Byla 2A-1040-123/2013
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Virginijos Nijolės Griškevičienės, kolegijos teisėjų Erikos Misiūnienės, Alvydo Žerlausko, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovo R. G. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų G. J., V. J., G. E. J., V. J. ir V. J. ieškinius atsakovams R. G., M. J., tretiesiems asmenims Palangos miesto savivaldybei, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl žalos atlyginimo priteisimo,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2007-10-12 nuosprendžiu, pakeistu Klaipėdos apygardos teismo 2008-07-04 nuosprendžiu, pripažino kaltu ir nuteisė pagal BK 24 str. 5 d., 6 d., 187 str. 2 d. R. G., pagal BK 187 str. 2 d. A. S. ir M. J. už tai, kad jie, veikdami bendrininkų grupe, įvykdė didelės vertės, turinčio didelės istorinės ir kultūrinės reikšmės, svetimo turto – ( - ), t. y. pastato, esančio ( - ) – 2002-08-25 sugadinimą visuotinai pavojingu būdu (padegant). Teismas taip pat pripažino nukentėjusiesiems G. J., A. T. ir civiliniam ieškovui Palangos miesto savivaldybei teisę į civilinio ieškinio dėl turtinės žalos atlyginimo priteisimo patenkinimą ir ieškinio dydžio klausimą perdavė spręsti civilinio proceso tvarka.

3Ieškovai prašo priteisti iš atsakovų R. G. ir M. J. solidariai 1 500 000 Lt: G. J. – 570 000 Lt; V. J. – 90 000 Lt; G. E. J. – 420 000 Lt; V. J. – 210 000 Lt, V. J. – 210 000 Lt ir bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b. l. 135–136). Reikalavimas priteisti iš atsakovų 1 500 000 Lt žalos atlyginimo grindžiamas tuo, kad 2002-08-25, apie 11 val., ieškovui G. J. priklausančios 43/100, trečiajam asmeniui Palangos miesto savivaldybei priklausanti ½ ir A. T. priklausiusios 7/100 administracinio pastato, unikalus Nr. ( - ), ir kitų statinių, unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), dalys, buvo apgadintos gaisro metu.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-11-05 sprendimu ieškovų ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė solidariai iš atsakovų R. G. ir M. J. ieškovui G. J. – 282 317,20 Lt, V. J. – 44 576,40 Lt, ieškovei G. E. J. – 208 023,20 Lt, ieškovėms V. J. – 104 011,60 Lt ir V. J. – 104 011,60 Lt žalos atlyginimo. Kitą ieškovų ieškinio dalį atmetė. Priteisė ieškovui G. J. 1 415 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo iš atsakovų R. G. ir M. J. – po 707,50 Lt iš kiekvieno; priteisė ieškovei V. J. 900 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo iš atsakovų R. G. ir M. J. – po 450 Lt iš kiekvieno; priteisė valstybei bylinėjimosi išlaidų atlyginimą iš atsakovų R. G. ir M. J. – po 11 190 Lt iš kiekvieno.

5Apeliaciniu skundu atsakovas R. G. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-11-05 sprendimo dalį, kuria patenkintas ieškinys, pakeisti, sumažinat priteistą sumą iki 8 251 Lt.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovų atstovė advokatė A. K. prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas G. J. prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti.

8Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos nurodo, kad apeliacinis skundas nepagrįstas.

9Atsakovo R. G. apeliacinis skundas dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 5 d. sprendimo perduotinas nagrinėti Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriui.

10Civilinis ieškinys baudžiamajame procese – tai asmens, dėl nusikalstamos veikos patyrusio turtinės ar neturtinės žalos, reikalavimas įtariamajam (kaltinamajam) ar už jo veikas materialiai atsakingiems asmenims atlyginti padarytus nuostolius.

11Pagal BPK 112 straipsnio 1 dalies prasmę civilinis ieškinys pareiškiamas rašytine forma, paduodant pareiškimą ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui bet kuriuo proceso metu, tačiau ne vėliau kaip iki įrodymų tyrimo pradžios. Pagal BPK 110 straipsnio 1 dalį civiliniu ieškovu pripažįstamas fizinis ar juridinis asmuo, kuris baudžiamojoje byloje reikalauja atlyginti dėl įtariamojo ar kaltinamojo nusikalstamos veikos patirtą turtinę ar neturtinę žalą. Civilinio ieškovo statusą pareiškėjas įgyja nuo ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo procesinio sprendimo pripažinti ieškovu priėmimo momento. Vadovaudamasis BPK 11 straipsnio 1 dalimi, 305 straipsnio 5 dalimi, 307 straipsnio 6 dalies 1 punktu, teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, privalo išspręsti civilinį ieškinį. BPK 115 straipsnio 2 dalyje numatyta išimtis, kad kai negalima civilinio ieškinio tiksliai apskaičiuoti neatidėjus baudžiamosios bylos nagrinėjimo ar negavus papildomos medžiagos, teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, gali pripažinti civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, o klausimą dėl ieškinio dydžio perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka.

12Kaip matyti iš Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-10-12 nuosprendžio G. J. (šioje byloje ieškovas) baudžiamojoje byloje buvo pareiškęs 1 500 000 Lt dydžio civilinį ieškinį, nes gaisro metu buvo sugadintas turintis didelės istorinės bei kultūrinės reikšmės svetimas turtas – Palangos m. savivaldybei, ( - ) A. T., G. J. bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis priklausantis ( - ). Pagal BPK 305 straipsnio 5 dalies, 307 straipsnio 6 dalies 1 punkto nuostatas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas privalo išspręsti civilinį ieškinį. Tik išimtiniais atvejais ieškinys gali būti neišnagrinėtas, pripažįstant civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, klausimą dėl ieškinio dydžio perduodant nagrinėti civilinio proceso tvarka (BPK 115 str. 2 d.), tačiau ir tokiu atveju ieškinio dalis dėl žalos atlyginimo paprastai išsprendžiama baudžiamojoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-09 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-171/2009, 2009-10-20 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-400/2009; kt.).

13Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, 2007-10-12 priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, nukentėjusiajam G. J. pripažino teisę į civilinio ieškinio patenkinimą, o klausimą dėl ieškinio dydžio perdavė nagrinėti civilinio proceso tvarka. Nepaisant to, kad nukentėjusiojo

14G. J. civilinis ieškinys buvo perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka, atskira civilinė byla neturėjo būti užvedama, o įsiteisėjus nuosprendžiui, to paties teismo iniciatyva turėjo būti tęsiamas procesas pagal CPK taisykles baudžiamojoje byloje. Ši nuostata suformuota išplėstinėje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo septynių teisėjų kolegijos nutartyje, priimtoje 2010-06-21 byloje Nr. 3K-7-245/2010. Paprastai ieškinį nagrinėja tas teismas, kuris nagrinėjo baudžiamąją bylą, t. y. paprastai ieškinį nagrinėja Baudžiamųjų bylų teisėjų kolegija. Tokio pobūdžio teismų praktika vadovaujasi ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-06-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1593/2011; Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-01-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.

152-66/2009).

16Konstitucinis Teismas 2007-10-24 nutarime įtvirtino teismo precedentą, kaip teisės šaltinį. Teismų precedentų privalomumas yra vertikalus ir horizontalus. Tai reiškia, kad teismai taikydami ir aiškindami įstatymus privalo atsižvelgti ne tik į aukštesniosios instancijos teismų priimtus sprendimus (vertikalus precedentas), bet ir savo sukurtus vėliausius precedentus analogiškose bylose (horizontalus precedentas), t. y. turi atsižvelgti taip pat į savo paties teisės taikymo praktiką.

17Klaipėdos apygardos teismas 2013-03-20 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-526-123/2013 pagal ieškovės Palangos miesto savivaldybės ieškinį atsakovams R. G. ir M. J., trečiajam asmeniui Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, dėl turtinės žalos atlyginimo atsakovo R. G. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-11-28 sprendimo byloje perdavė nagrinėti Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriui. Klaipėdos apygardos teismas baudžiamojoje byloje Nr. 1A-441-174/2013 atsakovo R. G. apeliacinį skundą atmetė.

18Nagrinėjamu atveju ieškovais civilinėje byloje be G. J. yra V. J., G. E. J., V. J. ir V. J., kurios baudžiamojoje byloje nebuvo pripažintos nukentėjusiomis ar civilinėmis ieškovėmis, tačiau bendra ieškovų pareikšto ieškinio suma – 1 500 000 Lt – yra tapati baudžiamojoje byloje pareikštam nukentėjusiojo G. J. civiliniam ieškiniui, kyla iš to paties dalyko – turtinės žalos atlyginimo dėl ieškovams priklausančios pastato dalies sunaikinimo, todėl ši aplinkybė nekliudo perduoti ieškovų apeliacinio skundo Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriui.

19Teisėjų kolegija atsižvelgusi į teismų praktikos nuostatas ir į Konstitucinio Teismo imperatyvią nuostatą laikytis precedentų – sprendimų analogiškose bylose, konstatuoja, kad atsakovo R. G. apeliacinis skundas dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-11-05 sprendimo nagrinėtinas Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriuje.

20Vadovaudamasi CPK 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

21atsakovo R. G. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 5 d. sprendimo perduoti nagrinėti Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2007-10-12 nuosprendžiu, pakeistu... 3. Ieškovai prašo priteisti iš atsakovų R. G. ir M. J. solidariai 1 500 000... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-11-05 sprendimu ieškovų ieškinį... 5. Apeliaciniu skundu atsakovas R. G. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovų atstovė advokatė A. K. prašo... 7. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas G. J. prašo atsakovo apeliacinį... 8. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Kultūros paveldo... 9. Atsakovo R. G. apeliacinis skundas dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 10. Civilinis ieškinys baudžiamajame procese – tai asmens, dėl nusikalstamos... 11. Pagal BPK 112 straipsnio 1 dalies prasmę civilinis ieškinys pareiškiamas... 12. Kaip matyti iš Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-10-12 nuosprendžio G.... 13. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, 2007-10-12 priimdamas... 14. G. J. civilinis ieškinys buvo perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka,... 15. 2-66/2009).... 16. Konstitucinis Teismas 2007-10-24 nutarime įtvirtino teismo precedentą, kaip... 17. Klaipėdos apygardos teismas 2013-03-20 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 18. Nagrinėjamu atveju ieškovais civilinėje byloje be G. J. yra V. J., G. E. J.,... 19. Teisėjų kolegija atsižvelgusi į teismų praktikos nuostatas ir į... 20. Vadovaudamasi CPK 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija... 21. atsakovo R. G. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo...