Byla e2-156-798/2019
Dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos HUBER SE prašymą patvirtinti finansinį reikalavimą atsakovės bankrutavusios akcinės bendrovės „Ekra“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės, Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės bankrutavusios akcinės bendrovės ,,Ekra“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos HUBER SE prašymą patvirtinti finansinį reikalavimą atsakovės bankrutavusios akcinės bendrovės „Ekra“ bankroto byloje.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Bylos esmė

51.

6Kauno apygardos teismas 2018 m. sausio 15 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovei akcinei bendrovei (toliau – ir BAB arba bendrovė ) „Ekra“; bankroto administratorium paskyrė L. P.; 2018 m. spalio 8 d. nutartimi AB „Ekra“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama. Administratorius gavo iš pareiškėjos prašymą įtraukti į BAB „Ekra“ bankroto byloje patvirtintą kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą pareiškėją (kreditorę) Vokietijos Federacinės Respublikos bendrovę HUBER SE su 225 837,00 Eur dydžio finansiniu reikalavimu. Atsakovės administratorius su šiuo prašymu nesutiko, kadangi: a) reikalavimo suma nėra įtraukta į bendrovės apskaitą, b) pagal HUBER SE ir AB „Ekra“ sudarytą 2011 m. birželio 17 d. statybos rangos sutartį, HUBER SE įsipareigojo suprojektuoti, pristatyti, sumontuoti ir paleisti dumblo džiovinimo įrenginius Panevėžio nuotekų valykloje, tačiau minėti įrenginiai iki šiol neveikia. Pareiškėja HUBER SE prieštaravimais prašė patvirtinti 225 837,00 Eur dydžio finansinį reikalavimą, kurį sudaro 207 000,00 Eur pagrindinė skola ir nuo nesumokėtos skolos sumos priskaičiuoti 18 837,00 Eur sutartiniai delspinigiai, skaičiuojami 6 mėn. laikotarpiui nuo Kauno apygardos teismo nutarties iškelti atsakovei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Kauno apygardos teismas 2018 m. spalio 30 d. nutartimi patvirtino atsakovės BAB „Ekra“ bankroto byloje kreditorės HUBER SE 225 837,00 Eur dydžio finansinį reikalavimą.

103.

11Teismas nustatė, kad pareiškėja HUBER SE 225 837,00 Eur dydžio finansinį reikalavimą kildina iš: 2011 m. lapkričio 17 d. statybos rangos sutarties (toliau – ir subrangos sutartis), 2015 m. balandžio 23 / 27 d. papildomo susitarimo prie minėtos statybos rangos sutarties (toliau – ir papildomas susitarimas), atsakovės išduoto 2015 m. kovo 31 d. paprasto neprotestuotino vekselio (toliau – ir vekselis) bei kt. dokumentais. Atsakovės administratorius prašo netvirtinti pareiškėjos HUBER SE finansinio reikalavimo, nes bendrovės buhalterinėje apskaitoje nėra duomenų apie jos įsiskolinimą HUBER SE ir dumblo džiovinimo įrenginiai neveikia dėl HUBER SE kaltės.

124.

13Pagal subrangos sutartį HUBER SE įsipareigojo suprojektuoti, pateikti technologinius įrenginius, sumontuoti, suderinti, paleisti ir priduoti BAB „Ekra“ dumblo džiovinimo įrenginius Panevėžyje dumblo apdorojimo įrenginių statybos objekte pagal pareiškėjos pasiūlymą, o atsakovė – atsiskaityti už darbus pagal sutarties sąlygas ir nustatytais terminais. Tarp šalių nėra ginčo, kad atsakovė sumokėjo HUBER SE 90 proc. sutarties kainos, likusi nesumokėta skola sudaro 10 proc. sutarties kainos (207 000,00 Eur). HUBER SE pristatė visus įrenginius atsakovei per rangos sutartyje numatytą 12 mėn. terminą, kuris baigėsi 2013 m. rugpjūčio 7 d. ir pateikė 17 vnt. sąskaitų apmokėjimui. AB „Ekra“ išdavė 2015 m. kovo 31 d. vekselį, kuriuo besąlygiškai įsipareigojo sumokėti vekselio gavėjai HUBER SE 207 000,00 Eur skolą 2015 m. rugsėjo 30 d. Byloje nėra ginčo kad atsakovė iki šiol nesumokėjo sulaikytos 207 000,00 Eur skolos (10 proc. sutarties kainos) pagal vekselį. Šalys sutinka, jog vekselio išrašymo pagrindas buvo susijęs su reikalavimo pareiškėjai HUBER SE sumokėti sulaikytos 207 000,00 Eur skolos dalies patenkinimu.

145.

15Subrangos sutarties 2. 1, 2.4 papunkčiais ir 3, 4 punktais šalys susitarė, kad galutinai užbaigti darbai perduodami genrangovui šalims pasirašant atliktų statybos darbų priėmimo aktą. Statybos darbų pridavimą organizuoja subrangovas. Apie numatomą statybos darbų pridavimą subrangovas praneša genrangovui ne vėliau kaip prieš 14 dienų. Subrangos sutarties 2.5 papunkčiu šalys susitarė, kad likusi 10 proc. sutarties kainos suma sumokama subrangovui po to, kai įvykdomos šios sąlygos: statybos kompleksas pripažįstamas tinkamu naudotis, subrangovas pateikia genrangovui garantinio laikotarpio garantiją 10 proc. sutarties kainos sumai, galiojančią 12 mėnesių nuo statybos komplekso tinkamo naudoti dienos, pateikia atitinkamą sąskaitą arba vėliausiai praėjus 12 mėnesių po pristatymo, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau. Pagal 4. 10 papunktį subrangovas įsipareigojo sutartimi numatytus darbus atlikti pagal FIDIC „Geltonoji“ knyga, pirmasis lietuviškas leidimas 2003, ISBN 9989-687-12-8 Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių sutarties sąlygas, kad visi šioje sutartyje numatyti darbai bus atlikti nenukrypstant nuo užsakovo reikalavimų, su kuriais subrangovas yra susipažinęs ir kurie yra genrangovo sutarties su užsakovu dalis.

166.

17Papildomo susitarimo 2 punktu šalys susitarė, kad pagal šį susitarimą pagrindinis rangovas duoda pavedimą, o subrangovas įsipareigoja suprojektuoti ir pristatyti, sumontuoti, suderinti, atiduoti eksploatuoti ir perduoti technologinę įrangą, kuri remiantis subrangos sutartimi yra reikalinga nuotekų dumblo džiovinimo modifikavimui, kad būtų pasiekti rezultatai, numatyti šios sutarties priede Nr. 1 „Projekto specifikacija“ Modifikavimo įrenginių statyba vykdoma remiantis subrangovo pasiūlymu, pateiktu prieduose Nr. 2, 3, 4, 5. Papildomo susitarimo 4.1 papunkčiu šalys susitarė subrangos sutarties 2 punktą papildyti 2.6 papunkčiu dėl vekselio, mokėtino 2015 m. rugsėjo 30 d. pateikimo. Taip pat 4. 2 papunkčiu susitarė, kad visos kitos subrangos sutarties sąlygos išlieka galiojančiomis, išskyrus priedą Nr. 6 „Projekto specifikacija“.

187.

19Teismas iš 2015 m. kovo 12 d. pakeitimo nurodymo Nr. 3, sudaryto tarp jungtinės veiklos grupės BAB „Ekra“, UAB „Projektų centras“ Watrour, UAB „APVG“ ir UAB „Aukštaitijos vandenys“ (toliau – ir pakeitimas), nustatė, jog trišaliu susitarimu priimtas sprendimas, siekiant įgyvendinti rangos sutartį bei priimti būtent atsakovės – rangovo pasiūlymas džiovyklės modifikavimui ir nurodė džiovyklės modifikavimo darbus baigti iki 2015 m. rugsėjo 1 d.; modifikavimo darbus pradedant nuo šio pakeitimo nurodymo Nr. 3 visų šalių pasirašymo. Pakeitimo 1–3 punktų duomenimis Panevėžio nuotekų valymo įrenginiuose susidarančio dumblo kiekis, dumble esančių medžiagų sudėtis yra kintanti bei nebūdingai skiriasi nuo vidutinių buitinių nuotekų valymo įrenginiuose susidarančio nuotekų dumblo, palyginus su bandymams atvežtiniu Šiaulių nuotekų valymo įrenginių sausinti dumblu; kad užsakovo parengtuose pirkimo dokumentuose buvo pateikta tradicinė informacija apie nuotekų valykloje apdorojamą dumblą (sausų medžiagų kiekis, teršalų koncentracija, (BDS)), jo kiekių kitimo tendencijos kituose nuotekų dumblo apdorojimo grandyse; kad rangovas, pradėdamas projektavimo darbus, disponavo tradiciniais nuotekų dumblo sudėties tyrimais, kurie negalėjo parodyti problemos sukėlusių specifinių nuotekų dumble esančių medžiagų, nes nei užsakovas, nei rangovas negalėjo žinoti, kad tokių yra ir kokią įtaką jos darys dumblo sausinimo ir dumblo džiovinimo grandims.

208.

212015 m. gruodžio 30 d. statybos užbaigimo aktas patvirtina, kad valstybinė komisija priėmė baigtą Panevėžio dumblo įrenginių, esančių ( - ), statybą. Pagal pasirašytus dvišalius atliktų darbų aktus AB „Ekra“ pridavė, o UAB „Aukštaitijos vandenys“ priėmė statybos darbus. UAB „Aukštaitijos vandenys“ parengtos neatliktų darbų suvestinės 2014 m. gruodžio 16 d., neatlikti darbai dumblo džiovinimo grandyje, kurią vykdė HUBER SE, sudarė tik 16 026,00 Eur iš bendros 2 070 000,00 Eur sutarties kainos ir HUBER SE atliktinų darbų. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėja ir atsakovė būtų pasirašiusios dvišalį darbų pridavimo aktą, tačiau statybos objektas faktiškai kartu su HUBER SE atliktais darbais 2015 m. gruodžio 30 d. buvo pripažintas tinkamu naudoti. Pagal surangos sutarties 2 punktą garantinis raštas po statybos objekto pripažinimo tinkamu naudoti turėjo galioti 12 mėnesių, todėl pasibaigus šiam terminui (2016 m. gruodžio 30 d.) atliktų darbų garantinis laikotarpis yra pasibaigęs ir pareiškėjos įsipareigojimo išduoti garantinį raštą neįvykdymas neturi teisinės reikšmės.

229.

23Taip pat teismas iš BAB „Ekra“ 2017 m. gegužės 30 d. ir 2017 m. birželio 16 d. raštų UAB „Aukštaitijos vandenys“, ERGO Insurance SE Lietuvos filialui nustatė, kad vykdant Panevėžio dumblo apdorojimo įrenginių statybos sutartį, subrangovo HUBER SE bandymas užbaigti paleidimo derinimo darbus baigėsi nesėkme, nes įrengimai sumontuoti modifikuojant džiovyklę, negali atlikti jiems numatytų funkcijų. Dėl to BAB „Ekra“ pranešė, jog pratęsia sulaikomų pinigų garantiją dar 1 mėnesiui, o HUBER SE nuo 2017 m. birželio vidurio tęsia derinimo darbus iki kol pasieks reikiamą rezultatą. Teismo vertinimu, nors AB „Ekra“ minėtuose raštuose teigia, kad už tiekiamo dumblo kokybę išimtinai atsakinga užsakovė UAB „Aukštaitijos vandenys“, tačiau atsakovės direktoriaus V. B. 2018 m. liepos 27 d. el. laiško, siųsto HUBER SE atstovui, duomenimis, iš 2017 m. gegužės 31 d. sudaryto FIDIK inžinieriaus padėjėjo D. M. esamų defektų sąrašo, defektų šalinimo grafiko matyti, kad džiovykla nepajėgi išdžiovinti numatytą dumblo kiekį dėl kondensavimo įrenginio problemų, kurias lėmė Panevėžio nuotekų valyklos dumblo sudėties (dėl 12 procentų didesnio proteino kiekio) neatitikimas pirkimo dokumentuose.

2410.

25Aptartų įrodymų visuma leido teismui daryti išvadą, kad HUBER SE turi reikalavimo teisę į atsakovę pagal vekselį, kurio apmokėjimo terminas pasibaigė 2015 m. rugsėjo 30 d., nes aplinkybė, jog Panevėžio nuotekų valykloje sumontuotų dumblo džiovyklos įrengimų negali paleisti nei HUBER SE, nei BAB „Ekra“ dėl specifinės (išskirtinės) valomo dumblo sudėties, apie kurią jos negalėjo žinoti. Ši aplinkybė negali būti vertinama kaip subrangovo HUBER SE įsipareigojimų pagal rangos sutartį netinkamas įvykdymas. Todėl teismas sprendė patvirtinti pareiškėjo 207 000,00 Eur finansinį reikalavimą.

2611.

27Teismo vertinimu, aplinkybė, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-4133-803/2018 pagal ieškovės UAB „Aukštaitijos vandenys“ ieškinį atsakovei ERGO Incurance SE dėl draudimo išmokos priteisimo, trečiasis asmuo BAB „Ekra“, nepaneigia pareiškėjo reikalavimo teisės į 207 000,00 Eur skolos sumą (10 proc. sutarties kainos) pagal vekselį.

2812.

29Rangos sutarties 12.5 papunkčiu šalys susitarė, jog AB „Ekra“ pažeidus prievolių vykdymo terminus, jai taikomi 0,05 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kurie skaičiuotini už 182 dienas iki Kauno apygardos teismo nutarties iškelti bankroto bylą atsakovei įsiteisėjimo dienos. Todėl teismas pareiškėjo reikalavimą dėl 18 837,00 Eur delspinigių, suskaičiuotų nuo 207 000,00 Eur skolos, tenkino.

30III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3113.

32Atskiruoju skundu atsakovė BAB „Ekra“, atstovaujama bankroto administratoriaus L. P., prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 30 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti pareiškėjos HUBER SE prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo atsakovės bankroto byloje arba šio klausimo nagrinėjimą sustabdyti iki bus išnagrinėta Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-4133-803/2018 bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:

3313.1.

34pirmosios instancijos teismas padarė nepagristas išvadas bei netinkamai aiškino 2011 m. birželio 17 d. subrangos sutartį, kurios objektas buvo subrangovo įsipareigojimas suprojektuoti, pateikti technologinius įrengimus, sumontuoti, suderinti, paleisti ir priduoti BAB „Ekra“ dumblo džiovyklą. Administratoriui nekyla jokiu abejonių, kad dumblo džiovyklos įrengimai nėra suderinti, paleisti ir priduoti genrangovei AB „Ekra“. Todėl pareiškėja negali buti laikoma tinkamai įvykdžiusi savo įsipareigojimus pagal sutartį ir jai nepriklauso sulaikyta 10 proc. sutarties kainos dalis. Tai yra neįvykdytas subrangos sutarties 2.4 papunkčio reikalavimas, nes pareiškėja neperdavė apeliantei galutinai užbaigtų darbų – dumblo džiovyklos kaip veikiančio objekto – pagal statybos darbu priėmimo aktą. Taip pat nebuvo atskirai priduoti ir mechanizmai kaip veikiantys (suderinti ir paleisti). Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad statybą priima valstybinė komisija, todėl statybos objektas yra tinkamas naudoti. Valstybinė komisija netikrino ar tinkamai veikia sumontuoti mechanizmai ar jie suderinti, paleisti. Pažymi, jog mechanizmai iki šios dienos neveikia, o sutarties objektas buvo būtent mechanizmų paleidimas, jų suderinimas. Šiuo atveju subrangos sutarties sąlygą, pagal kurią vykdomas 10 proc. apmokėjimas, reikia aiškinti žymiai plačiau, visos sutarties kontekste, o vien statybos pridavimą valstybinei komisijai. Subrangos sutarties 4.1.1 papunkčiu pareiškėja buvo įsipareigojusi įvykdyti visus darbus, aptartus sutartyje ir perduoti juos apeliantei. Sutarties 4.12 papunkčiu garantavo, jog atlikus šia sutartimi nustatytus darbus bus pasiekti priede Nr. 6 nurodyti rodikliai. Šie rodikliai nėra pasiekti. Taigi, pareiškėja nėra tinkamai atsiskaičiusi pagal sutartimi prisiimtą įsipareigojimą.

3513.2.

36Apeliantės pareiškėjai išrašytu vekseliu buvo užtikrintas sulaikytos sumos sumokėjimas. Šis vekselis galėjo buti realizuotas tik tuo atveju, jeigu pareiškėjui butu atsiradusi subjektinė teisė reikalauti sumokėti sulaikytą sumą. Tokia teisė pareiškėjai nėra atsiradusi, dėl to vekselis, kaip garantija, negalėjo buti realizuotas.

3713.3.

38Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamojoje byloje Nr. e2-4133-803/2018 bus nustatinėjama, ar yra force majeure aplinkybė dėl netinkamai atliktų darbų, nes pareiškėjo sumontuoti mechanizmai neveikia, jie nepaleisti. Taip pat bus nustatyta katė dėl neveikiančių mechanizmų. Šios aplinkybės turės įtakos bylos teisingam išsprendimui, todėl svarstytinas klausimas dėl nagrinėjamos bylos sustabdymo.

3914.

40Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja HUBER SE prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas iš BAB „Ekra“ administravimui skirtų lėšų. Nurodo šiuos nesutikimo su skundu motyvus:

4114.1.

42į bylą nepateiktas pasirašytas HUBER SE ir AB „Ekre“ atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas, nes jis nepasirašytas dėl subjektyvaus BAB „Ekra“ nenoro. Tinkamą HUBER SE atliktų dumblo džiovinimo grandies darbų atlikimą ir perdavimą projekto užsakovui patvirtina kiti byloje esantys įrodymai. Pirma, atlikti darbų perdavimo–priėmimo aktai, patvirtina, jog HUBER SE atliko statybos rangos darbus ir genrangovė BAB „Ekra“ juos perdavė užsakovei UAB „Aukštaitijos vandenys“, o ši darbus priėmė. 2015 m. gruodžio 30 d. visas AB „Ekra“ atliktų darbų kompleksas buvo pripažintas tinkamu naudoti. Jokių viso statybos objekto tinkamą perdavimą užsakovei paneigiančių įrodymų apeliantė nepateikė. Antra, užsakovės UAB „Aukštaitijos vandenys“ parengto 2014 m. gruodžio 18 d. įrangos defektų sąrašo duomenimis, taip pat BAB „Ekra“ ir UAB „Aukštaitijos vandenys“ atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktų duomenimis visi trūkumai dumblo džiovinimo grandyje buvo pašalinti. Trečia, po metų laiko, 2015 m. gruodžio 30 d., statybos užbaigimo komisija pripažino rekonstruotus Panevėžio nuotekų valyklos objektus tinkamais naudoti. 2015 m. gruodžio mėn. pasirašytas galutinis atliktų darbų perdavimo– priėmimo aktas (nors į aktą neįrašyta tiksli jo pasirašymo ir atliktų darbų data) taip pat patvirtina, jog subrangovo HUBER SE ir genrangovės BAB „Ekra“ visus atliktus darbus užsakovė UAB „Aukštaitijos vandenys“ priėmė kaip tinkamai atliktus. BAB „Ekra“ vis dar vengia atsiskaityti už 2011–2014 metais subrangovo atliktus ir užsakovės priimtus darbus, HUBER SE kreditorinis reikalavimas pagrįstai buvo patvirtintas teismo keliu. Ketvirta, apeliantė nepateikė jokių įrodymų, jog HUBER SE neatliko kokių nors jam pavestų darbų ar juos atliko netinkamai; į bylą pateiktas vekselio originalas patvirtina pareiškėjo savarankiškos reikalavimo teisės turėjimą. Atsakovui nepateikus įrodymų, jog su HUBER SE už atliktus darbus pagal vekselį buvo atsiskaityta, HUBER SE reikalavimas patvirtintas teismo pagrįstai.

4314.2.

44HUBER SE neginčija, kad BAB „Ekra“ sąmoningai nepasirašė pareiškėjo atliktų darbų perdavimo priėmimo akto, tačiau HUBER SE atliktus darbus BAB „EKRA“ priėmė kitais būdais – de fakto perduodama galutinį atliktų darbų rezultatą užsakovei. Perduodama subrangovo atliktus darbus užsakovei, BAB „EKRA“ pripažino HUBER SE atliktų darbų faktą ir jų tinkamą atlikimą. Taip pat valstybinė komisija pripažino visus naujos nuotekų valyklos įrenginius tinkamais naudoti. Pagal rangos sutarties pradinės redakcijos 2.5 papunktį su HUBER SE turėjo būti atsiskaityta vėliausiai per 12 mėnesių po įrengimų pristatymo BAB „Ekra“. 2015 m. gruodžio 30 d. dumblo valymo įrenginiai jau buvo perduoti užsakovei ir pripažinti tinkamais naudoti. Dėl to akivaizdu, jog įrengimai pristatyti BAB „Ekra“ gerokai anksčiau. Šias aplinkybes patvirtina ir į bylą pateikti HUBER SE įrengimų pristatymo apeliantei važtaraščiai. Atsiradusią BAB „Ekra“ mokėjimo prievolę patvirtina ir papildomas susitarimas, kurio 4.1 papunkčiu pripažinta jau tuo metu egzistavusi mokėjimo prievolė BAB „Ekra“ ją papildomai užtikrinant iki vekseliu.

4514.3.

46Apeliantė nurodo, jog valstybinė komisija priėmė tik statybinę dalį, o statybos komplekso pripažinimą tinkamu naudoti pripažinimą reiktų aiškinti žymiai plačiau. Su tokiais teiginiais HUBER SE nesutinka. Visų pirma, į bylą yra pateikti dokumentai, jog nepaisant valstybinės komisijos, atliktus statybos darbus iš BAB „EKRA“ 2015 m. gruodžio mėnesį yra priėmęs ir užsakovė. Taip pat atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą pasirašė FIDIC inžinierius, kuris prižiūrėjo absoliučiai visus statybos procesus. Be to FIDIC inžinierius 2015 m. kovo 12 d. pasirašė ir pakeitimo nurodymą Nr. 3, t. y. dokumentą dėl dumblo džiovyklos įrenginių modifikavimo būtinybės. Taigi, teismui nepakako požiūrio platumo vertinti užsakovo ir FIDIC inžinieriaus priimtus darbus yra nepagrįsta.

4714.4.

48BAB „EKRA“ siekis nemokėti HUBER SE subrangos sutartimi priklausančios dalies, kai apeliantė iš užsakovės 2016 m. pradžioje gavo visą apmokėjimą pagal rangos sutartį, nėra suderinamas su sąžiningais sutartiniais santykiais. Be to bendrovės buhalterijoje yra vekselis, kuris neapskaitytas.

4914.5.

50Jokių rodiklių nepasiekiamumo pirmosios instancijos teisme BAB „Ekra“ neįrodinėjo, jokių argumentų ir įrodymų dėl to neteikė, todėl šios aplinkybės negali būti bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalyku. Jei BAB „Ekra“ pridavė užsakovei darbus su pasiektais rodikliais, reiškia ir HUBER SE tuos pačius rodiklius taip pat pasiekė.

5114.6.

52Apeliantės pateikti argumentai dėl vekselio sąlyginio realizavimo yra nepagrįsti. Vekselių išdavimą, galiojimą ir realizavimą reglamentuoja specialus Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas, kurio 2 straipsnio 1 dalimi nustatyta, jog vekselis yra besąlyginis jo davėjo įsipareigojimas. Vekselis net su pradelstu apmokėjimo terminu šiandien pagal įstatymą gali būti indosuotas ir perleistas tretiesiems asmenims.

5314.7.

54Taip pat pareiškėja nesutinka su apeliantės procesiniu prašymu stabdyti bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-4133-803/2018. Nurodo, jog šios ir Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamos bylų dalykai skiriasi turinio prasme. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl BAB „Ekra“ atsiskaitymo už HUBER SE iki 2015 m. gruodžio 30 d. atliktus ir apeliantės užsakovei perduotus rangos darbus. Vilniaus apygardos teisme sprendžiamas ginčas tarp užsakovės ir jos draudikės ERGO Lietuva, kilęs iš vėlesnių draudimo teisinių santykių, t. y. rangos objekto garantinio draudimo (taikomo po objekto pripažinimo tinkamu naudoti). Aplinkybė, kad BAB „Ekra“ ir HUBER SE yra įtraukti į Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamą bylą, visiškai neįtakoja šalių tarpusavio ginčo dėl atsiskaitymo, kylančio iš 2015 m. pasibaigusių teisinių santykių. Atskirajame skunde nenurodyta kokiu teisiniu pagrindu prašoma stabdyti nagrinėjamą bylą, taip pat nenurodytos priežastys, kodėl bylos stabdymas yra būtinas. Pirmosios instancijos teisme prašymas dėl civilinės bylos stabdymo nebuvo pareikštas. Aplinkybės, kurios nebuvo nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme neturėtų tapti ir bylos nagrinėjimo dalyku apeliacinio proceso tvarka.

55Teisėjų kolegija

konstatuoja:

56IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

57Dėl bylos ribų

5815.

59Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė.

60Dėl atskirojo skundo netenkinimo

6116.

62Dėl prašymo sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą, kol bus išnagrinėta kita civilinė byla netenkinimo. Apeliantė prašo klausimą dėl HUBER SE finansinio reikalavimo patvirtinimo BAB „Ekra“ bankroto byloje pagrįstumo ir teisėtumo sustabdyti iki bus išnagrinėta Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-4133-803/2018. Pareiškėja su šiuo prašymu nesutinka.

6317.

64Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatyme nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinę bylą. Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 straipsnis). Esminis privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindų skirtumas yra tas, kad kai yra nustatomos privalomąjį bylos sustabdymo pagrindą sudarančios aplinkybės, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o bylos sustabdymas dėl fakultatyvųjį sustabdymo pagrindą sudarančių aplinkybių yra paliktas teismo diskrecijai, t. y. teismas turi teisę, bet ne pareigą sustabdyti bylos nagrinėjimą, ir tik teismas konkrečiu atveju sprendžia, reikia ar ne stabdyti bylą. Įstatymų leidėjo valia teismas šią CPK 164 straipsnyje numatytą diskrecijos teisę įgyvendina arba dalyvaujančių asmenų pareiškimu, arba savo paties iniciatyva.

6518.

66Pagal CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą nurodytu pagrindu galima tik tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai. Negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, kad teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti. Jei teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti pats nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra prejudicinio ar kito teisinio ryšio, teismas neturi pagrindo sustabdyti bylos ir savo kompetencijos perkelti kitam teismui ar kitai institucijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2012; 2016 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-523-469/2016, 16, 18 punktai; 2017 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-51-695/2017, 52 punktas).

6719.

68Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-4133-803/2018 pagal ieškovės UAB „Aukštaitijos vandenys“ ieškinį dėl draudimo išmokos priteisimo atsakovei ERGO Insurance SE, veikiančiai per ERGO Insurance SE filialą Lietuvoje, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, BAB „Ekra“, Vokietijos bendrovė HUBER SE, UAB „Iremas“, Šveicarijos bendrovė WATROPUR AG. Šioje byloje nagrinėjamas klausimas dėl pripažinimo draudėjos AB „Ekra“ įsipareigojimų pagal 2011 m. birželio 8 d. rangos sutartį Nr. 2011/AV-D(d)-4 „Panevėžio dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ neįvykdymą draudžiamuoju įvykiu ir priteisti ieškovei iš atsakovės draudimo išmoką. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 10 d. nutartimi minėta byla sustabdyta ir paskirta statybos darbų kokybės ekspertizė, kurios tikslas – išsiaiškinti, ar atlikti ginčo objekto statybos darbai atitiko projektinius ir kitus techninius reikalavimus, ar objektas turi defektų, jei taip, kas lėmė defektų atsiradimą. 2018 m. gruodžio 19 d. byla išsiųsta ekspertui.

6920.

70Taigi, nagrinėjamojoje byloje sprendžiamas ginčas tarp BAB „Ekra“ (rangovės) ir HUBER SE (subrangovės) dėl atsiskaitymo už atliktus subrangos darbus, o Vilniaus apygardos teisme civilinėje byloje Nr. e2-4133-803/2018 sprendžiamas ginčas tarp UAB „Aukštaitijos vandenys“ (užsakovės) ir ERGO Lietuva (draudikės) dėl rangos objekto garantinio draudimo. Šie klausimai tarpusavyje tiesiogiai nesusiję. Civilinėje byloje Nr. e2-4133-803/2018 nėra sprendžiami klausimai, susiję su subrangos sutartimi, prie jos sudarytu papildomu susitarimu ir vekseliu užtikrintos prievolės pagrįstumu. Teisėjų kolegijos vertinimu, civilinėje byloje Nr. e2-4133-803/2018 nagrinėjamos aplinkybės neturės tiesioginės reikšmės šioje byloje teismui sprendžiant dėl skolos pagal subrangos sutartį, papildomą susitarimą bei vekselį pagrįstumo, todėl apeliantės prašymas dėl nagrinėjamos bylos sustabdymo, kol bus išnagrinėta Vilniaus apygardos teismo nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-2230-803/2019 (buvęs Nr. e2-4133-803/2018), netenkinamas.

7121.

72Dėl faktinių aplinkybių. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad prašymas dėl kreditorės HUBER SE 225 837,00 Eur dydžio finansinio reikalavimo patvirtinimo BAB „Ekra“ bankroto byloje grindžiamas šiais įrodymais: 1) BAB „Ekra“ ir HUBER SE sudarytomis: a) 2011 m. lapkričio 17 d. statybos rangos sutartimi (toliau – ir subrangos sutartis), 2015 m. balandžio 23 / 27 d. papildomu susitarimu prie minėtos subrangos sutarties (toliau – ir papildomas susitarimas) bei b) BAB „Ekra“ išduoto 2015 m. kovo 31 d. paprastu neprotestuotinu vekseliu (toliau – ir vekselis); 2) įrengimų pristatymo į statybos objektą suvestine ir sąskaitų faktūrų, pateiktų BAB „Ekra“ apmokėti, lentele, 3) krovinio važtaraščiais, CMR važtaraščiais ir kt. Nustatyta, jog UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir UAB „Ekra“, veikianti 2010 m. balandžio 19 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Projektų centras“ bei WATROPUR AG, sudarė 2011 m. birželio 8 d. rangos sutartį Nr. 2011/AG-D (d)-4 „Panevėžio dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ (toliau – ir rangos sutartis). HUBER SE (subrangovas) ir AB „Ekra“ (genrangovas) sudarė 2011 m. birželio 17 d. statybos rangos sutartį, kuria HUBER SE įsipareigojo suprojektuoti, pateikti technologinius įrenginius, sumontuoti, suderinti, paleisti ir priduoti genrangovui dumblo džiovinimo įrenginius Panevėžyje dumblo apdorojimo įrenginių statybos objekte pagal subrangovo pasiūlymą, o AB „Ekra“ – atsiskaityti už darbus pagal sutarties sąlygas ir nustatytais terminais (toliau – ir subrangos sutartis). Byloje tarp šalių nėra ginčo, jog BAB „Ekra“ sumokėjo HUBER SE subrangos sutarties 90 proc. kainą, likusios nesumokėtos 10 proc. sutarties kainos (207 000,00 Eur) mokėjimas šalių 2015 m. balandžio 23 d. / 27 d. papildomu susitarimu prie subrangos sutarties (toliau – ir papildomas susitarimas) buvo atidėtas. Vykdydama papildomą susitarimą AB „Ekra“ 2015 m. kovo 31 d. išdavė paprastą neprotestuotiną vekselį, kuriuo besąlygiškai įsipareigojo sumokėti vekselio gavėjai HUBER SE 207 000,00 Eur skolos dalį iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Nustatytu terminu AB „Ekra“ piniginės skolos dalies nepadengė. Byloje tarp šalių nėra ginčo, kad AB „Ekra“ nesumokėjo HUBER SE sulaikytos 207 000,00 Eur (10 proc. sutarties kainos) sumos.

7322.

74Dėl HUBER SE reikalavimo teisės į atsakovę pagal vekselį. Vekselis gali būti išduodamas ir vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti), taip pat gali atlikti tam tikrą prievolės pagal tą šalių teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio vekselis buvo išrašytas, įvykdymo užtikrinimo funkciją, suteikdamas kreditoriui papildomą garantiją dėl to, kad skola jam bus grąžinta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-157-219/2015; 2018m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346-969/2018). Taigi, vekselių išdavimas, kaip užtikrinimo priemonė, kad bus grąžintos ne tik esamos, bet ir ateityje galinčios atsirasti skolos, yra galimas bei teisės aktų reikalavimus atitinkantis susitarimas. Teisėjų kolegijos vertinimu pareiškėja pagrįstai ir teisėtai pareiškė reikalavimą apeliantei pagal vekselį, išduotą kaip užtikrinimo priemonė, jog bus grąžinta sulaikyta 10 proc. subrangos sutarties kaina, taip pat pagrįstai skaičiuoja sutartines netesybas.

7523.

76Dėl vekseliu užtikrintos prievolės sumokėti 10 proc. subrangos sutarties kainos dalį (207 000,00 Eur). CK 6.650 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog rangovas turi teisę pasitelkti savo prievolėms įvykdyti kitus asmenis (subrangovus), jeigu įstatymai ar rangos sutartis nenustato, kad užduotį privalo įvykdyti pats rangovas. Jeigu užduočiai vykdyti yra pasitelkti subrangovai, tai rangovas tampa generaliniu rangovu.

7724.

78Pagal HUBER SE (subrangovo) ir AB „EKRA“ (genrangovo) sudarytą subrangos sutartį, HUBER SE įsipareigojo suprojektuoti, pateikti technologinius įrenginius, sumontuoti, suderinti, paleisti ir priduoti AB „EKRA“ dumblo džiovinimo įrenginius Panevėžyje dumblo apdorojimo įrenginių statybos objekte pagal subrangovo pasiūlymą, o genrangovas – atsiskaityti už darbus pagal sutarties sąlygas ir nustatytais terminais.

7925.

80Generalinis rangovas atsako užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o subrangovams – už užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą (CK 6.650 straipsnio 3 dalis). Byloje tarp šalių nėra ginčo, kad užsakovas (UAB „Aukštaitijos vandenys“) atsiskaitė su genrangovu (AB „Ekra“), o pastarasis su subrangovu (HUBER SE) atsiskaitė iš dalies, t. y. AB „Ekra“ nesumokėjo HUBER SE sulaikytų 207 000,00 Eur (10 proc. sutarties kainos).

8126.

822015 m. balandžio 23 d. / 27 d. papildomo susitarimo prie subrangos rangos sutarties 2 punktu AB „Ekra“ ir HUBER SE susitarė, kad pagrindinis rangovas duoda pavedimą, o subrangovas įsipareigoja suprojektuoti ir pristatyti, sumontuoti, suderinti, atiduoti eksploatuoti ir perduoti technologinę įrangą, kuri remiantis subrangos sutartimi yra reikalinga nuotekų dumblo džiovinimo modifikavimui, jog būtų pasiekti rezultatai, numatyti priede Nr. 1 „Projekto specifikacija“; modifikavimo įrenginių statyba vykdoma remiantis subrangovo pasiūlymu, pateiktu prieduose Nr. 2, 3, 4, 5.

8327.

84Subrangos sutarties 2. 1, 2.4 papunkčiais, 3 ir 4 punktais šalys susitarė, kad galutinai užbaigti darbai perduodami genrangovui šalims pasirašant atliktų statybos darbų priėmimo aktą. Statybos darbų pridavimą organizuoja subrangovas. Apie numatomą Statybos darbų pridavimą subrangovas praneša genrangovui ne vėliau kaip prieš 14 dienų. Subrangos sutarties 2.5 papunkčiu šalys susitarė, kad likusi 10 proc. sutarties kainos suma sumokama subrangovui po to, kai įvykdomos šios sąlygos: statybos kompleksas pripažįstamas tinkamu naudotis, subrangovas pateikia genrangovui garantinio laikotarpio garantiją 10 proc. sutarties kainos sumai, galiojančią 12 mėnesių nuo statybos komplekso tinkamo naudoti dienos, pateikia atitinkamą sąskaitą arba vėliausiai praėjus 12 mėnesių po pristatymo, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau. Papildomo susitarimo 4.1 papunkčiu šalys subrangos sutarties 2 punktą papildė 2.6 papunkčiu – subrangos sutarties paskutiniams 10 proc., kurie sudaro 207 000,00 Eur pagrindinis rangovas (AB „Ekra“) pateikia vekselį, mokėtiną 2015 m. rugsėjo 30 d.

8528.

86Išduotas vekselis, atlikdamas tos prievolės įvykdymo užtikrinimo funkciją, netampa garantija ar laidavimu, jam netaikytinos CK šeštosios knygos penktojo skyriaus normos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-14/2014, 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-343/2013). Priešingai, toks vekselis pats savaime yra savarankiška prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė, kurios išdavimą bei jame nurodytos pinigų sumos išieškojimą reglamentuoja atskiras Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas. Tuo atveju, kai kreditorius (vekselio turėtojas) kreipiasi į teismą su ieškiniu skolininkui (vekselio davėjui) dėl piniginės prievolės, nurodytos nerealizuotame vekselyje, įvykdymo, taikytina vekselio, kaip abstraktaus vienašalio sandorio, galiojimo prezumpcija, t. y. kreditoriaus (vekselio turėtojo) reikalavimo teisė, atsiradusi iš abstraktaus pobūdžio prievolės, laikoma galiojančia, kol neįrodyta priešingai. Kadangi vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas ir prievolė, atsiradusi iš abstraktaus sandorio, taip pat yra abstrakti, kreditorius (vekselio turėtojas) neturi įrodinėti nei jo reikalavimo teisės atsiradimo teisinio pagrindo, nei jo galiojimo. Tuo atveju, kai teisinis santykis atsiranda iš abstraktaus sandorio, būtent skolininkas (vekselio davėjas) privalo įrodyti, jog nėra tokio teisinio santykio atsiradimo pagrindo arba kad jis negalioja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2013). Todėl atsakovas (vekselio turėtojas), kuriam ieškiniu pareikšti iš abstrakčios prievolės kylantys reikalavimai, gali remtis tikruoju tarp šalių susiformavusiu teisiniu santykiu (sandoriu) ir įrodinėti iš šio teisinio santykio (sandorio) atsiradusios prievolės ar jos dalies pasibaigimą arba ginčyti jos galiojimą, pareikšdamas savarankišką priešpriešinį reikalavimą. Tokiu atveju vekselis, kaip vienašalis sandoris, gali netekti jam būdingo abstraktumo ir įrodymų tyrimas, vertinimas bei ginčo santykių teisinis kvalifikavimas gali vykti remiantis tikraisiais ginčo šalis siejusiais teisiniais santykiais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-507-684/2018).

8729.

88BAB „Ekra“ išdavė 2015 m. kovo 31 d. vekselį, kuriuo įsipareigojo sumokėti vekselio gavėjai HUBER SE 207 000,00 Eur skolą 2015 m. rugsėjo 30 d. Tarp šalių nėra ginčo dėl to, jog apeliantė (vekselio davėja) išdavė pareiškėjai (vekselio gavėjai) paprastąjį neprotestuotiną vekselį, atliekantį prievolės užtikrinimo funkciją, ir iš kurio pareiškėja (vekselio gavėja) kildina savo reikalavimą (CK 6.70 straipsnio 1 dalis). Pareiškėja (vekselių turėtoja) neinicijavo vekselio davėjos išduoto paprastojo neprotestuotino vekselio realizavimo procedūros Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka, tačiau, pasibaigus jame nustatytam mokėjimo terminui, kreipėsi į BAB „Ekra“ (vekselio davėjos) bankroto administratorių dėl minėto vekselio pagrindu atsiradusios skolos patvirtinimo apeliantės bankroto byloje. Apeliantė su pareiškėjos reikalavimu nesutinka ir įrodinėja, jog HUBER SE negali buti laikoma tinkamai įvykdžiusi savo įsipareigojimus pagal subrangos sutartį ir jai nepriklauso sulaikyta 10 proc. sutarties kainos dalis, kadangi pareiškėja neperdavė BAB „Ekra“ galutinai užbaigtų darbų – dumblo džiovyklos, kaip veikiančio objekto (suderintų ir paleistų mechanizmų) pagal statybos darbų priėmimo aktą.

