Byla e2-2302-607/2015
Dėl skolos priteisimo

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Žebelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Deneira“ ieškinį atsakovui A. J. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Deneira“ ieškiniu kreipėsi į teismą dėl 28,96 Eur skolos, 115,87 Eur palūkanų, 131,02 proc. metinių palūkanų nuo priteistos kredito sumos 28,96 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 % dydžio procesinių palūkanų, 90 Eur ikiteisminio išieškojimo išlaidų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo A. J..

3Atsakovui apie iškeltą civilinę bylą bei ieškovės reikalavimus pranešta tinkamai, paskelbiant specialiame interneto tinklapyje www.teismas.lt skiltyje ,,Teismų pranešimai‘‘. Tačiau atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovo prašymas priimti sprendimą už akių tenkintinas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 straipsnis, 142 straipsnio 4 dalis ir 262 straipsnio 2 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad pirminis kreditorius UAB „Ferratum“, teikiantis paskolas klientams, pateikusiems paraiškas paskolai gauti trumposiomis žinutėmis (SMS), kurių paskolų teikimo sąlygos skelbiamos viešai tinklalapyje www.ferratum.lt (www.minipaskola.lt), sudarė paskolos sutartį, pagal kurią atsakovui buvo suteikta 28,96 Eur (100 Lt) paskola 15 dienų laikotarpiui, pervedant į atsakovui paraiškoje nurodytą sąskaitą. Atsakovas suteiktą paskolą priėmė, teise atsisakyti nuo paskolos sutarties nepasinaudojo, tačiau nustatytu terminu pirminiam kreditoriui paskolos negrąžino.

72014-12-19 pirminis kreditorius UAB „Ferratum“ skolos iš atsakovo reikalavimo teisę perleido naujam kreditoriui – ieškovui UAB „Deneira“. Atsakovas 2015-05-19 raštu buvo informuotas apie kreditoriaus pasikeitimą ir buvo paprašyta sumokėti tai dienai susidariusią skolą, tačiau su naujuoju kreditoriumi skolininkas neatsiskaitė.

8Remiantis Vartojimo kredito specialiųjų sąlygų 5.1 ir 5.2 p., atsakovas įsipareigojo už naudojimąsi kredito pinigais mokėti 131,02 proc. dydžio metines palūkanas. Ieškovo paskaičiavimu, atsakovas jam liko skolingas 28,96 Eur skolos (negražinto kredito), 115,87 Eur palūkanų.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 str. 1 d. paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui gautą sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su pradiniu kreditoriumi UAB „Ferratum“ ar naujuoju kreditoriumi UAB „Deneira“, todėl iš jo priteistina 28,96 Eur skola ieškovo naudai (Lietuvos Respublikos CPK 178 str.).

10Ieškovas prašo priteisti 115,87 Eur palūkanų už naudojimąsi pinigais, taikant 131,02 proc. metinių palūkanų dydį ir 131,02 proc. metinių palūkanų nuo priteistos kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš atsakovo. Pridėtoje vartojimo kredito sutarties specialiosiose sąlygose nurodyta, kad bendra kredito metinė norma yra 248,26 proc. Prašymas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.

11Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-3-536/2008; Nr. 3K-3-502/2009; Nr. 3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

12Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Preziumuojama, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio įstatymo nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu yra didesnė nei 200 (du šimtai) %. Nagrinėjamu atveju bendra kredito kainos metinė palūkanų norma yra 248,26 %, todėl laikytina, kad ji neprotinga, nepagrįsta, neatitinka sąžiningos verslo praktikos reikalavimų ir pažeidžia vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyrą. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (į nesumokėtos skolos dydį, nuo kurios skaičiuotos palūkanos, ir prašomų priteisti palūkanų santykį, kredito sutarties sąlygas dėl palūkanų dydžio, terminą, kuriam buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis), teismas daro išvadą, kad šalių sudarytoje sutartyje įtvirtinta sąlyga dėl palūkanų dydžio nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šitokiu būdu yra pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra ir ekonomiškai silpnesnės sutarties pusės – vartotojo – teisės ir interesai. Be to, nors kreditas nebuvo grąžintas Vartojimo kredito sutartyje numatytu terminu, tačiau ieškinys pateiktas praėjus daugiau nei dvejiems metams. Vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, išanalizavęs bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.248 straipsnio 4 dalimi, 6.253 straipsnio 5 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, 6.259 straipsniu, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl sutartinių palūkanų dydis mažintinas 2 kartus iki teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus atitinkančio dydžio – 57,96 Eur palūkanų.

