Byla 2KT-88/2012
Dėl skolininko turto dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo nagrinėjimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Rimvida Zubernienė, išnagrinėjusi suinteresuotų asmenų F. V. ir M. V. pareiškimą dėl Palangos miesto apylinkės teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-460-588/2012 pagal pareiškėjų A. S., I. S. ir V. S. prašymą suinteresuotiems asmenims F. V., M. V. ir antstoliui Aleksandrui Selezniovui dėl skolininko turto dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo nagrinėjimo,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkei perduota civilinė byla pagal pareiškėjų A. S., I. S. ir V. S. prašymą suinteresuotiems asmenims F. V., M. V. ir antstoliui Aleksandrui Selezniovui dėl skolininko turto dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo spręsti Palangos miesto apylinkės teismo teisėjams pareikštą nušalinimą.

3Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs suinteresuoto asmens F. V. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 21 d. nutarties, 2012 m. rugsėjo 19 d. nutartimi skundžiamą nutartį panaikino, nes konstatavo, kad procesinį sprendimą priėmė neteisėtos sudėties teismas, o tai yra absoliutus teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindas. Nurodė, kad suinteresuoti asmenys pareiškė nušalinimą visam Palangos miesto apylinkės teismui, t. y. visoms Palangos miesto apylinkės teismo teisėjoms. Teismo nuomone, Palangos miesto apylinkės teismo teisėja, išspręsdama viso teismo teisėjų, kartu ir jos, nušalinimo klausimą, pažeidė LR CPK 69 str. 1 d. nuostatas, t. y. išsprendė klausimą, kurio negalėjo spręsti.

42012 m. gegužės 10 d. byloje buvo gautas suinteresuotų asmenų F. V. ir M. V. pareiškimas dėl Palangos miesto apylinkės teismo teisėjų nuo civilinės bylos Nr.

52-460-588/2012 nagrinėjimo. Pareiškime suinteresuoti asmenys nurodė, kad abejoja Palangos miesto apylinkės teismo teisėjų galimumu objektyviai ir nešališkai išnagrinėti šią civilinę bylą, nes jie jau ne kartą sprendė ginčus tarp tų pačių šalių ir dėl joms priklausančių žemės sklypų. Mano, kad visi Palangos miesto apylinkės teismo teisėjai jau yra susiformavę nuomonę apie bylos šalis, nes jau yra priėmę procesinius sprendimus jų atžvilgiu. Nurodo, kad daugelis šio teismo teisėjų anksčiau priimtų sprendimų buvo nepalankūs suinteresuotam asmeniui F. V., todėl mano, kad teismas negali nepriklausomai ir nešališkai išnagrinėti šios civilinės bylos.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Byla gali būti perduodama iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui, jeigu, nušalinus vieną ar kelis teisėjus ar teisėjams nusišalinus, apylinkės teisme nebėra teisėjų, turinčių teisę nagrinėti bylą (CPK 34 str. 2 d. 3 p.). Bylą nagrinėjančio apylinkės teismo teisėjams pareikšto nušalinimo ir bylos perdavimo iš vieno apylinkės teismo kitam apylinkės teismui klausimus išsprendžia apygardos teismo, kurios veiklos teritorijoje yra šie apylinkės teismai, pirmininkas arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 34 str. 3 d., 69 str. 1 d.).

8Įstatymas suteikia teisę dalyvaujantiems byloje asmenims pareikšti nušalinimą teisėjui, jeigu jo dalyvavimas nagrinėjant bylą gali būti kliūtimi dalyvaujantiems byloje asmenims realizuoti teisę į tinkamą procesą (CPK 65, 66, 68, 71 straipsniai).

