Byla 2KT-58/2014
Dėl Palangos miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-615-588/2009 proceso atnaujinimo nagrinėjimo

1Laikinai einanti Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės pareigas teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė, išnagrinėjusi pareiškėjo F. V. prašymą dėl Palangos miesto apylinkės teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. A2-806-890/2014 pagal pareiškėjo F. V. prašymą dėl Palangos miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-615-588/2009 proceso atnaujinimo nagrinėjimo,

Nustatė

22014-08-04 Klaipėdos apygardos teisme gautas iš Palangos miesto apylinkės teismo persiųstas pareiškėjo F. V. prašymas dėl Palangos miesto apylinkės teismo nušalinimo. Prašo bylą perduoti nagrinėti kitam teismui ir nurodo, kad visos šio teismo teisėjos yra suinteresuotos bylos baigtimi. Teisėja Eglė Žakevičiūtė nagrinėjo kitą civilinę bylą Nr. 2-36-890/2013, kurioje atmetė pareiškėjo ieškinį, tačiau Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2A-48-513/2013 panaikino apylinkės teismo sprendimą ir ieškinį tenkino. Teisėja Diana Vercinskė nagrinėjo prašomą atnaujinti civilinę bylą Nr. 2-615-588/2009, kurioje priėmė pareiškėjui nepalankų sprendimą. Teisėja Viktorija Vasiliauskienė nėra nagrinėjusi jokios su pareiškėju susijusios bylos, tačiau vis vien gali būti nešališka nagrinėdama šią bylą, kadangi kitos dvi teisėjos galimai darys įtaką jos priimamiems sprendimams. Taip pat nurodo ir tai, kad šis teismas jau buvo nušalintas nuo civilinės bylos tarp tų pačių šalių nagrinėjimo Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2KT-88/2012.

3Prašymas netenkintinas.

4Byla gali būti perduodama iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui, jeigu, nušalinus vieną ar kelis teisėjus ar teisėjams nusišalinus, apylinkės teisme nebėra teisėjų, turinčių teisę nagrinėti bylą (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 34 str. 2 d. 3 p.). Bylą nagrinėjančio apylinkės teismo teisėjams pareikšto nušalinimo ir bylos perdavimo iš vieno apylinkės teismo kitam apylinkės teismui klausimus išsprendžia apygardos teismo, kurios veiklos teritorijoje yra šie apylinkės teismai, pirmininkas arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 34 str. 3 d., 69 str. 1 d.).

5Įstatymas suteikia teisę dalyvaujantiems byloje asmenims pareikšti nušalinimą teisėjui, jeigu jo dalyvavimas nagrinėjant bylą gali būti kliūtimi dalyvaujantiems byloje asmenims realizuoti teisę į tinkamą procesą (CPK 65, 66, 68, 71 straipsniai). Procesas bus tinkamas tik tuomet, kai bylą (ieškinį, prašymą) išnagrinės pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas, kuris yra teisėtos sudėties (Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29, 109, 117 str.). Todėl visais atvejais teisėjas gali būti nušalinamas ne esant dalyvaujančių byloje asmenų pageidavimui, o tik tuomet, kai egzistuoja tam tikrais duomenimis pagrįstos abejonės dėl jo šališkumo, t. y. tik esant konkrečioms aplinkybėms, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėjančio teisėjo nešališkumu.

6Įstatymas reikalauja, jog nušalinimo pareiškimas, siekiant užtikrinti greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, būtų motyvuotas (CPK 68 str. 2 d.) ir jis turi būti pareikštas konkrečiam teisėjui ar konkretiems teisėjams (CPK 68 str. 4 d.), bet ne teismui.

7Pareiškėjas F. V. teigia, kad Palangos miesto apylinkės teisme civilinė byla dėl proceso atnaujinimo negali būti teisingai ir nešališkai išnagrinėta, kadangi teisėjos Eglės Žakevičiūtės išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-36-890/2013 pagal ieškovo F. V. ieškinį atsakovams A. S., I. S., V. S., tretiesiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl statinių pripažinimo neteisėtais ir įpareigojimo juos nugriauti F. V. ieškinys atmestas, o apeliacinės instancijos teismas panaikino šį procesinį sprendimą. Teisėja E. Žakevičiūtė priėmė ieškovui nepalankų sprendimą, aukštesnis teismas priėmė priešingą sprendimą – ieškinį tenkino, todėl teisėja gali būti suinteresuota šios bylos baigtimi, o nurodytos aplinkybės pareiškėjui kelia abejonių teisėjos nešališkumu. Pažymėtina, kad teismo veikla yra susijusi su atskirų procesinių veiksmų atlikimu ir procesinių sprendimų priėmimu, todėl ji negali būti vertinama kaip teisėjų šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjų nušalinimo pagrindas. Todėl aplinkybė, jog šios Palangos miesto apylinkės teismo teisėja kitoje byloje sprendė pareiškėjo ginčą ir jos priimtas sprendimas buvo nepalankus pareiškėjui, nesudaro pagrindo teigti apie teisėjos E. Žakevičiūtės galimą suinteresuotumą bylos dėl proceso atnaujinimo baigtimi. Įstatymas numato galimybę nušalinti teisėją, jeigu jis dalyvavo priimant sprendimą toje pačioje byloje (CPK 65 str. 1 d. 6 p.). Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinėje sistemoje „Liteko“ esančių duomenų, civilinę bylą Nr. 2-615-588/2009 pagal ieškovų A. S., V. S. ir I. S., ieškinį atsakovams F. V., Palangos miesto savivaldybei, tretiesiems asmenims S. S., M. B. dėl įpareigojimo netrukdyti naudotis servitutu, statybos leidimo panaikinimo ir pastato atstatymo iki buvusios būklės, pagal atsakovo F. V. priešieškinį ieškovams A. S., V. S., I. S., Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, tretiesiems asmenims S. S., M. B. dėl dalies žemės sklypo išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo ir Klaipėdos apskrities viršininko įsakymo 2003-06-03 Nr. 13.6-1765 dalies dėl kelio servituto nustatymo panaikinimo ir pagal trečiojo asmens S. S. savarankišką reikalavimą dėl nuosavybės teisių pažeidimo ir pagal ieškovo, kurioje prašoma procesą atnaujinti, išnagrinėjo teisėja Diana Jakštienė (dabar Diana Vercinskė). Prašymas dėl civilinės bylos Nr. 2-615-588/2009 proceso atnaujinimo paskirtas nagrinėti kitai teisėjai – Eglei Žakevičiūtei, nepažeidžiant CPK 370 straipsnio 5 dalies taisyklės („Nagrinėjant prašymą atnaujinti procesą ir (ar) bylą, kurioje procesas atnaujintas, negali dalyvauti teisėjas, dėl kurio sprendimo ar nutarties yra atnaujintas procesas“). Priežasčių, kodėl remiantis paminėtomis procesinėmis normomis prašymo dėl proceso atnaujinimo negali nagrinėti teisėja E. Žakevičiūtė, pareiškėjas nenurodo. F. V. nurodytos aplinkybės dėl teisėjos D. Vercinskės negalimumo nagrinėti jo prašymą dėl proceso atnaujinimo taip pat atmestinos kaip nepagrįstos, kadangi iš bylos duomenų matyti, kad skiriant šią bylą nagrinėti konkrečiam teisėjui, buvo pritaikyta CPK 370 straipsnio 5 dalis ir teisėja D. Vercinskė pažymėta kaip šio prašymo pagal nurodytą teisės normą negalinti nagrinėti Palangos miesto apylinkės teismo teisėja.

8Kaip nurodo F. V., Palangos miesto apylinkės teisme, be teisėjų E. Žakevičiūtės ir D. Vercinskės, dar dirba teisėja Pareiškėjas teigia, kad ši teisėja taip pat nebus objektyvi nagrinėdama bylą, kadangi kitos teisėjos, turinčios tikėtiną suinteresuotumą pareiškėjo bylų baigtimis, darys įtaką ir šios teisėjos priimamiems sprendimams. Tačiau šis pareiškėjo teiginys yra deklaratyvaus pobūdžio, nepagrįstas jokiais objektyviais duomenimis, kurie patvirtintų apie teisėjos V. Vasiliauskienės subjektyvų nešališkumą pareiškėjo bylos atžvilgiu, todėl vertintinas kaip asmeninė pareiškėjo nuomonė. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 3 straipsnio 3 dalis nurodo, kad teisėjai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi nuo proceso dalyvių, teismų administracijos, kitų teisėjų, valstybės valdžios institucijų, pareigūnų bei kitų asmenų. Teisėjams negali būti daromas joks politinis, ekonominis, psichologinis, socialinis spaudimas ar kitoks neteisėtas poveikis, kuris galėtų turėti įtakos. Prašyme dėl teismo nušalinimo objektyvių d

9Pareiškėjas teigia, kad Palangos miesto apylinkės teismą nušalinti reikia dar ir dėl to, kad 2012 m. rugsėjo 25 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismas jau buvo nušalinęs Palangos miesto apylinkės teismo teisėjas civilinėje byloje Nr. 2KT-88/2012. Tačiau primintina, kad šiuo atveju Palangos teismo nušalinimo klausimas buvo sprendžiamas kitoje civilinėje byloje Nr. 2-460-588/2012 ir esant kitoms aplinkybėms. Teismo nušalinimas buvo argumentuotas tuo, kad Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs suinteresuoto asmens F. V. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 21 d. nutarties, 2012 m. rugsėjo 19 d. nutartimi skundžiamą nutartį panaikino, nes konstatavo, kad procesinį sprendimą priėmė neteisėtos sudėties teismas, o tai yra absoliutus teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindas. Nurodė, kad suinteresuoti asmenys pareiškė nušalinimą visam Palangos miesto apylinkės teismui, t. y. visoms Palangos miesto apylinkės teismo teisėjoms. Teismo nuomone, Palangos miesto apylinkės teismo teisėja Liucija Paulauskaitė, išspręsdama viso teismo teisėjų, kartu ir jos, nušalinimo klausimą, pažeidė LR CPK 69 str. 1 d. nuostatas, t. y. išsprendė klausimą, kurio negalėjo spręsti

10Šiame kontekste pareiškėjui primintina kita Klaipėdos apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-73/2012, kurioje buvo atmestas pareiškėjo F. V. pareiškimas dėl Palangos miesto apylinkės teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-36-890/2013 (pareiškimo teismui pateikimo metu civilinės bylos numeris buvo 2-497-890/2013). Nušalinimo pareiškimas buvo grindžiamas tuo, kad apylinkės teismo teisėjai jau ne kartą sprendė ginčus tarp tų pačių šalių, teisėjai turi susiformavusią nuomonę apie bylos šalis, yra nusistatę vienos iš šalių atžvilgiu, todėl negali nepriklausomai ir nešališkai išnagrinėti bylos. Šiuo atveju apygardos teismas konstatavo, kad aplinkybė, jog Palangos miesto apylinkės teismo teisėjai kitose bylose sprendė pareiškėjo ginčus ir jų priimti sprendimai turėjo įtakos pareiškėjui ar buvo jam nepalankūs, nesudarė pagrindo keisti bylos teismingumą. Taigi darytina išvada, kad pareiškėjo nurodytu motyvu nušalinti Palangos miesto apylinkės teismą nuo prašymo dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimo taip pat nėra įstatyminio pagrindo. Kadangi teismo veikla yra susijusi su atskirų procesinių veiksmų atlikimu ir procesinių sprendimų priėmimu, todėl ji negali būti vertinama kaip teisėjų šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjų nušalinimo pagrindas. Todėl aplinkybė, jog šios Palangos miesto apylinkės teismo teisėjos kitose bylose sprendė pareiškėjo ginčus ir jų priimti sprendimai turėjo įtakos ar nepatiko pareiškėjui, nesudaro pagrindo nušalinti visą apylinkės teismą ar keisti bylos teismingumą.

11Taip pat primintina ir Klaipėdos apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-32/2014, kurioje buvo atmestas ieškovo F. V. prašymas dėl Palangos miesto apylinkės teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. A2-512-588/2014 nagrinėjimo ir šios bylos perdavimo nagrinėti kitam Klaipėdos apygardos teismo teritorijoje esančiam apylinkės teismui. Teismą nuo šios bylos nagrinėjimo pareiškėjas nušalinti prašė motyvuodamas tuo, kad visuose ankščiau vykusiuose ginčuose teismas akivaizdžiai palaikė Staponų interesus, o apygardos teismas ne kartą naikino apylinkės teismo priimtus procesinius sprendimus. Apygardos teismas konstatavo, kad pareiškėjo argumentai apie Palangos miesto apylinkės teismo teisėjų galimą šališkumą yra nepagrįsti objektyviais duomenimis, todėl laikytini tik subjektyvia pareiškėjo asmenine nuomone. Subjektai, turintys įstatymo suteiktus įgaliojimus spręsti klausimus dėl teisėjų nušalinimo, vadovaujasi įrodymais pagrįstais argumentais, o ne byloje dalyvaujančio asmens, reiškiančio nušalinimą, subjektyvia nuomone grindžiamomis prielaidomis ar samprotavimais.

12Kadangi šiame prašyme dėl Palangos miesto apylinkės teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. A2-806-890/2014 nagrinėjimo pareiškėjas dėsto iš esmės analogiškas aplinkybes, kurias nurodė reikšdamas nušalinimą Palangos miesto apylinkės teismui nuo civilinės bylos Nr. A2-512-588/2014 nagrinėjimo, atkreiptinas dėmesys į CPK 69 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą taisyklę, kad pareiškus pakartotinį nušalinimą, kuris grindžiamas tais pačiais argumentais, kuriais grįstas nušalinimas buvo atmestas, nušalinimo klausimą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo nušalinimo pareiškimo dienos išsprendžia bylą nagrinėjantis teisėjas (arba teisėjų kolegija). To paties straipsnio 5 dalis nustato, kad jei dalyvaujantis byloje asmuo piktnaudžiauja nušalinimo teise, bylą nagrinėjantis teisėjas (arba teisėjų kolegija), taip pat teismo pirmininkas, teismo pirmininko pavaduotojas, Civilinių bylų skyriaus pirmininkas arba jų paskirtas teisėjas, turintys teisę spręsti teisėjo (teisėjų) nušalinimo klausimą, išsprendę nušalinimo klausimą gali priimti nutartį dėl baudos šiam asmeniui skyrimo (CPK 95 str. 2 d.).

13Taigi, pareiškėjo iškeltos abejonės dėl Palangos miesto apylinkės teismo visų teisėjų galimo šališkumo nesudaro pagrindo išvadai, kad visi šio teismų teisėjai gali būti šališki ar suinteresuoti šios civilinės bylos baigtimi. Pareiškėjas turi teisę reikšti motyvuotą ir objektyviais duomenimis paremtą nušalinimą kiekvienai šio teismo teisėjai, o ne subjektyvią nuomonę, grindžiamą prielaidomis ir samprotavimais bei aplinkybėmis, kad atitinkamos teisėjos priėmė pareiškėjui nepalankius procesinius sprendimus (CPK 64-67 str.). Visais atvejais, nesutikdamas su atitinkamais teismo procesiniais sprendimais, asmuo turės procesinę teisę įstatymo nustatyta tvarka juos skųsti aukštesnės instancijos teismui (CPK 301 str. 1 ir 4 d., 306 str. 1 d. 4 p., 334 str. 3 d.).

14Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, ieškovo F. V. pareiškimas dėl Palangos miesto apylinkės teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. A2-806-890/2014 nagrinėjimo netenkintinas. Atmetus nušalinimo pareiškimą, nėra pagrindo spręsti klausimo dėl šios civilinės bylos perdavimo nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 34 straipsnio 3 dalimi, 69 straipsnio 1 dalimi bei 290-291 straipsniais, laikinai einanti Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas

Nutarė

16pareiškėjo F. V. prašymo dėl Palangos miesto apylinkės teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. A2-806-890/2014 nagrinėjimo ir šios bylos perdavimo nagrinėti kitam Klaipėdos apygardos teismo teritorijoje esančiam apylinkės teismui netenkinti. L. e. Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas

17Virginija Nijolė Griškevičienė

Proceso dalyviai
Ryšiai