8930.

90Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.681 straipsnio 1 dalyje pateiktą statybos rangos sutarties sampratą rangovo teisė gauti atlyginimą už atliktą darbą susijusi su jo pareiga darbus atlikti tinkamai ir laiku, t. y. pagrindas rangovui reikalauti užsakovą vykdyti jo priešpriešinę pareigą – sumokėti už darbus – yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, kurį patvirtina specialus dokumentas – darbų perdavimo–priėmimo aktas. Nuo šiuo aktu fiksuojamo atliktų darbų perdavimo ir priėmimo momento atsiranda užsakovo prievolė už darbus atsiskaityti sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka (CK 6.662, 6.694 straipsniai). Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas yra įstatyme įtvirtintas rangos sutarties vykdymo dokumentas, abiejų sutarties šalių pasirašomas dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs sumokėjimas rangovui už atliktus darbus. Šis aktas yra įrodymų šaltinis, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti, ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Atliktų darbų akte nurodomos aplinkybės apie faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertę, atliktų darbų trūkumai, taip pat fiksuojama užsakovo valia priimti atliktų darbų rezultatą su išlygomis ar be jų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-253-469/2018).

9131.

92Byloje esantys įrodymai patvirtina aplinkybes, jog HUBER SE, per subrangos sutartyje numatytą 12 mėn. terminą, kuris baigėsi 2013 m. rugpjūčio 7 d. (subrangos sutarties 2.5.c papunktis), 2012-04-26–2012-08-07 laikotarpiu pateikė įrenginius į statybos objektą. Šiuos duomenis pagrindžia HUBER SE sąskaitų, pateiktų apmokėti AB „Ekra“, lentelė, taip pat krovinio važtaraščiai, CMR važtaraščiai ir kt. Pretenzijų dėl atliktų darbų ar pateiktų įrenginių kokybės pareiškėja iš apeliantės negavo. 2015 m. gruodžio 30 d. statybos užbaigimo aktu valstybinė komisija priėmė Panevėžio dumblo įrenginių statybą, nurodant, jog statiniai atitinka statinio projekto sprendinius, statyba baigta, o pagal pasirašytus dvišalius atliktų darbų aktus AB „Ekra“ (genrangovas) pridavė, o UAB „Aukštaitijos vandenys“ (užsakovas) priėmė statybos darbus. Neatliktų darbų suvestinės 2014 m. gruodžio 16 d. duomenimis, neatlikti darbai dumblo džiovinimo grandyje, kurią vykdė HUBER SE, sudarė 16 026,00 Eur iš bendros 2 070 000,00 Eur sutarties kainos ir HUBER SE atliktinų darbų. Šie trūkumai (buvo pašalinti šalims sudarius papildomą susitarimą ir BAB „Ekra“ vekseliu įsipareigojus sumokėti sulaikytą mokėjimą.

9332.

94Nors byloje ir nėra duomenų, kad HUBER SE ir AB „Ekra“ pasirašė dvišalį darbų pridavimo aktą, tačiau apeliacinio teismo vertinimu yra svarbiausia, jog objekto statyba iš esmės yra užbaigta ir priimta 2015 m. gruodžio 30 d. valstybinės komisijos. Akcentuotina, jog byloje pagal AB „Ekra“ 2017 m. gegužės 30 d. ir 2017 m. birželio 16 d. raštų duomenimis HUBER SE sumontuoti įrenginiai nebuvo paleisti ir iki šiol negali atlikti jiems numatytų funkcijų, todėl AB „Ekra“ pranešė pareiškėjai, kad pratęsia sulaikomus pinigus dar vienam mėnesiui, o HUBER SE nuo 2017 m. birželio vidurio tęsia derinimo darbus iki kol pasieks reikiamą rezultatą. Atsakovės AB „Ekra“ direktoriaus V. B. el. laiško duomenimis 2017 m. gegužės 31 d. FIDIK inžinieriaus padėjėjo D. M. nustatyta, kad džiovykla nepajėgi išdžiovinti numatyto dumblo kiekio dėl kondensavimo įrenginio problemų, kurias lėmė būtent Panevėžio nuotekų valyklos dumblo sudėtis (12 procentų didesnio proteino kiekis) (e. b. 3 tomas b. l. 160, 164– 165, 166-173, 7 tomas b. l. 73–74,77). Taigi, pagal byloje esančius duomenis (įrodymus) spręstina, kad HUBER SE sumontuoti įrenginiai neveikia ne dėl jų blogos kokybės ar dėl nekokybiškai atliktų darbų, o dėl dumblo sudėties neatitikimo pirkimo dokumentuose nurodytoms savybėms.

9533.

96Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima išvada, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009). Pagal įrodinėjimo civiliniame procese taisykles teismo procesinis sprendimas negali būti grindžiamas spėjimu ar prielaidomis, o tais atvejais, kai byloje nepakanka įrodymų patvirtinti šalies nurodomoms aplinkybėms, sprendimas priimamas tos šalies nenaudai, kuriai priklauso neįrodytų aplinkybių įrodinėjimo pareiga (negatyvusis įrodinėjimo pareigos aspektas) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje 2018 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1140-823/2018).

9734.

98Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantė nepateikė įrodymų, paneigiančių pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes, jog džiovykla nepajėgi išdžiovinti numatyto dumblo kiekio dėl Panevėžio nuotekų valyklos dumblo specifinės sudėtiems, o taip pat nepateikė įrodymų, patvirtinančių aplinkybes, kad mechanizmai iki šios dienos neveikia dėl HUBER SE netinkamai sumontuotų įrenginių (mechanizmų). Todėl konstatuojama, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai BAB „Ekra“ bankroto byloje patvirtino kreditorės HUBER SE 207 000,00 Eur dydžio finansinį reikalavimą.

9935.

100Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, formuojamoje kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo įmonių bankroto procese klausimu, išaiškinta, kad kreditorių reikalavimai, atsiradę iki bankroto bylos iškėlimo dienos, gali būti reiškiami ir tokius reikalavimus tvirtinanti (tikslinanti) teismo nutartis priimama iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2008; 2013 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-308/2013; kt.). Todėl paaiškėjus aplinkybei, jog džiovyklės negalėjimą paleisti sąlygoja ne kitos aplinkybės (pvz., dumblo specifinė sudėtis) o būtent HUBER SE subrangos sutartimi sutarti nepasiekti rodikliai, iki teismo sprendimo dėl BAB „Ekra“ pabaigos įsiteisėjimo išlieka galimybė teismui tikslinti kreditorės HUBER SE finansinius reikalavimus.

10136.

102Dėl netesybų. BAB „Ekra“ pažeidus prievolių vykdymo terminus, taikomi 0,05 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kurie skaičiuojami už 182 d. iki Kauno apygardos teismo nutarties iškelti AB „Ekra“ bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (Subrangos sutarties 12.5 papunktis). Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ir HUBER SE reikalavimą dėl 18 837,00 Eur delspinigių, suskaičiuotų nuo 207 000,00 Eur skolos.

103Dėl bylos procesinės baigties

10437.

105Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios panaikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dėl kitų atskirojo skundo argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamosios nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

106Dėl bylinėjimosi išlaidų

10738.

108Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja prašo priteisti iš apeliantės bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidas, leidžiant nukreipti šių išlaidų išieškojimą į BAB „Ekra“ administravimui skirtų lėšų sumą. Pagal CPK 98 straipsnį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl išlaidų advokato (advokato padėjėjo) pagalbai apmokėti priteisimo to pageidaujanti šalis turi teismui raštu pateikti prašymą. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Priešingu atveju būtų pažeisti bendrieji teisingumo ir protingumo principai bei CPK 2 straipsnyje įtvirtintas civilinio proceso tikslas ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-207-313/2015). Kadangi iki atskirojo skundo išnagrinėjimo iš esmės pabaigos pareiškėja nepateikė rašytinių įrodymų, patvirtinančių turėtas bylinėjimosi išlaidas, HUBER SE išlaidos nepriteisiamos.

109Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

110Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Bylos esmė... 5. 1.... 6. Kauno apygardos teismas 2018 m. sausio 15 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Kauno apygardos teismas 2018 m. spalio 30 d. nutartimi patvirtino atsakovės... 10. 3.... 11. Teismas nustatė, kad pareiškėja HUBER SE 225 837,00 Eur dydžio finansinį... 12. 4.... 13. Pagal subrangos sutartį HUBER SE įsipareigojo suprojektuoti, pateikti... 14. 5.... 15. Subrangos sutarties 2. 1, 2.4 papunkčiais ir 3, 4 punktais šalys susitarė,... 16. 6.... 17. Papildomo susitarimo 2 punktu šalys susitarė, kad pagal šį susitarimą... 18. 7.... 19. Teismas iš 2015 m. kovo 12 d. pakeitimo nurodymo Nr. 3, sudaryto tarp... 20. 8.... 21. 2015 m. gruodžio 30 d. statybos užbaigimo aktas patvirtina, kad valstybinė... 22. 9.... 23. Taip pat teismas iš BAB „Ekra“ 2017 m. gegužės 30 d. ir 2017 m.... 24. 10.... 25. Aptartų įrodymų visuma leido teismui daryti išvadą, kad HUBER SE turi... 26. 11.... 27. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama... 28. 12.... 29. Rangos sutarties 12.5 papunkčiu šalys susitarė, jog AB „Ekra“ pažeidus... 30. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 31. 13.... 32. Atskiruoju skundu atsakovė BAB „Ekra“, atstovaujama bankroto... 33. 13.1.... 34. pirmosios instancijos teismas padarė nepagristas išvadas bei netinkamai... 35. 13.2.... 36. Apeliantės pareiškėjai išrašytu vekseliu buvo užtikrintas sulaikytos... 37. 13.3.... 38. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamojoje byloje Nr. e2-4133-803/2018 bus... 39. 14.... 40. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja HUBER SE prašo skundą atmesti... 41. 14.1.... 42. į bylą nepateiktas pasirašytas HUBER SE ir AB „Ekre“ atliktų darbų... 43. 14.2.... 44. HUBER SE neginčija, kad BAB „Ekra“ sąmoningai nepasirašė pareiškėjo... 45. 14.3.... 46. Apeliantė nurodo, jog valstybinė komisija priėmė tik statybinę dalį, o... 47. 14.4.... 48. BAB „EKRA“ siekis nemokėti HUBER SE subrangos sutartimi priklausančios... 49. 14.5.... 50. Jokių rodiklių nepasiekiamumo pirmosios instancijos teisme BAB „Ekra“... 51. 14.6.... 52. Apeliantės pateikti argumentai dėl vekselio sąlyginio realizavimo yra... 53. 14.7.... 54. Taip pat pareiškėja nesutinka su apeliantės procesiniu prašymu stabdyti... 55. Teisėjų kolegija... 56. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 57. Dėl bylos ribų... 58. 15.... 59. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 60. Dėl atskirojo skundo netenkinimo... 61. 16.... 62. Dėl prašymo sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą, kol bus išnagrinėta... 63. 17.... 64. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 65. 18.... 66. Pagal CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą,... 67. 19.... 68. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Vilniaus apygardos... 69. 20.... 70. Taigi, nagrinėjamojoje byloje sprendžiamas ginčas tarp BAB „Ekra“... 71. 21.... 72. Dėl faktinių aplinkybių. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad... 73. 22.... 74. Dėl HUBER SE reikalavimo teisės į atsakovę pagal vekselį. Vekselis gali... 75. 23.... 76. Dėl vekseliu užtikrintos prievolės sumokėti 10 proc. subrangos sutarties... 77. 24.... 78. Pagal HUBER SE (subrangovo) ir AB „EKRA“ (genrangovo) sudarytą subrangos... 79. 25.... 80. Generalinis rangovas atsako užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą... 81. 26.... 82. 2015 m. balandžio 23 d. / 27 d. papildomo susitarimo prie subrangos rangos... 83. 27.... 84. Subrangos sutarties 2. 1, 2.4 papunkčiais, 3 ir 4 punktais šalys susitarė,... 85. 28.... 86. Išduotas vekselis, atlikdamas tos prievolės įvykdymo užtikrinimo funkciją,... 87. 29.... 88. BAB „Ekra“ išdavė 2015 m. kovo 31 d. vekselį, kuriuo įsipareigojo... 89. 30.... 90. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio... 91. 31.... 92. Byloje esantys įrodymai patvirtina aplinkybes, jog HUBER SE, per subrangos... 93. 32.... 94. Nors byloje ir nėra duomenų, kad HUBER SE ir AB „Ekra“ pasirašė... 95. 33.... 96. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus reikalavimą... 97. 34.... 98. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantė nepateikė įrodymų, paneigiančių... 99. 35.... 100. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, formuojamoje... 101. 36.... 102. Dėl netesybų. BAB „Ekra“ pažeidus prievolių vykdymo terminus, taikomi... 103. Dėl bylos procesinės baigties... 104. 37.... 105. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės... 106. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 107. 38.... 108. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja prašo priteisti iš... 109. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 110. Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 30 d. nutartį palikti nepakeistą....