Byla 2KT-88/2012
Dėl Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-3872-656/2012 ir Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-4248-67/2012 sujungimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Alma Urbanavičienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama klausimą dėl Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-3872-656/2012 ir Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-4248-67/2012 sujungimo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas kreipėsi į Civilinių bylų skyriaus pirmininkę, prašydamas spręsti jo nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-3872-656/2012 ir Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-4248-67/2012 sujungimo klausimą. Nurodė, kad civilinėje byloje Nr. 2-3872-656/2012 ieškovas AB DNB lizingas pateikė prašymą dėl bylų sujungimo, kuris grindžiamas tuo, kad bylose dalyvauja tos pačios šalys, abiejose bylose pareikšti reikalavimai yra tarpusavyje susiję ir bylų negalima išnagrinėti skyrium, todėl sujungus bylas, jos būtų greičiau ir teisingiau išnagrinėtos.

3Bylos sujungtinos.

4Pagal CPK 136 straipsnio 4 dalį teismas, nustatęs, kad teismo ar teismų žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, arba kelios bylos pagal vieno ieškovo ieškinius skirtingiems atsakovams, arba pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai jose nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium. Dėl tame pačiame teisme nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) prašymu sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, dėl skirtinguose teismuose nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) prašymu sprendžia aukštesnės pakopos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

5Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas nagrinėja civilinę bylą Nr. 2-3872-656/2012 pagal ieškovo AB DNB lizingas ieškinį atsakovams D. V., I. K., UAB „Aukštaitijos bravorai“ dėl 2 062 052,05 Lt skolos pagal 2008-08-20 lizingo sutartis Nr. 200808F-5451, Nr. 200808F-5452, Nr. 200808F-5453, Nr. 200808F-5455, Nr. 200808F-5457, Nr. 200808F-5459, Nr. 200808F-5460 ir Nr. 200808F-5462 priteisimo, trečiasis asmuo – UAB „Kupiškio salyklas“. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Petras Kazys Smaliukas nagrinėja civilinę bylą Nr. 2-4248-67/2012 pagal ieškovo RUAB „Kupiškio salyklas“ ieškinį atsakovams AB DNB bankui, AB DNB lizingui dėl 2008-08-20 lizingo sutarčių Nr. 200808F-5451, Nr. 200808F-5452, Nr. 200808F-5453, Nr. 200808F-5455, Nr. 200808F-5457, Nr. 200808F-5459, Nr. 200808F-5460 ir Nr. 200808F-5462, įskaitant visus jų pakeitimus ir papildymus, vienašališko nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, 2009-06-11 kreditavimo sutarčių Nr. K-1200-2009-09 ir Nr. K-1200-2009-10, įskaitant visus jų pakeitimus ir papildymus, vienašališko nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, šių lizingo ir kreditavimo sutarčių pakeitimo, tretieji asmenys – D. V., I. K., UAB „Aukštaitijos bravorai“.

6Susipažinus su civilinių bylų medžiaga, konstatuotina, kad tarp bylų yra tarpusavio ryšys ir, jas kartu nagrinėjant, bus galima greičiau ir teisingai išnagrinėti abu ginčus (CPK 2 str., 8 str.). Tikėtina, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla dėl skolos priteisimo negalės būti išnagrinėta, neišsprendus šalių ginčo Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje dėl lizingo ir kreditavimo sutarčių vienašališko nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir sutarčių pakeitimo.

7Bylų sujungimas leis greičiau išnagrinėti ginčus, nes skirtingai nei bylos sustabdymo atveju, nereikėtų laukti vieno proceso pabaigos, kad galėtų būti tęsiamas kitas procesas. Bylas nagrinėjant kartu, bus taupomos ne tik teismų, bet ir dalyvaujančių bylose asmenų darbo ir laiko sąnaudos. Be to, susidariusi situacija leidžia teismui daryti pakankamai pagrįstą išvadą, kad bylose priimti procesiniai sprendimai būtų skundžiami apeliacine tvarka, todėl, siekiant išvengti papildomų procesų ir iš esmės tų pačių ar susijusių aplinkybių vertinimo kelis kartus, civilinės bylos, vadovaujantis proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principu (CPK 7 str.), sujungiamos į vieną, t.y. Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-4248-67/2012 prijungiant prie Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-3872-656/2012, kurią nagrinėja teisėjas Andrius Ignotas.

8Civilinių bylų skyriaus pirmininkė, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

9Sujungti civilines bylas: Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-4248-67/2012 (teisminio proceso Nr. 2-02-3-02460-2012-4) prijungiant prie Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-3872-656/2012 (teisminio proceso Nr. 2-55-3-00329-2012-4), ir perduoti nagrinėti teisėjui Andriui Ignotui.

10Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai