Byla 2A-1257-538/2014
Dėl skolos ir netesybų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Almanto Padvelskio, kolegijos teisėjų Erikos Misiūnienės, Rimvidos Zubernienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės V. S. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės L. G. ieškinį atsakovei V. S., trečiajam asmeniui UAB „Vakarų nekilnojamasis turtas“ dėl skolos ir netesybų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 5 000 Lt skolą,

35 000 Lt netesybas, 5 procentų metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė su atsakove ir trečiuoju asmeniu 2013-07-29 sudarė preliminarią sutartį Nr. 130729/IN, kuria ieškovė su atsakove susitarė, kad iki 2013-08-23 sudarys pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovė parduos ieškovei 174,08 kv. m. ploto butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), už 215 000 Lt. Ieškovė pasitikėdama atsakove iki 2013-08-23 vedė derybas su banku dėl finansavimo buto pirkimui suteikimo, atliko kitus būtinus sandoriui sudaryti veiksmus. Atsakovė 2013-08-22 informavo ieškovę, kad buto jai neparduos. Ieškovė, vykdydama sutarties 8 punktą, atsakovei sumokėjo 5 000 Lt avansą. Pasibaigus preliminarios sutarties galiojimui ir nesudarius numatytos buto pirkimo–pardavimo sutarties, atsakovė ieškovei sumokėto avanso negrąžino. Sutarties Nr. 130729/IN 12 p. nurodyta, kad jei sutartis nėra įvykdoma dėl pardavėjo, t. y. atsakovės kaltės, atsakovė privalo ieškovei grąžinti avansą ir sumokėti 5 000 Lt baudą. Atsakovė ieškovei avanso negrąžino ir baudos nesumokėjo, todėl teismo prašė jai iš atsakovės priteisti 5 000 Lt skolą, 5 000 Lt netesybas, 5 procentų metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-04-22 sprendimu ieškinį tenkino. Priteisė iš atsakovės V. S. ieškovei L. G. 5 000 Lt skolos, 5 000 Lt netesybų, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo kreipimosi į teismą dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2 450 Lt bylinėjimosi išlaidų ir 300 Lt žyminio mokesčio. Įvykdžius teismo sprendimą, nutarė panaikinti 2013-09-16 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nustatė, kad buto savininkei (atsakovei) sudarytos preliminarios sutarties pagrindu buvo išmokėtas avansas, trečiasis asmuo UAB „Vakarų nekilnojamasis turtas“ (agentūra) kreipėsi į notarą dėl dokumentų, reikalingų ketinamai pagrindinei nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti, išdavimo, ieškovė sudarė su banku kredito sutartį sutarto nekilnojamojo daikto įsigijimui. Teismas konstatavo, kad pagrindinė buto pirkimo–pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovės kaltės. Atsakovės argumentą, kad ji nesuprato preliminarios sutarties, po kurios tekstu pasirašė, turinio, nes jis jai nebuvo tinkamai išverstas ir buvo skubinama pasirašyti, teismas atmetė, nes nenustatė, jog atsakovei buvo daromas spaudimas, ar ji tyčia buvo klaidinama. Atsakovė nevykdė prisiimtų įsipareigojimų, susijusių su buto pirkimu–pardavimu, elgėsi lengvabūdiškai, neapdairiai ir nesąžiningai. Esant tokioms aplinkybėms, laikė, kad pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovės kaltės, todėl atsakovė turi pareigą grąžinti ieškovei pagal preliminariąją sutartį gautą avansą ir sumokėti sutartą baudą.

5Apeliaciniu skundu atsakovė V. S. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-04-22 sprendimą pakeisti – ieškinį tenkinti iš dalies, priteisti iš atsakovės V. S. ieškovei L. G. 5 000 Lt skolos, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo kreipimosi į teismą dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir proporcingai patenkintų reikalavimų dydžiui apskaičiuotas bylinėjimosi išlaidas. Kitą ieškinio dalį atmesti. Priteisti iš ieškovės atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Atsakovė nesutinka su priimtu sprendimu ir mano, kad teismas netinkamai aiškino preliminarios sutarties turinį, vertino byloje esančius įrodymus. Paaiškino, kad šalys preliminarios sutarties 15 (d) punkte susitarė, kad pirkėjui negavus finansavimo iš banko iki 2013-08-09 avansas grąžinamas pirkėjui ir baudos nemokamos. Ieškovė kredito sutartį su „Swedbank“ AB dėl buto, esančio ( - ), finansavimo sudarė tik 2013-08-14,

6t. y. negavo finansavimo iš banko iki 2013-08-09, todėl avansas grąžinamas ieškovei, o baudos nemokamos. Mano, kad teismas nepagrįstai pripažino atsakovės prievolę sumokėti ieškovei baudą. Paaiškino, kad bylos nagrinėjimo metu yra grąžinusi ieškovei 5 000 Lt avansą. Nesutinka, kad atsakovė elgėsi neapdairiai ar lengvabūdiškai, nes pati ieškovė nuo preliminarios sutarties pasirašymo iki 2013-08-23 vengė susitikimų su atsakove, ieškovė neatvyko į 2013-08-19, 2013-08-22 susitikimus UAB „Vakarų nekilnojamasis turtas“ patalpose. Paaiškino, kad byloje nėra duomenų patvirtinančių, jog atsakovė atsisakė sudaryti pagrindinę buto pirkimo–pardavimo sutartį, neįrodyta, kad sutartis nesudaryta dėl atsakovės kaltės.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė L. G. prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, priteisti ieškovei iš atsakovės teisinės pagalbos išlaidas. Mano, kad preliminarios sutarties 15 (d) punktas apibrėžia atvejį, kai pirkėjas (ieškovė), o ne pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės mokėti baudą nesudarius pagrindinės pirkimo–pardavimo sutarties, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad egzistavo preliminarios sutarties 15 (d) punkte nurodytos aplinkybės. Nesutinka su apeliantės nurodyta aplinkybe, kad ji norėjo sudaryti pagrindinę sutartį, tačiau pati ieškovė vengė susitikimų ir pagrindinės sutarties sudarymo. Pagrindinė buto pirkimo–pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovės kaltės, todėl sprendime teismas padarė pagrįstas išvadas, kad atsakovė dėl savo nesąžiningų veiksmų turi prisiimti atsakomybę ir sumokėti sutartą 5 000 Lt baudą ieškovės patirtiems nuostoliams (turto vertinimas, kredito sutarties sudarymas ir kt.) kompensuoti. Apeliacinis skundas atmestinas.

8Byloje kilo ginčas dėl teismo sprendimo, kuriuo tenkintas ieškovės ieškinys ir iš atsakovės ieškovei priteista skola ir netesybos pagal šalių sudarytą preliminarią sutartį, teisėtumo ir pagrįstumo.

9Nustatyta, kad 2013-07-29 V. S. (pardavėja) ir L. G. (būsima pirkėja) ir UAB „Vakarų nekilnojamasis turtas“ (agentūra) sudarė preliminarią trišalę sutartį Nr. 130729/IN, pagal kurią V. S. įsipareigojo parduoti jai nuosavybės teise priklausantį 174,08 kv. m. ploto butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), o būsima pirkėja įsipareigojo jį nupirkti. Sutarties 3 p. nurodyta, kad ne vėliau kaip iki 2013-08-23 turi būti sudaryta šio turto pirkimo–pardavimo sutartis. Sutarties 12 p. numatyta, kad pardavėjui nevykdant sutarties reikalavimų jis turi grąžinti pirkėjui jo sutarties pasirašymo dieną duotą avansą ir sumokėti 1000 Lt baudą agentūrai bei 5 000 Lt baudą pirkėjui. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pagrindinė buto pirkimo–pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovės kaltės, todėl atsakovei kyla pareiga grąžinti ieškovei avansą ir sumokėti preliminarios sutarties 12 p. nustatyto dydžio baudą. Apeliantė nesutinka su priimtu teismo sprendimu, nurodo, kad ieškovė negavo finansavimo iš banko iki 2013-08-09, kaip buvo numatyta preliminariojoje sutartyje, pagal preliminariosios sutarties 15 (d) punktą atsakovė neturi pareigos mokėti baudą, todėl mano, jog teismas nepagrįstai pripažino atsakovės prievolę sumokėti ieškovei baudą. Apeliantė su apeliaciniu skundu pateikė teismui įrodymus, kad yra grąžinusi ieškovei 5 000 Lt jos pagal preliminarią sutartį sumokėto avanso (t. 1, b. l. 146).