13Ieškovas taip pat prašo priteisti 131,02 proc. metines palūkanas nuo priteistos kredito sumos, t. y. nuo 28,96 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Didesni negu CK 6.210 straipsnyje nustatyti kompensuojamųjų palūkanų dydžiai gali būti taikomi, kai šalys dėl to susitaria (CK 6.37 straipsnio 1, 3 dalys), tačiau toks šalių susitarimas neturi prieštarauti įstatymams, sąžiningumo ir protingumo principams (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Priešingu atveju teismas turi teisę sumažinti per dideles sutartines palūkanas. Nagrinėjamu atveju bendra kredito kainos metinė palūkanų norma yra 248,26 %, todėl laikytina, kad ji neprotinga, nepagrįsta, neatitinka sąžiningos verslo praktikos reikalavimų ir pažeidžia vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyrą, todėl ir palūkanų dydis mažintinas 2 kartus iki teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus atitinkančio dydžio ir priteistinos 65,51 proc. metinės palūkanos nuo priteistos kredito sumos (28,96 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškovas prašo išieškoti iš atsakovo skolos administravimo išlaidas – 90,00 Eur už ikiteisminio skolos išieškojimo paslaugas. Teismas sprendžia, kad reikalavimas dėl 90,00 Eur skolos administravimo išlaidų priteisimo yra neįrodytas, nes iš pridėtų dokumentų (2015-04-24 Skolų valdymo konsultacijų teikimo sutarties) neįmanoma nustatyti, už kokių dokumentų parengimą buvo patirtos šios išlaidos. Prie bylos pridėtas įrodymas, kad ieškovas atsakovui išsiuntė pranešimą dėl reikalavimo įvykdymo, tačiau neįrodė, kad dėl to patyrė 90,00 Eur išlaidas, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 90,00 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo atmestinas.

15CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovo prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą, neįskaičiuojant 28,96 Eur kredito sumos, nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra 2015-10-23, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio l dalis).

16Ieškovas patyrė 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro ieškovo sumokėtas žyminis mokestis. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies, vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintiems ieškinio reikalavimams, ieškovui iš atsakovo priteistina 15 Eur bylinėjimosi išlaidų, nes tai minimalus mokėtinas žyminis mokestis ginčo teisenos bylose turtiniuose ginčuose elektroninėse bylose ( CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 p.).

17Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį patenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo A. J., a.k. ( - ) ieškovui UAB „Deneira“, į. k. 302880890, 28,96 Eur (dvidešimt aštuonis eurus 96 ct) skolos, 57,96 Eur (penkiasdešimt septynis eurus 93 ct) palūkanų, 65,51 proc. metines palūkanas nuo priteistos kredito sumos (28,96 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2015-10-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 57,93 Eur sumos (neįskaičiuojant 28,96 Eur kredito sumos) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-10-23) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

20Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Tauragės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas UAB „Deneira“ per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Žebelienė, rašytinio... 2. ieškovas UAB „Deneira“ ieškiniu kreipėsi į teismą dėl 28,96 Eur... 3. Atsakovui apie iškeltą civilinę bylą bei ieškovės reikalavimus pranešta... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad... 7. 2014-12-19 pirminis kreditorius UAB „Ferratum“ skolos iš atsakovo... 8. Remiantis Vartojimo kredito specialiųjų sąlygų 5.1 ir 5.2 p., atsakovas... 9. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 str. 1 d.... 10. Ieškovas prašo priteisti 115,87 Eur palūkanų už naudojimąsi pinigais,... 11. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 12. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21... 13. Ieškovas taip pat prašo priteisti 131,02 proc. metines palūkanas nuo... 14. Ieškovas prašo išieškoti iš atsakovo skolos administravimo išlaidas –... 15. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas... 16. Ieškovas patyrė 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro ieškovo... 17. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-287... 18. ieškinį patenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo A. J., a.k. ( - ) ieškovui UAB „Deneira“, į. k.... 20. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovas UAB „Deneira“ per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo...