Byla 2-1092/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Valstybinės įstaigos Viliaus Gaigalaičio globos namų atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1463-370/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos apdaila“ ieškinį atsakovui Valstybės įstaigai Viliaus Gaigalaičio globos namams dėl viešo konkurso procedūrų.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Klaipėdos apdaila“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VĮ Viliaus Gaigalaičio globos namams, kuriuo prašė panaikinti perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos sprendimą, kuriuo atmestas ieškovo pasiūlymas konkursui, panaikinti komisijos sprendimą, kuriuo atmesta ieškovo pretenzija, įpareigoti atsakovą tęsti atvirą konkursą įvertinant ieškovo pasiūlymą. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutartimi ieškovo prašymu ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti buvo taikyta laikinoji apsaugos priemonė – atsakovo paskelbto supaprastinto atviro konkurso dėl Viliaus Gaigalaičio globos namų pastato (I-III korpuso) projektavimo, rekonstrukcijos darbų ir statinio projekto vykdymo priežiūros, pirkimo Nr. 74189, procedūrų sustabdymas.

5Atsakovas VĮ Viliaus Gaigalaičio globos namai pateikė prašymą įpareigoti ieškovą pateikti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą įmokant 3 981 279 Lt į teismo specialiąją sąskaitą arba šiai sumai pateikiant banko garantiją. Nurodė, kad projektas, kuriam įgyvendinti buvo skelbtas konkursas, yra finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pagal 2009 m. balandžio 24 d. projekto finansavimo ir administravimo sutartį Nr. S-VP3-3.4-ŪM-03-V-01-066, pasirašytą tarp Ūkio ministerijos, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros ir atsakovo. Šioje sutartyje yra griežtai reglamentuotos projekto veiklų įgyvendinimo terminai ir su šių veiklų įgyvendinimu susijusios išlaidos, projekto pabaiga nustatyta 2010 m. rugsėjo 30 d. Atsakovo nuomone, bylos nagrinėjimas truks ne trumpiau kaip vienerius metus, o atsakovui vėluojant įgyvendinti projektą ar laiku nepatyrus suplanuotų išlaidų, sutartis gali būti nutraukta ir perkančioji organizacija negaus projektui skirtos 3 981 279 Lt sumos, kuri ir laikytina dėl laikinųjų apsaugos priemonės taikymo atsakovo galimais nuostoliais. Neatlikus globos namų pastatų rekonstrukcijos, būtų pažeistas viešasis interesas, nes globos namuose gyvena senyvo amžiaus ir negalią turintys žmonės.

6Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. birželio 19 d. nutartimi atskovo prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo atmetė. Nurodė, kad pagal konkurso sąlygų 14.5.3 pinktą pastatų remonto/rekonstukcijos darbai pagal sutartį turi būti baigti ne vėliau kaip per 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Iš projekto finansavimo ir administravimo sutarties matyti, kad projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2008 m. spalio 1 d., pabaiga 2010 m. rugsėjo 30 d., todėl projektui skirtos lėšos gali būti sėkmingai įsisavintos atsakovui pasirašius sutartį su konkurso nugalėtoju iki 2009 m. rugsėjo 30 d. Teismas taip pat atsižvelgė į Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 95 straipsnio 4 dalies nuostatą, kad ieškinys turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo bylos iškėlimo dienos, bei įvertino aplinkybę, kad kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu yra suinteresuotos abi šalys, ir dėl to sprendė, kad nėra pagrindo išvadai, kad nepakaks laiko viešųjų pirkimų procedūroms laiku užbaigti bei sutarčiai su konkurso nugalėtoju sudaryti. Be to, teismas pažymėjo, kad projekto finansavimo ir administravimo sutarties 3.3 punkte yra numatyta galimybė dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti, projekto įgyvendinimo laikotarpį pratęsti, o teismo nutartis dėl konkurso procedūrų sustabdymo ar bylos nagrinėjimo uždelsimas nesiejamas su atsakovo kalte, todėl neabejotinai būtų pripažinta tokia priežastimi.

7Atskiruoju skundu atsakovas VĮ Viliaus Gaigalaičio globos namai prašo šią teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti atsakovo prašymą užtikrinti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinosios priemonės taikymo nagrinėjamoje byloje, atlyginimą. Atskirasis skundas yra grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Projekto įgyvendinimo procedūros yra vykdomos pagal projekto veiklų įgyvendinimo planą ir visi projektio įgyvendinimo etapai privalo būti atlikti pagal grafiką, kiekvienas iš jų yra būtinas siekiant įgyvendinti projektą ir darbai seka vienas paskui kitą. Be to, darbai suplanuoti ir pagal sezoniškumą, nes dalies darbų žiemos metu atlikti negalima. Globos namų pastato projektavimas, rekonstrukcijos darbai ir statinio projekto vykdymo priežiūra – pagrindinės projekto veiklos, nuo kurių įgyvendinimo priklauso ir sekančių projekto veiklų įgyvendinimas. Atsakovui vėluojant įgyvendinti veiklas ir laiku nepatyrus nuostolių, gali būti nutraukta Projekto administravimo sutartis, o tai yra reali grėsmė patirti nuostolius. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija laikosi pozicijos, kad perkančioji organizacija turi galimybę prašyti, kad ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, visai projekto paramos sumai (http://www.lvpa.lt/lt/content/viewitem/25302).
  2. Analizuojant teismų praktiką matyti, kad analogiškoje situacijoje teismas išsprendė nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimui užtikrinti, įpareigojo ieškovą įmonėti į teismo depozitinę sąskaitą 10 procentų nuo projekto vertės arba pateikti banko garantiją šiai sumai (Kauno apygardos teismo 2009 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1562-510/2009).
  3. Teismo teiginys, jog ieškinys turi būti išnagrinėtas ne vėliau, kaip per 45 dienas neatitinka faktinės bylos trukmės, nes šie terminai jau seniai yra suėję.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Byloje spręstina, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas netaikė atsakovo nuostolių, galimų dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimą, laikytina pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas sprendžiamas vadovaujantis apelianto (ieškovo) skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

10Paprastai teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti, ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo galimų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (dideli nuostoliai, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), esant objektyvaus pobūdžio prielaidoms apie galimų nuostolių atsiradimo realią tikimybę, preliminarų jų dydį (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-415/2008). Teismas, taikydamas nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą, kiekvienu atveju turi išsiaiškinti, ar iš tikrųjų egzistuoja objektyvi tikimybė, kad atsakovas dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių galės patirti nuostolių, koks gali būti jų pobūdis ir preliminarus dydis, o vertindamas šias aplinkybes - vadovautis juos pagrindžiančiais įrodymais. Teismų praktikoje suformuotos taisyklės, kad galimi nuostoliai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti prognozuojami realiai (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 19 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2-321/2009, 2008 m. lapkričio 27 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2-857/2008, 2008 m. lapkričio 6 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2-826/2008). Tokį galimų nuostolių realumą turi pagrįsti ir įrodyti asmuo, reiškiantis prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo (CPK 12, 178 str.).

11Atsakovas nurodė, kad projektas, kuriam įgyvendinti buvo skelbtas konkursas, yra finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pagal 2009 m. balandžio 24 d. projekto finansavimo ir administravimo sutartį Nr. S-VP3-3.4-ŪM-03-V-01-066, pasirašytą tarp Ūkio ministerijos, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros ir atsakovo. Šioje sutartyje yra griežtai reglamentuoti projekto veiklų įgyvendinimo terminai ir su šių veiklų įgyvendinimu susijusios išlaidos, projekto pabaiga nustatyta 2010 m. rugsėjo 30 d. Atsakovo teigimu, laiku nespėjus įsisavinti lėšų, atsakovas negaus projektui skirtos 3 981 279 Lt sumos. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nurodyta aplinkybe, kad projekto finansavimo ir administravimo sutarties 3.3 punkte yra numatyta galimybė dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti, projekto įgyvendinimo laikotarpį pratęsti. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad iš 2009 m. gegužės 4 d. pirkimų plano matyti, jog atlikus paskelbto supaprastinto atviro konkurso dėl Viliaus Gaigalaičio globos namų pastato (I-III korpuso) projektavimo, rekonstrukcijos darbų ir statinio projekto vykdymo priežiūros konkursą, kaip teigia pats atsakovas – esminę vykdomo projekto dalį, iš esmės nebelieka galimybės trikdyti sklandų projekto įgyvendinimą, nes, pavyzdžiui, techninio projekto ekspertizės, projekto draudimo ar projekto viešinimo paslaugų pirkimai vertinami kaip mažos vertės pirkimai, kurių procedūra paprastesnė. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal mokėjimo prašymų teikimo grafiką atsakovas iki atskirojo skundo nagrinėjimo dienos jau turėjo būti pateikęs du mokėjimo prašymus, tačiau atsakovas apeliacinės instancijos teismas nenurodė jokių konkrečių neigiamų su prašymų pakeitimu susijusių pasekmių. Dėl to, atsakovui nepateikus duomenų, kad operatyviai neįvykus konkursui, iš esmės biudžetinė įstaiga nesugebės įsisavinti konkursui skirtų lėšų, daryti išvadą, kad teismas nepagrįstai atmetė atsakovo prašymą nėra pagrindo (CPK 185 str.).

12Atskirajame skunde nurodomas argumentas, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministerija laikosi pozicijos, kad perkančioji organizacija turi galimybę prašyti, kad ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, visai projekto paramos sumai, nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį, nes atsakovas, kaip perkančioji organizacija, tokia galimybe pasinaudojo.

13Apelianto argumentas, susijęs su Kauno apygardos teisme priimta nutartimi, atsakovo teigimu, analogiškoje situacija, atmestinas remiantis 2007 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimu ir pažymint, kad teismai turi prievolę taikyti teisės taikymo išaiškinimus, esančius aukštesnės instancijos teismų priimtuose sprendimuose, nutartyse, nutarimuose, jeigu jie turi precedento reikšmę atitinkamam teismui sprendžiant analogišką bylą.

14Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas prašymą atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą, vadovavosi greitus bylos išnagrinėjimo terminus nustatančia VPĮ nuostata, kad ieškinys turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo bylos iškėlimo. Tačiau šis terminas, kaip pagrįstai nurodė apeliantas, jau yra praėjęs. Kita vertus, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog asmuo turi teisę, kad jo byla būtų išnagrinėta per kiek įmanoma trumpesnį laiką, todėl teismas privalo imtis visų priemonių, kad bylos nagrinėjimas nebūtų užvilkintas. Šioje byloje ieškinys gautas 2009 m. gegužės 7 d., vyksta pasirengimas nagrinėti bylą teisme, todėl neatsirado prielaidų daryti išvadą, jog nagrinėjamoje byloje teismo procesas gali užtrukti. Atsakovo nurodytos aplinkybės apie tai, jog priėmus teismo sprendimą galimai bus teikiamas apeliacinis skundas, šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nesudaro pagrindo teigti, jog bylos nagrinėjimas truks tiek ilgai, kad nebus įmanoma įvykdyti projekto, kuriam įgyvendinti buvo skelbtas konkursas. Bylos nagrinėjimui užsitęsus žymiai ilgiau nei vieneri metai, atsakovas galėtų reikšti pakartotinį prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo ir taip papildomai užsitikrinti savo teisių gynimą.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

16Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai