Byla 2KT-88/2012
Dėl civilinių bylų sujungimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl civilinių bylų sujungimo,

Nustatė

2Kauno miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-4065-887/2012 pagal ieškovės L. A. ieškinį atsakovui S. A. dėl santuokos nutraukimo dėl vieno sutuoktinio kaltės ir kitų reikalavimų, tretieji asmenys byloje D. A., institucija teikianti išvadas – Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius. Nustačiusi, kad Kauno rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama su civilinė byla tarp tų pačių šalių dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, teisėja 2012 m. gegužės 8 d. nutartimi kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl susijusių bylų sujungimo.

3Prašymas dėl bylų sujungimo tenkintinas.

4Kaip numato LR CPK 136 straipsnio 4 dalis, teismas, nustatęs, kad teismo žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, arba kelios bylos pagal vieno ieškovo ieškinius skirtingiems atsakovams, arba pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų išnagrinėtos kartu, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium. Dėl skirtinguose teismuose nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teismo prašymu – aukštesnės pakopos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 136 str. 4 d.).

5Bylų sujungimo tikslas – vadovaujantis civilinio proceso koncentruotumo, ekonomijos principais, išspręsti kilusius ginčus per kiek įmanomai trumpesnį laiko tarpą. CPK 136 straipsnio normos suteikia teismui teisę, atsižvelgus į konkrečias kiekvienos bylos aplinkybes, kuomet teisme (teismuose) yra kelios tarpusavyje susijusios bylos, esant CPK 136 straipsnio 4 dalyje nurodytoms sąlygoms sujungti teismo (teismų) žinioje esančias kelias bylas. Nagrinėjamu atveju abi civilinės bylos yra tarp tų pačių šalių: viename teisme nagrinėjamas L. A. ieškinys S. A. dėl santuokos nutraukimo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo bei santuokoje įgyto turto padalijimo, kitame – dėl sandorio ( - ), kuris sudarytas šalims gyvenant santuokoje, pripažinimo negaliojančiu. Pastarojoje byloje keliamas daikto (krautuvo) teisinio režimo klausimas: ieškovė siekia sandorio pripažinimo negaliojančiu, nes daiktas buvo įgytas santuokoje ir negalėjo būti parduotas be jos žinios, o atsakovas siekia įrodyti, jog daiktas priklausė jam asmeninės nuosavybės teise, buvo naudojamas jo profesinėje veikloje. Nagrinėdamas bylą dėl santuokos nutraukimo, teismas privalo išspręsti CPK 385 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų dėl vaikų išlaikymo ir jų gyvenamosios vietos nustatymo, vieno sutuoktinio išlaikymo ir turto padalijimo, žalos atlyginimo, jeigu šis reikalavimas pareikštas, klausimą. Procesiniai įstatymai nedraudžia santuokos nutraukimo byloje nagrinėti ir kitus susijusius šalių reikalavimus. Todėl bylų sujungimo klausimą sprendžiantis subjektas pritaria šalių santuokos nutraukimo bylą nagrinėjančios teisėjos nuomonei, jog bylas tikslinga sujungti, nes taip bus geriau įgyvendinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai (CPK 7 str.). Sujungus bylas, bus greičiau ir teisingai išspręsti šalių ginčai, atkurta teisinė taika (CPK 2 str., 136 str. 4 d.).

6Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, remdamasis išdėstytais motyvais bei vadovaudamasis 136 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

7Sujungti civilines bylas, Kauno rajono apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-664-358/2012 pagal L. A. ieškinį atsakovams S. A., V. M. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo prijungiant prie Kauno miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-4065-884/2012 pagal ieškovės L. A. ieškinį atsakovui S. A. dėl santuokos nutraukimo dėl vieno sutuoktinio kaltės ir kitų reikalavimų, tretieji asmenys byloje D. A., institucija teikianti išvadas – Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

8Sujungtas bylas perduoti Kauno miesto apylinkės teismo teisėjai A. P.,

9nutarties kopijas išsiųsti šalims ir Kauno rajono apylinkės teismui.

10Nutartis neskundžiama.