Byla e2-11651-769/2016
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant ieškovo AB „Swedbank“ atstovui Vincentui Šupiniui, nedalyvaujant atsakovui N. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Swedbank“ ieškinį atsakovui N. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su pradiniu ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo 289,04 Eur negrąžinto kredito, 73,87 Eur nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą, 25,20 Eur nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą, 1,86 Eur nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas, 12,5 proc. dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą kredito sumą, 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad AB „Swedbank“ ir N. P. 2008-11-15 pasirašė kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. ( - ), kuria remiantis bankas atsakovui suteikė 289,62 Eur sumos kredito limitą kredito sutartyje nurodytoje atsakovui atidarytoje sąskaitoje, bei išdavė kreditinę mokėjimo kortelę. Atsakovas nevykdė paimto kredito dalinių grąžinimų kredito sutartyje numatytomis dalimis ir terminais bei nevykdė kitų įsipareigojimų pagal kredito sutartį Nr. ( - )-R. A. buvo įspėtas apie kredito sutarties nevykdymo, tačiau kredito sutarties pažeidimų nepašalino.

32016-07-21 buvo priimta nutartis ieškovui AB „Swedbank“ pašalinti ieškinyje nurodytus trūkumus.

42016-07-27 ieškovas AB „Swedbank“ pašalino teismo nustatytus trūkumus ir nurodė, kad nuo pirmos kredito suteikimo dienos iki kredito grąžinimo dienos skaičiuojamos 12,5 proc. metinės palūkanos nuo paimtos ir negrąžintos kredito sumos. Pagal sutartį visas paimtas kreditas turėjo būti bankui grąžintas per keturis mėnesius, pasibaigus kredito limito terminui, t.y. 2011-10-31. Atsakovas po mokėjimo kortelės sutarties pasirašymo pradėjo naudotis kredito limitu. Suėjus kredito grąžinimo terminui atsakovas panaudoto kredito (289,62 Eur) negrąžino, todėl šiai dienai negrąžinto kredito suma yra 289,62 Eur.

5Teismo posėdyje ieškovo atstovas V. Šupinis paaiškino ir patikslino ieškinio reikalavimus, teigdamas, jog kad teikiant pirminį ieškinį buvo padaryta klaida, todėl negrąžinto kredito skolos suma nesutampa. Atsakovui buvo suteiktas 289, 62 Eur kreditas. Palūkanų ieškovas prašo iki 2013 metų; ieškinyje palūkanų suma nurodyta neteisinga, prašo priteisti 73,29 Eur nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą. Ieškovo atstovas nurodė, kad atsakovas turėtų mokėti palūkanas, kadangi sutarties terminas buvo iki 2011-10-31, pasibaigus terminui skola turėjo būti grąžinta, tačiau to nebuvo padaryta. Atsakovas į siųstus 2016 metų raginimus nereaguoja. Ieškovo atstovas taip pat prašo priteisti delspinigius ne už visą laikotarpį, o už pusę metų, t.y. 25,20 Eur už kreditą, ir 1,80 Eur nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas, taip pat 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai (CPK 130 str.), todėl byla nagrinėjama iš esmės atsakovui nedalyvaujant.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

9Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad AB „Swedbank“ ir N. P. 2008-11-15 pasirašė kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. 08-116094-RK, kuria remiantis bankas atsakovui suteikė 289,62 Eur sumos kredito limitą kredito sutartyje nurodytoje atsakovui atidarytoje sąskaitoje, bei išdavė kreditinę mokėjimo kortelę. Atsakovas nevykdė paimto kredito dalinių grąžinimų kredito sutartyje numatytomis dalimis ir terminais bei nevykdė kitų įsipareigojimų pagal kredito sutartį Nr. ( - )-R. A. buvo įspėtas apie kredito sutarties nevykdymo pasekmes, tačiau pažeidimų nepašalino. Teismo posėdyje ieškovo atstovas palaikė ieškinį ir prašė jį tenkinti, patikslino, kad negrąžinto kredito skola yra 289,62 Eur. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1 ir 2 d.). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, ieškovo reikalavimas dėl 289,62 Eur skolos priteisimo tenkintinas visiškai.

10Ieškovas prašo ir 73,29 Eur nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą. Įvertinus, kad šalys dėl palūkanų normos buvo susitarusios, paskaičiuota palūkanų suma nuo 2012 metų vasario mėn. iki 2013 metų spalio mėn. laikytina pagrįsta, todėl priteistina.

11Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo ir 25,20 Eur nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą bei 1,80 Eur nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas. Šioje dalyje ieškinys netenkintinas. Iš bylos medžiagos matyti, kad prašomi priteisti delspinigiai (25,20 Eur nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą bei 1,80 Eur nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas) yra paskaičiuoti iki 2012-08-15. Ieškinys dėl delspinigių priteisimo teismui pateiktas po daugiau kaip 4 metų, nors LR Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 5 dalis nustato sutrumpintą ieškinio senaties terminą dėl netesybų išieškojimo. CK 1.124 str. ieškinio senatis apibrėžta kaip įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Šio instituto tikslas yra sudaryti realią galimybę asmenims apginti savo pažeistą teisę, užtikrinti civilinių santykių stabilumą, užkirsti kelią neapibrėžtą laiką bylinėtis ir skatinti asmenį kuo greičiau ginti savo pažeistą teisę. Ieškovą ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek E. S., tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, įvertinus konkrečios bylos aplinkybes, tai, kad fiziškai procesiniai dokumentai atsakovui nebuvo įteikti, jam, kaip silpnesniajai sutarties šaliai, nebuvo išaiškintos įstatymo nuostatos dėl teisės reikalauti taikyti ieškinio senatį byloje, vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika dėl padidintos vartotojų teisų apsaugos, dėl teismo pareigos būti aktyviam tokio pobūdžio bylose, reikalavimas dėl 27 eurų delspinigių, paskaičiuotų iki 2012-08-15, priteisimo negali būti tenkinamas.

12Ieškovas reiškia reikalavimą priteisti iš atsakovo sutartines palūkanas pagal Sutartį, t.y. 12,5 procentų mokėjimo palūkanas nuo suteikto kredito nuo ieškinio padavimo dienos, t.y. nuo 2016-07-13. Teismas, įvertinęs, kad pradinis ieškinys buvo paduotas su trūkumais, patikslintas ieškinys priimtas tik 2016-08-02, šį reikalavimą tenkina iš dalies, prašomas palūkanas priteisdamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2016-08-02 iki visiško kredito bankui grąžinimo dienos.

13Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo numatyta CK 6.37 straipsnio 2 dalyje, todėl ieškovo prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą skolą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-08-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

14Iš dalies tenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovui priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovas mokėjimo nurodymu Nr. 451359 „Swedbank“ banke sumokėjo 15,00 Eur žyminio mokesčio, patenkinus ieškinį iš dalies iš atsakovo ieškovui priteistina 14,00 Eur žyminio mokesčio. Išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, byloje yra 4,50 Eur, jos valstybei priteistinos iš atsakovo.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovui AB „Swedbank“ , j.a.k.112029651, iš atsakovo N. P., a.k. ( - ) 289,62 Eur ( du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus ir 62 ct) negrąžinto kredito, 12,5 procentų metinių palūkanų nuo 289,62 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, 2016-08-02, iki visiško kredito grąžinimo dienos, 73,29 Eur (septyniasdešimt tris eurus ir 29 ct) palūkanų, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 14,00 Eur ( keturiolika Eur 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Priteisti valstybei iš atsakovo N. P., a.k. ( - ) 4,50 Eur (keturis eurus 50 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaita Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

20Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su pradiniu ieškiniu prašydamas priteisti iš... 3. 2016-07-21 buvo priimta nutartis ieškovui AB „Swedbank“ pašalinti... 4. 2016-07-27 ieškovas AB „Swedbank“ pašalino teismo nustatytus trūkumus ir... 5. Teismo posėdyje ieškovo atstovas V. Šupinis paaiškino ir patikslino... 6. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui apie bylos... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 8. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 9. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad AB „Swedbank“ ir... 10. Ieškovas prašo ir 73,29 Eur nesumokėtų palūkanų už negrąžintą... 11. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo ir 25,20 Eur nesumokėtų delspinigių... 12. Ieškovas reiškia reikalavimą priteisti iš atsakovo sutartines palūkanas... 13. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio metines... 14. Iš dalies tenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovui priteistinos rašytiniais... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti ieškovui AB „Swedbank“ , j.a.k.112029651, iš atsakovo N. P.,... 18. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Priteisti valstybei iš atsakovo N. P., a.k. ( - ) 4,50 Eur (keturis eurus 50... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...