9Nagrinėjamu atveju iš pareiškimo turinio galima spręsti, kad suinteresuoti asmenys F. V. ir M. V. yra nepatenkinti Palangos miesto apylinkės teismo priimtais sprendimais kitose šio teismo nagrinėtose bylose tarp tų pačių šalių ir dėl to paties dalyko. Kadangi teismo veikla yra susijusi su atskirų procesinių veiksmų atlikimu ir procesinių sprendimų priėmimu, todėl ji negali būti vertinama kaip teisėjų šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjų nušalinimo pagrindas. Todėl aplinkybė, jog Palangos miesto apylinkės teismo teisėjai kitose bylose sprendė pareiškėjų ginčus ir jo priimti sprendimai turėjo įtakos ar nepatiko pareiškėjams, nesudaro pagrindo nušalinti paskirtą teisėją ar tuo labiau keisti bylos teismingumą.

10Be kita ko, įstatymas numato galimybę nušalinti teisėją, jeigu jis dalyvavo priimant sprendimą toje pačioje byloje (CPK 65 str. 1 d. 6 p.). Nustatyta, kad Palangos miesto apylinkės teismo teisėjos E. Ž. ir D. J. šioje byloje jau buvo priėmusios galutinius procesinius sprendimus, kurie panaikinti aukštesniosios instancijos teismo. Todėl, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 71 straipsnio 1 dalimi, minėtos teisėjos nebegali dalyvauti šią bylą iš naujo nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

11Palangos miesto apylinkės teismo teisėja L. P. nenagrinėjo šios bylos iš esmės, nepriėmė byloje sprendimo, tačiau 2012-05-10 nutartimi išsprendė visų Palangos miesto apylinkės teismo teisėjų nušalinimo klausimą, neperduodama pareiškimo spręsti Klaipėdos apygardos teismui, kaip to reikalauja Civilinio proceso kodekso nuostatos (CPK 69 str. 1 d.). Klaipėdos apygardos teismas

122012-09-19 nutartimi konstatavo, kad teisėja L. P. pažeidė Civilinio proceso kodekso 69 straipsnio 1 dalies nuostatas, t. y. išsprendė klausimą, kurio negalėjo spręsti.

13Nors pareiškėjai nepateikė duomenų apie Palangos miesto apylinkės teismo teisėjos L. P. galimą suinteresuotumą šios bylos baigtimi, nes pareiškimą grindė jų netenkinančiais teisėjos kitose bylose priimtais procesiniais sprendimais, tačiau anksčiau nutartyje išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą atsirasti pagrįstoms abejonėms dėl šią bylą nagrinėjančio teismo nešališkumo, jei ši byla ir toliau būtų nagrinėjama Palangos miesto apylinkės teisme.

14Atsižvelgiant į nurodytus argumentus bei į šioje byloje susidariusią situaciją, taip pat į tai, kad Palangos miesto apylinkės teisme dirba tik trys teisėjos, todėl bylos negalima paskirti nagrinėti kitam šio teismo teisėjui, taip pat siekiant užtikrinti skaidresnį procesą bei pašalinti bet kokias abejones dėl civilinės bylos tinkamo išnagrinėjimo, yra pagrindas nušalinti Palangos miesto apylinkės teismo teisėjus nuo šios bylos nagrinėjimo ir perduoti ją nagrinėti kitam Klaipėdos apygardos teismo teritorijoje esančiam apylinkės teismui – Klaipėdos rajono apylinkės teismui (CPK 34 str. 2 d. 3 p., 3 d., 69 str.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 34 straipsnio 3 dalimi, 69 straipsnio 1 dalimi bei 290-291 straipsniais, Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Nutarė

16nušalinti Palangos miesto apylinkės teismo teisėjus nuo civilinės bylos Nr. 2-460-588/2012 pagal pareiškėjų A. S., I. S. ir V. S. prašymą suinteresuotiems asmenims F. V., M. V. ir antstoliui Aleksandrui Selezniovui dėl skolininko turto dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymo nagrinėjimo.

17Civilinę bylą Nr. 2-460-588/2012 perduoti nagrinėti Klaipėdos rajono apylinkės teismui.