prašo panaikinti 2015 m. spalio 5 d. sprendimą už akių, atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą iš esmės ir ieškinį atmesti. Atsakovo pateiktas pareiškimas iš esmės grindžiamas tokiais esminiais teiginiais: 1) išvykdamas iš Lietuvos į užsienį atsakovas nesielgė nesąžiningai, apie ketinamą pradėti procesą atsakovas nieko nežinojo, o apie 2015-10-05 sprendimą už akių sužinojo tik 2015 m. lapkričio mėn. vid., todėl praleido terminą pareiškimui pateikti dėl svarbių priežasčių; 2) buvo pažeistos dokumentų įteikimą reglamentuojančios procesinės normos, nes nebuvo aiškinamasi kuratoriaus skyrimo galimybė; 3) nėra visų būtinų sąlygų atsakovo civilinei atsakomybei kilti, dėl ko 2015-10-05 sprendimas už akių turėtų būti panaikintas (b. l. 110–113).

5Ieškovė UAB „Setrabus“ su pareiškimu nesutinka, prašo jo netenkinti. Nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismo 2015-10-05 sprendimas už akių yra pagrįstas (b. l. 160–165).

6Pareiškimas netenkintinas.

7Byloje nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismo 2014-04-11 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1132-777/2014 UAB „Bus & Auto Baltic“ buvo iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankrupta“. Lietuvos apeliacinio teismo 2014-10-30 nutartimi civ. b. Nr. 2-1938/2014 Klaipėdos apygardos teismo 2014-04-11 nutartis buvo palikta nepakeista. Klaipėdos apygardos teismo 2015-01-13 nutartimi civ. b. Nr. eB2-541-777/2015 buvo patvirtinti UAB „Bus & Auto Baltic“ kreditorių kreditiniai reikalavimai bendrai 90 300.48 EUR sumai. Klaipėdos apygardos teismo 2015-06-01 nutartimi civ. b. Nr. eB2-541-777/2015 buvo patvirtinti UAB „Bus & Auto Baltic“ kreditorių kreditoriniai reikalavimai bendrai 98 450.77 EUR sumai. Juridinių asmenų Registro centro duomenimis, UAB „Bus & Auto Baltic“ direktoriumi ir vieninteliu akcininku iki bankroto bylos iškėlimo buvo K. K..

8Teismas pirmiausia atkreipia dėmesį, jog atsakovui teigiant, kad jis apie civilinės bylos iškėlimą nieko nežinojo, pareiškime nenurodoma, kokiu būdu vis dėlto atsakovas sužinojo apie jam užvestą civilinę bylą ir kas paskatino jį būtent 2015 m. lapkričio mėn. viduryje kreiptis į teismą dėl šios civilinės bylos kopijos padarymo.

9Pareiškime taip pat nurodoma, jog atsakovas buvo netinkamai informuotas apie ieškinį, nes nebuvo aiškinamasi kuratoriaus skyrimo galimybė, o procesiniai dokumentai šioje civilinėje byloje buvo įteikti patalpinant pranešimą specialiame interneto tinklalapyje. Šiuo aspektu svarbu tai, jog CPK 39 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, jog “<...> šaliai, kuri neturi civilinio procesinio veiksnumo ir atstovo pagal įstatymą arba kuri neturi jai atstovaujančio organo, arba kurios gyvenamoji ir darbo vieta nežinomos. priešingos šalies, kuri siekia atlikti procesinius veiksmus, prašymu teismas gali paskirti kuratorių, kuris konkrečioje byloje veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Kaip matyti iš šios normos, šiuo atveju kuratorius gali būti paskirtas tik tuo atveju, kai yra nežinoma šalies gyvenamoji ir darbo vieta. Pažymėtina, jog atsakovo gyvenamoji vieta yra žinoma – Žolynų g. 37-12, Klaipėda. Atsakovas šios aplinkybės net ir neneigia. Vadinasi, tas faktas, kad atsakovas laikinai išvyko į konferenciją, nereiškia, jog jo gyvenamoji vieta staiga tapo nežinoma. Todėl kuratoriaus skyrimo klausimas šioje civilinėje byloje, nesant CPK 39 straipsnyje nustatytoms sąlygoms, net negalėjo būti keliamas. Aktualu ir tai, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-12-23 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-603/2009 yra pažymėjęs, jog “<...> kadangi kuratorius skiriamas tik priešingos šalies, kuri siekia atlikti skubius procesinius veiksmus, prašymu ir sąskaita, tai teismas gali tik pasiūlyti šaliai pasinaudoti kuratoriaus institutu, bet neturi teisės skirti jo savo iniciatyva, jeigu nėra suinteresuoto asmens prašymo ir išankstinio apmokėjimo už kuratoriaus atstovavimą ar kuratoriumi skiriamo asmens sutikimo, taikytina, kad kuratoriaus paskyrimas negalimas <...>”. Pažymėtina, jog ieškinyje yra aiškiai nurodoma, kad ieškovai nepageidauja skirti atsakovui kuratoriaus, jeigu jam nepavyktų įteikti ieškinio ar kitų procesinių dokumentų. Tai reiškia, kad šioje civilinėje byloje buvo galimas procesinių dokumentų įteikimas viešo paskelbimo būdu.

10Civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti įmonės vadovo neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį (CK 6.246–6.249). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis Nr. 3K-3-624/2013; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 25 d. nutartis Nr. 3K-3-130/2011).

11Pareiškime nurodoma, jog 2015-10-05 sprendimu už akių iš atsakovo priteista suma buvo priteista nepagrįstai ir neteisėtai, nes nėra visų būtinų sąlygų atsakovo civilinei atsakomybei kilti. Teismas su tokia atsakovo pozicija nesutinka. Pažymėtina, jog Klaipėdos apygardos teismas

122014-04-11 iškėlė BUAB „Bus & Auto Baltic“ bankroto bylą nustatęs jos nemokumą pagal finansinės atskaitomybės dokumentus už 2012 m. (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Teismas iš BUAB „Bus & Auto Baltic“ balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos išrašų už 2012 m. nustatė, kad BUAB „Bus & Auto Baltic“ turtas iš viso sudarė 415 884 Lt (įskaitant per vienerius metus gautinas 241 857 Lt sumas), o per vienerius metus BUAB „Bus & Auto Baltic“ mokėtinos sumos ir įsipareigojimai iš viso sudarė 636 681 Lt. Teismas taip pat nustatė, jog BUAB „Bus & Auto Baltic“ 2012 m. dirbo nuostolingai, jos nuostolis siekė 224 580 LTL. Lietuvos apeliacinis teismas 2014-10-30 nutartį grindė remdamasis BUAB „Bus & Auto Baltic“ finansinės atskaitomybės dokumentais ir už 2013 m. (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Teismas nustatė, jog BUAB „Bus & Auto Baltic“ neturi jokio ilgalaikio turto, o 2012 – 2013 m. turimas trumpalaikis turtas sumažėjo nuo 415 885 Lt iki 266 580 Lt (jį sudarė atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys (168 653 Lt), per vienerius metus gautinos sumos (97 917 Lt) ir pinigai bei pinigų ekvivalentai (10 Lt). Tuo tarpu per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 2013-12-31 dienai sudarė 449 862 Lt (BUAB „Bus & Auto Baltic“ nepateikė teismui jokių duomenų apie pradelstus įmonės įsipareigojimus kreditoriams, tačiau vien iš toje civilinėje byloje esančių duomenų matyti, kad BUAB „Bus & Auto Baltic“ vien teismo nustatytais duomenimis pradelsti įsiskolinimai kreditoriams sudarė daugiau nei 200 000 Lt (vien įsiskolinimas valstybės, savivaldybių, fondų biudžetams sudarė 105 390.32 Lt).

13Taigi, BUAB „Bus & Auto Baltic“ bankroto byloje aukščiau nurodytais teismų sprendimais buvo konstatuotos prejudicinę galią šioje civilinėje byloje turinčios aplinkybės, kuriomis nėra jokio pagrindo nesivadovauti (CPK 182 straipsnio 2 punktas). Sutiktina su ieškove, jog būtent todėl pareiškime nurodytas teiginys, jog 2013 m. BUAB „Bus & Auto Baltic“ dirbo pelningai ir nebuvo sąlygų atsakovui kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, atmestinas kaip nepagrįstas ir nepaneigiantis atsakovo atsakomybės, atsižvelgiant į tai, kad, nepaisant 2013 m. pelno, metų pabaigoje bendras nuostolis iš ankstesnių metų vis dar sudarė 193 282 Lt.

14Abiejų instancijų teismai iš esmės neginčijamai patvirtino, jog BUAB „Bus & Auto Baltic“ bankroto byla turėjo būti keliama jau 2012 m. Dėl to atsakovas turėjo pareigą dar 2012 m. kreiptis į teismą dėl BUAB „Bus & Auto Baltic“ bankroto bylos iškėlimo. Atsakovo padaryta turtinė žala atitinka BUAB „Bus & Auto Baltic“ bankroto byloje jos kreditorių patvirtintą kreditorinių reikalavimų sumą – 98 450.77 EUR. Atsakovas, nesutikdamas su tokiu žalos dydžiu, turi pareigą jį paneigti (CPK 178 straipsnis).

15Vertinant atsakovo atliktą 500 EUR pavedimą pažymėtina, jog, sprendimo už akių teisėtumui minėtas faktas įtakos neturi, į tai bus atsižvelgiama bankroto procedūrų vykdymo metu (Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 1 dalis). Be to, ieškinys buvo teismui pateiktas dar iki 500 EUR sumos perdavimo.

16Atsakovo teiginys apie 28 358,72 EUR debitorines skolas traktuotinas kaip administratoriaus bankroto procedūrų teisėtumo kvestionavimas, dėl to šiame ieškinyje administratoriaus veiksmų analizė nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, atsakovas tą gali padaryti kitaip būdais, todėl jie nesvarstytini.

17Vertinant neteisėtus atsakovo veiksmus teismas papildomai nori akcentuoti tai, kad Klaipėdos apygardos teismo įsiteisėjusia 2014-04-11 nutartimi (CPK 179 straipsnio 3 dalis) yra neginčijamai nustatyta, jog UAB „Bus & Auto Baltic“ buvo nemoki| Įmonių bankroto įstatymo prasme jau 2012 m., tą patvirtino ir finansinės atskaitomybės dokumentai už 2012 m., kurių pagrindu BUAB „Bus & Auto Baltic“ ir buvo iškelta bankroto byla. Šis faktas yra konstatuotas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu (nutartimi), todėl nebegali būti kvestionuojamas iš naujo kitoje civilinėje byloje (CPK 182 straipsnio 2 punktas). Kasacinio teismo praktikoje konstatuota įmonės vadovo, savininko pareiga kreiptis į teismą įmonei tapus nemokiai Įmonių bankroto įstatymo prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-16 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-321/2014).

18Kitas aspektas yra tas, kad atsakovas ėmė vykdyti Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintus įpareigojimus tik po to, kai jo atžvilgiu buvo iškelta civilinė byla Nr. eB2-541-777/2015 dėl apribojimo atsakovui teisę 5 metus eiti viešojo ir privataus asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu ir kai buvo pateiktas ieškinys teismui. Akcentuotina, kad bendrovės vadovas ne tik kad nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau netgi priešingai – bendrovės kreditoriui pateikus teismui prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo, tuometinis įmonės vadovas ir nesutiko su Klaipėdos apygardos teismo 2014-04-11 nutartimi dėl bankroto bylos UAB „Bus & Auto Baltic“ iškėlimo ir apskundė ją Lietuvos apeliaciniam teismui, pateikdamas duomenis apie neva gerą įmonės finansinę padėtį. Teismas pažymi, kad tokiu būdu bendrovės vadovo ir vienintelio akcininko elgesys buvo nelojalus įmonei, nes tokiu būdu buvo tik vilkinamas bankroto bylos iškėlimas.

19Teismas, išanalizavęs pareiškimo argumentus, mano, kad jie nepagrįsti, dėl to pareiškimas netenkintinas (CPK 288 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

20Teismas, vadovaudamasis CPK 290–291 straipsniais,

Nutarė

21atsakovo K. K. pareiškimo dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. spalio 5 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinti.

22Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. bendraieškovai teismui pateikė netiesioginį ieškinį, juo prašė: 1)... 3. Klaipėdos apygardos teismas 2015-10-05 sprendimu už akių priteisė... 4. Atsakovas pateikė pareiškimą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015-10-05... 5. Ieškovė UAB „Setrabus“ su pareiškimu nesutinka, prašo jo netenkinti.... 6. Pareiškimas netenkintinas.... 7. Byloje nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismo 2014-04-11 nutartimi... 8. Teismas pirmiausia atkreipia dėmesį, jog atsakovui teigiant, kad jis apie... 9. Pareiškime taip pat nurodoma, jog atsakovas buvo netinkamai informuotas apie... 10. Civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti įmonės vadovo neteisėtus... 11. Pareiškime nurodoma, jog 2015-10-05 sprendimu už akių iš atsakovo priteista... 12. 2014-04-11 iškėlė BUAB „Bus & Auto Baltic“ bankroto bylą nustatęs... 13. Taigi, BUAB „Bus & Auto Baltic“ bankroto byloje aukščiau nurodytais... 14. Abiejų instancijų teismai iš esmės neginčijamai patvirtino, jog BUAB... 15. Vertinant atsakovo atliktą 500 EUR pavedimą pažymėtina, jog, sprendimo už... 16. Atsakovo teiginys apie 28 358,72 EUR debitorines skolas traktuotinas kaip... 17. Vertinant neteisėtus atsakovo veiksmus teismas papildomai nori akcentuoti tai,... 18. Kitas aspektas yra tas, kad atsakovas ėmė vykdyti Įmonių bankroto įstatyme... 19. Teismas, išanalizavęs pareiškimo argumentus, mano, kad jie nepagrįsti, dėl... 20. Teismas, vadovaudamasis CPK 290–291 straipsniais,... 21. atsakovo K. K. pareiškimo dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. spalio 5 d.... 22. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...