10Pagal CK 6.165 straipsnį preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Taigi tai yra šalių susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje, t. y. sutartis dėl pagrindinės sutarties sudarymo. Vienas preliminariosios sutarties bruožų yra terminas, iki kurio turi būti sudaryta pagrindinė sutartis. Šalys preliminarios sutarties 3 p. susitarė, kad pardavėjas ir pirkėjas įsipareigoja pasirašyti notaro patvirtintą turto pirkimo–pardavimo sutartį vėliausiai iki 2013-08-23. Nustatyta, kad per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą (iki 2013-08-23) šalys pagrindinės sutarties nesudarė, todėl prievolė sudaryti šią sutartį yra pasibaigusi (CPK 6.165 str. 5 d.).

11Pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį, jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Taigi neįvykdžius preliminariosios sutarties, t. y. nesudarius pagrindinės sutarties, atsakomybė nuostolių atlyginimo forma gali kilti tik tuo atveju, jeigu atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį nepagrįstai, ir ši atsakomybė gali būti taikoma tai šaliai, kuri kalta dėl atsisakymo ją sudaryti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006-11-06 nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma, ir įpareigoja sutartį pažeidusią šalį sumokėti kitai šaliai sutartas netesybas, o šiai nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio.

12Iš byloje esančių aplinkybių matyti, kad buto savininkei (atsakovei) sudarytos preliminarios sutarties pagrindu buvo išmokėtas avansas, trečiasis asmuo UAB „Vakarų nekilnojamasis turtas“ (agentūra) kreipėsi į notarą dėl dokumentų, reikalingų ketinamai pagrindinei nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti, išdavimo, ieškovė sudarė su banku kredito sutartį sutarto nekilnojamojo daikto įsigijimui. Apeliantės nurodyta aplinkybė, kad ieškovė kredito sutartį su „Swedbank“ AB dėl buto, esančio ( - ), finansavimo sudarė tik 2013-08-14,

13t. y. negavo finansavimo iš banko iki 2013-08-09, kaip numatyta preliminarios sutarties 15 (d) p., todėl avansas grąžintinas ieškovei, o baudos nemokamos, nelaikytina pagrindinės sutarties nesudarymo priežastimi ir ieškovės kaltės dėl pagrindinės sutarties nesudarymo įrodymu. Pagal preliminarios sutarties 3 p. šalys susitarė, kad pardavėjas ir pirkėjas įsipareigoja pasirašyti notaro patvirtintą turto pirkimo–pardavimo sutartį vėliausiai iki 2013-08-23, todėl aplinkybė, jog kredito sutartis su banku sudaryta 2013-08-14, t. y. iki pagrindinės sutarties sudarymo termino, negali būti pagrindu ieškovės kaltei dėl pagrindinės sutarties nesudarymo nustatyti.

14CK 6.193 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Sutarčių aiškinimo taisyklės yra reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose. Kasacinis teismas, aiškindamas šias normas, yra nurodęs, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties tekstu; sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes bei kitas CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas nuostatas. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-05-10 nutartis byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2012-06-08 nutartis byloje Nr. 3K-3-285/2012; 2013-06-28 nutartis byloje Nr. 3K-3-378/2013; kt.). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apeliantė

15V. S. netinkamai aiškina preliminarios sutarties 15 (d) p. nuostatas nurodydama, kad pagal šią nuostatą iš jos nepagrįstai priteista 5 000 Lt bauda. Preliminarios sutarties 15 (d) punkte numatyta, kad „Pirkėjas ir pardavėjas susitarė, kad pirkėjui negavus finansavimo iš banko iki 2013-08-09, avansas grąžinamas pirkėjui ir baudos nemokamos“. Aiškinant šią sutarties nuostatą matyti, kad preliminarios sutarties 15 (d) punktas apibrėžia atvejį, kai pirkėjas (ieškovė), o ne pardavėjas (atsakovė) yra atleidžiamas nuo atsakomybės mokėti baudą nesudarius pagrindinės pirkimo–pardavimo sutarties, t. y. pirkėjas atleidžiamas nuo atsakomybės mokėti dėl pagrindinės sutarties nesudarymo preliminarios sutarties 13 punkte numatyto dydžio baudą (5 000 Lt) ir turi teisę atgauti sumokėtą avansą nesudarius pagrindinės pirkimo–pardavimo sutarties dėl to, kad pirkėjas negauna finansavimo iš banko.

16Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009.). Iš byloje esančių įrodymų labiau tikėtina, kad pagrindinė pirkimo–pardavimo sutartis buvo nesudaryta ne dėl to, kad ieškovė iki 2013-08-09 negavo finansavimo iš banko, bet dėl atsakovės kaltės. Apeliantė ieškovės kaltę grindžia aplinkybe, kad nuo preliminarios sutarties pasirašymo iki 2013-08-23 ieškovė vengė susitikimų su atsakove, ieškovė neatvyko į 2013-08-19, 2013-08-22 susitikimus UAB „Vakarų nekilnojamasis turtas“ patalpose. Byloje esančios aplinkybės patvirtina, kad ieškovė siekė sudaryti pagrindinę sutartį, kreipėsi į banką dėl kredito suteikimo, tačiau atsakovė informavo ieškovę, kad pagrindinės sutarties nesudarys, bylos nagrinėjimo metu prieštaringai aiškino atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį motyvus (t. y. kad nebuvo informuota, jog už parduodamą turtą bus atsiskaitoma pavedimu; nebuvo informuota ir sutartyje nebuvo nurodyta, kad butas turės būti įkeistas bankui; ieškovė negavo finansavimo iš banko iki 2013-08-09; atsakovė nevisiškai suprato lietuvių kalba parengtos preliminarios sutarties tekstą ir kt.). Apeliantė nurodo, kad bylos nagrinėjimo metu yra grąžinusi ieškovei 5 000 Lt avansą, tačiau tai nepanaikina atsakovės pareigos sumokėti sutartines netesybas ir atlyginti ieškovės patirtus nuostolius dėl nepagrįsto atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį (CK 6.165 str. 4 d.). Be to, aplinkybė, jog atsakovė grąžino ieškovei avansą, taip pat paneigia apeliantės teiginį, kad preliminari sutartis neįvykdyta dėl ieškovės kaltės. Apeliantė apeliaciniame skunde nepateikė jokių argumentų dėl teismo sprendimu priteistų netesybų dydžio, reikalavimo jas sumažinti ar pan., todėl pagrindo keisti šią teismo sprendimo dalį nėra. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliantės argumentais ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 328 str.), kurio naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo. Dėl šių aplinkybių Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-04-22 sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Atmetus atsakovės apeliacinį skundą ieškovei iš atsakovės priteistina 900 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 str. 1, 3 d., 2004-04-02 LR teisingumo ministro įsakymu Nr. IR-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 2, 8.11 p.).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą. Priteisti ieškovei L. G. iš atsakovės V. S. 900 Lt (260,66 Eur) išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai